Tag Archives: Frontbeweging

Zonnige en evenwichtige IJzerwake 2015

2015_IJzerwake_0001Alles was aanwezig op deze zondag 30 augustus 2015 bij de IJzerwake, stralend weer, een goed geoliede organisatie, meerdere tenten met snuisterijen en een goed gevuld programma. Toch viel het aantal bezoekers tegen, men haalde niet langer de 5.000 personen van de voorgaande jaren. Dat is onterecht, want ook dit jaar was de manifestatie er één om te bezoeken, al was het maar vanwege de talloze nationalistische organisaties die zich hieraan verbinden.

Het programma had als titel ‘1915: dodendraad door een gebroken staat’ en dus met een duidelijke heel-Nederlandse insteek, met een verwijzing naar de ijzerdraad gespannen tussen Nederland en Vlaanderen om er tijdens de Eerste Wereldoorlog voor te zorgen dat niemand vanuit Vlaanderen daar naar toe kon vluchten. Daarnaast werd er gewezen op de geest van de Frontbeweging, het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen, nooit meer oorlog en godsvrede.

Gastspreker was dit jaar Bart de Valck, de voorzitter van de Vlaamse Volks Beweging. (VVB). Hij opende zijn toespraak met de opmerking dat de IJzertoren dan wel niet meer voor de bedevaart in gebruik is, maar het monument van de Gebroeders van Raemdonck meer dan een goed alternatief is. De Valck hekelde de rol van de francofone krachten in België, die enkel meer geld en meer grond voor zich opeisen. Het antwoord zou volgens hem NON en “geen morzel Vlaamse grond” moeten zijn.

Daarnaast legde de VVB-voorzitter zich neer bij mogelijkheden van de partijpolitiek, om de brede Vlaamse beweging op te roepen om zich vooral hier niet blind op te staren, maar zelf in actie te komen. Een van de doelen daarbij is de afbouw van de tweetalige faciliteiten gemeenten rondom Brussel. Spreker wilde daarnaast het stilleggen van de benoemingsmolen en dat alle Brusselse akkoorden van tafel worden geveegd.

Wim de Wit, de voorzitter van de IJzerwake, raakte in zijn toespraak meerdere onderwerpen aan, te beginnen met de godsvrede, van het ‘nooit meer oorlog’ over de afschuwelijke oorlogshandelingen van de Eerste Wereldoorlog tot aan vandaag. De IJzerwake-voorzitter wees de Vlamingen erop dat zij zichzelf moeten zijn, normen bewaren en deze doorgeven aan de kinderen. Vreemdelingen zijn welkom, maar zouden eerst aan de plichten moeten voldoen en dan pas rechten ontvangen.

Over Europa keurde Wim de Wit het huidige model van de EU en een Verenigde Staten van Europa af, en ziet meer in een verenigd Europa met oude én nieuwe staten, met daarin en plek voor een onafhankelijk Vlaanderen. Tevens gaf de spreker aan dat de EU per direct de toetredingsonderhandelingen met Turkije stop moet zetten, mede vanwege de oorlogskeuze tegen de Koerden boven het indammen van de Islamitische Staat.

Daarnaast wees de IJzerwake-voorzitter er op dat Brussel een Vlaamse stad is, dat de Vlaamse regering het project Parking C moet voorkomen en moet aansturen op de hereniging met Noord-Nederland.

Naast de twee belangwekkende toespraken, waren er ook nog andere optredens op het programma . Zo trad de Vlaams kleinkunstenaar Bart de Bard op, werd een brief van een frontsoldaat voorgelezen, was er de bloemhulde en vlaggenparade, een gedicht over oikofobie, een aantal liederen én een sprankelend optreden door speelschaar Ossaert.

GAS-boete in Hoeilaart voor VVB terwijl burgemeester collaboreert met Franstaligen

11 november werd dit jaar eens niet overschaduwd door de bedenkelijke bedelactie van allerhande linkse figuren en verenigingen die zich verenigen onder de noemer 11.11.11. Voor één keer ging het over de echte reden van deze betaalde dag ‘congé’: namelijk 11 november, het einde van de Eerste Wereldoorlog in België. Traditioneel worden op die dag de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, maar ook die van andere oorlogen herdacht. Op 11 november gebeurt dit eveneens bij onze zuiderburen in Frankrijk.

Maar om de Vlamingen eraan te herinneren dat aan het front in de Westhoek vooral moedige Vlamingen stierven, plaatste de Vlaamse Volksbeweging (VVB) op verschillende herdenkingsplaatsen een bord met de boodschap ‘1914-1918 van zelfbestuur naar onafhankelijkheid’. Net zoals de IJzertoren tot stand kwam dankzij de Vlaamse Frontbeweging en hun tomeloze inzet voor het verdedigen van ons grondgebied, komt ook de moderne Vlaamse beweging voort uit deze Frontbeweging. Maar deze feiten zijn blijkbaar onbekend voor de burgemeester van Hoeilaart. Tim Vandeput (Open vld) is namelijk niet gediend met de vreedzame actie van de VVB: “Zo’n actie op een dag als Wapenstilstand is ongepast en respectloos. Ik wil de VVB daarom een GAS-boete geven.”

vzno

Ondanks het feit dat deze boete kan oplopen tot 300 euro is de VVB allerminst onder de indruk: “‘Officier-burgemeester’ Tim Vandeput is blijkbaar niet op de hoogte van de verzuchtingen van heel wat van de gewone Vlaamse piotten in de loopgraven toen. Namens de VVB is ere-voorzitter Guido Moons bereid om voor de culturele raad van Hoeilaart een historisch gefundeerde causerie te komen geven over hoe in de loopgraven van de IJzer niet alleen werd gevochten en gesneuveld tot meerdere eer en glorie van vorst en vaderland, maar ook de moderne Vlaamse Beweging haar oorsprong vond. Anderzijds raadt de VVB hem ook een bezoek aan de site van de IJzertoren aan.”

Over de GAS-boete is de VVB niet te spreken en heeft het over twee maten en twee gewichten: “Franstalige borden op de openbare weg in Hoeilaart genieten niet van het voorrecht om te worden verwijderd én om een GAS-boete te krijgen. De VVB denkt er dus niet aan om bij een eventuele ontvangst van de GAS-boete die te betalen. Indien het gezond verstand in Hoeilaart niet primeert, brengt de VVB deze zaak vast en zeker voor de rechtbank.”

We volgen deze zaak uiteraard voor u op de voet.

Piet Chielens mist de essentie – VOS: “Discriminatie aan het IJzerfront”

Het vernieuwde In Flanders Fields museum oogst veel lof. Dat is in grote mate de verdienste van conservator Piet Chielens, als geen ander op de hoogte van het drama dat zich in de Eerste Wereldoorlog aan het Brits-Duitse front in Ieper en omgeving afspeelde. Afgelopen weekend stond De Standaard uitgebreid stil bij de recente heropening en verleende hem daarbij uitgebreid het woord. Meer informatie