Roeselare: niet minder dan 509 van de 574 nieuwe inwoners in 2017 is vreemdeling

jvr.pngRoeselare, de stad van Albrecht Rodenbach, Reimond Tollenaere, Guido Gezelle en Hugo Verriest. Maar dat is stilaan écht geschiedenis. Sinds 2007 zijn de socialisten er mee aan de macht en na de verkiezingen van 2012 kwamen de brulkikkers van Groen! erbij. En dat heeft gevolgen voor de bevolkingstoename van de aloude, historische West-Vlaamse stad.

Een bevolkingstoename hoeft op zich geen probleem te heten, maar wanneer de Vlaamse inwoners worden vervangen door vreemdelingen, dan mag moet er stilaan aan de bel getrokken worden. Even de naakte cijfers erbij halen. Deze komen uit onverdachte bron, namelijk het jaarverslag van Roeselare aangaande de bevolkingscijfers.

Wat blijkt? Van de 574 nieuwe Roeselarenaars in 2017 zijn er niet minder dan 509 van vreemde origine. Dat brengt het totaal op 5156 inwoners zonder de Belgische nationaliteit. De grootste groep daarvan zijn de Roemenen met een aandeel van 1591 gedomicilieerden. Onderaan dit artikel vind je de volledige tabel met vreemdelingen in Roeselare zonder Belgische identiteitskaart. De Roeselarenaars met die identiteitskaart, maar eveneens van vreemde oorsprong, werden hierin niet opgenomen.

En hoe zat dat dan in 2016? Niet veel beter, zo blijkt. 697 nieuwe inwoners waarvan 574 vreemdelingen. Op twee jaar tijd kreeg de stad van 62.212 inwoners er dus meer dan 1000 vreemdelingen bij. Daar mag je gerust het linkse stadsbestuur voor bedanken. Of afstraffen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. De toekomstkeuze ligt bij jou, de burger!

jvr2.png
Van de 574 nieuwe Roeselarenaars in 2017 zijn er niet minder dan 509 van vreemde origine. Hierboven het totaal aantal vreemdelingen in Roeselare op 1 januari 2018.

jvr.png

Tienduizenden demonstranten op Poolse onafhankelijkheidsdag in Warschau

Op zaterdag 11 november vierde Polen haar onafhankelijkheid, sinds de hervorming van de natie in 1918 en er vindt ook jaarlijks een demonstratie plaats om dit kracht bij te zetten. Dit jaar droeg deze de titel ‘wij willen God’ en had een sterk katholieke toonzetting. De demonstratie wordt de onafhankelijkheidsdemonstratie genoemd, viert de Poolse natie en heeft ieder jaar een actueel onderwerp. Ook dit jaar trok de demonstratie weer tienduizenden mensen van allerlei achtergronden en leeftijden, ze droegen voor Poolse vlaggen mee, maar er waren ook katholieke beeltenissen en spandoeken tegen de immigratie-invasie te zien.

De demonstratie wordt sinds 2008 georganiseerd. Organisaties die dit mogelijk maken zijn de Nationaal-radicale Partij (Oboz Narodowo-Radykalny) en de Heel-Poolse Jeugd. (Mlodziez Wszechpolska) De tocht gaat als altijd dwars door de straten van de Poolse hoofdstad Warschau. De Polen hebben een sterke verbondenheid met de katholieke kerk en dit is dan weer met het nationalisme verwerven.

Voor het jaar 1918 was Polen verdeeld over Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en Rusland. Het land herwon zijn onafhankelijkheid en kreeg de vorm van een Tweede Poolse Republiek. Meer dan 90 procent van de inwoners volgt het katholieke geloof.

[VIDEO] Man wordt vermoord in kebabzaak: vriend die voor hem opkwam riskeert 2 jaar cel

In de Poolse gemeente Elk zijn er rellen uitgebroken nadat vreemdelingen een Poolse man hadden doodgestoken. De ‘aanstoker’ van de ‘racistische’ rellen riskeert 2 jaar gevangenisstraf voor het aanzetten tot haat.

kpmz.jpg

Op de laatste dag van het 2016, een uurtje voor de jaarwisseling, kreeg de 21-jarige Daniel het weinig verstandige idee om een bommetje af te steken midden in een kebabzaak. Het incident maakte de aanwezige personeelsleden van de eettent boos en na een schermutseling kreeg de jonge Pool twee messteken. Hij overleefde het niet, maar volgens de autoriteiten is de doodsoorzaak nog niet gekend.

Als reactie op het overlijden van de man escaleerde de situatie. Een 300-tal Polen verzamelden voor de kebabzaak, gooiden de ruiten in en bekoelden hun woede op het interieur van de zaak. Toen de politie wilde ingrijpen, keerden de Polen zich tegen hen. Uiteindelijk werden er 25 Polen gearresteerd, maar ook de 4 vreemdelingen die tijdens het dodelijke incident aanwezig waren in de kebabzaak, twee Algerijnen, een Tunesiër en een Marokkaan, belandden in de politiecel.

Over welke straf de moordenaar(s) van Daniel als krijg(t)(en) werd nog niet gespeculeerd, maar uiteraard weten we al wel wat de ‘racistische haatzaaier’, lees ‘de Pool die andere Polen liet opkomen voor de rechten van Daniel’ als straf mag verwachten, is al wel geweten: 2 jaar gevangenisstraf hangt er boven zijn hoofd vanwege het ‘aanzetten tot haat’. Media en lokale overheid spreken immers over “xenofobe incidenten” en “uitingen van nationalisme”…

Slaven in overvloed…

Slavernij toen ...
Slavernij toen …

We horen meer en meer over de slaven die verhandeld en ingezet worden door onder meer de troepen van het ISIS terroristenleger. Het is nieuws dat ons met verstomming slaat. Nochtans zijn er door de decennia heen talloze berichten over slaven in de Arabische, een aantal Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen. Waar we nooit wat van vernemen, is de inzet van slaven in het Europa van vandaag.

Slavernij in de wereld

Er zouden wereldwijd zo’n 30 miljoen mensen in de slavernij leven, aldus de Global Slavery Index 2013 (GSI). Een oud zeer dat niet zomaar zal verdwijnen, wel integendeel want de laatste jaren stijgt het aantal slaven. 162 landen kennen officieel vastgestelde slavenhandel. 76% van die slavernij vind men terug in volgende landen:

Mauritanië, Haïti, Pakistan, India, Nepal, Moldavië, Benin, Ivoorkust, Gambia, China, Nigeria, Ethiopië, Rusland, Thailand, Congo, Myanmar en Bangladesh. Er ontbreken in deze lijst mogelijk een aantal landen waar het westen te grote belangen heeft en dus de slavenhandel minimaliseert tot ontkent. Denk bijvoorbeeld aan de kinderprostitutie in (armere) Aziatische landen (Vietnam, Laos, Nepal…).

Global Slavery Index 2013
Global Slavery Index 2013

Hoe meer corruptie in een land, hoe meer kans op slavenhandel en inzet van slaven, zo leren we uit een artikel gepubliceerd in het Duitse webmagazine Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Onder hedendaagse slavernij verstaat men mensenhandel, dwangarbeid en aan de gekende slavernij verwante toestanden zoals schuldslavernij, dwanghuwelijken, de verkoop en uitbuiting van kinderen voor arbeid en (seks)industrie en kindsoldaten. Afrika en Azië voeren de trieste lijst van slavernijlanden aan. De meeste slaven kent Indië (13,3 miljoen) gevolgd door China (3 miljoen), Pakistan (2,1 miljoen), Nigeria (700.000), Ethiopië (651.000) Rusland (561.000) en Thailand (472.000), nogmaals volgens de GSI-cijfers. Hoe de GSI de slaven telt, wordt niet meegedeeld.

Herman Van Rompuy - modern slavendrijver?
Herman Van Rompuy – modern slavendrijver?

Niet alleen Aziatische en Afrikaanse landen bezondigen zich zonder schroom aan slavernij, maar ook in Oost- en zelfs West-Europa worden er slaven verhandeld en / of ingezet. De situatie in landen als Albanië, Tsjechië, Servië, Kroatië, Polen, Roemenië en Bulgarije is bedenkelijk maar zelfs Duitsland zou slavernij kennen. Wie dan aan die handel doet en wie slaven inzet, wordt niet verduidelijkt. Dat we ons wel wat kunnen voorstellen aan de hand van berichten die zo nu en dan de pers halen wie de handelaars zijn, staat vast. In de EU-landen zijn de slavendrijvers voornamelijk Chinezen, Indiërs en Turken.

Slavernij in EU / Europa

Volgens de EU Observer kennen een aantal EU-landen al dan niet openlijk slavernij. Polen voert in de EU de lijst aan met de inzet van 71.000 slaven van in totaal 566.000 slaven in de verschillende EU-landen. Na Polen komt Roemenië (22.600 ‘moderne’ slaven). Een degelijk georganiseerd misdadige handelscircuit profiteert van de slavernij. Transport, verkoop, bemiddeling en de tewerkstelling aller aard zijn de sectoren van het internationaal banditisme dat zich toelegt op deze walgelijke praktijken. Koppel daar de nodige corruptie aan en alles blijft in stand gehouden.

Moderne slavenarbeid in EU-land Polen
Moderne slavenarbeid in EU-land Polen

Niemand zal verbaasd zijn dat arme corrupte landen als Roemenië, Bulgarije of Albanië, Bosnië en het betwiste Kosovo slaven inzetten en / of verkopen maar dat Polen deze lijst in Europa en de EU aanvoert, is verbazingwekkend. Of niet? Het land stuurt massa’s werknemers naar Duitsland, België, Nederland, Frankrijk die er als nep-zelfstandigen tegen dumpingrijzen in de bouw werken. Het is geweten dat in vele gevallen grote aantallen van die werknemers in soms verhakkelde appartementen samenhokken en zo het verdiende geld naar Polen versassen. Dit is geen slavernij, althans niet officieel. Zo kan je je de vraag stellen of het afmattend inzetten van al te goedkope Oost-Europese chauffeurs die met lichte vrachten (tot 3,5 ton) de Europese landen rondhossen, soms 18 tot 20 uur rijdend, niet onder slavernij mag geplaatst worden. Toevallig (?) zijn het net die landen, die hun mensen hier te werk stellen voor een habbekrats, de landen die in eigen grenzen het meeste aantal Europese slaven hebben.

BFM_Ongeval_E34_Gierle_004
Een zoveelste ongeval met een Oost-Europese vrachtwagen. Vermoeidheid van uitgebuite nep-zelfstandige chauffeurs?

Maar we moeten ook in eigen boezem kijken. Het zelf opdracht geven aan die lage loonwerkers – maandlonen waarmee iemand hier onmogelijk een maand kan leven, zelfs niet voldoen aan de meest primaire behoeften – is medeplichtigheid aan dit systeem dat de EU met zijn open grenzen massaal promoot. Lazen we in de rapporten niet dat corruptie aanzet tot slavernij? En laat ons nu net vermoeden dat de EU niet alleen decadent is, maar ook corrupt, een uitwas van die decadentie en de immorele inzet van al dan niet officiële slaven is dat ook.

Machtsvacuüm in Oekraïne

FREEDOM-articleLargeHet is momenteel surrealistisch stil in Kiev. Nadat een vijfduizend opstandelingen (laten we immers de dingen noemen zoals ze zijn) sinds 18 februari de gewelddadige confrontatie met de politie zijn aangegaan, zijn die laatsten nu verdwenen. Samen met hen de president, de parlementsleden van zijn partij en de regering.

Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt speelde gisteren een zeer dubieuze rol toen hij het podium beklom om de oppositie toe te spreken. Haalt hij in de EU uit naar nazi’s en fascisten, waarbij hij dan meestal doelt op organisaties die vaak liberaler zijn dan hijzelf, in Kiev stond hij te spreken voor een publiek waar de harde kern bestaat uit nazi’s en fascisten. Op meerdere spandoeken en schilden van de opstandelingen kan men verwijzingen vinden naar Hitler en het nazisme. Bijvoorbeeld de cijfercombinatie 14/88 die staat voor de 14 woorden van David Lane en 88 voor de letters HH: Heil Hitler.

oekraine
Nazi’s in Kiev? Waar?

Door zijn optreden heeft hij duidelijk aangegeven dat de Europese Unie sterk achter de opstandelingen staat en hier grote stappen wil nemen om Oekraïne in hun invloedssfeer te betrekken. Guy Verhofstadt is wel zo slim geweest om zijn vriend Cohn-Bendit thuis te laten. Hadden ze hem herkend, hij was waarschijnlijk ter plaatste opgeknoopt. Zijn optreden heeft echter voor paniek gezorgd waardoor het Russische zuiden en oosten van het land zich direct bedreigd voelde, met alle gevolgen vandien.

Splitsing van het land?

In de nacht van 21 op 22 februari vertrok een transport rond 2u’s nachts uit het presidentieel paleis te Kiev. Het transport bestond uit twee militaire pantserwagens en vier helikopters. De speciale eenheden van de politie, de Berkut, heet zich samen met het merendeel van alle agenten teruggetrokken uit Kiev. Ordehandhaving gebeurt nu door milities van onder andere het rechtse Oekraïens-nationalistische Svoboda en het Rechtse Front.  Kris Roman, schrijver voor RechtsActueel en voorzitter van Euro-Rus, was trouwens aanwezig op de persconferentie van Svoboda op 27 november 2012 in Brussel. Er werd aangekondigd dat de president ontslag zou hebben genomen, maar deze heeft meegedeeld vanuit een onbekende locatie dat dit niet zo is en dat hij het gebeuren als een staatsgreep beschouwt.

Ondertussen vindt momenteel een bijeenkomst plaats in het oost-Oekraïense Kharkov. Enkele tienduizenden burgers en meer dan drieduizend lokale en provinciale verkozenen houden daar een bijeenkomst om de veiligheid van de Russische bevolking (die de absolute meerderheid vormt in het oosten en het zuiden van het land) te garanderen. Net zoals er parlementairen van de EU aanwezig waren bij de bijeenkomsten van de opstandelingen, zo heeft de Russische regering hoge functionarissen gestuurd naar Kharkov. Op deze bijeenkomst werd opgeroepen om, naar het voorbeeld van de opstandelingen, een volksmilitie te vormen ter verdediging van de Russische gebieden.

Cui bono?

De Romeinse senator/filosoof/orator Cicero schreef in zijn rede Pro Roscio Amerino (en tevens in Pro Milone) dat voormalig Romeinse consul en censor Lucius Cassius Longinus Ravilla altijd de vraag stelde “Cui bono?” Wie heeft er baat bij? In Oekraïne zijn er vele scheidingslijnen, waar ik even op inga.

De oligarchen

Oekraïne is een land rijk in aardgas en vruchtbare grond. De scheidingslijn tussen Russen en Oekraïeners  vindt men ook terug bij de economische elite van het land. Beide hebben dezelfde soorten bedrijven, maar door hun etnoculturele en ideologische achtergrond hebben zij andere afzetmarkten. Degenen in het oosten drijven handel met Rusland, degenen in het westen met de EU. Toen de regering van Oekraïne besloot om een handelsverdrag te sluiten met Rusland en niet met de EU, was dat een streep door de rekening van de westelijke oligarchen. Ook was het een streep door de rekening van het land dat reeds eeuwen belangen heeft in het westen van Oekraïne, namelijk Polen.

De buren

De Orthodoxe Kerk en de Grieks-Katholieke Kerk (de Uniaten) zijn prominent aanwezig. Beide kampen gebruiken naast de nationale vlag vooral christelijke symboliek. Iets waar de Vlaamse Beweging nog van kan leren.

Bij het uitbreken van de opstand was het dan ook Polen dat direct een “bemiddelende” rol speelde achter de schermen. Doordat door Oekraïne leidingen liggen om Centraal- en West-Europa te verwarmen met Russisch aardgas had Polen niet veel moeite om ook Duitsland mee te krijgen. Polen heeft de economische belangen en het katholieke element. Dat het westen van Oekraïne uniaat is, katholiek met oostelijke rite en vorm, is dan ook te danken aan de periode dat Polen de plak zwaaide in Oekraïne. Duitsland, dat in WO II en WO I Oekraïense nationalisten steunde in het oprichten van een eigen staat, is voor vele Oekraïners ook nog steeds het land dat hen vrijheid gaf. Het ideologische aspect daarvan negeren ze daar wel eens bij.

Rusland verloor bij de onafhankelijkheid van Oekraïne de Krim, daarvoor de basis van de Russische vloot in de Zwarte Zee en de directe toegang tot de Middellandse Zee. Zij huren nu wel te Sevastovol een vlootbasis, maar het eigenlijke bezit van het land zou hen goed uitkomen. Te vaak denkt men dat Rusland nerveus zit toe te kijken. Dat was inderdaad het geval, maar het machtsvacuüm in Kiev komt hen goed uit. De bijeenkomst in Kharkov van oostelijke vertegenwoordigers en burgers kan zich de facto onafhankelijk verklaren. Indien er dan conflicten zijn het met westelijk Oekraïne, wat allesbehalve een uitdaging is, kunnen zij Rusland vragen om zich te beschermen met Russische vredeshandhavers.

Bron: http://www.eurorus.org/

Het westen kan zich afscheuren en als Oekraïne verdergaan om bij de EU te komen, het zuiden en het oosten kunnen bij Rusland gaan waarbij die laatsten terug toegang hebben tot de Zwarte Zee. Dat is echter iets dat de VSA absoluut willen vermijden. Elke vorm van federalisering of separatisme is een mogelijkheid voor Rusland om zijn wereldmachtstatus terug op te bouwen. President Obama besloot een tijd terug om de nadruk van de Amerikaanse vloot op de Pacifische Oceaan (lees: China) te leggen. De Russen lieten zich dat geen twee keer zeggen en kochten van de Griekse en Cypriotische overheden direct de vlootinstallaties op die de Amerikanen achterlieten. Het verkrijgen van de Krim zou betekenen dat de Russische vloot directe toegang heeft tot de Middellandse Zee, het Suez-kanaal en zo tot de Perzische Golf (waar Iran ligt) zonder het risico te lopen dat hun aanvoerroute naar de Krim onderbroken wordt. Het is voor de VSA dan ook vitaal om Oekraïne een marionettenregime te bezorgen met een elite die hen trouw steunt zolang hun eigen zakken gevuld blijven. In Oekraïne zouden dan ook geen machtsstructuren veranderen, enkel de personen worden gewisseld.

Dat is ook het doel zoals beschreven door Zbigniew Brzeziński in “The Great Chessboard” die Oekraïne wou afsluiten voor Rusland. Hierdoor zou Rusland zich vooral bezighouden met Centraal-Azië. Moest Oekraïne, gedeeltelijk of volledig, de facto in Russische handen komen daarentegen, dan zou de ultieme nachtmerrie voor de westersgezinden kunnen komen. Brzeziński vreesde immers dat Duitsland en Rusland één as zouden gaan vormen, wegens samenlopende economische belangen, waarbij Duitsland een militaire sterkmacht heeft om zijn economische hegemonie om te zetten in politieke hegemonie. De prijs die Duitsland zou moeten betalen is de financiële verantwoordelijkheid over de EU, die ze reeds hebben, en het betrekken van het verdeelde en verzwakte Frankrijk. Dat laatste zal geen probleem zijn voor Duitsland aangezien dat momenteel toch op hun voorwaarden zou zijn. De Duitse economische Gründlichtkeit gecombineerd met het Russische wapenarsenaal, waarbij Duits kapitaal Rusland verder zou versterken, is een zeer sterk probleem voor de VSA. Enkel het Verenigd Koninkrijk zou nog kunnen dwarsliggen, maar de dagen van Rule Britannia zijn al even voorbij.

Bemiddelingen door Yulia Tymoshenko?

Ze werd opgehemeld als dé grote democrate tijdens de Oranje Revolutie destijds. Tymoshenko is echter evenveel een corrupte oligarch als de rest, maar zij heeft het talent om politiek flexibel te zijn en compromissen te kunnen sluiten. Dat Rusland een westersgezinde regering aanvaardde na de Oranje Revolutie was grotendeels aan haar te danken. Ondanks haar belangen met het westen sloeg zij er in het verleden reeds in een compromis te sluiten met de oostelijke oligarchen. Zij kan ook nu zorgen voor een “zachte landing” waarbij het oosten een nieuw regime zou aanvaarden. Zij zal echter dit niet voor niets doen. Indien zij in haar opdracht succesvol is, zal zij de facto de macht hebben in het land.

Wat nu?

De belangrijkste gebeurtenis die komt zal het einde van de Winterspelen in Sochi zijn. Het Russische militaire apparaat is momenteel daar aanwezig, slechts enkele honderd kilometers van Oekraïne, om de veiligheid te garanderen. Zodra dat gedaan is, zal Rusland zijn blik duidelijk terug verleggen naar Oekraïne. Tot dan is de toestand in Oekraïne op z’n best “voorlopig” te noemen.

De huidige toestand in Oekraïne: Geel = in handen van de Euromaidan-beweging. Dit is het kerngebied van de Oekraïnese nationalisten van o.a. Svoboda. Deze gebieden erkennen het centrale gezag niet meer. Rood = zware rellen, met overwicht voor Euromaidan. Oranje = rellen, met overwicht voor de centrale overheid. Blauw = in handen van de Partij van de Regio's. Deze gebieden hebben aangegeven het centrale gezag onder Euromaidan niet meer te erkennen.
De huidige toestand in Oekraïne:
* Geel = in handen van de Euromaidan-beweging. Dit is het kerngebied van de Oekraïnese nationalisten van o.a. Svoboda. Deze gebieden erkennen het centrale gezag niet meer.
* Rood = zware rellen, met overwicht voor Euromaidan.
* Oranje = rellen, met overwicht voor de centrale overheid.
* Blauw = in handen van de Partij van de Regio’s. Deze gebieden hebben aangegeven het centrale gezag onder Euromaidan niet meer te erkennen.

Polen demonstreren voor een Servisch Kosovo

20140215_kosovo_polenZaterdag 15 februari was er in Warschau een demonstratie onder de noemer Kosovo is Servië. Het werd georganiseerd door de Poolse Autonome Nationalisten en gesteund door activisten van Ruch Narodowy, de nationale beweging. De redenen is dat het binenkort al weer de zesde verjaardag van de afscheiding van Kosovo van Servië is.

Een van de organisatoren duidt als volgend waarom het belangrijk is aan te blijven dringen dat de scheiding van Kosovo van Servië extreem gevaarlijk en een beschamende daad is:

Herinnerend het opdelen van de Poolse natie, kunnen we de activiteiten van de VSA en het ondersteunen het delen van andere Slavische landen niet steunen, zodat de activiteiten van de EU, de NAVO en de VN in deze zaak met duidelijk moeten worden afgekeurd. We kunnen niet onverschillig blijven voor het lijden van anderen en we veranderen onze blik niet in wat Kosovo was, is en dus Servisch zal blijven.

Elders schreef een Poolse activist nog wat duidelijker;

Kosovo is een symbool van het Amerikaans imperialisme en men doet in Centraal Europa wat men wil. Evenwel is er ook de anti-islamistische reden.

Het valt mij op dat steeds meer Europeanen zich over de natie-grenzen uitspreken tegen de inval van de islam en de bemoeienissen vanuit de V.S.A. op ons continent. Lees tevens in dit kader een interessant vraaggesprek (in het engels) van het European Solidarity Front for Kosovo.

Bekijk ook de film van de demonstratie:

80.000 nationalisten tijdens Poolse Onafhankelijkheidsmars

1452107_10201684856076932_811440318_nAfgelopen weekeinde demonstreerden 80.000 Polen en nationalisten uit andere Europese landen in Warschau om de Poolse onafhankelijkheid te herdenken. Voornamelijk werd het communisme onder vuur genomen, dat het Poolse volk jarenlang heeft geterroriseerd.

Vanuit verschillende Europese landen reisden nationalisten naar Polen, om de Poolse nationalisten bij deze mars te steunen. Ook Voorpost vaardigde een delegatie van 9 man af. De avond ervoor mochten de buitenlanders zich officieel voorstellen. Voorpost toonde een filmpje en gaf uitleg over hun doelstellingen. Naast volksnationalisten waren er ook staatsnationalisten aanwezig uit Spanje en Frankrijk. Vanzelfsprekend zijn het de gezamenlijke raakpunten die werden versterkt: de strijd tegen de oncontroleerbaar geworden immigratie, tegen de bemoeizucht van de EU, voor het behoud van het traditionele gezin als hoeksteen van de samenleving, tegen het homohuwelijk en bij uitbreiding -adoptie en zo meer.

1459199_10201684861397065_1542026369_nMeteen na de start van de optocht gooiden een aantal gemaskerde ‘agents-provocateurs’ projectielen naar het publiek om zo meteen enkele betogers tot geweld uit te dagen. Het hoeft niet te verbazen dat in zo’n massa wel een aantal heethoofden zich bereid voelden om op deze uitdaging in te gaan, wat ook gebeurde. Het resulteerde in negatieve berichtgeving over deze mars, die aanvankelijk in een positieve sfeer van start is gegaan. Deze berichtgeving werd kracht bijgezet toen het regenboogmonument, dat opgericht werd ten voordele van de holebi-gemeenschap, in brand werd gestoken. Van jong tot oud werd echter deze daad toegejuicht. Polen is dan ook een erg conservatief en katholiek ingesteld land en moet bijgevolg niet weten van de aantasting van de traditionele gezinswaarden, die door links worden bestreden.

Het wachthuisje van de Russische ambassade ging in vlammen op.
Het wachthuisje van de Russische ambassade ging in vlammen op.

Voorpost distantieert zich vanzelfsprekend van elke vorm van rellen of vandalisme tijdens deze optocht. Dat neemt niet weg dat de kernboodschap van de organisatoren door Voorpost wordt onderschreven. Een bijkomende spijtigheid is dat de Russische ambassade gewelddadig geviseerd werd door een aantal deelnemers van de mars. Ze werd zelfs bestookt met molotovcocktails en het wachthuisje ging in vlammen op. De Poolse nationalisten zien Rusland nog steeds als de communistische bezetter van hun land. Echter, Rusland is momenteel nog de enige verdediger van de katholieke waarden in Europa. Ook aangaande immigratie voeren ze een beleid waar iets voor te zeggen valt en dan zwijgen we nog over de traditionele familiewaarden die de regering van Poetin uitdraagt.

De mindere puntjes die deze mars met zich meebrachten wegen echter niet op tegen de positieve boodschap die werd uitgedragen door 80.000 nationalisten. Voorpost zal dan ook ongetwijfeld volgend jaar weer van de partij zijn tijdens dit gebeuren en we durven iedereen op te roepen om hen daarbij te volgen.

1460174_10201684848756749_1093971811_n

1458610_10201684854956904_1860756539_n

1454894_10201684854236886_896094228_n

1455082_10201684855556919_1669659248_n

558645_10201684850756799_420761754_n

1459944_10201684852396840_709281412_n

1422537_10201684851276812_250765684_n

1463344_10201684852876852_1245537330_n

1385936_10201684848716748_673710828_n

1450190_10201684864197135_1043433135_n

1424284_10201684854876902_1192014217_n

1452107_10201684856076932_811440318_n

1459199_10201684861397065_1542026369_n

945453_10201684963879627_1623691400_n

1471894_10201684965559669_1960409720_n

1450870_10201684857956979_1090447058_n