Tag Archives: immigratie-invasie

Vandaag EU mini-top over migratie

Vandaag vindt er in Brussel een informele migratie-top plaats om tot een gemeenschappelijke Europese aanpak van de grootschalige invasie van migranten vanuit Afrika naar Europa te komen. Ook premier Mark Rutte van Nederland zal aanwezig zijn. De minister-presidenten van de Visegrad-landen hebben afgezegd, omdat er volgens hen op de zelfde voet verder wordt gegaan. Voorzitter Bulgarije wenst een volledige stop van de instroom van migranten.

De Nederlandse premier Mark Rutte liet eerder in de ministerraad al weten dat het niet gemakkelijk gaat worden om tot een gezamenlijk aanpak te komen. Hij liet o.a. uit de voorlopige plannen doorschemeren dat er met de Noord-Afrikaanse landen een afspraak over het tegenhouden van migranten moeten worden gesloten, gelijk als dit met Turkije het geval is. Vluchtelingen eerlijk moeten worden verdeeld over de EU en Europa uit de Noord-Afrikaanse opvangcentra migranten moet opnemen die niet op de bootjes stappen.

Opvallend is de opstelling van Bulgarije, men is voor onmiddellijke sluiting van de buitengrenzen van de Europese Unie voor migranten. Tegelijk moeten er centra voor oorlogsvluchtelingen buiten het EU-grondgebied komen, aldus premier Bojko Borisov. Om er nog aan toe te voegen dat zodra de instroom van migranten is gestopt, de EU zich moet bekommeren om de duizenden migranten die al in Europa zijn. De mensen die conflicten zijn ontvlucht moeten bescherming krijgen en de rest moet naar huis.

Minister-president Mateusz Morawiecki van Polen liet bij monde van de Visegrad-landen weten dat men de voorlopige plannen zorgvuldig heeft bestudeerd en dat deze volgens hem gerecyclede plannen zijn, de koers volgen van eerdere beslissingen en niet te begrijpen zijn. Voor het grootse gedeelte zijn dergelijke plannen niet acceptabel voor de 4 verzetslanden tegen de migratie-invasie.

De kwestie is brandend actueel doordat de nieuwe Italiaanse regering weigert nog schepen met migranten tot haar havens toe te laten. In Duitsland staat bondskanselier Angela Merkel onder druk van zusterpartij CSU om niet iedereen zomaar meer toe te laten tot het land.

Verklaring van Marrakesh: enkel de PVV vraagt in Nederland om opheldering

Twee weken terug kon u op deze website het schokkende nieuws lezen dat de Europese Unie een heuse verklaring heeft opgesteld waar in alle openheid een Afrikaans invasie wordt goedgekeurd en zelfs als officieel beleidsdocument is vastgelegd. Dit houdt in grote lijnen in dat men legale immigratie vanuit Afrika naar Europa wil vastleggen als beleid. Een dergelijk beleid heeft in Nederland nog tot geen enkel debat geleid onder de volksvertegenwoordigers, enkel de Partij voor de Vrijheid (PVV) haalde in twee Kamerdebatten hierover het bewuste document aan en vroeg om opheldering.

Dit verdrag dat immigratie van Afrika naar Europa wil regelen, wil daarnaast ook nog met geld van de Europeanen in Europa de Afrikanen hier financieel ondersteunen. Het is door de Nederlandse delegatie ondertekend en wel door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers (een liberaal van VVD.) Tijdens een Kamerdebat, vorige week gehouden, wees Sietse Fritsma van de PVV op de verklaring met het uitdrukkelijke verzoek om hierover met alle volksvertegenwoordigers te gaan debatteren;

Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag een debat aanvragen over de richting van het Nederlandse immigratiebeleid met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Deze staatssecretaris heeft recentelijk de zogenoemde verklaring van Marrakesh ondertekend. Dat betekent simpelweg dat het kabinet meer immigratie wil vanuit Afrika. De PVV vindt dit een onbegrijpelijke stellingname …

De reactie van de meerderheid van de Tweede Kamer was dat hiervoor geen steun is, wel voor een brief van de Regering waarin men hierover uitleg geeft. Geen enkel open debat in de Tweede Kamer aldus, ook niet in kleinere vorm.

Een dag later kwam PVV-kamerlid Vicky Maeijer hierop terug in een ander debat dat ging over de Europese samenwerking;

Meneer Mulder, ik bewijs mijn kiezers in ieder geval een betere dienst dan u uw VVD-kiezers met het ondertekenen van de verklaring van Marrakesh. U heeft het over het bestrijden van illegale immigratie, maar uw staatssecretaris tekent een verklaring voor het promoten van legale immigratie. Dus waar heeft u het eigenlijk over? Maar ik ga over mijn eigen vragen en ik stel u er hier twee, omdat er morgen een top plaatsvindt, die over uitbreiding gaat en over het Europese perspectief voor de Westelijke Balkan. Dus ik hoor nog steeds graag de antwoorden op mijn twee vragen.

Een Kamerlid van de VVD reageerde dat inmiddels bekend is hoe de PVV over immigratie denkt. Alle vragen vanuit de PVV over deze verklaring werden aldus niet beantwoord en komen uiteindelijk terecht bij een toekomstig debat Algemeen Overleg Migratiebeleid, daar zal wellicht dan ook de regeringsbrief over de Verklaring van Marrakesh worden besproken. Dan horen we wellicht ook wat de VVD-staatssecretaris heeft bezield om namens Nederland en zijn inwoners een dergelijk verdrag te ondertekenen.

Verklaring van Marrakesh: EU wil legale immigratie van Afrikanen

Begin van deze maand kwamen in Marrakesh te Marokko 58 Europese en Afrikaanse landen samen om te overleggen over kwesties als migratie en ontwikkeling. Hieruit kwam een politieke verklaring, die vol staat met informatie die een aardige indicatie geeft van de plannen op gebied van de immigratie van Afrikanen naar Europa. Het belangrijkste om hiervan dit onthouden is dat men wederom de keuze herhaalt dat massale legale immigratie plaats móet vinden. Enkel Hongarije stond op voor de Europeanen en weigerde dit te ondertekenen, België en Nederland hebben wel ingestemd.

In plaats van Europa te verdedigen tegen de ongewenste instroom van mensen van buiten het continent, hebben onze politici dus hele andere plannen. Men meldt dat gezocht dient te worden naar aangepaste en gecoördineerde antwoorden om de migratiestromen in al hun aspecten te beheren. Dat de tekst de vrucht is van lange onderhandelen waarbij ook de burgermaatschappij en internationale organisaties zoals de IOM, de VN-organisatie voor migratie, en de speciale gezant van de VN-secretaris-generaal, Louise Arbour, betrokken waren.

Uit de verklaring;

Het actieplan voorziet concrete engagementen “om de positieve impact van de legale migratie op de ontwikkeling te versterken” door goede praktijken uit te wisselen die de landen in staat moeten stellen om de profielen van hun diaspora te kennen, de kosten voor internationale geldtransfers te verminderen en de ondersteuning van ondernemerschap en productieve investeringen door jongeren uit de Afrikaanse diaspora.

Enkel de Hongaarse regering ondertekende aldus deze verklaring niet, men liet weten dat het gevolg hiervan een nieuwe golf van immigratie zou betekenen, dit zowel via de oude wegen, maar ook nieuwe wegen zal openen. Daarbij wordt voorgesteld onderscheid tussen migranten met een legale status en de illegalen niet meer te maken en ook dat baart de Hongaren zorgen.

De minister van Buitenlandse zaken van Hongarije, Péter Szijjártó haalde ook de woorden aan van de Europese Commissaris voor migratie Dimitris Avramopoulos die heel openlijk de achtergronden voor deze verklaring verwoordde: “Migratie moet worden ondersteund omdat de bevolking in Afrika groeit en die van Europa krimpt.”

Alpen-missie Defend Europe: vijf overwinningen

De missie van de identitairen in de Alpen duurt al enkele dagen en staat in het teken van de doorgang van illegalen in kaart te brengen, te mediatiseren en indien mogelijk te blokkeren. Zo was men zelfs enkele nachten onderweg op bergpassen van Italië naar Frankrijk om netwerken van mensensmokkelaars op te sporen, de routes bloot te leggen en hun methodes te analyseren. Hoewel de missie van Defend Europa nog niet afgerond is, legt men aan het publiek al vijf overwinningen voor;

1) Wij hebben bewezen dat het mogelijk is om de migranten de stoppen indien men dit wil.
Als 100 jonge Fransen en Europeanen het kunnen, dan geldt dit ook voor de regering van het 5e sterkste land van de wereld.

2) De uitvoerende politietaken en controles zijn hersteld.
Zo blijkt uit verklaringen van de Minister van Binnenlandse Zaken.

3) Meerdere illegalen die overstaken zitten in tijdelijke bewaring
En de pro-migratie activisten hebben hun ware gezicht getoond, door tijdens hun demonstratie politieagenten aan te vallen en twee onder hen te verwonden.

4) De migranten verlaten de doorgangsroute vanwege de publiciteit in de media en controles.

5) Men spreekt dan eindelijk over de dramatische situatie waarin de inwoners van de regio Briançonnais leven.
De inwoners zijn niet langer in de steek gelaten.

Duitse vrouwen spreken zich uit tegen immigratie, geweld en misbruik #120db

In de flitsende campagnefilm 120 Dezibel spreken Duitse vrouwen zich uit tegen het beleid van de Duitse regering, die met haar opengrenzen-beleid vrouwen in gevaar heeft gebracht. Men klaagt de enorme toename van geweld en misbruik aan, dit alles aantoonbaar het gevolg van de migratie-invasie die bewust door Bondskanselier Angela Merkel is gestimuleerd. Vanuit links-liberale hoek was er kritiek op dit verhaal want ‘extreemrechts’ en diverse sociale mediabedrijven hebben inmiddels videobeelden en verhalen rondom de boodschap gecensureerd vanwege ‘aanzetten tot haat’.

Het vrouwencollectief heeft een volgende boodschap aan alle Europese vrouwen;

Doe mee, toon jezelf, laat je stem horen!

120 decibel is de toonhoogte van het geluid van een draagbaar alarm dat momenteel veel vrouwen bij zich dragen. 120 decibel is de naam van ons protest tegen het geïmporteerde geweld. Doe mee en vertel met het sleutelwoord #120db over jouw ervaringen met vervreemding, geweld en misbruik.

De videoboodschap waar de campagne mee van start ging kunt u hieronder zien. Het is in de Duitse taal gesproken en in het Engels ondertiteld. German women rise up! #120

EU-apparatsjik Frans Timmermans wil structureel Afrikaanse immigratie

Topfunctionaris van de Europese Unie Frans Timmermans laat in aanloop van de komende immigratie-top van 14 december met regelmaat van zich horen. Volgens hem moet er een structureel immigratiebeleid komen, want “Migratie blijft een permanent element van het leven”. Ook moet er volgens de EU-apparatsjik een veelomvattende aanpak van de immigratiestromen komen. Het is bekend dat Timmermans een groot voorstander is om de grenzen open te zetten en miljoenen Afrikanen naar Europa toe te halen, via een zogenoemde legale immigratieroute, zonder dat de Europeanen hier enige democratische inbreng over hebben.

Het topoverleg van 14 en 15 december wordt gehouden door de Europese Raad en heeft als titel ‘oplossingen vinden voor de immigratiedruk’. De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie, een voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. Er wordt op dit onderwerp een botsing verwacht tussen een aantal grote landen, met de Visegrádgroep (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië) als belangrijke tegenstanders van de immigratie-invasie.

Het immigratiebeleid van de Europese Unie bevat vooralsnog de volgende onderdelen;

* Samenwerking met landen van doorgang en oorsprong
* De EU-grenzen versterken
* Immigratiestromen beheren en smokkelactiviteiten afremmen
* Het Europese asielsysteem hervormen
* Voorzien legale immigratiewegen
* Aanmoedigen van de integratie van illegalen

De voormalig Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en voorstaande lid van de PvdA Frans Timmermans is sinds zijn aantreden als de Vicepresident van de Europese Commissie een luid voorstander van wat men een goede kringen ‘de grote vervanging’ noemt, ofwel het vervangen van Europeanen door Afrikanen op ons eigen continent. Eerder dit jaar ontstond er wereldwijd ophef over de extreme uitspraken van Timmermans in het Europese Parlement, toen hij heel openlijk sprak over het verdwijnen van de Europeanen als onhandelbaar einddoel.

Architect Australische asielbeleid: “De EU moet ons asielbeleid zo snel mogelijk overnemen”

In juni verscheen een interessante artikel over de asielcrsisis en het daaraan gekoppelde migratieprobleem. Het artikel blijft brandend actueel. Op Politico.eu werd door Jim Molan kritisch stilgestaan bij de migratiepolitiek die Europa aan het voeren is en gevoerd heeft de afgelopen jaren. “De EU moet dringend de Australische migratiepolitiek overnemen,” is zijn conclusie.

130720060320-australia-visa-ad-small-story-top.jpg

Molan, de architect van het Australische asielbeleid, verklaarde dat de EU dringend het Australische model moet overnemen om asielzoekers tegen te houden: “Het is een driedelig model. De eerste stap is het terugsturen van de migranten die illegaal onderweg zijn naar de EU. Voor Australië betekent dat concreet de migranten van hun bootjes plukken en terugbrengen naar de kustlijn waar ze vertrokken zijn. Voor de EU – die overigens een langere kustlijn heeft dan Australië, terwijl dikwijls het omgekeerde wordt beweerd om te argumenteren ‘dat het voor Australie gemakkelijk is om de grens te bewaken’ – zal dat ook betekenen dat illegale migranten teruggebracht worden naar het eerstvolgende veilige land waar ze vandaan komen.

De tweede stap, indien asielzoekers alsnog de grens illegaal weten over te steken, is ze opvangen in plaatsen waar in verhouding geen EU-onderdaan komt. Voor Australië zijn dat Pacific Island of Nauru of op Papua New Guinea’s Manus Island. Wie denkt dat het inhumaan is om asielzoekers niet op te vangen in de EU moet weten dat het sowieso humaner is om ze op te vangen in Jordanië, Libanon en Turkije. Daar help je deze migranten écht mee. De derde stap is het duidelijk maken dat, vanaf het ogenblik dat migranten illegaal de EU betreden, ze geen kans maken om ooit te verblijven in de gewone woongebieden in de EU. Zelfs niet wanneer ze geregulariseerd zouden geraken. Voor Australië zenden we deze geregulariseerden eveneens naar Nauru of Manus. En naar derde landen waar we financiële afspraken mee hebben per migrant, zoals bijvoorbeeld Cambodia.” Dat dit laatste wordt afgeschoten door critici hoeft geen betoog.

warn-640x480.jpg

Australië kan zich echter beroepen op een succesvolle én humane migratiepolitiek ten aanzien van bootvluchtelingen: “Tussen december 2007 en 18 september 2013 stierven er op zee 1.100 illegale migranten. Tussen 19 september 2013, de dag waarop het Australische asielbeleid in voegen ging, en 9 december 2013 stierven er 39. Sindsdien viel er geen enkele dode meer…” Weigert Australië dan iedere asielzoeker? “Neen, onze politiek laat 200.000 nieuwe Australische burgers per jaar toe. Daarvan zijn er tussen de 12.000 en 14.000 vluchtelingen die we opvangen. Met de Syrische crisis hebben we besloten om er jaarlijks 12.000 extra toe te laten. In 2016 vingen we zo een 19.000 vluchtelingen op.

Molan voegt er nog aan toe dat de EU ook moet inzien dat er minder kans bestaat op terrorisme op eigen bodem, door illegale migranten te weigeren: “Nice, Parijs, Brussel, … al deze steden zijn getroffen door aanslagen gepleegd door migranten die illegaal de EU binnenkwamen. Het terrorisme zal niet gestopt worden door het verstandig sluiten van de grenzen, maar de kans op nieuwe terroristen die binnenkomen, wordt hierdoor wel enorm verkleind. Voeg daarbij een degelijk veiligheidsbeleid in de EU-landen en de nodige sociale contracten die worden afgesloten met nieuwkomers en de rust zal wel degelijk terugkeren.

« Oudere berichten