Tag Archives: asiel

110.000 Vlamingen en Nederlanders tekenden al tegen het Marrakech-immigratiepact, gaan de politici eindelijk luisteren?

Vlaanderen: bijna 60.000, Nederland: ruim 50.000. In een democratie zouden deze indrukwekkende cijfers politiekers omver blazen, maar niet dus in ons land en bij onze Nederlandse buren. 110.000 handtekeningen werden op korte tijd behaald door het Vlaams Belang en het Forum voor Democratie om het ondertussen beruchte VN-migratiepact een halt toe te roepen.

Maar Nederland volhardt in de boosheid: daar komt een inlegvelletje met een ‘stemverklaring’ dat zal worden toegevoegd aan het pact. In België weet de N-VA ondertussen van geen hout pijlen te maken. De regering zullen ze er niet over laten vallen en zo zal ook België de reis naar Marrakech aanvatten. Dit ondanks waarschuwingen van onder andere professor arbeidsrecht Marc De Vos en het feit dat ondertussen ruim 10 landen Marrakech (extreem)links zullen laten liggen op 11 december.

Democratie is een lachtertje geworden in het ‘Westen’.  Desondanks kan je de hoop nog steeds vergroten van de misnoegde en stilaan woedende burgers door de petities te tekenen tegen het VN-migratiepact.

Nederland: https://forumvoordemocratie.nl/petities/stop-marrakesh

Vlaanderen: https://www.stopmarrakesh.com/

Frans president Macron treedt Salvini bij en erkent criminele rol NGO’s in Middellandse zeegebied, België volhardt in naïviteit

Acht Europese landen, waaronder dit N-VA-CD&V-Open Vld-MR-koninkrijk, bereikten een akkoord over de opvang van 230 gelukzoekers die al enkele dagen op Middellandse Zee ronddobberen. Volgens de ‘bemanning’ van het schip, de Lifeline, moest het snel gaan omdat de jonge, gezonde mannen ‘zeeziek’ werden.

Het schip van de Duitse NGO mocht dus in Malta aanmeren, waarna de gelukzoekers naar de respectievelijke landen zouden worden overgevlogen. Staatsecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA),  is bereid om er 15 asiel te verlenen.

Dat er nu akkoorden worden afgesloten met de minst betrouwbare NGO, Mission Lifeline, is opmerkelijk. “Opnieuw gaapt er een ravijn tussen de stoere woorden van Francken en zijn beleid, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een reactie op de beslissing van de staatssecretaris om 15 migranten van het NGO-schip Lifeline op te nemen in België. Het goede nieuw is dat het waarschijnlijk de laatste keer is dat die asielbedriegers in actie kunnen komen (zie verder).

Over de dubieuze bedoelingen van vele NGO’s, die duizenden gelukzoekers uit de zee ‘redden’, werd al veel geschreven. We weten zeer goed wat al die verenigingen ‘zonder grenzen’ willen bereiken: zoveel mogelijk Afrikanen naar Europa brengen.

lll.png

In de zomermaanden van 2017 organiseerde Génération Identitaire de operatie Defend Europe in de Middellandse Zee. Met hun schip, de C-Star, gingen ze op zoek naar de troebele rol van de vele ‘humanitaire’ NGO’s. En ze vonden die. Ze konden de banden tussen de ‘Gutmenschen’ en de mensensmokkelaars perfect aantonen. Natuurlijk deed de leugenpers daar smalend over en betichtten ze GI onwaarheden te vertellen. Maar, al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel, zegt het spreekwoord.

Onder druk van de Italiaanse minister Matteo Salvini (Lega) maakte de Franse president Emmanuel Macron een bocht van 180 graden. Tijdens zijn onderhoud met de paus van enkele dagen geleden, was hij zeer kritisch over de NGO’s en over de Duitse Mission Lifeline uit Dresden in het bijzonder. Hij betichtte Mission Lifeline ervan onder één hoedje te spelen met de mensentrafikanten. Volgens Macron overtreedt de NGO alle internationale regels, verdragen en wetten. “We kunnen niet blijven dulden dat deze organisaties onder het mom van het humanitaire, van de ‘liefdadigheid’, de wetten blijven overtreden. Doen we dat wel, dan verliezen we alle controle! Dan zorgen we ervoor dat het ‘werk’ van de mensensmokkelaars minder lastig, en winstgevender wordt.”

De Franse president erkent dus – laat het dan nog uit opportunisme zijn – de criminele handelingen van bepaalde NGO’s.

Intussen vernemen we dat de kapitein van de Lifeline, een zeker Reisch, in Malta werd verhoord omdat hij de instructies van de Italiaanse overheid heeft genegeerd. De nieuwe Italiaanse regering had Mission Lifline opgedragen om de berging van migranten over te laten aan de Libische kustwacht. Volgens de Maltese premier, Joseph Muscat, wordt de Lifeline aan de ketting gelegd en in beslag genomen. Dat kan ons alleen maar verheugen.

De militanten van Génération Identitaire waren de eersten die het bedrog van sommige NGO’s  ter sprake brachten. En ze krijgen nu gelijk. Proficiat, mannen!

Voorpost bezocht het asielzoekersponton van Gent bij nacht en ontij: “Stop de asielinvasie!”

Voorpost heeft er een lange nacht en dag opzitten. Niet alleen voerden ze vandaag actie tegen de komst van koning en hondenkweker Filip den Eerste, vannacht waren ze ook al de baan op, of eerder het kanaal, want het beruchte asielzoekersponton, dat nu aan de grens met Zeeland ligt, werd onder handen genomen. De kapoenen van Voorpost laten geen nationalistisch thema onberoerd, zoveel is duidelijk!

azp1.jpg

Begin 2016 werd de aloude en historische Arteveldestad wakker met een gigantisch ponton op de Gentse wateren. Niet minder dan 250 asielprofiteurszoekers zouden er worden opgevangen. Nu, ruim een jaar later is het ponton verplaatst naar het Sas van Gent, in 1980 nog prachtig bezongen door Louis Neefs, op het kanaal Gent-Terneuzen. Asielzoekers zitten er niet meer en de kuisploeg is volop bezig om het varende hotel opvangcentrum op te kuisen. Daarna gaat het waarschijnlijk terug naar de Noorderburen.

azp5.jpg

Februari 2016: het ponton meert aan in Gent.

Voorpost was echter op de hoogte van de nieuwe locatie en nam het ponton vannacht Tijl Uylenspiegelgewijs onder handen met affiches en een groot spandoek. De kuisploeg op het ponton zal overuren mogen kloppen, zoveel is wel zeker. “Stop de asielinvasie!” en “Dit ponton heeft ons veel geld gekost,” zijn de aangeplakte leuzen. Dat laatste willen we gerust geloven. De stad Gent liet immers weten dat Fedasil de opvang toewees aan privé-uitbaters Corsendonk Hotels en G4S Care. Zij huurden weliswaar dit drijvende dorp, maar we weten ook dat zij per dag, per asielzoeker een kleinigheidje ontvangen van Fedasil. Een vette aalmoes zeg maar. De eerste asielzoeker die zijn verblijf zelf bekostigt, moet immers nog aanspoelen geboren worden.

azp4.jpg

Een leuke actie van de jonge nationalisten van Voorpost! En voor wie vindt dat Voorpost deze actie beter had gedaan toen er nog oorlogs- economische vluchtelingen op zaten, kunnen we bevestigen dat het ponton degelijk en continu afgeschermd werd door de bewakingsfirma en een opgetrokken muur. Daar was geen doorkomen aan, want dat is de functie van muren, hekken, prikkeldraad en bewaking. Zo zie je maar weer, de grenzen van ons land staan wagenwijd open, maar eens de bevolking met de haar opgedrongen vreemdelingen op de koffie of de muntthee wil, is er plots geen doorkomen aan. Voorpost heeft trouwens wel degelijk actie gevoerd bij het ponton vorig jaar en dat was overdag en met heel wat volk. Meer van dat!

azp6.jpg

De muur die werd opgetrokken rond het ponton werd vorig jaar door Voorpost al onder handen genomen tijdens een betoging tegen de komst van 250 asielzoekers.

azp3.jpg

azp2.jpg

Koning Filip bracht bezoek aan Dendermonde, Voorpost was erbij en voerde vreedzaam actie

“Het Koninklijk Paleis laat weten dat Hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde op dinsdag 25 april 2017 een officieel bezoek brengen aan drie plaatsen in de provincie Oost-Vlaanderen, waaronder de stad Dendermonde.”, zo kondigde op 19 april de gemeente Dendermonde op haar webstek aan. Tijd voor een republikeinse actie, zo dachten de kapoenen van Voorpost!

vpdm1.jpg

De koning en zijn gevolg kwamen niet naar het Ros Beiaard kijken, neen, een bezoek van het vorstenpaar gaat zelden gepaard met Vlaamse cultuur, al zal je dat maar weinig verbazen. De webstek van Dendermonde legt uit: “Het Vorstenpaar brengt in Dendermonde een bezoek aan het Opvangcentrum voor vluchtelingen van Fedasil aan de Oude Vest. Nadien worden zij plechtig ontvangen in het Stadhuis.

En van die laatste gelegenheid maakte Voorpost gretig gebruik om er de koning en zijn madam nog eens op te wijzen dat lang niet iedereen in dit land gediend is met een dynastie die de belastingbetaler tientallen miljoenen euro’s per jaar kost. Veel woorden hoeven we daar niet aan vuil te maken, de foto’s tonen dat de actie goed zat. Of de asielzoekers blij waren met het bezoek van le roi en sa reine, kunnen we niet met zekerheid zeggen. En eerlijk gezegd kan het ons maar weinig schelen ook.

vpdm4vpdm6vpdm5vpdm3

vpdm2

Veel volk voor het bezoek van de koning, zal je denken. Niets is minder waar, althans, als je de in der haast opgevorderde kinderen van de Dendermondse scholen even wegdenkt. Middeleeuwser kan je het bijna niet voorstellen! En ook Kim Jong-un zou fier zijn op de Dendermondse CD&V-burgemeester.

Architect Australische asielbeleid: “De EU moet ons asielbeleid zo snel mogelijk overnemen”

In juni verscheen een interessante artikel over de asielcrsisis en het daaraan gekoppelde migratieprobleem. Het artikel blijft brandend actueel. Op Politico.eu werd door Jim Molan kritisch stilgestaan bij de migratiepolitiek die Europa aan het voeren is en gevoerd heeft de afgelopen jaren. “De EU moet dringend de Australische migratiepolitiek overnemen,” is zijn conclusie.

130720060320-australia-visa-ad-small-story-top.jpg

Molan, de architect van het Australische asielbeleid, verklaarde dat de EU dringend het Australische model moet overnemen om asielzoekers tegen te houden: “Het is een driedelig model. De eerste stap is het terugsturen van de migranten die illegaal onderweg zijn naar de EU. Voor Australië betekent dat concreet de migranten van hun bootjes plukken en terugbrengen naar de kustlijn waar ze vertrokken zijn. Voor de EU – die overigens een langere kustlijn heeft dan Australië, terwijl dikwijls het omgekeerde wordt beweerd om te argumenteren ‘dat het voor Australie gemakkelijk is om de grens te bewaken’ – zal dat ook betekenen dat illegale migranten teruggebracht worden naar het eerstvolgende veilige land waar ze vandaan komen.

De tweede stap, indien asielzoekers alsnog de grens illegaal weten over te steken, is ze opvangen in plaatsen waar in verhouding geen EU-onderdaan komt. Voor Australië zijn dat Pacific Island of Nauru of op Papua New Guinea’s Manus Island. Wie denkt dat het inhumaan is om asielzoekers niet op te vangen in de EU moet weten dat het sowieso humaner is om ze op te vangen in Jordanië, Libanon en Turkije. Daar help je deze migranten écht mee. De derde stap is het duidelijk maken dat, vanaf het ogenblik dat migranten illegaal de EU betreden, ze geen kans maken om ooit te verblijven in de gewone woongebieden in de EU. Zelfs niet wanneer ze geregulariseerd zouden geraken. Voor Australië zenden we deze geregulariseerden eveneens naar Nauru of Manus. En naar derde landen waar we financiële afspraken mee hebben per migrant, zoals bijvoorbeeld Cambodia.” Dat dit laatste wordt afgeschoten door critici hoeft geen betoog.

warn-640x480.jpg

Australië kan zich echter beroepen op een succesvolle én humane migratiepolitiek ten aanzien van bootvluchtelingen: “Tussen december 2007 en 18 september 2013 stierven er op zee 1.100 illegale migranten. Tussen 19 september 2013, de dag waarop het Australische asielbeleid in voegen ging, en 9 december 2013 stierven er 39. Sindsdien viel er geen enkele dode meer…” Weigert Australië dan iedere asielzoeker? “Neen, onze politiek laat 200.000 nieuwe Australische burgers per jaar toe. Daarvan zijn er tussen de 12.000 en 14.000 vluchtelingen die we opvangen. Met de Syrische crisis hebben we besloten om er jaarlijks 12.000 extra toe te laten. In 2016 vingen we zo een 19.000 vluchtelingen op.

Molan voegt er nog aan toe dat de EU ook moet inzien dat er minder kans bestaat op terrorisme op eigen bodem, door illegale migranten te weigeren: “Nice, Parijs, Brussel, … al deze steden zijn getroffen door aanslagen gepleegd door migranten die illegaal de EU binnenkwamen. Het terrorisme zal niet gestopt worden door het verstandig sluiten van de grenzen, maar de kans op nieuwe terroristen die binnenkomen, wordt hierdoor wel enorm verkleind. Voeg daarbij een degelijk veiligheidsbeleid in de EU-landen en de nodige sociale contracten die worden afgesloten met nieuwkomers en de rust zal wel degelijk terugkeren.

Sexjihad: Iraanse asielzoeker verkracht 19-jarig Deens meisje, Eritrese asielzoeker verkracht 79-jarige (!) Duitse vrouw

sadTerwijl de grote jihad met geweren, bommen en moordtrucks onverminderd doorgaat zouden we de voortdurende sexjihad nog uit het oog verliezen.  Het zou ons te ver leiden alle recente feiten van aanranding en verkrachting te melden, maar deze zijn toch wel weer de moeite:

Nadat een bezorgde buurtbewoner dit weekeinde alarm had geslagen betrapte de politie een 24-jarige Iraanse asielzoeker op heterdaad in een schoolgebouw in Haderslev, een stadje in het Westen van Denemarken, terwijl hij met de broek opengeritst zijn slachtoffer, een 19-jarig Deens meisje, aan het verkrachten was.  De man werd aangehouden en opgesloten op beschuldiging van verkrachting.  Hij weigert evenwel eender welke verklaring af te leggen aan de politie.  De politie bevestigt dat de Iraanse man een asielzoeker is en in het nabijgelegen asielzoekerscentrum in de Vilstrupvej (Vilstrupweg) in Haderslev woont.

HIER kan je het krantenartikel lezen.

In hreactschoolgebouwverkrachtinget kader van de asielinvasie die de EU treft zijn sinds december 2015 duizenden asielzoekers naar het Scandinavische land gestroomd.  De Deense regering ziet daar echter geen enkel probleem in, en heeft zich enthousiast akkoord verklaard om er nog duizenden extra  binnen te nemen in het kader van het EU-spreidingsplan.  De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, vond dat geweldig en noemde het een ‘sterk signaal dat Denemarken loyaal meewerkt aan een globale EU-aanpak van de asielcrisis’.  Vaderlandslievende landen als Hongarije wijzen die verplichte opname van asielzoekers volledig af en bouwen een muur om hun vrouwen en meisjes met een grens te beschermen.

In het vrolijke Duitsland van ‘wir schaffen das’-Merkel weerklonk zondagochtend dan weer hulpgeroep van een 79-jarige Duitse vrouw op een kerkhof, waar zij allicht het graf van een geliefde wilde bezoeken.  Zij werd er brutaal verkracht door een Eritrese erkende vluchteling van 40 jaar oud.  De feiten vonden plaats in Ibbenbüren, een stadje in Nordrhein-Westfalen, in het Westen van Duitsland.

Hier kan je het krantenartikel lezen.

Sedert Angela Merkel haar fatale uitspraak ‘wir schaffen das’ deed stroomden al meer dan een miljoen asieleisers naar Duitsland.  Het aantal aanrandingen, sexuele gewelddaden en verkrachtingen is sedertdien niet meer bij te houden; alleen al tijdens de nieuwjaarsnacht werden in Duitsland 1200 vrouwen en meisjes het slachtoffer.  Maar de Duitse regering zet haar ‘wilkommenskultur’ hardnekkig verder, en veroordeelt de verstrengde grenscontroles van Hongarije, Oostenrijk en diverse Balkanstaten.

react26072016kerkhofduitsland

Brugse rechter: ‘Afghaan mag 14-jarig meisje aanranden, mits attest’

Het Laatste Nieuws publiceerde dit merkwaardige artikeltje als klein ‘fait divers’ op pagina 12:

IMG_20160701_0001Laten we het dus even samenvatten.  We hebben hier een Vlaams minderjarig meisje van amper 14 dat op straat aangerand wordt door een Afghaanse man, die hier te gast is en dus geacht wordt ons en onze kinderen te respecteren.  Er wordt medisch en wetenschappelijk vastgesteld dat de man wel degelijk  meerderjarig is; met ‘medische tests’ wordt allicht een botscan bedoeld.  Maar vervolgens komt er, o gelukkig ‘toeval’, een attest uit Afghanistan, dat moet ‘bewijzen’ dat de man ‘minderjarig’ is – een attest dat dus, in tegenstelling tot een botscan, kan vervalst zijn.  Maar ‘dus’ gaat hij volgens de logica van het Brugse gerecht vrijuit.

Het is door dit soort zaken dat vaders het recht in eigen handen nemen – wat wij niet aanmoedigen, maar wat voortvloeit uit de weigering van overheid en gerecht om hun eigen volk afdoende te beschermen tegen dit soort figuren die misbruik maken van onze te grote tolerantie en te grote laksheid.  Want laten we even wel wezen.  Zelfs ALS de man nu minderjarig zou geweest zijn, met welk recht gaat hij dan vrijuit?  Een rechtssysteem dat Vlaamse meisjes laat aanranden enkel omdat de dader toevallig minderjarig zou zijn is die naam niet waardig.

Een tijdje geleden brak er grote maatschappelijke verontwaardiging uit toen een radiopresentator wegens de verkrachting van een vrouw weliswaar schuldig bevonden, maar niet veroordeeld werd.  Er was begrijpelijk protest van feministische groepen, politici, vrouwenbewegingen, en er was zelfs een publieke afkeuring door de minister van Justitie.  Waarom is er geen gelijkaardig misbaar als het Belgisch gerecht beslist dat een Vlaams kind straffeloos aangerand mag worden door een Afghaan?

Hebt u zelf ervaringen met de multiculturele chaos?  Meld het ons:  react@re-act.be.  Discretie gewaarborgd, maar de beerputten en de doofpotten moeten eindelijk open! 

 

« Oudere berichten