Tag Archives: leuven

‘Een eerlijke kijk op geopolitiek’; verslag tweede congres GIVN

Het geopolitiek instituut Vlaanderen – Nederland (GIVN), een onafhankelijke denktank en lobbygroep, hield afgelopen zaterdag 17 november haar tweede congres in het universiteitsgebouw van Leuven met als titel ‘Een eerlijke kijk op geopolitiek’. De sprekers waren van hoog kaliber, te weten de geopoliticus Robert Steuckers, publicist Jonathan van Tongeren en onderzoeksjournalist Willy Van Damme. Zo rond de vijftig mensen waren aanwezig om de diverse toespraken aan te horen.

Jonathan Van Tongeren van de website Novini sprak over oude en nieuwe zijderoutes. Zo wist hij over de Spaanse rol hierin zoals de ontdekkingen van Columbus die nieuwe handelsroutes zocht en op zoek naar Los Indes (India) per ongeluk Amerika ontdekte. Ook de verovering van Constantinopel en de Reconquista van het Iberisch schiereiland zorgden voor hertekening van de landkaarten en nieuwe handelsroutes.

In het heden, zo liet van Tongeren weten, boort vooral China nieuwe routes aan en hanteert daarbij een meersporenbeleid met zowel routes over land als zee. Spreker maakte het publiek bekend met de nieuwe noord-oostelijke waterroute, een doorvaart voor China bovenlangs Rusland naar de Europese Unie. Middels de Trans-Siberische spoorlijn tracht men in EU de geraken, op het moment al met steun van Oostenrijk en Slovenië. Bij alle routes wordt door de V.S.A. getracht deze te verstoren, zoals bijvoorbeeld in Pakistan en Afghanistan de etnologische verschillen tegen elkaar uitgespeeld worden.

Onderzoeksjournalist Willy Van Damme stak een verhaal af over de laatste fase van de oorlog in Syrië. Van Damme omschreef Syrië in een overzicht o.a. als bakermat van de islam en Arabische beschaving, dat Damascus en Aleppo 10.000 oud zijn, de Syrische Republiek seculier en Arabisch nationalistisch is. Het land is economisch belangrijk als doorvoerland, via de Middellandse Zee over het land gaan de transporten zoal naar Irak en Saoedi-Arabië. In het verleden deden ook al imperialisten Syrië aan, volgens spreker is Israël de echte kracht achter de huidige oorlogen in Midden-Oosten, waarbij ook de Amerikaanse wapenindustrie goed profiteert. Men hanteert in het Midden-Oosten een strategie van verdeel en heers.

Na het beoordelen van documenten waaronder die uit de Amerikaanse inlichtingendienst kwam Van Damme te weten dat de Syrische opstand in werkelijkheid een goed voorbereidde oorlog is. Al-Qaeda was er dan ook vanaf het begin bij en de Europese Unie steunt deze oorlog. Zo werden er bijvoorbeeld wapens in Bulgarije gekocht die uiteindelijk in handen van de Islamitische Staat zijn terechtgekomen. Interessant was ook zeker de informatie over de Koerden, die blijken onderling enorm te verschillen; 4 talen, verschillende stammen, politieke en religieuze stromingen, over vier landen verdeeld en sommige onder hen vechten zelfs met de Islamitische Staat mee.

Spreker sloot zijn betoog af met het een overzichtskaart waarop viel te zien dat China op dit moment het grootste aandeel van de wereldeconomie in handen heeft, dit op basis van de koopkrachtpariteit, de koopkracht van verschillende landen. De Verenigde Staten van Amerika is tweede, Nederland en België elk nog geen procent. Oftewel de VSA zal niet meer de wereld alleen kunnen domineren.

De bekende Brusselse geopoliticoloog Robert Steuckers sprak als laatste over de geopolitiek in de Europese ruimte en de rol van de Lage Landen hierin. Een historische analyse volgde, met de stelling van Halford John Mackinder uit 1904 over het ‘heartland’ het centrum van het Euraziatische continent dat de Britse zeemacht zouden moeten bezetten om de wereld te controleren. Een quasi permanente strijd tussen land- en zeemachten valt er doorheen de geschiedenis waar te nemen. Daarin worden netwerken op het Europese continent, telecommunicatie en spoorlijnen als gevaar gezien door een zeemacht.

Het Romeinse Rijk gebruikte rivieren als ijkpunten in de geopolitieke strategie. Hendrik de Zeevaarder gaf aanzet tot het Portugees Rijk, en wordt volgens spreker als stichter van de Europese zeepolitiek gezien. De Lage landen moeten als het aan Engelsen ligt verdeeld blijven en zich zeker niet aansluiten bij een grote Europese macht. Evenwel moeten we ons in de Lage Landen belangrijke vragen stellen zo weet Steuckers, of we willen meedoen met de iliberale democratieën, of we onder de VSA hegemonie willen blijven en of we aansluiten op de nieuwe handels- en verbindingswegen van China.

Caravan van N-VA’er in brand gestoken: “Wie denkt dat we hiervan onder de indruk zijn, vergist zich!”

Neen, het went nooit: brandstichting of vandalisme omwille van afwijkende politieke ideeën. Ook nu weer. De campagnecaravan van Lorin Parys uit Leuven is afgebrand. Hoppa! Zomaar in rook opgegaan. Omdat Parys een mening heeft die niet strookt met het wereldbeeld van de linkse minderheid in dit land. Minderheid inderdaad, want ondanks de gestage groei van de groene brulkikkers, blijft links denken voorbehouden voor ultra-vegetariërs, bakfietsproleten en kaviaarsocialisten. En die zijn met een verwaarloosbaar aantal, maar dankzij de – nochtans aangekondigde – Lange Mars door de Instellingen hebben ze media en onderwijs stevig onder de knoet.

lpc.jpg

Maar terug naar de smeulende, niet langer rijdende barak van Parys. Kapot. Helemaal naar de vaantjes. En dat vinden we niet leuk. En hijzelf uiteraard ook niet. Maar de man is oprecht strijdvaardig: “We laten ons niet doen. We werken verder.” En wat dat werk inhoudt boeit zelfs niet. Van andermans eigendom blijf je af en wanneer een mening je niet aanstaat, dan ga je in dialoog. DIALOOG beste linkse vrienden. Jullie toverwoord om bijvoorbeeld IS-terroristen te stoppen. Zomaar leuk even babbelen. Maar neen, sommigen begrepen dat anders en gingen aan het in brand steken van caravans. Niet flink en niet meer doen aub! Alle morele steun voor Lorin vanwege onze redactie. Sowieso!

Filmpje:

 

Als gesubsidieerd links een lezing organiseert, is niet iedereen welkom

Democratie geldt enkel voor gelijkgezinden bij de 'Actief Linkse Studenten'.

Democratie geldt enkel voor gelijkgezinden bij de ‘Actief Linkse Studenten’.

Maandag 2 maart organiseerde de uiterst linkse ‘Actief Linkse Studenten’ een lezing over het Griekse Syriza als alternatief voor de besparingspolitiek. Ook enkele leden van de NSV! kregen een pamfletje met een uitnodiging. Hoewel niet meteen overtuigd socialistisch, leefde er bij hen wel een zekere interesse voor wat er in Griekenland gebeurt. Enkele vrienden, waaronder ook 3 NSV’ers, besloten dan ook eens een kijkje te nemen.

Dit was echter niet naar de zin van een groep heethoofden van de ALS. Hoewel de NSV’ers om niet te provoceren hun petten en linten thuis hadden gelaten, werd één van hen toch herkend. De hele groep werd daarop hardhandig en zonder reden de toegang tot het lokaal ontzegd – ook nadat ze er meermaals op wezen dat ze louter uit interesse voor het onderwerp waren afgezakt.

Politie en vertegenwoordigers van de KUL daagden uiteindelijk op. Zoals de ALS tegenover de politie verklaarden, was de activiteit wel degelijk openbaar. We hopen dat LOKO hieruit haar conclusies zal trekken. Uiteindelijk staat in haar subsidiereglement:

3.1 Elke gesubsidieerde activiteit moet goed geadverteerd zijn en open staan voor iedereen.
3.2 Voor politieke verenigingen: elke gesubsidieerde activiteit mag op geen enkele wijze een specifieke politieke overtuiging opdringen aan deelnemende studenten of andere overtuigingen afbreken.

Onder de andere politieke studentenverenigingen is het bezoeken van elkaars activiteiten de normaalste zaak van de wereld. De discussie – uiteindelijk een basisvoorwaarde voor de democratie – wordt met hen op een kritische, maar steeds redelijke en respectvolle manier gevoerd. Dat dergelijke correcte omgang met uiterst links niet mogelijk is, betreuren we dan ook ten zeerste. Dogmatisme, agressie en uitsluiting – van zelfverklaarde progressievelingen hadden we beter verwacht.

Actie tegen viering van 50 jaar migratie

actie-nsv-voorpostOp 12 februari 2014 werd de ondertekening van de bilaterale akkoorden tussen België, Marokko en Turkije uit 1964 te Leuven herdacht. Deze akkoorden vormden het begin van de migratiegolf van honderdduizenden Marokkaanse en Turkse arbeiders richting Vlaanderen. Voor de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en het socialistische Leuvense stadsbestuur was dit op woensdag 12 februari een reden tot vieren met Marokkaanse hapjes en lezingen verzorgd door uitsluitend allochtoonse gastsprekers.

Voor Voorpost en de Leuvense afdeling van de Nationalistische StudentenVereniging (NSV!) wierp deze viering toch de vraag op of dit misschien een grap was. Want hoe rooskleurig ook de KUL en het socialisme de migratie naar voren tracht te schuiven, de realiteit haalt de droom in. Denken we bijvoorbeeld aan de documentaire ‘Femme de la Rue’ dat het vrouwonvriendelijke gedrag van de moslimgemeenschap in Brussel duidelijk aantoonde, of de rellen in wijk Meulenberg in de herfst van 2013 waarbij een agent in coma raakte, of de honderden moslimjongeren die richting Syrië trokken om daar te gaan strijden bij terroristische groeperingen en die strijdervaring en het extremistische gedachtengoed nu terug meebrengen naar hier, enz. En dit alles zijn dan enkel nog maar voorbeelden uit het nabije verleden. Het spreekt dan ook voor zich dat de migratie vanuit Marokko en Turkije meer negatieve dan positieve gevolgen met zich mee bracht (en blijft brengen) en dus niet meteen een reden tot vieren is.

actie-nsv-voorpost

Daarom stelde Voorpost samen met de studenten van de Leuvense NSV! de viering op een ludieke manier aan de kaak. We hielden voor de deuren van het evenement een feestje met toeters en bellen terwijl er ondertussen pamfletten verdeeld werden om toch enige kritische noot aan het linkse multicul feestje toe te voegen.

pamflet

Nabeschouwing van een bewogen NSV!-colloquium

coll nsv affAangekondigd om plaats te vinden in de gebouwen van de KU Leuven, verhuisd van Leuven naar Antwerpen om uiteindelijk na omzwervingen terecht te komen in twee verschillende, kleine onpraktische locaties… We hebben het vanzelfsprekend over het NSV!-colloquium: ‘Wij zijn de jeugd!’.

Er kan veel geschreven worden over dit colloquium, dus gaan we dat doen ook. Rechts Actueel-redacteur Sjors Remmerswaal schreef zijn persoonlijke, vooral op de inhoud ingaande, bevindingen van het colloquium al neer op deze webstek, wat deze nabeschouwing toch enigszins zal inkorten.

Het colloquium werd groots aangekondigd, via het internet dan toch. Op facebook kon je als nationalist niet om het colloquium heen want bijna dagelijks was er wel iemand uit je vriendenkring die opriep om aanwezig te zijn. Het colloquium werd internationaal aangepakt en verschillende buitenlandse gastsprekers werden uitgenodigd, bevestigd en aangekondigd. Eerste pluspunt voor de NSV!: iedere buitenlandse aangekondigde gast was aanwezig. Dat op zich is toch een prestatie, want de afzegging van buitenlandse sprekers en dito gevolg, kan nefast zijn voor zulk een omslachtige organisatie.

Het internationale karakter had tot gevolg dat er voor de propaganda werd geopperd om te communiceren via de Angelsaksische taal. Dat leidde er ongelukkig toe dat niet enkel de titel van het congres eentalig Engels was (op de rechtstaande affiche na), terwijl een Nederlandstalige titel perfect zou gegaan hebben, met de vertaling(en) in het klein eronder, maar ook werd geopteerd om de Nederlandstalige uitleg over het colloquium op facebook vooraf te laten gaan door de Engelstalige uitleg. Voor een Vlaams-nationalistische vereniging toch een minpunt. Dat deze taal werd gebruikt voor de sprekers en panelgesprekken is dan weer wel te begrijpen natuurlijk. Alles vertalen, zelfs simultaan, zou de tijd nodeloos gerekt hebben. Het is overigens steeds leuk om Italianen en Duitsers Engels te horen spreken.

coll-1

De vooraf gecreëerde sfeerschepping als zou het één groot fascistisch spektakel worden, was nodeloze bangmakerij. Het heeft er zelfs voor gezorgd dat de NSV! niet welkom was in de Van Maerlantsraat, het VB-secretariaat in Antwerpen-Noord. Vanzelfsprekend begrijpen we de angst van deze partij om, een half jaar voor belangrijke Europese verkiezingen, misschien drie weken negatief in de krant te staan als gastheren van een “bende fascisten”, zoals het colloquium op voorhand werd afgeschilderd door de linkse tegenstanders. Wie echter eergisteren aanwezig was, heeft kunnen vaststellen dat van enige ‘fascistische internationale’ totaal geen sprake was. Geen enkel keer werden zelfs standpunten verkondigd die niet door het Vlaams Belang worden verkondigd. De weigering van de partij is desondanks begrijpelijk en perfect verdedigbaar, laat dat wel duidelijk zijn.

Blocco Studentesco was de enige openlijk fascistische organisatie die aanwezig was op het NSV!-colloquium. Echter, er werd met geen woord gerept over deze oude ideologie. Het 'fascisme van het derde millennium' grijpt dan ook niet volledig terug naar het fascisme onder Mussolini. de culturele Italiaanse warden van destijds worden echter wel verdedigd en voorbeeld aanzien. De term fascisme werd door CasaPound en Blocco Studentesco overigens pas gebruikt nadat links hen als dusdanig bleef bestempelen. Je kan het eerder zien als een geuzennaam.

Blocco Studentesco was de enige openlijk fascistische organisatie die aanwezig was op het NSV!-colloquium. Echter, er werd met geen woord gerept over deze oude ideologie. Het ‘fascisme van het derde millennium’ grijpt dan ook niet volledig terug naar het fascisme van Mussolini en de zijnen. De sociale en culturele Italiaanse waarden van destijds worden echter wel verdedigd en als voorbeeld aanzien. De term fascisme werd door CasaPound en Blocco Studentesco overigens pas in gebruik genomen nadat links hen als dusdanig bleef bestempelen. Je kan het eerder zien als een geuzennaam.

We gaan het niet wegsteken, maar we vinden het erg jammer dat de NSV! zich in eerste instantie heeft laten wegjagen uit Leuven. Dat je uit de universiteit wordt geweerd, tot daar aan toe, maar van stad veranderen lijkt ons een paniekerige keuze te zijn geweest. Correct, in Leuven werd niet meteen een zaal gevonden, maar naar Antwerpen verhuizen leek – en lijkt ons nog steeds – een halfslachtige gemakkelijkheidsoplossing. Dit is niet wat we van de NSV! gewoon zijn. Ook Nick Van Mieghem, actieleider van Voorpost, was het er met vele andere over eens: desnoods palm je de dag zelf een plein in Leuven in, om daar met de megafoon de sprekers hun ding te laten doen. Alle GAS-boetes of arrestaties ten spijt. De NSV! mag zich niet op deze manier laten wegzetten! Acties daaromtrent de komende weken, zijn dan ook vijgen naar Pasen waar niemand op zit te wachten.

Ondanks de boycot van 'democratisch' links en van de KU Leuven, liepen globaal gezien toch een goede 150 nationalisten even binnen in één van de twee locaties waar het colloquium plaatsvond.

Ondanks de boycot van ‘democratisch’ links en van de KU Leuven, liepen globaal gezien toch een goede 150 nationalisten even binnen in één van de twee locaties waar het colloquium plaatsvond.

Toch zijn we dan weer blij dat het colloquium heeft kunnen plaatsvinden, navenant de locaties. Dat links beweert dat er maar “enkele tientallen” aanwezigen waren, is liegen met de grote L. Van de start om twee uur in de namiddag tot het einde om zeven uur ’s avonds hebben we zonder overdrijven 150 nationalisten op het colloquium zien passeren. Het zootje ongeregeld dat links op de been heeft kunnen brengen en waarvan er – wat had je gedacht – een deel van zijn gearresteerd, was veel minder sterk vertegenwoordigd. Het antifascistisch verzet heeft overigens geen zier uitgehaald. De NSV! heeft ongestoord haar ding kunnen doen en Voorpost, die de ordedienst verzorgde, stond er bijgevolg – en gelukkig maar! – voor spek en bonen bij. Zo hoort het immers in een democratie te gaan: democraten die verschillende meningen aan bod willen laten komen moeten dat ongestoord kunnen doen, terwijl on-democraten die deze (niet eens strafbare) meningen willen verbieden en het zwijgen willen opleggen, desnoods met geweld, dienen de binnenkant van de politiecel te leren kennen. Als ze die al niet kennen natuurlijk.

Het zaaltje boven café Den Bengel op de Antwerpse Grote Markt was veel te klein. Zowel het café beneden als het terras werd dan ook permanent ingenomen door nationalisten. "Enkele tientallen" schrijven 'ze' dan...

Het zaaltje boven café Den Bengel op de Antwerpse Grote Markt was veel te klein. Zowel het café beneden als het terras werd dan ook permanent ingenomen door nationalisten. “Enkele tientallen” schrijven ‘ze’ dan…

Geen linksen te zien dus zaterdagnamiddag in de buurt van Den Bengel en De Leeuw Van Vlaanderen, of toch eentje. Toen plots een in het zwart geklede, met capuchon aan en vanzelfsprekend gemaskerd individu in de Jezuïetenrui aan de kant van het Conscienceplein opdook, al brullend “naziiiiiiii’s” een lege (gelukkig maar, wat een zonde!) whiskeyfles in de richting van de Leeuw Van Vlaanderen gooide, werd ons duidelijk hoeveel ‘politie in burger’ er in feite in de buurt stond. De Zwarte Held zette het op een sprinten, achterna gezeten door een twintigtal agenten in burger. De nationalisten die op dat moment buitenstonden zuchten eens en dronken verder van hun glas. Het werd nog maar eens bevestigd: actief links is nagenoeg onbestaande in Antwerpen.

nsvco

Naar onze bescheiden mening heeft de organisatie nét iets teveel naar het Engels gegrepen om het Europese karakter van het colloquium te benadrukken. Zowel vesrchillende knappe(!) affiches als het voorstellingsfilmpje waren eentalig Engels. Een gemiste kans als je het ons vraagt!

Over de inhoudelijke kant van het colloquium zelf verwijzen we dus graag naar het mooie en correcte verslag van Sjors Remmerswaal. U krijgt van ons nog een reeks foto’s die je hieronder kan bekijken.

Onze conclusie: het colloquium was zeker een 10 op 10 waard. De locatie, daar hebben we het al over gehad en ook de opkomst was ondanks alle tegenstand meer dan geslaagd. Het is duidelijk dat er veel leeft in jonge nationalistische middens en mits wat organisatie kan er heel wat in gang getrokken worden, Europawijd! Er zijn raakvlakken genoeg, zoals het immigratenprobleem, onveilige steden en de opdringerige EU die ons naast de mislukte Euro met veel meer antipathieke zaken opzadelt die onze soevereiniteit serieus in het gedrang brengen. Tegen deze ultraliberale EU zeggen vele jongeren graag luid en duidelijk “nee!” en dat zal de komende maanden binnen- en buitenparlementair kenbaar gemaakt worden, daar zijn we van overtuigd!

Houzee voor de NSV! voor deze organisatie! En bedankt om Rechts Actueel te laten deelnemen aan een panelgesprek.

coll-7

De Leuvense NSV!-praeses Nico, de organisator van het NSV!-colloquium.

coll-10

Karl, nationaal praeses, ofte Senior Seniorum, van de NSV!.

coll-2

Pendelen tussen De Leeuw Van Vlaanderen en Den Bengel. Voorpost begeleidde de ‘bende’, maar had geen werk. Actief links is dan ook terminaal ziek in Antwerpen.

coll-8

De spreker van de Duitse Junge Nationaldemokraten (JN).

De spreker van de Duitse Junge Nationaldemokraten (JN).

Ook de Noord-Italiaanse Lega Nord had enkele jongeren afgevaardigd.

Ook de Noord-Italiaanse Lega Nord had enkele jongeren afgevaardigd.

Politieaanwezigheid genoeg aan beide cafés.

Politieaanwezigheid genoeg aan beide cafés.

coll-12

Panelgesprek tussen Lega Nord, NSV! en JN. "Wat zijn de standpunten betreffende Europa? En hoe samen werken naar de toekomst toe?"

Panelgesprek tussen Lega Nord, NSV! en JN. “Wat zijn de standpunten betreffende Europa? En hoe samen werken naar de toekomst toe?”

We zouden ze bijna vergeten, maar hier zijn de werkelijke "enkele tientallen" waar onze politieke tegenstanders het waarschijnlijk over hadden.

We zouden ze bijna vergeten, maar hier zijn de werkelijke “enkele tientallen” waar onze politieke tegenstanders het waarschijnlijk over hadden.

Vergeten deftige kledij aan te doen. Waarschijnlijk niet naar Antwerpen gekomen voor het NSV-colooquium, of toch wel: om het op een 'democratisch' verantwoorde manier gewelddadig te verstoren.

Vergeten deftige kledij aan te doen en dus waarschijnlijk niet naar Antwerpen gekomen voor het NSV!-colloquium, of toch wel: om het – op een ongetwijfeld ‘democratisch’ verantwoorde manier – gewelddadig te verstoren.

Terug naar de onderwereld dan maar. Of was het de riool?

Terug naar de onderwereld dan maar. Of was het de riool?

[NSV!] Intimidatie van NSV!-colloquium? Wij zullen doorgaan!

nsvlHet colloquium “Wij zijn de Jeugd” dat de NSV! Leuven aanstaande zaterdag organiseert deed in linkse kringen al heel wat stof opwaaien. Zo voerden onze verdraagzame vrienden een ware haatcampagne met onder andere een eigen webstek, een mailcampagne gericht aan rector Rik Torfs om het toegekende auditorium in te trekken en zelfs mobilisatie om het congres te “blokkeren” en de rechtse studenten op hun beruchte vreedzame manier de toegang tot de gebouwen te ontzeggen.

Inmiddels blijkt de universiteit aan de druk te zijn bezweken, door de toelating om haar gebouwen te gebruiken op het laatste moment in te trekken – naar eigen zeggen omwille van “risico’s op overlast”. Verschillende pogingen van de studenten om toch eens met de KU Leuven rond de tafel te komen of om samen met de universiteit afspraken met de politie te maken stoten steeds op een koude “nee”…

De weigering van de KU Leuven heeft niet als gevolg dat het colloquium zou worden afgelast.

Dat de aangehaalde overlast niet van de jonge nationalisten komt deert hen blijkbaar niet. Dat hiermee het signaal word gegeven dat intimidaties en dreigen met geweld (“terrorisme” in de letterlijke betekenis van het woord) succes kunnen hebben evenmin. En dan hebben we het nog niet over het feit dat de KU Leuven hiermee simpelweg aan contractbreuk doet (het laatste woord is hier nog niet over gezegd!).

In plaats van de vrijheid van vereniging – één van de grondrechten van onze maatschappij – te verdedigen, bezwijkt de universiteit voor extreem-linkse relschoppers. Dit terwijl men op de webstek van de lokalenverhuur kan lezen dat de KU Leuven “in haar traditie van openheid haar infrastructuur graag ter beschikking [stelt] voor een zo breed mogelijke waaier van maatschappelijke activiteiten.” Pure marketing?

Opvallend is vooral dat de KU Leuven met “het risico op overlast” zand in de ogen probeert te strooien. Hiermee ontwijken ze namelijk handig om een antwoord te geven op het dilemma tussen toelaten of verbieden: ze geven niet openlijk toe dat de NSV’ers geen activiteit mogen houden, maar tegelijkertijd verdedigen ze ook haar recht op vrije vergadering niet. Vis noch vlees dus, Rik Torfs heeft het misschien bij de CD&V geleerd?

Dat het ook anders kan bewijst het antwoord dat LOKO, de Leuvense studentenkoepel waardoor de NSV! ook erkend wordt. Zij durven wel de democratische rechten van elke politieke strekking verdedigen, zoals uit volgend antwoord aan een (blijkbaar anonieme) linkse hysterica blijkt:

“Beste anonieme schrijver

Discriminatie op basis van politieke voorkeur, geslacht of religie zijn voor ons inderdaad een reden om een erkenning in te trekken. Het NSV! Leuven heeft echter duidelijk gesteld dat het de mensenrechten erkent en de commissie heeft er bewust voor gekozen hen niet te beoordelen op dingen die eventueel in het verleden zijn gebeurd. Dit is een standpunt dat niet vanuit één persoon gekomen is, maar vanuit een (diverse) groep van ongeveer tien personen. Ten slotte werd het advies van de commissie ook officieel bekrachtigd door de Algemene Vergadering van LOKO. Ik vermeld hierbij dat Comac, de (extreem)-linkse tegenhanger, eveneens al jaren erkend is bij LOKO. Me dunkt dat dat spreekt vóór onze politieke neutraliteit.

Wat betreft het evenement dan. Het is een bijeenkomst van een aantal studenten/jongerenverenigingen die een gelijkaardig standpunt hebben over een aantal dingen (voornamelijk politiek dan en dit is in hun geval rechtser dan het gemiddelde). Eén van de sprekers (Marcus Willinger) heeft hierover ook een boek geschreven dat uitgegeven werd door Arktos. Vandaar waarschijnlijk dat Arktos ook sponsort. Zeggen dat Arktos rechtse tot extreem-rechtse boeken uitgeeft is geen leugen. Er moet hierbij wel de nuancering gemaakt worden dat Arktos ook boeken uitgeeft over zowat alle andere dingen (Islam, Jodendom, algemene historische boeken) en zelfs DVD’s verdeelt over/tegen racisme. Uiteindelijk promoot NSV! dus zelf geen geweld met het organiseren van een debat.

Het lijkt alsof je denkt dat LOKO een zeg heeft in het “toelaten” van activiteiten of lokaalverhuur. Beide zijn niet het geval. Een erkenning bij LOKO is puur formeel en resulteert enkel in een kortingstarief voor KU Leuvenlokalen en mógelijke subsidiëring van activiteiten.

We begrijpen je bezorgdheid, maar indien we op voorhand zonder enige concreet bewijs van verspreiding van haat/racisme al erkenningen intrekken laten we ons zelf in met vooroordelen; dan zouden we pas censureren en geen neutrale koepel zijn. We leven tenslotte in een land met recht van vrije meningsuiting. Als neutrale koepel baseren we ons op neutrale voorwaarden. Als een vereniging daar aan voldoet is er geen probleem. Uiteindelijk vertegenwoordigen we alle studenten in Leuven en die hebben een zeer pluralistische overtuiging.

Met vriendelijke groeten”

Petje af!

De weigering van de KU Leuven heeft niet als gevolg dat het colloquium zou worden afgelast. De NSV! laat zich niet intimideren! Houd wel zeker de facebookpagina (klik hier) van het evenement en/of Rechts Actueel in de gaten, waar op tijd en stond een nieuwe afspreekplaats zal worden vermeld.

[VIDEO] Promotiefilmpje NSV!-colloquium

revolutieEerder berichtten we al over het NSV!-colloquium dat zal plaatsvinden op 30 november aanstaande. Ook Rechts Actueel zal deelnemen aan één van de debatjes over media.

Vandaag werd de laatste rechte lijn richting dit colloquium in Leuven in gang getrokken. NSV! doet dit met een spectaculair en prachtig filmpje, dat u hieronder kan bekijken. Ga ook eens naar de facebook-pagina van het colloquium voor de laatste nieuwtjes en informatie.

Enige (serieuze) minpuntje is het gebruik van enkel het Engels in het filmpje. We nemen aan dat er nog een Nederlandstalige versie in de maak is, of op zijn minst een ondertitelde versie.

« Oudere berichten