Tag Archives: UGent

Merkel kreeg een eredoctoraat en dit zijn de redenen waarom dat geheel onterecht is

lvtm.jpgEr was de voorbije dagen (terecht) heel wat commotie over het eredoctoraat dat Angela Merkel ontvangen heeft van de KULeuven en de Universiteit van Gent. Naast de kritiek op het vluchtelingenbeleid van ‘Mutti Merkel’ zijn er echter nog een resem andere redenen waarom de toekenning van dat eredoctoraat volledig ongepast is.

Het Europees beleid waar zij al jaren de sterke vrouw achter is, heeft bij brede lagen van de bevolking voor diepe ontevredenheid gezorgd. In 2005 keurden de Fransen en de Nederlanders bijvoorbeeld de Europese grondwet af in een referendum. De weggestemde grondwet werd enkele jaren later echter gewoon doorgedrukt. En toen de Ieren ook dat verdrag in 2008 in een referendum afkeurden werd er niet geluisterd.

Maar wat de uitkomst van deze referenda ook was, de leiders van de Europese Unie duwden gewoon door, met Angela Merkel op kop. De grondwet was immers nodig om lidstaten beter te kunnen dwingen om het Duitse model van bezuinigingen, loonmatigingen en flexi-jobs toe te passen.

Voor de meerderheid van de Europeanen betekent de Europese Unie van Merkel mini-jobs, loonmatigingen, verhoging van de pensioenleeftijd, verhoging van de prijzen, besparingen en toenemende armoede. Tegelijkertijd komen er elke maand nieuwe schandalen de kop opsteken over de verwevenheid tussen de grootbanken en de Europese Commissie. Zo is José Manuel Barosso meteen na zijn mandaat als voorzitter van de Europese Commissie gaan werken voor Goldman Sachs. Jawel, de bank die de begroting van Griekenland heeft helpen vervalsen en die Barosso had aangeraden om het Griekse volk hiervoor te laten opdraaien…

Herinner u de gigantische protesten van de Griekse bevolking tegenover het opgelegde besparingsbeleid van de Trojka (Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds). De besparingen raakten vooral de gewone man in de straat, met derdewereldtoestanden tot gevolg, terwijl de rijke rederijen vrijuit konden gaan.

De afkeer van de Europese politieke kaste werd de voorbije jaren steeds groter, nu die zichzelf bedient met toplonen, overgangspremies en dubieuze connecties met de zakenwereld, terwijl ze de rest van de bevolking dwingt de broeksriem aan te spannen. De Europese burger is daar zeer terecht kwaad en ontstemd over.

Uiteindelijk kan men maar tot één enkele conclusie komen: op alle gebieden heeft het beleid van Merkel Europa onrechtvaardiger, gevaarlijker en armer gemaakt. Helaas zullen u, ik en de komende generaties de zware rekening moeten betalen!

Lid Raad van Bestuur UGent geeft rector lik op stuk: “Merkel verdeelt Europa!”

Gisteren kende de universiteiten van Gent en Leuven een eredoctoraat toe aan de bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel. Het was een vreemde keuze om een zittend politica een doctoraat te overhandigen. Het doet op zijn minst vermoeden dat er een politieke voorkeur uitgaat van beide rectoraten. Vandaag bereikte ons een tegenreactie van iemand van de Raad van Bestuur van de UGent.

mkkt.jpg

Rechtenstudent en KVHV’er Dries Van Langenhove, die verkozen geraakte als Studentenvertegenwoordiger en in die hoedanigheid alle studenten vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur van UGent, nam het niet dat dit eredoctoraat als een nietszeggend vodje papier en zonder de breedgedragen steun van de studenten, werd weggeschonken aan iemand die de verwezenlijking van de multicultuur en de vervanging van de Europese burgers door niet-Europese vreemdelingen tot haar Heilige Oorlog heeft gemaakt.

Hij verwoordt zijn tussenkomst vanavond voor de Raad van Bestuur als volgt: “Tot ongenoegen van de voorzitter, die me voortdurend onderbrak, maakte ik zonet gebruik van mijn mandaat in de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent om de raadsleden duidelijk te maken dat een zeer groot deel van de studenten en alumni het niet eens zijn met de beslissing om een eredoctoraat uit te reiken aan Angela Merkel. Ik ben verkozen om de studenten te vertegenwoordigen en mijn mond open te doen en dat zal ik blijven doen, ook als het mij boze blikken oplevert.

Proficiat Dries! Onze steun heb je!

KVHV Gent zet aan UGent links buitenspel

urlEerder deze week werd een politieke mijlpaal behaald aan de universiteit van Gent (UGent). Bij de studentenverkiezingen werden namelijk twee studenten verkozen, waar de linkse medemensen nog jarenlang over gaan wenen, schrijven, vloeken en vooral elkaar beschuldigen van immobilisme.

Afgelopen week vonden aan de Universiteit Gent verkiezingen plaats voor de Raad van Bestuur. Naast professoren en academisch personeel zijn er ook studenten vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. De studenten mochten een week lang stemmen op hun favoriete kandidaat. Omwille van het participatiedecreet kunnen de studenten van de Universiteit Gent elke twee jaar vertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur en de Sociale Raad van hun alma mater verkiezen. Deze raden nemen belangrijke beslissingen over respectievelijk het algemeen bestuursbeleid van de UGent en de studentenvoorzieningen zoals de studentenrestaurants en onderwijsaangelegenheden. Tot zover het inhoudelijke van deze verkiezingen.

Links buitenspel gezet door KVHV in verschillende succesvolle fases

Het symbolische is vele interessanter dan je zou vermoeden. Want wie zijn die twee vreemde vogels in de bijt dan wel? Het gaat om Arnout Wittevrongel en Niels Franckaert. Arnout studeert ingenieurswetenschappen en Niels is een rechtenstudent, maar beiden zijn lid van het ons welbekende Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) Gent. Dit studentenverbond begaf zich na een lange afwezigheid aan de UGent terug onder de Gentse studenten. Met een strakke visie en het nodige intellectuele vernuft wist de nationalistische club zich vrij snel in te werken in het Politiek & Filosofisch Konvent. Dat PFK was tot dan een overwegend (extreem-)links hoopje ongeregeld, dat de centjes van de universiteit gretig wist te verdelen onder hun obscure clubjes en vriendjes met slechts één doel voor ogen: het leven van de gewone en ambitieuze student zuur maken, want het internationale proletariaat zou heersen!

lepenkvhvEerste mijlpaal

Een aantal aanhouders van het KVHV wist met andere woorden in te breken in het PFK en dat vond links helemaal niet leuk. Het verleden van een aantal Verbonders werd uitgesmeerd en dit zelfs door een aantal rancuneuze leden van de voormalige club waar de meeste Verbonders op dat moment net uitgestapt waren. Maar geen nood, de zeteltjes binnen het PFK waren binnen en werden met opgeheven hoofd jaar na jaar verdedigd. Deze eerste mijlpaal was een feit begin de jaren ’90, meer zelfs, het KVHV zorgde ervoor dat ook NSV! Gent in het PFK terecht kwam, ondanks de minder aangename ervaringen met deze nationalistische club bij de doorstart van het KVHV.

Vandaag de dag is de voorzitter van dit voormalige vrijwel volledig linkse (subsidie)bastion een N-VA’er. Links moet met andere woorden opboksen tegen drie uitgesproken Vlaamsgezinde studentenverenigingen. Zelf zien de linkse PFK-clubjes hun ledenaantallen de dieperik in storten, hun activiteiten lokken amper 10 man. KVHV ontving dit jaar het grootste deel van de subsidies, vanwege het wanbeleid van de proletariërs. Van een win-winsituatie gesproken!

Tweede mijlpaal

Een tweede mijlpaal werd bereikt wanneer KVHV Gent meermaals succesvol naar de Raad van State stapte tegen verboden op het gebruik van zalen waar KVHV-activiteiten gepland waren. Het bekendste voorbeeld daarvan was de komst van één van de grootste politici in Europa van de laatste decennia, namelijk voormalig Front National-voorzitter Jean-Marie Le Pen. Onder druk van de ‘Grote Democraten’ werd de aula waar Le Pen zou spreken verboden, maar de Raad van State verbrak dit verbod. Omwille van de veiligheid werd alsnog – en in samenspraak met UGent – een andere locatie gekozen én volledig betaald door de universiteit, busvervoer van de honderden aanwezige studenten en toehoorders inclusief.

Derde mijlpaal

Links Gent was ra-zend! Je kan het je wel voorstellen. De derde mijlpaal die het KVHV mocht neerzetten was het bekomen van een volledig studentenhuis, pal in de Gentse studentenbuurt. Een prachtig herenhuis met alles erop en eraan: een bar, een cantuszaal, een fitnessruimte, een tuin en een dakterras, verschillende ruime studentenkamers en noem maar op. Tot nog toe werd deze doorn in de ogen van links Gent nog maar één keer gevandaliseerd, maar dat heeft meer te maken met het achteruitgaan van de linkse beweging, dan met de bereidwilligheid van de nog actieve proletariërs.

Met de sterke groei van de N-VA blijken ook de Gentse studenten niet ongevoelig voor de preken van Bart De Wever en Co. Uit een peiling is gebleken dat de overgrote meerderheid van de studenten in de Arteveldestad voor de lauwe nationalisten stemt. Maar lauwe nationalisten zijn evengoed erg Vlaamsgezind en dat vertaalde zich deze week in de resultaten die nu gekend zijn.

huisheymans0Vierde mijlpaal

Verbonder Arnout behaalde 1987 stemmen van de studenten en belandt zo in de Raad van Bestuur. Aangezien hij ook genoeg stemmen behaalde voor de Sociale Raad zal Niels deze zetel innemen. Arnout ‘De Witte’ heeft niet enkel het KVHV voor het eerst in de Raad van Bestuur gebracht, sinds dit mogelijk is na de eisen van de studentenvakbonden in de jaren ’60, maar behaalde ook het meeste stemmen ooit behaald door een kandidaat voor dit mandaat. Een vierde mijlpaal met andere woorden en dit op amper 10 jaar tijd.

Het feit dat het KVHV in Gent deze zaken op een relatief korte periode heeft weten te bewerkstelligen, geeft hoop voor de Vlaams Beweging, waar het KVHV ontegensprekelijk deel van uitmaakt. Het grote verschil met de overige ‘leden’ van die beweging – die overigens zeker evenveel respect verdienen, laat dat duidelijk zijn! – is dat het Verbond de maatschappij op een andere manier weet te bekijken, te benaderen en vooral weet te bespelen.

We wensen Arnout en Niels enorm veel succes met het verder doorlopen van de Gentse universitaire instellingen en kijken al uit naar wat de volgende mijlpaal zal worden!

KVHV Gent voert met misnoegde panda actie tegen Di Rupo aan UGent

pandaVanmorgen hield het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, afdeling Gent, een actie tegen premier Di Rupo. Professor De Vos had voor zijn openingscollege de eerste minister uitgenodigd  in een auditorium aan de Universiteit van Gent.

De Vlaams-nationalistische studenten lieten enkele ballonnen, gevuld met helium, opstijgen in het betreffende auditorium, met daarop boodschappen zoals “stop het politeke circus” en “de Vlaming is geen melkkoe”. Ook gingen twee leden van het KVHV verkleed als panda plaatsnemen vooraan in het auditorium. Uiteraard verwijst het KVHV hiermee subtiel naar de twee panda’s die de Bergense zoo toegewezen kreeg.

Op die manier wil het KVHV op ludieke en studentikoze wijze protesteren tegen het beleid van Di Rupo. “Elk jaar betaalt elke Vlaming 1.500 € aan Wallonië, zondere enige vorm van inspraak of respect. Solidariteit is goed, maar dit is gewoon criminaliteit. Dat bedrag komt overeen met jaarlijks 600 pinten in een doorsnee kroeg in de Overpoort, dat zou mij, en veel andere studenten, veel kopzorgen minder bezorgen op financiëel vlak” stelt praeses Jan De Backer.

De Vlaamse Leeuw hang als het zwaard van Damocles boven het hoofd van Di Rupo.

De Vlaamse Leeuw hangt tijdens de gastlezing als het zwaard van Damocles boven het hoofd van Di Rupo. (althans, dat was de bedoeling, ware de UGent niet in het bezit van een ladder die tot in de hemel reikt…)

Een misnoegde panda bezoekt het gastcollege van Di Rupo, eerste nar van dit land.

Een misnoegde panda bezoekt het gastcollege van Di Rupo, eerste nar van dit land.

De panda blijkt sympathie te hebben voor de jongens en meisjes van KVHV Gent.

De panda blijkt sympathie te hebben voor de jongens en meisjes van KVHV Gent.

Links in beeld de panda gezeten tussen de jongens en meisjes van KVHV Gent. De beveiliging staat er nogal zenuwachtig bij.

Links in beeld de panda gezeten tussen de jongens en meisjes van KVHV Gent. De beveiliging staat er nogal zenuwachtig bij.

Di Rupo, eerste nar van België, spreekt de studenten toe. De Vlaamse Leeuwen moet hij er maar bijnemen.

Di Rupo, eerste nar van België, spreekt de studenten toe. De Vlaamse Leeuwen moet hij er maar bijnemen.

Pedofilie kreeg bescherming en steun van de Universiteit van Gent

pedoZeer terecht hebben de pedofilieschandalen die de Kerk teisteren, voor zware verontwaardiging gezorgd. Sommigen van diegenen die op dat vlak het luidst roepen, hebben nochtans zelf een behoorlijk groot pak boter op het hoofd.

Ten gevolge van de waanzin van mei ’68 werd immers tijdens de jaren zeventig en tachtig in heel wat progressieve middens het standpunt gehuldigd dat pedofilie een seksuele geaardheid was zoals bijvoorbeeld homofilie en dat er zeker niet repressief mocht tegen opgetreden worden. Het ging, zo werd beweerd, om zuivere liefde voor kinderen. Heel vaak werd hier bovendien aan toe gevoegd dat de kinderen dit meestal op prijs stelden.

U denkt dat ik overdrijf. Luister dan naar deze waargebeurde anekdote: in 1980 vernam ik op zekere dag dat een Nederlands toneelgezelschap in een Gentse stadszaal een stuk waarin pedofilie verdedigd werd, zou komen op voeren. De naam er van sprak boekdelen: ‘Snoepjes’. Ik was toen voorzitter van de plaatselijke Voorpostafdeling en stuurde onmiddellijk een open brief naar het stadsbestuur om met de nodige klem tegen één en ander te protesteren. Ere wie ere toekomt: Piet Van Eeckhaut, die toen de socialistische schepen van Cultuur was, reageerde binnen de kortste keren door de zaak te verbieden.

Zeer naïef dacht ik dat het gezond verstand die keer dan toch had gezegevierd. Niets was echter minder waar. Een paar dagen later mochten we vernemen dat de universiteit Gent uit protest tegen wat ‘de censuur vanwege het stadsbestuur’ werd genoemd, had toegelaten dat het stuk op de Blandijnberg zou gespeeld worden en dat al de homoverenigingen van Gent om dezelfde reden hun leden hadden gemobiliseerd om de vertoning bij te wonen…

Begrijpt u nu waarom het woord hypocrisie spontaan in mij opkomt, wanneer ik vandaag de dag bepaalde publicaties zoals bijvoorbeeld De Morgen tegen de Kerk te keer zie gaan?

Een toemaatje: we zijn uiteraard bij de vertoning aan de Blandijnberg gaan protesteren. Ik heb sindsdien nooit meer mee gemaakt dat politiemensen zo vriendelijk optraden tegen demonstranten die ze op afstand moesten houden.

Verslag ‘Onderwijsdebat’ KVHV Gent

Afgelopen maandagavond werd er in de Universiteit van Gent een debat over onderwijs gehouden. Aan het debat namen Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.a), Boudewijn Bouckaert (LDD) – Voorzitter van de commissie Onderwijs en Gelijke Kansen, Prof. Dr. Martin Valcke (UGent) – Hoofd Departement Onderwijs en Luc Devoldere – Oud-leraar, essaysist, lid van de koninklijke academie voor Nederlandse taal-en letterkunde en hoofdredacteur van Ons Erfdeel deel. Het debat werd in goede banen geleid door Prof. Marc Spoelders (UGent).

Door het groot aantal aanwezigen, moesten zo’n 50 studenten plaatsnemen op de trappen van de aula. Prof. Marc Spoelders gaf als moderator een inleiding over het onderwijs in Vlaanderen, waarna hij het woord doorgaf aan de uitgenodigde gasten. Minister Smet ging daar als eerste op in en trok dan ook voor de rest van de avond het debat naar zich toe, wat bij de vragenronde werd voortgezet omdat nu eenmaal veel studenten weleens een vraag aan mijnheer de minister willen stellen.

Een slotconclusie is er uit het debat niet voortgekomen. Smet wil het onderwijs gemakkelijk toegankelijk blijven maken voor alle lagen van de bevolking. Dat klinkt logisch, maar wanneer het gemiddelde niveau daarvoor drastisch moet zakken, heeft het onderwijs op termijn niet veel zin meer. Diploma’s kan je dan beter in een snoepautomaat aanbieden.

Desalniettemin waren de meeste aanwezige studenten zeer tevreden over zowel het debat zélf als de organisatie ervan. Het KVHV van Gent heeft zijn plaats in het PFK weeral met recht en rede bewezen. Men kan nationalisten verwijten wat ze willen, maar niet dat ze het debat uit de weg gaan. Dat daarvoor een absolute politieke tegenstander voor moet uitgenodigd worden is slechts een detail. Daar kunnen de linksmensen nog het één en ander van leren.

debatkvhv3

debatkvhv2

debatkvhv4

debatkvhv5

debatkvhv1

Maandag onderwijsdebat met onderwijsminister Pascal Smet: wees erbij!

OnderwijsdebatKVHV Gent organiseert aanstaande maandag een hoogst actueel debat over onderwijs. “Wat is er mis met de parate kennis van onze leerkrachten in wording? Is dat de fout van het onderwijs zelf? Welke toekomst wacht het Vlaamse onderwijs?” zo vragen de nationalistische studenten zich af.

Niemand minder dan Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet zal er de degens kruisen met Boudewijn Bouckaert (LDD) – Voorzitter van de commissie Onderwijs en Gelijke Kansen, Prof. Dr. Martin Valcke (Ugent) – Hoofd Departement Onderwijs en Luc Devoldere – Oud-leraar, essaysist, lid van de koninklijke academie voor Nederlandse taal-en letterkunde en hoofdredacteur van Ons Erfdeel. Het debat zal in goede banen geleid worden door Prof. Marc Spoelders (Ugent).

Dat het debat niets te vroeg komt, moeten we u in feite niet vertellen. De vraag is echter of de Minister van Onderwijs oren heeft naar de verzuchtingen van de tegenstanders van zijn rode nivelleringsplannen. Onderwijs is iets waar je omzichtig mee moet omspringen en de kwaliteit van het uiteindelijk behaalde diploma is van belang, niet dat iedereen – hoe dan ook – een diploma behaalt.

Hecht je zelf belang aan deze materie en ben je bezorgd om de toekomst van onze kinderen of kleinkinderen? Zak dan af naar Gent op maandag 25 maart naar Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan De Blandijn, Blandijnberg 2 in Gent. Het debat begint om 20.00 uur.

Meer info: klik hier.

bibliotheek

« Oudere berichten