Tag Archives: illegalen

Nieuwe Italiaanse regering sluit havens voor Afrikaanse gelukszoekers

De massale instroom van zwart-Afrikaanse gelukszoekers via Italië zal door de nieuwe regering van de politieke partijen Lega en Vijf Sterren niet langer met lede ogen worden ondergaan. Afgelopen maandag werd bekend dat de regering de havens daarom voor deze illegalen dicht doet, dit in opdracht van de minister van binnenlandse zaken Matteo Salvini. Aanleiding hiervoor waren de boten Aquarius en Sea Watch 3 die volgestopt met Afrikanen zaterdag wilden aanmeren in een Italiaanse haven om hen daar af te zetten.

Italië wordt de laatste jaren nog ernstiger dan eerder het geval was overspoeld met jonge, Afrikaanse mannen die via het land in Europa proberen geld en andere materialen voor zichzelf te vergaren. Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne liet Lega-kopstuk Salvini al weten het niet langer te pikken dat Italië wordt overlopen door illegale inwijkelingen en daarmee ook mensensmokkelaars, transport-NGO’s en hun extreemlinkse kompanen niet langer met rust te zullen laten. Hij voegt als minister dan ook direct daden bij deze woorden.

De schepen die als eerste met het nieuwe beleid van doen kregen zijn Aquarius en de Sea Watch 3. De eerste valt onder de vlag van Gibraltar en de laatste is eigendom van een Duitse NGO en vaart onder de Nederlandse vlag. Het is door een maas in de wet mogelijk om legaal mensen af te zetten in een land, maar het is dan weer illegaal om ze daadwerkelijk over de grens het land in te smokkelen. Veel van deze transportschepen pikken mensen op bij de Libische kust en zetten ze dan af in een Europese haven.

In reactie op het beleid van de Italiaanse regering kwam er grote druk van met name de Europese Commissie om toch de talloze transportschepen te laten aanmeren. Salvini hield voet bij stuk en wees erop de Europese buitengrenzen wederom te willen beschermen en dat ook andere landen migranten uitwijzen. De boten konden echter toch aanmeren in de EU, namelijk in Spanje, waar de regering aanbood om in de haven van Valencia de gelukszoekers op te vangen.

Actie Voorpost in Amstelveen tegen krakende illegalen

De nationalistische actiegroep Voorpost heeft deze avond in Amstelveen geprotesteerd tegen krakende illegalen die inmiddels ook daar bezig zijn. In Amsterdam is deze groep met ondersteuning van extreemlinks de afgelopen maanden actief aan het kraken van huizen en heeft nu het werkterrein buiten de stad verlegd. Voorpost protesteerde tijdens de gemeentevergadering in Amstelveen, waarbij dit probleem werd besproken, met spandoeken en de leus ‘illegaliteit is criminaliteit’ en kreeg goedkeurende reacties van de aanwezige burgers.

Twee dagen geleden is er in Amstelveen voor de eerste keer door illegalen een groot kantoorpand gekraakt. Dit soort van praktijken, waarbij illegale vreemdelingen panden in beslag nemen, zijn inmiddels in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam heel normaal geworden. Daar krijgen illegalen zelfs met enige regelmaat ondersteuning vanuit het bestuur van de stad zelf.

Voorpost ziet dergelijke praktijken niet al iets positief. De actiegroep wil dat gemeenten optreden tegen illegalen en hun extreemlinkse bondgenoten. Men bezocht dan ook met deze actie direct de Amstelveense gemeenteraad om hen erop te wijzen dat ze als volksvertegenwoordigers en bestuurders hun plicht moeten doen en geen ruimte dienen te bieden aan mensen die de Nederlandse wetten overtreden.

De activisten van Voorpost stonden enige tijd in het midden van het gemeentehuis en konden later voor deur van het gebouw aan de inwoners hun verhaal en opvattingen kwijt. Veel inwoners alhier waren positief over de actie en niet te spreken over de krakende illegalen. Ook de volksvertegenwoordigers leken negatief tegenover dergelijke illegale praktijken te staan en enkelen onder hen lieten weten dat de gemeente dit niet dient toe te staan.

Bizarre ontwikkelingen bij krakersgolf van illegalen in Amsterdam

Vorige week berichtten we op ReAct over de actie van Identitair Verzet in de Amsterdamse wijk waar illegalen massaal aan het kraken gingen. De situatie is in Amsterdam zo dat illegalen al jaren in groten getale doorheen de stad zwerven en daarbij met regelmaat woningen kraken. Ze worden hierin ondersteund door een extreemlinks collectief ‘We Are Here’. Toen Identitair Verzet een tegenactie in de wijk voerde tegen de inname van deze sociale huurwoningen bedoeld voor Nederlanders, werd de actiegroep met extreem geweld aangevallen door extreemlinkse activisten. De waarnemend burgemeester van Amsterdamse Jozias van Aartsen noemde dit geweld ‘geen verstoringen van de openbare orde’.

Een antwoord dat velen zal verbazen, dat een extreemlinkse knokploeg een huis kan vernielen en mensen trachten te verwonden, dit volgens de burgemeester de normale gang van zaken is. Dat met de concrete acties een agent gewond raakte, er ruiten ingegooid werden en er vuurwerk werd afgestoken en de burgemeester doodleuk vertelt dat er geen sprake van een ernstige verstoring van de openbare was. Uiteraard werden er dan ook geen arrestaties verricht.

Volgens de Amsterdamse burgemeester Jozias van Aartsen kwam dat omdat er slechts twee agenten op een fiets aanwezig waren. Tegen een groep van twintig man konden zij niet optreden. Reden volgens van Aarsten is dat hij de agenten niet in gevaar wilde brengen. Dergelijke bizarre uitspraken deed de waarnemend burgemeester allemaal tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, in reactie op kritische ondervraging van de rechtse oppositie in de stad.

Een dag later tijdens de rechtszaak tegen de illegalen en hun kraakpraktijken somde de landsadvocaat nog eens de waslijst met problemen op; een vergiskraak, intimidatie camelot-medewerkers, nog een vergiskraak, bedreiging medewerker Ymere en schade door lekkage in de panden. Niemand kon echter duidelijk verklaren waarom illegalen hier gewoon kunnen zijn en dan ook nog panden kunnen innemen. Tweemaal de wet overtreden, het kan allemaal in wetteloos Amsterdam. De krakers hebben van de rechter tot 1 juni de tijd om de panden te verlaten.

Identitair Verzet: “Illegaal is crimineel“

Al jaren zwerven illegalen in groten getalen doorheen Amsterdam en kraken daarbij met regelmaat woningen. Ze worden hierin ondersteund door een extreemlinks collectief ‘We Are Here’. Nu is zelfs een hele woonwijk geviseerd en talloze (zelfs bewoonde) woningen worden door hen ingenomen. Daarmee is voor Identitair Verzet de maat vol. Men nam afgelopen zaterdag zelf intrek in een woning in de bewuste buurt en bracht middels spandoeken de boodschap dat illegalen moeten vertrekken en dat de burgemeester van Amsterdam dient in te grijpen.

Een actie van Identitair Verzet die duidelijk op veel sympathie kon rekenen van buurtbewoners en de gewone man in de straat, maar niet van extreemlinkse raddraaiers. Ze bekogelden en bestormden samen met illegalen het pand, dit onder toeziend oog van de politie. De activisten besloten hierop te vetrekken. ReAct heeft woordvoerder Patrick van het Identitair Verzet om een reactie gevraagd over de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag;

Fotobeelden actie Identitair Verzet in Amsterdam tegen krakende illegalen

Illegalen en extreemlinks terroriseren momenteel een Amsterdamse woonwijk en kraken overal woningen. Identitair Verzet nam afgelopen zaterdag zelf intrek in een woning in de bewuste buurt en bracht middels spandoeken de boodschap dat illegalen moeten vertrekken en dat de burgemeester van Amsterdam dient in te grijpen. Dit resulteerde in een gewelddadige aanval van de extreemlinkse Antifa op het pand dat Identitair Verzet had ingenomen. Hieronder hebben we voor u een aantal foto’s verzameld;

Voorpost in actie tegen illegaliteit Hoek van Holland

De afgelopen maanden is de actiegroep Voorpost actiever bezig in de regio Rotterdam en specifiek Hoek van Holland, vanwege de overlast en de aanwezigheid van illegale migranten daar. Men patrouilleert er met regelmaat om illegalen op te sporen en deze over te dragen aan de autoriteiten. Voorpost heeft zich in het verleden ook al met grote zorg uitgelaten over de in haar ogen negatieve gevolgen voor de maatschappij, wanneer illegale migranten van de overheid volledige bewegingsruimte krijgen en niet worden opgesloten.

Vanwege deze actie en de redenen van de organisatie om zich hiermee bezig te houden, mocht ReAct enkele vragen stellen aan de woordvoerder Florens van der Kooi van Voorpost Nederland. Het gesprek kunt u hieronder in audio-formaat beluisteren.

Persbericht van de nationalistische actiegroep Voorpost op 17 december 2017;

De heel-Nederlandse actiegroep Voorpost patrouilleert regelmatig in en rond Hoek van Holland op zoek naar illegalen. Daarmee doet Voorpost wat de Nederlandse overheid veel te weinig doet: het opsporen van illegale immigratie.

De illegalen proberen op één van de veerboten naar Engeland te geraken door over het hek van de terminal te klimmen of mee te liften in de laadruimte van een vrachtwagen. Hun kans daartoe wachten ze af in de duinen van Hoek van Holland waar nog een aantal oude bunkers zijn. Ideaal om te overnachten. Regelmatig treft Voorpost kledingstukken, etensresten en papieren in vreemde talen aan. Zodra Voorpost illegalen signaleert wordt de politie ingeschakeld.

Door met regelmaat actief te zijn in Hoek van Holland raakt Voorpost vertrouwd met de omgeving. In het voorjaar van 2017 was er een sterke stijging van het aantal illegalen. Na een lichte daling in het najaar signaleren buurtbewoners nu weer een stijging van het aantal immigranten. Voor Voorpost is dit onaanvaardbaar. Met een nieuw linksliberaal kabinet in Den Haag en met de pro-immigratiehouding op de afgelopen EU-top in Brussel is niet te verwachten dat er krachtig tegen illegaliteit zal worden opgetreden. De verwachting bij deskundigen is dat de stroom illegalen in het Rotterdamse havengebied weer fors zal toenemen. Alle signalen staan op rood. Voorpost is er in ieder geval klaar voor! Voorpost is op straat als de politiek verzaakt!

Illegaliteit = criminaliteit

Nu al illegalen in Zeebrugge, sp.a-burgemeester Brugge: “Niet mijn verantwoordelijkheid!”

Vandaag werd in het Vlaams Parlement even stilgestaan bij de sluiting op 17 oktober aanstaande van de Jungle in Calais. Meer bepaald Stefaan Sintobin, West-Vlaams volksvertegenwoordiger, stelde een actuele vraag over de aanpak door de Vlaamse regering van de 10.000 asielzoekers die door de opruiming van het beruchte kamp mogelijks richting de Vlaamse Kust en Zeebrugge zouden trekken. De Brugse socialistische burgemeester gelooft niet in de vooropgestelde aanpak en trekt nu al zijn paraplu open: “Het is niet mijn verantwoordelijkheid om dit op te lossen.”

jcm

Sintobin (VB): “Natuurlijk bestaat bij ons, zeker ook in West-Vlaanderen – maar ik denk dat het voor iedereen geldt – de vrees dat de illegalen de grens zouden oversteken om te proberen om via Zeebrugge in Engeland te geraken. Hun enige bedoeling wanneer de Jungle wordt gesloten, is in Engeland geraken. De dichtste haven is dan Zeebrugge. Ik kan u nu al zeggen dat bijvoorbeeld in Jabbeke of Zeebrugge nu al mensensmokkelaars bezig zijn om mensen te ronselen om ze naar Engeland over te brengen, wat natuurlijk voor economische schade zal zorgen in de haven van Zeebrugge.

Zowel de Open Vld als de N-VA traden Sintobin bij in zijn bezorgdheid en ook minister Homans gaf aan dat de Vlaamse regering er zoveel mogelijk aan zal doen om deze problematiek aan te pakken. Hiervoor staat het in rechtstreeks en constant overleg met de West-Vlaamse gouverneur en met het federale niveau die deze kwestie opvolgt. Bovendien voorziet de regering alvast privé-bewaking op enkele parkings langs de E40. Dat dit de problemen zou kunnen verplaatsen werd door Sintobin en de N-VA aangehaald en erkend door minister Homans. Het lijkt er dus op dat Vlaanderen wel degelijk bezorgd is om de nakende problemen met illegalen.

Maar dat was buiten de socialistische burgemeester van (Zee)Brugge gerekend. Wanneer hij door Sintobin werd aangesproken op het feit dat er nu al illegalen rondlopen in Zeebrugge en dat er bovendien mensensmokkelaars nu al een het ronselen zijn voor de reis naar Engeland, reageerde Renaat Landuyt (sp.a) wel erg gepikeerd. Sintobin vroeg enkel maar aan de rode burgemeester of hij alstublieft deze illegalen wilde oppakken en overleveren aan de dienst Vreemdelingenzaken. Niet meer, niet minder. Hij wees met andere woorden de Brugse burgervader op zijn wettelijke plicht: het oppakken van mensen die niet in orde zijn met hun papieren.

Landuyt: “Voorzitter, dit is een flagrant voorbeeld van een persoonlijk feit. Ik word hier zowaar verantwoordelijk gesteld voor alle problemen van het land, dat kan ik zo niet laten. Het is niet omdat ik niet tussenkom, dat ik niet heb gehoord dat ook het Vlaamse niveau met minister Weyts op kop, het nodige zal doen om ondersteuning te verlenen. Nu is het niet aan mij om dit toe te juichen, gelet op mijn enig wantrouwen of dit in de praktijk ook effectief zal gebeuren.” Landuyt ontwijkt met andere woorden zijn verantwoordelijkheden als burgemeester en dient zo bewust de linkse agenda die erin bestaat om zoveel mogelijk vreemdelingen op een zo kort mogelijke tijdsspanne het land in te sluizen. Plichtsverzuim heet dat.

Verwijzing naar dit onderdeel van de plenaire vergadering.

« Oudere berichten