Tag Archives: FVD

110.000 Vlamingen en Nederlanders tekenden al tegen het Marrakech-immigratiepact, gaan de politici eindelijk luisteren?

Vlaanderen: bijna 60.000, Nederland: ruim 50.000. In een democratie zouden deze indrukwekkende cijfers politiekers omver blazen, maar niet dus in ons land en bij onze Nederlandse buren. 110.000 handtekeningen werden op korte tijd behaald door het Vlaams Belang en het Forum voor Democratie om het ondertussen beruchte VN-migratiepact een halt toe te roepen.

Maar Nederland volhardt in de boosheid: daar komt een inlegvelletje met een ‘stemverklaring’ dat zal worden toegevoegd aan het pact. In België weet de N-VA ondertussen van geen hout pijlen te maken. De regering zullen ze er niet over laten vallen en zo zal ook België de reis naar Marrakech aanvatten. Dit ondanks waarschuwingen van onder andere professor arbeidsrecht Marc De Vos en het feit dat ondertussen ruim 10 landen Marrakech (extreem)links zullen laten liggen op 11 december.

Democratie is een lachtertje geworden in het ‘Westen’.  Desondanks kan je de hoop nog steeds vergroten van de misnoegde en stilaan woedende burgers door de petities te tekenen tegen het VN-migratiepact.

Nederland: https://forumvoordemocratie.nl/petities/stop-marrakesh

Vlaanderen: https://www.stopmarrakesh.com/

Gemeenteraadsverkiezingen in Nederland: PVV in 30 gemeenten zetels, FvD in gemeenteraad Amsterdam

De twee landelijke rechts-populistische partijen hebben flink wat zetels gewonnen. Allerhande lokale, leefbaar en divers rechtse partijen konden ook overal op zetels rekenen. Met name de Partij voor de Vrijheid (PVV), die hiervoor slechts in twee gemeenten zetelde, te weten Den Haag en Almere, kon flink wat volksvertegenwoordigers op de lijst bijschrijven. In Amsterdam, bolwerk van het grootbedrijf en extreemlinks, haalde toch wat verrassend het Forum voor Democratie (FvD) drie zetels.

Overal waar de PVV meedeed haalde ze dus zetels. Toch was het niet allemaal koek en ei, in Almere ging de partij terug van 9 naar 6 zetels en in Den Haag zelfs van 7 naar 2. In de laatste stad had men wel zware concurrentie van de Groep de Mos, een partij met een rechtse en lokale signatuur, die zelfs de grootste van de stad is geworden. In bevolkingsrijke steden zoals Rotterdam, Utrecht, Maastricht Zoetermeer en Enschede komt men voor het eerst in de gemeenteraad. Vanuit de gedachte om de partij te verwortelen in de samenleving kan men bij de PVV zeker tevreden zijn.

Ondanks weken van keiharde, negatieve campagne, met name vanuit de media, mag het Forum voor Democratie toch een drietal zetels innemen te Amsterdam. Dit is voor de landelijke partij, opgericht in 2016, de eerste maal dat men buiten de Tweede Kamer zetels wint. De partij keerde zich in de campagne met name tegen de verspillende, lokale bureaucratie. De partij ondersteunde daarbij in Rotterdam publiekelijk Leefbaar Rotterdam. GroenLinks wint in Amsterdam overtuigend de verkiezingen.

Het valt verder nog op dat zowel in Den Haag (Groep de Mos) als Rotterdam (Leefbaar Rotterdam) de lokale, populistische partijen de grootste zijn geworden. In Rotterdam ging Leefbaar met drie zetels terug naar 11, maar toch nog met een voorsprong van 6 zetels op de nummers twee. Dat is wederom een landelijke trend die zichtbaar is en erop duidt dat de populariteit van de landelijke, historisch grote partijen zoals de PvdA en de VVD nog altijd verder kan slinken.

Daartoe draagt bij dat allochtonen, met name islamieten, langzaam zich steeds beter beginnen te organiseren buiten de linkse politieke partijen. De voornaamste partij die dit weet te doen is DENK, een islamitische partij met vooral Turken en Marokkanen. Ze komt in 13 gemeenteraden binnen en daarbij zijn vooral Rotterdam met 3 zetels en Utrecht met 2 zetels noemenswaardig. Ook islamitische partijen als NIDA (in Rotterdam) en de Islamdemocraten (Den Haag) haalden zetels.

[VIDEO] Docu NL: Over de schaduwmacht en het partijkartel

Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de grote politieke stromingen in Nederland de macht verdelen. Dit alles komt voor het grote publiek naar voren in een documentairereeks van de Nederlandse publieke omroep de NPO. Men bekijkt in een eerste uitzending o.a. hoe de burgemeestersposten worden verdeeld onder leden van de grote politieke partijen. Al in deze eerste uitzending komt goed naar voren dat dit een handig systeem is om de macht te controleren en oppositiepartijen uit te sluiten.

Onder aanvoering van het Forum voor Democratie (FVD) is er sinds kort meer interesse voor de gebrekkige democratie in Nederland. De patriottische partij spreekt met regelmaat over het partijkartel, waarbij men doelt op het verdelen van de banen onder de grote partijen. In de documentaire komt Thierry Baudet van het FVD dan ook ruim aan het woord.

FVD doet mee met gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam

Forum voor Democratie (FVD) doet mee met een lijst in de hoofdstad Amsterdam. In 2018 op 21 maart zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen en in Amsterdam heeft het FVD genoeg kandidaten gevonden om een lijst te vullen. Lijsttrekker is de bekende journaliste Annabel Nanninga, daarnaast is bekend gemaakt dat bestuurder van de jongerenafdeling Yernaz Ramautarsing en voormalig VVD-Kamerlid Anton van Schijndel bovenaan de lijst komen. De patriottische partij hoopt op tenminste 6 zetels.

De hoofdstad is vanaf de jaren zeventig bolwerk van links-liberale politiek en heeft anders dan grote steden als Den Haag en Rotterdam geen Nederlandsgezinde partij in de gemeenteraad zetelen. Dit is iets wat de FVD ziet en men wil dan ook ‘de noodzakelijke veranderingen in Amsterdam afdwingen.’ Correct is de analyse dat de PvdA de politiek in de hoofdstad al tijden domineert. Hoewel D’66 nu de grootste is in Amsterdam, zijn wel de ambtenarij, onderwijs, politie en woningbouw in handen van de PvdA.

FVD gaat met de volgende verkiezingsthema’s naar de stembus;

Betaalbare woningen voor de middenklasse

Afschaffen erfpacht

Amsterdammers zélf hun burgemeester laten kiezen

Terugdringen islamisering

Draaideur criminelen nu echt keihard aanpakken

Vrije schoolkeuze terug

Lijsttrekker is aldus de in Amsterdam geboren Annabel Nanninga, ze maakte de afgelopen jaren furore als messcherpe columnist, met vooral kritiek op de voortschrijdende islamisering van Nederland. Ze laat in een uitgebreid artikel bij haar werkgever TPO weten waarom ze hiervoor kiest;

Maar toch, maar toch. Ik zette mijn eigen effectiviteit af tegen de realiteit in de wereld, in Nederland en in mijn geboortestad Amsterdam en trok allengs somberder conclusies. Vingers op zere plekken leggen en hard doorduwen is fijn, maar – wie zal het zeggen, is het de leeftijd, een vrouwelijk instinct of voortschrijdend inzicht – een rotte plek uitsnijden of een koele hand op een kwetsuur leggen zou ook weleens mooi zijn. Aanpakken, in plaats van aanwijzen. Iets doen in plaats van iets vinden.