Bart De Wever verbiedt PEGIDA-betoging, PEGIDA gaat maandag toch betogen

pegidaBart De Wever heeft vandaag aan PEGIDA Vlaanderen laten weten dat hun manifestatie van maandag e.k. om 20 uur op het Conscienceplein verboden wordt.  Er worden daarvoor een heleboel drogredenen ingeroepen, de ene al gekker dan de andere; zo zou de manifestatie een ‘aantrekkingspool zijn voor tegenmanifestanten’.  Ja, dat kan best zo zijn;  en wat dan nog?  Een vreedzame bijeenkomst kan enkel verboden worden indien er geweld zou uitgaan van de deelnemers zelf, niet omdat mogelijke tegenbetogers zouden kunnen opdagen.  Als De Wever daar echt voor vreest, dan moet hij elke kant zijn eigen parcours of plek geven, en dan is het de taak van de politie, elke partij haar eigen plek te geven en beide uit elkaar te houden.  Als de Antwerpse politie denkt dat niet te kunnen, dan kan men de reserve van de federale politie te hulp roepen; en als die het niet kunnen, dan kan zelfs het leger ingezet worden.

PEGIDA laat dan ook vandaag in een persbericht weten, dat het toch zal manifesteren:

“Vandaag werd aan Pegida Vlaanderen officieel gemeld dat de betoging van 2 maart op het Conscienceplein te Antwerpen wordt verboden. Dit reeds voor de derde keer op rij!

De argumentatie van het stadsbestuur omvat, kort gezegd, dat er teveel gevaarlijke groepen zouden onderdeel uitmaken van onze manifestatie en dat dit eveneens een aantrekkingspool zou zijn voor moslimextremisten en links-radicalen. Ze vinden het risico op confrontaties te groot.

Pegida Vlaanderen vindt dit een belediging aan het adres van onze organisatie en aanvaardt bijgevolg de weigering niet!
Wij willen en zullen vreedzaam demonstreren, ook al is er nu dit verbod. We zullen daarbij elke confrontatie met mogelijke tegenbetogers consequent uit de weg gaan.

Het argument dat we een aantrekkingspool zijn voor extremisten uit links-radicale of islamitische hoek lijkt ons nogal evident. Daardoor bestaat onze organisatie juist: omdat we weigeren ons te onderwerpen aan de islam of aan het linkse multicultureel dogma. Ons verbieden deze mening te uiten, juist omdat ze mogelijks weerstand oproept vanuit die hoek is, ons inziens, een bewijs dat ons stadsbestuur, met Bart De Wever op kop, bang zijn van de islam en van links.
Zij bewijzen op overtuigende wijze dat Pegida Vlaanderen gelijk heeft, waarvoor nu reeds onze dank!

Ondanks dit verbod zullen we toch blijven oproepen om de betoging van 2 maart om 20 uur op het Conscienceplein te laten doorgaan.
Pegida Vlaanderen wijkt niet voor de islam en zal, vreedzaam en beschaafd, zijn mening uiten.

We weten wat de risico’s zijn, maar arrestaties en boetes zullen ons niet weerhouden om op te komen voor de vrije meningsuiting en tegen de islamisering. Tevens zullen we strijdvaardig blijven opkomen voor het behoud van onze Europese waarden, normen en tradities.

WIJ ZIJN HET VOLK!

Rudy Van Nespen, Namens Pegida Vlaanderen”

verbod pegida bart de wever

pegidaDe Facebook´pagina van PEGIDA Vlaanderen telt intussen meer dan 8000 volgers, en 300 mensen hebben zich aangemeld voor deelname aan de betoging.

In een uitgebreide tekst, die we hieronder afdrukken, geeft het Juridische Team van PEGIDA intussen richtlijnen aan de achterban over hoe zich maandagvond 2.03 te gedragen.  Samengevat vraagt PEGIDA de mensen zich vreedzaam en geweldloos op te stellen; op geen enkele wijze geweld te plegen tegen of verzet te bieden tegen de politie; zich tot aan 20 uur zo dicht mogelijk naar het Conscienceplein te begeven; om 20 uur stipt luidkeels tot protest en actie over te gaan; een eventuele administratieve aanhouding door de politie rustig te ondergaan; te weigeren eender welke verklaring af te leggen. Het innen van GAS-boetes wordt zeer onwaarschijnlijk geacht, vermits de wetgever de GAS-boetes nooit bedoeld heeft om het uiten van een mening te bestraffen.

 GOEDE RAAD VAN DE PEGIDA-ADVOCAAT

Via Facebook roept PEGIDA op om op straat te komen op maandag 2 maart op het Conscienceplein in Antwerpen. Door de oprukkende islamisering in ons land geeft het stadsbestuur geen toestemming. Als bevriende advocaten van PEGIDA antwoorden wij graag op de vraag: Waar moet je nu op letten volgende maandag 2 maart?

Voorafgaand aan 20 uur op of rond het Conscienceplein

Het Conscienceplein maakt deel uit van de openbare weg van de stad Antwerpen en dus mag iedereen daar een avondwandelingetje over maken. U kunt daar dus als burger rondwandelen, alleen of in groep: dat mag. De politie mag u in principe niet zonder reden lastig vallen. De politie mag u wel om uw identiteitskaart vragen, die moet u bijhebben en tonen.

De politie kan u vragen wat u daar komt doen. In dat geval kunt u naar waarheid verklaren, dat u een avondwandeling maakt en de prachtige gebouwen aan het Conscienceplein komt bewonderen. Die zijn erg mooi en dienen dus ook langdurig bewonderd te worden. De politie kan u niet verplichten, slechts kort naar gevels te kijken; u mag op het Conscienceplein blijven zolang u dat wenst.

De uitzondering vormt een eventueel samenscholingsverbod. Voorlopig is dat er echter nog niet: we volgen de situatie aandachtig op. Indien er een samenscholingsverbod is vanaf 5 personen dan gaat u rondwandelen met maximaal 4 personen.

De politie kan ervoor kiezen het Conscienceplein af te sluiten. In dat geval raden wij u aan, om 20 uur zo dicht mogelijk tot aan het Conscienceplein te komen, en de gebouwen rond het Conscienceplein te bewonderen. Ook dat is niet verboden, het is toegelaten, en de politie mag u niet lastig vallen: u hebt het recht op de openbare weg (op de voetpaden) te staan, alleen of in groep, waar u dat wilt en zo lang als u dat wilt.

De politie mag u administratief aanhouden indien u de openbare orde verstoort of indien zij het vermoeden heeft dat u dat gaat doen. Elke vorm van affiches, pamfletten, spandoeken, vlaggen etc. dient dus zeer goed verborgen gehouden te worden tot 20 uur.

De politie mag u steeds gerechtelijk aanhouden indien u een misdrijf pleegt, en misdrijven zijn: belediging, smaad, bedreigingen, elke vorm van duwen of trekken naar de politie, elke vorm van geweld. De richtlijn van PEGIDA is: geef de politie voor 20 uur geen enkele aanleiding tot arrestatie, maar ‘stand your ground’ en ga niet in op verzoeken om weg te gaan, door te lopen, naar huis te gaan. In een vrij land beslist niet de politie waar een burger zijn avondwandeling maakt, maar de burger zelf.

Om 20 uur op of rond het Conscienceplein

Om STIPT 20 uur gaat PEGIDA over tot actie. Op dat ogenblik worden plakkaten, affiches, spandoeken en vlaggen boven gehaald en worden slogans geroepen als ‘wij zijn het volk’ en ‘terrorisme moe, grenzen toe’. Roep zo luid mogelijk, manifesteer mee, maak het protest massaal en duidelijk! Op basis van de Grondwet hebt u als burger het volste recht om vreedzaam uw mening te uiten. Het roepen van slogans, het tonen van affiches is een geweldloze actie en wordt dus door de Grondwet beschermd.

De politie mag u vanaf dat ogenblik administratief aanhouden omdat u zogezegd ‘de openbare orde verstoort’. U mag daarbij geen enkel verzet plegen, door bv. duwen of slaan, maar u mag wel vreedzaam een andere houding aannemen, zoals bijvoorbeeld het rustig gaan zitten op de grond of het in elkaar haken van armen. Bij een dergelijke administratieve aanhouding zal de politie u wegvoeren naar een politiekantoor in de buurt of kort vasthouden in een in de buurt geparkeerde politiewagen; dit geeft GEEN aanleiding tot enige vervolging of veroordeling en leidt ook NIET tot een vermelding op uw strafblad. Zolang u geweldloos blijft riskeert u dus NIETS.

Er zal u dan gevraagd worden een verklaring af te leggen. Wij raden u aan geen verklaring af te leggen, en u zegt dan: ‘Ik wens geen verklaring af te leggen.’ Dit wordt op een papier genoteerd, en u ondertekent dit onderaan voor akkoord. Het feit dat u geen verklaring aflegt kan op geen enkele manier tegen u gebruikt worden; laat u dus niet intimideren. Vooral vragen als ‘hoe u naar Antwerpen kwam’, ‘met wie u daar was’, ‘op welke oproep u reageerde’ beantwoordt u beter niet. U hoeft geen enkele verdere vraag te beantwoorden. Indien u toch iets meer wenst te verklaren, dan raden wij u aan enkel te verklaren: ‘Ik was in Antwerpen om er een avondwandeling te maken.’ In géén geval verklaart of ondertekent u zelf dat u aan ‘een manifestatie’ deelnam.

Uw verklaring kan later belangrijk zijn, want het is mogelijk dat de stad Antwerpen zal proberen mensen een zogenaamde GAS-boete aan te smeren. Wij achten de juridische grondslag van een dergelijke poging bijzonder twijfelachtig, omdat de GAS-boetes wettelijk voorzien zijn om pakweg sluikstorten aan te pakken, en nooit bedoeld zijn om het uiten van een mening te bestraffen. Maar alleszins is een verklaring ‘ik wens geen verklaring af te leggen’ het beste, omdat dit uw advocaten later alle ruimte voor verdediging geeft.

Via onze facebookpagina zullen wij, de bevriende advocaten, de procedures aandachtig volgen, tips geven, en desnoods modellen ter beschikking stellen voor het aantekenen van beroep. Maar zover zijn we nog niet, en maandag geldt dus eerst de belangrijkste opdracht: geweldloos en verenigd de straat op tegen islamisering!

Het Juridisch Team van PEGIDA

REACT sprak met NSV: waarom betogen op 12 maart in Gent?

nsv betoging 2015Op donderdagavond 12 maart om 20 uur is het weer zover: het linkse monopolie op straatacties wordt dan voor een dagje doorbroken.  De jongens en meisjes van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) blazen dan verzamelen voor hun traditionele jaarlijkse betoging, waarop ook alle NSV-vrienden en sympathisanten van harte welkom zijn.  NSV-betogingen verlopen steeds perfect rustig en vreedzaam; doorgaans vindt extreem-links het wel nodig, keet te schoppen en vernielingen aan te richten.  Dit jaar wordt gekozen voor een opmerkelijk thema: ‘voor een Europees leger’, met als ondertitel ‘tegen de NAVO-oorlogsmachine.’  Wij gingen voor wat meer uitleg op bezoek bij Karl Peeters, nationaal NSV-voorzitter.

REACT: De NSV! gaat ook dit jaar weer betogen. De jaarlijkse traditie wordt dus verder gezet, ook al hoor je vaak dat betogen niet meer van deze tijd is?

Karl Peeters (NSV): Voor zover we daar zicht op hebben, zijn er toch ook heel wat mensen dat dat anders aanvoelen en voor wie de jaarlijkse NSV!-betoging een hoogtepunt in het jaar is. Het klopt dat bijvoorbeeld internet-activisme ‘eigentijdser’ is dan een klassieke betoging -en we houden ons daar met de NSV! zeker ook mee bezig- maar zou het verstandig zijn om het activisme in de ‘echte wereld’ daaraan op te offeren? Een goede betoging biedt nog steeds iets wat je op het internet niet vindt: echte verbondenheid. Schouder aan schouder door de straten lopen, honderden stemmen die als één door de straten galmen, dat geeft toch een sfeer die op het internet moeilijk te scheppen valt. Ook bij apolitieke studenten merk je dat dergelijk gegeven toch een indruk maakt.

Het thema is ‘voor een Europees leger’. Leg eens uit?

We zijn als Europeanen tegen de NAVO omdat deze internationalistische organisatie in essentie onder de leiding van de Amerikanen staat – en dan ook haar belangen dient in plaats van de Europese nationale belangen. Voor Europa houdt lid zijn van de NAVO in dat we afhankelijk en onderworpen zijn aan de wil van een ander die logischerwijs zijn eigen belangen verdedigt. Lid zijn van de NAVO betekent een vazal zijn van de VS, zonder eigen wil. We willen dus écht onafhankelijke Europese volkeren die samen opkomen voor hun eigen belangen. Wij pleiten dan ook voor een alternatief Europees militair samenwerkingsverband om de buitenlandse en militaire belangen van onze Europese beschavingsgemeenschap te dienen en te vrijwaren. Een onmiddellijke uitstap uit de NAVO en de terugtrekking van alle Amerikaanse bezettingstroepen uit Europa zijn hiervoor nodig. Europa moet politieke verantwoordelijkheid opnemen voor zijn achterland en dus de Amerikaanse destabilisering van Rusland en het Midden-Oosten trachten beëindigen en politieke samenwerking aangaan met zijn naburige staten waarin partnerschap in plaats van dominantie centraal staat.

De NAVO als militaire arm van de unipolaire orde moet dus verdwijnen uit Europa. Stabiliteit en welvaart gekoppeld aan vriendschappelijke betrekkingen en handelssamenwerking zijn immers in ons aller voordeel. Dit leger mag uiteraard net zoals de EU geen kopie van het Amerikaanse model zijn of willen worden. Geen federale staten van Europa en dus ook geen EU-NAVO waar één land de andere staten overheerst. Het moet een samenwerkingsverband tussen Europese staten zijn die hun eigen belangen door dit militair bondgenootschap trachten te behartigen maar toch gezamenlijke doelen nastreven.

De ondertitel is ‘tegen de NAVO-oorlogsmachine’. Kan je dat toelichten? Is de NAVO momenteel dan ergens in oorlog?

nato-logoNa de val van de Sovjet-Unie werden de VS de dominante macht in de wereld en traden tegelijkertijd ook op als ‘wereldpolitie’. Hun belangen behartigen werd het voornaamste doel en landen die in de weg stonden betaalden de prijs. De afgelopen 25 jaar hebben zij met verschillende staten oorlog gevoerd. Irak, Libië, Syrië, Servië, Iran, Afghanistan… Landen die zich tegen de wensen van de supermacht verzetten werden hard aangepakt – zij het door direct of militair ingrijpen, door subversieve werking of door economische sancties.

België en andere Europese landen zijn hier als NAVO-leden direct voor verantwoordelijk. We ondersteunen een beleid dat niet het onze is en niet onze belangen dient.

De rechts-nationale beweging was ten tijde van de Koude Oorlog een felle verdediger van de NAVO. De tijden zijn dus veranderd?

In de bipolaire wereld van de vorige eeuw was Europa verdeeld tussen twee machtsblokken. Na twee vreselijke Europese burgeroorlogen lag het Avondland bovendien in de touwen… Toch was ook toen de keuze voor de NAVO niet eenstemmig: zelfs toen de Rode horden aan de poort van West-Europa stonden, waren er nationalisten die ijverden voor een Europa dat onafhankelijk zou staan van beide machten, die in feite veel van hun totalitaire trekjes deelden.

Waar de NAVO destijds bovendien met één doel werd opgericht -namelijk de Sovjet-Unie afschrikken, bedwingen en insluiten- zijn de tijden veranderd. Er komt nog veel meer op ons af. De unipolaire wereld waar de Amerikanen de plak zwaaien is geen eeuwig vaststaand feit, in tegendeel. We evolueren naar een multipolaire wereld. Europa kan en moet één van deze polen worden. Een speler die meespeelt en zijn eigen belangen behartigt in plaats van de speeltuin van de Amerikanen.

Voor de rechts-nationale beweging zouden de tijden dan ook veranderd moeten zijn. Zijn immers niet de VS en haar NAVO-vazallen verantwoordelijk voor de oprichting van Kosovo en Albanië, twee moslimstaten in Europa? En is het niet de VS die Turkije voor haar NAVO-loyaliteit met het lidmaatschap van de EU wil belonen?

Extreem-links is tegen de vrije meningsuiting, en dus zal men allicht weer gaan tegenbetogen. Wat is jullie mening daarover?

Betoging_NSVFeitelijk interesseert het ons weinig. Dit jaar merken we bitter weinig van een tegenbetoging. Dat is ook niet verwonderlijk: wanneer we naar pakweg de drie laatste NSV!-thema’s kijken, moet elke linkse die een beetje intellectueel eerlijk is, toegeven dat hij daar ook achter staat. De enigen die we dan ook nog zien tegenbetogen zijn de ‘doctrinairen’. Steevast onder dezelfde, irrelevante slogan ‘Jobs, geen racisme’. Zonder ons thema nog maar te kennen, zoals jullie reportage enkele jaren geleden aantoonde (nvdr: bekijk het filmpje kijk hieronder). En ook telkens met allerlei ‘stokpaardjes’ die met de NSV! niets te maken hebben – gaande van de ‘asociale besparingsregering’ tot Gouden Dageraad.

Wat we dit jaar konden lezen, willen we jullie echter niet onthouden: ‘hetzelfde zien we op internationaal vlak met imperialistische oorlogen om grondstoffen, prestige en invloed. Deze oorlogen hebben niet geleid tot meer welvaart of meer veiligheid. De ‘oorlog tegen de terreur’ die werd opgestart door de rechtse Amerikaanse president Bush heeft geleid tot meer terreur. Reactionaire groepen als ISIS of Al Qaeda hebben er zich door kunnen versterken en ze gebruiken die positie om zich te keren tegen de werkenden en jongeren die de eerste slachtoffers van hun aanslagen en geweld zijn.’ Ons imperialistische oorlogen zoals die van Bush verwijten, toont aan dat ze bij Blokbuster niets maar dan ook niets van ons thema begrepen hebben.

NSV betoogt voor Vlaamse republiek op 20 maart om 20 uur in Antwerpen

betoging nsv 2014De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) heeft aangekondigd dat haar jaarlijkse Vlaamsnationale studentenbetoging dit jaar doorgaat in Antwerpen.  Op 20 maart betoogt zij vanaf 20 uur op de Stadswaag onder het motto ‘geen tronen blijven staan’, dus voor de Vlaamse republiek.  U komt toch ook?

betoging nsv 2014

[VIDEO] Voorpost betoogde in Ronse tegen taalfaciliteiten

20130707_guldensporenbetoging_ronse-2_601x850Voorpost betoogde op 7 juli 2013 in de Vlaamse stad Ronse tegen de ‘faciliteiten’ aldaar voor Franstaligen.  Die verplichten het stadsbestuur ertoe alle communicatie op aanvraag ook in het Frans te doen, kosten het stadsbestuur en dus de inwoners van Ronse handenvol geld, en zorgen ervoor dat verfransing en islamisering toenemen.  Honderden Vlaamsnationalisten trokken vandaag door de straten van Ronse en maakten duidelijk dat de stad Vlaams was, is en blijft.

De allochtonen, Walen en hun vriendjes van Animo (Jong-SP.a) hadden een tegenmanifestatie aangekondigd in de hoop zo de betoging te kunnen verhinderen, maar ze faalden jammerlijk en lieten zich niet zien.  In één of ander achterafzaaltje gingen ze luisteren naar… allochtone humor.  Hun eigen tegenactie was alleszins al een grote grap.

De betoging van Voorpost leverde heel wat aandacht op in de lokale pers en leidde meteen tot resultaten.  Het stadsbestuur besliste een studie te maken van de kostprijs van de faciliteiten, en die na de zomer bij de hogere overheden op tafel te leggen om aan te dringen op de afschaffing ervan.  Daarmee is meteen ook het punt van Voorpost kracht bijgezet: 11 juli mag niet enkel een fesstdag zijn, maar moet ook een dag van strijd zijn om de Vlaamse zaak vooruit te helpen.  Knap werk van Voorpost!

http://www.youtube.com/watch?v=UJCsxP3aIEQ&feature=youtu.be

Anonieme beller aan ReAct-redactie: “Betoging op het Kiel? Wij zullen er ook zijn met een tegenactie!”

vzw vrije keusVorige week schreven we over De Blokkendoos (klik hier) en het vermeende kindermisbruik-schandaal dat buitensporige proporties begint aan te nemen. Vandaag vernemen we dat de aanvraag van de ‘ouders’ om te mogen betogen is ingediend bij de stad Antwerpen. Meteen kregen we bij Rechts Actueel anoniem een melding dat er een tegenactie zal plaatsvinden dezelfde dag, op dezelfde plaats.

Aanstaande woensdag van 15 tot 18 uur willen de ‘ouders’ betogen op het Antwerpse Kiel. De officiële aanvraag werd bij de lokale politie van Antwerpen ingediend door de vzw Vrije Keuze. Dat is een lidvereniging van VOEM, de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims. Vrije Keuze vertegenwoordigt naar eigen zeggen onder meer slachtoffers van politiebrutaliteit en is vooral bekend van de betogingen naar aanleiding van het hoofddoekenverbod in het atheneum van Hoboken, een paar jaar geleden.

De aanvraag is nu in behandeling en de politie moet dus met de burgemeester beslissen of de betoging wordt toegelaten. Saskia De Coster schreef in een opiniestuk een aantal terechte zaken: “Tot nog toe heeft het parket geen enkel schuldbewijs gevonden maar dat is voor de gillende ouders aan de schoolpoort slechts een detail: je bent schuldig als een onschuldige kinderhand je aanwijst.”

En nog: “Onlangs rees de vraag of kleuters seksuele voorlichting nodig hebben. De vraag lijkt me eerder of veel ouders geen seksuele voorlichting kunnen gebruiken.” De ouders krijgen een flinke veeg uit de pan: “De luide roepers eerst de beginselen van de rechtsstaat bijbrengen en de kinderen niet in de hysterie meesleuren zou de zaak alvast flink vooruit kunnen helpen.”

En die roepers zouden woensdag weleens verrast kunnen opkijken. We kregen bij de redactie een anonieme melding dat er een tegenactie zal georganiseerd worden naar aanleiding van de betoging van vzw Vrije Keuze. “We zijn het stilaan beu dat de allochtone Antwerpenaren steeds van een vlieg een olifant maken en doorgaans gelijk krijgen van het stadsbestuur. Het sluiten van een schooltje na bedreigingen is meer dan een brug te ver. Alsof dat nog niet genoeg was wil deze dreigende meute, die duidelijk neerkijkt op ons rechtssysteem, nu ook nog de  rust in de Kielse straten gaan verstoren door de gaan betogen? Wees er maar zeker van dat ‘wij’ ook aanwezig zullen zijn voor een warm onthaal. Het is aanpassen, of opkrassen!”

De man aan de telefoon (anoniem nummer) benadrukte dat het gerecht zijn werk moet doen, alvorens er conclusies kunnen getrokken worden door wie dan ook. “En als dan toch blijkt dat er sprake is van misbruik door een lerares, dan moet het gerecht zijn werk kunnen(!) doen. Door hysterisch te roepen, geef je het gerecht geen enkele kans en speelt de publieke – allochtone – opinie voor rechter én beul! Dat hoeven we niet te pikken.”

[VIDEO] Fransen massaal tegen homohuwelijk, links schopt keet

In Frankrijk werd gisteren door honderdduizenden Fransen betoogd tegen de mogelijke invoering van het homohuwelijk en adoptierecht voor homo’s. In Toulouse ging links tegenbetogen en schopte keet; wolken traangas dreven door de straten toen de oproerpolitie de deelnemers aan de conservatieve mars moest beschermen tegen de onverdraagzaamheid van de holebi-lobby. Links is voor vrije meningsuiting – op voorwaarde dat enkel linkse meningen geuit worden. De optochten waren a-politiek. Opmerkelijk was dat Marine Le Pen van het FN haar aanhangers niet opriep deel te nemen, maar hen wel nadrukkelijk vrij liet hun keuze te maken. FN-Europarlementslid Bruno Gollnisch betuigde wel zijn persoonlijke steun aan de betogingen. Lees verder [VIDEO] Fransen massaal tegen homohuwelijk, links schopt keet

5000 Schotten betogen voor onafhankelijkheid

Thousands march for Scottish independence door PressAssociation