Tag Archives: eu

IREXIT FREEDOM PARTY, een Ierse politieke partij in oprichting

Afgelopen vrijdag kwamen zo’n 400 Ieren in Dublin tezamen voor een congres van een nieuwe politieke partij die naar de naam IREXIT FREEDOM PARTY luistert. Het belangrijkste doel van de partij, zoals de naam al doet vermoeden, is dat men wil dat Ierland de Europese Unie verlaat en opnieuw soevereiniteit verkrijgt. Daarmee de controle over de grenzen, munteenheid, belastingen enzoverder. Organisator van het congres was Hermann Kell, de oud persvoorlichter van Nigel Farage.

De partij laat via haar website weten dat men uit de Europese Unie wil, maar wel positief tegenover Europa staat. Als alternatief wil men naar een Europa der soevereine natiestaten. Een Europa waarbij deze staten vreedzaam samenwerken. Tevens wil de partij opkomen voor het Ierse volk en daarmee ook de Ierse taal, cultuur en de natuur beschermen. ‘Ierland is ons thuis, geen economisch gasthuis…’

Het voorlopige programma telt zaken als het verlagen van belastingen en vermindering van overheidsuitgaven, een pro-nataliteitspolitiek middels stabiele families en het gebruiken van de grondstoffen en gelden voor de eigen bevolking. De partij vindt dat het Ierse volk het recht moet hebben om over de eigen gelden, wetten en grenzen te beslissen.

Of het programma en daarmee de partij zelf aanslaat bij de Ierse bevolking is nog afwachten, dat 400 mensen betalen om een partijpolitiek congres te bezoeken mag als een positief signaal worden gezien. Desalniettemin vindt het belangrijkste programmapunt om uit de EU te stappen niet al te veel steun onder de Ieren, uit een peiling van mei van dit jaar bleek dat meer dan 90 procent van de Ieren in de EU wil blijven.

Europese Unie verlengt economische sancties tegen Rusland

Eind juni heeft de Europese Unie besloten om zonder veel discussie de economische sancties tegen Rusland met zes maanden te verlengen. Deze zouden op 31 juli aflopen en lopen nu door tot en met januari van het volgende jaar. Dit werd door de leiders van de 28 EU-landen eensgezind besloten op een samenkomst in Brussel. Enkel de nieuwe Italiaanse premier Guiseppe Conte had vooraf enig kritiek geuit op het laten doorlopen van de maatregelen, maar trok de bezwaren in Brussel weer in. Rusland ziet het verlengen van de sancties als een gemiste kans voor een constructieve herziening van het EU-buitenlandbeleid ten opzichte van het land.

De Europese Unie is niet blij dat de Krim zich bij Rusland heeft aangesloten en ook de vermeende steun van de Russische regering aan de opstandelingen in de oostelijke regio’s in Oekraïne valt niet goed. Dit laatste is in overtreding met het vredesplan van Minsk, maar dat is bijvoorbeeld ook de rol van de Oekraïense militairen die nog altijd de oostelijke gebieden bestoken. Overigens met wapens die men in de Verenigde Staten van Amerika heeft gekocht.

Deze economisch sancties en allerlei grove retoriek passen bij de onbegrijpelijke houding van de EU om Rusland verder van zich weg te duwen. Dit lijkt met name in reactie op de constante druk van uit de VSA, die om allerlei redenen veel baat hebben bij een verstoorde relatie tussen de EU en Rusland.

De door dit besluit verlengde economische sancties omvatten;

• Gelimiteerde toegang tot de primaire en secondaire EU-kapitaalmarkt voor de vijf belangrijkste Russische, financiële instituties in handen van de staat en dochtermaatschappijen in meerderheidseigendom buiten de EU, alsook de drie belangrijkste Russische energiebedrijven en drie defensiebedrijven;
• Het opleggen van een export- en importverbod op de handel in wapens;
• Vastleggen van een exportverbod op de ‘goederen voor dubbel gebruik’ voor militair gebruik of militaire eindgebruikers in Rusland;
• Russische toegang beperken tot een aantal gevoelige technologieën en diensten die voor de productie van en onderzoek naar olie kunnen worden gebruikt.

In aanvulling op deze economische sancties zijn er evenzo enkele EU-maatregelen als antwoord op de crisis in Oekraïne en deze omvatten;

• Beperkende maatregelen tegen individuen gericht, namelijk een inreisverbod en het bevriezen van de eigendommen, op het moment loopt dit tegen 155 personen en 38 rechtspersonen tot en met 15 september 2018;
• Beperkende maatregelen in antwoord op het aansluiten van de Krim en Sevastopol bij Rusland, tegen deze specifieke gebieden, lopen tot en met 23 juni 2019

Verklaring van Marrakesh: EU wil legale immigratie van Afrikanen

Begin van deze maand kwamen in Marrakesh te Marokko 58 Europese en Afrikaanse landen samen om te overleggen over kwesties als migratie en ontwikkeling. Hieruit kwam een politieke verklaring, die vol staat met informatie die een aardige indicatie geeft van de plannen op gebied van de immigratie van Afrikanen naar Europa. Het belangrijkste om hiervan dit onthouden is dat men wederom de keuze herhaalt dat massale legale immigratie plaats móet vinden. Enkel Hongarije stond op voor de Europeanen en weigerde dit te ondertekenen, België en Nederland hebben wel ingestemd.

In plaats van Europa te verdedigen tegen de ongewenste instroom van mensen van buiten het continent, hebben onze politici dus hele andere plannen. Men meldt dat gezocht dient te worden naar aangepaste en gecoördineerde antwoorden om de migratiestromen in al hun aspecten te beheren. Dat de tekst de vrucht is van lange onderhandelen waarbij ook de burgermaatschappij en internationale organisaties zoals de IOM, de VN-organisatie voor migratie, en de speciale gezant van de VN-secretaris-generaal, Louise Arbour, betrokken waren.

Uit de verklaring;

Het actieplan voorziet concrete engagementen “om de positieve impact van de legale migratie op de ontwikkeling te versterken” door goede praktijken uit te wisselen die de landen in staat moeten stellen om de profielen van hun diaspora te kennen, de kosten voor internationale geldtransfers te verminderen en de ondersteuning van ondernemerschap en productieve investeringen door jongeren uit de Afrikaanse diaspora.

Enkel de Hongaarse regering ondertekende aldus deze verklaring niet, men liet weten dat het gevolg hiervan een nieuwe golf van immigratie zou betekenen, dit zowel via de oude wegen, maar ook nieuwe wegen zal openen. Daarbij wordt voorgesteld onderscheid tussen migranten met een legale status en de illegalen niet meer te maken en ook dat baart de Hongaren zorgen.

De minister van Buitenlandse zaken van Hongarije, Péter Szijjártó haalde ook de woorden aan van de Europese Commissaris voor migratie Dimitris Avramopoulos die heel openlijk de achtergronden voor deze verklaring verwoordde: “Migratie moet worden ondersteund omdat de bevolking in Afrika groeit en die van Europa krimpt.”

Begrotingsvoorstel Europese Unie: Nederland mag fors meer geld afdragen

Deze week heeft de Europese Commissie een nieuw begrotingsvoorstel gedaan voor het jaar 2021-2027 en deze wordt vervolgens aan de Europese Parlementsleden voorgelegd. Het budget wordt verhoogd en gaat van bijna 1.000 miljard euro voor de periode 2014 tot en met 2020 naar 1.300 miljard over de daar opvolgende zeven jaar. Naast deze verhoging komt nog het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie waardoor er straks een gat in de Europese begroting zit en dat moet worden opgevangen door de overige lidstaten.

Voor Nederland betekent dat het volgende; op dit moment gaat er op jaarbasis uit onze staatskas zeven miljard euro naar de EU en volgens de nieuwe begroting kan dit oplopen tot bijna tien miljard euro. Onderdeel van de verhoging is dat Nederland een afdrachtskorting van maar liefst 1 miljard moet gaan inleveren. Nederland betaalt op dit moment relatief al veel al af aan het Europese bestuursorgaan en behoort tot wat men noemt de nettobetalers.

De eerste reacties vanuit de Nederlandse regering waren negatief. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken liet o.a. weten dat het onbespreekbaar is dat Nederland zijn korting op de afdracht verliest. “Nederland draagt veel meer bij dan andere landen, het is niet meer in verhouding. En dat wordt nu nog schever getrokken’’.

Overigens is de begroting slechts een voorstel, waarover in het Europees Parlement nog zal worden gediscussieerd. De regeringsleiders en de leden van het Europees Parlement moeten uiteindelijk nog instemmen met de voorgestelde begroting.

Tweegesprek; Hongarije, Fidesz-partij en de tegenkrachten

Een interessant gesprek op 2 mei opgenomen, tussen ReAct medewerker Sjors Remmerswaal en kenner van het Hongaars nationalisme Bart van Gucht. Nadat het publiek met veel laster en nonsens vanuit de grote persorganen in het Nederlands taalgebied werd overspoeld, nu eindelijk een volwassen gesprek met inzichten en analyses over de politieke situatie in Hongarije; de gevolgen en achtergronden van de recente verkiezingen in het land en wie precies de tegenstanders van de huidige Hongaarse regering zijn. Ook komt de situatie in de media en de veranderde kieswet aan bod en weet van Gucht het nodige te vertellen over de situatie binnen de grootste oppositiepartij Jobbik.

Het gesprek duurt is iets meer dan een uur en kunt u hieronder in de volledigheid beluisteren;

EU-commissaris Avramópoulos: “Massamigratie is noodzakelijk voor de Europese economie!”

Het enige wat we de Griek Dimítris Avramópoulos (Nea Dimokratia), EU-commissaris voor de Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, niet kunnen verwijten is dat hij rond de pot draait. Integendeel zelfs, hij komt er zelfs voor uit dat de ‘Grote Volksverhuizing’ een bewuste keuze is.

Het wordt hoog tijd dat we de waarheid vertellen. We mogen, kunnen en willen de migratiestromen NOOIT stoppen. Migratie is onlosmakelijk verbonden met onze handel, economie, opvoeding en werk.” En Zorba de Griek gaat verder: “Ze (de vreemdelingen) vonden de veiligheid in Europa die ze verdienden, nu moeten wij er voor zorgen dat ze zich thuis voelen en een gezin kunnen stichten. Het is een morele verplichting om vreemdelingen met open armen te ontvangen”.

Avramópoulos: “Brussel (lees EU) ziet de grote migratie niet als een tijdelijk verschijnsel dat verband houdt met oorlogen en conflicten wereldwijd, maar wel als een permanente verhuizing van volkeren uit de derdewereldlanden.”

dae.jpg

Is de man, die nog aan de Brusselse ULB studeerde, wereldvreemd? Uit verschillende onderzoeken en peilingen blijkt dat ongeveer 60% van de Europese bevolking ronduit gekant is tegen massamigratie. Dat de ‘zelfverklaarde elite’ daar anders over denkt, weten we ook. Zo was er in juni van dit jaar een onderzoek van het Britse instituut ‘Think Tank‘ waaruit bleek dat 57% van de ‘elite’ heil zag in de massale volksverhuizing. Slechts 25% van het ‘gepeupel’ was dezelfde mening toegedaan. Voor dat onderzoek (in 10 EU-landen) werden 10.000 ‘gewone burgers’ aangesproken, tegen 1.800 personen uit de politiek, de leugenpers en de bedrijfswereld.

Intussen liet de Duitse minister voor Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU) verstaan dat er +/- 6 miljoen (zes miljoen!) gelukzoekers in verschillende landen rondom de Middellandse Zee kamperen. Ze wachten het geschikt moment af om ons te overspoelen. Maar Müller had nog ander ‘heugelijk’ nieuws te vertellen: “We mogen ons nog aan grotere migratiestromen verwachten. De bevolking van Afrika gaat de volgende decennia verdubbelen. Egypte zal 100 miljoen inwoners tellen, Nigeria 400 miljoen.” Door internet en de sociale media kennen die Afrikanen perfect onze manier van leven. De gevolgen kan u al raden. Het wordt hoogtijd dat de Europeanen opstaan, van de respectievelijke parlementen moeten we immers niets verwachten.

9 op de 10 stemmers Brexit staan nog steeds achter hun stem, al de rest is Fake News

Brexit krijgt steeds minder steun” zo lezen we in alle mainstream media. “Fake News,” aldus Breitbart dat Michael Turner citeert. Wie is die man? Wel, dat is de Head of Polling van BMG dat de peiling organiseerde. De linkse Britse krant the Independent – een fanatieke tegenstander van de Brexit – heeft de resultaten van de peiling op een totaal misvormde wijze neergeschreven. Volgens de cijfertjes die Turner binnenkreeg zouden immers 9 op 10 deelnemers aan het Brexit-referendum nog steeds achter hun beslissing staan. Wat liep er dan mis met de peiling, zou je denken? Turner verklaart.

Om te beginnen werd de peiling vooral afgenomen bij mensen die niet eens meestemden met het Brexit-referendum,” zo zegt hij. “Ten tweede is het zo dat mensen aan de telefoon snel snel een antwoord geven om van dat vervelende telefoontje af te geraken, die resultaten zijn dus evenmin representatief.” En nog volgens Turner: “Tot slot toch ook vermelden dat de peiling werd afgenomen op het ogenblik dat de onderhandelingen over de Brexit tussen Engeland en de EU helemaal in het honderd liepen. Logisch dat op dat moment de meningen over een Brexit twijfelachtig waren.

Met andere woorden hebben alle Vlaamse media zich – zonder verpinken – bezondigd aan het onachtzaam verspreiden van Fake News. Met enthousiasme, want de gevestigde media zijn allemaal tegen de Brexit, want de stem van het volk is bah! Alle cijfertjes bestuderen en correct interpreteren zat er dus niet in. En het volk leest en slikt…

fnb.jpg

« Oudere berichten