Tag Archives: Calais

[VIDEO] Asieleisers bezetten (Zee)Brugge: Brugse Ommeland wordt nieuw Calais, Jan Penris reageert in de Kamer

Brugge staat wereldwijd bekend als een prachtige en pittoreske plek. Of deze West-Vlaamse hoofdstad in de toekomst nog dezelfde connotatie zal behouden is maar de vraag. Immers, er zijn klachten. Klachten niet enkel van gewone burgers, maar ondertussen ook van leidinggevende politici. Het Brugse Ommeland – dat vanzelfsprekend verder reikt dan de oude Brugse wallen – wordt overspoeld door zogeheten ‘transmigranten’.

Deze grote groepen individuen, die aanvankelijk via de haven van Calais Engeland probeerden te bereiken, gaan nu op zoek naar boten die vanuit de haven van Zeebrugge het Noordzeekanaal willen oversteken. Dat dit voor overlast zorgt is voorspelbaar en bovendien zacht uitgedrukt. Dat burgemeesters, lokale politici en burgers aan de alarmbel trekken en ermee dreigen het heft in eigen handen te nemen is tekenend. Volksvertegenwoordiger Jan Penris (VB) kaartte dit accuut probleem aan tijdens de kamerzitting gisteren en stelde daarbij minister Jan Jambon een aantal vragen.

Wie het ‘vreemde’ taalgebruik van Penris niet goed begrijpt nemen we niets kwalijk, maar raden we evenwel aan eens een zangavond in de Vlaamse Beweging te bezoeken. De verwijzingen van Jan leiden naar het lied ‘Voor Outer en Heerd’ (voor altaar en haard), een Heel-Nederlands lied geschreven door Armand Preud’Homme. (klik hier voor tekst en melodie)

Geen roekeloze wagers:
stil volk dat zich beraadt
Aleer het zijn belagers
manhaft te lijve gaat.
Zij wisten wat zij wilden,
toen zij tot stout verweer
De pik of zeis optilden
of grepen naar ’t geweer.

Nu al illegalen in Zeebrugge, sp.a-burgemeester Brugge: “Niet mijn verantwoordelijkheid!”

Vandaag werd in het Vlaams Parlement even stilgestaan bij de sluiting op 17 oktober aanstaande van de Jungle in Calais. Meer bepaald Stefaan Sintobin, West-Vlaams volksvertegenwoordiger, stelde een actuele vraag over de aanpak door de Vlaamse regering van de 10.000 asielzoekers die door de opruiming van het beruchte kamp mogelijks richting de Vlaamse Kust en Zeebrugge zouden trekken. De Brugse socialistische burgemeester gelooft niet in de vooropgestelde aanpak en trekt nu al zijn paraplu open: “Het is niet mijn verantwoordelijkheid om dit op te lossen.”

jcm

Sintobin (VB): “Natuurlijk bestaat bij ons, zeker ook in West-Vlaanderen – maar ik denk dat het voor iedereen geldt – de vrees dat de illegalen de grens zouden oversteken om te proberen om via Zeebrugge in Engeland te geraken. Hun enige bedoeling wanneer de Jungle wordt gesloten, is in Engeland geraken. De dichtste haven is dan Zeebrugge. Ik kan u nu al zeggen dat bijvoorbeeld in Jabbeke of Zeebrugge nu al mensensmokkelaars bezig zijn om mensen te ronselen om ze naar Engeland over te brengen, wat natuurlijk voor economische schade zal zorgen in de haven van Zeebrugge.

Zowel de Open Vld als de N-VA traden Sintobin bij in zijn bezorgdheid en ook minister Homans gaf aan dat de Vlaamse regering er zoveel mogelijk aan zal doen om deze problematiek aan te pakken. Hiervoor staat het in rechtstreeks en constant overleg met de West-Vlaamse gouverneur en met het federale niveau die deze kwestie opvolgt. Bovendien voorziet de regering alvast privé-bewaking op enkele parkings langs de E40. Dat dit de problemen zou kunnen verplaatsen werd door Sintobin en de N-VA aangehaald en erkend door minister Homans. Het lijkt er dus op dat Vlaanderen wel degelijk bezorgd is om de nakende problemen met illegalen.

Maar dat was buiten de socialistische burgemeester van (Zee)Brugge gerekend. Wanneer hij door Sintobin werd aangesproken op het feit dat er nu al illegalen rondlopen in Zeebrugge en dat er bovendien mensensmokkelaars nu al een het ronselen zijn voor de reis naar Engeland, reageerde Renaat Landuyt (sp.a) wel erg gepikeerd. Sintobin vroeg enkel maar aan de rode burgemeester of hij alstublieft deze illegalen wilde oppakken en overleveren aan de dienst Vreemdelingenzaken. Niet meer, niet minder. Hij wees met andere woorden de Brugse burgervader op zijn wettelijke plicht: het oppakken van mensen die niet in orde zijn met hun papieren.

Landuyt: “Voorzitter, dit is een flagrant voorbeeld van een persoonlijk feit. Ik word hier zowaar verantwoordelijk gesteld voor alle problemen van het land, dat kan ik zo niet laten. Het is niet omdat ik niet tussenkom, dat ik niet heb gehoord dat ook het Vlaamse niveau met minister Weyts op kop, het nodige zal doen om ondersteuning te verlenen. Nu is het niet aan mij om dit toe te juichen, gelet op mijn enig wantrouwen of dit in de praktijk ook effectief zal gebeuren.” Landuyt ontwijkt met andere woorden zijn verantwoordelijkheden als burgemeester en dient zo bewust de linkse agenda die erin bestaat om zoveel mogelijk vreemdelingen op een zo kort mogelijke tijdsspanne het land in te sluizen. Plichtsverzuim heet dat.

Verwijzing naar dit onderdeel van de plenaire vergadering.

Ex-generaal die in Calais protesteerde oneervol ontslagen door Vreemdelingenlegioen

Herinner u de verboden betoging van 6 februari in Calais. De manifestatie kreeg veel media-aandacht omdat Christian Piquemal, een op rust gesteld 4-sterren generaal van het Vreemdelingenlegioen, eraan had deelgenomen (lees hier). Het was waarschijnlijk geleden van de strijd voor Frans Algerije dat er zich nog hogere officieren met maatschappelijke problemen hadden ingelaten.

cpo.jpg

Piquemal was niet naar Calais afgezakt om een tweederangsrol te vervullen, dat was duidelijk. De generaal nam er zelfs het woord. Via de megafoon riep hij de aanwezige CRS op om de kant van de betogers te kiezen: “Frères d’armes, wapenbroeders, kies onze kant!” De vriendelijke woorden mochten niet baten, de generaal werd samen met enkele anderen opgepakt en in de cel gestopt. Twee dagen later moesten ze al voor de snelrechter verschijnen, zonder Piquemal weliswaar, die zich ziek had gemeld. De zaak tegen de generaal werd naar mei verwezen.

Wat er toen gebeurde en wat er in het hoofd van Piquemal is omgegaan zullen we wellicht nooit te weten komen. Werd de politieke druk onhoudbaar voor de 76-jarige militair die nog op enkele socialistische kabinetten als militair adviseur had gewerkt? Feit is dat hij zich voor de camera van RTL distantieerde van de betoging waaraan hijzelf had deelgenomen. Hij was naar eigen zeggen slecht geïnformeerd: men had hem niet verteld dat Pegida een in Duitsland opgerichte neo-nazibeweging was. “Hoe kan men mij, oud bevelhebber van het Vreemdelingenlegioen, een elitekorps dat uit meer dan 120 nationaliteiten bestaat, verdenken van enige vorm van racisme of islamofobie”, wist Piquemal erbij te vertellen…

Op 26 mei werd Christian Piquemal door de rechtbank van Boulogne voor alle aanklachten vrijgesproken en het parket besliste geen beroep aan te tekenen. Daarmee was de kous af, althans zo dacht Piquemal. Dat was echter buiten de politiek-correcte haatmachine gerekend. Als het strafrechtelijk niet lukt, dan proberen we het disciplinair, zullen ze in Parijs hebben gedacht. Een procedure werd ingesteld en kwam er op bevel van Jean-Yves Le Drian (PS), minister van Landsverdediging en notoir Bretoens socialist. De generaal wordt nu oneervol uit de kaders van het leger geroyeerd. Dat vernam de man enkele weken geleden via een aangetekend schrijven. Sommige delen van de procedure – waaronder het advies tot schrapping – werden nooit aan Piquemal of zijn twee advocaten overgemaakt. De ex-generaal laat het hier uiteraard niet bij. Hij maakt de zaak aanhangig bij de Raad van State en gaat desnoods verder tot bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Of hij daar gelijk zal halen is nog de vraag. Ook die instellingen zijn immers politiek-correct samengesteld.

De generaal is van mening dat het recht op vrije meningsuiting niet meer bestaat in hét land van de mensenrechten. Men wil la ‘Grande Muette’ (de grote stomme) het zwijgen opleggen.

Hopelijk worden er uit dat verhaal lessen getrokken. Een vernederende (onnodige) ‘mea culpa’ volstaat blijkbaar niet om politiek-correct gerehabiliteerd te worden. Het regime kan veel verdragen, zolang het maar niet om het eigen volk gaat. Wanneer een Fransman voor Frankrijk vecht, dan is hij blijkbaar een crimineel in de ogen van de socialisten.

Voor zijn ‘faute de parcours’ krijgt de generaal van ons alleszins amnestie. Daarin verschillen we grondig van de linkse haatzaaiers.

Gezin met kindjes getuigt: vastgeraakt tijdens bestorming autostrade vlak voor Calais

Een tijdje geleden waren Fred uit Brugge en zijn gezin onderweg naar de ferry in Calais. Hun laatste kilometers zullen ze nooit meer vergeten. Ze wilden hun verhaal evenwel met u delen.

cmeu

Fred, zijn vrouw en hun drie kleine kindjes zijn extra vroeg uit de veren die bewuste ochtend. Een vakantie in Engeland staat immers op de planning. Er werd gekozen voor een ferry in de vroege ochtend zodat de vakantie ietsje langer zou duren, je kent het wel. Om 10 voor 5 komen ze bijna aan de ferry-opstapplaats richting Dover. Nog enkele kilometertjes te rijden dus.

Maar dan loopt het verkeer plotseling vast. Enkele tientallen vreemdelingen lopen de autostrade op en bestormen de vrachtwagens voor, achter en naast Fred. Het is nog pikdonker buiten. De bestormers zien er vastberaden uit en gedragen zich erg agressief. Ze kijken door de ramen van de wagen van het jonge gezin. De kinderen beginnen angstig te huilen nadat de schrik vat op hen heeft gekregen.

Het verkeer geraakt nog amper vooruit. Fred en zijn vrouw proberen tevergeefs hun ukjes gerust te stellen. Het voorval duurt geen minuut, geen 5 minuten, maar liefst … 28 volle minuten! En dan ziet Fred in de verte blauwe zwaailichten verschijnen. De vreemdelingen maken plaats voor loeiende sirenes. Net geen half uur heeft de bestorming geduurd. Fred omschrijft het voorval als volgt: “Ik zweer het je: je hart begeeft het op dat moment. Ik vond dit het meest akelige in mijn leven. Gemeend.

Fred en zijn gezin zijn uiteraard niet de enige die dit meemaakten de afgelopen maanden. Dit is dagelijkse kost in Calais. Iedereen kent de beelden, maar het dringt pas écht door wanneer jezelf in deze nachtmerrie terecht bent gekomen. Frankrijk belooft al weken om de Jungle in Calais op te ruimen. Totdat dat gebeurd is, vrezen we ervoor dat de verhalen zoals die van Frederik, legio zijn. Met dank aan Merkel, und viele andere.

Een muur in Calais? Front National kiest resoluut voor het uitzetten van illegalen

De minister van immigratie Robert Goodwill van het Verenigd Koninkrijk heeft deze week bevestigd dat men gaat starten met het bouwen van een muur in Calais. Doel hiervan is het tegenhouden van illegalen, die ongevraagd willen meerijden met de transporteurs en hun vrachtwagens, om zo via Dover het land te kunnen bereiken. In reactie op deze nieuwe maatregel in Calais hebben enkele kopstukken van het Front National laten weten voorstander te zijn van het uitzetten van illegalen.

Muur.jpg

Het zou gaan om een muur van maar liefst vier meter hoogte die onderdeel is van een afgesproken pakket van veiligheidsmaatregelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De kosten voor het hele pakket bedragen 17 miljoen en de muur zelf 1,9 miljoen pond. Men kiest voor een muur omdat de illegalen momenteel simpelweg gemakkelijk voorbij de neergezette hekken raken. Zodra men op de weg geraakt worden vrachtwagenchauffeurs tot stoppen gebracht en gedwongen illegalen mee te nemen.

Bij het Front National, de voornaamste oppositie partij in Frankrijk, is men helemaal niet te spreken over het beleid van de regering met betrekking tot het illegalenkamp in Calais. Men heeft al herhaaldelijk verzocht om maatregelen te nemen om de Fransen te beschermen. Louis Aliot, de Vicepresident van het FN, liet in een televisieoptreden over Calais in duidelijke bewoordingen weten “Wij moeten de aanwezige illegalen in Calais uitzetten en onze grenzen bewaken.

Aliot werd daarin bijgestaan door de andere Vicepresident van de partij Florian Philippot die in een andere televisie-uitzending liet weten dat “wij de aanwezige illegalen in Calais moeten uitzetten en onze grenzen bewaken“. Wederom een duidelijke boodschap naar de socialistische regering die deze kwestie laat aanmodderen. De recente bewoordingen zijn een vervolg op eerdere voorstellen van het FN voor directe ontmanteling van de ‘jungle van Calais’ die momenteel al zo’n 10.000 ongewenste illegalen telt.

Fransen keren zich tegen illegalenkamp Calais

Honderden Fransen hebben nabij Calais de doorgangsweg A16 middels een menselijke keten geblokkeerd. De deelnemers van deze actie zijn niet enkel boze bewoners uit de stad Calais zelf, maar worden ondersteund door een breed comité van organisaties waaronder de vakbond, bond van vrachtwagenchauffeurs, politie en landbouwers. Doel van de actie is aandacht vragen voor de overlast die de illegale immigranten veroorzaken die verblijven in Calais.

IMG_20160905_202544

De actie begon maandag in de ochtend met vrachtwagenchauffeurs die in slakkengang over de A16 begonnen te rijden. Ze startten op de weg vanaf Duinkerken in de richting van Calais. Op de helft van de rit stond een tweede comité klaar van ‘woedende landbouwers’ waarbij men zich aansloot. Enkele kilometers later voegden ook politieagenten zich bij het protest dat duidelijk is in haar boodschap; het illegalenkamp moet per direct worden ontmanteld.

//platform.twitter.com/widgets.js

De situatie in Calais is al erg lang alarmerend. Een grote massa immigranten, al ongeveer 10.000 personen, hebben hier een kamp opgeslagen en terroriseren de omgeving. Voor de inwoners van Calais is de situatie uitermate bedreigend, maar ook vrachtwagenchauffeurs, onderweg door het noorden van Frankrijk, moeten constant op hun hoede zijn. Bijna elke week is het immers raak en worden chauffeurs door immigranten bedreigd en vaak blijft het hier niet alleen bij.

Het is een gewoonte van immigranten geworden om op deze A16 ongelukken te veroorzaken, om zo bij de ladingen van de vrachtwagenchauffeurs te kunnen geraken. Daarnaast probeert men uiteraard vanuit Calais in te stappen bij chauffeurs die richting het Verenigd Koninkrijk vertrekken. Tevens zijn journalisten die het kampement van Calais willen verslaan met regelmaat het slachtoffer van geweld.

Identitairen bezetten bruggen Calais

130 Franse ‘identitairen’ hebben afgelopen nacht onverwachts de drie toegangswegen naar Calais bezet. De opgetrommelde oproerpolitie kreeg pas in de loop van de ochtend grip op de situatie.

Calais is al jaren het afvoerputje van Europa. 5.000 illegalen hebben daar hun eigen woongemeenschap opgebouwd waar overheid en politie niet welkom zijn. Geweld onder elkaar is er schering en inslag.

Een woordvoerder van Génération Identitaire gaf de volgende verklaring: “Calais staat symbool voor de invasie van ons continent. De aanvallen op de politie, de burgers van Calais en bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs zorgen voor de desintegratie van onze economie en sociale cohesie.”

Een mooie actie die een vervolg verdient! Deze jongeren zijn de échte helden!

igig1ig2ig3ig4

« Oudere berichten