Tag Archives: gemeenschapsonderwijs

Ook de Nederlandse kinderopvang wordt meertalig

NederlandsNMBSAls het aan Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, wordt het op korte termijn mogelijk om buitenschoolse opvang meertalig aan te bieden. Dat staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. (brief kinderopvang pdf) Het is nog slechts een ‘voorgenomen beleidswijziging’ die door de minister in gang is gezet door allereerst de Tweede Kamer voor te lichten.

Momenteel kan in de reguliere kinderopvang alleen de Nederlandse taal (of de Friese taal of een levende streektaal) als voertaal gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen, maar gezien de ontwikkelingen elders in het onderwijs, lagen veranderen ook in de kinderopvang voor de hand. Dit uitgedachte plan zou volgens de minister aansluiten bij ontwikkelingen in het primair onderwijs, waar het al mogelijk wordt om een deel van de lessen in het Engels, Frans of Duits te geven.

De minister is op het idee gekomen door een plan van de gemeente Amsterdam. Daar heeft men dit idee postgevat, om een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor zowel buitenlandse, tijdelijk werknemers als internationale ondernemers te willen creëren. En daarbij denkt men dat dit een goede aansluiting op internationaal en meertalig onderwijs geeft. Het past inderdaad in de lijn van wat elders in het onderwijs ook het geval is, namelijk het meertalig maken hiervan. In de praktijk veelal Engels en Nederlands.

Momenteel gaan kinderen gemiddeld 38 uur per maand naar de buitenschoolse opvang. (bso) Het is de bedoeling dat straks voor maximaal 50 procent van de openingstijd opvang in een van de drie talen wordt aangeboden. Meertalige bso moet volgend jaar al mogelijk worden, als het aan de minister ligt. Voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot en met 4, wil de minister nog even wachten.

Let wel; nog heel even wachten, want ook voor deze leeftijdscategorie heeft de minister experimenten klaarliggen voor de instellingen die hieraan willen deelnemen. Eerst moet uit experimenten duidelijk worden dat dit voor deze groep geen aanwijsbaar negatieve gevolgen heeft op de taalbeheersing van de eerste taal. Dat moet wel lukken, want ook bij deze brief wordt niets vermeld over alle bezwaren die er zijn tegen meertalig onderwijs.

Moslims slachtoffer van linkse fundamentalisten

moslimasSinds afgelopen vrijdag is het hoofddoekendebat opnieuw actueel. Analysten, verontwaardigde moslima’s, mensenrechtenactivisten en anderen rollen over elkaar om hun mening te geven over dit ‘verbod’. In feite is het sop de kool niet waard.

Concreet gaat het over een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke symboliek in het Gemeenschapsonderwijs. Het dragen van een hoofddoek valt daaronder. Meer is er niet aan de hand.

Waarom dan al(tijd) die heisa? Waarom zijn het enkel de moslima’s die plots op hun achterste poten staan? De men-viseert-ons-cultuur geraakt stilaan afgezaagd. De moslims  hebben in feite zelfs geen poot om op te staan. Men jankt over uiterlijke kenmerken. En die kenmerken misbruiken ze om de maatschappij op te delen in ‘racisten’ en ‘verdraagzamen’ of iets moderner, ‘toleranten’. Uiteraard zit er meer achter deze plotse golf van ‘collectieve’ verontwaardiging.

Bij Rechts Actueel zijn we van de overtuiging dat moslims mensen zijn zoals u en ik. Ze eten, slapen, gaan werken, gaan naar school en zo meer. Net daarom is het niet nodig om hen een voorkeursbehandeling te geven. Dat zij een geloof aanhangen dat mogelijks haaks staat op de Westerse normen en waarden is een andere discussie. Daar gaat het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kenmerken niet eens over. Dit ‘verbod’ is er om net de gelijkheid tussen de verschillende geloofsovertuigingen te bevorderen. Zie het als in een uniformschool waar door het dragen van dat schooluniform ook de vele uiterlijke verschillen worden weggewerkt.

En nu komen we er. Deze manier van werken heeft slechts één doel voor ogen en dat is het leerplan op de voorgrond brengen en niet de randdiscussies waar pubers (en met hen tegenwoordig hun ouders) mee bezig zijn. Onderwijs moet centraal staan in een school. Het bewijs van het falen daarvan zijn de cijfers die enkele weken geleden opdoken aangaande de algemene kennis van de leerkrachten in opleiding.

Pubers, hoor ik u denken? Welja, pubers. Dit verbod is een overroepen zaak en lokt enkel reacties uit bij 15-16-jarige meisjes die plots hun islamitisch licht gezien hebben. Het aantal hoofddoeken is de afgelopen drie jaar dan ook aanzienlijk gestegen in die scholen waar het nog toegelaten werd. Op die manier zou je kunnen zeggen dat de hoofddoeken verzetssymbolen zijn geworden, zonder meerwaarde. Dat het geen geloofsuiting met zich meedroeg, daar is al een groot gedeelte van de Vlamingen zich een tijdlang van bewust.

De maatschappelijke gevolgen kunnen echter wel verder reiken dan een stoere protestactie in de één of andere gemeenschapsschool. Onze eigenheid, onze cultuur en zo meer staan stilaan op het spel. Toegeven aan het gejank van een paar enkelingen met een identiteitscrisis kan leiden tot de zoveelste uitholling van die zaken waar we in Europa zo hard voor gevochten hebben. Ik denk echter dat het Gemeenschapsonderwijs verstandig genoeg is om niet te plooien en het verbod niet te laten aantasten door enkele fundamentalisten ter linker zijde van het politieke toneel, die de moslims misbruiken om hun eigen anti-nationale agenda door te drukken. Ik mag het alleszins hopen.

Thuisonderwijs: steeds meer moslims kiezen ervoor

‘Leerplicht betekent dat ouders de plicht hebben hun kind te laten leren om hen zo voor te bereiden op een leven in de maatschappij. In België is er echter geen schoolplicht.’ Thuisonderwijs is voor vele mensen iets onbekend. Nochtans is het in Vlaanderen in opmars. Uit cijfers die Filip Dewinter (VB) opvroeg blijkt dat in vergelijking met 2001 het aantal kinderen dat thuisonderwijs volgt aanzienlijk gestegen is. Ook Liesbeth Homans (N-VA) vroeg in 2010 de cijfers op. Beide politiekers kwamen echter tot een bijzondere vaststelling. Meer informatie