Geert Wilders voor de rechter

Geert Wilders, de leider van de Nederlandse PVV, wordt voor het gerecht gedaagd door de staat vanwege de vraag die hij stelde aan zijn achterban: “Willen jullie meer of minder (criminele) Marokkanen?” Hij wordt vervolgt voor het aanzetten tot haat, discriminatie, belediging en uitlokking.

Algemene beschouwingen

Hij stelde die vraag na een overwinningsspeech waar hij de criminaliteit aanhaalde onder de allochtone bevolking. En dan meer specifiek over het Marokkaanse smaldeel. 62,8% van de mensen die in 2013 in de gevangenis zaten, is allochtoon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vorige week publiceerde. De grootste groep allochtonen bestaat uit mensen van Marokkaanse herkomst: 40,6% van de gevangenen heeft ten minste één ouder die in Marokko geboren is.

Natuurlijk willen we minder criminele Marokkanen. Wie zou dat niet willen? Wilders zegt wat vele Nederlanders denken en zou in die context breed gedragen worden. De aangiftengolf tegen Wilders had ook het karakter van een hetze, deels aangezwengeld door de overheid. De dwang van de straat weerklonk die week ook in de beslissing van het OM om Geert Wilders als verdachte te aanzien in een mogelijke strafvervolging voor zijn “minder Marokkanen”-uitspraak. Ruim 6000 (!) aangiften werden er gedaan tegen deze uitspraak, vaak in een dubieuze sfeer die erop wees dat sommige autoriteiten partij hadden gekozen.

Vanwege de grote aangiftenbelangstelling werden er politiebureaus extra bevolkt en hebben die posten rekening gehouden met drukte na het vrijdagsgebed in de moskee. Er werden massaal voorgedrukte formulieren aangeleverd waarop de uitspraken van Wilders al te lezen waren. Nog voordat de aangiftenklanten hun klacht konden formuleren, werd die aangeleverd door de autoriteiten. Politieagenten poseerden trots met hele moskeebesturen die met hun aangiftebiljetjes wapperden. Op Twitter was de aangifte-selfie in zwang, het hele Nijmeegse stadsbestuur en de Radboud Universiteit deden aangifte en riepen burgers op hetzelfde te doen. Er werden zelfs aangiftentochten georganiseerd. Wat je over de uitspraken van Wilders ook denkt: de aangiftengolf was een hetze pur sang!

Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in de misdaadcijfers. Het is geen taboe dat te benoemen. De socialisten gingen Wilders voor. Vreemd genoeg kwam er toen geen aangiftengolf op gang.

pvda
Enkele uitspraken van socialisten van de Nederlandse PvdA…

Een eventuele veroordeling wordt nu al aangegrepen door politici om Wilders op voorhand te verketteren. Maar het zou wijs zijn uitspraken als “Wij werken niet samen met iemand die veroordeeld is voor discriminatie” achterwege te houden. Want dat zijn vaak dezelfde politici die nu wél samenwerken met iemand die is veroordeeld voor rassendiscriminatie. Premier Rutte is namelijk negen jaar geleden veroordeeld voor dit misdrijf. Gek genoeg hoor je daar nu niemand meer over. Het kan verkeren.

Vrijdag 18 maart vind de eerste regiezitting plaats. Pegida Nederland heeft een steunmanifestatie georganiseerd aan de ingang van de rechtbank diezelfde dag. Een uitspraak in  de rechtszaak tegen Wilders komt waarschijnlijk pas in december.

i.s.m. Johan Vrijheid

Demonisering werpt direct vruchten af: doodsbedreigingen via Twitter stromen binnen

twitter

De tactieken die ook tegen Pim Fortuyn werden gebruikt vonden vandaag weer hun weg in het parlement. Zoals voormalig D66 (de liberalen) Thom de Graaf tijdens een debat over Anne Frank begon in combinatie met Fortuyn, zo begon de huidig leider van d66 vandaag over de aantrekkingskracht van de PVV op ‘neo-nazi’s’, de samenwerking tussen de PVV en de Front National die vol zou zitten met antisemieten, de samenwerking tussen de PVV en het Vlaams ‘Blok’ (jaren geleden al opgeheven, geen media die over die faux pas berichtte) en de aanwezigheid van ‘NSB vlaggen’ op de laatste manifestatie. De geschiedsvervalsing is vals te noemen van iemand die beter zou moeten weten na het afronden van het gymnasium en een universitaire opleiding kunstgeschiedenis.

De tactiek werpt echter direct vruchten af. Het Nederlandse PvdA-lid Cor Bos vraagt zich af of ‘het omleggen van Wilders niet de oplossing is om van zijn onbeschoftheid af te komen’.

Image

Wilders moest zich voor het de andere partijen in het Nederlandse parlement openlijk afzetten van de 1% bezoekers aan een openbaar evenement. Gaat de PvdA dit nu ook doen wat betreft hun lid in Vlissingen? Aangezien het nu al vier dagen gaat over onder andere 1 black metalfan met een Thorhamer op zijn jas, gaan we nu ook vier dagen lang te horen krijgen hoe PvdA leden iemand om willen als oplossing voor het Wilders gevaar? Wij zijn benieuwd.

 

Manifestaties Den Haag: PVV top, AFA flop

Er werd door de politie en politiek met spanning uitgekeken naar afgelopen weekeinde. Aan de ene kant organiseerde de Partij van de vrijheid van Geert Wilders voor de eerste maal een openbare manifestatie en aan de andere kant probeerden de linkse fascisten onder aanvoering van  AFA-leider Maarten van Herpt een graantje mee te pikken van de media-aandacht door een manifestatie in de buurt aan te vragen.

Ondanks een verbod van de rechter vorige week donderdag bleven de linkse fascisten tot zaterdag mensen oproepen om toch vooral naar het plein voor het centraal station van Den Haag te komen. Volgens eigen zeggen verdeelden de linkse fascisten 20.000 folders en duizenden posters de afgelopen weken. 20.000… Het was de bedoeling dat de hangjongeren uit de achterbuurten van Den Haag de PVV-aanhang zou lastig vallen, de AFA zelf op het Spuiplein. Rechts Actueel stuurde een aantal reporters op pad om zelf het nieuws te verslaan.

Rond het centraal station kwam niemand van de tienduizenden mensen die een folder of poster hadden gezien of gelezen van de links fascistische AFA opdagen. De enige groepjes die voorbijliepen waren trouwe PVV-aanhangers die meer dan een uur van tevoren al richting het Koekamp gingen, om een mooie plaats in te nemen.

We gingen een kijkje nemen op het Spuiplein. Deze zou dan toch vol moeten staan met honderden, zo niet duizenden mensen? De campagne op het internet en de tienduizenden folders en posters ten spijt, was de opkomst een beschamende 43 mensen. En dan telden we de politie en de lokale zwervers nog mee. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat de manifestanten en laatst genoemden lastig uit elkaar te halen vielen… Een reporter van Rechts Actueel werd herkend en zonder aarzelen aangevallen door de linkse fascisten. Bewapend met ijzeren staven en blikken revolutionair bier kwamen ze aangewaggeld. De politie kon ze echter gemakkelijk op een afstand houden.

Het resultaat van 10.000 folders, 2000 posters en een internetcampagne. Maarten van Herpt, leider van AFA Den Haag speecht voor de aanhang.

Op het Koekamp hadden zich in de tussentijd enkele duizenden PVV-aanhangers verzameld. Een mooie dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving. Er werden zelfs door de drukte vele mensen weggestuurd door de talrijk aanwezige politie. Aangevuurd door de toespraken van onder meer Geert Wilders en de live-band, genoten de mensen uit alle delen van Nederland van het samenzijn. Een rechtse oppositie die ook de straat op gaat. Het kan dus wel in Nederland! Ook Philip Claeys van het Vlaams Belang gaf acte de présence met een afvaardiging. Opvallend detail: er waren beduidend meer allochtonen die de PVV kwamen ondersteunen inzake het protest tegen bezuinigingen, dan dat er waren op de manifestatie van de linkse fascisten.

Image

Op ’t Plein voor het regeringscentrum het Binnenhof verzamelden de mensen van Dutch Revolution zich. Een gelegenheidscoalitie van verschillende organisaties die ook de bezuinigingen aanklaagden van de regering. Een van uw reporters heeft langere tijd met een groep geïnteresseerden meegeluisterd tussen het publiek. Niks aan de hand, voor het merendeel goede toespraken. De gefrustreerde aanhang van de AFA sloot zich hier rond drieën bij aan. Je verwacht het niet, maar toen er vier PVV aanhangers langs liepen op weg naar huis, werden die dan ook meteen luidkeels onheus bejegend. Pas wanneer de politie een linie vormde, begonnen de provocateurs van de AFA naar voren te dringen. Alles voor de publiciteit! Dat de jongens en meisjes van Dutch Revolution deze kaping van hun manifestatie niet zo apprecieerden, bleek uit het vriendelijke verzoek aan de frusties van de AFA om te dimmen of om weg te gaan.

PVV_Koekamp

Al bij al een mooie dag voor de ‘rechtse’ oppositie!

3000 PVV-sympathisanten betogen met Wilders tegen regering

De PVV van Geert Wilders hield gisteren in Den Haag, Nederland, een opgemerkte betoging tegen het beleid van de huidige Nederlandse regering.  Antidemocratisch extreem-links had zijn uiterste best gedaan eventuele deelnemers bang te maken, maar dat lukte niet: minstens 3000 PVV-vrienden waren aanwezig.  In een uitgelaten sfeer, die soms aan een voetbalwedstrijd deed denken, werden slogans gescandeerd en gezongen.  Een aanwezige stuurde deze foto’s door.

Rechtbank noemt Anti-Fascistische Actie “onbetrouwbaar” – provocerende AFA-manifestatie moet verhuizen

afa kindjesZoals wij eerder berichtten waren de mensen van de ‘Anti’ Fascistische Actie van plan te gaan manifesteren op de route die PVV-aanhangers zouden moeten lopen om naar de manifestatie van Wilders te komen. De politie van Den Haag had hier in samenspraak met de gemeente een stokje voor gestoken. De AFA mocht demonstreren, maar dan wel uit het zicht 500 meter verderop. De organisatoren vroegen een snelle rechtszaak aan en die vond gisteren plaats.

Om de juridische aansprakelijkheid, bij onlusten vanuit het extreem-linkse kamp, te minimaliseren, probeerden de aanvragers van de manifestatie de AFA slechts een facilitaire rol toe te dichten. Dit werd door de rechter echter meteen van tafel geveegd: “het contactnummer van de aangekondigde manifestatie is namelijk hetzelfde contactnummer als dat van de AFA. De Facebookpagina staat op naam van AFA, het emailadres wat gebruikt wordt voor elektronische correspondentie is die van AFA en de aanvrager, Maarten van Herpt, is een spilfiguur van AFA Den Haag.”

Van
Maarten Van Herpt is een echte kapoentje die mee de troepen leidt van het gewelddadige en onbetrouwbare AFA-Nederland, afdeling Den Haag.

De gemeente en politie gaven aan dat het risico op ordeverstoringen te groot is met een gewelddadige groep als de AFA. Iets waar de AIVD eerder al voor waarschuwde. Belangrijk detail: expliciet werd de AFA “Onbetrouwbaar” genoemd. Een organisatie “Waar geen afspraken mee te maken valt wegens het niet nakomen hiervan.” Zoetermeerder Maarten van Herpt was persoonlijk gekwetst door deze uitspraak, hij vond zichzelf wel betrouwbaar. Waarvan akte. Je zou hem een knuffel willen geven!

De rechter had slechts drie (!) minuten bedenktijd nodig: “‘Anti’ Fascistische Aktie Comite tegen Racisme mag niet op het plein voor het Centraal Station van Den Haag staan. Ze zijn verplaatst naar het Spuiplein. Daar wordt een openbare manifestatie ingericht waar iedereen welkom is,” aldus de rechtbank.

Of dit een Pyrrusoverwinning is voor de gemeente zal nog moeten blijken: volgens de informatie van de AFA zélf hebben ze 10.000 folders en een paar honderd posters geplakt waar de locatie voor het station op staat. Een voordeel is in ieder geval dat de AFA als organisatie weg moet blijven.

Wie een rechts-Nederlandse stem wil laten horen, kan overigens nog altijd vanaf 13.00 terecht bij de manifestatie van de PVV aan het Koekamp.

Tot 500 miljoen extra naar de Europese Unie

euDe Europese Unie heeft een begroting die een cyclus heeft van zeven jaar. Aan het einde van de cyclus ‘mogen’ de open gevallen gaten gevuld worden door de lidstaten. Nederland moet dit jaar een extra bijdrage storten van tussen de 350 en 500 miljoen in de schatkist van de EU. Een bedrag dat de Nederlandse regering niet in reserve heeft. Nederland zit al dicht tegen de 3%-lijn aan. Er zal dus wederom ergens gesneden moeten worden in de begroting en dat gaat ongetwijfeld pijn doen.

De regeringspartijen van de socialistische PvdA en de liberalen van de VVD gaan sinds de aantreding van het huidige kabinet steeds meer onderuit. De meest recente peiling geeft deze regering nog maar 55 van de 150 zetels. De populisten van de PVV zijn in diezelfde peiling gestegen van de huidige 15 naar 23 zetels.

Een belangrijke factor bij de opkomst van extreemrechts is volgens VN-rapporteur Bielefelt “corruptie in het politieke systeem”. Volgens hem is er geen aanwijsbare reden voor de opleving van radicaal rechts in Europa, en in het bijzonder in Nederland. Maar dat klinkt toch echt als iemand die vanuit zijn ivoren toren naar beneden staart.

Nederlanders laten zich sinds de Fortuyn-revolte niet meer in grote getale (mis)leiden door de staats televisie. Ze zien een PvdA die in steeds grotere vormen niet meer voor de arbeiders is, maar een partij die steeds meer gecoupt word door vreemdelingen. Hele afdelingen worden overgenomen door ‘minderheidsgroepen’ binnen de partij zelf. De Nederlanders zien echter de problemen op de straat, nog steeds grotendeels verbloemd door de media.

En nu probeert de EU ons steeds meer te vertellen wat wij zouden moeten doen. Met daaraan gekoppeld een steeds groter wordende greep op de Nederlandse staatskas. Het is niet aan ons volk te verkopen dat wij tussen de 350 en 500 miljoen extra ‘mogen’ bijdragen terwijl de EU aan de andere kant 5.000.000.000 euro weggeeft aan een Islamitische regering in Egypte. Dat de EU 3.000.000.000 euro weg geeft aan een ver Afrikaans land als Mali. Enz…

Een monsterzege voor de anti-EU partijen in Europa ligt in het verschiet voor 2014. Hopelijk kan het tij dan nog gekeerd worden.

Ex PVV’er, nu Salafist, bejubeld in Saoedi-Arabië

doornpvvHet niveau van de Nederlandse gemeentepolitiekers ligt niet in elke stad even hoog. En dan drukken we het nog subtiel uit. In Den Haag zaten drie mannen – die elkaar kenden vanuit de psychiatrische zorg – vier jaar in de gemeenteraad voor Leefbaar Den Haag. Meeliftend op de naamsbekendheid van Leefbaar Nederland, onder leiding van wijlen Pim Fortuyn, fungeerden ze als de stadsnarren van deze tijd. Zo kochten ze drie zonnebrillen van 800,- per stuk op kosten van de belastingbetaler om ‘de stad in een ander daglicht te zien’. In Arnoud van Doorn hebben ze een goede opvolger gevonden als stadsnar.

Arnoud van Doorn werd verkozen in de slipstream van Geert Wilders, voor de PVV, in de gemeenteraad van Den Haag. Toen hij werd verdacht van financiële malversaties met de lokale partijkas van de PVV, werd hij direct uit de partij gezet. In januari 2013 gaf hij aan verder te willen met een soort ‘PVV-light’. Hij zou de koers van de PVV blijven volgen, maar met ‘een iets genuanceerdere benadering’. Die plannen werden doorkruist door zijn arrestatie voor het dealen van drugs aan hangjongeren tussen de 14 en 15 jaar en illegaal wapenbezit.

Begin maart werd bekend dat de voormalig PVV’er zich had bekeerd tot het Salafisme. Zoals geweten één van de strengste vormen binnen de islam. Hij kwam hiertoe nadat hij zich begon te verdiepen over deze religie. Saillant detail: hij kwam met vragen te zitten. Een ander niet nader genoemd gemeenteraadslid raadde hem aan bij de As Soena-moskee langs te gaan. Die moskee wordt echter in de gaten gehouden door de AIVD wegens de opruiende taal die daar gepredikt wordt.

Van een nar kan je alles verwachten, maar met grote waarschijnlijkheid zit er dus (nog) een salafist in de Haagse gemeenteraad. Het zou speculatie zijn om te wijzen naar de Haagse Islampartij, maar een mogelijkheid zou het toch zijn.

Van Doorn is nu op rondreis door het Midden Oosten, waar hij door veel fundamentalisten wordt binnengehaald als een held. Een PVV’er die islamiet word, ja dat is wel nieuws. Een Arabier werd deze week onthoofd wegens milde kritiek op de onhebbelijkheid van de Islam in Saoedi-Arabië, alle excuses ten spijt. Een Nederlander onderschreef de harde kritiek op de islam van de PVV, biedt zijn excuses aan en… is een held. Gelijke monniken, gelijke kappen?