Boeiende nieuwsbrief Taalverdediging over actuele taalstrijd

De voornaamste verdediger van de Nederlandse taal, de Stichting Taalverdediging, laat in het laatste nummer van haar nieuwsbrief met scherpe artikels zien dat ze bovenop de ontwikkelingen zit. We zien de verdere invloed het Engels, door allerlei Engelse woorden die de Nederlandse woordenschat worden ingerommeld, het onderwijs dat volledig verengelst en de grote steden die ook steeds meer de Nederlandse taal verliezen. Taalverdediging gaat duidelijk voorop in de ontmaskering en de actie tegen dit proces.

In meerdere artikels in het blad weet men in Nederland en zelfs Vlaanderen en Zuid-Afrika de lezers op de hoogte te brengen van hoe de Engelse taal inmiddels overal in ferme strijd met het Nederlands is verwikkeld. Zo over de ontnederlandsing van de namen van steden, in een artikel van Kees Ruig, over hoe men deze in persorganen gewoon maar een buitenlandse variant overneemt met als voorbeelden Putin i.p.v. Poetin en Kyiv i.p.v. Kiev.

Taalkundige Marcel Bas ziet dat er in Nederland ook een hoop woorden uit de taal verdwijnen, omdat ze niet meer dagelijks worden gebruikt. Dan kan men denken aan beroepen die niet meer bestaan, zoals een porder, iemand die langs de huizen ging om mensen te wekken. Evenwel worden veel nieuwe beroepen, maar ook gebruiksvoorwerpen, direct in het Engels onze woordenschat ingebracht. Denkt aan accountant (rekenmeester) of usb-stick (geheugenstaafje)

Opvallende inzichten die nog naar voren worden gebracht gaan over het verminderen van het Nederlands op Vlaamse scholen, de zwakke houding van het Genootschap Onze Taal tegenover het Engels, de devaluatie van de positie van de leraar Nederlands, de snelle opkomst van de Engelse voertaal in winkels en horeca én de onmogelijkheid voor buitenlanders om nog goed Nederlands te leren in Nederland zelf.

Lelijke taalfout in CD&V-pamflet voor onderwijs en basisgeletterdheid

dnbNieuwe maatregelen voor het onderwijs. Tijd voor een campagne, zo dacht de CD&V, om die maatregelen even in de verf te zetten. Maar daar liep het ergerlijk mis. CD&V mist de basis. Niet hun leden in dit geval, maar wel de basiskennis van onze taal… terwijl daar net op gehamerd wordt in hun campagne.

Je hebt de top van een partij, de spindokters van de partij, de uitvoerders van de vrijgekomen hersenspinsels en tot slot worden de uitgewerkte ideeën goedgekeurd door de top van de partij. Maar ergens is het grondig misgelopen. We vermoeden bij de uitvoerders, maar zoals dat gaat bij gedrukte uitgaven, is de verantwoordelijke uitgever, tja … verantwoordelijk voor mogelijke fouten.

We maken er niet meer woorden aan vuil. Aanschouw zelf de taalfout die de CD&V de wereld instuurde. Nochtans, wie de basisgeletterdheid onder de knie heeft (en bijgevolg met twee t’s weet te schrijven), had deze fout kunnen voorkomen. Het is zelf niet eens grappig. Schrijnend daarentegen…

bgcdv

Tweede Kamer stemt voor wijziging van de Wet op het primair onderwijs

taalverdediging mengelsDeze week werd in de Tweede Kamer beslist over een wijzigen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra. Men wil in dit verband gaan regelen dat er de mogelijkheid komt om een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal. Indiener van het wetsvoorstel is de Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zoals wel duidelijk is, zal dit resulteren in een verdere invloed van de Engelse taal, wat door velen in Nederland wordt aangepraat als wat men noemt dé internationale taal.

In het wetsvoorstel staat dat leerkrachten reguliere vakken mogen uitleggen in een vreemde taal. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs gaat basisscholen dan de mogelijkheid geven om maximaal 15 procent van hun lestijd aan te bieden in een van deze drie talen. Het komt er feitelijk op neer dat lessen op de basisschool ook in vreemde taal mogen gegeven worden, dus straks biografie- of aardrijkskundelessen krijgen in de Engelse, Duitse of Franse taal. Het is niet verplicht voor basisscholen om dit ook te volgen.

Het gaat hier dus niet alleen om Engelse lessen, want die mogen al worden gegeven, maar om reguliere lessen waarin de leraar de uitleg geeft in een vreemde taal. De kwestie over het tweetalig onderwijs en de lopende Engelse proef hiermee, kwam eerder al voor het Gerechtshof te liggen, toen de Stichting Taalverdediging de wettelijke basis hiervan bestreed en de rechtszaak verloor.

Slechts twee grote partijen, te weten de PVV en de SP, stemden tegen dit wetsvoorstel evenals een aantal kleine partijen en afsplitsingen. Dit was niet genoeg om het wetsvoorstel tegen te houden. De tegenstanders willen liever dat jonge kinderen eerst goed Nederlands leren en tevens was er de vraag om vooraf onderzoek te doen naar de effecten, maar dat werd door de Staatssecretaris van de hand gewezen.

Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bespreekt op 31 maart 2015 de procedure.

‘Kinderen’ in plaats van ‘kids’: een goede evolutie!

TaalNaziGod zij dank! Het woord ‘kids’ werd gekozen door 10.000 Vlamingen en Nederlanders om te verdwijnen uit de Nederlandse taal. Die namen deel aan de verkiezing “Weg met dat Woord!” van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). Andere dwaze woorden die de tweede en derde plaats innemen zijn ‘Yolo’ en ‘swag’. Het ene betekent (vertaald): ‘je leeft maar één keer’ en het andere wil ‘een zelfverzekerde houding’ zeggen. Beide termen komen uit de internationale muziekwereld, waar onze kinderen dagelijks mee geconfronteerd worden.

De verklaring lag voor de hand: “Het woord ‘kinderen’ voldoet voldoende, waarom dan ‘kids’ gebruiken?” Zo denken wij er ook over. Het is niet enkel ergerlijk dat veel Vlamingen het woord ‘kids’ reeds in gebruik hadden genomen, hoogstwaarschijnlijk nadat ze het op televisie om de haverklap hoorden gebruiken, maar het is nog ergerlijker wanneer we moeten vaststellen dat in de Vlaamse beweging dit woord ingang heeft gevonden bij zeer veel ouders. Ofwel menen deze mensen het niet al te serieus met de strijd voor onze Nederlandse taal, ofwel hebben deze mensen een gebrek aan verstandelijk vermogen om in te zien dat ‘kids’ slechts een verengelste verbastering is van het – toch mooie – woord ‘kinderen’.

Wat ook de reden mag zijn van het gebruik van Engelse woorden of verbasteringen, als nationalist houd je jezelf maar beter aan het gebruik van een zo correct mogelijk Nederlands. Ook (en misschien vooral) op sociale netwerken. Elke nationalist dient immers een vertegenwoordiger te zijn van de strijd tegen de verengelsing van de maatschappij. Het is maar een kleintje om hier op te letten. (en ja, ook bij Rechts Actueel zondigen we weleens, dat beseffen we goed genoeg)

taalgolf

De Lijn overtreedt sinds 2003 bewust de eigen taalreglementen, de bevoegde minister vindt het allemaal zo erg niet

rudi-coelsIn Overijse woont een man die op zijn eentje heel het advertentiebeleid van De Lijn in verlegenheid brengt. In de statuten staat immers dat de voertaal op het openbaar vervoer de Nederlandse taal moet zijn. Advertenties in een andere taal zijn met andere woorden simpelweg niet toegelaten. Maar we kennen het fenomeen maar al te goed: om uiteenlopende redenen worden met de regelmaat van de klok andere talen gebruikt bij advertenties. En dit zou De Lijn nu veel geld kunnen gaan kosten. Dat ze boos zijn is één zaak, dat de minister De Lijn daarin gelijk geeft is meer dan een stap te ver! Lees verder De Lijn overtreedt sinds 2003 bewust de eigen taalreglementen, de bevoegde minister vindt het allemaal zo erg niet

Taal en… ‘dikke zever’

In de V.S, Australië of, om het niet zo ver te gaan zoeken, Noord-Ierland of Schotland gebruiken de mensen in hun dagelijkse omgangstaal woorden of uitdrukkingen die de modale Engelsman kent noch begrijpt. Niemand heeft echter ooit beweerd dat het geen Engels was. Het Frans van Québec klinkt behoorlijk anders dan dat van Parijs en ze gebruiken ginder een woordenschat die vaak uitsluitend door hen te verstaan is, maar probeer eens aan een inwoner van ‘La Belle Province’ of zo u wilt aan een modale Fransman te vertellen dat het in feite geen Frans is. Je zal blij zijn dat je het er levend vanaf brengt. Lees verder Taal en… ‘dikke zever’