Tag Archives: haat

[OPINIE] Westerse zelfhaat

Het is algemeen geweten: we lijden hier in het Westen aan een soort ‘schaamte’ voor bepaalde zaken uit het verleden. Die schaamte begint evenwel groteske vormen aan te nemen, want niet alleen worden er momenteel in de Verenigde Staten standbeelden van ‘foute’ generaals van de geconfedereerde zuidelijke staten uit publieke ruimten weggehaald of vernield, ook hier in Europa begint de politiek correcte waanzin totaal de pan uit te swingen.

Zo kon u onder andere vernemen dat in Lanaken de Cyriel Verschaevestraat plaats moet maken voor een Anne Frankstraat(!), dat in Duitsland alle nummerplaten met daarin de cijfers  4, 8, 14, 18, 28 en 88 niet meer mogen worden uitgereikt, vanwege een zogezegde link met Hitler en dat in Italië de afbeelding van Mussolini verboden zal worden.

De decennialange linkse indoctrinatie op onze scholen heeft dus duidelijk effect gehad. Alles wat nog maar van ver als ‘fout’ beschouwd kan worden, moet op de schop. Men is hier in het Westen duidelijk niet meer in staat om bepaalde feiten in hun historische context te zien.

Wat voor ons tegenwoordig ‘fout’ lijkt, was dat vroeger zeker niet. Waarom zouden de Duitsers bijvoorbeeld niet fier mogen zijn op de verwezenlijkingen van de Wehrmacht tijdens de twee wereldoorlogen? Alsof Duitsland het enige land ooit is geweest dat oorlogsmisdaden zou hebben begaan. Een land dat erin geslaagd is om in amper vijf weken tijd Frankrijk op de knieën te dwingen, en in enkele maanden tijd heel West-Europa heeft veroverd, mag daar zeker trots op zijn.

Zelfde in Italië: om te beginnen was –ondanks hetgeen de propaganda beweerde- Mussolini geen ‘dictator’: alle beslissingen moesten worden goedgekeurd door de Victor Emmanuel III, de toenmalige koning van Italië. Dat is bovendien de reden dat de monarchie werd afgeschaft na de tweede wereldoorlog. Bovendien bracht het fascisme een periode van veiligheid, kracht en orde.

Ook over ons koloniale verleden zijn we dikwijls onterecht beschaamd. Er zijn tegenwoordig zelfs veel Afrikanen die terug willen naar de tijd van de kolonies, omdat ondanks de negatieve kanten, er toen tenminste infrastructuur was, en er ziekenhuizen en scholen waren. Nu heeft men enkel ellende (stammenoorlogen, hongersnood, uitbuiting door dictators,..)

Over bijvoorbeeld de Arabische slavenhandel zwijgt men hier in het Westen dan weer in alle talen.

Als je ziet hoe men in Mongolië Djenghis Khan vereert, met een 40 meter hoog stalen standbeeld: het contrast kan niet groter zijn. En dat terwijl Djenghis Khan (naar Westerse normen) één van de grootste massamoordenaars uit de geschiedenis is.

Neen, laat ons gewoon respect hebben voor het verleden en het niet proberen uit te wissen.

Standbeeld Dzjengis Khan

UNIA: “‘Rot toch op met je Vlaamse identiteit’ behoort tot vrijheid van meningsuiting…”

6 maart 2017 bereikten de mainstreammedia één van hun dieptepunten: De Morgen-kameraad Joël de Ceulaer tweette toen namelijk: “Rot toch op met je Vlaamse identiteit. #moesterevenuit”. Het oogstte een storm(pje) van verontwaardiging, maar deze ging al snel weer liggen. Dat belette een aantal Vlamingen niet om toch klacht neer te leggen bij UNIA, zo ook Stijn Hiers, een bezorgde burger die deze uitspraak geheel terecht een belediging vindt aan het adres van alle Vlamingen (zo’n 7 miljoen).

id7.png

Kameraad de Ceulear trok zijn schouders eens op en de mensen van UNIA op hun beurt begonnen met het ‘onderzoeken’ van de klacht van Stijn. “Geachte, op maandag 6/3/2017 stuurde Joël de Ceulaer – ‘journalist’ – volgende tweet de wereld in: “Rot toch op met je Vlaamse identiteit. #moesterevenuit” Net zoals de uitspraken “Rot toch op met je Arabische identiteit” of “Rot toch op met je homofilie” is deze uitspraak een schande en beledigend voor iedere Vlaming. Op basis van afkomst (Vlaming) vindt de heer de Ceulaer blijkbaar dat we maar beter oprotten met die identiteit. Ik wens dan ook formeel klacht in te dienen tegen de heer de Ceulaer.

Het onderzoek duurde 14 dagen en vandaag kreeg Stijn het antwoord van UNIA in zijn postbus, we geven het u onderaan het artikel integraal mee, maar stippen toch al enkele zaken aan: “Uw melding heeft betrekking op de vrijheid van meningsuiting. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de vrijheid van meningsuiting een grote bescherming kent en dat ook woorden die “schokken, verontrusten  of kwetsen” geuit moeten kunnen worden.” Met andere woorden, “Rot op Vlamingen” is niet schokkend, verontrustend of kwetsend, zelfs niet als de persoon die deze uitspraak doet een publiek figuur is die een gans medium (De Morgen, weliswaar jaar na jaar een kleiner wordend medium) heeft om zijn boodschap van haat en verzuring te verspreiden.

Om tegemoet te komen aan de vrijheid van meningsuiting en naar analogie met de uitspraak van de Ceulenaer, vroegen wij ons af of onderstaande uitspraken dan wél “schokkend, verontrustend of kwetsend” zijn. Blijkbaar niet! Een klacht tegen ReAct zal dan ook uitblijven, of in ieder geval niet ontvankelijk verklaard worden. Toch blijft voor velen de vraag: op basis van welke willekeur is dan eigenlijk het Vlaams Blok veroordeeld, want hun uitspraken gingen nooit zover als deze die het onderwerp is van dit artikel?

id1id2id3id4id5id6

“Religieus extremisme” in de VSA

SPLCHet extreem-linkse SPLC (Southern Poverty Law Center) gaf onlangs vormingen aan Amerikaanse agenten en militairen. Deze gingen over het gevaar van religieuze fanatici die zich ophouden in de VSA. Wie valt daar onder? Zowat elk soort christen blijkbaar. Meer informatie