Tag Archives: illegalen

Voorpost in actie tegen illegaliteit Hoek van Holland

De afgelopen maanden is de actiegroep Voorpost actiever bezig in de regio Rotterdam en specifiek Hoek van Holland, vanwege de overlast en de aanwezigheid van illegale migranten daar. Men patrouilleert er met regelmaat om illegalen op te sporen en deze over te dragen aan de autoriteiten. Voorpost heeft zich in het verleden ook al met grote zorg uitgelaten over de in haar ogen negatieve gevolgen voor de maatschappij, wanneer illegale migranten van de overheid volledige bewegingsruimte krijgen en niet worden opgesloten.

Vanwege deze actie en de redenen van de organisatie om zich hiermee bezig te houden, mocht ReAct enkele vragen stellen aan de woordvoerder Florens van der Kooi van Voorpost Nederland. Het gesprek kunt u hieronder in audio-formaat beluisteren.

Persbericht van de nationalistische actiegroep Voorpost op 17 december 2017;

De heel-Nederlandse actiegroep Voorpost patrouilleert regelmatig in en rond Hoek van Holland op zoek naar illegalen. Daarmee doet Voorpost wat de Nederlandse overheid veel te weinig doet: het opsporen van illegale immigratie.

De illegalen proberen op één van de veerboten naar Engeland te geraken door over het hek van de terminal te klimmen of mee te liften in de laadruimte van een vrachtwagen. Hun kans daartoe wachten ze af in de duinen van Hoek van Holland waar nog een aantal oude bunkers zijn. Ideaal om te overnachten. Regelmatig treft Voorpost kledingstukken, etensresten en papieren in vreemde talen aan. Zodra Voorpost illegalen signaleert wordt de politie ingeschakeld.

Door met regelmaat actief te zijn in Hoek van Holland raakt Voorpost vertrouwd met de omgeving. In het voorjaar van 2017 was er een sterke stijging van het aantal illegalen. Na een lichte daling in het najaar signaleren buurtbewoners nu weer een stijging van het aantal immigranten. Voor Voorpost is dit onaanvaardbaar. Met een nieuw linksliberaal kabinet in Den Haag en met de pro-immigratiehouding op de afgelopen EU-top in Brussel is niet te verwachten dat er krachtig tegen illegaliteit zal worden opgetreden. De verwachting bij deskundigen is dat de stroom illegalen in het Rotterdamse havengebied weer fors zal toenemen. Alle signalen staan op rood. Voorpost is er in ieder geval klaar voor! Voorpost is op straat als de politiek verzaakt!

Illegaliteit = criminaliteit

Nu al illegalen in Zeebrugge, sp.a-burgemeester Brugge: “Niet mijn verantwoordelijkheid!”

Vandaag werd in het Vlaams Parlement even stilgestaan bij de sluiting op 17 oktober aanstaande van de Jungle in Calais. Meer bepaald Stefaan Sintobin, West-Vlaams volksvertegenwoordiger, stelde een actuele vraag over de aanpak door de Vlaamse regering van de 10.000 asielzoekers die door de opruiming van het beruchte kamp mogelijks richting de Vlaamse Kust en Zeebrugge zouden trekken. De Brugse socialistische burgemeester gelooft niet in de vooropgestelde aanpak en trekt nu al zijn paraplu open: “Het is niet mijn verantwoordelijkheid om dit op te lossen.”

jcm

Sintobin (VB): “Natuurlijk bestaat bij ons, zeker ook in West-Vlaanderen – maar ik denk dat het voor iedereen geldt – de vrees dat de illegalen de grens zouden oversteken om te proberen om via Zeebrugge in Engeland te geraken. Hun enige bedoeling wanneer de Jungle wordt gesloten, is in Engeland geraken. De dichtste haven is dan Zeebrugge. Ik kan u nu al zeggen dat bijvoorbeeld in Jabbeke of Zeebrugge nu al mensensmokkelaars bezig zijn om mensen te ronselen om ze naar Engeland over te brengen, wat natuurlijk voor economische schade zal zorgen in de haven van Zeebrugge.

Zowel de Open Vld als de N-VA traden Sintobin bij in zijn bezorgdheid en ook minister Homans gaf aan dat de Vlaamse regering er zoveel mogelijk aan zal doen om deze problematiek aan te pakken. Hiervoor staat het in rechtstreeks en constant overleg met de West-Vlaamse gouverneur en met het federale niveau die deze kwestie opvolgt. Bovendien voorziet de regering alvast privé-bewaking op enkele parkings langs de E40. Dat dit de problemen zou kunnen verplaatsen werd door Sintobin en de N-VA aangehaald en erkend door minister Homans. Het lijkt er dus op dat Vlaanderen wel degelijk bezorgd is om de nakende problemen met illegalen.

Maar dat was buiten de socialistische burgemeester van (Zee)Brugge gerekend. Wanneer hij door Sintobin werd aangesproken op het feit dat er nu al illegalen rondlopen in Zeebrugge en dat er bovendien mensensmokkelaars nu al een het ronselen zijn voor de reis naar Engeland, reageerde Renaat Landuyt (sp.a) wel erg gepikeerd. Sintobin vroeg enkel maar aan de rode burgemeester of hij alstublieft deze illegalen wilde oppakken en overleveren aan de dienst Vreemdelingenzaken. Niet meer, niet minder. Hij wees met andere woorden de Brugse burgervader op zijn wettelijke plicht: het oppakken van mensen die niet in orde zijn met hun papieren.

Landuyt: “Voorzitter, dit is een flagrant voorbeeld van een persoonlijk feit. Ik word hier zowaar verantwoordelijk gesteld voor alle problemen van het land, dat kan ik zo niet laten. Het is niet omdat ik niet tussenkom, dat ik niet heb gehoord dat ook het Vlaamse niveau met minister Weyts op kop, het nodige zal doen om ondersteuning te verlenen. Nu is het niet aan mij om dit toe te juichen, gelet op mijn enig wantrouwen of dit in de praktijk ook effectief zal gebeuren.” Landuyt ontwijkt met andere woorden zijn verantwoordelijkheden als burgemeester en dient zo bewust de linkse agenda die erin bestaat om zoveel mogelijk vreemdelingen op een zo kort mogelijke tijdsspanne het land in te sluizen. Plichtsverzuim heet dat.

Verwijzing naar dit onderdeel van de plenaire vergadering.

Een muur in Calais? Front National kiest resoluut voor het uitzetten van illegalen

De minister van immigratie Robert Goodwill van het Verenigd Koninkrijk heeft deze week bevestigd dat men gaat starten met het bouwen van een muur in Calais. Doel hiervan is het tegenhouden van illegalen, die ongevraagd willen meerijden met de transporteurs en hun vrachtwagens, om zo via Dover het land te kunnen bereiken. In reactie op deze nieuwe maatregel in Calais hebben enkele kopstukken van het Front National laten weten voorstander te zijn van het uitzetten van illegalen.

Muur.jpg

Het zou gaan om een muur van maar liefst vier meter hoogte die onderdeel is van een afgesproken pakket van veiligheidsmaatregelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De kosten voor het hele pakket bedragen 17 miljoen en de muur zelf 1,9 miljoen pond. Men kiest voor een muur omdat de illegalen momenteel simpelweg gemakkelijk voorbij de neergezette hekken raken. Zodra men op de weg geraakt worden vrachtwagenchauffeurs tot stoppen gebracht en gedwongen illegalen mee te nemen.

Bij het Front National, de voornaamste oppositie partij in Frankrijk, is men helemaal niet te spreken over het beleid van de regering met betrekking tot het illegalenkamp in Calais. Men heeft al herhaaldelijk verzocht om maatregelen te nemen om de Fransen te beschermen. Louis Aliot, de Vicepresident van het FN, liet in een televisieoptreden over Calais in duidelijke bewoordingen weten “Wij moeten de aanwezige illegalen in Calais uitzetten en onze grenzen bewaken.

Aliot werd daarin bijgestaan door de andere Vicepresident van de partij Florian Philippot die in een andere televisie-uitzending liet weten dat “wij de aanwezige illegalen in Calais moeten uitzetten en onze grenzen bewaken“. Wederom een duidelijke boodschap naar de socialistische regering die deze kwestie laat aanmodderen. De recente bewoordingen zijn een vervolg op eerdere voorstellen van het FN voor directe ontmanteling van de ‘jungle van Calais’ die momenteel al zo’n 10.000 ongewenste illegalen telt.

Fransen keren zich tegen illegalenkamp Calais

Honderden Fransen hebben nabij Calais de doorgangsweg A16 middels een menselijke keten geblokkeerd. De deelnemers van deze actie zijn niet enkel boze bewoners uit de stad Calais zelf, maar worden ondersteund door een breed comité van organisaties waaronder de vakbond, bond van vrachtwagenchauffeurs, politie en landbouwers. Doel van de actie is aandacht vragen voor de overlast die de illegale immigranten veroorzaken die verblijven in Calais.

IMG_20160905_202544

De actie begon maandag in de ochtend met vrachtwagenchauffeurs die in slakkengang over de A16 begonnen te rijden. Ze startten op de weg vanaf Duinkerken in de richting van Calais. Op de helft van de rit stond een tweede comité klaar van ‘woedende landbouwers’ waarbij men zich aansloot. Enkele kilometers later voegden ook politieagenten zich bij het protest dat duidelijk is in haar boodschap; het illegalenkamp moet per direct worden ontmanteld.

//platform.twitter.com/widgets.js

De situatie in Calais is al erg lang alarmerend. Een grote massa immigranten, al ongeveer 10.000 personen, hebben hier een kamp opgeslagen en terroriseren de omgeving. Voor de inwoners van Calais is de situatie uitermate bedreigend, maar ook vrachtwagenchauffeurs, onderweg door het noorden van Frankrijk, moeten constant op hun hoede zijn. Bijna elke week is het immers raak en worden chauffeurs door immigranten bedreigd en vaak blijft het hier niet alleen bij.

Het is een gewoonte van immigranten geworden om op deze A16 ongelukken te veroorzaken, om zo bij de ladingen van de vrachtwagenchauffeurs te kunnen geraken. Daarnaast probeert men uiteraard vanuit Calais in te stappen bij chauffeurs die richting het Verenigd Koninkrijk vertrekken. Tevens zijn journalisten die het kampement van Calais willen verslaan met regelmaat het slachtoffer van geweld.

[OPINIE] De vierde golf: het einde van een tijdperk is nabij

robverreyckenEr was een tijd dat Vlaanderen het land was van de Vlamingen. En zo hoort het ook. Want de wereld is niet van iedereen: China is niet van de Russen, maar van de Chinezen; en Europa is niet van de Afrikanen, maar van de Europeanen. Ergens in de chaos, tijdens en na twee wereldoorlogen, is Europa dat elementaire inzicht kwijtgeraakt.

In een eerste golf kwamen Turkse en Marokkaanse ‘gastarbeiders’: arbeiden deden ze vaak, maar niet altijd; weer vertrekken zoals een gast pleegt te doen deden ze hoegenaamd niet. Verpletterend is de verantwoordelijkheid van de vakbonden, die dat lieten gebeuren; wie vandaag nog lid is van ACV, ABVV of ACLVB beloont verraders, die hun land en volk in de steek hebben gelaten om zo de industrie terwille te zijn met – op korte termijn – goedkoop werkvolk.

In een tweede golf kwamen de families van die ‘gastarbeiders’, aangezogen door het feest van onze sociale hangmat: werkloosheid onbeperkt in de tijd en zonder ernstige controle, OCMW-gelden, sociale woningen, sociale leningen, kindergeld voor een onbeperkt aantal kinderen, ziekte- en invaliditeit à volonté, zonder controle op het bezit van fraaie villa’s in Turkije en Marokko. Dat er nog steeds rechtse nationalisten zijn die dat immigratie-aanzuigsysteem blijven verdedigen, omdat het zogezegd ‘sociaal’ zou zijn, gaat mijn verstand te boven: dit systeem, gefinancierd met verpletterbelastingen en een schuldenput, is niet sociaal, maar katastrofaal.

In een derde golf kwam de Schengen-invasie, waarbij op het altaar van de Europese integratie-utopie de essentie van elke soevereiniteit geslacht werd: de controle van onze eigen grenzen. Voor misdadigers zijn het sindsdien hoogdagen: de georganiseerde misdaad bloeit als nooit tevoren, de stroom auto- en woninginbraken is niet bij te houden. In de schemerzone van legaal en illegaal werd en passant ook onze bouwindustrie en transportsector weggeveegd door goedkope concurrentie.

En nu komt de vierde golf: nadat moslims en Afrikanen van hun eigen regio’s een hel op aarde hebben gemaakt, schepen ze massaal in om Europa in bezit te nemen.  Zoals visionair voorspeld door Jean Raspail in zijn boek ‘Le Camp des Saints’ uit de jaren ’70 worden armoede, meelijwekkendheid en hopeloosheid massaal en misleidend tentoon gespreid, om zo Europa elke mentale weerbaarheid te ontnemen. De criminele schuldcomplex-praktijken van NGO’s, kerken, media en internationale instellingen allerhande doen de rest: elke vorm van gezond verstand, elke oproep tot grenscontrole en handhaving van de wetgeving op verblijf op het grondgebied wordt weggehoond als onmenselijkheid, fascisme, en natuurlijk de weg naar Hitler en Holocaust – de ultieme politiekcorrecte stok waarmee elke Europeaan nu al 70 jaar lang in het verdomhoekje wordt geknuppeld indien hij ‘fout’ denkt.

Onze vrijheid zijn we al grotendeels kwijt. onze materiële veiligheid ook. Het recht om in onze eigen steden, wijken en straten onszelf te zijn ook. Onze welvaart is een reus op lemen voeten, door  de schuldenput en een muntunie die met plakband aan elkaar hangt. Het is zichtbaar voor wie het zien wil:  Het einde van een tijdperk is nabij.

Rob Verreycken is jurist, oud-Vlaams Parlementslid, en redacteur van REACT. 

lampedusa vluchtelingen

bootvluchtelingen2015

[OPINIE] Vlaamse kost illegale gevangenen ruim 50 keer hoger dan kost islamisering

gevGisterenavond betoogden in Gent ruim 400 Vlamingen tegen de islamisering. Pegida trok voor de eerste keer toegelaten de straat op en verzamelde zo iets meer betogers dan in Antwerpen. De onverdraagzamen van het linkse vakbondsvehikel Hart Boven Hard kregen van de gehoopte 1000 manifestanten nog niet de helft bijeen. Maar of deze cijfers tot tevredenheid moeten leiden is maar de vraag.

Pegida is in Duitsland aan een veel breder parcours bezig en focust van bij haar ontstaan op het prangende probleem met de duizenden illegalen en asielzoekers die Europa overspoelen. De islamisering, als gevolg van de vervreemding van Europa, wordt er eveneens terecht geviseerd, maar is er niet het zwaartepunt. En dat zou in Vlaanderen naar mijn bescheiden mening ook zo moeten zijn.

Bekijken we even enkele cijfers. “Tegenover 2013 steeg het totale subsidiebedrag dat in Vlaanderen aan moskeeën werd toegekend met meer dan een derde (34,8%). Het bedrag van de moskeesubsidies blijkt inderdaad jaar na jaar te stijgen. In 2012 bedroeg dit 575.312 euro, in 2013 666.628 euro en nu dus al bijna 900.000 euro.” De reële Vlaamse kost aan de islamisering bedroeg in 2014 niet minder dan 898.528 euro. Uiteraard is dat 898.528 euro teveel.

Maar gisteren bereikten ons nog andere cijfers. Namelijk de kost van de illegalen, enkel nog maar in de Belgische gevangenissen. Maar liefst 3280 van de 5421 gedetineerde vreemdelingen (de vreemdelingen met een Belgisch paspoort zijn hier uiteraard niet inbegrepen) verblijven illegaal in ons land. Die mensen verblijven daar uiteraard niet gratis. Het is te zeggen, zelf moeten ze niets betalen, maar van uw en mijn belastinggeld gaat er 155.636.000 euro naar de illegale vreemdelingen in onze gevangenissen, zo leren we uit de antwoorden die Filip Dewinter kreeg op een aantal parlementaire vragen.

Dat is 173 keer meer dan de kost van de islamisering van Vlaanderen en dat voor een groep die percentueel veel kleiner is dan het totaal aantal moslims. Uiteraard is het een Vlaams cijfer vergelijken met een federaal, maar enkel in Vlaanderen gaat het toch al om 1053 illegalen van de 3280 federaal. Dat is een derde van de kost en brengt ons nog steeds op 51.878.666 euro op jaarbasis voor de Vlaamse belastingbetaler (de transfers niet meegerekend).

In het Vlaams Gewest leidt de gevangenis van Wortel de top vijf. Op een totaal van 564 vreemde gedetineerden telt Wortel 443 illegalen (78%). Leuven-Centraal staat op 2 met 73% illegalen (92 illegalen op 126 vreemde gedetineerden). Turnhout staat op 3 met 70% illegalen (80 illegalen op 113 vreemde gedetineerden). Brugge staat op 4 met 68% (188 illegalen op 273 vreemde gedetineerden) en Antwerpen staat op 5 met 64% illegalen (250 illegalen op 351 vreemde gedetineerden).

Als we er mogen vanuit gaan dat heel wat van die illegale vreemdelingen moslim zijn, dan lijkt het me logischer dat we met elke groepering die pleit voor een rechtser en leefbaarder Vlaanderen vooral focussen op remigratie van in eerste instantie alle illegalen dan op het eenzijdig en bijna zonder nuance bekritiseren van een religie die door deze en andere vreemdelingen werd geïmporteerd en op onze kosten wordt beleid. De focus verbreden is met andere woorden de boodschap.

De illegale migratie in beeld: ze blijven maar komen!

emimLe Camp des Saints (1972), de profetische roman van Jean Raspail, wordt door de realiteit ingehaald. De aanhoudende conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (Syrië en Irak) wegen zwaar op de Europese landen. De clandestiene instroom steeg met maar liefst 153%.

Dat zijn geen statistieken van een duister racistisch clubje, wel van Frontex, het Europees Agentschap dat de buitengrenzen van de EU moet bewaken. Volgens de cijfers van Frontex zouden er in 2014 230.901 personen de EU-grenzen illegaal zijn binnengedrongen. Van juli tot september 2014 waren er dat 110.000, driemaal zoveel als bij het piekmoment tijdens de ‘Arabische Lente’ in 2011.

Afbeelding van Le Fifgaro.

Afbeelding van Le Fifgaro.

Alle EU landen samen hebben in 2014 112.362 illegalen de toegang tot hun grondgebied (op papier) ontzegd (-13%) en 157.324 (-2%) personen werden naar hun landen van herkomst gerepatrieerd. Met 409.136 ‘gekende’ illegalen bereikte men een nieuw historisch record. De asielaanvragen – zo’n 471.101 – stegen met 38%! En daarmee is de kous niet af. Op korte termijn verwacht Frontex nog 140.000 migranten uit Syrië en Egypte.

Er was ook een beetje goed nieuws: het aantal gearresteerde mensensmokkelaars steeg van 7.137 naar 9.376 (+31%). Die kerels – die tot 1.500 euro vragen om een gelukzoeker over te zetten – kunnen niet zwaar genoeg gestraft worden. Die aangehaalde cijfers zijn hallucinant, dat spreekt voor zich. Maar wellicht zijn er nog veel meer illegalen dan wat die cijfers weergeven. Elke dag komen in de EU veel meer vreemdelingen aan dan dat er weggaan!

Cécile Kyenge wil andersdenkenden in de gevangenis.

Cécile Kyenge wil andersdenkenden in de gevangenis.

Intussen heeft het Europees Parlement de socialiste Cécile Kyenge, een Italiaanse van Congolese afkomst, aangeduid als rapporteur over de “Resolutie van het Europees Parlement van 17 december 2014 over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie: 2014/2907 RSP”. Het dametje, zelf Italië illegaal binnengedrongen, komt uit een gezin van 38 kinderen, geboren uit de 4 vrouwen van papa. De zwarte politica wil partijen die zich tegen immigratie verzetten, laten verbieden. De dame, die ooit met bananen werd verwelkomd, vindt zelfs dat politici die tot die partijen behoren de bak in moeten. Terzijde: ze droomt dagelijks van een zwarte Italiaanse president!

« Oudere berichten