Tag Archives: NSV!

NSV! voerde in studentensteden pakkend actie tegen de Plaasmoorde in Zuid-Afrika

In verschillende studentensteden werden tijdens de nacht van dinsdag op woensdag Plaasmoorden uitgevoerd. Althans, dat zou men denken wanneer men de krijtlijnen in de vorm van een lijk op de straat zag staan. De actie is het werk van de NSV! die daarmee enerzijds aandacht wil vragen voor de Plaasmoorden die het Afrikaner Boerenvolk teisteren en anderzijds voor de betoging van 22 maart van deze nationalistische studenten.

nsv zuidafrika

Hieronder de integrale perstekst van de NSV! naar aanleiding van de actie:

Zuid-Afrika is sinds 1998 een partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking claimt dat Zuid-Afrika voor België “een belangrijke partner” is, “waarmee constructief wordt samengewerkt in het zoeken naar vrede, veiligheid en democratie in Afrika”. Het land is dan ook de belangrijkste ontvanger van Vlaamse ontwikkelingshulp. Tussen 2005 en 2016 ging het in totaal om maar liefst 53,3 miljoen euro. Over Zuid-Afrika horen we in de media echter maar weinig. Het beeld van de regenboognatie als voorbeeld van samenleven, geregeerd door vredespartij ANC is daarom tot nog toe in stand gehouden.  

Achter deze schone schijn spelen er zich onvoorstelbare gruwelijkheden af. Jaarlijks worden er per 100 000 inwoners gemiddeld 33 mensen vermoord in Zuid-Afrika, en dat terwijl het gemiddelde op wereldschaal slechts zes is. Bij Boeren gaan de cijfers echter door het dak: zij worden vermoord aan een ratio van maar liefst 156 per 100 000: meer als het vierdubbele. Dit fenomeen staat bekend als de “plaasmoorde” (boerderijmoorden), waarbij Afrikaners op hun boerderij worden aangevallen, gemarteld, verkracht, en in het ergste geval vermoord door onbekenden. De laatste jaren stapelde het bewijs zich op dat deze moorden racistisch zijn geïnspireerd: het is de criminelen niet te doen om de buit, maar om urenlange foltering, die uitmondt in een langzame dood. Zo werd in de buurt van Johannesburg een kind van 12 jaar verdronken in een bad kokend water. Zijn moeder werd verkracht en samen met haar partner doodgeschoten. De daders verlieten al glimlachend de rechtszaal.

De situatie wordt er alleen maar erger op. Zo keurde het Zuid-Afrikaanse parlement onlangs een motie goed die de deur openzet naar de onteigening van blanke boeren – zonder compensatie – op basis van hun etniciteit. Tot onze grootste spijt moeten wij echter vaststellen dat veel mensen in Europa niet weten wat er gaande is. Daar willen wij verandering in brengen. Studenten zijn echter altijd de motor geweest van maatschappelijke verandering. Daarom neemt de NSV het voortouw. In de nacht van dinsdag 13/03 op woensdag 14/03 zijn wij in Antwerpen, Gent, Leuven en Kortrijk de straat opgegaan om aandacht te trekken voor deze problematiek. Voor de gebouwen van de universiteit lieten wij krijtlijnen achter in de vorm van silhouetten, die symbool staan voor dode Boeren. Op deze manier willen wij tevens iedereen oproepen om mee te lopen met onze stille mars op 22 maart, die wordt opgedragen aan alle slachtoffers van de plaasmoorde.

Ad maiorem NSV! Gloriam!

De stille mars gaat van start om 20u op het Woodrow Wilsonplein te Gent.

zap7zap6zap4zap3zap2zap1zap5

NSV demonstreert op 22.3 tegen anti-blanke genocide in Zuid-Afrika, extreemlinks is droevig

In Zuid-Afrika gaan de zaken van kwaad naar erger. Er zijn nu 150 moorden per 100.000 inwoners, dat zijn de cijfers van de blanke organisatie AfriForum voor het jaar 2017. De boerenpopulatie in Zuid-Afrika heeft drie keer meer kans om vermoord te worden dan een politieagent in hetzelfde land. Het globaal gemiddelde voor moorden is 6 per 100.000. In Zuid-Afrika grijpt elke dag een man of vrouw in paniek naar de telefoon, nadat hij of zij werd aangevallen, gemarteld, verkracht of beroofd door onbekenden. Minstens één dag per week klinkt er geen telefoon, die dag blijft er niemand achter om het verhaal te vertellen – omdat een heel gezin is uitgemoord. Het lijkt te surreëel om te beseffen.

Helaas is dit bikkelharde realiteit voor de landbouwers in Zuid-Afrika. Voor hen is het dagdagelijkse gewoonte om zichzelf elke nacht op te sluiten achter meerdere deuren met ijzeren tralies. Op hun nachtkastje ligt een geladen geweer.

De cijfers van AfriForum gelden voor alle Zuid-Afrikaanse landbouwers, maar de blanke boeren vormen het grootste deel en ondergaan de meest gruwelijke folterpraktijken. De Zuid-Afrikaanse overheid doet niks. Zij erkent niet dat blanken worden geviseerd en spreekt enkel over uit de hand gelopen diefstal. De gruwelijkheid van de aanvallen heeft nochtans meer weg van horrorscènes dan van misgelopen inbraak. Het gaat hier over “dieven” die een vader verplichten toe te kijken terwijl ze zijn vrouw verkrachten en hierna hun 12-jarige zoon verdrinken in een bad van kokend water. Het martelen van baby’s en lachen terwijl die twee kamers doorkruipt naar zijn doodbloedende moeder.

De grootste regeringspartij van Zuid-Afrika, ANC, laat de aanvallen stilzwijgend toe. De viceminister voor Hoger Onderwijs riep tijdens aan gesprek over de plaasmoorden: “Begraaf ze levend!”. Ze beschuldigen de blanken ervan de oorzaak te zijn van de falende economie, een gevolg van het slechte ANC-beleid, en willen hun grond in beslag nemen zonder rechtszaak of compensatie. Een gelijkaardige situatie in Zimbabwe leidde enkele decennia geleden tot het agressief verjagen van blanke boeren en bijgevolg een enorme hongersnood. ANC-kopstukken komen overigens herhaaldelijk in beeld terwijl ze het lied “kill the Boer, kill the farmer” meezingen.

De noodkreten van de Zuid-Afrikaanse boeren vallen in dovemansoren. De leugenpers negeert de kwestie, Zuid-Afrika mag door politieke correctheid als multiculturele ‘regenboognatie’ niet falen. Slechts weinig mensen zijn zich ervan bewust dat er in Zuid-Afrika een genocide aan de gang is.

Daarom gaat de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) dus een stille mars houden, op donderdagavond 22.3, vanop het Woodrow Winsonplein in Gent, om 20 uur.  ‘Wij roepen op om het cordon van zwijgzaamheid in pers en politiek te doorbreken en aan de boeren te laten weten dat er binnen Europa WEL mensen begaan zijn met hun lot’, zo klinkt het bij de NSV.  Voor alle vrienden van het blanke Afrikanervolk in Zuid-Afrika is het dus duidelijk: op naar Gent!

Hier nog eens één van de recente reportages van Lauren Southern over de plaasmoorde:

De vele geslaagde acties en demonstraties van patriotten in Gent (Pegida, Schild en Vriend, Voorpost…) beginnen intussen extreemlinks danig op de zenuwen te werken. ‘De ervaring leert ons dat indien er geen sterke tegenreactie komt op deze provocaties, de fascisten steeds verder zullen gaan’, zo klinkt het huilerig…  De communisten roepen dan ook op tot een tegenbetoging.  Dat heeft het voordeel van de duidelijkheid:  de NSV betoogt tegen de genocide op de blanken, extreemlinks is dus blijkbaar voor die genocide.  Tot in Gent, aan de goede NSV-kant!

 

Interne mail: deelname aan debatten NSV is VERBOTEN voor parlementsleden Groen!

Een nieuw academiejaar komt eraan en voor de politieke studentenclubs betekent dat openingsdebatten. Debatten verrijken de geest en geven nieuwe inzichten, zo hebben wij geleerd. NSV! Gent is zo een politiek clubje en wil op 12 oktober aanstaande van de politieke partijen hun meningen horen over de toekomst van de Europese Unie. Niet onbelangrijk en bij extreem-links tot extreem-rechts vallen er wel interessante meningen te rapen. Alleen wil één van de extreem-linkse partijen niet naar het feestje komen. En daar hebben de knapen van NSV! Gent per toeval een fout mailtje over gekregen. Een intern mailtje dat niet voor hun ogen bestemd was – maar nu dus wereldkundig gemaakt wordt door de media, te beginnen bij ReAct, want zo zijn we dan wel natuurlijk. Enfin, u leest het zelf hieronder. Democratie op zijn Groenst zeg maar. Trek zelf uw conclusies. O ja, Sander Loones (N-VA), Gerolf Annemans (VB) en Ward Kennes (CD&V) hebben al toegezegd en zoals gewoonlijk zullen ook Open Vld en sp.a iemand afvaardigen. We weten wel niet of LDD en PVDA ook uitgenodigd werden.

pvgknm.JPG

Hans Vanscharen is medewerker van groen EU-poenpakkerparlementslid Bart Staes. En bij de Grote Boshut van Groen! evenals bij de ecologische paalwoning van brulboei Calvo gaven ze niet thuis toen NSV! Gent kwam aankloppen voor hun deelname aan het openingsdebat aan de UGent. Democratie op z’n Chinees zeg maar.

ansvd.jpg

De studenten van de NSV! betoogden door Antwerpen, alles was aanwezig behalve volk…

Gisterenavond betoogde de Nationalistische Studentenvereniging, kortweg NSV!, door de Antwerpse studentenbuurt. “Europa ontwaakt, het establishment kraakt”, was het thema van de jaarlijkse optocht. Alle elementen waren aanwezig: vlaggen, plakkaten, spandoeken en een nietszeggende tegenbetoging. Maar één element ontbrak dit jaar meer dan andere jaren: een respectabel minimum aanwezigen en dat vinden we erg jammer, maar niet onlogisch.

nsvb17.jpg

De studenten van de NSV! organiseren jaarlijks een betoging rond een actueel thema. Aangezien de Vlaamse ReAct-redactieleden stuk voor stuk bij of rond de NSV! zijn opgegroeid, koesteren wij een ingebakken symphatie voor deze jongens en meisjes met hun grijze petten en hun zwart-wit-rode lintjes. We stellen dan ook met pijn in het hart vast dat de NSV! er niet meer in slaagt om op hun betogingen meer dan 100 aanwezigen te verzamelen.

Betogingen van de NSV! zijn wel degelijk relevant (zelfs met minder dan 100 man) aangezien het de andere studenten aanzet tot discussies over de thema’s van de NSV! en uit discussies vloeien nieuwe ideeën en inzichten. De media halen de NSV!’ers ook steeds, al is dat wel vooral te danken aan het schorriemorrie dat (meestal aan de andere kant van de stad dan waar door de NSV! betoogd wordt) hysterisch en wild om zich heen schoppend (figuurlijk en nogal vaak ook letterlijk) door de straten trekt.

De voorbije jaren trok Pegida, dat deels aansluit bij de standpunten van de NSV!, 500 en 600 man voor betogingen in Antwerpen en ook de nationalistische partij Vlaams Belang betoogde eind februari met niet minder dan 300 mensen door de Antwerpse Luchtbal. Hoe kan het dan dat de NSV! amper tussen de 80 à 90 aanwezigen op de been kan brengen in dezelfde stad? En hierbij wordt dan nog de stevige ordedienst van Voorpost gerekend. Waar zat iedereen? En mea culpa, want we waren zelf niet aanwezig.

We gaan de analyse niet maken, maar hopen alleszins dat de NSV! dat wel (eindelijk eens) doet. De belangrijkste vraag die we hier wel gaan stellen en die hopelijk opgenomen wordt bij de nabespreking van de betoging is: is een jaarlijkse betoging nog wel van deze tijd? Daarnaast schort er ons inziens iets fundamenteel met de propagandamachine. Een affiche en een evenement aanmaken op Facebook volstaan duidelijk niet. Op onze Oranjedag woensdag vielen de meeste mensen uit de lucht toen we verwezen naar de NSV!-betoging: “Wanneer is die misschien…?”, QED.

Komaan, vrienden van de NSV! Er is veel werk aan de winkel! Onze webstek bijvoorbeeld staat open voor vraaggesprekken, propaganda en noem maar op. Je hoeft maar aan te kloppen! Ons bereik groeit dagelijks (We gaan richting 7000 volgers op Facebook! Zevenduizend!) dus maak daar gebruik van. Het zijn maar enkele tips die we uit een groeiende bezorgdheid meegeven. Semper fidelis!

NSV!-betoging “Pro grenzen, pro natie – Een toekomst voor onze generatie!”

Donderdag 17 maart betoogt de Nationalistische Studentenvereniging in Leuven, onder het motto “Pro grenzen, pro natie – Een toekomst voor onze generatie!” Reden genoeg voor ReAct om eens een interview te doen met Senior seniorum Jeroen Bolckmans.

nsvb20162

Jeroen, welkom. De Atlantisten kunnen gerust zijn, want het is geen betoging tegen de NAVO dit jaar?

Wel, ja en nee eigenlijk. (Lacht) Dit jaar was het natuurlijk duidelijk waarrond we onze manifestatie moesten organiseren. In het najaar van 2015 hebben we de immense stroom van asielzoekers naar Europa gezien. De kloof tussen de werkelijkheid van viriele jongemannen en het valse beeld dat de media schepte, gesymboliseerd door haar morbide obsessie met het verdronken kleutertje, kon niet dieper zijn.

Later op het jaar hebben we dan de aanslagen in Parijs gehad. Moordcommando’s die ditmaal geen politiek incorrect krantje, maar gewone Europese mensen in hun eigen land neermaaiden. Een bloederig spektakel, dat blijkbaar vanuit Molenbeek werd georkestreerd.

En rond Nieuwjaar waren er dan de massale aanrandingen en verkrachtingen die niet alleen in Keulen, maar doorheen heel West-Europa plaatsvonden. Dit alles illustreert natuurlijk het complete failliet van de multiculturele samenleving. De botsing tussen beschavingen wordt meer en meer realiteit, met breuklijnen die steeds dieper, intenser en korter op elkaar duidelijk worden. Onze eigen beschaving lijkt daarbij niet in staat zich te verweren, maar laat zich steeds verder wegdrukken terwijl we nota bene over ons eigen continent spreken. Paradoxaal genoeg houdt links nog steeds de tegenovergestelde mythe in stand: die van de Europeaan als boosaardig dadervolk, tegenover de rest van de wereld als eeuwige slachtoffers.

Toch zullen we de Atlantisten teleur moeten stellen. In onze analyse van de oorzaken en oplossingen van deze enorme migratiestroom raken we immers ook de rol van de oorlogshaviken van de NAVO aan.

Leg eens uit?

Wanneer je migratie bekijkt, zijn er altijd verschillende ‘push-factoren’ en ‘pull-factoren’. De eerste zetten mensen aan hun land te verlaten, de andere trekken mensen net aan om hun land te verlaten. Binnen de nationalistische beweging wordt vaak op de ‘pull-factoren’ ingespeeld – en terecht: de Europese heersende kaste biedt migranten rijkelijk uitkeringen aan, beloont illegalen die lang genoeg ‘volharden in de boosheid’, weigert de facto haar grenzen te bewaken en speelt waar nodig zelfs voor veerdienst. Dan is het natuurlijk niet verwonderlijk dat je gelukszoekers aantrekt.

Maar daarnaast is een ellendige situatie die ze in eigen land kennen natuurlijk ook een factor – en die vergeten we te vaak. Wanneer blijkt dat het Westen bovendien medeplichtig is aan die ellendige situatie, moeten we het daar ook over hebben.

Als we kijken naar Irak, naar Syrië, naar Libië – dan spreken we over landen die een behoorlijk niveau van ontwikkeling hadden bereikt en die een stabiel regime kenden tot de NAVO hen destabiliseerde. Steeds in naam van de democratie of de mensenrechten – maar in feite natuurlijk om geopolitieke redenen: vanuit een zeker ‘Arabisch nationalisme’ weigerde deze landen zich namelijk als nuttige idioten van het Westen op te stellen.

Europa wordt absoluut niet beter van dit soort perfide spelletjes, met de volksverhuizingen, de terreur en de oorlog die het veroorzaakt. Wij zouden beter streven naar stabiliteit, vrede en voorspoed aan de rand van ons continent – en naar gezonde relaties met onze buren.

Je verwees ook naar de kloof tussen de werkelijkheid en dat wat de media presenteren.

Dat klopt. Feitelijk gaat het om de illusies van heel huidige West-Europese elite: de media, de systeempolitici – maar bijvoorbeeld ook een Rik Torfs, die als rector van de KU Leuven verklaart dat het een taak van de universiteit is om vluchtelingen op te vangen.

Allen leven ze in een ideologische illusie die ze kunstmatig in stand proberen te houden. Men moet maar De Standaard of de Knack open slaan om te zien hoe wereldvreemd deze mensen feitelijk zijn. Eindelijk zien we echter dat de bubbel begint te barsten. De gebeurtenissen in Keulen – en de manier waarop politie en media er grofweg over gelogen hebben, zijn volgens mij een breekpunt geweest.

De meerderheid van de bevolking ziet wél wat er gebeurt. Zij willen niet nog meer asielzoekers binnenhalen. Ze krijgen schrik om nog door Brussel te wandelen. Met onze manifestatie willen we deze zwijgende meerderheid een stem geven. Laat je horen, en kom donderdag 17 maart met de NSV! op straat voor grenzen, voor de natie en tegen de massamigratie!

Zijn er nog praktische zaken die je onze lezers mee zou willen geven?

De NSV! Betoging gaat door op donderdag 17 maart, 20u00. We vertrekken in Leuven aan het Hooverplein, op wandelafstand van het station en vlakbij parking Ladeuze.

BUSSEN naar de NSV!-betoging:

Er worden ook bussen ingelegd vanuit Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen, Roeselare en Sint-Niklaas.

Inschrijven daarvoor, kan via www.nsv.be/nl/nieuws/2016/02/11/nsv-betoging-pro-grenzen-pro-natie/ of door een mailtje naar info@nsv.be. Het precieze uur en de opstapplaats worden dan volgende week aan de ingeschrevenen bekendgemaakt. Graag tot dan!

Tot dan!

nsvb2016

ReAct sprak met Daniel Friberg, auteur van ‘De Terugkeer van Echt Rechts’

NSV! Antwerpen organiseert deze vrijdag een lezing met de auteur Daniel Friberg, die net zijn boek ‘De Terugkeer van Echt Rechts’ heeft uitgebracht. Voorafgaand aan zijn lezing deze vrijdag had React een korte ontmoeting met Friberg. Daniel Friberg, MBA, is CEO van het Zweedse mijnbouwbedrijf Wiking Mineral en was één van de stichtende leden van de Zweedse metapolitieke denktank Motpol. Hij kent een lange geschiedenis bij de Zweedse politieke oppositie en is ook één van de oprichters van Arktos (lees hierover meer door te hier klikken).

Beste Daniel, kan je ons iets meer vertellen over Arktos en Motpol?

dfDe Nieuw Rechtse denktank Motpol (‘tegenpool’ in het Zweeds) werd in 2006 opgestart om een leegte op te vullen in het Zweedse politieke debat en viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Er was een leegte omdat er in het ‘Zweedse rechts’ geen sprake was van ‘Echt Rechts’ of ‘Traditionalisme’. Gedurende deze jaren hebben we het publieke debat trachten te beïnvloeden met voornamelijk ‘Nieuw Rechtse’ ideeën en concepten. De traditionalistische ideeën van Evola, Schuon en Guenon, alsook een lange lijst van andere politieke denkers uit het hele politieke spectrum. Voornamelijk alternatief rechts en in sommige gevallen zelfs alternatief links.

De uitgeverij Arktos werd in 2009 opgestart met voornamelijk dezelfde redenen, maar dan met een internationale focus. Onze missie is heel simpel: de ideeën van de belangrijkste denkers van onze tijd zo wijd mogelijk verspreiden. Hedendaags zijn we het huis voor Europees Nieuw Rechts in het Engels geworden. We hebben al boeken uitgebracht van Alain de Benoist, Guillaume Faye, Dominique Venner, Alexander Dugin, en Julius Evola, alsook boeken van andere denkscholen.

Ik wil ook even onze nieuwe webstek ‘Right On’ vermelden. Met deze website proberen we het perspectief van Echt Rechts te brengen op zowel cultuur als politiek voor een Engelstalig publiek. We trachten een meer Europese kijk te geven dan wat er op andere rechtse sites voor een Engelssprekend publiek wordt aangeboden.

Waar gaat jou boek ‘De Terugkeer van Echt Rechts’ over ?

Het boek probeert drie dingen te bereiken. Allereerst een overzicht te bieden aan de radicale politieke veranderingen die gedurende de voorbije halve eeuw hebben plaatsgevonden in het Westen, en hoe deze veranderingen mogelijk zijn geweest door de metapolitiek van links. Daarnaast wil ik ook principes en ideeën bieden voor Rechts in Europa en in het Westen. Uiteindelijk wil ik ook dat het boek dient als een introductie tot onze ideeënwereld. Door mensen te inspireren en te onderwijzen groeit ons aantal aanhangers in de hele wereld en kunnen we deze dus ook veranderen.

In jou boek heb je het over het ‘valse’ rechts. Wat bedoel je met dit valse rechts en wat betekent dan ‘Echt Rechts’ voor jou ?

df2Het valse rechts is simpelweg liberaal-rechts en het rechts dat enkel in naam rechts georiënteerd is terwijl ze volledig zijn gecapituleerd voor het linkse wereldbeeld en de ziekte van het Cultureel Marxisme. Het is niet het echte rechts en het is zeker ook niet de politieke beweging die Europa verdient en nodig heeft in deze donkere tijden. Het wordt dus hoogdringend tijd dat we ze naar de vuilnisbelt van de geschiedenis verdrijven.

Je bent afkomstig uit Zweden. Een land dat volledig vernield wordt door het politieke correctheid en het Cultureel Marxisme. Hoe is het zover kunnen komen in Zweden/Europa en wat kunnen we hiertegen doen ?

Zweden lijdt aan dezelfde ziekte als de rest van het Westen – Cultureel Marxisme en diens onderdelen: feminisme, multiculturalisme, oikofobie, anti-racisme, … De reden dat Zweden er bovenuit steekt is omdat deze ziekte in mijn land al verder ontwikkeld is. Hier zijn veel verklaringen voor. We hebben bijvoorbeeld de afgelopen 200 jaar geen oorlog meer gevoerd. Dit heeft ons volk, onze nationale identiteit en de mannelijke idealen van onze maatschappij verzwakt. Daarenboven is ook de kliek van linkse intellectuelen, waarvan velen afkomstig zijn uit Polen en die door de opflakkering van het antisemitisme in de jaren ’60 naar Zweden zijn verhuisd, zeer succesvol geweest in het doordrukken van hun Cultureel Marxistische agenda die hierdoor zo goed als onze staatsreligie is geworden.

De oplossing hiervoor is dezelfde als voor elk ander Europees land. We moeten met hen de oorlog aangaan op een metapolitiek niveau en succesvoller dan hen worden. Met dit doel voor ogen moeten we een sterkere grip op de media en de cultuur verkrijgen waardoor we de meningen beter kunnen ‘beïnvloeden’. Op deze manier kunnen de groeiende ontevredenheid over massa-immigratie en de linkse ideologie op een constructieve manier gebruiken. We moeten ook beseffen dat deze oorlog op verschillende niveaus wordt gevochten en dat we – los van de metapolitieke strijd – ook politieke partijen nodig hebben om onze ideeën uit te dragen en te legitimeren.

Er moet ook een focus zijn op het uitbouwen van een financiële macht. Ik geloof niet in een monolithische organisatie, maar in een geïntegreerd, meerledig netwerk van verschillende organisaties, bedrijven, partijen, mediaplatformen, studentenverenigingen,… die door een gemeenschappelijke doel de politieke ontwikkelingen in eenzelfde richting duwen. Een richting die het mogelijk maakt dat onze beschaving het overleefd.

Europa beleeft donkere tijden. Sommige mensen beweren zelfs dat de val van onze beschaving nabij is. Geloof jij ook dat dit zo is en wat is jou boodschap voor de mensen die dit geloven?

We beleven in Europa inderdaad donkere tijden, onze hele beschaving en diens biologische fundamenten worden bedreigd op een manier die we nog nooit ervaren hebben. Maar om diezelfde reden beleven we ook interessante tijden, een tijd die de mogelijkheden biedt voor ‘heroïsche’ daden. Daarom moet men niet wanhopen en in plaats daarvan dit als een unieke kans beschouwen om deze uitdagingen het hoofd te bieden en iets werkelijk belangrijks met je leven te doen. Weinig mensen hebben het voorrecht om in zulke definiërende tijden te leven. Beschouw het daarom als een kans op een groot avontuur waarbij jou daden de loop van de geschiedenis kunnen beïnvloeden.

Heb je nog een laatste boodschap voor de mensen die vrijdag naar jou lezing komen ?

Ik vind het een eer om in Vlaanderen te mogen spreken en hoop dus de mensen die door mijn boek en boodschap zijn aangetrokken daar te zien. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn boek, dat is vanaf heden ook in het Nederlands beschikbaar via Arktos en is uiteraard ook deze vrijdag te koop op de lezing. Als je benieuwd bent naar eerdere teksten dan kan men deze lezen op onze internationale alternatieve site RightOn.

http://www.arktos.com – https://www.righton.net
Info over de lezing NSV! Antwerpen.

df3

Kom mee op straat en verdedig Europa

dezDe komende weken en maanden heb je geen enkele reden om thuis te blijven zitten. Minstens twee manifestaties per maand staan op de agenda met eenzelfde doel voor ogen: de verdediging van Europa.

Voorpost, NSV!, Pegida, … aan initiatiefnemers geen gebrek als het gaat om de verdediging van onze Europese normen en waarden. Niets racisme, niets neo-nazisme, enkel gezond patriottisme! Onder het motto ‘genoeg is genoeg’ komen we de komende tijd meermaals de straat op en hopelijk eenieder van u!

Oorlogsvluchtelingen zijn welkom, indien er in hun eigen regio écht geen opvang geboden kan worden. De realiteit toont echter aan dat zeer veel ‘vluchtelingen’ uit veilige landen komen en duizenden kilometers afleggen om ‘toevallig’ in Europese landen aan te komen waar de sociale zekerheid meer dan ok is. Van ‘zware oorlogstrauma’s is bij deze heren – en uitzonderlijk ook enkele kinderen en vrouwen – dan ook helemaal geen sprake. Hiertegen zeggen wij: genoeg is genoeg!

IS- en andere terroristen mengen zich onder die vele vluchtelingen en vormen op lange en op korte termijn een reële bedreiging voor alle Europeanen. De laatste aanslagen in Parijs zijn blijkbaar al vergeten, maar Europa laat via de vluchtelingenstromen verschillende tijdbommen huisvesten op Europese bodem. Hiertegen zeggen wij: genoeg is genoeg!

De islamisering is geen illusie. Moskeeën rijzen als giftige paddestoelen uit de grond, hoofddoeken maken deel uit van het straatbeeld, Europese meisjes en vrouwen worden uitgescholden voor ‘hoer’, ministers worden gedagvaard omdat ze het ritueel slachten willen verbieden (wat aantoont dat die ‘gematigde moslims’ minstens even radicaal ingesteld zijn), in het (stedelijk) onderwijs worden halal-maaltijden dagelijkse kost, enzovoorts. Hiertegen zeggen wij: genoeg is genoeg!

En wat met de Leugenmedia? Ondertussen krijgen we via allerhande programma’s op de nationale – door ons gesubsidieerde – televisie een beeld voorgeschoteld waarbij we moeten geloven dat het opvangen van honderdduizenden vluchtelingen een morele plicht is en erger nog, dat dat helemaal geen negatieve invloed gaat hebben op onze maatschappij. De Leugenmedia is voor niets beschaamd. Hiertegen zeggen wij: genoeg is genoeg!

Daarom onderstaande lijst van de eerstvolgende manifestaties in Nederland en Vlaanderen. Wees erbij, kom massaal en verdedig Europa!

Manifestaties 1

« Oudere berichten