Tag Archives: illegalen

Borden ’Opgepast overstekende illegalen’ van Voorpost nabij Moerdijk

Vlak onder het dorp Moerdijk bij de A16 Zevenbergschen Hoek en parkeerplaats station Lage Zwaluwe verschenen deze week affiches van de nationalistische actiegroep Voorpost tegen de aanwezigheid van illegalen.’Opgepast overstekende illegalen’ prijkt er op de tientallen her en der geplaatste borden. Lokale politieke partijen in Moerdijk reageerden in de pers wisselend op de actie, de actiegroep zelf wil de problematiek op de agenda blijven zetten en vindt dergelijke acties voor herhaling vatbaar.

Het vraagstuk van illegalen die bivakkeren in de bossen nabij Moerdijk is al enkele weken in het lokale nieuws. Burgemeester Jac Klijs van gemeente Moerdijk wil het bos kappen en een maisgebied leeghalen om zo de overnachtigingsmogelijkheden van illegalen te bemoeilijken. Mocht de kap niet voldoende zijn, dan komt er ook een permanente politiepost op de parkeerplaats. Het gaat hier om Albanese illegalen.

Dat de actie een gevoelige snaar raakt onder de politiek partijen in de gemeente Moerdijk is wel duidelijk. Elke partij heeft heeft zo’n beetje een standpunt over de aanwezigheid van de illegalen, het merendeel van de partijen lijkt echter wel overeen te stemmen dat er geen lokale rol in deze kwestie is. Men legt het neer bij de Europese Unie of de landelijke overheid. Voorpost liet bij eerder acties tegen illegaliteit weten dat men eist dat de grenzen worden gesloten en illegalen worden teruggestuurd naar het eigen land.

Transportsector verliest miljoenen euro’s door illegalen: “Ben Weyts’ ‘parkingplan’ werkt te traag en is niet efficiënt!”

Kent u het mantra nog als zou de immigratie een verrijking zijn voor de maatschappij? Leugens en prietpraat! Want wat lezen we vandaag in De Tijd? “De economische schade en het imagoverlies bij buitenlandse investeerders nemen toe.” En wat staat daar tegenover? Niets, nada! Meer bepaald de transportsector is zwaar misnoegd over de huidige gang van zaken die veroorzaakt wordt door illegalen die in vrachtwagens proberen te klimmen.

Lode Verkinderen van de beroepsorganisatie Transport en Logistiek Vlaanderen aan De Tijd: “Tussen Groot-Bijgaarden en Calais, 200 kilometer lang, is er geen enkele plek meer voor chauffeurs om hun verplichte rusttijden te nemen.” Het resultaat laat zich al raden: vrachtwagenchauffeurs zien zich verplicht hun rusttijden op te nemen op af- en opritten. Een levensgevaarlijke situatie, maar noodzakelijk willen ze geen boetes krijgen omdat ze te weinig rusten.

Een ander wraakroepend probleem zijn de andere opgelegde boetes waar de illegalen voor zorgen: “De container- en overslagbedrijven bij Zeebrugge leggen ook boetes op aan truckers die met migranten in hun laadruimte worden aangetroffen. Het gevolg is dat steeds meer truckers zich bewapenen, onder meer met loden staven en knuppels, om de migranten desnoods van hun vrachtwagen te ranselen.” aldus de gouverneur van West-Vlaanderen.

Maar dat is nog niet alles: “Zo worden ladingen met gevoelige producten als voeding, drank, chemie en farma meteen verbeurdverklaard als er migranten tussen worden aangetroffen. Dat leidt tot het verlies van duizenden ladingen en miljoenen euro’s schade per jaar.” En nog: “Transportbedrijven klagen over nog eens tienduizenden euro’s schade per maand aan trucks.

Voor de transportsector is het genoeg geweest: “Het parkingplan van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) voor een betere beveiliging overtuigt […] niet. De uitvoering is te traag en het is niet ingrijpend genoeg.” Ongetwijfeld missen we iets in de strategie van de regering, maar wanneer een belangrijke economische sector miljoen euro’s verliest door illegalen, lijkt het ons moeilijk vol te houden dat immigratie een verrijking is. Maar dat zal wel aan ons liggen.

Stad Rijsel huldigt illegale Soedanezen van de door Italië geweigerde Aquarius: “Vous êtes des Lillois!”

Clandestiniteit of illegaliteit (nog altijd strafbaar) wordt in Frankrijk blijkbaar erg geapprecieerd en beloond. Voor 42 Soedanezen – uitsluitend jonge mannen – aangedobberd met de Aquarius,  het NGO-schip van Artsen zonder Grenzen en  SOS Méditerranée, kan het feestje beginnen. In een recordtempo beschikten ze over de officiële documenten, dewelke hen voor 10 jaar (!) het statuut van vluchteling toekent.

mneas.jpg

En alweer geen vrouwen en kinderen te bespeuren bij deze ‘vluchtelingen’…

Om dat ‘heugelijke’ feit te vieren organiseerde het Socialistisch stadbestuur van  Rijsel, waarvan Martine Aubry (1950 – ) burgemeester is, een feestje in het stadhuis. De dobbernegertjes die hun land ontvluchtten – in feite zijn het laffe deserteurs die hun getroffen volk in de steek lieten – werden er als vedetten ontvangen. De dochter van Jacques Delors (1925 – ), gewezen voorzitter van de Europese Commissie, verwoordde het tijdens haar toespraak als volgt:

Frankrijk heeft jullie het statuut van vluchteling toegekend, waardoor er een einde kwam aan jullie lange en pijnlijke ervaring. Laat ons hopen dat jullie bij ons een nieuw en mooi leven kunnen opbouwen. We weten wat jullie hebben meegemaakt. U bent hier thuis, ‘vous êtes des Lillois’! We zijn gelukkig om jullie te verwelkomen en onder ons te hebben…”

Michel Lalande, prefect van les Hauts-de-France en notoir vrijmetselaar, droeg ook zijn steentje bij: “Het Frankrijk dat u van harte welkom heet, lijkt in jullie ogen misschien vreemd, omdat sommigen jullie met open armen ontvangen en anderen jullie liever zo vlug mogelijk weg willen. Frankrijk is nu eenmaal zo, hou ervan en wij zullen van jullie houden.”

Als signaal kan dat tellen. Het spreekt voor zich dat hiermee de poorten wagenwijd worden opengezet voor een nieuwe toevloed van illegalen. De tamtam zal het nieuws vlug verspreiden: “In plaats van in een cel te belanden, krijgt ge in Frankrijk onmiddellijk uw papieren en centen. Ze organiseren zelfs feestjes om u te verwelkomen. Ge moet goed zot zijn om nog een dag langer in Soedan te blijven!

Wat moeten die gasten in hun vuistje lachen… Of Martine Aubry, waarvan men zegt dat ze graag en veel aan de fles zit, dat feestje in een zatte bui agendeerde, is niet geweten. Ze zou het stadhuis van Rijsel alleszins beter inruilen voor een gesloten afdeling in een psychiatrische instelling.

 

Nieuwe Italiaanse regering sluit havens voor Afrikaanse gelukszoekers

De massale instroom van zwart-Afrikaanse gelukszoekers via Italië zal door de nieuwe regering van de politieke partijen Lega en Vijf Sterren niet langer met lede ogen worden ondergaan. Afgelopen maandag werd bekend dat de regering de havens daarom voor deze illegalen dicht doet, dit in opdracht van de minister van binnenlandse zaken Matteo Salvini. Aanleiding hiervoor waren de boten Aquarius en Sea Watch 3 die volgestopt met Afrikanen zaterdag wilden aanmeren in een Italiaanse haven om hen daar af te zetten.

Italië wordt de laatste jaren nog ernstiger dan eerder het geval was overspoeld met jonge, Afrikaanse mannen die via het land in Europa proberen geld en andere materialen voor zichzelf te vergaren. Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne liet Lega-kopstuk Salvini al weten het niet langer te pikken dat Italië wordt overlopen door illegale inwijkelingen en daarmee ook mensensmokkelaars, transport-NGO’s en hun extreemlinkse kompanen niet langer met rust te zullen laten. Hij voegt als minister dan ook direct daden bij deze woorden.

De schepen die als eerste met het nieuwe beleid van doen kregen zijn Aquarius en de Sea Watch 3. De eerste valt onder de vlag van Gibraltar en de laatste is eigendom van een Duitse NGO en vaart onder de Nederlandse vlag. Het is door een maas in de wet mogelijk om legaal mensen af te zetten in een land, maar het is dan weer illegaal om ze daadwerkelijk over de grens het land in te smokkelen. Veel van deze transportschepen pikken mensen op bij de Libische kust en zetten ze dan af in een Europese haven.

In reactie op het beleid van de Italiaanse regering kwam er grote druk van met name de Europese Commissie om toch de talloze transportschepen te laten aanmeren. Salvini hield voet bij stuk en wees erop de Europese buitengrenzen wederom te willen beschermen en dat ook andere landen migranten uitwijzen. De boten konden echter toch aanmeren in de EU, namelijk in Spanje, waar de regering aanbood om in de haven van Valencia de gelukszoekers op te vangen.

Actie Voorpost in Amstelveen tegen krakende illegalen

De nationalistische actiegroep Voorpost heeft deze avond in Amstelveen geprotesteerd tegen krakende illegalen die inmiddels ook daar bezig zijn. In Amsterdam is deze groep met ondersteuning van extreemlinks de afgelopen maanden actief aan het kraken van huizen en heeft nu het werkterrein buiten de stad verlegd. Voorpost protesteerde tijdens de gemeentevergadering in Amstelveen, waarbij dit probleem werd besproken, met spandoeken en de leus ‘illegaliteit is criminaliteit’ en kreeg goedkeurende reacties van de aanwezige burgers.

Twee dagen geleden is er in Amstelveen voor de eerste keer door illegalen een groot kantoorpand gekraakt. Dit soort van praktijken, waarbij illegale vreemdelingen panden in beslag nemen, zijn inmiddels in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam heel normaal geworden. Daar krijgen illegalen zelfs met enige regelmaat ondersteuning vanuit het bestuur van de stad zelf.

Voorpost ziet dergelijke praktijken niet al iets positief. De actiegroep wil dat gemeenten optreden tegen illegalen en hun extreemlinkse bondgenoten. Men bezocht dan ook met deze actie direct de Amstelveense gemeenteraad om hen erop te wijzen dat ze als volksvertegenwoordigers en bestuurders hun plicht moeten doen en geen ruimte dienen te bieden aan mensen die de Nederlandse wetten overtreden.

De activisten van Voorpost stonden enige tijd in het midden van het gemeentehuis en konden later voor deur van het gebouw aan de inwoners hun verhaal en opvattingen kwijt. Veel inwoners alhier waren positief over de actie en niet te spreken over de krakende illegalen. Ook de volksvertegenwoordigers leken negatief tegenover dergelijke illegale praktijken te staan en enkelen onder hen lieten weten dat de gemeente dit niet dient toe te staan.

Bizarre ontwikkelingen bij krakersgolf van illegalen in Amsterdam

Vorige week berichtten we op ReAct over de actie van Identitair Verzet in de Amsterdamse wijk waar illegalen massaal aan het kraken gingen. De situatie is in Amsterdam zo dat illegalen al jaren in groten getale doorheen de stad zwerven en daarbij met regelmaat woningen kraken. Ze worden hierin ondersteund door een extreemlinks collectief ‘We Are Here’. Toen Identitair Verzet een tegenactie in de wijk voerde tegen de inname van deze sociale huurwoningen bedoeld voor Nederlanders, werd de actiegroep met extreem geweld aangevallen door extreemlinkse activisten. De waarnemend burgemeester van Amsterdamse Jozias van Aartsen noemde dit geweld ‘geen verstoringen van de openbare orde’.

Een antwoord dat velen zal verbazen, dat een extreemlinkse knokploeg een huis kan vernielen en mensen trachten te verwonden, dit volgens de burgemeester de normale gang van zaken is. Dat met de concrete acties een agent gewond raakte, er ruiten ingegooid werden en er vuurwerk werd afgestoken en de burgemeester doodleuk vertelt dat er geen sprake van een ernstige verstoring van de openbare was. Uiteraard werden er dan ook geen arrestaties verricht.

Volgens de Amsterdamse burgemeester Jozias van Aartsen kwam dat omdat er slechts twee agenten op een fiets aanwezig waren. Tegen een groep van twintig man konden zij niet optreden. Reden volgens van Aarsten is dat hij de agenten niet in gevaar wilde brengen. Dergelijke bizarre uitspraken deed de waarnemend burgemeester allemaal tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, in reactie op kritische ondervraging van de rechtse oppositie in de stad.

Een dag later tijdens de rechtszaak tegen de illegalen en hun kraakpraktijken somde de landsadvocaat nog eens de waslijst met problemen op; een vergiskraak, intimidatie camelot-medewerkers, nog een vergiskraak, bedreiging medewerker Ymere en schade door lekkage in de panden. Niemand kon echter duidelijk verklaren waarom illegalen hier gewoon kunnen zijn en dan ook nog panden kunnen innemen. Tweemaal de wet overtreden, het kan allemaal in wetteloos Amsterdam. De krakers hebben van de rechter tot 1 juni de tijd om de panden te verlaten.

Identitair Verzet: “Illegaal is crimineel“

Al jaren zwerven illegalen in groten getalen doorheen Amsterdam en kraken daarbij met regelmaat woningen. Ze worden hierin ondersteund door een extreemlinks collectief ‘We Are Here’. Nu is zelfs een hele woonwijk geviseerd en talloze (zelfs bewoonde) woningen worden door hen ingenomen. Daarmee is voor Identitair Verzet de maat vol. Men nam afgelopen zaterdag zelf intrek in een woning in de bewuste buurt en bracht middels spandoeken de boodschap dat illegalen moeten vertrekken en dat de burgemeester van Amsterdam dient in te grijpen.

Een actie van Identitair Verzet die duidelijk op veel sympathie kon rekenen van buurtbewoners en de gewone man in de straat, maar niet van extreemlinkse raddraaiers. Ze bekogelden en bestormden samen met illegalen het pand, dit onder toeziend oog van de politie. De activisten besloten hierop te vetrekken. ReAct heeft woordvoerder Patrick van het Identitair Verzet om een reactie gevraagd over de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag;

« Oudere berichten