Kerstpakketten aangeboden in Frans dorpje: “wenst u met of zonder alcohol en varken?”

De islamisering van het Avondland gaat ongestoord door, wat in het noorden van Frankrijk nog maar eens wordt aangetoond. Zo laat Dominique Delion (1962-) burgemeester zonder etiket van Rantigny, een stadje van 2540 inwoners uit de regio Hauts-de-France  op een 80-tal km van Parijs, halal kerstpakketten uitdelen.

Het document van de gemeente stelt twee vragen aan de oudere bevolking:

  • Wenst u al dan niet een kerstpakket?
  • Zo ja, met of zonder varkensvlees en alcohol?

enl.png

Toch eigenaardig voor een land dat scheiding tussen religie en staat zo hoog in het vaandel draagt.

Of zoals onze vrienden van ‘Resistance républicaine’ het cynisch verwoorden: “als er rekening wordt gehouden met moslims, waarom dan niet met vegetariërs, veganisten, Anonieme Alcohollisten, diabetici, mensen die uitsluitend vis eten of alleen glutenvrije producten verdragen. En wat met de gelovige joodse gemeenschap, die geen varkensvlees mag eten maar wel alcohol mag drinken?

We kennen u niet, mijnheer de burgemeester, en we moeten u ook niet leren kennen. Maar waarschijnlijk bent u iemand die het woord ‘integratie’ te pas en te onpas in de mond neemt. Uw multicultureel Kerstmangedrag staat haaks op die integratiegedachte. Bovendien zijn uitingen van religieuze overtuigingen in publieke domeinen (overheid en onderwijs) verboden. U overtreedt dus de wet op het laïcisme, ‘la laïcité’. Misschien bent u ook wel iemand die liever geen kerstkribben in uw gemeente ziet, om de moslims niet te choqueren. De Raad van State zou u in dat laatste geval zelfs gelijk geven.

Maar goed, allicht mogen we niet klagen dat ze nog keuzepakketten aanbieden. Binnen tien jaar is varkensvlees en alcohol misschien verboden of onvindbaar. Althans, als het zo verder gaat.

Mijnheer de burgemeester, doe wat uw vorige president Sarkozy, monsieur Kärcher, ooit aan iemand voorstelde: ‘casse-toi, pauv’ con’.

Inderdaad, verdwijn, collaborateur! Aux armes, citoyens!

Halal-voeding: big business, maar bovenal een reëel gevaar voor de volksgezondheid

Hoeveel moslims wonen er in Frankrijk? Officieel kan niemand daar een correct antwoord op geven. Wat we wel weten is dat het er alleszins meer zijn dan de 4 à 5 miljoen die men ons voorhoudt. En al die muzelmannen moeten eten, halal uiteraard! En dat weten sommigen maar al te goed… De kassa rinkelt!

hme.jpg

Ene Azouz Begag (1957- ), Frans schrijver, onderzoeker en gewezen staatssecretaris voor Gelijke Kansen in de regering van Dominique de Villepin (UMP), meent meer te weten over het aantal moslims in Frankrijk. De man, die over de dubbelnationaliteit beschikt, schreef zo’n 20 boeken voor volwassenen en kinderen. Daarnaast was hij de scriptschrijver van de film ‘Camping à la Ferme’, waar hij zijn visie op het multiculturele Frankrijk wil laten zien. Enkele jaren geleden vertelde hij al het volgende: “Sinds meerdere decennia spreken de media met dezelfde stem. Volgens de pers verbleven 40 jaar geleden zo’n 4 à 5 miljoen moslims in Frankrijk. Vandaag zou dat getal ongewijzigd zijn, wat wil zeggen dat onze ouders geen kinderen meer maakten. De realiteit is dat er tussen de 15 en 20 miljoen islamieten in ons land verblijven …“, aldus Begag.

Begag zal er waarschijnlijk niet ver naast zitten, maar officieel is het moeilijk die cijfers te controleren, omdat velen over de Franse- of de dubbelnationaliteit beschikken. Bovendien zijn niet alle – wel veel – migranten uit Noord- en Oost-Afrika, islamiet. De bevolkingsaangroei wijst ook wel op een sterke toename van vreemdelingen die de islam aanhangen: in 1960 telde Frankrijk 46 miljoen inwoners, momenteel zijn er dat ongeveer 67 miljoen. En voor wie eraan mocht twijfelen, dat zijn geen 21 miljoen Jean-Jacqueskes of Marionnekes.

Big business

Natuurlijk is het groot aantal moslims een zegen voor de halal industrie, dat zijn omzet jaarlijks met 12% ziet stijgen. In 2013 bereikte het zakencijfer van halal voedsel zo maar eventjes 6 miljard euro. Jaarlijks gaat er 400.000 ton halal vlees over de toonbank. Nog even herhalen wat halal vlees eigenlijk is: volgens de Dhabiha (algemene richtlijnen voor het slachten van dieren) is halal vlees uitgebloed vlees van een beperkt aantal geslachte dieren. Vlees van vleesetende dieren en van dieren die spontaan gestorven zijn en natuurlijk ook varkensvlees, zijn enkel toegestaan als er geen andere voedingsmiddelen aanwezig zijn om in leven te blijven. Voordat een dier geslacht wordt, spreekt de slachter de woorden ‘Bismillah’ en ‘Allahoe Akbar’ (in de naam van god en god is de grootste) uit, waarna in één beweging de halsslagader, de luchtpijp en de slokdarm wordt doorgesneden. Enfin, zo staat het in hun boekjes.

Risico voor de volksgezondheid

Onlangs raakte bekend dat meer en meer Fransen halal vlees te eten krijgen zonder het te weten. En nochtans houdt dat een reëel gevaar in voor de volksgezondheid. We verklaren ons nader: volgens geldende richtlijnen van de Europese voedselgezondheidsdienst, moeten slokdarm en luchtpijp intact blijven bij het kelen van een dier, anders lopen consumenten het gevaar voor de bacteriële infectie Escherichia Coli, wat tot ernstige darm- en nierinsufficiëntie kan leiden. Bij het halal slachten worden beide toegangswegen ook doorgesneden, wat het dier enigszins doet braken. Daardoor kunnen onverteerde etensresten en zuren (uit de maag) opnieuw in de gapende wonde terecht komen. Het vervuilde bloed dat daardoor ontstaat, komt dan via de longen opnieuw in de bloedbaan terecht. De bacteriële besmetting die zo kan ontstaan, kan zich vervolgens in alle delen van het dier nestelen, dus ook in uw biefstukje of entrecote. Dat proces heeft alle tijd om zich te ontwikkelen gezien de doodstrijd van een volwassen rund wel tien à twaalf minuten in beslag kan nemen (dixit directeur slachthuis).

Dat is geen cafépraat, maar de stelling van vele dierenartsen die de politiek daarvoor met de vinger wijzen. De politieke correctheid zorgt ervoor dat ze hun eigen onderdanen nog liever ziek zien worden, dan op te treden tegen die barbaarse praktijken. Hier is het natuurlijk niet anders. Volgens dierenrechtenorganisaties worden er in België dagelijks honderden dieren onverdoofd geslacht. Tijdens het islamitische Offerfeest (Aïd-el-Kebir) ondergaan 40.000 schapen hetzelfde lot. Het zal hen ‘merguez’ wezen dat onverdoofd slachten langdurig lijden veroorzaakt, als het maar opbrengt.

NIET-HALAL-certificaat graag!

De melding, ‘het dier, waarvan dit vlees afkomstig is, werd niet halal geslacht’, zou moeten verplicht worden. Het Federaal voedselagentschap zorgt nu al voor enkele verduidelijkingen:

Al het vlees dat een uitsnijderij, een koelhuis, een bereidingswerkplaats, … verlaat, dient voorzien te zijn van een identificatiemerk dat verwijst naar de exploitant. Dit identificatiemerk laat toe het vlees te traceren en het te linken aan het dier waarvan het afkomstig is.” Het identificatiemerk is een ovaal met de volgende vermeldingen:

  1. Bovenaan: een vermelding van het land waar de erkende inrichting gesitueerd is. Bijvoorbeeld: BELGIË of BE
  2. In het midden: het erkenningsnummer van de inrichting. De lijst van de erkende inrichtingen met hun erkenningsnummer is beschikbaar op de website van het Voedselagentschap
  3. Onderaan: wanneer het merk wordt aangebracht in een inrichting dat valt op het grondgebied van de Europeese Gemeenschap, moet het afhankelijk van de taal de afkorting EG, CE, EC, EF, EK of EY bevatten.

De toevoeging, ‘het dier, waarvan dit vlees afkomstig is, werd niet halal geslacht’,  kan toch geen probleem zijn. Dan zou de consument weten wat hij te eten krijgt, als er ten minste geen bedrog mee gemoeid is. Waarop wachten onze bevriende federale politici ?

Protest tegen burgemeester die halalmaaltijden afschaft op school, zijn reactie: “Et alors?”

De burgemeester van Saint-Serin-sur-l’Isle, een gemeente van zo’n 3000 inwoners in het departement Gironde (regio Bordeaux) is met grote waarschijnlijkheid de oudste (en origineelste) burgemeester van Frankrijk. Marcel Berthomé – zo heet de man – is een gepensioneerde militair die al sinds 1971 de sjerp van zijn gemeente mag omgorden. De man bereikte onlangs de gezegende leeftijd van 95 jaar!

Marcel-Berthome.jpg
Marcel Berthomé, de burgemeester van de Franse gemeente Saint-Serin-sur-l’Ilse, poseert fier voor zijn fotocollectie van onder andere zijn periode bij de OAS in Algerije.

Hij is wat men een buitenbeentje placht te noemen. De burgemeester, zonder politiek etiket, vocht in 3 oorlogen: de Tweede Wereldoorlog, Indochina en Algerije. Vooral dat laatste conflict heeft de man getekend. Hij verzette zich – zoals zoveel andere Fransen – tegen de onafhankelijkheid van Algerije, en in 1962 steunde hij volop de OAS (Organisation de l’Armée Secrète) van de putschisten, de generaals Salan, Zeller, Massu en vele anderen.  Generaal Salan werd gevangengenomen en ter dood veroordeeld, maar kreeg later amnestie.

In 1962 werden in totaal 635 leden van de OAS gevangengenomen, 223 veroordeeld tot gevangenisstraffen en vijf ter dood veroordeeld, waarvan vier geëxecuteerd, Roger Degueldre, Albert Dovecar, Claude Piegts en Jean-Marie Bastien-Thiry.  Nooit eerder was een nationalistische ‘militie’ – de linkerzijde noemde het een Europese terreurbeweging – zo succesvol. Ze telde naar schatting een 10.000 clandestiene leden.

De ter dood veroordeelde generaal Salan – bevelhebber in Algerije – kreeg een speciale plek in de gemeente van Berthomé, in 2006 werd het gemeenteplein naar hem genoemd: ‘La place du Général Salan’.  Bovendien organiseert de excentrieke burgervader jaarlijks een grote herdenking ter ere van deze elitetroepen uit Algerije. Dat het politiek-correcte clubje hem dat niet in dank afneemt, is vaststaand gegeven, maar deert de burgemeester niet. Integendeel, hij werkt graag op de zenuwen van weldenkend Frankrijk.

Enkele dagen geleden kwam de kranige burgervader opnieuw in het nieuws. In moeilijke financiële tijden moeten we de tering naar de nering zetten, aldus de burgemeester. Zogezegd, zo gedaan. Hij vatte de koe bij de horens en schafte de ‘keuzemaaltijden’ in de schoolkantine af en verving ze door een ‘uniek’ middagmaal, met alles erop en eraan, varkensvlees incluis.

Het vervolg kan u al raden. Het was weer dezelfde bevolkingsgroep die zich door die maatregel geviseerd voelde. Het gekende vocabularium werd bovengehaald: de burgemeester is een racist, een xenofoob en een fascist. Een tiental ‘goede zielen’, waaronder een zeker Sonia die zich beklaagde dat haar 5-jarig zoontje geen varkensvlees lust, betoogden aan het gemeentehuis. Onze 95-jarige jongeling haalde even de schouders op en ging over tot de orde van de dag.

Proficiat, burgemeester!

Asielinvasie: asieleisers weigeren pakketten Rode Kruis, Heidenau (Duitsland) weert zich

Terwijl de leugenmedia je enkel beelden tonen van kleuters en vrouwen, hier de beelden die men je NIET toont: agressieve moslimindringers in Macedonië weigeren hulppakketten omdat ze van het Rode Kruis komen en dus een kruis vertonen, onder het roepen van ‘no halal’.

Aanvankelijk hield de Macedonische regering de indringers correct met politiegeweld tegen aan de grens, maar onder druk van West-Europa werden de grenzen geopend, waardoor deze agressieve groep nu op weg is naar Servië en later Hongarije, van waaruit ze naar ons willen doorreizen.

In België zal het aantal erkende asielzoekers dit jaar de 80.000 bereiken; terwijl N-VA-staatssecretaris Theo Francken beweert dat ‘asielzoekers geen geld krijgen’, zal het bedrag aan belastinggeld dat aan deze erkende asielzoekers wordt uitbetaald zo stijgen tot meer dan 500 miljoen euro per jaar, of meer dan 20 miljard oude Belgische frank. Duitsland wordt intussen door een gelijkaardige invasie getroffen, daar worden dit jaar meer dan 700.000 indringers verwacht.

In West-Duitsland wordt elke vorm van protest met een enorme intimidatiecampagne door politiek, gerecht en media platgeslagen; in Oost-Duitsland durft men zich nog verweren.  In de stad Heidenau kwamen duizenden bewoners op straat in vreedzame protestbetogingen van de NPD. Uren later braken er rellen uit tussen groepjes rechtse lokale jongeren, aangevoerde extreemlinkse Antifa-relschoppers, en de politie daar tussenin.

Citaat van de dag over de seponering van de klacht tegen de VBJ-Zwanworsten

halalactie-tim“We snappen niet waarom het gerecht hier zo licht overgaat, terwijl in andere landen volwassenen gewoon met een revolver binnenstappen in scholen.”

‘Bezorgde moeder’ Brigitte Clarijs vergelijkt in de Gazet van Antwerpen van vandaag de Zwanworsten-actie van VBJ (vorig jaar in een school in Schoten tegen een verplichte halal-braai) met het gebruiken van vuurwapens in scholen in het verleden.

En nog in hetzelfde artikel in GVA: “Ze hoopte nog dat het Vlaams Belang een schadevergoeding moest betalen zodat de jongeren een nieuw klasetentje konden organiseren, maar dat is nooit gebeurd.”

Grappige vrouw. Meer kunnen we daar helaas niet over zeggen.

Gezocht! Zéér gevaarlijk!

Verplichte halal-braai in Schotense school kreeg bezoek van VBJ

Het Koninklijk Atheneum van Schoten organiseerde gisteren een halal-braai voor de leerlingen van de eerste graad middelbaar onderwijs. Verschillende ouders hadden bezwaren tegen deze – naar eigen zeggen – opgelegde indoctrinatie van de school omtrent islamitische gebruiken. Ze gingen daarvoor klagen bij de directie, maar kregen geen gehoor. De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) namen de verzuchtingen van deze ouders wel ter harte en trokken op actie uit. Lees verder Verplichte halal-braai in Schotense school kreeg bezoek van VBJ