Hellegat Brussel: instortende tunnels, overstromende spoorwegen en zinkgaten

Is het tunnel of tunnél,” vroeg een zelfvoldane journalist ooit aan VDB. De beenhouwer-politicus – hij was niet op zijn mondje gevallen – antwoordde gevat: “is het pummel of pummél?” Dat was een tijd dat men nog met een gerust gemoed door Brussel kon rijden, zonder de vrees dat er brokstukken op uw carrosserie zouden vallen.

Geen enkele tunnel zal de komende drie jaar gesloten worden,” vertelde de socialist Pascal Smet in 2016. En nog: “We gaan een studie lanceren om te bekijken hoe Brussel zich op lange termijn kan organiseren zodat we minder tunnels nodig hebben. Het dossier is niet rijp om dat vandaag te beslissen, daar heb je meer ‘spoorwegaanbod’ voor nodig“. Spoorwegaanbod? Een ondergelopen spoorwegaanbod?

Wat is dat toch in Brussel? Wagens verdwijnen in de grond, tunnels worden om de haverklap gesloten en de spoorwegtunnels lopen onder water.

bhh.jpg
Zinkgat in Brussel.

Het decennialange wanbeleid van de Brusselse excellenties zorgt ervoor dat de mobiliteit in Brussel dramatische vormen begint aan te nemen. Politiek Brussel leeft naar de geest van de uitspraak van Jean-luc Dehaene: “de problemen oplossen als ze zich stellen“. Voor sommige zaken is dat misschien wel mogelijk, maar niet voor afbrokkelende tunnels en ondergelopen treinstations.

bhh4.jpg
Geen grot in de Ardennen, maar een doorsnee tunnel in Brussel.

De eerste tunnels dateren al van voor de Wereldtentoonstelling in 1958,” is een vaak gehoord excuus. Sommige tunnels in Parijs, Lyon (heel druk) of andere grote steden zijn even oud of ouder, en worden meer gebruikt.

Het probleem is dat Brussel niet vooruitziend is, op geen enkel vlak. Bovendien was (is) het departement Mobiliteit vaak in handen van bakfietsadepten: eerst fietspaden, dan pas de wagens. Achtereenvolgens waren Robert Delathouwer (SP), Pascal Smet (sp.a), Bruno De Lille (Groen!) en opnieuw Pascal Smet aan zet op de departementen die instaan voor de tunnels. Groen en rood op mobiliteit is om miserie vragen.

bhh2.jpg
Nog een zinkgat in Brussel.

Vaak ergeren we ons dat tunnels op de Brusselse Kleine Ring om 22 uur al gesloten zijn, terecht. Eerst dachten we nog dat er dan noodzakelijke werken plaatsvonden. Niets van! Naar verluidt loopt daar dan één mand in rond, met notaboekje en schrijfgerief, om te noteren waar het mis kan lopen… In noteren zijn ze goed, in herstel- en restauratiewerken blijkbaar veel minder.

Het zijn inderdaad geen pumméls, wel pummels!

bhh3.jpg
Spoorweg of kanaal? Uiteraard ook in Brussel…