Tag Archives: UNIA

UNIA-persverantwoordelijke knutselt wc-rol met Vlaams Belang-pamflet en toont het fier op Facebook

Wat krijgen we nu? De persman van UNIA die een wc-rol vasthoudt met een pamflet van het Vlaams Belang er omheen gerold. U kent UNIA wel, het vetgesubsidieerde orgaan van links dat er enkel en alleen op uit is om Vlamingen erop te wijzen dat ze blanke gepriviligeerde supremacisten zijn die zich nederig moeten gedragen tegenover alle minderheden die dit land telt.

Maar serieus nu, Michaël François, een kandidaat voor Défi, het voormalige Vlamingenhatende FDF van Olivier Maingain, toont zijn haat tegenover het Vlaams Belang middels een zelfgeknutselde Vlaams-Belang-wc-rol. Hij maakte er zelfs een filmpje mee voor op zijn Facebook. En deze man is dus de Franstalige contactpersoon van UNIA voor de persmensen. Maar nu hoor je zijn perscontacten niet, behalve dan bruzz.be.

mfidl2.png

Michaël François, dames en heren, de persverantwoordelijke van UNIA.

En UNIA, zijn werkgever dus, verwoordt hun strijdidealen nochtans erg duidelijk op hun pagina: “voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme”. Gelijke kansen, jazeker! Maar niet voor VB’ers dus. Die zijn voor UNIA iets minder gelijk dan de rest. Nochtans betaalden ook alle VB-kiezers mee aan de 37.316,52 euro subsidie die UNIA voor het werkjaar 2018 in ontvangst mocht nemen van de Vlaamse overheid. Of voor het totale kostenplaatje in 2017: “8,1 miljoen euro van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen.” (Cijfer afkomstig van hun eigen website.)

Waar zit PANO nu? Of de vrt in het algemeen?

mfidl.png

mfidl3.png

fmvu.png

N-VA: “Kom op voor onze normen en waarden!” VB: “Subsidieer dan niet langer Unia, Kif Kif…”

Verklaringen van politici zijn altijd een bron van amusement. Neem nu onderstaande tweets van respectievelijk Matthias Diependaele (N-VA) en Chris Janssens (Vlaams Belang). Brave Matthias nam gisteren in het Vlaams parlement het nieuwe speerpunt ‘identiteit‘ van goeroe De Wever ter harte door een uitspraak te doen die recht uit een Vlaams Blok-pamflet zou kunnen komen. Enkel de verwijzing naar de Verlichting zou in dat geval ontbreken. Stoere taal, ‘Theofiel Asiel‘-waardig zelfs. Maar ook hier kan de spreidstand niet groter zijn en daar wijst stoute Chris de N-VA even op: “Pak subsidies af van Unia, Minderhedenforum, Kif Kif en vele anderen!” Want deze belastinggeldverslindende clubjes dienen inderdaad tot niets, buiten het ondermijnen van die Vlaamse en Europese identiteit waar flinke Matthias het zo revolutionair over heeft – en waar hij uiteraard gelijk in heeft. Handelen is de boodschap Matthias, Theofiel, Liesbeth, Zuhal en al de andere nationalisten die hiervoor bevoegd zijn in de regeringen!

ivdn1.pngivdn2.png

Sven Ornelis: “Als die bakker winkelmeisjes wil… what’s wrong. […] Arme @unia”

Een bakker die enkel meisjes achter zijn toonbank wil. Ramp o ramp! Kan en mag niet, want gelijke rechten voor dames en heren en zo, totdat ze allemaal geslachtsneutraal zijn natuurlijk, dat lost meteen veel problemen op. Als kleine zelfstandige werk je dag en nacht, gaat de staat lopen met een pak van je inkomen, maar mag je niet zelf beslissen wie er bij je komt werken, want dat zal de staat wel doen voor jou, anders vette boetes. En een hoop verzuurde bakfietsmensen vindt dat nog ok ook, want 2017 en “gij leeft nog in de Middeleeuwen ofwa?!?” Maar Sven Ornelis, radio-stem en man-met-een-eigen-mening, vindt dit niet ok en ventileert die gedachte op Twitter: “Ach. Als die bakker winkelmeisjes wil… what’s wrong.” Terechte bedenking natuurlijk. Maar ook bakfietsmensjes (m/v/x/…) hebben Twitter en geven Sven de volle laag. Maar mijnheer Ornelis weert zich moedig en mag voor ons een bank vooruit met een kus van de juffrouw. Zo’n bv’s willen we! De massa is al grijs genoeg. Wil wel niet zeggen dat we plots van radiozender gaan veranderen.

sot.png

UNIA: “‘Rot toch op met je Vlaamse identiteit’ behoort tot vrijheid van meningsuiting…”

6 maart 2017 bereikten de mainstreammedia één van hun dieptepunten: De Morgen-kameraad Joël de Ceulaer tweette toen namelijk: “Rot toch op met je Vlaamse identiteit. #moesterevenuit”. Het oogstte een storm(pje) van verontwaardiging, maar deze ging al snel weer liggen. Dat belette een aantal Vlamingen niet om toch klacht neer te leggen bij UNIA, zo ook Stijn Hiers, een bezorgde burger die deze uitspraak geheel terecht een belediging vindt aan het adres van alle Vlamingen (zo’n 7 miljoen).

id7.png

Kameraad de Ceulear trok zijn schouders eens op en de mensen van UNIA op hun beurt begonnen met het ‘onderzoeken’ van de klacht van Stijn. “Geachte, op maandag 6/3/2017 stuurde Joël de Ceulaer – ‘journalist’ – volgende tweet de wereld in: “Rot toch op met je Vlaamse identiteit. #moesterevenuit” Net zoals de uitspraken “Rot toch op met je Arabische identiteit” of “Rot toch op met je homofilie” is deze uitspraak een schande en beledigend voor iedere Vlaming. Op basis van afkomst (Vlaming) vindt de heer de Ceulaer blijkbaar dat we maar beter oprotten met die identiteit. Ik wens dan ook formeel klacht in te dienen tegen de heer de Ceulaer.

Het onderzoek duurde 14 dagen en vandaag kreeg Stijn het antwoord van UNIA in zijn postbus, we geven het u onderaan het artikel integraal mee, maar stippen toch al enkele zaken aan: “Uw melding heeft betrekking op de vrijheid van meningsuiting. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de vrijheid van meningsuiting een grote bescherming kent en dat ook woorden die “schokken, verontrusten  of kwetsen” geuit moeten kunnen worden.” Met andere woorden, “Rot op Vlamingen” is niet schokkend, verontrustend of kwetsend, zelfs niet als de persoon die deze uitspraak doet een publiek figuur is die een gans medium (De Morgen, weliswaar jaar na jaar een kleiner wordend medium) heeft om zijn boodschap van haat en verzuring te verspreiden.

Om tegemoet te komen aan de vrijheid van meningsuiting en naar analogie met de uitspraak van de Ceulenaer, vroegen wij ons af of onderstaande uitspraken dan wél “schokkend, verontrustend of kwetsend” zijn. Blijkbaar niet! Een klacht tegen ReAct zal dan ook uitblijven, of in ieder geval niet ontvankelijk verklaard worden. Toch blijft voor velen de vraag: op basis van welke willekeur is dan eigenlijk het Vlaams Blok veroordeeld, want hun uitspraken gingen nooit zover als deze die het onderwerp is van dit artikel?

id1id2id3id4id5id6

ReAct veroordeelt verwensingen na dood Turk bij aanslag, maar UNIA en Co zijn inconsequent

Grote consternatie op de sociale media: er duiken nogal wat ‘haatberichten’ op na de dood van Kerim Akyil, de 23-jarige Turk die in Houthalen woonde en die werd doodgeschoten tijdens de aanslag op een nachtclub in Istanbul. UNIA, het voormalige Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding kan de klachtenregen amper aan, zo lijkt het wel. Van selectieve verontwaardiging gesproken!

tdit.jpg

Uiteraard veroordelen ook wij de berichten op de sociale media die het overlijden van een onschuldige man toejuichen. Er is geen enkele context te vinden waarin deze berichten te plaatsen zijn of die kan pleiten voor verzachtende omstandigheden. Maar bij ReAct zien we wel verder dan de politiek-correcte neuzen. Er klopt met andere woorden iets niet met deze geheel terechte verontwaardigingen.

Want UNIA wil nu dat de haatberichten van Facebook snel verdwijnen. Het verwijst daarbij naar het charter dat Facebook in mei zelf in het leven riep om binnen de 24 uur dit soort berichten te verwijderen. Maar wat heeft UNIA gedaan toen op 9 januari 2015 een reeks euforische berichten verschenen op Facebook na de aanslagen in Parijs (klik hier)? Niets, nada, niente! Ook toen naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in Amerika twee jonge meisjes openbaar Trump een kogel toewensten (lees hier), trad UNIA niet op. En zo zijn er helaas voorbeelden legio.

Dus ja, wij betreuren eveneens de verwensingen aan het adres van de in Vlaanderen verblijvende Turken én dito moslims, maar de consequentie doet ons evengoed alle verwensingen en doodsbedreigingen betreuren die in het verleden, heden en toekomst geuit worden aan het adres van eender wie. En dat zou UNIA beter ook doen, want door steeds opnieuw eenzijdig de Vlamingen te viseren en verwensingen van vreemdelingen en progressievelingen aan ‘ons’ adres te negeren, bereikt men enkel maar het omgekeerde effect. En dan maar verschieten wanneer rechtse partijen aan aanhang winnen…

Wat trouwens te denken van onderstaande reacties van Turken, Marokkanen en andere vreemdelingen na de aanslag in Istanbul?

c5c4c2c3c1