Tag Archives: weetjes

5 weetjes over de Middeleeuwen

world globe on a open book on white backgroundVrijdag is die dag van de werkweek waar de productiviteitscurve een intense samenwerking aangaat met de zwaartekracht. Men voelt zich op vrijdag een beetje ambtenaar en de ambtenaren zijn helemaal ambetantenaren. RechtsActueel brengt u echter redding! Fleur de middagpauze op met deze weetjes en voor u het weet bent u het genie van het kantoor!

De Middeleeuwen.

Een slechte periode om in te leven. Het durfde wel eens saai te zijn want de pest komt ook niet elk seizoen langs. De Kerk was een voorloper van het Derde Rijk en hield iedereen bewust in een onwetende ijzeren greep“. Tot zover de politiek-correcte (liberale) versie die wij te slikken kregen. We zullen er later nog wel eens op terugkomen, maar hier alvast vijf weetjes over dingen uit de Middeleeuwen die niet iedereen weet.

5. Stichting van universiteiten

Universiteiten hebben nog steeds voor velen het label “Tempel van de Wijsheid”. Ondanks de politiek-correcte zever die vele professoren de jeugd proberen in te drammen, kunnen we niet ontkennen dat zonder universiteiten wij veel minder technologieën tot onzer beschikking zouden hebben.

Zij zijn echter geen uitvinding van de Verlichting, noch van de (post)moderne tijd. De voorlopers van de universiteiten ontstonden in de negende eeuw in het Byzantijnse Rijk en de islamitische wereld. De echte universiteiten die naam waardig ontstonden in de 11de eeuw in het katholieke Europa te Bologna en Parijs. Zij moesten niet enkel dienen als centra van puur kennisoverdracht, maar verzorgden ook het onderzoek naar nieuwe denkbeelden en technologieën. Zij boden meestal theologie, rechten, geneeskunde en letteren aan (exacte wetenschappen m.b.t. technologie kon men leren kennen via de ambachten). Als u het ons vraagt, zijn dat ook de enige richtingen van de humane wetenschappen met een meerwaarde voor de samenleving.

4. Uitvinding van brillen

Of men bijziend of verziend is, doet er niet teveel meer toe in deze samenleving. Een klein defect aan de ogen (of “andersvisueel” indien men politiek-correct wil zijn) is voor velen van ons snel opgelost met een bril. Het vergrootglas komt uit de 9de eeuw van de hand van Ibn-Farnas. De bril zoals wij hem echter kennen komt uit Firenze en werd uitgevonden door Salvino D’Armate. De bril had echter nog geen haken om achter de oren vast te blijven staan en hij was enkel geschikt voor verzienden. In de 15de eeuw kwamen de eerste lenzen voor bijzienden.

Dankzij de Middeleeuwers is het resultaat van nachtenlang in het donker spelen op de NintendoDS/PSP in bed, wanneer men eigenlijk moest slapen, geen onoverkomelijk probleem meer en kunnen de uitbaters en personeelsleden van optiekers rustig hun boterham verdienen.

3. Remmen op de machthebbers

De Middeleeuwen wekken voor veel mensen het beeld op van een periode waarin een koning praktisch God op Aarde was. Wou hij iemand zijn hoofd afslaan? Goed voor de koning, minder voor het slachtoffer, want hij deed toch wat hij wou. Dat beeld van de absolute heersers is echter allesbehalve Middeleeuws en vindt zijn bron in de reformatie van Maarten Luther die de vorst absolute macht toekende (wat u als historicus zou moeten weten meneer De Wever). In de Middeleeuwen was men echter nog bezig met een evolutie naar een machtsbestel waarbij de vorst beperkt was in zijn doen en laten.

Kijken we maar naar Vlaanderen. Er was uiteraard nog de klassieke grondadel, maar een adeltitel suggereerde hier absoluut geen macht. Een traditie die Bourgondische hertogen nog meerdere keren hebben mogen ondervinden. Jan Zonder Vrees kreeg geen cent van de Vlamingen voor hun economische belangen gediend waren (wat een tijden) en Filips de Stoute zijn belastingsontvangers werden te Gent ter plaatse gelyncht (in Brugge hielden ze het kalmer en staken ze gewoon de belastingskantoren in brand). Maar ook juridisch gezien kwamen de charters op. De Magna Carta is het meest bekende document, ondertekend door Engels vorst koning Jan. Die grondwet bleek een vodje papier in de praktijk, maar het bestaan en het ondertekenen ervan door de vorst was een belangrijke primeur waar eeuwenlang is op teruggegrepen.  In Brabant heeft men het Charter van Kortenberg (1312) en de ganse Nederlanden hebben het Groot Privilege (1477). Het Charter van Kortenberg gaf het volk het recht tot openlijke opstand indien de vorst het Charter niet zou naleven en belastingen (die effectief éénmalig waren toen) mochten in drie specifieke gevallen geheven worden (gevangenneming vorst, riddersschap van de zoon van de heerser en het huwelijk van de dochter van de heerser).

2. Lage belastingen (in de mate dat ze bestonden)

Over belastingen gesproken. Eventjes naar een periode kort na de Middeleeuwen. Weet u nog waarom de Nederlanden destijds in opstand zijn gekomen tegen de Spaanse vorst Filips II? Een geheel aan zaken (waaronder conflicten met vorst die niet op de traditionele Middeleeuwse manier wou regeren), maar de druppel was (uiteraard) belastingen. De hertog van Alva had immers het onzalige idee gekregen hier ondenkbaar hoge belastingen te innen. Deze waren 1% belasting op onroerend en roerend goed, 5% op de verkoop van onroerende goederen en 10% belasting op roerende goederen (wat wij nu BTW zouden noemen). Deze gruwelijke belasting (die zelfs niet is doorgevoerd geweest, maar altijd in een forfait van 2 miljoen gulden) was onaanvaardbaar en voor je het wist waren de Nederlanden vertrokken voor tachtig jaar oorlog.

Wij zijn zeker dat de meeste mensen nu wel zouden tekenen voor het dubbele van die belastingen destijds.

1. Drank

Het is hier Vlaanderen, dus dit kan niet ontbreken. Men kan zagen en klagen wat men wil over de rol van de Kerk in de Middeleeuwen of daarna (meestal gebaseerd op linkse manipulatie van de feiten), maar de meeste Vlamingen zullen toch tevreden zijn met hun Westmalle, Trappist, Petrus, etc… Allemaal bieren die voortkomen uit de rijke kloostertraditie die hier begon in de Middeleeuwen. In de Middeleeuwen had men ook geen waterzuiveringsinstallaties zoals wij die nu kennen en het water was dan ook wel eens te vies om te drinken. De oplossing was simpel: iedereen dronk alcohol. Vaten werden niet altijd even goed gewassen en aangezien alcohol een resultaat van gisting was, kon u wel inbeelden hoe vrolijk het op de werkvloer kon zijn op een warme namiddag wanneer u stikte van de dorst. Het gezegde “water is voor de vissen” was niet zozeer gekscherend bedoeld, maar een kwestie van leven en dood (of toch een paar dagen maag- en darmkrampen).

Maar ook de distillatie (noodzakelijk voor sterkere dranken) is een Middeleeuws concept. U zult het niet geloven, maar in de technologische ontwikkeling om sterke drank te distilleren (ja, hier deden Middeleeuwers actief onderzoek naar in naam van de wetenschap) kunnen we niet rond de islamitische wereld heen. Distilleren bestond als sinds het oude Babylonië, maar doorging een revolutie door het onderzoek van islamitische alchemisten die op hun zoektocht naar de steen der wijzen wijn distilleerden. Geber ibn-Hayan (8ste eeuw) zijn gedreven onderzoek hiernaar uit *kuch kuch* wetenschappelijke interesse leidde tot een revolutie in distillering. Zijn ontdekking dat men de dampen die vrijkomen bij het verwarmen van wijn gebruikt kunnen worden, vond hij “van weinig nut, maar zeer belangrijk in naam van de wetenschap“. Hij zou de alembiek (Google is uw vriend) uitvinden, waarnaar het Brusselse bier lambiek genoemd is. Aangezien Brussel steeds meer een islamitische stad wordt, kan men misschien zijn naam op de flessen beginnen vermelden!

Tot zover deze weetjes. Bij leven en welzijn, tot volgende week vrijdag.

5 Fantastische Fatwa’s

bijlerenVrijdag is die dag van de werkweek waar de productiviteitscurve een intense samenwerking aangaat met de zwaartekracht. Men voelt zich op vrijdag een beetje ambtenaar en de ambtenaren zijn helemaal ambetantenaren. RechtsActueel brengt u echter redding! Fleur de middagpauze op met deze weetjes en voor u het weet bent u het genie van het kantoor!

5 Fantastische Fatwa’s

U kent ze wel, de religie van de vrede. Een wereldvisie gesticht door de Profeet Mohammed, we zullen hem hierna Promo noemen voor het gemak, met humor die ooit zijn mannen om te lachen kamelenpis liet drinken (dit is geen verzinsel, lees maar na in de koran die elk decennium wel eens gratis of goedkoop bij een krant zit). In de traditie van grappen en grollen hebben zijn aanhangers zich niet laten doen. Vijf van de meest fantastische fatwa’s (religieuze verordeningen) vindt u hieronder:

5. Klinken op de gezondheid van Promo

De Promo was niet zomaar de gemiddelde profeet. Tussen het afslachten van ongelovigen en het ter plaatse bedenken van zijn religie (de fanfiction onder de monotheïsmes) moest hij zich ook eens ontdoen van een teveel aan vocht. Blijkbaar moeten ze daar in Mekka nog een grote voorraad hebben staan want dat spul is ronduit goddelijk volgens een fatwa van Ali Gomaa. Promo zelf beweerde nooit dat hij goddelijk was, maar over zijn urine valt dat volgens de Grootmoefti van Egypte Ali Gomaa wel te zeggen. Het drinken van de urine van Promo is een grote zegen. Dacht onze Ali Gomaa een handeltje te beginnen in flessen pis?

Wij nemen aan dat het geen succes was want nadat de halve islamitische wereld een diepe zucht liet of eens goed lachte (wat wel eens zeldzaam durft zijn), zei onze Grootmoefti dat het zijn “persoonlijke mening” was. Ieder zijn mening uiteraard.

4. Meer borstvoeding = minder spanning

Wij weten wat u denkt bij het lezen van de titel en u bent maar gedeeltelijk juist. Er zijn inderdaad genoeg islamitische landen waar vrouwen aanwezig zijn op de werkvloer. Soms durft dat wel eens leiden tot seksuele spanning, wat niet zozeer te maken heeft met moslims want in het hindoeïstische Indië zijn ze nog een pak erger, die tot erger kan leiden. Hoe lost men dit op? Jawel…

Het departement dat de haddit (verhalen over het leven van Promo) van Al-Azhar (een universiteit in Egypte, gespecialiseerd in religieuze opleidingen) had tot 2009 de imam Ezzat Attiya in dienst. Hij kende het probleem van seksuele spanning op de werkvloer goed en koos voor de beste oplossing. In een fatwa stelde hij voor de man vijf keur te laten zuigen aan de borsten van de vrouw waardoor hij de vrouw als zijn mama zal bekijken en daarom geen seks meer zal wensen met haar. Pas bekomen van de urine-fatwa besloot de islamitische geestelijkheid in Egypte om deze man zeer snel zijn ontslag te geven en vriendelijk te vragen voortaan gewoon te zwijgen.

3. Meer plassen, minder praten

Opnieuw belanden we in Egypte waar men bij Al-Azhar volgens onze vermoedens een departement religieuze komedie kan oprichten. Sjeik al-Turayri vaardigde daar de fatwa uit dat een religieus verbod uitvaardigde op spreken tijdens het plassen. Hij haalde daarbij het citaat van Promo aan: “Twee mannen mogen zich niet gaan ontlasten, hun private delen ontbloten en met elkaar spreken daarbij. Allah wenst dat niet”. Hij kon wel niet aanduiden waar in de haddit of de koran dat citaat stond, maar dat was voor hem niet van primair belang.

2. Penisfruit

Een vrouw mag geen fruit eten dat eruit ziet als het geheel of een onderdeel van de mannelijke geslachtsdelen. Deze “duivelsgroenten” (wij verzinnen dit hier helaas allemaal niet) zou vrouwen leiden tot verachtelijke onzedige fantasieën.  Verder commentaar niet nodig menen we.

1. Geesten eten mag, christelijke snoep niet

In de islamitische religie is er sprake van jinn, een soort geesten. Het Nederlands kent het daaraan verbonden woord genie, maar de Engelse taal heeft de betekenis ervan behouden met genie. Het is een geest die goed of slecht kan zijn en die wij vooral kennen als de grote blauw geest uit de lamp van Alladin. Pech voor de geest, want je mag hem gerust opeten volgens Egyptisch imam al-Zoghbi.

Waag het echter niet om Samboesak te eten! Dit is een snack bestaande uit kaas en/of vlees en/of groenten. U hebt het uiteraard al direct door, dat is duidelijk een verwijzing naar de Goddelijke Drievuldigheid en dus een manier van de katholieken om de moslims te bekeren. De liefde van de man gaat immers door de maag, nietwaar?

Extra: reizen naar Mars is verboden

In de Verenigde Arabische Emiraten heeft de Algemene Autoriteit van Islamitische Zaken bekendgemaakt dat reizen naar Mars verboden is door de islam. De islam verbiedt zelfmoord in alle gevallen, vandaar dat men nooit een islamitische zelfmoordterrorist zal vinden, en op Mars gaan rondwandelen leidt tot uw dood. Bewust op Mars rondwandelen is dus zelfmoord. De radicale wahhabieten dat ze zijn, grijpen ze terug op de soera in de Koran 4/29 die stelt dat men niemand mag doden, ook zichzelf niet.

Sinds de oprichting van de Autoriteit in 2008 hebben ze reeds twee miljoen fatwa’s uitgevaardigd in enkel de Verenigde Arabische Emiraten. Blij dat zij tussendoor de tijd hebben gevonden om deze dringende kwestie aan te kaarten. Positief dat zij inzitten met ons welzijn terwijl de Katholieke Kerk ondertussen de zeer ongoddelijke visie aanhangt dat ruimtevaart moet aangemoedigd worden. Ongetwijfeld dat de Kerk op Mars fabrieken zal oprichten om Samboesak te fabriceren!

Tot zover deze weetjes. Bij leven en welzijn, tot volgende week vrijdag.