Tag Archives: koran

Aparte islamitische scholen? Het Vlaams Blok-70 puntenprogramma zegt: doen! En terecht!

Luckas Vander Taelen, de verrechtste Groene Brusselaar is bezorgd om een islamitisch scholennetwerk en pleit vandaag in De Tijd voor een neutraal scholennetwerk zoals in Frankrijk. Omdat ‘neutraal’ en religie niet verzoenbaar zijn – wat ook niet hoeft – herinneren wij iedereen die zich enigszins ‘rechts’ of ‘nationalist’ noemt er even aan dat het vermaledijde 70 puntenprogramma van het verboden, boze en – volgens zuurpruimen en sneeuwvlokjes – rassiestische en fassiestische Vlaams Blok een ideale oplossing aanbiedt voor Allah Akbar-kindjes. Het volstaat om puntje 19 even vanonder het stof te halen:

VB7019.jpg

19. OPRICHTING VAN EEN APART ONDERWIJSNET VOOR ISLAMITISCHE VREEMDELINGENKINDEREN

De toename van het aantal vreemdelingenkinderen in het onderwijs brengt heel wat problemen met zich mee. De cultuurkloof, de ontworteling en de leerachterstand van vreemdelingenkinderen vormen een bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs. Wanneer wij islamitische vreemdelingenkinderen verplichten zich via het onderwijs te integreren en te assimileren in onze maatschappij, dan verbreken wij op een autoritaire en kunstmatige manier de band met de eigen cultuur. Daarom is het noodzakelijk dat er werk gemaakt wordt van een eigen, autonoom onderwijsnet voor islamitische vreemdelingenkinderen. Dit islamitische onderwijsnet is een onderwijsnet dat naast de bestaande netten opgericht dient te worden. Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling van de oprichting van een apart onderwijsnet en de uitwerking van onderwijsprogramma’s die nauw aansluiten bij de cultuur- en leefwereld van deze kinderen, om de islamitische vreemdelingenkinderen voor te bereiden op de reïntegratie in en de terugkeer naar hun landen van herkomst. Hoewel de keuzemogelijkheid van de ouders om hun kinderen naar het vrij-, gemeenschaps- of islamitisch onderwijs te sturen uiteraard vrij is en moet blijven, is het Vlaams Blok ervan overtuigd dat de oprichting van een dergelijk onderwijsnet, mits de nodige omkadering en ingepast in een globaal terugkeerplan, onmiddellijk een zeer grote aantrekkingskracht zal uitoefenen op de doelgroep.

Wees dus als rechts-nationalist-tot-in-de-kist niet boos als moslimjongens en -meiskes met de koran onder de arm en gescheiden van sekse richting de eigen scholenl trekken. Het is immers een goede zaak, want integratie lijkt wel een stilaan bewezen illusie.

IS = islam: twee nieuwe feiten als bewijs

IRAQ-UNREST-MOSUL-JIHADISTS-FILESBij iedere terroristische aanslag die IS opeist willen de media en politici ons doen geloven dat IS niets met de islam te maken heeft. Ze “misbruiken” de islam heet het dan. De islam dat is immers “een vreedzame religie die enkel het beste voor heeft met de mensen.” De realiteit blijft echter deze pogingen tot hersenspoeling inhalen.

Twee feiten die we vandaag vernamen doen ons inderdaad het tegendeel geloven. De videoboodschap die vandaag door IS verspreid wordt zegt zwart op wit dat de Islamitische Staat een staat is “gebouwd op de koran” en dat hun bondgenoot “toch de grootste is. Hij is Allah.” Ook vermelden ze dat zij kinderen opleiden en militair trainen “met de koran in de hand”.

Het andere bericht dat ons doet vermoeden dat IS toch gelinkt kan worden aan de islam, is het feit dat de Antwerpse imam Youssef El G. zélf naar Syrië is vertrokken om er met “de jihadisten” (zoals ze genoemd worden in de media) te gaan meestrijden. Zijn vertrek zou een schokgolf veroorzaakt hebben door de Antwerpse moslimgemeenschap…

Uiteraard werd meteen een ‘gematigde’ imam gevonden die bereid was de zaak te minimaliseren en het te omschrijven als een ‘lone wolf’ waarvan men niet het minste vermoeden had dat hij een ‘geradicaliseerd’ iemand was. Vreemd, want op het stadhuis laten ze weten dat er een dossier werd bijgehouden over de bewuste imam, die in niet minder dan 3 Antwerpse moskeeën zijn geloof mocht verspreiden.

Als IS niets te maken heeft met de islam, waarom blijven ze dan aanhang vinden in de moskeeën? Waarom blijft de koran dan steeds opduiken als leidraad voor deze beweging? Het lijkt ons verstandig om de moskeeën in Vlaanderen eindelijk eens grondig door te lichten én als het even kan niet meer te subsidiëren. De schijnpolitiek rond de islam in Vlaanderen zal ons anders nog veel levens kosten.

Minister Homans: “Moslims moeten Koran best letterlijk interpreteren”

kbbTijdens de zitting van het Vlaams Parlement gisteren deed minister Liesbeth Homans van de N-VA een opmerkelijke uitspraak. De aanleiding was een tussenkomst van Chris Janssens (Vlaams Belang) over de godsdienst die de laatste tijd nogal vaak in het nieuws komt en die – zoals we in het verleden hebben mogen vaststellen – weinig kritisch benaderd wordt door diezelfde N-VA.

lhvpk

U leest het goed: de koran kan in het kader van extremisme beter ‘letterlijk’ geïnterpreteerd worden. De uitspraak is opmerkelijk omdat enerzijds de koran een aantal passages bevat die rechtsreeks oproepen tot moord en anderzijds de ‘gematigde’ moslims toch beweren dat men de koran ‘juist’ moet interpreteren en dat men bijgevolg die moordlustige passages vanuit een soort symbolisch oogpunt moet lezen.

Bijvoorbeeld: 8:12 “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen,” betekent volgens gematigde moslims dat men een muntthee gaat drinken met de niet-gelovigen om de dialoog aan te gaan, teneinde een constructieve samenwerking op te bouwen. Of toch niet, mevrouw Homans? Wordt dit beter letterlijk geïnterpreteerd?

Nu goed, we willen de minister op haar woord geloven en hopen dat de N-VA haar eigen programma en statuten voortaan letterlijk zal willen uitvoeren. Zo lezen we in de statuten (laatst aangepast op 12 oktober 2015): “In haar streven naar een beter bestuur en meer democratie kiest de Nieuw-Vlaamse Alliantie logischerwijs voor de onafhankelijke republiek Vlaanderen, lidstaat van een democratische Europese Unie.” Dat ziet er alvast goed uit!

Of uit het partijprogramma inzake de staatshervorming: “Dit land heeft verandering nodig. Géén staatshervorming zoals de zes vorige. Geen staatshervorming waarbij Vlamingen in ruil voor een grote zak geld, stukjes en brokjes van bevoegdheden krijgen.” Nochtans gaf De Wever recent toe dat “Vlaanderen wel meer bevoegdheden heeft gekregen, maar bijlange niet de centen die nodig zijn om die bevoegdheden uit te kunnen voeren.

Het mag duidelijk zijn dat voor de N-VA echter in de toekomst geldt: geen woorden, maar daden. Hun onvoorwaardelijke strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen komt in een stroomversnelling en Vlaanderen krijgt alle middelen die het nodig heeft om degelijk te kunnen besturen. Het ziet er veelbelovend uit. En dat bedoelen we letterlijk.

Zwaaien met de Koran: veel verontwaardiging, maar geen tegenargumentatie

FDW koranDonderdag laatstleden stelde Filip Dewinter (Vlaams Belang) een vraag aan minister van binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA) over de aanpak van radicalisering in moskeeën. Dewinter haalde in zijn betoog een koran boven en noemde dit boek ‘de bron van alle kwaad’. Waarop Jambon Dewinter van antwoord diende en hem op zijn plaats (althans probeerde te) zette(n) door te stellen dat die koran voor een deel van hier wonende bevolking een heilig boek is waar ze respect voor hebben en het kwam er uiteindelijk op neer dat het volgens Jambon niet hoorde om in De Kamer met een koran te zwaaien.

Er zijn twee winnaars in dit verhaal. Zowel Dewinter als Jambon halen hier hun slag dubbel en dik thuis. Dewinter wint omdat hij alleen kwam te staan tegenover een voltallig parlementair halfrond dat applaudisseerde voor de terechtwijzing van Jambon. Dewinter glimlachte en beet in zijn repliek van zich af door te stellen dat het hem niet interesseerde of hij steun krijgt vanuit datzelfde parlementaire halfrond of niet. Hij vond het veel interessanter hoe de man in de straat over de islam(isering) denkt. Maar ook Jan Jambon won diezelfde namiddag. Na de eerste zittingen in De Kamer bij de start van het parlementaire jaar, kreeg de N-VA bakken opgeklopte kritiek vanuit socialistische hoek over enkele uitspraken van Jan Jambon over de collaboratie. En ook de staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) kreeg vanuit dezelfde hoek de wind van voor omdat hij in een Facebookbericht zich ooit eens afvroeg wat de meerwaarde was van bepaalde migrantengroepen in België. Ook al was dit soort van kritiek voorspelbaar en moet een rechts-nationale partij er zich niet al te veel van aantrekken.

De N-VA zat verveeld met de zaak, want de media smulde gretig mee van de socialistische kritiek en zowel Jambon en Francken konden de dagen en weken nadien uitzweten in onze Vlaamse media. Hoewel de N-VA met deelname aan zowel de Vlaamse als federale regering als beleidspartij weinig verschil kan maken met de vorige regeringen, blijft de partij ergens een oppositierol vervullen tegenover de politiek-correcte gedachte die vanuit de rode partijen en de media gestuurd worden om eenieder in de pas te kunnen laten lopen. Dit is een dunne scheidingslijn, want enerzijds kan men zo een zekere vorm van oppositie voeren, maar anderzijds is een politieke partij afhankelijk van media-aandacht en als de N-VA teveel politiek-incorrect wordt, dan wordt de partij door de media meer en meer geïsoleerd zoals het Vlaams Belang. Dus kwam de vraag van Dewinter met die koran voor Jan Jambon en zijn N-VA op het juiste moment. Door de houding van Jambon tegenover Dewinter kreeg hij applaus van de hele kamer en ook de journalistiek bleef niet onbewogen. Zelfs Joël De Ceulaer (Knack) gaf Jambon schouderklopjes voor zijn optreden.

Geen inhoudelijke argumentatie

TVG koransDewinter weet als geen ander dat alleen hij met het vertonen van een koran in het parlement het voltallige halfrond over zich krijgt. Eerder deed VB-voorzitter Tom Van Grieken hetzelfde in het Vlaams parlement waar hij de parlementsleden vroeg wat het verschil was tussen de ene en de andere koran. Zo kon Van Grieken aantonen dat er misschien wel gematigde of radicale moslims zijn, maar dat er maar één islam is en dat is en dat die islam op basis van de koran beleden wordt. Hier in het Vlaams parlement bleven de opgefokte reacties uit.

Nu, in beide gevallen werd er door niemand, maar dan ook door niemand inhoudelijk geargumenteerd tegen Dewinter en Van Grieken. Het regende in het geval van Dewinter wel tweets over diens vraag en de reactie van Jambon, maar nergens (zoals gewoonlijk) een inhoudelijk weerlegging van deze stelling. Want als we de redenering van Jan Jambon zouden doortrekken, dat wanneer men geen kritiek zou mogen hebben op een boek dat de leidraad vormt van een religie of ideologie omdat deze religie of ideologie een grote aanhang zou hebben, dan zitten we ergens wel met een probleem. Het is niet omdat meer dan tien procent van de bevolking moslim is, dat we hierom blind moeten zijn voor de inhoud van die godsdienst of ideologie. Dit debat wordt te makkelijk onder de mat geveegd door de politiek correcte houding tegenover de islam.

Indien Jambon inhoudelijk ‘de bron van alle kwaad’ zou kunnen weerleggen hebben, dan was de minister van binnenlandse zaken de absolute winnaar van dit duel en stond de VB-kopman met de broek tot op de enkels. Maar dat gebeurde dus niet. De islamkritiek van antwoord dienen met inhoudelijke tegenargumentatie blijft een open kans voor islamkritische partijen. Zo bewijzen de naïeve tweets en opmerkingen die de laatste dagen passeren. Zelf de repliek van Dewinter op het antwoord van Jambon niet publiceren, bewijst hoe ook de media dit incident in één richting willen duwen om de islam zelf buiten schot te willen houden.

Anderzijds valt het wel op dat de media het toch moeilijker krijgt om de VB-kopman en zijn partij toch wat in een moeilijker daglicht te krijgen dan in de verkiezingsperiode. Zit er dan toch een kentering aan te komen voor het Vlaams Belang?

Koran roept op 23 plaatsen op tot oorlog tegen de niet-moslims

14072016aanslagnice2Om de woede over islamitische terreuraanslagen zoals die in Parijs, Brussel, Nice, Londen enz. in de gewenste politiek-correcte richting te sturen sloven de leugenmedia zich uit met verzinsels.  Eén van de meest populaire verzinsels is:  ‘Dat men mensen mag vermoorden staat niet in de Koran’, of nog, ‘terreur heeft niets met de islam te maken.’  De keiharde realiteit is echter, dat de Koran oproept tot moord en doodslag tegen niet-moslims op maar liefst 23 plaatsen!

De Koran roept de moslims op tot djihaad fi sabiel Allah, “zich inspannen op de weg van Allah”, de technische term voor “oorlog tegen de ongelovigen”. Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen.

Het eerste citaat (dat vooraan in de Koran staat maar juist uit de latere fase van Mohammeds loopbaan stamt) is één van de weinige waarin een djihaad als defensief voorgesteld wordt; en eens Mohammed de oorlog ingezet had, waren er natuurlijk momenten waarop de moslims in het defensief waren, wat echter niets afdoet aan het algemeen offensieve karakter van de djihaad : “Strijdt op de weg van Allah tegen hen die u bestrijden; en overschrijdt de maat niet, want Allah houdt niet van maat-overschrijders. En doodt hen waar gij hen aantreft, op de plaatsen waaruit zij u verdreven hebben. Het ongeloof is erger dan de doodslag. Bestrijdt hen echter niet nabij het gewijde gebedshuis, zolang zij u daar niet bestrijden, maar als zij u toch bestrijden, doodt hen dan.” [2:190-191]

14072016aanslagniceHet algemene beginsel luidt : “Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.” [2:193, herhaald in 8:39]

“O gelovigen, houdt geduldig vol en biedt geduldig weerstand en rust u uit voor de strijd en vreest Allah.” [3:200]

“Zij die geloven, strijden op de weg van Allah, maar de ongelovigen strijden op de weg van de afgod. Bestrijdt dus de handlangers van Satan.” [4:76]

“Strijdt dan op de weg van Allah, zonder een last op u te nemen tenzij voor uzelf, en spoort de gelovigen aan.” [4:84]

Specifiek tegen degenen die de islam afvallig worden, is het vers : “Als zij zich van u afkeren, grijpt hen en brengt hen ter dood waar ge hen maar vindt.” [4:89] Tot op heden staat op geloofsafval de doodstraf.

“Doch de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden.” [5:33]

aanslag charlie hebdo kantoor 3“Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” [8:12]

Nogmaals het algemene beginsel : “Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.” [8:39, idem als 2:193]

“En treft voorbereidingen tegen hen, met wat gij hebt aan weerbaarheid en paardenmacht, om daarmee Allahs vijand te verschrikken.” [8:60]

“O gij profeet, spoort de gelovigen aan tot de strijd.” [8:65]

Het bekende “vers van het zwaard” luidt : “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.” [9:5]

“Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.” [9:14]

Zeer belangrijk voor de latere politieke instellingen betreffende de ongelovigen is dit vers : “Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld (= de heidenen), en hen die zich niet voegen naar de ware religie onder degenen aan wie de Schrift gegeven is (= joden en christenen), totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid.” [9:29] Dit is de grondslag voor het dhimmi-statuut, de als uitdovend bedoelde faciliteiten voor niet-moslims die voorlopig in de islamitische staat “gedoogd” worden, op voorwaarde van inachtneming van een reeks vernederende bepalingen en betaling van een hoge speciale belasting.

“Rukt uit lichtbeladen en zwaarbeladen en strijdt, met uw bezittingen en uw persoon, op de weg van Allah.” [9:41]

Executie agent Parijs Charlie Hebdo 2Ook de moord op nominale maar onvoldoende strijdbare mede-moslims zoals de Egyptische president Sadat is op de Koran gebaseerd : “Voert oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pakt hen hard aan.” [9:73, ook 66:9, zelfde vers als in citaat 29] De “huichelaars” waren degenen die Mohammed zijn zin gaven en hem tot profeet verklaarden, maar weigerachtig waren om effektief zijn djihaad te steunen.

“Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun bezit en hun persoon gekocht in ruil voor het paradijs: zij vechten op de weg van Allah en doden en worden gedood.” [9:111] Degenen die djihaad zo graag verklaren als “ethische inspanning” of “mystieke weg” moeten eens uitleggen waarom men daarbij moet doden.

De Koran-formule voor integratie in een niet-islamitische omgeving luidt als volgt : “Strijdt tegen de ongelovigen in uw omgeving, en laat hen hardheid in u vinden.” [9:123]

Wat moet een moslim doen die aan de verleiding tot interkonfessionele dialoog blootstaat ? Dit : “Luistert niet naar de ongelovigen en bestrijdt hen met grote ijver.” [25:52] Dit verklaart waarom de wanhopige pogingen van pater André Deckers (inmiddels door de GIA vermoord) en anderen tot christelijk-islamitische dialoog zo weinig opleveren.

“Verzamel hen die verkeerd deden, samen met hun vrouwen, en met dat wat zij vereerden in plaats van Allah, en stuur hen de weg op naar het hellevuur.” [37:22-23]

aanslagparijsbataclanbinnenzicht“Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (= de overlevenden) dan in de boeien.” [47:4]

En dit is de ongekuiste versie van het verhaal dat de islam de religie van de broederlijkheid is : “Mohammed is Allahs apostel. Zij die hem volgen zijn meedogenloos voor de ongelovigen maar mild voor elkander.” [48:29]

Buiten de kategorie expliciete djihaad-verzen moet in dit verband ook het vers genoemd worden waarin Allah aan zijn volgelingen de heerschappij over de hele aarde toezegt. Bij het Laatste Oordeel danken de gelovigen Allah omdat Hij hun niet alleen het hemels paradijs maar tevoren ook de aarde geschonken heeft : “Zij zullen zeggen : ‘Lof zij Allah die Zijn belofte aan ons gestand gedaan heeft en ons de aarde heeft doen beërven, dat wij in het paradijs mogen wonen waar het ons belieft.’ Gezegend is de beloning van de gerechtigen.” [39:74] Mohammed en talloze latere theologen, van Ibn Taimija (ca. 1300) tot Allama Moham med Iqbaal, Maulana Aboel Ala Maudoedi en Ajatollah Roehollah Chomeini in deze eeuw, zullen daarom verklaren : “Alle landen behoren toe aan de moslims, want ze behoren toe aan hun God.” Verovering van andermans land is voor de islamitische wet slechts een teruggave aan de moslims van wat hun eerlijk toekomt.

De strijd voor Allah wordt verheerlijkt, en het terugschrikken voor de strijd veroordeeld, in 9 Koranpassages, zoals

“U is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin. Maar mogelijk hebt gij tegenzin in iets, hoewel het goed is voor u.” [2:216]

“Of meent gij, dat gij het Paradijs zult binnengaan zonder dat Allah diegenen onder u heeft leren kennen die strijd voeren, en de geduldig volhardenden ?” [3:142]

“En indien gij gedood wordt op de weg van Allah, of sterft, dan is waarlijk de vergiffenis van Allah en de barmhartigheid beter dan wat gij vergaart. En indien gij sterft of gedood wordt, dan wordt gij tot Allah vergaderd.” [3:157-158]

“Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven.” [4:74]

“Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, klaar voor de strijd, wendt hun dan niet de rug toe. Wie hun de rug toewendt, tenzij in een taktische beweging of om het moslim-leger te vervoegen, die haalt zich Allahs toorn op de hals, en zijn bestemming is de hel, een ellendige reis.” [8:15-16]

“Zij die geloven en uitgeweken zijn (met Mohammed naar Medina), en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon, zijn hoger in rang bij Allah. En diegenen, dat zijn de gelukzaligen.” [9:20]

“Indien gij niet uitrukt, zal Hij u straffen met pijnlijke bestraffing, en zal Hij een ander volk voor u in de plaats stellen.” [9:39]

“Allah heeft van de gelovigen hun persoon en bezittingen hiermee gekocht, dat voor hen het Paradijs zal zijn, zodat zij strijden op de weg van Allah en doden en gedood worden, zoals toegezegd in de Thorah en het Evangelie en de Koran. Wie vervult zijn verbondsplicht beter dan Allah ? Verheugt u dan over de handel die ge met Hem zijt aangegaan. En dat is de grote gelukzaligheid.” [9:111]

“De gelovigen zijn slechts zij die geloven in Allah en Zijn boodschapper en daarna niet meer twijfelen en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon. Diegenen, dat zijn de oprechten.” [49:15]

Bron : Koenraad Elst

Voor alle duidelijkheid willen wij daar als Rechts Actueel aan toevoegen dat wij niemand oproepen tot haat, geweld of discriminatie van wie dan ook.  Wij zijn wel van mening dat op een ogenblik dat het publieke debat terecht woedt over de aard van de islam en de invloed ervan op de terroristen, de verzinsels en leugens van de leugenmedia geen enkele positieve bijdrage leveren aan de samenleving.  Een probleem kan pas aangepakt worden als de aard en de oorzaak ervan in alle duidelijkheid kunnen omschreven worden.  Pas als dat duidelijk benoemd en erkend wordt kan er nagedacht worden over een oplossing.  Leugens en verzinsels zorgen alleen maar voor vertraging en verergering van de problemen.

Nordin Taouil: “Waar zullen wij zijn binnen 50 jaar? Heel Europa zal moslim zijn. Dus maak kinderen!”

nordinnekeNordin Taouil, u welbekend als de Antwerpse bebaarde De Lijn-toezichter die ook weleens sandalen en een lang kleed draagt en vervolgens moslima’s ophitst om in Antwerpse athenea de boel te verstoren omdat ze geen hoofddoekjes meer mogen dragen, gaf in 2010 een opmerkelijke lezing. Echt actueel is de datum niet meer, maar de lezing blijft dat echter wel.

Via Peter Calluy, voormalige Boomse straathoekwerker, zijn we op de hoogte gebracht van het bestaan van een (stiekeme) geluidsopname van deze lezing. Calluy zélf was destijds overtuigd dat de multicultuur kon werken, maar heeft door zijn job als straathoekwerker in Boom het licht gezien. Het is een beetje zoals mensen die bewust hun kind naar een ‘multiculturele’ school sturen om dan tot de vaststelling te komen dat zo’n school geen al te beste plaats is voor Vlaamse kinderen.

Nu goed, het geluidsfragment kan je hieronder beluisteren, maar om u net geen 20 minuten gezwets en gezwans te besparen, hebben we de meest frappante uitspraken van de Antwerpse De Lijn-medewerker onderaan het filmpje geplaatst. Vrouwen, houd uw deegrol al maar klaar!

Luister hier naar het geluidsfragment van Nordin Taouil, metro-toezichter van De Lijn, maar vooral haatpredikant en moslimambetant.

Enkele uitspaken van lieve Nordin:

  • 0:40 De moslimvrouw is in gevaar. Een vrouw, een moeder, is op zichzelf een school die de volgende generaties gaat opvoeden en de fanatieke atheïsten, mensen die de islam haten, mensen die oorlog hebben verklaard tegen de islam en bezig zijn met alle middelen om stap voor stap deze islam te bestrijden.
  • 3:05 Als wij nu zelf naar islamitische of Arabische landen gaan, zien  wij jammer genoeg dat vrouwen soms geen kleren dragen of kort gekleed gaan.
  • 04:00 Wij zien hoe ze hier leven en op straat gaan, zonder schaamte. Ze leven zoals dieren en ze leren de kinderen vanaf de kleuterklas, vanaf zij naar school of de crèche gaan, om schaamteloos te zijn zodat een kind bloot als normaal is, dat hij zo groeit. Wij zien dat het gedrag van de mensen, vooral de westerse mens, scheefloopt.
  • 06:00 De jihad staat 4 of 5 maal in de Koran vermeld. Straks zullen wij de teksten voorlezen en vertalen. (…) Ook dat de vrouw beschermd moet worden. Dat zij niet zomaar op straat moet komen zonder een grondige reden. (…) Iets wat jij belangrijk vindt, ga je dat zomaar op straat zetten? Neen! Je gaat die beschermen, onderhouden en niemand mag eraan komen.
  • 08:50 In het Westen worden de vrouwen verondersteld te werken. Werken en geld in het laatje brengen is echter de taak van de man. Zij moet onderhouden en beschermd worden, niet zomaar gegooid.
  • 11:30 Het kleden is voor de moslims een bevel van Allah. Er zijn  regels over hoe moslims zich moeten kleden op een ordelijke manier: mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, enzovoort. Mensen kleden zich hier zoals dieren.
  • 14:00 Een vrouw moet haar volledige lichaam bedekken zodat er geen onreinheid bestaat. Daar moeten wij maatregelen voor treffen.
  • 16:00 Nu klaagt men over vergrijzing en dat er te weinig kinderen geboren worden. Waar zullen wij zijn binnen 50 jaar? Heel Europa zal – inch Allah – moslim zijn. Dus maak kinderen! Ga trouwen en maak kinderen! Wij moeten onze vrouwen en kinderen bewapenen.
  • 17:17 Een moslimvrouw mag haar schoonheid niet tonen aan vreemde mannen.

Islam in Servië, meer dan ooit

Het ‘Masjid’, huis der islamieten in Novi Sad. Er zijn plannen voor het grootste islamitisch centrum van Europa te bouwen in deze door en door christelijk orthodoxe stad.

Jarenlang al reis ik regelmatig naar de Balkan, meer bepaald Servië en, in mindere mate, Macedonië. Vriendschapsbanden met teruggekeerde asielzoekers brachten me een eerste keer in Macedonië, 1996. Het was er rustig. De mensen sliepen met de voordeur open.

Twee jaar later, zomer ’98, voelde je overal spanningen en ik was er zeker van, het conflict met de Skiptaren (wij spreken verkeerdelijk over Albanezen) zou in de Macedonische stad Tetovo beginnen, het centrum van Albanees verzet dat zich richtte op Kosovo, Servië. In Kumanovo ontplofte een bom aan het station waarbij 7 doden vielen, in Skopje waren zeer agressieve betogingen. Tegelijkertijd kreeg Servië er overal van langs omdat de Serven als agressors tegen de Albanezen met de vinger werden gewezen. Op hetzelfde ogenblik merkte ik in Macedonië een eerste langzame, nadien sterk stijgende aanwezigheid van fanatieke moslims, voor 99,9% Skiptaren. Samen met de groei van de islam, groeide de (straat)criminaliteit: drughandel, sigarettensmokkel, geldwisseltruks, overvallen enz… Een eenzame toerist was niet meer veilig. Gedaan met open deuren te slapen, en dikwijls ook gedaan met rustig slapen op zich…

Ottomaans conflict

Dat de oorlog in en om ex-Joegoslavië begin jaren ’90 vorige eeuw voor een belangrijk deel wortels had in de Ottomaanse bezetting, wil zelden iemand eerlijk over de lippen laten komen. Dat het Kosovoconflict van 1999 daar eveneens veel mee te maken heeft, hoor je al evenmin. Men houdt het om allerhande redenen, deels uit intellectuele luiheid, meeloperij en misplaatst politiek correct handelen, bij verdrukking van de Albanezen door de destijds ‘communistische’ Serviërs. Een goedkope en onjuiste uitleg.

De Ottomanen versloegen de Serviërs bij de slag van het Mereldveld (Kosovo Polje, 28 juni 1389) en hun Skyptaarse afstammelingen (waarvan wij denken dat het Albanezen zijn) gaan nog steeds door met de agressie tegen en het verjagen van niet-islamitische Serviërs (er is een islamitische minderheid Serviërs, de Koranći) en de Roma-minderheid. Vandaag de dag zitten duizenden Romavluchtelingen her en der verspreid over Servië, onder meer in het grote krottenkamp Veliki Rit in Novi Sad. Deze Roma, voornamelijk leden van de Ashkalije-stam (vertaal letterlijk de zwarten) spreken nog Romane (aan het Sanskriet en hedendaagse Hindi verwant) maar veeleer het hen opgedrongen Skiptaar, de taal van de huidige bevolking in Kosovo.

Skiptaar of Albenees is moslim

Skiptaar is géén Albanees, wel een dialectisch afgeleide ervan doorspekt met tal van andere leenwoorden uit voornamelijk het Servisch, Roemeens, Turks, Grieks en Romane. Een Skiptaar kan geen conversatie voeren met een Albanees die het officiële Albanees (Toskisch) spreekt. Het enige waar ze elkaar in verstaan is de blinde haat naar de niet-Skiptaren enerzijds en de islam die symbool staat voor de overwinning op alles wat Slavisch en christelijk is anderzijds.

De ‘bevrijdende westerling’ heeft de islam meer dan ooit een stevige positie gegeven in Kosovo en Albanië. Een verdienste die ons nog zuur zal opbreken.

Hoe zit het in de rest van Servië met die islam?

Eerder zagen we al een zeer snel radicaliserende islam in onder meer de Macedonische stad Kumanovo en in de hoofdstad Skopje. Plots verschenen vrouwen in bourka, in de periode kort voor en meteen na de Kosovo-oorlog. Ze zijn vandaag niet meer weg te denken uit het straatbeeld in Macedonië. De wind schijnt dramatisch genoeg over te waaien naar Servië. Het zuiden was al vergeven van moskees, maar nu groeit er ook een uiterst strenge radicale islam bij de Romavluchtelingen in Novi Sad, hoofdstad van de Vojvodina en alsnog sterk orthodox.

Ongezonde vaststellingen

Een jaartje geleden zag ik in de vermelde zigeunerwijk een illegale moskee. Ze is er nog steeds en er is een kleine maar langzaam groeiende groep voornamelijk jonge mannelijke zigeuners die met groot fanatisme de islam belijden. Uiteraard kunnen ze de Koran niet lezen en snappen er nog minder van. Het analfabetisme is de norm. De nep-identiteit van ‘moslim’ trekt natuurlijk de leeglopers en andere nietsnutten aan die zich een élan willen aanmeten. Dankzij die fameuze islam zijn ze immers ‘iemand’, denken ze toch, en kunnen ze als haantjes de voorsten door de straten paraderen.

De jonge heren maar ook enkele oudere mannen transformeren in Afghaan, Pakistaan, Palestijn, Arabier, Marokkaan wat kledij betreft. Hun haartooi is ‘profetisch’ en baarden blijven staan, geen schrik meer van luizen en vlooien. De vrouwen, van bejaarde oma’s tot jonge zusjes van 5 jaar, zijn ingepakt in hoofddoeken en Arabische rokken en broeken. Nooit gezien. De houding van deze jonge mannen is meer dan opdringerig en dramatisch zelfbewust. Niemand durft met hen te spreken en men gaat ze uit de weg.

“Vidi? Terroristi! Muslimanski!”

Een zigeunerjongen van een jaar of 13 weet me meer te vertellen. Ouderen zwijgen. “Ze hebben allemaal veel geld, die muselmannen.” “Geld?”, vraag ik, “Hoezo? Niemand werkt hier tenzij wat in het zwart?” De jongen lacht en zegt: “Ima pare, i sve!” (Ze hebben geld, en veel.) Ahzo? “Ja, ze dealen cocaïne en ze overvallen mensen in de stad. Ook kinderen. Ik steek mijn geld nu in mijn kous want ze hebben me al een keer gepakt en ondersteboven gehouden en geschud om mijn geld te pikken toen ik naar de winkel moest. Het zijn slechte mensen. Ze overvallen zelfs vrouwen! Ze hebben veel geld. Je moet er voorzichtig mee zijn.” “En de politie?”, zo vraag ik me af. “Die komen hier niet. Nooit, soms ja, als er eens gevochten wordt ofzo maar dat is bijna nooit. Die muselmannen zijn hier bijna baas. En zie je hun stomme kleren? Wie draagt dat? Dat is niet van ons. Je moet goed op je geld letten hoor en er niet mee spreken. Het zijn slechte mensen.”

Leidt islam tot burgerconflict?

Tja, de waarheid komt uit een kindermond. De jongen sprak duidelijk zijn ouders na. In de huiskamer maken zigeuners zich zorgen. Ze vrezen dat Serviërs een raid zullen uitvoeren op hun wijk door die gekken die zich in Talibans verkleden en er hun gedrag naar hebben. “Want die Servische mensen zien het verschil niet mijnheer. Wij zijn allemaal bruine mensen en die terroristen zijn ook Roma maar die spreken nu nog maar alleen Skiptaar en willen geen Servisch spreken en ook geen Romane. Die gaan ons grote problemen geven. Als die niet weggaan, dan moeten wij hier weg. Sssst… Daar zijn ze. Zie je?”

Moeten we ons straks aan een nieuwe toevloed asielzoekende Roma, deze keer uit Servië, verwachten? En zijn het dan echte asielzoekers, wegvluchtend van de islam die hen eerder verjoeg uit Kosovo? Onder meer de zich verspreidende islam maakt het Romavraagstuk nog groter dan ooit. Is er een oplossing? Al eeuwen zijn de Roma uit hun Indische moederland weggevlucht, vervolgd door… islamitische bendes die hun zoontjes en dochtertjes roofden.

Mahmud van Ghazna (of Ghazni) veroorzaakte de eerste grote exodus na talloze kinder- en andere roofraids. De islam is dus rechtstreeks verantwoordelijk voor de problemen die we, zo’n 1.000 jaar na datum, nog steeds hebben met de Roma. Wat echter als een grotere massa Roma zich zal bekeren tot de fanatische houding van wat nu nog maar een klein handvol idioten is?

« Oudere berichten