Tag Archives: immigratie

110.000 Vlamingen en Nederlanders tekenden al tegen het Marrakech-immigratiepact, gaan de politici eindelijk luisteren?

Vlaanderen: bijna 60.000, Nederland: ruim 50.000. In een democratie zouden deze indrukwekkende cijfers politiekers omver blazen, maar niet dus in ons land en bij onze Nederlandse buren. 110.000 handtekeningen werden op korte tijd behaald door het Vlaams Belang en het Forum voor Democratie om het ondertussen beruchte VN-migratiepact een halt toe te roepen.

Maar Nederland volhardt in de boosheid: daar komt een inlegvelletje met een ‘stemverklaring’ dat zal worden toegevoegd aan het pact. In België weet de N-VA ondertussen van geen hout pijlen te maken. De regering zullen ze er niet over laten vallen en zo zal ook België de reis naar Marrakech aanvatten. Dit ondanks waarschuwingen van onder andere professor arbeidsrecht Marc De Vos en het feit dat ondertussen ruim 10 landen Marrakech (extreem)links zullen laten liggen op 11 december.

Democratie is een lachtertje geworden in het ‘Westen’.  Desondanks kan je de hoop nog steeds vergroten van de misnoegde en stilaan woedende burgers door de petities te tekenen tegen het VN-migratiepact.

Nederland: https://forumvoordemocratie.nl/petities/stop-marrakesh

Vlaanderen: https://www.stopmarrakesh.com/

[VIDEO] Miljoenmiljard cultuurverrijkers nemen samen de bus in Napels en dat gaat zo

nidbBusje komt zo! En in Napels gaat dat er tegenwoordig iets anders aan toe dan men er gewoon was. Deze buspassagier nam even de gelegenheid om de slimme telefoon op filmen te zetten bij de aankomst aan een bushalte in de wijk Fuorigrotta in Napels (piazzale Vincenzo Tecchio). Wat we het meest ergerlijke vinden, daar zijn we nog niet uit: het feit dat nagenoeg alle passagiers Afrikanen zijn, het feit dat geen enkele opstappende passagier een vervoersbewijs voorlegt of betaalt, of het feit dat de dubbele deuropening van de bus niet groot genoeg is voor de opdringerige lokale verrijkers. Er is iets aan de hand met Europa, maar we zijn nog niet helemaal zeker wat…

ReAct sprak met een pro-Erdogan ‘Nederturk’ over de incidenten tussen Nederland en Turkije

De relaties tussen Nederland en Turkije zijn er nog niet op verbeterd, van de-escalatie, zoals Rutte het noemde, is nog niet veel in huis gekomen, integendeel. Dus dachten we bij ReAct, laten we eens een Nederturk een aantal vragen stellen. Want wat eerste minister Mark Rutte te vertellen heeft, hoe leugenachtig zijn woorden ook mogen zijn, weten we ondertussen, maar wat vinden de Turken in Nederland van de hele situatie?

nt1.jpg

We vonden een 34-jarige Turkse inwoner van Rotterdam bereid om wat tijd voor ons vrij te maken. Hij is geboren en getogen in Nederland, maar zijn hart ligt ontegensprekelijk in Turkije én bij het Turkse staatshoofd, Erdogan. H. Simsek: “Erdogan zegt dat wij Turken als een mozaïek zijn en dat wij allemaal, ongeacht onze afkomst, eens we in Turkije wonen, bij Turkije horen. Mark Rutte vindt dit helemaal niet, volgens hem is het ofwel de identiteit opgeven, ofwel oprotten!

Niet enkel pro-Erdogan meetings in Europa, ook het nee-kamp voert campagne.

Was je aan het Turkse consulaat eerder afgelopen weekeinde toen de Turkse minister aanwezig was? “Ja, ik ben daar naartoe gegaan nadat ik las dat de Turkse minister de toegang werd geweigerd en mensen de straat opgingen om steun te betuigen en om op te komen voor hun rechten als Nederlands staatsburger.” We hebben begrepen dat je ‘pro-Erdogan’ bent. Ga je vanuit Nederland je stem uitbrengen bij het komende referendum dat plaatsvindt in Turkije? “Ja, ik ga zeker gebruik maken van mijn rechten en ga dus mijn stem uitbrengen. Ik vind het zelfs belangrijk om dit te doen.

Mark Rutte zegt niet opgezet te zijn met pro-Erdogan meetings. Ook in Vlaanderen pleiten politici voor een verbod op Turkse politieke meetings. Zo werd een meeting die aanstaande vrijdag gepland staat en georganiseerd wordt door de grijze wolven verboden. Voelen veel Turken zich geviseerd? “Jazeker! Het voelt aan alsof we steeds vaker doelbewust en stelselmatig worden gediscrimineerd…

Er zouden echter ook ‘nee-stemmers’ meetings organiseren in Nederland. Vertel daar eens wat meer over? “Er zijn de afgelopen dagen en weken ex-ministers en volksvertegenwoordigers uit Turkije naar Europa gekomen om samen met Nederlandse kamerleden een campagne te voeren voor het nee-kamp. Bijvoorbeeld in de moskee waar ik af en toe kom, was dit het geval. Sommige Europese landen, zoals Nederland, geven het nee-kamp blijkbaar alle mogelijke middelen om campagne te voeren en ze laat het toe dat haar eigen kamerleden daar aan meedoen. Als we dan echt over democratie moeten spreken, dan vind ik dat het ja-kamp daar ook recht op heeft. Gelijke monniken, gelijke kappen, toch?

Over welke Nederlandse kamerleden gaat het dan precies? “Onder andere PvdA-kamerlid Keklik Yücel (foto boven) heeft samen met ex-ministers uit Turkije in Nederland campagne gevoerd en aan de Turkse gemeenschap gevraagd om ‘nee’ te stemmen. In notabene dezelfde zaal waar het ja-kamp nadien werd geweigerd! Een ander kamerlid dat hetzelfde deed is Sadet Karabulut (foto onder) van de SP.

Keklik YucelSadet Karabulut.jpg

“Net méér democratie en méér vrijheden sinds Erdogan aan de macht is.”

Het referendum zou Erdogan meer macht geven. In Europa wordt gevreesd dat de vrijheden in Turkije gaan beknot worden. Sinds de coupe tegen Erdogan werden professoren, politici en ambtenaren massaal ontslagen of opgesloten. Gaat dit niet nóg erger worden indien Erdogan wint? “Laat me dit zeggen: iemand die onschuldig is wordt niet gevangen gezet. De personen die vastzitten, worden verweten banden te hebben met terreurgroeperingen. In een rechtstaat staat niemand boven de wet. Ook journalisten en professoren niet. Wat betreft de vrijheden in Turkije moet ik uw beweringen tegenspreken. Sinds Erdogan aan de macht is, zijn er veel meer vrijheden dan dat er waren. Zo werden de Koerden onderdrukt in het oude Turkije en mochten ze de Koerdische taal niet spreken. En dat Erdogan alle macht naar zich toe trekt is bovendien ook niet waar. Het klopt dat de president meer bevoegdheden krijgt, maar dat zullen er niet meer zijn dan diegene die de presidenten van Amerika of Frankrijk hebben.

Zou het in Turkije mogelijk zijn om buitenlandse politieke meetings te organiseren, gelijkaardig als de meetings waar nu zoveel rond te doen is? “Ja, dat is mogelijk! Als bijvoorbeeld een Nederlandse politicus naar Turkije wil om er een bijeenkomst te houden, wordt daar de ruimte voor gegeven. Zo zijn er in het verleden al meermaals bijeenkomsten georganiseerd door Europese politici of professoren, die dan, samen met de oppositie in Turkije, het Turkse publiek toespreken. En ook hun eigen burgers en onderdanen, die in Turkije leven, werden in het verleden door deze mensen toegesproken. En ik vind ook dat dit moet kunnen!

De dubbele nationaliteit, afschaffen of niet?

Bij de redactie zijn we van mening dat vrije meningsuiting absoluut is. Ook bijeenkomsten pro en anti Erdogan in Europa moeten volgens dat principe mogelijk zijn. Echter, vreemdelingen moeten een keuze maken: ofwel Nederlander of Vlaming (Belg om officieel te zijn) ofwel de nationaliteit van het thuisland. Met andere woorden: slechts één nationaliteit. We vinden immers dat je maar loyaal kan staan tegenover één land. Een Ajax-abonnee koopt immers ook niet gelijktijdig een abonnement van Feyenoord. “Daarmee zou de regering zich schuldig maken aan discriminatie. Stel, dat wij kiezen voor het Turkse staatsburgerschap, moeten wij dan het land uit? En er zijn zat Nederlanders en Vlamingen die ook het Israëlische staatsburgerschap hebben of het Duitse of het Engelse. Moeten die mensen dan ook kiezen?

De dubbele nationaliteit staat nu eenmaal volop ter discussie, maar u staat erachter? Uiteindelijk kan men toch maar één nationaliteit hebben? “Daar ben ik het deels mee eens. Je kan maar één nationaliteit hebben, maar je kan wel staatsburger zijn van twee of meer landen. Zo ben ik een Turk en zal mijzelf altijd een Turk voelen, maar ik ben ook Nederlandse staatsburger naast mijn Turkse staatsburgerschap…

Dat is toch vreemd, want stel dat er een ernstig conflict komt tussen Nederland en Turkije, dan kiezen toch vele Nederturken voor hun land van afkomst: Turkije. Het lijkt ons daarom niet correct dat veel Turken met twee identiteitskaarten rondlopen. Begrijpt u dat er steeds meer stemmen opgaan om de dubbele nationaliteit af te schaffen? “Ook al zou men de dubbele nationaliteit afschaffen, verbiedt dat dan om buitenlanders in België te wonen of in Nederland? Artikel 1 in de Nederlandse grondwet spreekt over ‘allen die zich in Nederland bevinden’. En niet alleen de Nederlanders. Als men dan besluit om één van de twee identiteitskaarten af te nemen, moeten ze wel consequent zijn en àlle dubelle nationaliteiten afnemen. En niet alleen van de Turken of de moslims. En, zoals ik al zei, dan zijn er ook heel wat andere Nederlanders die in de problemen komen.

nt3.jpg

Eerst Turk, dan pas Nederlander.

Veel mensen leven echter in de vrees dat het grote aantal Turken in Europa stilaan als de voorpost van Turkije kan aanzien worden. Met de gewelddadige incidenten zoals de voorbije dagen wordt die vrees versterkt. Kan u daar inkomen? “De incidenten zoals de voorbije dagen zijn ontstaan door de dubbele maat van de regering. Als men eerlijk zou handelen, conform de democratie, dan zou het nooit tot zulke taferelen leiden. Mensen gaan de straat op om hun ongenoegen te uiten en kenbaar te maken dat ook wij rechten hebben hier in Nederland of elders in Europa. De Koerdische PKK, dat op de Europese lijst van terrorisme staat, krijgt alle kansen om hier te demonstreren. De Turkse oppositie krijgt alle middelen om hier te propageren. Wil men niet dat mensen de straat op gaan, dan moeten ze de terreur niet tolereren hier in de straten. Zolang men de terreur blijft voeden tegen Turkije, zullen mensen hier de straat blijven opgaan. Geef hen geen reden en ze zullen ook niet de straten opgaan.

Tonen de incidenten niet vooral aan dat jullie zich eerst Turk en dan pas Nederlander voelen? “Misschien komt het wel dat wij ons meer Turk dan Nederlander voelen omdat wij het gevoel hebben niet geaccepteerd te worden. Het is, of je verloochent je afkomst of je dondert maar op. Integratie begint bij acceptatie. En als een geboren Rotterdammer, voel ik steeds meer dat wij niet geaccepteerd worden om wie we zijn. Ik vind dit soort handelen zeer gevaarlijk. Dat ruikt stilaan naar fascisme en nazisme. Erdogan heeft nooit gezegd dat men Turk moet worden of maar moet opdonderen. Erdogan zegt dat wij Turken als een mozaïek zijn en dat wij allemaal, ongeacht onze afkomst, eens we in Turkije wonen, bij Turkije horen. Mark Rutte zegt het omgekeerde.

“Een beter Turkije nà het referendum, dànkzij Erdogan!”

Dat zijn opvallende beweringen. Men verwijt de harde reacties van Erdogan na de coupe immers eveneens als zijnde ‘fascistisch’. Met harde hand aantonen wie de baas is, arrestaties verrichten, mensen hun werk afnemen, scholen sluiten, … “Erdogan geeft de macht weer aan het volk. Elke belangrijke wetswijzing wil hij met een referendum aan het volk overlaten. Erdogan heeft het mogelijk gemaakt dat het volk, middels verkiezingen, kan kiezen wie hun president moet worden. De propaganda tegen Erdogan is niet eerlijk en zeer zeker gekleurd. En dat vind ik toch jammer. Na het aankomende referendum kan het volk 1 keer om de 5 jaar met 100.000 handtekeningen hun eigen presidentskandidaat naar voor schuiven. Dat is vandaag onmogelijk. Een president moet vanuit een partij komen. Hoe veel democratischer wil je het nog hebben?!?

nt2.jpg

De Europese media maken zich bovendien schuldig aan smaad en laster. Erdogan en Turkije worden willens en wetens met foutieve of halve waarheden beschuldigd en krijgen verwijten over van alles en nog wat, terwijl het gewoon niet waar is. Als Erdogan spreekt over de PKK wordt er als ondertiteling gezet ‘Koerden’ en dit is willens en wetens het publiek voorliegen met doelbewuste reden.

Over die manipulatie van de media, kunnen we het eens zijn. Al de rest laten we even bezinken. Toch bedankt voor dit vraaggesprek en we komen hier zeker nog op terug!

[BREKEND] Media verzwijgen: al dagenlang ernstige rellen en brandstichtingen in Frankrijk

Sinds de zaak ‘Théo’ losbarste zijn de rassenrellen in Frankrijk niet meer bij te houden. Daar, waar het nieuws over de vermeende ‘verkrachting’ van Théo het wereldnieuws haalde, is de berichtgeving over de rellen in Parijs en de voorsteden nogal aan de karige kant. Hier en daar vangt men wel op dat het ‘nogal onrustig’ was in de Parijse banlieues, maar daarmee houdt het dan ook op. De meer dan gunstige peilingen van Marine Le Pen noodzaken de leugenmedia om het volk nog meer te bedriegen dan ooit tevoren. Zwijgen is ook liegen in dat geval!

rif.jpg

Even de aanleiding ter herinnering brengen: bij de arrestatie van de zwarte drugstrafikant Théo in Aulnay-sous-Bois kwam het tot een handgemeen met de politie. Er waren vier agenten nodig om de Afrikaan in bedwang te houden.

Théo, een broekje van 1,94 meter, zou daarbij rectale verwondingen hebben opgelopen. Bij zijn eerste ondervraging in het commissariaat van Aulnay-sous-Bois verklaarde de man nochtans geen medische verzorging nodig te hebben. Maar enige tijd later barste de bom los: Théo werd met een politiematrak gepenetreerd en verkracht. l‘Inspection générale de la Police nationale (IGNP), de Franse waakhond van de politie, kwam tot het besluit dat er van verkrachting geen sprake was en het parket van Bobigny volgde die stelling. Het was pas na enkele duistere tussenkomsten vanuit Parijs dat een vrouwelijke onderzoeksrechter één van de vier agenten toch in beschuldiging stelde voor de zogenaamde ‘verkrachting’, wat zeer ongebruikelijk is wanneer het openbaar ministerie dat zelfs niet eens eist. Maar goed, de toekomst zal wel klaarheid brengen.

tmf.png

Men hoeft echt geen jurist of strafpleiter te zijn om te weten dat de agent – indien alles een normaal verloop kent natuurlijk – vrijuit zal gaan. Dat zal dan natuurlijk weer voor bijkomende rassenrellen zal zorgen, zo kennen we ze. De Afrikaan Théo, van zijn kant, zal verdedigd worden door Mter Éric Dupond-Moretti, één van de grote tenoren van de strafpleitende advocatuur in Frankrijk. We zullen ons maar niet afvragen wie de rekening hiervoor zal betalen. Het kan natuurlijk ook dat de super politiek-correcte strafpleiter het voor nougatbollen doet.

Uit de Franse media: Théo déclare sur procès-verbal: “Je ne désire pas faire l’objet d’un examen médical.” Etrange pour quelqu’un qui affirme avoir vu le policier lui enfoncer volontairement sa matraque dans le rectum…

Maar intussen brandt het in de zogenaamde ‘quartiers difficiles’. In 2005 waren er 615 gekend, maar volgens kenners mag men dat aantal gerust met 2 vermenigvuldigen. In deze ‘moeilijke buurten’ weigeren taxi’s en leveranciers hun diensten en goederen nog aan te bieden, en iemand die ‘s nacht ziek wordt hoeft ook niet op een arts te rekenen. Bovendien moeten politiemensen zich daar altijd groeperen om aan gewelddaden te ontkomen. Er heerst in deze buurten de wet van de jungle, die van het misdaadsyndicaat, die er plak zwaait. In deze gebieden waar racket en drugshandel welig tieren, worden amper 10% van alle misdaden en misdrijven aangegeven, omdat de mensen te bang zijn voor represailles.

Het is precies in die gebieden – politiemensen zijn daar niet welkom – dat het sinds een week ‘onrustig’ is. In Aulnay, Bobigny, Argenteuil en andere delen van Frankrijk gingen al massa’s voertuigen in vlammen op en werden massaal vernielingen aan woningen en handelszaken aangebracht. Vorige zaterdag verzamelden in Bobigny zowat 2.000 betogers. Enkele honderden relschoppers maakten het wel erg bont, en vielen agenten aan, met onder meer molotovcocktails en fietskettingen.

In Parijs houden ze intussen hun hart vast. Zaterdag (morgen dus) is er weer een grote betoging tegen ‘politiegeweld’ aangekondigd. Het staat nu al vast dat die ‘vredelievende’ manifestatie uit de hand zal lopen. De betoging wordt gesteund door allerlei linkse-, extreemlinkse- en anarchistische verenigingen, waarbij SOS-racisme natuurlijk niet mocht ontbreken. Ge zult maar politieman of vrouw zijn in het linkse paradijs van Hollande en C°…

Hieronder een tabel met de aangebrachte schade en vernielingen tot en met 13 februari.

krmenip.png

De Dublin-conventie is niets meer waard na aantal arresten van wereldvreemde rechters

Men kan betreuren dat Europese verdragen, akkoorden en beslissingen voorrang hebben op de nationale- of regionale wetgeving.  Maar dat is een discussie op zich. In afwachting dat we die gedrochten kunnen afschaffen, blijven de geldende regels bestaan. Dat geldt onder meer voor de Dublin-conventie (1990), dat zegt dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het Europees land waar ze binnenkwamen.

mog.jpg

Natuurlijk hebben onze Europese politici destijds niet nagedacht over de gevolgen van dat Dublin-akkoord. Wie had in 1990 kunnen vermoeden dat honderdduizenden gelukzoekers  de (water)weg naar Europa zouden vinden. Bij de ondertekening van het Dublin-verdrag bestond de Shengenzone bovendien nog niet. Mocht men het Dublin-verdrag bovendien naar de letter toepassen, dan zou er in feite er geen enkele Afghaan, Somaliër of Soedanees in België asiel kunnen aanvragen, om de eenvoudige reden dat ze altijd via een ander land de EU binnenkomen.

Maar goed, dat is allemaal theorie, want zopas legde een ‘Vlaamse’ rechter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen deze richtlijnen ‘opnieuw’ naast zich neer. Volgens de edelachtbare mag België onder geen beding drie jonge, gezonde en alleenstaande Afghanen naar Bulgarije – het land langswaar ze binnenkwamen – terugsturen. Het was nochtans overduidelijk dat ze via Bulgarije de EU binnenkwamen. Hun vingerafdrukken werden afgenomen en Bulgarije was (en is nog steeds) bereid om de drie kerels terug op te nemen.

Volgens de bewuste rechter is de opvang van vreemdelingen in Bulgarije ondermaats en kunnen ze er ook niet rekenen op een eerlijke afhandeling van hun asielaanvraag. Opvallend aan heel dat verhaal is dat het niet om ‘kwetsbare’ personen gaat, maar wel om jonge, gezonde en alleenstaande kerels. Ook het verhaaltje dat het onveilig zou zijn pakt hier niet. Herinner u dat gezin uit Aleppo, waar men trouwens niets meer van hoort…

Is de rechter misschien een kijkje gaan nemen in Bulgarije, of heeft hij zich laten beïnvloeden door een advocaatje van het extreemlinkse clubje, dat van dat soort dossiers leeft? Als de leeftoestanden in Bulgarije dan toch zo onmenselijk zijn, waarop wachten ze dan om het ‘even wereldvreemde’ Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in te schakelen?

Het is trouwens niet de eerste keer dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in opspraak komt door vreemde arresten. Hun eigen webstek liegt er trouwens niet om. De eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en praktijkassistent aan de Vrije Universiteit Brussel, Chantal Bamps, is gepikeerd omdat ze ‘haar’ magistraten ‘rechterlijk activisme’ of ‘wereldvreemdheid’ verwijten.  Normaal reageert Bamps niet op ‘gratuite’ beschuldigingen, maar nood breekt wet, aldus de dame.

De wet wordt daar vaak gebroken, als je het ons vraagt.

Architect Australische asielbeleid: “De EU moet ons asielbeleid zo snel mogelijk overnemen”

In juni verscheen een interessante artikel over de asielcrsisis en het daaraan gekoppelde migratieprobleem. Het artikel blijft brandend actueel. Op Politico.eu werd door Jim Molan kritisch stilgestaan bij de migratiepolitiek die Europa aan het voeren is en gevoerd heeft de afgelopen jaren. “De EU moet dringend de Australische migratiepolitiek overnemen,” is zijn conclusie.

130720060320-australia-visa-ad-small-story-top.jpg

Molan, de architect van het Australische asielbeleid, verklaarde dat de EU dringend het Australische model moet overnemen om asielzoekers tegen te houden: “Het is een driedelig model. De eerste stap is het terugsturen van de migranten die illegaal onderweg zijn naar de EU. Voor Australië betekent dat concreet de migranten van hun bootjes plukken en terugbrengen naar de kustlijn waar ze vertrokken zijn. Voor de EU – die overigens een langere kustlijn heeft dan Australië, terwijl dikwijls het omgekeerde wordt beweerd om te argumenteren ‘dat het voor Australie gemakkelijk is om de grens te bewaken’ – zal dat ook betekenen dat illegale migranten teruggebracht worden naar het eerstvolgende veilige land waar ze vandaan komen.

De tweede stap, indien asielzoekers alsnog de grens illegaal weten over te steken, is ze opvangen in plaatsen waar in verhouding geen EU-onderdaan komt. Voor Australië zijn dat Pacific Island of Nauru of op Papua New Guinea’s Manus Island. Wie denkt dat het inhumaan is om asielzoekers niet op te vangen in de EU moet weten dat het sowieso humaner is om ze op te vangen in Jordanië, Libanon en Turkije. Daar help je deze migranten écht mee. De derde stap is het duidelijk maken dat, vanaf het ogenblik dat migranten illegaal de EU betreden, ze geen kans maken om ooit te verblijven in de gewone woongebieden in de EU. Zelfs niet wanneer ze geregulariseerd zouden geraken. Voor Australië zenden we deze geregulariseerden eveneens naar Nauru of Manus. En naar derde landen waar we financiële afspraken mee hebben per migrant, zoals bijvoorbeeld Cambodia.” Dat dit laatste wordt afgeschoten door critici hoeft geen betoog.

warn-640x480.jpg

Australië kan zich echter beroepen op een succesvolle én humane migratiepolitiek ten aanzien van bootvluchtelingen: “Tussen december 2007 en 18 september 2013 stierven er op zee 1.100 illegale migranten. Tussen 19 september 2013, de dag waarop het Australische asielbeleid in voegen ging, en 9 december 2013 stierven er 39. Sindsdien viel er geen enkele dode meer…” Weigert Australië dan iedere asielzoeker? “Neen, onze politiek laat 200.000 nieuwe Australische burgers per jaar toe. Daarvan zijn er tussen de 12.000 en 14.000 vluchtelingen die we opvangen. Met de Syrische crisis hebben we besloten om er jaarlijks 12.000 extra toe te laten. In 2016 vingen we zo een 19.000 vluchtelingen op.

Molan voegt er nog aan toe dat de EU ook moet inzien dat er minder kans bestaat op terrorisme op eigen bodem, door illegale migranten te weigeren: “Nice, Parijs, Brussel, … al deze steden zijn getroffen door aanslagen gepleegd door migranten die illegaal de EU binnenkwamen. Het terrorisme zal niet gestopt worden door het verstandig sluiten van de grenzen, maar de kans op nieuwe terroristen die binnenkomen, wordt hierdoor wel enorm verkleind. Voeg daarbij een degelijk veiligheidsbeleid in de EU-landen en de nodige sociale contracten die worden afgesloten met nieuwkomers en de rust zal wel degelijk terugkeren.

Nu al illegalen in Zeebrugge, sp.a-burgemeester Brugge: “Niet mijn verantwoordelijkheid!”

Vandaag werd in het Vlaams Parlement even stilgestaan bij de sluiting op 17 oktober aanstaande van de Jungle in Calais. Meer bepaald Stefaan Sintobin, West-Vlaams volksvertegenwoordiger, stelde een actuele vraag over de aanpak door de Vlaamse regering van de 10.000 asielzoekers die door de opruiming van het beruchte kamp mogelijks richting de Vlaamse Kust en Zeebrugge zouden trekken. De Brugse socialistische burgemeester gelooft niet in de vooropgestelde aanpak en trekt nu al zijn paraplu open: “Het is niet mijn verantwoordelijkheid om dit op te lossen.”

jcm

Sintobin (VB): “Natuurlijk bestaat bij ons, zeker ook in West-Vlaanderen – maar ik denk dat het voor iedereen geldt – de vrees dat de illegalen de grens zouden oversteken om te proberen om via Zeebrugge in Engeland te geraken. Hun enige bedoeling wanneer de Jungle wordt gesloten, is in Engeland geraken. De dichtste haven is dan Zeebrugge. Ik kan u nu al zeggen dat bijvoorbeeld in Jabbeke of Zeebrugge nu al mensensmokkelaars bezig zijn om mensen te ronselen om ze naar Engeland over te brengen, wat natuurlijk voor economische schade zal zorgen in de haven van Zeebrugge.

Zowel de Open Vld als de N-VA traden Sintobin bij in zijn bezorgdheid en ook minister Homans gaf aan dat de Vlaamse regering er zoveel mogelijk aan zal doen om deze problematiek aan te pakken. Hiervoor staat het in rechtstreeks en constant overleg met de West-Vlaamse gouverneur en met het federale niveau die deze kwestie opvolgt. Bovendien voorziet de regering alvast privé-bewaking op enkele parkings langs de E40. Dat dit de problemen zou kunnen verplaatsen werd door Sintobin en de N-VA aangehaald en erkend door minister Homans. Het lijkt er dus op dat Vlaanderen wel degelijk bezorgd is om de nakende problemen met illegalen.

Maar dat was buiten de socialistische burgemeester van (Zee)Brugge gerekend. Wanneer hij door Sintobin werd aangesproken op het feit dat er nu al illegalen rondlopen in Zeebrugge en dat er bovendien mensensmokkelaars nu al een het ronselen zijn voor de reis naar Engeland, reageerde Renaat Landuyt (sp.a) wel erg gepikeerd. Sintobin vroeg enkel maar aan de rode burgemeester of hij alstublieft deze illegalen wilde oppakken en overleveren aan de dienst Vreemdelingenzaken. Niet meer, niet minder. Hij wees met andere woorden de Brugse burgervader op zijn wettelijke plicht: het oppakken van mensen die niet in orde zijn met hun papieren.

Landuyt: “Voorzitter, dit is een flagrant voorbeeld van een persoonlijk feit. Ik word hier zowaar verantwoordelijk gesteld voor alle problemen van het land, dat kan ik zo niet laten. Het is niet omdat ik niet tussenkom, dat ik niet heb gehoord dat ook het Vlaamse niveau met minister Weyts op kop, het nodige zal doen om ondersteuning te verlenen. Nu is het niet aan mij om dit toe te juichen, gelet op mijn enig wantrouwen of dit in de praktijk ook effectief zal gebeuren.” Landuyt ontwijkt met andere woorden zijn verantwoordelijkheden als burgemeester en dient zo bewust de linkse agenda die erin bestaat om zoveel mogelijk vreemdelingen op een zo kort mogelijke tijdsspanne het land in te sluizen. Plichtsverzuim heet dat.

Verwijzing naar dit onderdeel van de plenaire vergadering.

« Oudere berichten