Tag Archives: Europees Parlement

Zowel N-VA als Vlaams Belang willen pushbacks en opvang in eigen regio, Tom Van Grieken nuanceert echter “stoere woorden” van N-VA

Eerder deze week werd in het Europees parlement gedebatteerd over de vluchtelingencrisis waaraan maar geen einde lijkt te komen. En waar gedebatteerd wordt, vallen soms rake klappen. Migratiedebatten vinden we bovendien erg leuk en volgen we dan ook met graagte. Beloftes en dreigende taal zijn immers niet weg te denken. De mannen onderscheiden er zich van de postkaarten.

Zo hadden we de ondervoorzitter van de N-VA, Sander Loones, die de Europese parlementsleden er op attent maakte dat “Pushbacks, opvang in eigen regio en strikte limieten noodzakelijk zijn om mensenhandelaars te kraken.” Applaus vanwege onze redactie voor zo’n nuchtere vaststelling. Maar dat was nog niet alles: “Louter spreiden van migranten en vluchtelingen in Europa zal nooit de totaaloplossing bieden.” Boem. Paukeslag! Zum Wohl voor deze N-VA’er.

Maar er moest ons toch een vraag van het hart die ons te binnen schoot na deze prachtige les in globale crisisbezwering. Gewoon. Voor de zekerheid. En omdat we niet graag met vragen blijven zitten. Want al die woorden, wat betekenen die zonder de daaraan gekoppelde daden? En dat vroegen we rechtsreeks – via Twitter weliswaar – aan Europees parlementslid Loones.

Sander kent zijn wereld, is een beleefd man, gaf vrijwel meteen antwoord en treedt bovendien deels onze verzuchting bij: “… wordt aan gewerkt …”

Nou. Dat kon ons inziens beter. Met dat antwoord namen we dan maar contact op met Tom Van Grieken, de voorzitter van de migratiepartij bij uitstek. Op de Madou – alwaar de VB’ers met nog enkele dapperen volgehouden werken aan de gestage klim naar de top, die momenteel nog steeds overtuigend in handen is van de partij van De Wever en Co, vielen ze enigszins van verbazing van hun bureaustoel: “Zoals bekend, is het Vlaams Belang al lang een uitgesproken voorstander van opvang in eigen regio en pushbacks. Dat ook de N-VA zich ondertussen voorstander verklaart van pushbacks mag verbazen, aangezien deze regering met N-VA-minister Vandeput Belgische marineschepen naar de Middellandse Zee stuurt om net het omgekeerde te doen van wat de N-VA beweert te willen. Lees: niet om de illegale immigratie naar Europa te stoppen, maar net om ze te faciliteren.

En wat dan met de bewering dat ons land eerder een eindbestemming is dan een transitland? Want daar heeft Loones zonder twijfel een sterk argument in handen. TvG: “Dat landen zoals Hongarije en Italië voornamelijk doorreislanden zijn en België een land van bestemming, valt natuurlijk niet te ontkennen. Ik zou zelfs zeggen: onder deze regering is België meer dan ooit een land van bestemming voor immigratie vanuit alle windstreken geworden. Alleen al in de eerste twee jaar van deze legislatuur kwam liefst 12 procent meer immigranten dit land binnen dan onder Di Rupo. Ondertussen zit ook het totale aantal asielaanvragen in de lift (+17 procent). Tegenover de bewering van Theo Francken dat het aantal ‘eerste asielaanvragen’ lichtjes daalt, staat de vaststelling dat het aantal ‘eerste asielaanvragen’ in de EU in de eerste maanden van dit jaar niet ‘lichtjes’, maar met 29 procent daalde! (bron: Eurostat)”

Ho ho! Wacht even, want België is dus een eindbestemming, maar niet als enige in de Europese Unie natuurlijk. En daar vergeet Sander Loones even op te wijzen lijkt ons. De reden voor dat bewust stilzwijgen ligt volgens de jonge Van Grieken voor de hand: “Er zijn in Europa inderdaad nog andere landen van eindbestemming, zoals bijvoorbeeld Denemarken en Oostenrijk. Het verschil met België is evenwel dat daar ondertussen op woorden ook daden zijn gevolgd. In eigen land dienen de vele stoere woorden voor de televisiecamera’s enkel als rookgordijn om het uitblijven van daden en resultaten op het terrein achter te verbergen.

Geen woorden maar daden blijken de toverwoorden. De échte verandering is nog niet voor meteen, maar we blijven hopen. En wie die verandering verwezenlijkt maakt voor ons niet uit. Als het maar verandert!

Lauren Southern ondervraagd door het VK op basis van anti-terrorismewet: persona non grata! VB nodigde haar uit met persmoment in EU-parlement

Sinds het fenomeen van de IS-strijders heeft Groot-Britannië heel wat jihadi’s die zijn gaan moorden in Syrië terug binnengelaten binnen haar landsgrenzen. Maar de grenzen lijken nu toch gesloten te zijn. Afgelopen dagen werden er wel degelijk mensen de toegang tot het land geweigerd. Een hoopvolle evolutie? Niet echt.

lskm.jpg

Lauren Southern op bezoek in Zuid-Afrika.

Want wie mocht er het land van de Big Ben en de high tea niet in? Terugkerende islamterroristen? Leden van een beruchte motorbende? Leiders van een pedofielienetwerk? Neen: poppemieke Lauren Southern en ideale schoonzoon Martin Sellner. De eerste is Canadese, heeft een blog en maakt onder andere gewag van de wantoestanden die de Zuid-Afrikaanse boeren ondergaan. De tweede is voorzitter van de Identitaire beweging in Oostenrijk en wilde gaan speechen over de vrijheid van meningsuiting (!).

Waarom werden zij dan geweigerd in Groot-Brittanië en in het geval van Martin 48 uur vastgehouden? Waarom werd Lauren ondervraagd op basis van de terrorismewetgeving in Engeland? Vragen als “Wat zou u voelen mochten moslims omver gereden worden met de wagen?” passeerden de revue… Waarom? Niemand die het weet. En om die reden organiseerde de Europese fractie waar het Vlaams Belang toe behoort een persconferentie in het hart van ‘democratisch’ Europa. Uiteraard in voltallige AFwezigheid van de Vlaamse pers. Andere media waren wel geïnteresseerd, het voorval is dan ook erg frappant te noemen.

Aan het woord: Gerolf Annemans (VB), Janice Atkinson (voormalig UKIP en Zuid-Afrika-specialiste) en uiteraard Lauren Southern zelf.

Martin Sellner bij zijn thuiskomst in Wenen:

mswmsw2

Nog een aantal Twitterberichten, waaronder het gesprek tussen EDL-kopman Tommy Robinson en Lauren Southern.

De documenten die Lauren Southern onder haar neus geduwd kreeg na haar arrestatie aan de Engelse grens. “Shedule 7 to the Terrorism Act.” On-voor-stel-baar!

tae2tae

George Soros heeft 11 Belgische partners die zijn agenda dienen, waaronder 1 N-VA’er

Eerder deze week berichtten we over de Sorosleaks (lees hier), ofwel de gelekte interne informatie die aantoont hoe de miljardair George Soros zijn centen aanwendt om de progressieve en identiteit-vernietigende agenda wereldwijd door te voeren. Vandaag geven we u de namen van de elf Belgische ‘partners’ van Soros waaronder ook een N-VA’er en uiteraard enkele liberalen, een ‘groene’, een CDH’er en een aantal socialisten.

osep.png

De term ‘partners’ klinkt misschien wat overdreven, maar de Open Society Foundation (OS) van Soros maakte een lijst op onder de titel ‘Reliable allies in the European Parliament (2014 – 2019)‘, vertaald: ‘Betrouwbare partners in het Europees Parlement (2014-2019)’. Met andere woorden een lijst van parlementairen die  – na grondig onderzoek door de OS van hun parlementair werk en visies – voldoende betrouwbaar geacht worden om de politieke agenda van Soros te dienen en daarvoor ongetwijfeld benaderd worden.

In de lijst werden hun functies opgenomen (minister, senator, politieke carrière, …), maar eveneens waarom ze partners zouden kunnen zijn van de OS. Zoals we weten is voor Soros de progressieve agenda belangrijk, dus het zijn die thema’s die moeten overeenkomen met de bezigheden van de bewuste parlementairen. We voegden deze toe in onderstaande lijst. Daar gaan we:

Lijst van de 11 Belgische betrouwbare partners van de Open Society Foundation (voorheen Open Society Institute) in het Europees Parlement

Wallonië

 • Arena Maria (PS) – Interessant voor asielkwesties, sociale dialoog en sociale rechten, TTIP, (…) en de strijd om gendergelijkheid.
 • Bayet Hugues (PS) – Interessant voor sociale rechten, een minimumloon in de ganse EU en LGBTI-rechten.
 • Tarabella Marc (PS) – Interessant voor publieke aankopen, tegen sociale dumping en sociale- en milieuthema’s. Verder zet hij zich in voor gendergelijkheid, sociale rechten en de belangen van werknemers.
 • Deprez Gérard (MR) – Interessant voor mensenrechten, asiel en migratie.
 • Lamberts Philippe (Ecolo) – Interessant voor financiële reglementen, fiscale ‘eerlijkheid’, post-crisis economie, onderzoek en industrie, transparantie en sociale rechten.
 • Michel Louis (MR) – Omwille van zijn strijd om de mensenrechten, zijn kennis van recht en zijn pro-Europese houding vindt OS hem belangrijk gezien zijn belangrijke en leidinggevende functies in het Europees Parlement.
 • Rolin Claude (CDH) – Deze voormalige vakbondsleider van ACV/CSC (ook zo vermeld door OS) krijgt een vermelding vanwege zijn strijd voor de Europese Staalindustrie en verder interessant voor de werklozenstrijd in de industriesector.

Vlaanderen

 • Van Brempt Kathleen (sp.a) – Interessant voor sociale rechten (strijd tegen armoede), jongerenkwesties, opportuniteiten voor gelijkheid, energie, klimaats- en milieukwesties. Als extra wordt vermeld dat ze lid is van de commissie ontwikkelingssamenwerking en dat ze met een delegatie naar het Arabische schiereiland Arabië ging. Hoe ze zich in beide gaat profileren is voor het OS nog onduidelijk.
 • Neyts-Uyttebroeck Annemie (Open Vld) – Belangrijk voor de OS gezien haar sterke invloed in de commissie buitenlandse zaken, veiligheid en defensie van het EP aangezien ze bij alle dossiers betrokken is. Ze krijgt een extra vermelding omdat ze banden heeft met de Amerikaanse Democratische Partij.
 • Verhofstadt Guy (Open Vld) – Interessant voor recht, Europese integratie, het Europese nabuurschap waarbij Rusland in het bijzonder wordt vermeld, basisrechten, post-crisis economie, financiële reglementering en institutionele zaken aangaande de EU. Extra vermelding: “Fel progressief, pro-Europees en federalist, maar zal zich uitsluitend richten op de meest politiek belangrijke dossiers.
 • Demesmaeker Mark (N-VA) -Interessant voor media en onderwijs, regionale autonomie, sociale rechten, een minimumloon in de ganse EU en LGBTI-rechten. Extra vermelding: “Sterke verdediger van de splitsing van België, maar kan worden ingeroepen inzake grondrechten en media-gerelateerde kwesties.

 

De volledige lijst van de OS bevat 226 namen uit verschillende EU-landen van voornamelijk liberalen, socialisten en groenen. Dat een N-VA’er opgenomen werd in deze lijst is een bedenkelijke eer voor de grootste partij van het land. Het verklaart wél waarom de N-VA prominent aanwezig was tijdens de afgelopen Gay Pride in Antwerpen, één van de maatschappelijke thema’s waar George Soros op inzet. Ook een staatszaak maken in het federaal parlement van transgendertoiletten is een gevolg van deze progressieve politieke ingesteldheid.

We herhalen dat George Soros mag steunen wie hij wil en centen mag geven aan wie hij wil, maar wie een conservatief, nationalistisch ideaal nastreeft, weet nu voor wie hij of zij zeker niet moet stemmen bij de volgende Europese, federale en regionale verkiezingen. Een verwittigd man is er immers nog steeds twee waard.

Brexit-consequentie: onafhankelijkheid voor Noord-Ierland, Schotland en Wales

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU. Dat werd gisteren door de Engelsen, de Schotten, de Welshmen en de Noord-Ieren zo beslist. De EU staat met de billen bloot en zal zich hierbij moeten neerleggen. Maar voor volksnationalisten gaat dit niet ver genoeg.

Brexit

De EU is een superstaat die aaneenkleeft door middel van bankgeld en vreemdelingen. Het systeem werd zo opgebouwd dat het verlaten van een lidstaat – zoals nu het VK – zware gevolgen kan hebben voor de andere EU-landen op economisch gebied. De EU-burger zal steeds mogen opdraaien voor zaken waar hij of zij niet eens inspraak in heeft.

Het is een goede zaak dat één van de grootste spelers binnen de EU nu de deur achter zich terugtrekt. Het toont aan hoe wereldvreemd de EU-bazen omsprongen met het geld van de EU-burger. Het bekostigen bijvoorbeeld van een ware asielinvasie die de EU miljarden kost, daar heeft u ongetwijfeld niet om gevraagd toen u de laatste keer voor het Europees parlement bent gaan kiezen.

Maar goed, het VK vertrekt en dat vinden we – terecht – een goede zaak. Maar gaat Londen nu consequent zijn en het soevereiniteitsbeginsel (waar heel dit referendum tenslotte om gaat) ook toepassen op de door haar eigen bezette gebieden: Noord-Ierland, Schotland en Wales? We durven het te betwijfelen!

Neen, voor ons is het duidelijk: vandaag geen Union Jack die wappert in de redactielokalen, maar wel een verbrande EU-vlag en daarenboven de hoop dat Noord-Ierland, Schotland en Wales krijgen wat hen toebehoort. Hun eigen onafhankelijkheid of de hereniging met Ierland in het geval van Noord-Ierland!

Turks wordt officiële taal in Europese instellingen

Het zou een goed idee zijn als Turks een officiële taal wordt in de Europese Unie en parlementariërs van het noordelijk deel van Cyprus (Turks-Cyprioten) worden toegelaten als waarnemer in het Europees Parlement”. Daarvoor pleitte een werkgroep van het Europees Parlement in Straatsburg al op 13 maart 2007. Toen werd de kans niet groot geacht dat het voorstel voldoende steun zou krijgen…

eut

Maar negen jaar later is de aanzet gegeven. Hoewel Turkije (nog) geen deel uitmaakt van de EU, wordt het Turks de zesde officiële taal bij enkele Europese instellingen. Nog niet bij de Commissie of het parlement, wel al bij de Raad van Europa en bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Deze aanpassing komt er omdat dat de Turkse delegatie bij Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 12 naar 18 (10 behorende tot de islampartij AKP) leden aangroeide. Daardoor wordt Turkije, samen met Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Rusland, een van de voornaamste spelers binnen die raad.

De Raad van Europa werd op 5 mei 1949 met het ‘Verdrag van Londen’ opgericht. Van deze internationale organisatie, met zetel in Straatsburg, zijn 47 landen lid. Daarnaast zijn er 3 niet-Europese landen (Israël, Mexico en Canada) en Vaticaanstad waarnemer bij de raad. Dan zijn er nog – hoe vinden ze het uit – ‘partners in de democratie’: Palestina, Kirgizië, Jordanië en Marokko.

Aan de beslissing over het Turks als officiële taal, die er al midden januari kwam, werd weinig ruchtbaarheid gegeven, bijna ‘en stoemelings’ zouden ze in Brussel zeggen. In de Vlaamse kranten hebben we er alleszins niets over gelezen, of we moeten ons vergissen. Men kan zich bij deze erkenning vele vragen stellen. Waarom maakt Turkije – amper 3% Europees – deel uit van de effectieve leden van de Raad van Europa en waarom is het geen waarnemend lid zoals bijvoorbeeld Canada?

Hoelang gaat het nog duren vooraleer ook de Commissie en het Europees Parlement het Turks als officiële taal gaan beschouwen? Waarom wordt bijvoorbeeld het Spaans (wereldwijd spreken 466 miljoen mensen Spaans) geen officiële taal binnen die instellingen? En zo kunnen we nog even doorgaan…

De bedoelingen liggen voor de hand. Beetje bij beetje wordt het Turkse Kalifaat de EU binnengeloodst. De schendingen van de mensenrechten, de repressie op de Koerden, het blijven ontkennen van de Armeense genocide, het vervolgen van journalisten en opposanten, het dubieus omgaan met de moordpelotons van IS, enzovoort, dat alles is voor Juncker en C° geen voldoende reden om de aanvraag voor een eventueel lidmaatschap van Turkije definitief naar de prullenmand te verwijzen.

Talip Kucukan van de ‘Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling’ (sic), de AKP, was er als de kippen bij om te verklaren fier te zijn dat het Turks alzo het statuut van een wereldtaal verwerft. De partij die de islamitische Moslimbroederschap – door verschillende landen als terroristische organisatie beschouwd – onvoorwaardelijk steunt, wordt daardoor nog maar eens gededouaneerd.

Als men aan de Nederlandse ex-premier Balkenende de vraag stelde: “Maar is Turkije wel Europees?“, antwoordde hij steeds bitsig: “We moeten nu ophouden te zeuren over wie er wel en wie niet Europees is. Turkije heeft zo goed haar best gedaan, dat ze een lidmaatschap verdient.” In dezelfde sfeer was José Manuel Barroso, van wie we gelukkig ook verlost zijn, van mening dat ‘identiteit’ een gevaarlijk woord is. Daarmee bedoelde hij uiteraard de Europese identiteit. De Portugese ex-communist was van mening dat Turkije zijn plaats binnen de EU verdiende. Met die stelling stond hij spijtig genoeg niet alleen. Na al wat er de voorbije maanden en weken gebeurde, zijn er nog altijd politici die de kandidatuur van Turkije blijven steunen. Gaan ze het dan nooit leren.

Neen, voor ons geen Turks of geen Turkije in Europa!

Marine Le Pen uitgenodigd op Vlaams Belang-colloquium

De afgelopen maanden werd Europa overspoeld door tienduizenden vreemdelingen, al dan niet uit oorlogsgebied. De meesten onder hen hebben echter niet de intentie om na hun tijdelijke opvangperiode de Europese Unie te verlaten. Waarom zouden ze ook wanneer ze in hotels worden opgevangen, als koningen worden behandeld en alle faciliteiten krijgen die ze maar wensen.

eucvb

Daardoor komt onder andere onze sociale welvaart op de helling te staan, stijgt de werkloosheid nog meer en geraken meer en meer Europeanen gefrustreerd. Maar de EU blijft doorzetten en verplicht de Europese lidstaten massaal veel vreemdelingen extra op te vangen.

Op 15 september aanstaande verzamelt het Vlaams Belang voor een colloquium in het Vlaams Parlement. De partij wil de open-grenzen politiek van de EU aan de kaak stellen en nodigt hiervoor Front National-voorzitter Marine Le Pen uit. Zowel het Vlaams Belang als het Front National, politieke partners in het Europees Parlement, zijn deze nefaste politiek beu en willen bekijken wat hiertegen kan gedaan worden: “Wij willen naast de Belgische ook de Europese dictaten een halt toeroepen. Hierdoor besparen we miljarden, kunnen we de massa-immigratie stoppen, herwinnen we onze soevereiniteit en worden we weer baas over eigen geld en eigen grenzen.”

Ook lijken beide partijen voorstander te zijn van een Vlaanderen zonder de EU: “Een welvarende toekomst voor Vlaanderen kan enkel los van België en los van deze EU. Met dit colloquium zet het Vlaams Belang opnieuw de bakens uit.” De partijen willen immers niet langer dat de EU-burgers financieel opdraaien voor de EU-fratsen: “De EU-elite verplicht ons op te draaien voor de miljardenschulden van Zuid-Europa en kijkt werkloos toe hoe gelukzoekers uit alle windstreken massaal Europa blijven binnenstromen. Elke goede huisvader beseft dat dit op een failliet uitdraait.”

Wie meer wenst te weten te komen over de plannen van het VB en het FN kan hier terecht: http://www.grenzenstellen.eu/.

Viktor Orban in het Europees parlement: ‘Europa aan de Europeanen, Hongarije aan de Hongaren, EU-asielbeleid is krankzinnig!’

Viktor-Orban-2In het door links gedomineerde Europese parlement is de vrijheidslievende conservatieve koers van Hongarije al lang een doorn in het oog.  Daarom besloot men de Hongaarse Eerste Minister, Viktor Orban, op het matje te roepen.  Doorgaans zijn politieke leiders geïntimideerd door het Parlement en proberen ze er de linkse hardroepers, zoals Guy Verhofstadt, naar de mond te praten.  Orban had daar duidelijk geen zin in, en zegde de EU-nomenklatoera eens even duidelijk waar het op staat.

Enkele heerlijke citaten:’  Europa moet voor de Europeanen blijven, en Hongarije voor de Hongaren’;  ‘het voorstel van de Europese Commissie om de bootvluchtelingen met quota over de ganse EU te spreiden is krankzinnig’;  ‘het illegaal de grens overschrijden is een misdaad en moet hard aangepakt worden’;  ‘wij mogen als Hongaren debatteren over wat wij maar willen, ook over het herinvoeren van de doodstraf, dat is vrije meningsuiting en democratie’;  en als klap op de vuurpijl aan het adres van de Europese Commissarissen: ‘ De mening van een minister, eerste minister of een commissaris is maar één mening tussen velen, in een democratie beslist het volk, en wie de Hongaren zegt wat zij wel of niet mogen doen schendt zelf de Europese Verdragen.’

Zelden werd er in het Europese parlement in tien minuten tijd zoveel gezond verstand getoond.  Ze zijn er daar in Straatsburg nog niet goed van…  Meteen na de degelijke Orban sprak de aanvoerder van de liberalen, ‘Gekke Guy’, die alweer kompleet molenwiekend uit de bocht ging, en de politieke vluchtelingen uit Hongarije vergeleek met de asielbedriegers vanuit Noord-Afrika.  De man, die steeds spreekt in steenkoolengels en weigert zijn moedertaal Nederlands te gebruiken (terwijl Orban uiteraard wel Hongaars sprak),  kent geen enkele schaamte.

« Oudere berichten