Twitter verwijderde blauwe vinkjes van ‘extreem-rechts’, communisten mogen blijven

Blauwe vinkjes op Twitter bewijzen dat ge ‘echt’ zijt en geen Fake account. Maar nu heeft Twitter ingegrepen, want ‘extreem-rechtsda mag ni! Dus: Vlaams Belang en andere zogezegde rassiesten en fassiesten zijn hun vinkje kwijt. Lap zeg! Vrije meningsuiting? Iemand? Maar goed, we mogen van geluk spreken dat het niet iedereen te beurt valt onder deze censuur. Hieronder een aantal échte democraten die nog wél een blauw vinkje hebben.

bv14

bv13

bv16

bv1

bv15

bv12.png

bv18

bv17

 

Gentse politie niet politiek neutraal: Ché Guevara-affiche in kantoor

cplhAandachtige tv-kijkers zien dikwijls meer dan men zou willen bij de televisiemakers. Zo was er deze week een alerte kijker die tijdens de aflevering van De Recherche op VIER vaststelde dat de politieke neutraliteit bij de Gentse politie met de voeten wordt getreden.

In één van de politiekantoren van het Gentse politiecorps – dat voor alle duidelijkheid onder leiding staat van de socialist Daniel Termont – hangt namelijk een grote affiche met de beeltenis van Ernesto Ché Guevara. Deze man is naast een kapitalistisch succesproduct eveneens bekend omwille van zijn moordende manier van revolutie voeren (onder andere tégen dat kapitalisme). Niet minder dan 17.000 burgers en militairen werden vermoord door Ché en Co.

Hij stond er als socialistisch ‘rebellen’leider, gesponsord door communistische grootmachten, voor bekend heel wat executies eigenhandig uit te voeren. Dat deze man in een politiekantoor de muur vervuilt is des te vreemder, aangezien Guevara niet hoog opliep met het gezag van de overheid. Over zijn haat tegenover homo’s en negers gaan we nu niet uitweiden.

Het nationalistische Voorpost laat het hier echter niet bij en legt klacht neer tegen deze partijdigheid bij de Gentse politie: “Dit is in strijd met de deontologische code van de politiediensten van 10 mei 2006, meer bepaald C.2. onpartijdigheid, Art. 22-25. die van iedere agent eist dat hij of zij politiek neutraal is en objectief optreedt. Het feit dat een anti-democratische en socialistische figuur een lokaal van de politie ‘opsmukt’ doet dus vragen rijzen over deze politieke neutraliteit.

vpcp

Voorpost dient dan ook een klacht in bij de Dienst Intern Toezicht van de politie Gent om deze zaak door de bevoegde instanties van naderbij te laten onderzoeken zodat de politieke neutraliteit van de Gentse politie niet meer in twijfel getrokken kan worden.”

Links weigert opnieuw andersdenkenden op openbare activiteit

115De linkse ‘Verdraagzamen ende Groote Demokraten‘ van ALS (Actief Linkse Studenten) hebben zich deze week twee keer van hun beste kant laten zien. Nadat ze eerst in Leuven de regels van de universiteit overtraden door op een openbare activiteit andersdenkenden te weigeren, deden ze dit vlotjes over in Gent. Vadertje Stalin zou fier zijn. We delen met u het verhaal uit monde van KVHV Gent:

Donderdag 5 maart werd een tiental leden van KVHV-Gent geweigerd op een lezing over Griekenland onder SYRIZA aan de UGent. De lezing vond plaats in de gebouwen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en werd georganiseerd door de mensen van de Actief Linkse Studenten (ALS).

Het was al enige tijd geleden dat de Actief Linkse Studenten nog eens iets organiseerden aan onze unief. Gezien hunrecentelijke administratieve problemen lag het verkrijgen van een gratis lokaal iets moeilijker. Toch was het afgelopen donderdag dan eindelijk zover. Onze rode kameraden organiseerden een lezing/meeting over Griekenland onder SYRIZA. Sprekers zouden iemand van ALS zelf zijn en tevens, hoewel nog onzeker wie (sic), een Griekse spreker.

Vermits de studenten van het KVHV sterk geïnteresseerd zijn in economie en geopolitiek besloot een tiental van onze leden deel te nemen aan de ‘meeting’ van onze communistische collega’s. We waren echter een beetje achterdochtig omwille van het feit dat ALS eerder die week enkele studenten van NSV! en KVHV hardhandig had uitgesloten op een gelijkaardige lezing aan de KUL. Onze studenten trokken er dan ook op uit gewapend met een camera voor het geval ze zouden geweigerd worden op deze openbare (want moet van statuten UGent) activiteit.

Toen onze leden mooi op tijd arriveerden aan het lokaal waar de meeting zou plaatsvinden werden ze meteen teruggefloten door een vijftal ALS’ers. “Jullie zijn niet welkom!”, luidde het bij monde van ALS’er Jeroen Demuynck terwijl hij zich strategisch opstelde voor de ingang van het lokaal.

Wat onze leden meteen opviel was dat er slechts een vijftal mensen van de ALS aanwezig was voor deze lezing. Daarnaast was er ook geen Griekse spreker op te merken. Op zijn minst merkwaardig voor een vereniging die pretendeert ‘één van de meest actieve verenigingen van Gent te zijn’. Wat tevens opviel waren de twee 12-packs Jupilerblikjes mooi opgesteld op een tafeltje in het lokaal waar de lezing moest plaatsvinden.

Maar de KVHV’ers mochten dus niet binnen. Zelfs niet nadat ze in alle eerlijkheid hadden verklaard gewoonweg uit interesse te willen deelnemen aan de lezing. Fabian Colyn van de ALS begon dan maar de security van de universiteit op te bellen. Toen die na 30 saaie minuten dan eindelijk arriveerde kon deze niet anders dan ons gelijk te geven door te zeggen dat alle activiteiten aan de unief openbaar moeten zijn en de ALS onze leden desgevallend moest laten deelnemen aan de activiteit. Dit zagen onze communistische collega’s echter niet zitten waarop deze prompt beslisten om de meeting dan maar af te gelasten.

Het KVHV-Gent hekelt deze ondemocratische houding van de Actief Linkse Studenten. Mensen niet toelaten op een politieke lezing omdat ze een andere mening hebben kan gewoon niet op een universiteit. KVHV zal dit dan ook op gepaste wijze aanvechten bij de universitaire overheid. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

“De islam moet verbannen worden” – zegt Turk

De Turkse dichter, anarcho-semi-communist-atheïst, Serkan Engin schreef een kernachtig essay waarmee hij de moslims de ogen wil openen en hen tot afstand nemen van de islam wil brengen. Hij maakt duidelijk dat de islam de gevaarlijkste ideologie is die er ooit bestond/bestaat. De tekst werd vertaald door Brunhilde Dewilde en wij mogen hem publiceren.  We namen ook een tekst over uit Paper Boats of Poetry die volgt op het essay.

Ik ben een atheïstische auteur en dichter, die vanaf zijn geboorte  23 jaar lang heeft geleefd  als soennitische moslim.  Ik woon nog steeds in Turkije, een islamitisch land. Al mijn familieleden en andere verwanten zijn nog steeds moslim.  Dit zorgt ervoor dat mijn kritieken makkelijk kunnen beschouwd worden als een inside blik. Ik weet dat de titel van dit artikel assertief kan overkomen, maar ik zal de correctheid van deze titel stap voor stap uitleggen.

Wat je eerst en vooral over de islam moet  weten is dat je als buitenstaander, niet-moslim of christen, atheïst of boeddhist, Jood of wat dan ook  als vogelvrij wordt beschouwd.  Alle moslims hebben het “recht” om je te doden, te verkrachten, al je bezittingen te nemen, je land, je geld en noem maar op…   Ze halen dit “recht” uit het boek van hun geloof, de koran.  Met andere woorden, ze halen dit “recht” uit de kern van hun geloof, de theologie van de islam.

Hier zijn een paar voorbeelden van verzen uit de koran:

Deze vers uit de koran gaat over  “alle niet-moslims”, alle “ketters”- Christenen, boeddhisten, atheïsten, Joden, enz…  Zij worden beschreven als “al wie oorlog overweegt tegen Allah en zijn Boodschapper(Mohammed)”

Surat Al-Ma’idah (5.33) (de tafel) http://quran.com/5/33 

“De vergelding dergenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”

5_33

De volgende vers uit de koran gaat over het doden van mensen die hun geloof in de islam hebben verlaten, de afvalligen:

Surat An-Nisa’ (4.89) (De vrouwen) http://quran.com/4/89 

“Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van God werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

 4_89

Kijk naar de huidige situatie in Syrië. Hoe komt het dat islamitische terroristen zo makkelijk Alevieten  kunnen doden of Christelijke vrouwen kunnen verkrachten? Dit is omdat ze zich dit “recht”  toe kunnen eigenen vanuit hun geloof. Zij geloven bovendien dat zij naar de hemel zullen gaan door deze vandalenacties tegen “buitenstaanders”, diegenen buiten de islam, die niet in dezelfde religieuze tendensen geloven –  met andere woorden, tegen  diegenen die zij zien als ketters. Sommige moslims zeggen “Maar zij zijn geen echte moslims”. Dat is een grove leugen; het gaat net om de exacte vorm van de echte islam, en dit omdat deze vandalenstreken overeenstemmen met de geboden in de koran.  U hebt reeds vaak gehoord dat de islam een “tolerante godsdienst” is.  Dit is de grootste leugen die u overal ter wereld kunt horen en deze leugen wordt gebruikt als masker om het werkelijke wrede gelaat van de islam te verbergen.

Er is GEEN verschil tussen islam en islamisme.  Dit is de grootste fout die de moderne wereld maakt over de islam. Er zijn geen verschillende vormen van islam en islamisme. Ze zijn één en hetzelfde ding en hebben dezelfde inhoud. Deze opdeling is niet meer dan een illusie die wordt gebruikt door moslims om het brutale, hatelijke, onderdrukkende, moordende en genocidale gezicht van de islam te verbergen. Islamitische theologie is gebaseerd op de verzen in de koran en de hadith. Hadith zijn de woorden en de daden van de profeet Mohammed, en alle moslim moeten deze woorden en daden opvolgen als toevoeging aan de geboden in de koran.

Zo moet je bijvoorbeeld naar het toilet gaan zoals Mohammed dat deed, je wassen zoals hij dat deed, en “ketterse vrouwen” verkrachten en tot slavinnen maken tijdens een oorlog. Zo moet je de vijand tijdens een oorlog martelen om achter de verstopplaats van zijn verborgen geld te komen. Je “moet” de hand van een dief afhakken zoals Mohammed dat deed, en hem geen gevangenisstraf geven zoals in de moderne wetgeving. Je moet een vrouw die seks had buiten de regels van de islam stenigen, zoals Mohammed deed.  Haar partner moet je “slechts” 100 zweepslagen geven. Als je moslim bent, kan je deze personen hun straf nooit kwijtschelden om onze moderne strafwetgeving toe te passen. Je moet uiteindelijk de straffen van Mohammed toepassen zoals het stenigen van de overspelige vrouw en het  geven van 100 zweepslagen aan haar partner, wil je een goede moslim zijn. Je moet de man die de islam verliet doden, zoals Mohammed deed. Je kan niet zeggen dat het zijn eigen keuze was en dat hij het deed uit eigen vrije wil en geloof. Dit omdat het een gebod is van de koran dat je een afvallige moslim MOET doden.

Serkan Engin (1)
Serkan Engin

Volgens de geboden van de islam moet je alle homoseksuelen doden. Geen enkele moslim kan in overeenstemming met de islam zeggen dat zijn seksuele oriëntatie zijn eigen recht is, dit in overeenstemming met de mensenrechten van vandaag.  Je hebt het “recht” om een meisje van negen jaar oud te huwen, zoals Mohammed deed. Met andere woorden, je kan volgens de islam een kind wettelijk gezien verkrachten en haar tot seksslavin en huisslavin maken tot het einde van haar leven. Je mag tot 6 uur na de dood van je vrouw seks met haar hebben, zoals Mohammed deed. Met andere woorden. Je kan je vrouw tot 6 uur na haar dood blijven verkrachten.

Hier heb je nu de islam, hier heb je nu die “tolerante godsdienst”… Hier heb je nu het juiste pad recht naar de hemel… Hier heb je nu de geboden van Allah… Hier heb je nu de daden van Mohammed.  Nu is toch eenvoudig om te zien hoe beschaafd de moslimlanden in de wereld zijn door de islam;  Afghanistan, Nigeria, Turkije, Iran, Soedan en nog vele anderen. Nu  kan je toch merken hoeveel zij hebben bijgedragen tot de geschiedenis van de filosofie, kunst en wetenschap van de hele wereldgeschiedenis. Nu merk je hoe respectvol te zijn tegenover mensenrechten, vrouwenrechten, kinderrechten, de vrijheid van meningsuiting en gedachte, de persvrijheid, de geloofsvrijheid, enzoverder.

De eerste genocidale golf van de twintigste eeuw, de Armeense genocide, de Assyrische  genocide, de Pontisch-Griekse genocide… Allen werden zij uitgevoerd door Turkse en Koerdische krachten uit het Osmaanse Rijk en de nieuwe Turkse Republiek, die hun motivatie putten  uit de “rechten” die ze bezaten dankzij de islam: het “recht” om niet-moslims te doden en te verkrachten, om vrouwen en kleine meisjes tot huis- en seksslavinnen te maken… Hun geld, huizen en land te stelen.  Hoe dan ook ,“The Committee of Union Progress (CUP) (Turks: Ittihat ve Terraki Cemiyeti), had het Turkse nationalisme als basis; men maakte enkel snel en makkelijk misbruik van Turken en Koerden voor het uitvoeren van deze genocides en dit op basis van de islam en wat de koran zegt over niet-moslims. Alle Turkse en Koerdische moslims geloofden immers dat zij naar de hemel zouden gaan indien zij meer niet-moslims zouden doden, net zoals de islamitische terroristen de dag van vandaag.

De breinen achter de tweede genocidale golf van de twintigste eeuw waren zoals u weet de nazis. Zij namen de genocides die door de Turken werden gepleegd als proef. Het is welgeweten dat Adolf Hitler tegen zijn militaire bevelhebbers zei: “Wie spreekt er vandaag nog over de uitroeiing van de Armeniërs?”. Dit terwijl zij spraken over de reactie van de wereld op de genocides die zijzelf planden door te voeren. Nazisme werd als legale en respectabele ideologie beschouwd aan het begin van de jaren 30 van de twintigste eeuw. Pas daarna zag de wereld het gevaar van het nazisme. Miljoenen mensen stierven door het nazisme, en vandaag is het illegaal om nog aanhanger te zijn van het nazisme in eender welk beschaafd land. Het is onmogelijk op nog legaal propaganda te maken voor het nazisme. Het nazisme wordt vandaag de dag niet beschouwd als een oprecht alternatief denken, en wordt niet beschouwd als een deel van vrijheid van gedachte en meningsuiting.

Zoals ik het hierboven reeds gedetailleerd aangaf: de islam is tegen de huidige mensenrechtennorm en is gevaarlijker dan het nazisme. De islam is geen geloofsalternatief, maar een misdaad tegen de menselijkheid. Dit in een wereld waar geen plaats zou mogen zijn voor welke misdaad dan ook. Daarom zou de islam overal ter wereld illegaal moeten worden, net zoals het nazisme. Dit vanwege de vandalistische inhoud en geboden die indruisen tegen de mensenrechten. Alle acties rond islam zouden moeten worden verboden en diegenen die de islam propageren zouden moeten worden berecht vanwege het aanzetten tot misdaden zoals moord, diefstal, verkrachting en andere misdaden tegen de menselijkheid. Indien dit niet gebeurt zal de wereld door de toename van macht door de islamisten een grote tragedie kennen. Dit net zoals toen de wereld leed onder het nazisme.

Kritiek op de socialisten die de Islam verdedigen (overgenomen uit Paper Boats of Poetry)

“De kritiek op de godsdienst is de voorwaarde voor alle kritiek.” Karl Marx

De kant kiezen van islamisten in naam van de democratie, het ondersteunen van het bestaan van de islamitische sharia, het is gelijk aan het ondersteunen van de objectieven ter organisatie, versterken en het grijpen van de macht, de welke wanneer succesvol, te wijten aan zijn intrinsieke structuur en de theologie van de Islam, al uw vrijheden zal ontnemen, ophangen en verbannen. Net zoals wat er gebeurd is na de “Islamitische revolutie”.

Serkan Engin (2)

 

Islam zelf is de vijand van de democratie en de vrijheid. Men kan de concrete voorbeelden zien in talloze incidenten die dagelijks gebeuren in Iraq, Syrië, Afghanistan, Iran, Saoedi Arabië en Nigeria. Laat u niet om de tuin leiden door onwetende mensen die u zullen zeggen “Dat is niet wat Islam echt is”, want Islam is juist wel dat. De islamitische wet ziet het ter dood stenigen, homofobie, het afhakken van de hand als straf, pedofilie, vrouwen die als oorlogsbuit seksslaaf worden, vrouwen die tweederangs personen zijn en uitsluitend bestaan om hun man te dienen als zijnde handelswaar, necrofilie gebaseerd op Mohammeds “liggen naast één van zijn vrouwen” implicerend dat hij het lijk verkracht heeft, het verdedigen van het recht om geslachtsgemeenschap te hebben binnen de zes uur na het ogenblik van het overlijden, gebaseerd op de handelingen van Mohammed beschouwd als “traditie”, het doden van diegene die gebrandmerkt worden als “ketters”, het verkrachten van hun vrouwen, het afpersen van hun eigendom en land als recht en plicht; hoe men het draait of keert, Islam is een misdaad tegen de menselijkheid. En misdaad heeft niets te maken met vrijheid.

Islam, dat in zijn binnenste het potentieel bevat tot bloedbaden, verkrachting en het opruien tot afpersen, moet verboden worden, en zijn propagandisten zouden moeten berecht worden binnen de context van het tegenspreken van de mensenrechten en het begaan van misdaden tegen de menselijkheid.

Niettegenstaande zijn er socialisten die spijtig genoeg de kant kiezen van de islamisten in naam van de democratie. Hoewel door haar standpunten, “libertair-links” een politieke structuur vormt waarmee ik meestal akkoord ga, die het verdedigen van seksuele en etnische minderheden samen met de klassenstrijd op zich neemt als een “must”, ben ik geneigd om daar weg van te blijven wegens haar nalatigheid bij het steunen van islamisten in de naam van de democratie.

De analyse van zowel Lenin als Marx zijn onjuist wegens het ontbreken van een goede beoordeling. Waarom?; ze betrekken uitsluitend het Christendom in hun analyse van godsdienst bij het verdedigen van de internationale klassenstrijd, en dit is een grote tekortkoming.

In het Communistisch Manifest nemen zij een bepaalde houding aan ten opzichte van de godsdienst die overeenkomt met een analyse uitsluitend gebaseerd op “de kerk”.

Hoewel Marx´s uitspraak “godsdienst is opium van het volk” populair is (opium werd gebruikt als medicijn om de pijn te verlichten of te genezen) wordt het eerste gedeelte van de zin vaak overgeslagen. Wanneer Marx zei, “Religie is de zucht van het onderdrukte schepsel, het hart van een harteloze wereld, en de ziel van zielloze omstandigheden.”, interpreteerde hij de godsdienst uitsluitend door de christelijke theologie die beveelt “indien iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan” en hij deed dan ook een inspanning om “empathie” te tonen met de religie die hij zag als een medicijn dat de pijn verminderde van de ongeletterde massa´s. Hij interpreteerde godsdienst niet door de Islam dat onmenselijke regels heeft die vrouwen veroordelen tot de dood door steniging, pedofilie-necrofilie verdedigen, het doden van niet-moslims als een recht zien. Omdat hij niets kende van de theologische essentie van de Islam vond hij het ook niet nodig om dit onderwerp verder te onderzoeken toen hij het proletariaat opriep zich te organiseren. Spijtig genoeg heeft Marx die stelde “De kritiek op de godsdienst is de voorwaarde voor alle kritiek.” niet alle godsdiensten bekritiseerd en nam daardoor een ontoereikende en verkeerde houding aan ten op zichtte van religie. Zonder twijfel maken diegene die Marx blindelings volgen dezelfde fout.

hoca-ikna
Marx bekritiseerde de islam niet. Misschien was hij wel te vinden voor de liefde tussen ‘volwassen vrouwen van negen jaar’ en wat minder jonge knapen?

“Religie moet worden uitgeroepen als een privézaak.“ Met deze bewoording drukken socialisten gewoonlijk hun houding ten opzichte van religie uit. Maar de betekenis van deze woorden moet nauwkeurig gedefinieerd worden om misverstanden te vermijden. “We eisen dat de godsdienst met betrekking tot de staat een privézaak is, maar we kunnen de godsdienst in geen geval tegenover onze partij als een privézaak beschouwen.” zei Lenin. Als men spreekt zoals Lenin, die godsdienst observeerde door het Christendom dat geen bedreiging vormde voor de massa´s zoals “de natie van de Islamitische Sharia” dat wel doet, dat het resultaat was van honderden jaren strijd voor reformatie en vervolgens een periode kende van het ontwikkelen van rationaliteit, wetenschap, kunst en filosofie zonder beperkingen, en zonder een gedegen onderzoek te maken van de theologie van Islam, vervalt men in nonchalance.

Maar aangezien de godsdiensten van de wereld niet uitsluitend uit het Christendom bestaan, heeft geen socialistische staat, en natuurlijk geen socialist het recht te vervallen in achteloosheid door te verklaren “religie is een privézaak” vermits Islam doodt, verkracht, de eigendommen van niet-moslims ontfutselt in Afghanistan, Iran, Saoedi Arabië, landen die nog niet uit het “stenen tijdperk” gekomen zijn.

Om terug te komen op “libertair-links”…Islam ondersteunen in de naam van de democratie is niet anders dan “ de domme stier te zijn die het mes van de slager aflikt”, terwijl men aan het likken is, zal het mes je keel doorsnijden vroeg of laat…

‘Rechtse’ UMP benoemt plein naar terrorist Nelson Mandela

mandela-ump2De Franse UMP – Union pour un Mouvement Populaire – is al maanden verscheurd door een interne broedertwist, of beter broedermoord. Kemphaantjes zoals Sarkozy, Fillon, Copé of Juppé gunnen elkaar het zonlicht niet meer. Het voorzitterschap (lees en denk: presidentschap van Frankrijk) van de centrumrechtse politieke formatie staat op het spel. Dat ze alle vier (gerechtelijke) boter op het hoofd hebben deert hen blijkbaar niet.

Eigenlijk is de UMP een samenraapsel van allerlei strekkingen: Conservatieve liberalen, Gaullisten, Links-liberalen, Centristen&christendemocraten, Blauwe (!) ecologisten en Neo-Gaullisten. Om al die strekkingen te paaien is er uiteraard veel bochtenwerk nodig. Zo’n mengelmoes trekt uiteraard ‘rare vogels’ aan die bij een goed gedefinieerde partij niet aan hun trekken komen.

De burgemeester van Rueil-Malmaison (departement Hauts-de-Seine, 73.469 inwoners), Patrick Ollier, is zo’n buitenbeentje. De man, nochtans in concubinaat met een van de meest uitgesproken rechtse figuren uit de UMP, Michèle Alliot-Marie, bijgenaamd ‘Le Colonel’, heeft de overleden terrorist, Nelson Mandela, in de bloemetjes gezet. De ‘grote zwarte leider’ kreeg zelfs een plein naar hem genoemd.

Allemaal lachen voor de foto! De slachtoffers van moordenaar en communist Nelson Mandela hadden echter minder redenen tot lachen...
Allemaal lachen voor de foto! De slachtoffers van moordenaar en communist Nelson Mandela hadden echter minder redenen tot lachen…

De uitnodiging om de inhuldiging bij te wonen vermelde: “Venez assister à l’hommage rendu à un homme qui, au prix de sa propre liberté, a défendu celle de tout un peuple.”

Nu, in tegenstelling met Vlaanderen, waren er in het naoorlogse Frankrijk vele steden en gemeente in handen van communistische burgemeesters (er zijn er trouwens nog). Daardoor kregen vele straten de namen van Karl Marx, Yoeri Gagarin (Russisch kosmonaut) of Ernesto Ché Guevara, enz. Maar goed, dat lag in de lijn van de verwachtingen.

We komen in een andere situatie terecht wanneer zogenaamde ‘rechtse’ figuren, straten en pleinen naar communistische moordenaars gaan noemen. Zelfs Mandela zou hierbij zijn wenkbrauwen hebben gefronst.

Een persmededeling van de SACP (South African Communist Party) van 6 december 2013 leert ons – voor zij die het nog niet mochten (of wilden) weten – dat ‘kameraad’ Nelson Mandela een hoger communistisch kaderlid was. Hij was zelfs lid van het Centraal Comité van de Zuid-Afrikaanse CP. Over de misdaden van de man gaan we het niet hebben, die zijn in onze kringen voldoende gekend en beschreven. Maar waarom werd het lidmaatschap van de CP altijd als een leugen afgedaan? Het ontkennen wordt door die persmededeling van SACP volledig ontkracht: Nelson Mandela was wel degelijk een communist, een kaderlid zelfs!

Wat de burgemeester van Rueil-Malmaison, Patrick Ollier, van de centrumrechtse UMP, zover drijft om een plein de naam van een zwarte terrorist mee te geven, blijft een raadsel. Heeft hij een vijs los of heeft hij teveel aan de Beaujolais Nouveau gezeten? Wie zal het zeggen. In elk geval komt het de geloofwaardigheid van de man, zijn partij en de Franse politiek niet ten goede.

Niemand is gebaat met ‘rechtse’ politici die de linkse snaar bespelen!

Terloops, wat zou er gebeuren indien een FN-burgemeester een straat of plein naar le Maréchal Pétain zou noemen? Juist… Pétain was nochtans geen moordenaar, geen terrorist en geen communist!

Het Westen heeft een nieuwe Reagan nodig

image

Enkele dagen geleden waren alle ogen op Berlijn gericht. De herdenking van de val van de Berlijnse muur werd met veel pracht en praal herdacht. Lichtgevende witte ballonnen toonden aan waar de voormalige muur had gestaan. Er werd op geen eurocent gekeken voor het feest van de ‘democratie’.

Het wordt  stilaan  een ingeburgerd gebruik, die witte ballonnen. Blaas enkele van die exemplaren vol gas en het plebs zal ontroerd zijn, moeten ze denken. Voeg daar nog een ‘stille’ mars aan toe en het spel is compleet.  Maar goed, terwijl de wereld brandt, bracht de socialistische Berlijnse burgemeester Klaus Wowereit (SPD) een boodschap van vrede, vrijheid en solidariteit.

Socialisme en realiteitszin zijn blijkbaar totaal onverzoenbaar. Uiteraard werden enkele van de nog in leven zijnde ‘architecten’ van de ‘glasnost en perestrojka’ ten tonele gevoerd. De vroegere Sovjetleider Michail Gorbatsjov maakte van de gelegenheid gebruik om – terecht –  naar het Westen uit te halen. “Jullie staan voor een nieuwe koude (of warme) oorlog”, zo verklaarde de voormalige baas van het Kremlin.

Hoewel de inzet van Gorbatsjov, Paus Johannes Paulus II of Lech Walesa zeer verdienstelijk waren, wordt hun rol bij de val van de muur en het communisme toch schromelijk overschat. Het was Ronald Reagan, die bij zijn aantreden in 1981 als 40ste president van de VS, wist te vertellen dat het Oostblok binnen de tien jaar zou barsten. Bij een bezoek aan Berlijn – midden de jaren ’80 van vorige eeuw – zei hij aan Gorbatsjov: “breek die muur af, collega”. Hij wist dat het ging gebeuren en hij wist waarom. Hij kende perfect de zwakke plekken van de Sovjets en hij wist daarvan gebruik te maken. Alleen een sterk bewapend westen kon voor vrede zorgen: ‘la peur du gendarme’. Ten andere, de Sovjets konden niet wedijveren met de VS. Daarvoor ontbraken de middelen, zowel technisch als financieel.

Ronald Reagan was ongetwijfeld de grootste Amerikaanse president uit de tweede helft van de 20ste eeuw. De val van de muur en van het Sovjetimperium mag hij voor zijn rekening nemen. Bovendien was hij de grote winnaar van de ‘koude oorlog’. Tijdens de recente herdenking werd er met geen woord over hem gerept, wat natuurlijk te verwachten was. Hij bezat alles waarvoor het linkse journaille uit de bocht gaat, hij was charismatisch, rechts en blank.

Heel het feestelijk verhaal rond de val van de muur moest overkomen alsof de wil van het volk – lees: ‘de briljante Europese leiders’ – doorslaggevend was en gerespecteerd werd. Het communisme dat zich niet meer tegen de afbraak van de muur verzette kreeg daardoor een menselijker gelaat. De Europese ‘leiders’ die vroeger met het communisme flirtten, doen dat vandaag met de islam. We zullen nooit weten hoe Reagan op de IS zou gereageerd hebben, maar we vermoeden dat het wat krachtdadiger zou geweest zijn dan hetgeen we vandaag te zien krijgen.

Vandaag zit er in het Witte Huis een man die wel alles heeft om het oikofobe journaille te behagen, hij is ook charismatisch, maar vooral, hij is links en niet blank. Maar er is licht in de duisternis: binnen twee jaar zijn we ervan af. Komt er nog ooit een Amerikaans president van het kaliber van een Ronald Reagan? Een man die de normen en waarden van het westen zal verdedigen? Wie zal het zeggen. Natuurlijk heeft de man ook inschattingsfouten gemaakt. De financiering van de Moedjahedien in Afghanistan bijvoorbeeld. Maar voor een ‘tweederangsacteur’, met een ‘fout gedachtegoed’, heeft hij dat anders niet slecht gedaan!

N-VA-fractievoorzitter in Brussel stelt Vlaamse Oostfronters medeverantwoordelijk voor Jodenvervolging WOII

repressieDat de N-VA al wel eens durft te vergeten dat het de opvolger is van wijlen de Volksunie – een partij die deels ontstond uit het onrecht dat vele Vlamingen werd aangedaan tijdens de naoorlogse repressie – dat wisten we al langer dan vandaag.  Huidig N-VA kamerlid Jan Jambon kwam onlangs trouwens nog in opspraak (nu ja, … opspraak voor de pers) omdat hij jaar en dag geleden een toespraak hield op een feest van het Sint-Maartensfonds.

Onlangs werd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een voorstel van resolutie ingediend “om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog”. In de tekst van de resolutie lezen we volgende considerans:

Eraan herinnerend dat de verantwoordelijkheid voor de judeocide in eerste instantie berust bij de kopstukken van het nationaal-socialistische regime in Duitsland en bij degenen die ervoor kozen, ook in België, met dat regime te collaboreren.”

Kortom, volgens de tekst van de resolutie zijn onze Vlaamse Oostfronters – die vaak weinig meer deden dan gevolg geven aan een oproep van de Kerk om te gaan vechten tegen het goddeloze bolsjevisme – medeverantwoordelijk voor de Jodenvervolging. Straffe taal!

De resolutie werd broederlijk ingediend en ondertekend door Vlamingenhaters Didier Gosuin (FDF), Benoît Cerexhe (cdH), moslimextremist Fouad Ahidar (SPa) en… Paul De Ridder: de N-VA-fractievoorzitter in de hoofdstedelijke praatbarak!