Tag Archives: Defend Europe

Génération Identitaire van Facebook en Instagram gegooid, grenspatrouilles in de Alpen gaan onverminderd door!

Ondanks het feit dat het Franse gerecht geen graten ziet in de patrouilles van #DefendEurope aan de Frans-Italiaanse grens, hebben Facebook en Instagram de initiatiefnemers van de patrouilles, Génération Identitaire virtueel verwijderd. Zonder pardon. Enkel de mededeling dat ze aanzetten tot haat.

giw2.png

giw3.pngDe laffe honden van LDNA zitten achter het verdwijnen van de Identitairen op Facebook. En ze zijn er nog fier op ook. De LDNA zijn racistische Franse negers die een grondige hekel hebben aan blanken. En aan slavernij natuurlijk. Maar de link is snel gelegd want alle blanken waren slavendrijvers. ALLEMAAL!

Maar goed, het resultaat mag er zijn: ruim 120.000 volgers van Génération Identitaire werden in één seconde van het net geveegd. Bam! Kan allemaal in de wereld van de Zuckerbergen, Merkels en Sorossen. Alle middelen zijn goed om volksminnende Europeanen het zwijgen op te leggen.

Ondertussen bevestigen de helden van Génération Identitaire hun aanwezigheid in de Alpen. Ondanks racistische negers en ziedende antifa-zwijnen. Defend Europe!

giw4.png

giw.jpg

 

Alpen-missie Defend Europe: vijf overwinningen

De missie van de identitairen in de Alpen duurt al enkele dagen en staat in het teken van de doorgang van illegalen in kaart te brengen, te mediatiseren en indien mogelijk te blokkeren. Zo was men zelfs enkele nachten onderweg op bergpassen van Italië naar Frankrijk om netwerken van mensensmokkelaars op te sporen, de routes bloot te leggen en hun methodes te analyseren. Hoewel de missie van Defend Europa nog niet afgerond is, legt men aan het publiek al vijf overwinningen voor;

1) Wij hebben bewezen dat het mogelijk is om de migranten de stoppen indien men dit wil.
Als 100 jonge Fransen en Europeanen het kunnen, dan geldt dit ook voor de regering van het 5e sterkste land van de wereld.

2) De uitvoerende politietaken en controles zijn hersteld.
Zo blijkt uit verklaringen van de Minister van Binnenlandse Zaken.

3) Meerdere illegalen die overstaken zitten in tijdelijke bewaring
En de pro-migratie activisten hebben hun ware gezicht getoond, door tijdens hun demonstratie politieagenten aan te vallen en twee onder hen te verwonden.

4) De migranten verlaten de doorgangsroute vanwege de publiciteit in de media en controles.

5) Men spreekt dan eindelijk over de dramatische situatie waarin de inwoners van de regio Briançonnais leven.
De inwoners zijn niet langer in de steek gelaten.

Defend Europe blokkeert in Alpen toegangsroute Afrikaanse grensoverstekers

Activisten van Defend Europe, een identitaire organisatie die zich keert tegen de immigratie-invasie, hebben op zaterdag een passage in de Hoge Alpen afgesloten. Men ging over tot deze specifieke actie omdat dit een doorgangsroute voor illegalen is in het gebied tussen Italië en Frankrijk. Een honderdtal activisten verzamelden zich aldaar en rolden een groot spandoek uit waarop stond te lezen dat men de grens heeft gesloten en dat illegalen moeten terugkeren naar hun thuislanden. Er werd tevens de hele dag gebruik gemaakt van en helikopter om het gebied door te zoeken.

De mediagenieke actie van de organisatie zorgt ervoor dat de problematiek van de diverse doorlooproutes doorheen Europa voor illegale grensoverstekers vanuit Afrika weer prominent op de kaart staat. Met het blokkeren van de Frans-Italiaanse grens hebben de identitairen naar eigen zegen het doel om de Europeanen aan te zetten tot verzet tegen de immigratie-invasie, een proces dat duidelijk in de hand wordt gewerkt door de officiële instanties.

De activisten van Génération Identitaire waren gisteren in de regio Hoge Alpen en bezetten een berg die ligt op de doorgangsroute voor illegalen. Men heeft ervoor gezorgd dat er deze dag geen enkele migrant de bewuste route kon gebruiken. Romain Espino, de woordvoerder van de organisatie laat over de actie het volgende weten;

We hebben de controle van de Frans-Italiaanse grens hervat, om aan de autoriteiten te tonen dat met onze volharding en mogelijkheden men de controle over onze grenzen terug kan nemen.

Martin Sellner weerlegt laster tegen Defend Europe

Afgelopen weken trok de leugenpers in heel Europa van leer met een grote leugen- en lastercampagne tegen de mannen van Defend Europe. De laatste waren afgelopen zomer de Middellandse Zee opgevaren om de grootschalige, illegale immigratie voor het grote publiek in kaart te brengen. Voor de leugenpers was dit een doorn in het oog, de laatste door hen verspreide fabel is dat mannen van Defend Europe de ingehuurde bemanning bewust zouden hebben verwaarloosd en zonder voedsel op de zee hebben gelaten. Voorman Martin Sellner voelde zich genoodzaakt om de laster te weerleggen.

Om nog maar even het project ‘Defend Europe’ samen te vatten. Regeringen, oligarchen, NGO’s en mensensmokkelaars steunen de immigratie-invasie en enkele jongeren met een gehuurd schip (de bekend C-Star), bemanning en wat gelden van donateurs eisen dat hier een einde aan komt. Zoals u begrijpt is de laatste groep ‘gevaarlijk’ en ‘rechtsextreem’, althans dit is wat u leest wanneer u een willekeurige krant openslaat.

In een uitgebreide youtube-video (via deze verwijzing) weerlegt de identitaire voorman Martin Sellner één voor één de leugens die door pers worden verspreid. Zo zou men de ingehuurde bemanning op zee achter hebben gelaten zonder voedsel en drinken. Het tegendeel is waar, men probeert hen te ondersteunen, maar door de gevoerde hetze kan me niet meer in alle havens aanmeren. Daarnaast heeft men bijvoorbeeld te leugen verspreid dat er gewapende bewakers (en wapens) aan boord zouden zijn. Niet waar uiteraard.

Tevens wrijft de pers de identitairen aan de ingehuurde bemanning te hebben voorgelogen over de risico’s en het doel van de tocht. Ook dit is helemaal onjuist, men heeft gewoon verteld wat het doel van de tocht was en ook de mogelijke gevaren voorgelegd en dit ook in de geldelijke beloning laten weerspiegelen. Het zijn kortom volledig verzonnen aantijgingen, een hetze van de pers tegen één schip en een paar moedige jongeren.

Defend Europe toont foto’s van recent tegengehouden boot van mensensmokkelaars

De activiteiten van Defend Europe zijn niet ten einde nu men niet langer meer met een boot op de Middellandse Zee rondvaart. De organisatie deelt een tweetal foto’s van een enorme boot met illegale immigranten aan het publiek. De foto’s komen uit Libië en men heeft deze ontvangen van contacten aan de Noord-Afrikaanse kust. Men wijst op de radicale verandering die de organisatie heeft afgedwongen waar het de situatie op de Middellandse Zee betreft. De mensensmokkelaars kunnen hun activiteiten niet meer zonder enige controle voortzetten. Het team van Defend Europe werkt samen met de Libische kustwachten mede ook om het publiek te informeren.

De Europese en Libische autoriteiten overzien dit deel van de Zee om te voorkomen dat Defend Europe zich daar vertoont. Dit heeft dan ook tot gevolg dat er veel beter naar andere schepen wordt uitgekeken. Zo is ook de enorme smokkelboot door de Libische kustwacht gevonden en tegengehouden. Dat noemt de organisatie uitzonderlijk goed nieuws en bewijst volgens hen dat Libië, nog altijd in een moeilijke situatie, zijn vermogen behoud haar soevereiniteit te beschermen tegen illegale immigratie.

Het is evenwel ook een goed nieuws voor Europa, maar bovenal is het een tegenvaller voor de NGO’s, zo laat Defend Europa weten. Hieronder de twee foto’s die de organisatie met de wereld en vooral ook met haar gulle sponsors deelt.

Defend Europe heeft eerste, zeer succesvolle missie beëindigd

Het project van de identitaire jongeren, met als doel het terugdringen van de invasie van Afrikanen over de Middellandse Zee richting Europa, is een groot succes geworden. Men heeft de eerst missie erop zitten en is hierover zeer te spreken. Ondanks een zware tegencampagne heeft men de reis en werkzaamheden naar voldoening afgesloten. De jongeren ontvingen gedurende het hele project een storm van haat van linksextremisten, EU-medewerkers en diverse media-organisaties. Men ging door en heeft de onwerkelijke en onmenselijke situatie op de Middellandse Zee volop in de schijnwerpers gezet en daarmee de ongevraagde en ongewilde instroom van migranten naar Europa weten terug te dringen.

De jongeren hebben een licht weten te schijnen op de onethische praktijken van de migrantenorganisaties (NGO’s) die zich bezighouden met het transporteren van mensen over deze zee. Door de praktijken van de organisaties te bekritiseren en voor het voetlicht te brengen zijn inmiddels zijn al drie van deze NGO’s met hun werkzaamheden opgehouden. Ook kwam er een golf van kritiek van gewone Europeanen toen bleek dat velen onder hen gewoon samenwerkten (en ongetwijfeld nu nog werken) met mensensmokkelaars en criminele netwerken.

Defend Europe, een groep moedige jongeren met enkel een boot en wat spandoeken, werd vanaf het begin tegenwerkt door zowel de autoriteiten van de Europese landen als organisaties van de Europese Unie zelf. Men heeft dan ook weten aan te tonen dat er wel degelijk een onwil is vanuit onze bestuurders om de buitengrenzen van het continent te bewaken. Dat eenieder met enige wil zo onze landen binnen kan lopen, waaronder dus ook talloze islamterroristen.

In de aankondiging over het einde van de eerste missie laat men dan ook trots weten steun van talloze voorname politici te hebben ontvangen. Dat er daarbij zeer veel media-aandacht is gegaan naar de situatie op de Middellandse Zee en de standpunten en argumenten van Defend Europe. Maar vooral ook dat de keur aan migrantentransporteurs enorm is verminderd en daarmee ook het aantal migranten.

Defend Europe stuit op tegenwerking

De jonge activisten van Defend Europe, een project van de Europese identitairen, bevinden zich op het Italiaanse eiland Sicilië. Daar wacht men op de aankomst van de boot de C-Star waarmee men naar de Libische kust wil varen om de werkzaamheden van de migrantentransporteurs te onderzoeken. Men wil hiermee trachten te voorkomen dat de maffia en migrantenstichtingen (NGO’s) hun criminele praktijken ongehinderd en buiten het zicht van de wereld kunnen doorvoeren. Echter wordt de organisatie vanaf alle kanten tegengewerkt en dat is zeer opvallend te noemen, omdat de overheden helemaal niets ondernemen tegen de gevaarlijke activiteiten van de migrantentransporteurs.

In een recent opgenomen vraaggesprek tussen de identitaire voorman Martin Sellner en de Canadese journaliste Lauren Southern wordt duidelijk dat de organisatie enorme tegenbeweging ondervindt, sinds men met het project van start is gegaan. Dat gaat om een aantal opvallende zaken. Zo is de Spaanse justitie bezig met onderzoek naar Defend Europe vanwege piraterij. Schrijven mediaorganisaties van alles over hun activiteiten, waaronder dat men vluchtelingen zou willen verdrinken. Een lastercampagne die een hoop onrust teweeg brengt.

Daarnaast is er sprake van een enorm haatgolf richting de activisten, vooral ook van tolerante, linkse medeburgers die hen allerlei nare zaken toewensen. Sellner laat weten dat het nogal opvallend is dat overheden nu wel in actie komen, terwijl ze de NGO’s en hun vaak illegale activiteiten volledig ongemoeid laten. Het roept bij hem vragen op als; wie hen tegenwerken en waarom zouden ze niet willen dat men naar het werk van de migrantenorganisaties kijkt. Wat wil men voor de Europeanen verbergen?

U kunt het volledige vraaggesprek, dat wordt afgenomen in het Engels, hieronder bekijken. De duur is een kleine tien minuten.

« Oudere berichten