Gentse politie niet politiek neutraal: Ché Guevara-affiche in kantoor

cplhAandachtige tv-kijkers zien dikwijls meer dan men zou willen bij de televisiemakers. Zo was er deze week een alerte kijker die tijdens de aflevering van De Recherche op VIER vaststelde dat de politieke neutraliteit bij de Gentse politie met de voeten wordt getreden.

In één van de politiekantoren van het Gentse politiecorps – dat voor alle duidelijkheid onder leiding staat van de socialist Daniel Termont – hangt namelijk een grote affiche met de beeltenis van Ernesto Ché Guevara. Deze man is naast een kapitalistisch succesproduct eveneens bekend omwille van zijn moordende manier van revolutie voeren (onder andere tégen dat kapitalisme). Niet minder dan 17.000 burgers en militairen werden vermoord door Ché en Co.

Hij stond er als socialistisch ‘rebellen’leider, gesponsord door communistische grootmachten, voor bekend heel wat executies eigenhandig uit te voeren. Dat deze man in een politiekantoor de muur vervuilt is des te vreemder, aangezien Guevara niet hoog opliep met het gezag van de overheid. Over zijn haat tegenover homo’s en negers gaan we nu niet uitweiden.

Het nationalistische Voorpost laat het hier echter niet bij en legt klacht neer tegen deze partijdigheid bij de Gentse politie: “Dit is in strijd met de deontologische code van de politiediensten van 10 mei 2006, meer bepaald C.2. onpartijdigheid, Art. 22-25. die van iedere agent eist dat hij of zij politiek neutraal is en objectief optreedt. Het feit dat een anti-democratische en socialistische figuur een lokaal van de politie ‘opsmukt’ doet dus vragen rijzen over deze politieke neutraliteit.

vpcp

Voorpost dient dan ook een klacht in bij de Dienst Intern Toezicht van de politie Gent om deze zaak door de bevoegde instanties van naderbij te laten onderzoeken zodat de politieke neutraliteit van de Gentse politie niet meer in twijfel getrokken kan worden.”

“De neger is lui” en andere fraaie citaten van Ché Guevara

De jaarlijkse NSV!-betoging lokt in de betrokken studentensteden traditiegetrouw een propagandaoorlog uit tussen de nationalistische studenten en de extreemlinkse tegenbetogers. Naast het leveren van extra plakploegen voor de NSV!-plaktochten besloot Voorpost Leuven om met een bijkomende affichecampagne het overwicht in het straatbeeld naar de rechterzijde te doen kantelen (hetgeen tot nu toe al meer dan geslaagd is) en onze linkse vrienden tevens attent te maken op hun eigen hypocrisie (http://www.voorpost.org/1/429).

Hun anti-NSV!-campagne is immers nooit een antwoord op de boodschap van de NSV! – in dit geval een kritiek op de Europese Unie naar het model van Verhofstadt of Van Rompuy – maar steeds een vage collectie van lasterlijke beschuldigingen van racisme en fascisme, gecombineerd met holle slogans als “meer jobs”, waar niemand tegen kan zijn. Wat deze paladijnen tegen het racisme echter vergeten is dat ook hun grote idool Ché Guevara – die in ieder geval het officiële symbool is van het openlijk communistische Comac, maar die ook door andere linkse groepjes, partijtjes en naïeve wereldverbeteraars als held beschouwd wordt – ook niet zo’n fraai palmares heeft op dat vlak.

VoorpostplaktMet de affiches wijst Voorpost hierbij op een citaat van hem in “The Motorcycle Diaries”, waar Ché de zwarte een dromer en lui noemt terwijl hij de kwaliteiten van de Europeaan ophemelt. Maar er staat nog meer in te lezen: de zwarte zou zijn raszuiverheid bewaard hebben door een “gebrek aan affiniteit met wassen” en van een ander persoon vermeldt hij dat hij “een Jood is voor zover het over geld gaat.” Het is dus op zijn minst bizar te noemen dat je een pamflet waarop de nationalistische studenten beschuldigd worden van racisme in je handen krijgt geduwd van iemand met dit bedenkelijk sujet op zijn t-shirt.

En de campagne lijkt haar vruchten af te werpen, de Leuvense communisten waren zelfs zo verontrust dat ze het nodig vonden om een reactie op hun webstek te plaatsen (http://chengetheworld.be/nl/artikels/che-tegen-racisme). Een reactie waarmee ze trouwens aantonen dat ze de boodschap niet helemaal goed begrepen hebben. Ze halen een hele waslijn aan excuses aan om hun held toch in ere te herstellen: “hij was nog niet politiek actief”, “resten van zijn burgerlijke opvoeding”, “maar zijn lijfwacht was een zwarte” en dergelijke meer. Het was er voor Voorpost echter niet om te doen om Ché als een racistisch monster af te schilderen.

Er zijn genoeg andere en betere redenen om een hekel aan die man te hebben: tijdens de Cuba-crisis bekritiseerde hij de Sovjet-Unie omdat ze de wereld niet in een kernoorlog wilden storten, hij heeft honderden “vijanden van de revolutie” – dronkaarden, homoseksuelen, dichters, jongeren die naar rock-muziek luisterden, enzovoort – naar strafkampen gestuurd of simpelweg geëxecuteerd, om er maar een paar te noemen.

Waarom Voorpost er dan net deze uitspraak heeft uitgelicht? Omdat ze het beste de hypocrisie van links toont. En links hiermee nu eens de bal teruggekaatst krijgt, zelf eens beschuldigd wordt van iets aan de hand van één citaat. Net zoals links het NSV!, maar ook alle nationalisten in het algemeen, op basis van pover “bewijsmateriaal” leugenachtig afschildert als nazi’s en fascisten, wordt links nu eens aan de hand van één enkel citaatje op de korrel genomen.

Voorpostaffiches

Wanneer een nationalist een – vaak eenmalige – “foute” uitspraak doet, wordt hij er tot het einde van zijn dagen voor aan de schandpaal genageld, kan er van relativering of inkeer geen sprake zijn en worden tevens alle organisaties waar de nationalist lid van is mee gestigmatiseerd als racistische monsters. Maar als het een held van links is die eenzelfde soort uitspraken doet, kan die relativering plots wél, zoals hun eigen reactie aantoont! Onze conclusie is dan ook duidelijk: zolang links niet dezelfde meetlat gebruikt voor haar tegenstanders als voor zichzelf, is het niet waard serieus genomen te worden.