(VIDEO) 2000 Vlamingen houden Mars voor Democratie in Ninove: de beelden!

Jong N-VA: “Studenten mogen niet de dupe zijn van dispuut tussen Zwitserland en Europa”

zwitserse schapenVanaf het volgende academiejaar kan Zwitserland niet meer deelnemen aan het Erasmusprogramma. Dat heeft de Europese Commissie beslist naar aanleiding van het Zwitsers referendum over de beperking van de migratie. Volgens dat referendum moet Zwitserland migratie beperken, maar dat staat haaks op het Europese principe van vrij verkeer van personen.

“De manier waarop de Europese Commissie reageert op een democratisch referendum in Zwitserland is beneden alle peil”, vindt Ralph Packet, voorzitter van Jong N-VA. “Studenten en jongeren zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het politieke dispuut tussen Zwitsersland en de EU. Wanneer een land zich niet houdt aan gemaakte afspraken, kunnen er consequenties zijn. Wie lid is van een club moet naast de lusten ook de lasten dragen. Maar de Europese Commissie moet ook respect hebben voor interne democratie”, zegt Packet. Hij wijst erop dat de Zwitsers zelf mogen bepalen hoe zij hun democratie organiseren.

Volgens de jongerenvoorzitter zijn de problemen en bezorgdheden in verschillende landen rond het vrij verkeer van goederen en personen in Europa reëel. “De doorgedreven uitbreidingsdrift richting Centraal- en Oost-Europa was te snel en niet goed voorbereid. De Commissie zou het resultaat van het Zwitserse referendum beter interpreteren als een signaal om eindelijk iets te doen aan de sociale dumping.” Packet vreest dat de kloof tussen de EU en haar burgers alleen maar groter zal worden als de Commissie geen rekening houdt met de bezorgdheden binnen de Unie.

De te snelle Europese uitbreiding zorgt volgens Jong N-VA niet enkel in Zwitserland voor moeilijkheden. “Recente migratiecijfers tonen aan dat ook alsmaar meer mensen uit Centraal- en Oost-Europa naar Vlaanderen afzakken. De migratiestroom ontwricht het sociale weefsel in verschillende steden en zet de sociale zekerheid onder druk. De politici en partijen die vandaag in België het hardst roepen over de Europese obstakels in de strijd tegen ‘sociale dumping’ zijn precies dezelfde die al jarenlang de structurele hervormingen blokkeren om België opnieuw concurrentieel te maken”.

Of deze boodschap ook aankomt bij de Europese fractie waartoe de N-VA behoort is maar de vraag. Eerder deze week kreeg namelijk Cohn-Bendit, de groene pedofiel en voorstander van maatregelen tegen Zwitserland, lik op stuk van zowel Philip Claeys van het Vlaams Belang en van Bruno Gollnish van het Front National. En we weten dat in het Europees Parlement Daniel Cohn-Bendit en de N-VA twee handen op één buik zijn aangezien ze tot dezelfde fractie behoren.

NSV!-debat aanstaande donderdag: VBJ versus Jong N-VA

affiche nsvdebatAanstaande donderdag zullen de voorzitters van de Vlaams Belang Jongeren en Jong N-VA in debat treden met elkaar. De organisatie is in handen van NSV!-Antwerpen.

Het debat, dat plaats vindt in de Universiteit van Antwerpen, zal duidelijkheid moeten verschaffen over een aantal prangende vragen. Wil de N-VA wel een onafhankelijke staat en moet die sowieso eerst niet bekomen worden alvorens een confederale staat te creëren? Waarom stemde het VB tegen en de N-VA voor de wet op de uitbreiding van euthanasie naar jongeren toe? Wie van beide partijen heeft de meest sociale standpunten, die ons Vlaamse volk moeten redden uit deze crisis? Is de N-VA te laks en het VB te hard als het de vreemdelingen en de islam aangaat? Wat met de N-VA-split ‘Europa vs. Vlaanderen/België’?

Wie antwoorden wil op deze en andere vragen rept zich donderdag om 20 uur naar aula 008 in de Universiteit van Antwerpen in de Rodestraat.

N-VA is duidelijk over drugs: sensibilisatie is belangrijker dan kwaliteitscontrole

drugs xtcOver de standpunten van de N-VA in verband met soft- en harddrugs wordt weleens getwijfeld in Vlaams-nationalistische kringen. Voor veel nationalisten is het ontoelaatbaar dat drugs – in welke vorm dan ook – een legale plaats innemen in onze maatschappij. Zowel het Vlaams Belang als VBJ zijn altijd consequent tegen legalisering geweest. Bij de N-VA ligt dat enigszins anders, zeker als het de jongeren van deze partij betreft, al lijkt daar verandering in te komen.

Voorstanders van legalisering halen argumenten aan dat enerzijds koffie en alcohol ook drugs zijn en anderzijds dat door drugs toe te laten, er meer controle kan uitgeoefend worden op een aantal vlakken. Wie gebruikt er? Wat met de kwaliteit van de drugs? De prijs kan gedrukt worden plus de staat zou er wat kunnen aan verdienen middels taksen en accijnzen. VBJ-voorzitter Tom Van Grieken ontkrachtte enkele dagen geleden deels deze argumenten: lees hier.

De N-VA denkt in veel gevallen anders over de legalisering dan Jong N-VA. Gisteren vernamen we van Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans dat er een nieuwe soort XTC rondgaat. Deze variant is echter dodelijk gebleken en meteen rijzen er vragen op hoe men deze dodelijk drugs dient te bestrijden. In Wallonië loopt er een project waarbij druggebruikers anoniem hun ‘spul’ kunnen laten testen. Het is via deze test dat men bij deze dodelijke XTC uitkwam. Voor Lies Jans is dit een verkeerde aanpak: “De N-VA is geen voorstander van het ter plaatse testen van pillen. Voor ons is dit een nieuwe stap naar de aanvaarding van druggebruik. ‘Drugs is OK als de kwaliteit maar goed is’, lijkt voor de N-VA een slecht signaal.

Preventie is voor ons essentieel. Persoonlijk contact tussen hulpverlener en gebruiker is daarbij cruciaal. Daar zijn echter betere manieren voor. Hulpverleners kunnen zich op het terrein begeven om campagne te voeren en de bevolking te sensibiliseren. Niet om hun drugs te testen“, aldus Jans. Daarvoor ziet de N-VA andere mogelijkheden. “Wetenschappelijk onderzoek naar drugs kan nu ook al gevoerd worden. De politie neemt enorme hoeveelheden drugs in beslag. Daar zou uitvoerig onderzoek op kunnen worden uitgevoerd. Het is voor onderzoekers echter zeer moeilijk om dat te verkrijgen. Een vlotte samenwerking tussen wetenschappers, politie en justitie maakt het testen van pillen op locatie overbodig“, vult senator Louis Ide haar Vlaamse collega aan.

De Wever voert in Antwerpen een War on drugs en Lies Jans en Louis Ide pleiten voor sensibilisatie in plaats van de vermaledijde legalisering of op zijn minst de weg ernaartoe. Bij de Jong N-VA echter stelt men nog steeds: “Bezit van kleine hoeveelheden of eigen gebruik van softdrugs hoeven niet gerechtelijk vervolgd te worden. De grens die we hierbij hanteren is 5 gram.” Desalniettemin is de N-VA stilaan op de goede weg als het op de standpunten aangaande drugs aankomt.

[CITAATvdDAG] Jong N-VA “twijfelt lang” over federale kieskring

vlaanderen wallonie“Vlaams Belang werd niet uitgenodigd voor deze bevraging, de N-VA wel. Volgens de initiatiefnemers heeft N-VA-jongerenvoorzitter Ralph Packet lang getwijfeld, maar uiteindelijk beslist om het opiniestuk niet te ondertekenen.”

Het citaat hierboven komt uit een artikel op deredactie.be waarbij 7 jongerenvoorzitters van politieke partijen pleiten voor een federale kieskring. Dat het VB niet werd uitgenodigd, hadden we natuurlijk verwacht. maar dat de N-VA-jongerenvoorzitter “lang getwijfeld” heeft over een federale kieskring, dat is huilen met de pet op. Een nationalistische partij die twijfelt over een federale kieskring, dat is nieuw voor ons.

De jongerenpartijen die wel tekenden zijn Jong CD&V, Jong VLD, Animo, Jong Groen, Jeunes MR, Jeunes CDH en écolo j. Een federale kieskring, dat is zo jaren ’30.

Treinreizigers gegijzeld door miscommunicatie

nmbsJong N-VA is de slechte communicatie rond de zeer laat aangekondigde treinstaking van morgen meer dan beu. Niet enkel worden de, door Jong N-VA vermeldde, duizenden schoolkinderen gegijzeld die wegen een externe afsluitende schoolactiviteit met de klas de trein wilde nemen, ook de 23.000 bezoekers van Graspop in Dessel die met de trein wilden komen, zitten met een vervoersprobleem. Het alternatief vervoer, de trein, is morgen namelijk geen alternatief. Hieronder de persmededeling van Jong N-VA.

Al enkele dagen worden pendelaars en toeristen gegijzeld door de aangekondigde stoorstaking op donderdag 27 juni. De socialistische vakbond heeft op deze dag een stakingsaanzegging gedaan voor 24 uur. Gisteren berichtten diverse kranten over de mogelijke chaos en hinder voor duizenden reizigers, waaronder een zeer grote groep kinderen. Op deze dag wordt de trein immers extra gebruikt door de jeugd wegens allerlei (school)activiteiten.

ACOD Spoor mag dan wel in een persbericht melden dat er geen chaos zal zijn (en dat de actie zich beperkt tussen 10u en 12u), we kunnen niet anders dan dit beschouwen als damage control na de negatieve pers. Op vroegere momenten heeft namelijk diezelfde vakbond gecommuniceerd dat er weldegelijk hinder zal zijn over het hele net.

De reden voor de schandalige miscommunicatie is niet ver te zoeken. Dat het persbericht van ACOD Spoor enkel over Vlaanderen spreekt, moet voor de goede verstaander een rode vlag zijn. Ter illustratie: vanuit de hoek van de Franstalige CGSP Cheminots klonken andere geluiden. Zij verklaarden duidelijk: “Morgen syndicale actie, met alle gevolgen van dien. Reken niet op een trein”. Daarnaast melden allerhande media dat het station Charleroi-Zuid gesloten zal zijn op donderdag. Indien dit het geval is, wees dan maar zeker dat de ‘hinder’ niet beperkt blijft in Vlaanderen. Vanuit Charleroi vertrekken immers treinen naar Antwerpen.

Uit dit debacle blijkt eens te meer dat er in Vlaanderen en Wallonië een andere visie bestaat over het principe staken en de communicatie hieromtrent. Jong N-VA betreurt deze onduidelijkheid. De reizigers, waaronder kinderen die een leuke dag tegemoet moesten gaan, worden hier de dupe van. Niemand weet of morgen de treinen vlot zullen rijden. Wat wil de socialistische spoorvakbond hiermee bereiken? De vakbonden en de NMBS hebben reeds een slechte reputatie, dergelijke wantoestanden zullen dit enkel maar verergeren.

Jong N-VA eist daarom transparantie over deze actie: stel de reiziger gerust of waarschuw ze op een correcte manier. Wil de vakbeweging wegens het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak in de toekomst niet verworden tot een irrelevante factor in de samenleving, wordt het de hoogste tijd eindelijk eens naar deze samenleving te luisteren en er dan ook naar te handelen.

GAS boetes uitgebreid – Jong-N-VA: “waar is de verantwoordelijkheid van de gemeenschap?”

sluikstortGisteren werd in het federaal parlement gestemd over de uitbreiding van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). De afgelopen dagen is – zoals uw weet – hier heel wat over gedebatteerd. De voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, de 19-jarige Lander Piccart, mocht zondag nog eens komen wenen in het programma de Zevende Dag dat met deze GAS-boetess de jongeren geviseerd worden. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, weerlegde fijntjes en geheel terecht deze en andere flauwe beweringen van Piccart, maar gaat zelf natuurlijk niet vrijuit. Mechelen is zoals bekend de stad waar de meest absurde GAS-boetes worden uitgeschreven.

De voorzitter van Jong-N-VA daarentegen heeft gisteren op de webstek van Jong-N-VA een sterke tekst neergepend aangaande de GAS-boetes en het dragen van verantwoordelijkheid. Anders dan Piccart, die stelde dat het nemen van verantwoordelijkheid door de politiekers neerkwam op het afschieten van de GAS-boetes, stelt Ralph Packet dat de verantwoordelijkheid van het gedrag van individuen bij de gemeenschap ligt.

Het is een gedurfde bewering in tijden dat onder liberale en socialistische regeringsleiders de verantwoordelijkheden bij het individu steeds meer en meer – al dan niet bewust – worden weggenomen. “Zolang het links-progressieve establishment minachting heeft voor alle redenen waarvoor mensen gehecht zijn aan hun thuisomgeving, neemt het gevoel van zorg voor die omgeving af. Wie kijkt nog op van wildplassen? Wie durft wat zeggen als er een papiertje op de grond wordt gegooid? Door de individualisering van de maatschappij heeft de gemeenschap haar verantwoordelijkheid uit handen gegeven”, zo zegt hij.

En dat is volgens hem de oorzaak van de hele GAS-wetgeving: “De samenleving, steden en gemeenten worden geconfronteerd met problemen en overlast waarop ze nauwelijks antwoorden kan bieden. Zonder een opgelegde regelgeving kunnen problemen zoals sluikstorten, milieuproblemen en lawaaihinder niet meer efficiënt aangepakt worden.” En nog: “lokale overheden hebben nood aan een kader dat zij kunnen aanwenden om dergelijke hinder aan te pakken. Gemeentelijke administratieve sancties zijn noodmaatregelen tegen overlast dat onder de radar van het politieapparaat blijft.”

Het doet deugd om van een jongerenvoorzitter te vernemen dat burgers niet enkel rechten, maar ook plichten hebben. De voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad kan hier nog veel van leren. Paraplu’s worden er in de politiek immers al genoeg opengetrokken. Packet heeft dan ook nog een niet mis te verstane boodschap voor Piccart: “Ten slotte stoort Jong N-VA zich aan de huidige populistische discussie, waarin het lijkt alsof de GAS enkel tegen jongeren gericht zijn. De administratieve sancties zijn er om een heel scala van overlast en hinder aan te pakken. Het wordt tijd dat deze debatten op een genuanceerde en pragmatische manier worden gevoerd.”

Blijft natuurlijk de vraag of de GAS-boetes legitiem zijn, aangezien er geen politie- of andere rechtbank aan te pas komt. Maar dat is weer een andere discussie.