Tag Archives: belastingen

5 weetjes over de Middeleeuwen

world globe on a open book on white backgroundVrijdag is die dag van de werkweek waar de productiviteitscurve een intense samenwerking aangaat met de zwaartekracht. Men voelt zich op vrijdag een beetje ambtenaar en de ambtenaren zijn helemaal ambetantenaren. RechtsActueel brengt u echter redding! Fleur de middagpauze op met deze weetjes en voor u het weet bent u het genie van het kantoor!

De Middeleeuwen.

Een slechte periode om in te leven. Het durfde wel eens saai te zijn want de pest komt ook niet elk seizoen langs. De Kerk was een voorloper van het Derde Rijk en hield iedereen bewust in een onwetende ijzeren greep“. Tot zover de politiek-correcte (liberale) versie die wij te slikken kregen. We zullen er later nog wel eens op terugkomen, maar hier alvast vijf weetjes over dingen uit de Middeleeuwen die niet iedereen weet.

5. Stichting van universiteiten

Universiteiten hebben nog steeds voor velen het label “Tempel van de Wijsheid”. Ondanks de politiek-correcte zever die vele professoren de jeugd proberen in te drammen, kunnen we niet ontkennen dat zonder universiteiten wij veel minder technologieën tot onzer beschikking zouden hebben.

Zij zijn echter geen uitvinding van de Verlichting, noch van de (post)moderne tijd. De voorlopers van de universiteiten ontstonden in de negende eeuw in het Byzantijnse Rijk en de islamitische wereld. De echte universiteiten die naam waardig ontstonden in de 11de eeuw in het katholieke Europa te Bologna en Parijs. Zij moesten niet enkel dienen als centra van puur kennisoverdracht, maar verzorgden ook het onderzoek naar nieuwe denkbeelden en technologieën. Zij boden meestal theologie, rechten, geneeskunde en letteren aan (exacte wetenschappen m.b.t. technologie kon men leren kennen via de ambachten). Als u het ons vraagt, zijn dat ook de enige richtingen van de humane wetenschappen met een meerwaarde voor de samenleving.

4. Uitvinding van brillen

Of men bijziend of verziend is, doet er niet teveel meer toe in deze samenleving. Een klein defect aan de ogen (of “andersvisueel” indien men politiek-correct wil zijn) is voor velen van ons snel opgelost met een bril. Het vergrootglas komt uit de 9de eeuw van de hand van Ibn-Farnas. De bril zoals wij hem echter kennen komt uit Firenze en werd uitgevonden door Salvino D’Armate. De bril had echter nog geen haken om achter de oren vast te blijven staan en hij was enkel geschikt voor verzienden. In de 15de eeuw kwamen de eerste lenzen voor bijzienden.

Dankzij de Middeleeuwers is het resultaat van nachtenlang in het donker spelen op de NintendoDS/PSP in bed, wanneer men eigenlijk moest slapen, geen onoverkomelijk probleem meer en kunnen de uitbaters en personeelsleden van optiekers rustig hun boterham verdienen.

3. Remmen op de machthebbers

De Middeleeuwen wekken voor veel mensen het beeld op van een periode waarin een koning praktisch God op Aarde was. Wou hij iemand zijn hoofd afslaan? Goed voor de koning, minder voor het slachtoffer, want hij deed toch wat hij wou. Dat beeld van de absolute heersers is echter allesbehalve Middeleeuws en vindt zijn bron in de reformatie van Maarten Luther die de vorst absolute macht toekende (wat u als historicus zou moeten weten meneer De Wever). In de Middeleeuwen was men echter nog bezig met een evolutie naar een machtsbestel waarbij de vorst beperkt was in zijn doen en laten.

Kijken we maar naar Vlaanderen. Er was uiteraard nog de klassieke grondadel, maar een adeltitel suggereerde hier absoluut geen macht. Een traditie die Bourgondische hertogen nog meerdere keren hebben mogen ondervinden. Jan Zonder Vrees kreeg geen cent van de Vlamingen voor hun economische belangen gediend waren (wat een tijden) en Filips de Stoute zijn belastingsontvangers werden te Gent ter plaatse gelyncht (in Brugge hielden ze het kalmer en staken ze gewoon de belastingskantoren in brand). Maar ook juridisch gezien kwamen de charters op. De Magna Carta is het meest bekende document, ondertekend door Engels vorst koning Jan. Die grondwet bleek een vodje papier in de praktijk, maar het bestaan en het ondertekenen ervan door de vorst was een belangrijke primeur waar eeuwenlang is op teruggegrepen.  In Brabant heeft men het Charter van Kortenberg (1312) en de ganse Nederlanden hebben het Groot Privilege (1477). Het Charter van Kortenberg gaf het volk het recht tot openlijke opstand indien de vorst het Charter niet zou naleven en belastingen (die effectief éénmalig waren toen) mochten in drie specifieke gevallen geheven worden (gevangenneming vorst, riddersschap van de zoon van de heerser en het huwelijk van de dochter van de heerser).

2. Lage belastingen (in de mate dat ze bestonden)

Over belastingen gesproken. Eventjes naar een periode kort na de Middeleeuwen. Weet u nog waarom de Nederlanden destijds in opstand zijn gekomen tegen de Spaanse vorst Filips II? Een geheel aan zaken (waaronder conflicten met vorst die niet op de traditionele Middeleeuwse manier wou regeren), maar de druppel was (uiteraard) belastingen. De hertog van Alva had immers het onzalige idee gekregen hier ondenkbaar hoge belastingen te innen. Deze waren 1% belasting op onroerend en roerend goed, 5% op de verkoop van onroerende goederen en 10% belasting op roerende goederen (wat wij nu BTW zouden noemen). Deze gruwelijke belasting (die zelfs niet is doorgevoerd geweest, maar altijd in een forfait van 2 miljoen gulden) was onaanvaardbaar en voor je het wist waren de Nederlanden vertrokken voor tachtig jaar oorlog.

Wij zijn zeker dat de meeste mensen nu wel zouden tekenen voor het dubbele van die belastingen destijds.

1. Drank

Het is hier Vlaanderen, dus dit kan niet ontbreken. Men kan zagen en klagen wat men wil over de rol van de Kerk in de Middeleeuwen of daarna (meestal gebaseerd op linkse manipulatie van de feiten), maar de meeste Vlamingen zullen toch tevreden zijn met hun Westmalle, Trappist, Petrus, etc… Allemaal bieren die voortkomen uit de rijke kloostertraditie die hier begon in de Middeleeuwen. In de Middeleeuwen had men ook geen waterzuiveringsinstallaties zoals wij die nu kennen en het water was dan ook wel eens te vies om te drinken. De oplossing was simpel: iedereen dronk alcohol. Vaten werden niet altijd even goed gewassen en aangezien alcohol een resultaat van gisting was, kon u wel inbeelden hoe vrolijk het op de werkvloer kon zijn op een warme namiddag wanneer u stikte van de dorst. Het gezegde “water is voor de vissen” was niet zozeer gekscherend bedoeld, maar een kwestie van leven en dood (of toch een paar dagen maag- en darmkrampen).

Maar ook de distillatie (noodzakelijk voor sterkere dranken) is een Middeleeuws concept. U zult het niet geloven, maar in de technologische ontwikkeling om sterke drank te distilleren (ja, hier deden Middeleeuwers actief onderzoek naar in naam van de wetenschap) kunnen we niet rond de islamitische wereld heen. Distilleren bestond als sinds het oude Babylonië, maar doorging een revolutie door het onderzoek van islamitische alchemisten die op hun zoektocht naar de steen der wijzen wijn distilleerden. Geber ibn-Hayan (8ste eeuw) zijn gedreven onderzoek hiernaar uit *kuch kuch* wetenschappelijke interesse leidde tot een revolutie in distillering. Zijn ontdekking dat men de dampen die vrijkomen bij het verwarmen van wijn gebruikt kunnen worden, vond hij “van weinig nut, maar zeer belangrijk in naam van de wetenschap“. Hij zou de alembiek (Google is uw vriend) uitvinden, waarnaar het Brusselse bier lambiek genoemd is. Aangezien Brussel steeds meer een islamitische stad wordt, kan men misschien zijn naam op de flessen beginnen vermelden!

Tot zover deze weetjes. Bij leven en welzijn, tot volgende week vrijdag.

3 miljoen euro belastingsgeld meer naar het koningshuis

keuningshuisHet koningshuis  in dit land heeft personeel. Veel personeel. Waarvoor die allemaal dienen is het raden naar, maar er zullen een groot aantal werkkrachten bijkomen, zoveel is zeker. Deze extra hulpjes zouden trouwens om en bij de 3 miljoen euro gaan kosten…

Volgens het Vlaams Belang staat in de wetsontwerpen te lezen dat Koning Filip over 35 gedetacheerde ambtenaren zal kunnen beschikken bovenop de Civiele Lijst, dat het voormalige staatshoofd 10 gedetacheerden krijgt bovenop de dotatie en dat de prinsen Laurent en Astrid samen over vijf personeelsleden zullen kunnen beschikken, waarvan twee diplomaten voor de buitenlandse missies. Bij de vraag waarom deze heren en dames zoveel schildknapen nodig hebben blijft het stoïcijns kalm bij de bevoegde staatssecretarissen. Wél werd beloofd dat het aantal medewerkers niet zou stijgen.

Dat laatste blijkt echter een flagrante leugen want na berekeningen zouden er niet minder dan 33 nieuwe voltijdse schildknapen bijkomen. Het voorziene budget zou uitkomen op 3 miljoen euro. Kaboem! Dat wordt weer extra belastingen neertellen. Hoe komt het Vlaams Belang tot dit cijfer? “Uit een schriftelijke vraag die Kamerlid Peter Logghe vorig jaar stelde, blijkt dat er in 2011 ‘slechts’ 15 ambtenaren en diplomaten ter beschikking werden gesteld van de Koning bovenop de 90 personeelsleden van de Civiele Lijst, de 19 leden van het Militair Huis en de 250 bewakingsagenten. Dat betekent dat het kader van gedetacheerden in de praktijk zal worden uitgebreid met maar liefst 20 voltijdsen. Ook de drie bijkomende militairen voor de broer en de zus van het staatshoofd zijn nieuw.”

Als u eerstdaags in Brugge gaat betogen tegen de ‘blijde’ intrede van Philippe en Mathilde, dan heb je weer een extra reden om daar te staan!

[LIEDvdWEEK] Life Is A Lemon (And I Want My Money Back) – Meat Loaf

geld terugVandaag komt de nar van Laken met zijn gevolg naar Antwerpen. Dat er protest zal zijn, staat vast. Maar onderstaand lied kozen we vanwege de kostprijs die het koningshuis jaarlijks aan de belastingbetaler oplegt. De juiste cijfers zijn wat vaag, aangezien de familie over heel wat vastgoed beschikt, we geen zicht hebben om mogelijke schenkingen die ze ontvangen, de schimmige vennootschappen die ze bezitten ook niet overzichtelijk zijn en zo meer.

Dat het in totaal over jaarlijks tientallen miljoenen gaat, onvrijwillig door u en ons aan hen ‘geschonken’, weten we wel! En toch blijft dit circus maar doorgaan, zonder dat daar al te veel tegenstand tegen bestaat. “Het gaat toch maar om enkele euro’s per belastingbetaler,” klinkt het dan in alle onverschilligheid… Daarom meer dan ooit: “I want my money back!

Life Is A Lemon (And I Want My Money Back) – Meat Loaf

It’s all or nothing
And nothing’s all I ever get
Ev’ry time I turn it on, I burn it up and burn it out

It’s always something
There’s always something going wrong
That’s the only guarantee, that’s what this is all about

It’s a never ending attack
Ev’rything’s a lie and that’s a fact
Life is a lemon and I want my money back

And all the morons
And all the stooges with their coins
They’re the ones who make the rules, it’s not a game it’s just a rout

There’s desperation
There’s desperation in the air
It leaves a stain on all your clothes and no detergent gets it out

And we’re always slipping through the cracks
Then the movie’s over, fade to black
Life is a lemon and I want my money back

I want my money back
I want my money back

What about love?
It’s defective! It’s always breaking in half

What about sex?
It’s defective! It’s never built to really last

What about your family?
It’s defective! All the batteries are shot

What about your friends?
It’s defective! All the parts are out of stock

What about hope?
It’s defective! It’s corroded and decayed

What about faith?
It’s defective! It’s tattered and it’s frayed

What about you gods?
They’re defective! They forgot the warranty

What about your town?
It’s defective! It’s a dead-end street to me

What about your school?
It’s defective! It’s a pack of useless lies

What about your work?
It’s defective! It’s a crock and then you die

What about your childhood?
It’s defective! It’s dead and buried in the past

What about your future?
It’s defective! And you can shove it up your ass

Oh, I want my money back
I want my money back

It’s all or nothing
And nothing’s all I ever get
Ev’ry time I turn it on, I burn it up and burn it out

It’s a never ending attack
Ev’rything’s a lie and that’s a fact
Life is a lemon and I want my money back

And we’re always slipping through the cracks
Then the movie’s over, fade to black
Life is a lemon and I want my money back

I want my money back
I want my money back

Fabiola nam nog geen enkele stap om haar louche stichting op te doeken

fabiolaHerinner u de stichting die voormalige koningin Fabiola in alle stilte had opgericht om de belastingdienst te ontwijken. Met grote trom kondigde ze, na het uitlekken ervan, aan dat ze het fonds zou laten opdoeken. Bij De Tijd zijn ze erachter gekomen dat er nog geen millimeter moeite werd gedaan om de stichting daadwerkelijk op te doeken.

Fabiola 3 maanden geleden: “Beste landgenoten, het spijt mij dat de oprichting van mijn stichting Pereos onbegrip en dermate negatieve reacties veroorzaakt heeft. Dat heeft me diep geraakt. Ik heb nooit de intentie gehad deze stichting te financieren met geld dat afkomstig is uit mijn dotatie, maar wel degelijk met middelen die ik geërfd heb van mijn familie en van mijn peter. (…) Maar bezorgd om het behoud van de eenheid, neem ik de plicht op mij om aan deze stichting te verzaken, zelfs al valt dit gebaar me zwaar. Ik zal dus de opheffing van deze stichting vragen.”

Wat blijkt nu? Er werd sindsdien nog geen enkele stap ondernomen om de daad bij het woord te voegen. “Het loopt allemaal wat traag, ja. De raad van bestuur van de stichting is nog niet bijeengekomen om de stichting op te heffen”, bevestigt Jean Van Rossum, de advocaat van Fabiola. Een expert lacht deze verklaring weg: “Als er druk achter zit, kan zoiets al in een week geregeld zijn. De bestuurders moeten alleen bijeenkomen en dan naar de notaris stappen met hun beslissing,” aldus fiscaal advocaat Thierry Afschrift in De Tijd.

De stichting bevatte enkel vertrouwelingen van Fabiola als bestuurders, zoals een vriendin uit Malmédy, de echtgenoot van haar favoriete nicht prinses Margaretha van Luxemburg, haar advocaat en enkele Spaanse familieleden. Via de stichting wilde Fabiola haar erfenis in goede banen leiden. ‘Fons Pereos’ had tot doel culturele, historische en katholieke activiteiten te ondersteunen, maar in eerste instantie toch vooral haar neven en nichten. Als Fabiola niets had geregeld, zouden die 70 procent successierechten hebben moeten betalen op de erfenis, net zoals u en ik.

Advocaat Michel Maus, die ook bedenkingen heeft bij de termijn van de opheffing, legt uit: “Het is wel een wezenlijk verschil als de koningin al haar vermogen in de stichting heeft gestoken. Als dat het geval is, zal het vermogen bij de ontbinding gewoon verschuiven naar twee andere stichtingen die in de oprichtingsakte van Fons Pereos staan. Dan wordt het probleem alleen verschoven. En dat moet dus geregeld worden. Daarnaast zal de rechtbank toch wel vragen stellen bij de razendsnelle opheffing van de stichting.”

Men zegt weleens dat het stinkt in Brussel, maar als je het ons vraagt stinkt het in de Brusselse paleizen nog net iets harder dan elders. Opdoeken die handel en laat ze maar gaan werken!

Multimiljardair Bono bekritiseert België, maar is zelf ettelijke malen erger

ONE, de organisatie voor het goede doel van U2-voorman Bono bekritiseerde onlangs België. Dit omdat België nog maar 58% van het beloofde geld had gestort voor de bestrijding van de hongersnood in Oost-Afrika. Bono is echter zelf geen haar beter, integendeel. ONE dient enkel om zichzelf te verrijken en zelf is U2 uit Ierland verhuisd voor lagere belastingen. RechtsActueel zet het even op een rijtje voor u. Meer informatie