Tag Archives: denderleeuw

Denderleeuw onbestuurbaar verklaard, VB: “CD&V wipt de N-VA en helpt sp.a in het zadel”

denderDe Oost-Vlaamse gemeente Denderleeuw is sinds gisteren ‘onbestuurbaar’ verklaard. De provinciegouverneur heeft nu de opdracht om samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur de zaken recht te trekken. De kans dat de N-VA haar burgemeester moet inleveren en er vervolgens een paarse coalitie zal samengesteld worden is zo goed als zeker. Volgens het Vlaams Belang is de grote schuldige sowieso de CD&V.

Na de verkiezingen van 2012 behaalde de lijst sp.a/Open 8 zetels en de N-VA 7 zetels. De overige partijen behaalden beduidend minder zetels, dus was het knobbelen om een coalitie samen te stellen wilde men de sp.a – dat landelijk begrijpelijk en terecht slecht scoorde – uit het schepencollege houden. Met de 3 Vlaams Belang-raadsleden erbij zou het probleem snel van de baan zijn, maar het cordon sanitaire besliste daar anders over. Het resultaat was een krappe meerderheid van 13 tegen 12.

Op zich hoeft dit soort coalities geen probleem te heten, maar dat was naast de Denderleeuwse CD&V (4 zetels) gerekend. Kristof Slagmulder, fractieleider van het Vlaams Belang: “Wij stellen vast dat ze heel moeilijk kunnen samenwerken met andere partijen als ze hun zin niet krijgen met steeds ruzies tot gevolg. Dit was zo met de huidige coalitiepartner, maar ook in het verleden met sp.a in de vorige legislatuur en met de VLD twee legislaturen geleden.”

Opnieuw fier worden op Denderleeuw

Voor het VB was het altijd de bedoeling om de sp.a uit de meerderheid te houden, zowel na de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad in 2012 als gisteren bij de stemming over de bestuurbaarheid van Denderleeuw: “Sinds juni voorspelde het Vlaams Belang dat CD&V bezig was met het uitrollen van de rode loper voor de sp.a-fractie. De beschamende gemeenteraad van gisteren werd het sluitstuk van de boycotacties van CD&V en sp.a om de gemeente uiteindelijk onbestuurbaar te verklaren.”

Daarenboven spelen verschillende persoonlijke zaken mee waarbij zelfs rechtszaken om de hoek komen loeren. Dorpspolitiek op zijn best met andere woorden, al is dat erg beschamend voor een gemeente van 19.000 inwoners en daar denkt het Vlaams Belang net zo over. “Het Vlaams Belang wou niet meespelen in het slechte toneelstuk met slechte acteurs dat gisteren werd opgevoerd waarbij het eigenbelang van sommigen primeert op het algemeen belang. Het Vlaams Belang hoopt dat de hypocriete en kinderachtige spelletjes nu eindelijk gedaan zijn want wij willen opnieuw fier worden op Denderleeuw. Er moet vanaf nu dan ook gewerkt worden in het belang van de Denderleeuwenaar. Door iedereen!” aldus Slagmulder.

De CD&V die de sp.a in het zadel helpt, het mosselseizoen is duidelijk nog niet voorbij…

Hoofdredacteur PDW van P-Magazine: ‘NVA is stierenkak – gedoogsteun, mijn reet’

stierTerwijl in Denderleeuw democratisch verkozen raadsleden democratisch een bestuur hebben gekozen bereikt de socialistische treurigheid stilaan recordhoogtes.  De verstrengeling tussen groen en rood en de klassieke media komt daarbij weer alom stinkend bovendrijven.  Soms mag men die stank letterlijk nemen, want de voorlopige hoofdvogel wordt vandaag afgeschoten in de linkse haatkrant De Morgen, waar Patrick De Witte, de hoofdredacteur van P-Magazine, zowaar poneert dat de N-VA bestaat uit ‘stierenstront’ en er vervolgens zelfs zijn eigen reet bijhaalt.  Het niveau van de linkse argumentatie stijgt dus met de dag…  Veel indruk maakt het blijkbaar niet, want uit een poll op de website van De Morgen blijkt dat zelfs daar een meerderheid van bezoekers geen graten ziet in de democratische besluitvorming in Denderleeuw.  Karl Marx, er zijn geen linksen meer… Meer informatie

Drama-queen én citaat van de dag

nmbs“Tijdens de nacht van 9 en 10 november 1918 werd het station van Denderleeuw door de Duitsers gebombardeerd. Nu anno 2013 is er een nieuwe invasie van extreem-rechts”, aldus Denderleeuws sp.a-schepen Yves De Smet in de Gazet van Antwerpen.

Volgens plaatselijke bronnen is het station van Denderleeuw ondertussen heropgebouwd, maar wordt het – zeker na 22u ’s avonds – bezet door mensen van Afrikaanse afkomst. Of ze van extreem-rechtse strekking zijn, is voorlopig onduidelijk.

Denderleeuw: flinke barst in het cordon sanitaire

dender5Ondanks de zware druk vanuit de verschillende partijhoofdkwartieren, ondanks de druk vanuit de socialistische en de christelijke vakbond en van diverse extreem linkse groepjes en onder massale belangstelling van de nationale media, is het eindelijk tot de geheime stemming van de vijf schepenen van Denderleeuw gekomen. Door de steun van de drie Vlaams Belang-raadsleden werden de kandidaten van de CD&V en NVA eindelijk tot bestuurders verkozen. Meer informatie

Aalst en Denderleeuw, waar links de ‘democratie’ tracht te ‘redden’…

blokbuster AalstIn Aalst worden de Vlaams-nationalisten Karim Van Overmeire en Mia De Brouwer Schepen in een bestuur met…  Sp.a. Vooral dat laatste  ligt moeilijk bij de top van de S.pa. Volgens Sp.a-voorzitter Tobback is de aanwezigheid van de Sp.a in het Aalsterse bestuur “niet één brug maar… alle bruggen te ver!” Een overzicht van het linkse paniekvoetbal in Aalst en Denderleeuw. Meer informatie

Congo aan de Dender…

gewapende-overvaller-Mally-shoe-kl Het feit dat 20 Congolese (uitgeprocedeerde) asielzoekers gedwongen werden gerepatrieerd haalde maandag de nationale krantenpagina’s. Voor de terugkeer van 20 Congolezen werd een vliegtuig gebruikt met 300 zitplaatsen en blijkbaar vond men het nodig om niet minder dan 60 begeleiders op te vorderen. Efficiënt is anders maar… er werden er toch 20 effectief uitgewezen. Meer informatie

N-VA roept allochtonen op gebruik te maken van hun vreemdelingenstemrecht

Kristof Slagmulder, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Denderleeuw, deed deze week een opmerkelijke ontdekking. Zijn gemeentebestuur ontving een brief van N-VA-minister Geert Bourgeois, waarin die alle Vlaamse gemeentebesturen oproept om vreemdelingen aan te moedigen gebruik te maken van hun stemrecht bij de lokale verkiezingen van 2012. Het gemeentebestuur moet zelfs het juiste formulier voor de vreemdeling invullen en hem aan het handje begeleiden naar de juiste dienst om het in te dienen. Nochtans heeft de N-VA altijd beweerd dat het een tegenstander is van dat stemrecht voor vreemdelingen… Meer informatie