Tag Archives: democratie

110.000 Vlamingen en Nederlanders tekenden al tegen het Marrakech-immigratiepact, gaan de politici eindelijk luisteren?

Vlaanderen: bijna 60.000, Nederland: ruim 50.000. In een democratie zouden deze indrukwekkende cijfers politiekers omver blazen, maar niet dus in ons land en bij onze Nederlandse buren. 110.000 handtekeningen werden op korte tijd behaald door het Vlaams Belang en het Forum voor Democratie om het ondertussen beruchte VN-migratiepact een halt toe te roepen.

Maar Nederland volhardt in de boosheid: daar komt een inlegvelletje met een ‘stemverklaring’ dat zal worden toegevoegd aan het pact. In België weet de N-VA ondertussen van geen hout pijlen te maken. De regering zullen ze er niet over laten vallen en zo zal ook België de reis naar Marrakech aanvatten. Dit ondanks waarschuwingen van onder andere professor arbeidsrecht Marc De Vos en het feit dat ondertussen ruim 10 landen Marrakech (extreem)links zullen laten liggen op 11 december.

Democratie is een lachtertje geworden in het ‘Westen’.  Desondanks kan je de hoop nog steeds vergroten van de misnoegde en stilaan woedende burgers door de petities te tekenen tegen het VN-migratiepact.

Nederland: https://forumvoordemocratie.nl/petities/stop-marrakesh

Vlaanderen: https://www.stopmarrakesh.com/

Als gesubsidieerd links een lezing organiseert, is niet iedereen welkom

Democratie geldt enkel voor gelijkgezinden bij de 'Actief Linkse Studenten'.

Democratie geldt enkel voor gelijkgezinden bij de ‘Actief Linkse Studenten’.

Maandag 2 maart organiseerde de uiterst linkse ‘Actief Linkse Studenten’ een lezing over het Griekse Syriza als alternatief voor de besparingspolitiek. Ook enkele leden van de NSV! kregen een pamfletje met een uitnodiging. Hoewel niet meteen overtuigd socialistisch, leefde er bij hen wel een zekere interesse voor wat er in Griekenland gebeurt. Enkele vrienden, waaronder ook 3 NSV’ers, besloten dan ook eens een kijkje te nemen.

Dit was echter niet naar de zin van een groep heethoofden van de ALS. Hoewel de NSV’ers om niet te provoceren hun petten en linten thuis hadden gelaten, werd één van hen toch herkend. De hele groep werd daarop hardhandig en zonder reden de toegang tot het lokaal ontzegd – ook nadat ze er meermaals op wezen dat ze louter uit interesse voor het onderwerp waren afgezakt.

Politie en vertegenwoordigers van de KUL daagden uiteindelijk op. Zoals de ALS tegenover de politie verklaarden, was de activiteit wel degelijk openbaar. We hopen dat LOKO hieruit haar conclusies zal trekken. Uiteindelijk staat in haar subsidiereglement:

3.1 Elke gesubsidieerde activiteit moet goed geadverteerd zijn en open staan voor iedereen.
3.2 Voor politieke verenigingen: elke gesubsidieerde activiteit mag op geen enkele wijze een specifieke politieke overtuiging opdringen aan deelnemende studenten of andere overtuigingen afbreken.

Onder de andere politieke studentenverenigingen is het bezoeken van elkaars activiteiten de normaalste zaak van de wereld. De discussie – uiteindelijk een basisvoorwaarde voor de democratie – wordt met hen op een kritische, maar steeds redelijke en respectvolle manier gevoerd. Dat dergelijke correcte omgang met uiterst links niet mogelijk is, betreuren we dan ook ten zeerste. Dogmatisme, agressie en uitsluiting – van zelfverklaarde progressievelingen hadden we beter verwacht.

De linkse invulling van ‘diversiteit’: weinig divers als je het ons vraagt

mond tape‘Diversiteit’ is al enige jaren het toverwoord van links. Het onderwijs, de ambtenarij, de parlementen, … allen kregen te maken met de drang van links om een zo divers mogelijke maatschappij te creëren. Allemaal goed en wel, maar waarom zijn ze dan niet consequent?

Wanneer het de media betreft is er amper sprake van diversiteit. De ene krant koopt de andere op of vormt een megabedrijf, waardoor het niet uitmaakt welke krant je nog koopt: de artikels en onderwerpen zijn exact dezelfden. Naast de dagdagelijkse media, kent de diversiteit in het boekenaanbod echter ook en verenging. Niet dat er geen rechtse boeken verschijnen, integendeel, maar wanneer er een evenement als de boekenbeurs wordt georganiseerd, worden steevast de ‘rechtse’ uitgeverijen eruit gefilterd. En als u weet dat je ‘rechts’ in deze kan vertalen naar ‘politiek niet-correct’, dan weet je waar de klepel hangt.

Zonet werd de Boekenbeurs afgesloten in Antwerpen. Een duurdere versie dan de afgelopen jaren, meer kookboeken dan ooit tevoren en gevaarlijke gekken als de schietgrage  vader van Syriëstrijder Jejoen die hun boek mogen komen handtekenen. Maar voor de rechtse en Vlaams-nationalistische Uitgeverij Egmont is daar geen plaats! Om een plaatsje te krijgen moet je erkend worden door de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV). En om de één of andere illustere reden, maar niet minder voorspelbaar uiteraard, werd Egmont nog nooit erkend, terwijl het naar eigen zeggen in orde is met alle voorwaarden. Egmont trok dan maar met een mobiele stand en een aantal auteurs en boeken naar de ingang van de Boekenbeurs om alsnog bij wijze van protest hun handelswaren aan te prijen.

actie vb

Maar links gaat nog verder dan het verbieden aan rechtse uitgeverijen om mee te spelen met hun vaste vriendenkringetje. Wanneer een rechtse vereniging in samenwerking met een rechtse uitgeverij zélf een activiteit organiseert, weg van die vanzelfsprekend democratische en linkse (oei, heb ik nu links en democratie van elkaar losgekoppeld?) uitgeverijen dan is het ook niet goed. Vraag dat maar aan de NSV! en de uitgeverij Arktos. Op 30 november aanstaande richten zij aan de Universiteit van Leuven een colloquium in onder de noemer ‘Wij zijn de jeugd’. Ze zien het internationaal en nodigden daarom gastsprekers en standhouders uit afkomstig uit verschillende Europese landen. (klik hier voor meer info)

affiche blokHet duurde dan ook niet bijster lang vooraleer links wit van verdraagzaamheid en woede een webstek opende en een tegenactie aankondigde. De kindjes willen een menselijke ketting vormen om zo te verhinderen dat het colloquium kan plaatsvinden. Klik alvast hier voor een bezoekje aan hun webstek (de leugens en zeer oude sagen, mythen en legenden moet je er wel bijnemen).

Kijk, dat is nu zoiets wat we al jarenlang proberen te begrijpen. Wanneer gaat links eens inzien dat ‘democratie’ inhoudt dat er ‘diverse’ meningen aan bod komen? Indien dit niet het geval is, spreken we over ‘éénpartijstaat’ of ‘dictatuur’. Ook is het zo dat op rechtse feestjes altijd iedereen welkom is. Over meningen debatteren is namelijk een hoog aangeschreven tijdverdrijf voor rechtse rakkers. Op linkse feestjes zijn rechtse meningen echter nog nooit welkom geweest. Het begint wel een beetje saai te worden zo! Maar goed, volgend jaar staan er verkiezingen op stapel, misschien dat links daar opnieuw een pandoering van formaat krijgt, zodat ze inzien dat luisteren en samenwerken misschien toch betere opties waren geweest dan spuwen en schelden naar rechts. Maar ja, wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil…

[VIDEO] KVHV blijft sereen ondanks geweld en intimidaties van links tuig

paljassenEergisteren reden de jongens en meisjes van KVHV Gent, na een geslaagde panda-actie, met een bierfiets doorheen de Gentse studentenbuurt. Bij wijze van promotie deelden ze gratis bier en pamfletjes uit. Iedereen tevreden dus.

Toch bleken enkele democratische en proletarisch verdraagzame ‘studenten’ het bier van het KVHV niet te lusten. Misnoegd – om welke reden dan ook – zochten ze ter hoogte van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, waar onder andere rode rakker prof. Jan Dumoulin les geeft, de confrontatie op met de Vlaams-nationalistische studenten.

Na enkele verwijten richting de studenten ging het over in amateuristisch en vooral eenzijdig duw en trekwerk waarbij ook een KVHV’er zinloos in het gezicht geslagen werd. De Verbonders, zoals de KVHV’ers weleens worden genoemd, bleven ijzig kalm onder deze bedreigende en intimiderende situatie. Even later kwam de politie tussenbeide om de democraten naar huis te sturen. Arrestaties werden er uiteraard niet verricht, omdat links weerspannigheid pleegde tegen de aanwezige politie.

Onderstaand filmpje toont mooi hoe de voorbeeldige verdraagzaamheid zichzelf propageert temidden enkele onverdraagzaam en fascistisch ogende wilden met petten op. Petten die ons uiteraard doen terugdenken aan de tijd dat Duitsland nog een nazi-staat was! De jaren dertig, weet u wel? We hebben onder de video de smoelen van de revolutionaire volgelingen van Lenin, Trotski en eventueel Stalin even opgelijst.  Het KVHV dient klacht in bij de politie tegen de slagen waarvan haar leden alweer het slachtoffer werden en de daarop volgende weerspannigheid tegen de politie.  Het staat je vrij het KVHV op de hoogte te stellen van een aantal gegevens van deze heerschappen. Geheel vrijblijvend uiteraard!

paljas9

paljas5

paljas8

paljas4

Aanschouw de invulling van de ‘basis-democratie’ door de groenen

boksbeugelGroene partijen ijveren doorgaans voor een milieuvriendelijker bestaan. Daar is niets mis mee, straffer zelfs, de volksnationalistische beweging – ook in Vlaanderen – is pionier in het ‘groene’ denken. Uiteraard gaat het bij volksnationalisten niet om bakfietsen en geitenwollen sokken, maar wél om de cohesie tussen volk en natuur/omgeving en de échte bescherming ervan.

Een rare wending die de huidige ‘groenen’ gemaakt hebben is de ophemeling van alles wat (volks)vreemd is. Ook de vlucht naar het vegetarische heeft niets te maken met het ecologisch denken. Maar goed, als zij zichzelf daar in kunnen vinden, dan moeten zij dat weten.

Wat zeker vaststaat is de drang van ‘groen’ om zich te profileren als extreem-links. Extreem-links op zijn beurt is dan weer onlosmakelijk verbonden met de neiging tot het gebruik van fysiek geweld en vandalisme, uiteraard ter bevordering en ter verdediging van ‘hun’ vooropgestelde democratische waarden. Wie zich niet schikt naar hun ideaalbeeld, verdient het met andere woorden om volgens de aloude spreuk “wie niet horen wil moet voelen” eens goed rond te oren te worden geslagen. De arbitraire en pedagogische tik, weet u wel?

Onze collega’s en goede vrienden van Junge Freiheit kwamen in het bezit van een foto van de Groene Jeugd uit het Duitse Göttingen en we moeten toegeven, de foto laat weinig aan de verbeelding over. Junge Freiheit zette er voor het gemak het logo van de Grüne Jugend op, om zo toch maar te voorkomen dat je zou denken dat de foto andere jongeren betreft. De staakwoorden die we terugvinden op de webstek van de Groene Jeugd vinden we visueel terug op de foto: “offen – basisdemokratisch – queerfeministisch -antifaschistisch – ökologisch – antikapitalistisch”. Vooral de term ‘basis-democratisch’ wordt duidelijk weergegeven op de foto.

 

Anti-democraat Daniël Termont (sp.a): waar blijft Freya Van den Bossche (sp.a) met de banvloek?

termont freyaDat onze “vaderlandse” media wel eens vaker wat meehebben van de Sovjet-Russische Pravda is intussen genoegzaam bekend. We kijken dus nauwelijks nog op van een verdraaiing van de feiten of een regelrechte leugen. Maar af en toe geven leden van de journalistieke klasse (door minder gezagsgetrouwen terecht aangeduid als “journaille”) onvrijwillig toch de feiten achter de propaganda mee, soms zelfs met de medewerking van de propagandisten.

Neem nu de reactie van de Gentse SP.A-burgemeester Daniël Termont op het feit dat hij deze voormiddag zo’n 10.000 handtekeningen van nuttige en minder nuttige idioten “tegen het verbod op het dragen van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke tekenen” in ontvangst mocht nemen. Hij verklaarde, aldus De Standaard, “dat hij de wettelijke procedure zal volgen en dat, als aan alle voorwaarden voldaan wordt, het punt op de agenda van de gemeenteraad van 27 mei komt”. Een gemeenteraad waarop, en we citeren letterlijk wat De Standaard schrijft, volgens Termont “de raadsleden zelf hun stemgedrag bepalen omdat het om een ethische kwestie gaat”.

Inderdaad, de Gentse gemeenteraadsleden mogen van burgemeester Modest, excuseer, Termont, zélf hun stemgedrag bepalen “OMDAT het om een ethische kwestie gaat”. In gevallen waar het met andere woorden niet om een “ethische” kwestie gaat, mogen de leden van de Gentse gemeenteraad niét zelf bepalen hoe ze stemmen. De immer gulle, en zéér democratische, Termont is dus bereid uitzonderlijk de voor de gemeenteraadsleden van de meerderheid – over die van de oppositie heeft hij uiteraard niks te vertellen – geldende Kadaverdisziplin te laten vallen.

Mogen wij er aan herinneren dat nog geen twee weken geleden Freya Van den Bossche, die deel uitmaakt van diezelfde in ganzenpas achter Termont aanlopende Gentse bestuursmeerderheid, het nationale nieuws haalde met haar aanval op de N-VA/SP.A-meerderheid in Aalst omdat daar … “gemeenteraadsleden [moesten] beloven altijd conform de afspraken in de meerderheid te stemmen” en dat ze dat een “onthutsend” zware intimidatie van de burgemeester aldaar vond? Hoe zat dat ook alweer met die splinter en die balk?

red army

Citaat van de dag

democratie“Waarom blijven we Europa als een buitenlands wezen zien, in plaats van te aanvaarden dat Europa ons grootste binnenlandse beleidsniveau is geworden?”

Marianne Thyssen, Europees Parlementslid voor CD&V en voormalige voorzitter van diezelfde partij in De Tijd van vandaag. Lees het volledige opiniestuk hier en probeer u niet te verslikken in uw koffie.

« Oudere berichten