Tag Archives: de morgen

UNIA: “‘Rot toch op met je Vlaamse identiteit’ behoort tot vrijheid van meningsuiting…”

6 maart 2017 bereikten de mainstreammedia één van hun dieptepunten: De Morgen-kameraad Joël de Ceulaer tweette toen namelijk: “Rot toch op met je Vlaamse identiteit. #moesterevenuit”. Het oogstte een storm(pje) van verontwaardiging, maar deze ging al snel weer liggen. Dat belette een aantal Vlamingen niet om toch klacht neer te leggen bij UNIA, zo ook Stijn Hiers, een bezorgde burger die deze uitspraak geheel terecht een belediging vindt aan het adres van alle Vlamingen (zo’n 7 miljoen).

id7.png

Kameraad de Ceulear trok zijn schouders eens op en de mensen van UNIA op hun beurt begonnen met het ‘onderzoeken’ van de klacht van Stijn. “Geachte, op maandag 6/3/2017 stuurde Joël de Ceulaer – ‘journalist’ – volgende tweet de wereld in: “Rot toch op met je Vlaamse identiteit. #moesterevenuit” Net zoals de uitspraken “Rot toch op met je Arabische identiteit” of “Rot toch op met je homofilie” is deze uitspraak een schande en beledigend voor iedere Vlaming. Op basis van afkomst (Vlaming) vindt de heer de Ceulaer blijkbaar dat we maar beter oprotten met die identiteit. Ik wens dan ook formeel klacht in te dienen tegen de heer de Ceulaer.

Het onderzoek duurde 14 dagen en vandaag kreeg Stijn het antwoord van UNIA in zijn postbus, we geven het u onderaan het artikel integraal mee, maar stippen toch al enkele zaken aan: “Uw melding heeft betrekking op de vrijheid van meningsuiting. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de vrijheid van meningsuiting een grote bescherming kent en dat ook woorden die “schokken, verontrusten  of kwetsen” geuit moeten kunnen worden.” Met andere woorden, “Rot op Vlamingen” is niet schokkend, verontrustend of kwetsend, zelfs niet als de persoon die deze uitspraak doet een publiek figuur is die een gans medium (De Morgen, weliswaar jaar na jaar een kleiner wordend medium) heeft om zijn boodschap van haat en verzuring te verspreiden.

Om tegemoet te komen aan de vrijheid van meningsuiting en naar analogie met de uitspraak van de Ceulenaer, vroegen wij ons af of onderstaande uitspraken dan wél “schokkend, verontrustend of kwetsend” zijn. Blijkbaar niet! Een klacht tegen ReAct zal dan ook uitblijven, of in ieder geval niet ontvankelijk verklaard worden. Toch blijft voor velen de vraag: op basis van welke willekeur is dan eigenlijk het Vlaams Blok veroordeeld, want hun uitspraken gingen nooit zover als deze die het onderwerp is van dit artikel?

id1id2id3id4id5id6

De Wever, Bourgeois en De Morgen op de bres voor Karl Drabbe

bpkdoEr woedt een klein stormpje in de wereld van het geschreven en gedrukte woord. De aanleiding is het ontslag van Karl Drabbe bij uitgeverij Pelckmans. Deze man die bij De Morgen als ‘pluralist’ wordt omschreven en bijgevolg door dezelfde krant op handen wordt gedragen, zou ontslagen zijn omwille van zijn ideologie.

Zijn schriftelijke medewerking aan het eerder kleine Doorbraak, ooit een uitgesproken Vlaams-nationalistisch ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging, werd hem blijkbaar niet in dank afgenomen bij de bekende uitgeverij Pelckmans. Wanneer De Morgen ter verdediging van Drabbe stelt dat “uit botsingen nochtans vaak de grootste vooruitgang” komt, klinkt dat ongeloofwaardig, zeker wanneer het over het Vlaams-nationalisme gaat. Het verleden bewijst dit.

Ondertussen krijgt Drabbe ook de volledige ruggensteun van de N-VA. Bart De Wever zegt net niet zijn samenwerking met de uitgeverij op, waar verschillende van zijn boekjes gedrukt werden en Geert Bourgeois laat weten dat “het een echte schandvlek voor Pelckmans” is. Er volgen net geen regeringsverklaringen van de Vlaamse en federale regering met een “Kauft nicht bei Pelckmans!”-titel erboven.

Als het waar is dat de ideologische voorkeur van Drabbe tot zijn ontslag geleid heeft, betreuren we dat uiteraard ten zeerste, maar deze reacties hebben we nooit mogen meemaken wanneer bijvoorbeeld jaar in jaar uit Uitgeverij Egmont geweigerd werd (en ongetwijfeld wordt) op de Antwerpse boekenbeurs. Of wanneer bleek dat Koen Dillen de auteur was van een schitterend werk over Mitterand, terwijl hij dat uitgaf onder de naam ‘Vincent Gounod’, maakten we zelfs het omgekeerde mee. Een boycot was toen niet ver af, aangestuurd door ‘pluralisten’ als De Morgen.

We geven enkel de feiten mee, de conclusies moet u er zelf maar uit trekken. Maar het “et alors” waar De Morgen en andere ‘pluralisten’ nu mee uitpakken is wat ons betreft van de pot gerukt en doet ons niet het beste vermoeden over de ware toedracht van de hele ‘zaak-Drabbe’.

De Morgen: “Euroscepticisme = homohaat” en andere straffe leugens

bastaAanstaande zondag 30 november vindt in Edegem het langverwachte Europees colloquium van Voorpost plaats. Onze medewerker Sjors legde hierover Voorpost-voorzitter Bart al enkele vragen voor en ook uw dienaar zal enkele vragen voorgeschoteld krijgen op dit Identitair Colloquium. Ondertussen pakt de linkse ‘krant’ De Morgen uit met een geheel eigen interpretatie van de term ‘euroscepticisme’.

We citeren letterlijk uit een artikel van De Morgen over de Lega Nord, de Padaanse vrijheidspartij in Noord-Italië:

“Net als Le Pen is Salvini eurosceptisch; tegen migranten, zigeuners, homo’s en belastingen; en voor het herstel van traditionele nationale waarden.”

Kritiek op het beleid van de Europese Unie, aangaande de afbraak van de soevereiniteit van volkeren, wordt afgedaan als homohaat en andere straffe leugens. We zijn heel wat gewoon van dit medium – dat ooit door de toenmalige Vlaams Blok Jongeren (VBJ) werd afgedaan als ‘De Zorgen’ -, maar dit overtreft toch iedere verbeelding. De bedoeling is duidelijk: eurosceptische groeperingen en partijen (waaronder ook het Vlaams Belang) moeten de perceptie krijgen van een tweede nationaal-socialistische beweging te zijn.

Het verbaast ons overigens dat De Morgen in zijn ‘artikel’ over de nieuwe leider van de Lega Nord, Matteo Salvini, niet verder kwam dan: “Met een anti-Europees programma en harde uitspraken over migranten wil Lega Nord-leider Matteo Salvini (extreem) rechts Italië voor zich winnen.” Weet de progressieve krant dan niet dat Salvini hiervoor de steun van CasaPound krijgt? Inzake de migratiestandpunten, de euro en nog een aantal andere zaken staan het Italiaanse CasaPound en Lega Nord op één lijn.

Mario Borghezio (Lega Nord) en Simone Di Stefano (CasaPound) voeren broederlijk actie tegen de EU.

Mario Borghezio (Lega Nord) en Simone Di Stefano (CasaPound) voeren broederlijk actie tegen de EU.

Eerder heeft deze jonge beweging bij verkiezingen opgeroepen om Lega Nord te stemmen en ook nu duiken er foto’s op waarbij CasaPound-kopstukken broederlijk naast Lega Nord-kopstukken de Bühne betreden. Simone Di Stefano van CasaPound: “Wij steunen Salvini, die zijn partij van 4% naar 20% wist te leiden, inzake de volgende thema’s: neen aan de euro, neen aan het project ‘Mare Nostrum’ (een zwak verdedigingsmechanisme zeg maar om de (Italiaanse) grenzen in de Middellandse Zee te beschermen tegen massa-immigratie, nvdr.) en neen aan sancties tegen Rusland.”

Wie de werkelijke redenen van onze EU-kritiek wil aanhoren moet dus aanstaande zondag omstreeks 14 uur afzakken naar Edegem. Alle info vind je via voorpost.org.

De Morgen beschuldigd van racisme: een klucht, of is er meer aan de hand?

DSC_6387_0Vlaanderen schrok zich vorige week een heuse bult. De Brusselse KVS had meegedeeld dat het elke medewerking met De Morgen stopzette, omdat de redactie van die progressieve krant zich herhaaldelijk aan racisme zou hebben bezondigd. Wat een billenkletser, iedereen die nog op een beetje gezond verstand en ook nog op een beetje kritisch denkvermogen beroep kon doen, lachte zich kreupel.

Het dagblad dat nu al jaren met de ijver van een medewerker van de Spaanse inquisitie alles wat in dit land gezegd of gepubliceerd wordt zorgvuldig onder de loep neemt, om na te gaan of er toch niets in zit – dat met een goede dosis slechte wil – als racistisch kan worden geïnterpreteerd en daarna wie hier voor verantwoordelijk zou kunnen zijn meedogenloos aan het kruis probeert te nagelen, precies dat dagblad krijgt nu van hetzelfde laken een broek en dan nog niet van de eerste de beste, maar van de directie van de KVS. Die zwaar gesubsidieerde theaterzaal, die al sinds zo lang als ‘het kloppend hart’ van de progressiviteit in Brussel wordt voorgesteld en het tehuis is van die bobo’s die in politiek fatsoenlijke kringen ‘de Vlamingen van de Dansaertstraat’ worden genoemd. Geef toe dat  je dag niet meer stuk kan als je zo iets ’s morgens bij het ontbijt hebt vernomen.

Medelijden 

Maar u kunt dat weinig nobel leedvermaak (want dat is het, geef het toe), als u het hart op de rechte plaats heeft, toch nog compenseren met een beetje medelijden, wat toch iets edeler is. Ga maar eens in de schoenen van een redacteur van De Morgen staan. Je gelooft rotsvast in de zegeningen van de Multiculturele Maatschappij , in de meerwaarde van de Diversiteit en in alle andere dogma’s van de Linkse Kerk, je werkt ijverig aan de verspreiding van die Goede Boodschap en je bent meer dan trots op de krant waarvoor je werkt omdat die de Osservatore Romano van weldenkend Vlaanderen is. Zou de vloer onder je voeten niet wegzakken, als je dan plots moet vernemen dat precies dat dagblad publiekelijk van de allergrootste zonde, die van racisme, wordt beticht en dan nog door Jan Goosens, de big boss van de KVS, die in bovenvermelde Linkse Kerk over het gezag van een curiekardinaal beschikt?

En quid als je bovendien een paar dagen later via een ‘racismemanifest’  – dat in De Standaard werd gepubliceerd – moet vernemen dat diezelfde theaterbaas heel het sanhedrin heeft meegekregen dat meent het recht te hebben te bepalen wat Vlaanderen al dan niet mag denken en zeggen? Sanhedrin waaronder enkele kleppers van formaat zoals daar zijn: Anna Theresa De Keersmaeker, Tom Lanoye en Jos Geysels (u weet wel die Minister van Staat van het toch zo non-conformistische Groen). U, beste lezer, zou dan misschien nog troost kunnen vinden bij de bedenking dat die Jan Goossens van de KVS in feite niets meer dan een ’fils à papa’ is, vermits hij vader moet zeggen tegen Paul met dezelfde naam, u weet wel, de Goeroe van mei ’68 die dermate revolutionair is dat zijn vijfenzestigste verjaardag in aanwezigheid van drie voormalige Eerste Ministers en op kosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kasteel van Hertoginnendal werd gevierd. Maar voor een echte redacteur van De Morgen zijn subversieve gedachten van die aard heus niet weggelegd en dus blijft er hem niets anders over dan bang naar de horizon te turen om na te gaan of nergens in de verte het spook van de cordon sanitaire aan het opdagen is.

Verboden te lachen in de linkse beweging

Alle gekheid op een stokje, er moeten wel wat meer ernstige bedenkingen gemaakt worden met betrekking tot dit op het eerste zicht zo komisch incident. De vaststelling bijvoorbeeld dat wij hier te maken krijgen met een fenomeen dat, alle verhoudingen in acht genomen, zich vroeg of laat in elk totalitair regime voordoet. Het wordt doorgaans  ’zuivering(en)’ genoemd en komt steeds op het volgende neer: de aan het bewind zijnde politieke fractie stelt op een zeker ogenblik vast dat ze er vooralsnog niet in geslaagd is haar visie op de maatschappij in toepassing te brengen en wijt dit aan het feit dat er zich in haar rangen mensen bevinden die er licht afwijkende meningen op na houden. Zodra het zover is, zal ze  vrij snel de betrokkenen als haar gevaarlijkste vijanden beschouwen en ze dan ook navenant behandelen. Dit laatste komt dan meestal neer op de fysieke liquidatie van die ‘ketters’, ‘anti-revolutionairen’, ‘dissidenten’, ’volksvijanden’ of hoe ze ook genoemd worden. Een aantal voorbeelden uit de geschiedenis tonen dit overduidelijk aan:

  • Tijdens de eerste jaren van de Franse revolutie brachten Robespierre en zijn jacobijnen duizenden mederevolutionairen naar de guillotine waaronder de zogenaamde girondijnen die de euvele moed hadden gehad  van Frankrijk  een federale staat te willen maken.
  • In de jaren 20 van de vorige eeuw liet Stalin in Rusland die medebolsjewieken die er van verdacht werden aanhangers van Trotsky te zijn naar de Goelag sturen. In 1940 slaagde hij er zelfs in deze laatste in Mexico te laten vermoorden.
  • Tijdens de Spaanse Burgeroorlog werden duizenden linkse militanten uit het republikeinse kamp wegens ideologisch deviationisme door de orthodoxe kommuniten afgemaakt.
  • Last but not least: de Culturele Revolutie werd in 1966 door voorzitter Mao uitgeroepen omdat een massa Chinese communisten er door hem van verdacht werden niet voldoende streng de partijrichtlijnen toe te passen. Hij liet daarom een paar miljoen mensen door zijn Rode Gardisten uitmoorden (ik wil er terloops toch op wijzen dat Paul Goossens en zijn trawanten in die tijd een ware verering voor Mao en zijn culturele revolutie koesterden. Niemand in de wereld der ‘weldenkenden’ schijnt zich dat vandaag de dag te herinneren).

Natuurlijk zitten we nog zeer ver van zulke situaties verwijderd, maar de geest die er naar kan leiden is hier wel degelijk aanwezig. Niet alleen bij Jan Goossens overigens maar ook bij de tientallen intello’s, culturo’s, journalisten en politici die bovenvermeld ‘racismemanifest’ uit De Standaard mede ondertekend hebben.

Een andere belangrijke vaststelling is dat wat als ‘racisme’ wordt bestempeld stilaan een quasi religieuze dimensie heeft gekregen. Die van een onvergefelijke zonde tegen de heersende ideologie. Wat met zich mee brengt dat net zoals bij de hekserijprocessen van de middeleeuwen wie er van beschuldigd wordt alleen maar kan vrijgesproken worden als hij kan zwart op wit kan aantonen dat dit geen steek houdt. Aangezien dit schier onmogelijk is, ligt de veroordeling al bij voorbaat vast. Het is in die omstandigheden dan ook beter je stilletjes in een hoekje weg te stoppen, in de hoop dat de bui wel voorbij zal gaan, eerder dan de aandacht op je te vestigen door verdedigingsargumenten naar voor te schuiven. Ze zijn zich hier bij De Morgen duidelijk van bewust en hebben dan ook ei zo na geen weerwerk tegen de aanval van Goossens proberen te bieden.

Een ander bewijs van de religieuze dimensie van een zaak van deze aard is het feit dat het massaal ondertekende ‘racismemanifest’ niet alleen als steun voor Goossens was bedoeld, maar ook als een protest tegen het feit dat de beschuldigingen van racisme tegenover de progressieve krant in Vlaanderen op een bulderende lach werden onthaald. De lach werkt immers relativerend en wordt bijgevolg door fundamentalistische godsdienstaanhangers en door die van totalitair ideologieën als een bijzonder gevaarlijke vijand beschouwd. Er vonden in de middeleeuwen ernstige theologische debatten plaats rond het idee of Jezus wel ooit had gelachen. Kunt u zich de Ayatollah Khomeini lachend voorstellen?

Een commerciële strategie tegen De Morgen?

Een laatste bedenking. Wolven en/of journalisten zijn meestal niet geneigd mekaar op te vreten. De aanval op De Morgen kwam nochtans voornamelijk in De Standaard aan bod. Beide dagbladen beweren tot de kwaliteitspers te behoren en azen duidelijk op hetzelfde publiek. Wie De Standaard regelmatig leest weet dat de inhoud ervan de laatste tijd sterk aan het ‘verlinksen’ is  (cfr. de campagne die hierin de laatste weken werd gevoerd tegen het latent racisme waaraan het Antwerps politiekorps zich zou bezondigen). Zou het kunnen dat dit deel uit maakt van een zorgvuldig uitgedokterde strategie om de lezers van De Morgen binnen te halen en dat de grote aandacht die in de krant uit Groot-Bijgaarden geschonken wordt aan de virulente aanvallen van Goossens tegen De Morgen hier alles mee te maken heeft?  Paul, de vader van die directeur van de KVS waarover we het daarnet nog hadden, maakte immers jarenlang deel uit van de redactie van De Standaard en verzorgt er nog steeds elke zaterdag een rubriek in die Krant.

Het geld van Tom Cochez

geld van tcVorige week verschenen een viertal artikels op Apache.be die samen een geheel vormden onder de titel ‘Het geld van het Vlaams Belang’. De samensteller van de reeks is Tom Cochez, de man die met slaande deuren verhuisde van De Morgen naar Apache. Hij meent met zijn artikelreeks een inzicht te hebben gegeven in de interne financiële keuken van het Vlaams Belang. Dat je voor Apache moet betalen om het te kunnen lezen, laten we nog buiten beschouwing.

Na elk artikel stelde Cochez een aantal vragen aan Gerolf Annemans, de voorzitter van het Vlaams Belang. In totaal waren het elf vragen die de voorzitter diende te beantwoorden. Zoals Annemans duidelijk stelde in een algemeen antwoord, polst Cochez met deze elf vragen naar de intenties van de partij en probeert de man enkel de partij te schaden. Cochez kreeg met andere woorden geen antwoorden op zijn blijkbaar prangende vraagstellingen. Et alors, nietwaar?

Rechts Actueel wil niet onderdoen voor Apache en heeft ook een vraag voor Tom Cochez. En speciaal voor hem is het geen ongemakkelijke vraag. We hebben namelijk kunnen lezen onder elk artikel in de vierdelige reeks, dat Cochez gesubsidieerd werd door het ‘Fond Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek’. Uit cijfers die Dirk Van Mechelen (Open-Vld) in februari 2013 opvroeg bij Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA), blijkt dat het Fonds Pascal Decroos in 2012 recht had op een subsidie van 251.000 euro, waarvan het 200.800 euro effectief heeft gebruikt.

Onze vraag aan Tom Cochez is dan ook duidelijk: hoeveel van die 200.800 euro uit 2012 heeft het Fonds Pascal Decroos aan u (of Apache) gegeven om twee jaar lang in de diepste krochten van het Vlaams Belang te graven op zoek naar de beweringen die u heeft neergeschreven in ‘Het geld van het Vlaams Belang’? En werd er ook al een subsidiebedrag voorzien door het Fonds voor deze artikelreeks in 2011, zo ja, hoeveel bedroeg die subsidie in dat jaar?

Vermits het om Vlaams belastinggeld gaat, hebben wij als belastingbetalers immers het recht om deze gegevens van Tom Cochez te vernemen. We kijken al uit naar zijn eerlijk antwoord.

Zijne Doorluchtige Pretentie: Yves Desmet

bdeweverNaar aanleiding van het debat in het Vlaams Parlement over de onderwijshervorming vond  ZDP (voor de betekenis van deze afkorting zie hierboven) Yves Desmet het gisteren namiddag nodig Bart De Wever in Villa Politica op de korrel te nemen. Hij verklaarde in die tv-uitzending met dat typisch gezicht, waaraan je kan zien dat het nog nooit nog maar de zweem van een glimlach heeft moeten ondergaan, dat de Antwerpse burgemeester er alleen maar op uit was elitescholen voor zijn eigen kinderen te behouden, om dan de andere scholen aan de rest over te laten.

BDW reageerde hierop verbolgen in Terzake in ongeveer de volgende bewoordingen: “Wat deze man zegt is degoutant en raakt mij tot in mijn ziel. Ik ben de zoon van een spoorwegarbeider en wat ik heb kunnen bereiken, dank ik aan de kwaliteit van het Vlaams onderwijs en dat wil ik voor alle kinderen behouden. Ik herhaal: wat deze man zegt is degoutant”. (Ziehier het beeldfragment)

Dewever schoot hiermee twee maal in de roos. Eerst naar de vorm door Desmet  ‘deze man’ te noemen We weten immers dat ZDP – die zich nog steeds met de veren van hoofdredacteur van De Morgen tooit – zeer lange tenen heeft en dat hij zich beledigd voelde toen BDW  hem naar aanleiding van een vorig incident ‘deze man’ noemde. Hijzelf mag het zich natuurlijk permitteren wie hij maar wilt voor fascist of racist uit te schelden…

BDW had bovendien overschot van gelijk met die repliek. Ik ben zelf uit een arbeidersmilieu afkomstig en heb te vaak moeten ervaren hoe groot de afstand is tussen bobo’s zoals Desmet,  die links menen te zijn  en de gewone  mensen in wiens naam ze nochtans beweren te spreken. Er is op dat vlak niets nieuws onder de zon. Ik zal nooit vergeten hoe in de nasleep van Mei ’68 het clubje dat Pol Goossens rond zich had verzameld, het steeds maar over ‘de arbeiders’ had, terwijl die studentjes die uit gegoede middens kwamen er nog nooit een van dichtbij hadden gezien.

Als ze dat dan toch eens probeerden door aan fabriekspoorten pamfletten uit te delen, spraken ze die mensen aan in het geaffecteerd Nederlands dat toen in hun bevoorrechte milieus ‘in’ was, wat voor een zeer komisch effect zorgde. ZDP Desmet weet blijkbaar niet dat de gewone man meer dan wie ook aan degelijk onderwijs belang hecht. Hij heeft immers al lang ondervonden wat hier in het leven daar allemaal van afhangt. Jan met de Pet droomt niet van het gemakkelijkste onderwijs voor zijn kinderen, wel van het beste.

Tenslotte dit nog: is het niet zo dat het dagblad van Desmet, De Morgen, zich zelf meer dan regelmatig als een ‘kwaliteitskrant’ voorstelt met andere woorden als een gazet voor de elite? Is het  ook niet zo dat wanneer die zelfde Morgen artikels uit de zusterkrant Het Laatste Nieuws overneemt (en dit gebeurt blijkbaar vrij vaak) nooit aan bronvermelding doet uit schrik bij zijn lezers nogal proletarisch over te komen? (Lees ook hier) Hoe luidde dat verhaal van de pot en de ketel ook weer?

DVV, Dexia, Belfius, ACW, … kampioenen in fiscaal gesjoemel!

DVVVoor de paasvakantie werd een voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie naar het ACW op vraag van het onder andere Vlaams Belang, N-VA en Groen! tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers weggestemd. Peter Dedecker (N-VA) wil alsnog dat deze onderzoekscommissie wordt opgericht, aangezien er nieuwe elementen werden ontdekt die het ACW nog meer in een kwaad daglicht stellen.

Indien het onderzoek van De Morgen waar zou zijn, dan leren we daar immers uit dat Dexia vroeger en Belfius als opvolger fiscaal voordelige constructies heeft opgezet en dat de beheerders daarvan rechtstreeks verband houden met het ACW. “Gewezen CEO Stefaan Decraene  wilde duidelijkheid over de dubieuze contracten in Barbados en vooral over de rol van Guy Roelandt erin. Roelandt was jarenlang topman van Dexia Insurance België. Hij was ook een vertrouwenspersoon van het ACW. Zo was hij onder meer bestuurder bij een van de Arco-vennootschappen, de financiële holding van de christelijke arbeidersbeweging.”

En nog: “Roelandt kon zijn gang gaan omdat hij op de medewerking van vertrouwelingen kon rekenen. Een daarvan was Rik Branson, jarenlang de voorzitter van het Dexia-auditcomité, schatkistbewaarder van het ACW en bestuurder in tal van Arco-vennootschappen.”

Hoe ging Belfius onder andere te werk? “In Ierland geniet het Belfiusfiliaal Eurco Re van een belastingtarief van 10 procent. De Ierse winsten kunnen vervolgens voor 95 procent belastingvrij naar België terugvloeien. In 2011 alleen leverde dat 48,6 miljoen euro op.” Ook via Barbados werden gelijkaardige bedenkelijke praktijken geregeld.

Het is opmerkelijk dat Jos Clijsters, de huidige CEO van Belfius, amper enkele dagen voor de nationalisering van de bank-verzekeraar door de Belgische staat eind 2011, groen licht gaf om de omstreden gang van zaken te verlengen tot 2015. “Uit interne mails en verslagen van het auditcomité van Dexia blijkt nochtans dat de top van Belfius op de hoogte was van de ernstige problemen die het Barbadosdossier stelde en dat daar intern heel veel onvrede over bestond,” aldus De Morgen.

N-VA-Kamerlid Peter Dedecker neemt “met stijgende verbazing” kennis van de nieuwe onthullingen die vandaag in De Morgen verschenen. “Los van het feit dat een organisatie die steeds pleitte voor een rechtvaardige fiscaliteit, de pionier blijkt te zijn in fiscale constructies in offshore belastingparadijzen, roepen vooral de mysterieuze commissies en de vermoedelijke persoonlijke verrijking van enkele ACW-topfiguren vragen op”, zegt Peter Dedecker. “Hoe heel die constructie kon onttrokken worden aan het intern en extern toezicht is echt schokkend. En dat deze fiscale spitstechnologie luttele dagen voor de nationalisatie gewoon werd verlengd, alsof er niets aan de hand was, is ronduit verontwaardigend.”

En nog: “Eens te meer wordt aangetoond dat enkel een onderzoekscommissie in de schoot van het parlement opheldering kan geven in de mogelijke belangenvermenging in dit dossier. Belfius is een staatsbank die met miljarden belastinggeld wordt overeind gehouden. De belastingbetaler heeft het recht te weten wat er met zijn centen allemaal wordt gedaan.”

Kan je de man ongelijk geven?

« Oudere berichten