Tag Archives: Frédéric Erens

Mars tegen Brusselse Wantoestanden verboden want “er heersen erge spanningen in de wijk”

Ja hoor, organisator Frédéric Erens kreeg vandaag per post de mededeling dat de Burgermars tegen de Brusselse Wantoestanden niet mag doorgaan “want er heersen op dit ogenblik erge spanningen” in de stad Brussel. Zeker! Het staat er echt! En de Belze plisie kan dat niet aan blijkbaar. Wat een grap, daar in Brusselstan.

 bpem.png

[CITAATvdDAG] Vlaams Belang wint klacht tegen discriminatie

brussel markt“De houding van het Brusselse stadsbestuur ten aanzien van het Vlaams Belang schendt de rechtsgelijkheid tussen de burgers.” Deze uitspraak deed de Vaste Cultuurpactcommissie (VCP) tijdens de zitting van 1 juli 2013.

De meerderheidspartijen én de partijen in de oppositie mochten in het Brusselse stadsblad ‘De Brusseleir’ naar aanleiding van de jongste gemeenteraadsverkiezingen hun mening ventileren over het beleid dat de zes laatste jaren werd gevoerd. Met uitzondering evenwel van het Vlaams Belang. Daarop diende Frédéric Erens van het Vlaams Belang in Brussel een klacht in bij de VCP. En deze hebben ze nu gewonnen.

De VCP veegt daarbij het nepargument van de Stad Brussel van tafel, als zou het Vlaams Belang geen democratische partij zijn. De VCP verwijst daarbij naar een niets aan duidelijkheid overlatend arrest van de Raad van State (arrest van 15 juni 2011) dat duidelijk stelt dat Vlaams Belang de beginselen van de democratie NIET schendt, en dus wel degelijk een democratische partij is. Tevens verwijst de VCP naar het Grondwettelijk Hof, dat in een arrest van 3 december 2009 stelt dat “de democratie derhalve slechts werkzaam kan zijn door de vrijheid van meningsuiting”.

Open Vld misbruikt VGC-middelen (uw belastinggeld dus) voor persoonlijke verkiezingscampagne

Regelmatig organiseert de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in de gebouwen van de VGC aan de Lombardstraat tentoonstellingen van (Brusselse) kunstenaars. Dat gebeurt ook nu, in volle verkiezingscampagne. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat de artieste ditmaal niemand minder is dan Paula Raiglot, verkiezingskandidate voor Open Vld voor Brussel-stad. Vlaams Belang vindt dat het totaal onaanvaardbaar is dat de gebouwen van de VGC misbruikt worden om tijdens de verkiezingscampagne bepaalde kandidaten naar het voorplan te schuiven. Meer informatie