Tag Archives: Stijn Hiers

UNIA: “‘Rot toch op met je Vlaamse identiteit’ behoort tot vrijheid van meningsuiting…”

6 maart 2017 bereikten de mainstreammedia één van hun dieptepunten: De Morgen-kameraad Joël de Ceulaer tweette toen namelijk: “Rot toch op met je Vlaamse identiteit. #moesterevenuit”. Het oogstte een storm(pje) van verontwaardiging, maar deze ging al snel weer liggen. Dat belette een aantal Vlamingen niet om toch klacht neer te leggen bij UNIA, zo ook Stijn Hiers, een bezorgde burger die deze uitspraak geheel terecht een belediging vindt aan het adres van alle Vlamingen (zo’n 7 miljoen).

id7.png

Kameraad de Ceulear trok zijn schouders eens op en de mensen van UNIA op hun beurt begonnen met het ‘onderzoeken’ van de klacht van Stijn. “Geachte, op maandag 6/3/2017 stuurde Joël de Ceulaer – ‘journalist’ – volgende tweet de wereld in: “Rot toch op met je Vlaamse identiteit. #moesterevenuit” Net zoals de uitspraken “Rot toch op met je Arabische identiteit” of “Rot toch op met je homofilie” is deze uitspraak een schande en beledigend voor iedere Vlaming. Op basis van afkomst (Vlaming) vindt de heer de Ceulaer blijkbaar dat we maar beter oprotten met die identiteit. Ik wens dan ook formeel klacht in te dienen tegen de heer de Ceulaer.

Het onderzoek duurde 14 dagen en vandaag kreeg Stijn het antwoord van UNIA in zijn postbus, we geven het u onderaan het artikel integraal mee, maar stippen toch al enkele zaken aan: “Uw melding heeft betrekking op de vrijheid van meningsuiting. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de vrijheid van meningsuiting een grote bescherming kent en dat ook woorden die “schokken, verontrusten  of kwetsen” geuit moeten kunnen worden.” Met andere woorden, “Rot op Vlamingen” is niet schokkend, verontrustend of kwetsend, zelfs niet als de persoon die deze uitspraak doet een publiek figuur is die een gans medium (De Morgen, weliswaar jaar na jaar een kleiner wordend medium) heeft om zijn boodschap van haat en verzuring te verspreiden.

Om tegemoet te komen aan de vrijheid van meningsuiting en naar analogie met de uitspraak van de Ceulenaer, vroegen wij ons af of onderstaande uitspraken dan wél “schokkend, verontrustend of kwetsend” zijn. Blijkbaar niet! Een klacht tegen ReAct zal dan ook uitblijven, of in ieder geval niet ontvankelijk verklaard worden. Toch blijft voor velen de vraag: op basis van welke willekeur is dan eigenlijk het Vlaams Blok veroordeeld, want hun uitspraken gingen nooit zover als deze die het onderwerp is van dit artikel?

id1id2id3id4id5id6

[BOEK] Whisky en de Schotse geschiedenis

joris kaftDit jaar trekken de Schotten naar de stembus om zich uit te spreken over een onafhankelijk Schotland.  Bij de verkiezingen voor het Schotse parlement van 2011 boekte de nationalistische SNP een forse winst, en de nieuwe Schotse premier Alex Salmond beloofde vóór 2016 een referendum te houden over onafhankelijkheid. Op 15 oktober 2012 werd een overeenkomst getekend tussen Salmond en Cameron, voor zo’n referendum in de herfst van 2014. Op 9 november werd door de Schotse regering de te beantwoorden vraag geformuleerd: “Stemt u ermee in dat Schotland een onafhankelijk land moet worden?”. Kort en duidelijk, zonder gezapzever over confederalisme, uitdoving, uitkleding of wat dan ook.

Dit referendum vormt een voorlopig orgelpunt in een eeuwenlange Schotse strijd voor onafhankelijkheid. Een lange en vaak bloedige strijd die u nu kan nalezen in het nieuwe boek van Stijn Hiers: “Vrijheid en Whisky. De Schotse Geschiedenis in 101 whisky’s.

In zijn boek schetst de auteur de geschiedenis van het land en haar inwoners, van de vroegste tijden tot vandaag. Het is het verhaal van een trots volk en zijn lange strijd voor identiteit en onafhankelijkheid. Van de beruchte Picten in de Schotse Hooglanden, tot William ‘Braveheart’ Wallace; van Bonnie Prince Charles tot Rob Roy en van WO I-Veldmaarschalk Douglas Haig tot de Vikings: ze komen allemaal aan bod.

De auteur is niet alleen historicus van opleiding (en trouwens ook pro-senior van NSV!-Leuven), maar in de eerste plaats een gepassioneerd whiskykenner en -auteur. Het boek werd dan ook rijkelijk geïllustreerd met meer dan 150 oude en nieuwere whiskylabels. Die etiketten, vaak ware kunstwerkjes, beelden telkens een stukje van de geschiedenis uit, die op de tegenoverliggende pagina wordt behandeld. Want zoals de beroemde Schotse dichter Robert Burns ooit schreef – en het boek ontleent er zijn titel aan: “Freedom an whisky gang thegither”. Vrijheid en whisky gaan hand in hand.

Voor en door whisky werd trouwens menig veldslag gevochten en beslecht en de rol van whisky in de Schotse geschiedenis wordt dan ook belicht met enkele leuke verhalen en anekdotes. Zo kunnen we lezen hoe op 16 augustus 1941 de legendarische Banff distilleerderij een voltreffer te verwerken kreeg van een Duitse Junker bommenwerper. Zowel het distilleergebouw als warehouse 12 werden vol geraakt. Duizenden liter whisky ontplofte, of vloeide gewoon weg in de velden. De legende gaat dat de boeren uit de buurt dagenlang hun koeien niet meer konden melken; gewoon omdat de dieren te dronken waren om nog recht op hun poten te blijven staan.

Regelmatig wordt ook de link tussen Schotland en Vlaanderen gelegd. Zo vinden heel wat Schotse clans hun oorsprong bij Vlaamse ridders die in Schotland vochten en waren het Vlamingen die mee aan de basis lagen van de kiltproductie en de stichting van de eerste echte Schotse steden of burghs. Je kan in het boek onder meer lezen dat Andrew De Moray – het militaire genie aan de zijde van vrijbuiter William Wallace – afkomst is uit een Vlaams geslacht. Zelfs een speelse sneer naar het Belgische vorstenhuis ontbreekt niet in het boek, wanneer het gaat over de vele buitenechtelijke kinderen van de Engelse en Schotse koningen…

Ook de opeenvolgende Schotse onafhankelijkheidsoorlogen en de Jacobitische opstanden tegen de Engelse bezetter komen ruimschoots aan bod – opnieuw steeds geïllustreerd met whiskylabels die episoden uit die geschiedenis uitbeelden. Het bij elkaar zoeken van meer dan 150 van deze historische labels moet alvast een werk van lange adem zijn geweest.

“Vrijheid en Whisky” telt 240 bladzijden (harde kaft),  kost 19,95 euro (excl. verzending) en kan rechtstreeks bij de auteur zelf  besteld worden (www.lordofthedrams.eu – gelieve bij bestelling na het lezen van dit artikel ‘react’ te vermelden). Een must have voor elke volksnationalist!