Tag Archives: plopsaland

Islamisering is: kerk te koop in Gent, gesluierd Plopsaqua en politieke wensen voor ramadan

Als eerste nieuwsmedium lichtte ReAct een tipje van de sluier van de activiteiten die na de zwemuren plaatsvinden in Plopsaqua. Op gebied van islamisering een nieuw dieptepunt waar Voorpost gepast actie tegen voerde. Ondertussen start vandaag de jaarlijkse ramadan, wat enkele politici heugelijk wild maakt, zo blijkt uit de gelukwensen. Ook het onderwijs sluit zich hierbij aan met nuttige tips. En tot wat leiden deze knievallen voor de ‘religie van de vrede’? Simpel: in Gent wordt een kerk te koop aangeboden…

De feiten op een rijtje. Gert en Samson waren voor de gelegenheid persona non grata in Plospsaqua: zoals eerder door ons gemeld was er zaterdag een rondje ‘sharia-zwemmen’ georganiseerd in het bekende pretpark in De Panne. Voorpost trok daarom met een delegatie naar de kustgemeente en voerde op gepaste en rustige wijze actie tegen deze verregaande vorm van islamisering.

vppa3vppavppa2

Peter Sysmans van Voorpost: “Enerzijds worden mannelijke personeelsleden verhinderd om hun job uit te oefenen, anderzijds maakt het zich schuldig aan een inbreuk op art.10 van de Belgische grondwet. Deze wet bepaald dat iedere Belg gelijk is, ongeacht geslacht, geaardheid of godsdienst. De gelijkheid van vrouw en man staat trouwens beschreven in de grondbeginselen van ons wettelijk stelsel. Plopsaland werkt door deze gang van zaken de islamisering van onze westerse landen mee in de hand en laat duidelijk zien dat zij geen probleem hebben met de sharia (de islamitische wetgeving), die wel een duidelijk onderscheid maakt tussen vrouw en man.

Maar de islamisering kan enkel maar gedijen wanneer de politiek er aan meewerkt. We zouden het collaboratie kunnen noemen met een religie die de laatste jaren meermaals de ware aard heeft getoond middels een niet meer bij te houden aantal dodelijke aanslagen. Meer en meer experts weerleggen overigens dat de islam niets te maken zou hebben met de aanslagen of met IS. Enkel onze politici en uiteraard de politiek-correcte media doen dit nog. Zo wensen de CD&V en de VLD op de sociale media de moslims een “gezegende vastenmaand” toe. Vreemd dat we die wensen niet zagen bij die andere ‘gezegende vastenmaand’, namelijk die van de Christenen, of simpelweg een ‘vrolijk Paasfeest’. Ook niet van de betrokken CD&V-afdeling. We kunnen er wel prat op gaan dat het aankomende Suikerfeest uitgebreid zal toegewenst worden door dezelfde actoren…

rcdvgrk

Wie islamisering als politieker in de hand werkt, moet consequent zijn en evenzeer de Christianisering ondersteunen. maar daar merken we echter bizar weinig van, integendeel. In de Socialistische Dictatuur Termontgrad (voorheen bekend als Gent) is het zelfs zover gekomen dat de kerk van Sint-Jan-Baptist te koop wordt aangeboden. Notaris Agneessens plaatste de advertentie in de Zondag van afgelopen weekeinde. Of hoe zelfhaat en anti-Christelijke propaganda een nieuwe religie alle kansen geeft, ook al blijkt die allerminst ‘vreedzaam’ van inborst te zijn.

ksjb

Tot slot even de verwijzing meegeven naar de webstek van de Vlaamse overheid Klasse.be. Deze – door u gesubsidieerde webstek – geeft enkele tips mee om de ramadan zo vlot mogelijk te laten verlopen. Eén van de tips: “Geef een compliment en toon dat je weet dat de leerling het niet gemakkelijk heeft. “Ik vind het heel knap van je dat je het kan volhouden. Lukt het wat met het studeren?”Klik hier voor het hele artikel.

We zouden het niet beter kunnen verwoorden dan de Romeinse filosoof en staatsman Seneca: “Wie zijn heden verprutst, is de slaaf van zijn toekomst.

Toemaatje: gelukkig zendt ATV een extra programma uit, speciaal om de ramadannende moslima’s te helpen om eten te bereiden voor hun geliefden:

atvg

Shariazwemmen in Plopsaland: mannen verboden?

plopsalandLoopt Kabouter Kwebbel binnenkort met een boerka rond?  Wie weet, want het lijkt erop dat Studio 100 stevig overstag gaat voor de grillen van de islam: zaterdagavond zou, volgens onze informatie, in Plopsaland (De Panne), meer bepaald in het zwemcomplex ‘Plopsaqua’, een eerste sharia-zwemavond doorgaan, waar mannelijke bezoekers én mannelijke redders strikt verboden zijn.

In Europa is het de gewoonte, dat zwembaden en recreatieparken geopend zijn voor mannen, vrouwen en kinderen tegelijk, zonder dat men elkaar aanstaart, lastig valt of bespringt.  Moslims hebben daar echter nogal eens moeite mee, en liever dan de mannelijke helft der moslims te vragen hun lusten te leren bedwingen, worden vrouwen dan maar afgezonderd of in tenten ingepakt.  Volgens informatie die ons discreet bezorgd werd, is dat zaterdagavond zo ver:  dan zou er een sharia-zwemavond georganiseerd worden, van 20.30 uur tot 22.30 uur, waar mannen strikt verboden zijn.

Dat men enkel vrouwelijke bezoekers toelaat, en geen mannelijke bezoekers, dat is eigenlijk al opmerkelijk.  Maar wat nog krasser is, en in het pretpark zelf bij het personeel voor grote verontwaardiging zorgt, is dat de sharia-regel ook doorgetrokken wordt naar het personeel:  geen enkel mannelijk personeelslid, en zelfs geen enkele mannelijke zwembadredder, mag zaterdagavond te zien zijn.  Want zelfs een man die daar enkel is om je te redden kan niet door de Koranbeugel!

‘Zo leggen moslims ons in ons eigen land op wanneer wij mogen komen werken en wanneer niet’, klaagt een mannelijk personeelslid, dat om evidente redenen liever anoniem blijft.

Plopsaland in De Panne van Studio 100 is sinds 2000 de succesvolle opvolger van Melipark.  In maart 2015 werd het park uitgebreid met een indoor-zwemcomplex, ‘Plopsaqua’.  Wij probeerden het park te bellen voor een reactie, maar botsten enkel op wachtmuziekjes.

Wie intussen wel al reageerde is de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV), een onafhankelijke vakbond.  ‘Wij bieden de werknemers van Plopsaland onze volledige juridische steun aan’, zo klinkt het.  ‘Een werknemer zeggen dat hij moet thuis blijven en op een bepaald ogenblik of tijdens bepaalde uren zijn job niet mag uitvoeren, of geen overuren mag doen, enkel omdat hij een man is, is manifest strijdig met de wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten, en met de Belgische antidiscriminatiewetgeving die discriminatie op basis van geslacht verbiedt.  Als Studio 100 en Plopsaland hiermee doorgaan kunnen ze zich aan klachten verwachten.’