Viktor Orbán: “Zeg maar vaarwel tegen de elite van ‘68”

De Hongaarse President Viktor Orbán bracht tijdens de jaarlijkse ‘Bálványos open universiteit en studentenkamp’ een hoopvolle boodschap naar voren. Orbán denkt dat bij de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement de koers gaat veranderen en dit het einde van het multiculturalisme zal gaan inluiden. Dat zal dan tevens het einde betekenen van de controle over de Europese Unie door de liberale elite, aldus Viktor Orbán. Voor Hongarije wil hij vasthouden aan een politiek systeem op nationale en christelijke grondslagen.

Vanaf 1990 wordt deze ‘open universiteit en studentenkamp’ georganiseerd en is een grensoverschrijdende samenwerking tussen Roemenië en Hongarije voor politieke dialoog. Waarbij er wordt gediscussieerd en zienswijzen worden voorgelegd over de belangrijke politieke kwesties die het welzijn van de bevolking aangaan. Tevens zijn er paneldiscussies en worden verhandelingen gepresenteerd door experts in de kunsten, politiek, economie en andere wetenschapsgebieden.

Orbán doorliep in zijn voordracht de periode van af 1990 toen het land wederom een democratie werd. Zijn partij zat 16 jaar in de oppositie en is inmiddels 12 jaar aan de macht. Men poogt de mislukkingen van de eerste liberaal-democratische jaren weg te vegen en een Hongarije op te bouwen op christelijke en nationale grondslagen, met een economische model dat is gemoduleerd naar de specifieke Hongaarse behoeftes.

Daarnaast ging Viktor Orbán in zijn analyse verder door aan te geven dat zijn politieke partij met een tweederde meerderheid in het Hongaarse Parlement niet enkel het politieke systeem heeft kunnen aanpassen, maar deze daarbij moet kunnen inpassen in een tijdperk. Zo’n tijdperk heeft een culturele werkelijkheid, spirituele ordening, collectieve geloofsovertuiging, sociale gebruiken en een culturele ontwikkeling.

Voor het wegvegen van de anti-Europese en multiculturele krachten in de Europese Unie ziet Orbán de rol van de generatie van ’90 weggelegd. Ze zagen eerst Europa als de toekomst en zien zichzelf nu als de toekomst voor Europa, met hun christelijke overtuigingen, gericht op de natiestaat.

Tweegesprek; Hongarije, Fidesz-partij en de tegenkrachten

Een interessant gesprek op 2 mei opgenomen, tussen ReAct medewerker Sjors Remmerswaal en kenner van het Hongaars nationalisme Bart van Gucht. Nadat het publiek met veel laster en nonsens vanuit de grote persorganen in het Nederlands taalgebied werd overspoeld, nu eindelijk een volwassen gesprek met inzichten en analyses over de politieke situatie in Hongarije; de gevolgen en achtergronden van de recente verkiezingen in het land en wie precies de tegenstanders van de huidige Hongaarse regering zijn. Ook komt de situatie in de media en de veranderde kieswet aan bod en weet van Gucht het nodige te vertellen over de situatie binnen de grootste oppositiepartij Jobbik.

Het gesprek duurt is iets meer dan een uur en kunt u hieronder in de volledigheid beluisteren;

Fidesz boekt grote overwinning bij Hongaarse verkiezingen

Met bijna negentig procent van de stemmen geteld boekt de partij Fidesz van de huidige president Viktor Orbán een grote overwinning bij de Hongaarse verkiezingen op 8 april. Men haalt nu rond 48 procent van de stemmen, waarmee de partij kan rekenen op 133 van de 199 zetels in het nationale parlement. Ook de nationalistische partij Jobbik gaat vooruit in stemmenaantal en zou ongeveer 26 zetels binnenhalen en de tweede partij worden. Viktor Orbán heeft inmiddels van verschillende rechts-populistische politici uit het westen van Europa felicitaties ontvangen.

De verliezers zijn de Hongaarse socialistische partij MSZP-PÁRBESZÉD met 20 zetels, de groene partij LMP met 8 zetels en de liberale partij DK met 9 zetels. Dat betekent dat partijen waarop de machtselite in de Europese Unie hun hoop hebben gevestigd het er zeer slecht hebben afgebracht. Fidesz heeft met een campagne tegen de immigratie-invasie, pressie van de EU en externe oligarchen voldoende steun van de Hongaren gekregen voor een volgende termijn.

Opvallend nieuws komt van de specialist van de politieke partijen in de Europese Unie, Lionel Balland, hij meldt op zijn eigen website dat de voorman van Jobbik Gabor Vona zijn ontslag als partijvoorman heeft aangekondigd.

http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/jpg/patk_224.jpg

Hongaarse premier Viktor Orbán: We moeten de christelijke cultuur verdedigen

In de Kerstboodschap 2017 liet de Hongaarse premier Viktor Orbán wederom weten een totaal andere koers te varen dan de Europese Unie. Voor het komende jaar wenst de Hongaarse regering er kalm en compromisloos aan te werken dat hun land Hongaars en christelijk blijft. Daarbij zal men de uiterste best doen om het Europees karakter van Europa te verzekeren. De Hongaarse regering heeft aldus hele andere ideeën dan die nu in de Brusselse EU-bureaucratie leven en is daarbij ook niet bang om deze wereldkundig te maken.

Een veel gemaakte fout is dan ook te denken dat Hongarije en de Hongaarse regering zich als een totaal op zichzelf staande natie zien. Men is in alles op Europa gericht en ziet zichzelf met de andere Europese landen als onderdeel van de christelijke beschaving. Er wordt dan ook niet weggekeken voor de verantwoordelijkheid om juist de helpende hand uit te steken naar andere Europese landen om samen onze historische waarden te verdedigen.

Passages uit de Kerstboodschap;

Het christendom is een cultuur en een beschaving. Wij leven erin, het is onze leidraad. Het komt er niet op aan hoeveel mensen naar de kerk gaan of dagelijks bidden. Ons dagelijks leven is gebouwd op die beschaving. Men verwijt me geen goed christen te zijn omdat ik de grenzen niet wagenwijd wil openzetten. Men verwijt me ook een egoïstische eigenliefde. Eigenliefde betekent ook dat we alles moeten beschermen wat we liefhebben. Houden van wat we zijn en wie we zijn. Eigenliefde betekent ook dat we van ons land, onze natie, onze familie, onze cultuur en onze Europese beschaving, moeten houden.

Wij willen niet dat onze kerstmarkten andere benamingen krijgen, en we willen zeker niet dat onze feesten achter betonnen blokken moeten georganiseerd worden. We aanvaarden niet dat onze kerstfeesten in angst en onzekerheid moeten plaatsvinden en we zullen ook nooit aanvaarden dat onze meisjes en vrouwen worden lastiggevallen tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode. Ze willen dat we ophouden met te zijn wie we zijn. Ze willen dat we worden wat we niet willen zijn. Ze willen dat we ons vermengen met mensen van andere delen van de wereld. Daarop antwoorden we met kracht: dat willen we niet, dat zullen we niet.

Europees Parlement wil sancties tegen dissident Hongarije

Hongarije en haar regering staan al een tijd onder steeds zwaardere druk van externe landen en partijen. Zo heeft de Amerikaanse regering het land een eisenlijst meegeven voor interne beleidsveranderingen, wenst oligarch George Soros het land te overspoelen met migranten en lijkt ook de Europese Unie zich daarbij te gaan voegen. Europarlementsleden hebben deze week een resolutie opgesteld over de situatie in Hongarije waarbij een procedure wordt gerechtvaardigd die resulteert in sancties voor het land. De reden is dat het land de grondrechten zou schenden.

De resolutie van woensdag werd aangenomen met 393 stemmen tegen 221, met 64 onthoudingen. Opvallend genoeg stemde de Nederlandse CDA-fractie, onderdeel van dezelfde partij EVP als die van Viktor Orbán, ook voor het sanctioneren van het land. De Europarlementsleden zien achteruitgang van de rechtstaat en democratie, vinden dat controversiële wetten opgeschort of ingetrokken moeten worden en EU-fondsen voor Hongarije onder toezicht moeten komen.

De resolutie roept op:
– Artikel 7(1) in werking te stellen. Europarlementsleden hebben de Parlementaire Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken gevraagd om een formele resolutie op te stellen voor een plenaire stemming.
– De Hongaarse overheid wetten die regels aanscherpen tegen asielzoekers en ngo’s te laten herzien of intrekken, en een akkoord te vinden met de autoriteiten van de Verenigde Staten, om de Central European University in Boedapest als onafhankelijk instituut te laten overleven.
– De Europese Commissie om het gebruik van EU-fondsen door de Hongaarse overheid strikt te monitoren.

Als artikel 7 in werking wordt gesteld dan zou dit concreet ook tot sancties leiden. Dit bewuste artikel uit het verdrag van de Europese Unie wijst op het door een lidstaat overtreden van de Europese waarden. In wezen heeft het Parlement dus de Europese Raad opgeroepen om vast te stellen dat Hongarije in overtreding is van de gemaakte afspraken en mocht dit worden vastgesteld en uit onderhandelingen met het land niets komen, zullen er ook daadwerkelijk sancties komen, met als doel om toch de wijzigingen te bewerkstelligen.

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó was niet te spreken over deze aanval op de Hongaarse regering en ziet hierachter de oligarch George Soros zitten. Met als achtergrond de grensbewaking die het land heeft opgeschroefd en de aangescherpte regels voor universiteiten. Szijjártó laat echter weten dat het land zich niet zal laten beïnvloeden door externe partijen en dat bijvoorbeeld geen enkele illegale migrant een stap zal zetten in Hongarije.

Verenigde Naties botst met Hongarije over opsluiten immigranten

Het departement van de Verenigde Naties (VN) dat zich bezighoudt met immigratie richting Europa, heeft zich in scherpe bewoordingen uitgelaten over Hongarije. Men vindt het nog onverstandig dat mensen die de Europese Unie bereiken of zich elders op het continent bevinden nog doorgestuurd worden naar Hongarije. Punt van ongemak is het opsluiten van immigranten, dat volgens het VN onder slecht omstandigheden zou gebeuren en het zou niet in overeenstemming zijn met de EU- en internationale wetgeving.

Het bericht van afkeuring van de VN heeft van doen met een nieuwe wet in Hongarije die op 28 maart in werking is getreden. Deze wet heeft tot doel om gaten in de wetgeving te dichten, vanwege de problemen met illegale grensoverstekers op Hongaars grondgebied en dus de Europese Unie. Als antwoord op de problemen heeft het land ervoor gekozen om de ongewenste bezoekers op te sluiten, om zo te kunnen beoordelen wat men in het land komt doen. Dit is conform de afspraken in de EU, dat men in het land waar men binnenkomt zich meldt en daar wordt uitgezocht of iemand ongewenst is of wellicht een vluchtelingenstatus kan ontvangen.

De handelswijze van Hongarije is echter tegen het zere been van de VN. Volgens hen is het geen goed beleid dat, sinds deze wet op 28 maart in werking trad, nieuwe asielzoekers in scheepscontainers worden vastgehouden, omringd door hoge hekken gedurende de gehele asielprocedure. Hongarije wijst er echter op dat de controle van wie en met welke reden binnenkomt in de Europese Unie een essentiële taak is en daarom zorgvuldig moet worden uitgevoerd.

Men wijst vanuit de Hongaarse regering tevens op het probleem dat er momenteel honderdduizenden illegale immigranten in de Europese Unie ronddwalen. Daaronder bevinden zich, zo is de afgelopen tijd gebleken, ook talloze islamitische terroristen. Volgens de officiële cijfers hebben de afgelopen tijd, ondanks de bouw van hekken bij de grens, dat wel overal bekend is, er toch 7295 mensen geprobeerd illegaal het land binnen te komen.

Premier Viktor Orban heeft massamigratie een bedreiging genoemd voor de sociaaleconomische samenstelling van Europa en een “Trojaans paard voor terrorisme”. Luister hieronder (in het engels) de woorden van de Hongaarse premier over het immigratiebeleid van zijn land, uitgesproken op het congres van de Christendemocratische Europese Volkspartij (EVP).

Nieuwjaarstoespraak Viktor Orbán en het Hongaarse verzet

Viktor-Orban-2De Hongaarse premier hield ook dit jaar een krachtige toespraak, waarin hij de bedreigingen voor de Hongaren uiteenzette, het afgelopen jaar doornam en aangaf dat de regering een nieuw nationaal beleidsplan aan het ontwerpen is. Deze oproep voor het beschermen van de Hongaren en het verbeteren van hun leefomstandigheden schokte opnieuw een groot deel van de bureaucraten van de Europese Unie, maar verklaart waarom Orbán in eigen land zo populair is.

Viktor Orbán ziet vijf belangrijke aanvallen op het geluk en het welvaren van de Hongaren. De eerste is de druk vanuit Brussel om de prijzen van nutsvoorzieningen omlaag te drijven. De tweede kwestie is die van migratie naar de Europese Unie, waarbij Orbán wees op de bloedige realiteit en de realiteit dat ondanks de terreur migranten nog altijd zonder restricties binnen de EU kunnen reizen. De positie van Hongarije is dan ook dat migranten eerst moeten worden vastgehouden en naar hun asielaanvraag moet worden gekeken.

Een fragment van de bewuste toespraak:

Een opvallende oproep in de toespraak werd gedaan tot het bestrijden van de internationale organisaties die trachten invloed uit te oefenen op het interne beleid van landen. Orbán noemt hierbij met naam de bekende oligarch George Soros, groot geworden in de geldspeculatie, die met zijn stichtingen ook in Hongarije een rol speelt. Hij wijst er nogmaals op dat de organisaties van Soros bewust bezig zijn om honderdduizenden migranten Europa binnen te loodsen.

De overige bedreigingen hebben van doen met belastingbeleid en het scheppen van werkgelegenheid, en de noodzaak om beide competitief te houden. Ook hier ziet Orbán de druk van de EU om beide te reguleren en zelfs grotendeels weg te halen bij de individuele lidstaten. De premier van Hongarije ziet weloverwogen in nationale soevereiniteit een gepast antwoord op alle genoemde bedreigingen.

In de toespraak blikte Orbán ook terug op het afgelopen jaar en was kritisch voor de ideologie van de zogenaamde ‘open samenleving’ die democratie en open debat wegveegt en dit door de politiek-correcte democratie vervangt. Hij merkt daarbij zeer scherp op dat zodra de ‘verkeerde’ partij ergens wint de kosmopolieten plotsklaps hun toon veranderen en suggereren dat daar geen democratie meer zou bestaan.