Tag Archives: angela merkel

Rapport meldt: dader aanslag Berlijn werd niet gevolgd tijdens weekends en vakanties

Potentiële moslimterroristen schaduwen is een job voor de politiediensten, maar blijkbaar niet in de weekends of tijdens de vakanties. Dat – en meer – staat te lezen in het vernietigende verdict nu het onderzoek is afgelopen naar het hoe en het waarom van de moordende vrachtwagenrit van moslimmallerd Anis Amri in Berlijn vorig jaar. 12 mensen werden platgereden door Amri “en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bijna volledig bij de bevoegde instanties!” Jazeker, speciaal onderzoeker Bruno Jost schreef een 72-pagina dik rapport waaruit blijkt dat politie en overheid over de ganse lijn gefaald hebben. “De mensen die Amri moesten volgen waren inadequaat, onbekwaam, hebben gefaald en handelden onprofessioneel. De kans was groot dat de aanslag had kunnen voorkomen worden, hadden de politiediensten gewoon hun job gedaan.” Bam!

Blijkbaar werd Tunesisch kamelendrijver Amri enkel gevolgd tijdens de weekdagen. En ook de vakanties werden liever aan de Costa Brava doorgebracht, dan in een geblindeerde spionnenwagen van het Bundesamt für Verfassungsschutz. Daarbovenop leren we uit het rapport van Jost dat politie en gerecht voldoende redenen hadden om Anis op te pakken en voor lange tijd op goed eten, een zacht bed, fitness en internet water en brood te zetten wegens drugshandel, maar “doordat de communicatie tussen de verschillende diensten zo slecht was verlopen, werd de zaak in de doofpot gestoken omdat niemand verantwoordelijkheid wilde dragen.” Bam en nog eens bam!

O ja, we vergaten bijna nog te vermelden dat hij in Baden-Württemberg nekeer met valse Italiaanse identiteitskaarten werd betrapt. Zomaar. Kon allemaal, want meneer mocht beschikken. Met uw en onze veiligheid wordt met andere woorden gelachen. Want leven met een terroristische dreiging is dan ook onbeschrijflijk hilarisch, toch? En het went ook. Een week zonder aanslag, is als een week niet geleefd, zo moet je maar denken. Neem daarbij Merkel die kweelt dat we het allemaal wel kunnen schaffen, Oostenrijks president Van der Bellen die vindt dat alle vrouwen een hoofddoek moeten dragen uit respect voor de moslima’s, onze eigen buitenlandminister Jambon die Molenbeek zou opkuisen, maar die de Brusselse deelgemeente blijkbaar niet weet liggen en hoppa: het Nieuwe Europa is geboren! En nu opletten wat je plaatst op sociale media, want ze zouden weleens kunnen aanbellen. De veiligheidsdiensten. Rassiesme en aanzetten tot haat, weet je wel?!

mlp.jpg

Angela Merkel tijdens verkiezingsbijeenkomst uitgejouwd

Twee dagen geleden trad de Duitse bondskanselier Angela Merkel tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de Christlich Demokratische Union (CDU) op voor het verzamelde publiek in de stad Brandenburg an der Havel in het oosten van Duitsland. Ze werd gedurende haar 40 minuten durende optreden door de menigte op een luid fluitconcert getrakteerd. Het was onmogelijk voor de mensen die wel iets wilden horen, om iets van de inhoud van de toespraak mee te krijgen. Op 24 september vinden er landelijke verkiezingen plaats voor zetels in de Duitse Bondsdag en de CDU van Merkel hoopt hoge ogen te gooien.

In deze kleine stad in de deelstaat van Brandenburg had Angela Merkel verwacht haar eigen achterban en geïnteresseerden te kunnen toespreken. Die waren ook aanwezig, maar er waren ook flink wat boze burgers komen opdraven die hun ongenoegen over het beleid van de Duitse regering lieten blijken. Merkel probeerde het protest te negeren en bleef stug doorpraten en grapte daarbij nog dat men ‘geen problemen oplost door te schreeuwen, maar enkel door aan te pakken’.

Het protest werd echter alleen maar luider en de demonstranten kwamen ook steeds dichterbij het podium staan. Men ontrolde daarbij een spandoek met het opschrift ‘Asylbetrug macht uns arm!’ (asielbedrog maakt ons arm) en men riep ‘Merkel-muss-weg’. (Merkel moet weg) Het werd toen duidelijk dat er zich onder de demonstranten activisten van de nationalistische partij NPD (Nationale Democratisch Partei) bevonden. Dat is een bekende oppositiepartij die zeer kritisch is over de open grenzen politiek van Angela Merkel.

De lokale afdeling van de NPD laat op de eigen webstek over deze actie weten, hiermee een creatief protestgeluid tegen het beleid van Merkel te laten horen. Men spreekt van Merkels brandgevaarlijke welkomspolitiek, die zou volgens de partij door veel Brandenburgers niet worden gewaardeerd. Ook zou volgens de partij Merkel verantwoordelijk zijn voor de komst van terroristen en andere tikkende tijdbommen naar Duitsland.

Bijna 1 op 2 werklozen in Duitsland allochtoon

De massale instroom van niet-Europeanen naar Duitsland van de afgelopen jaren hebben ook de problemen op de arbeidsmarkt verergerd. De propagandamachine van de Duitse regering suggereerde dat er talloze arbeidskrachten onder deze migranten zaten, die direct aan het werk zouden kunnen. Dit is dus een leugen gebleken. Volgens de Duitse arbeidsdienst, de Bundesagentur für Arbeit is 43,3 procent van alle werklozen in Duitsland allochtoon. In sommige deelstaten in het westen van Duitsland loopt dit zelfs tegen de 60 procent aan.

Een scherpe conclusie valt dan ook al te maken, dat naast de al aanwezige allochtonen ook de nieuw ingestroomde migranten nauwelijks een baan vinden. Er zijn nog twee andere redenen; meer vrouwen gaan werken omdat er minder zich aan het gezin toewijden en er komen blijvend werknemers uit andere EU-landen bij. Hoewel beide groepen zich op een bloeiende economie storten is een uitdijend werknemersbestand het gevolg van een blijvende toestroom en dus meer keuze voor de werkgevers.

Zoals ook elders in West-Europa verschillen de werkloosheidscijfers enorm per immigrantengroep. Zo heeft bijvoorbeeld in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar van de Chinezen 88 procent een baan, voor Turken is dat hier slechts 16 procent. Opvallend is bij de cijfers dat zelfs de invasie van migranten vanaf het jaar 2015 nog maar ten dele in de statistieken is verwerkt, dus is er een grote kans dat de cijfers er nog dramatischer voorstaan dan nu al het geval is.

De bondskanselier van Duitsland Angela Merkel is momenteel op verkiezingstournee en liet weten dat ze zich meer voor langdurig werklozen wil gaan inzetten. Merkel maakt zich druk dat kinderen opgroeien in families met langdurig werklozen en dat ze dan niet eens weten wat werken is. Oppositiepartij AFD is op dit punt keihard over het beleid van de regering, men vindt dat de cijfers bewijzen dat de huidige migratie- en integratiepolitiek is mislukt.

Liever een IS-terrorist dan een fascist: heldenstatus kwijt na opduiken ‘foute’ foto’s

Na de aanslag in Berlijn op een Kerstmarkt vluchtte dader Anis Amri via een aantal Europese landen, waaronder België, tot in Italië. Tijdens een routinecontrole in de buurt van Milaan werd hij tenslotte doodgeschoten door de Italiaanse politieagent Luca Scatà. De man werd terecht geëerd als een held en zelfs Berlijn had de intentie om hem als dusdanig te eren. Totdat er een foto opdook die van deze ‘hero’ plots een ‘zero’ maakte…

mvbmc.png

De Tunesische islamterrorist Anis Amri die in Berlijn met een vrachtwagen op een Kerstmarkt inreed en vervolgens na een heuse citytrip door Europa werd doodgeschoten in de omgeving van Milaan.

Het zal je maar overkomen, oog in oog staan met een terrorist en hem na een vuurgevecht kunnen uitschakelen. De hele wereld – de (radicale) islamwereld even buiten beschouwing gelaten – is je hiervoor eeuwig dankbaar. Maar dat ‘eeuwig’ veranderde plots in ‘tijdelijk’. De agent in kwestie blijkt immers de ‘verkeerde’ politieke opvattingen te hebben. Hij steekt in zijn privé immers niet onder stoelen en banken dat hij fan is van de ‘jaren ’30’ en van de Italiaanse Sociale Republiek van Benito Mussolini. Zo dook er een foto op waarop hij te zien is met een gestrekte rechterarm.

ihef.jpg

De helden die IS-terrorist Anis Amri wisten tegen te houden en doodschoten, zijn na het opduiken van onder andere deze foto plots geen helden meer. Duitsland trekt zelfs hun medailles in die ze zouden ontvangen voor hun heldendaad.

Ook zijn collega Christian Movio, die samen met Luca de moordende IS-terrorist tegenhield, heeft het vlaggen. Zo postte hij ooit een foto van een Cola-flesje dat gepersonaliseerd was met het opschrift ‘Adolf’. Dit had hij gekregen van Luca en hij plaatste bij de foto dan ook de opmerking ‘Thanks bro!’. Een terrorist tegenhouden en vervolgens neerschieten maakt je een held, maar wanneer blijkt dat je een voorliefde hebt voor het fascisme, dan ben je plots zelf een stuk uitschot voor de politiek-correcte meute.

De medailles die de helden zouden ontvangen van Duitsland werden dan ook ingetrokken. “En geheel terecht!” zo vindt de Duitse partij CSU waar Angela Merkel toe behoort. Of anders gesteld: liever islamterroristen dan neo-fascisten…

Merkel kreeg een eredoctoraat en dit zijn de redenen waarom dat geheel onterecht is

lvtm.jpgEr was de voorbije dagen (terecht) heel wat commotie over het eredoctoraat dat Angela Merkel ontvangen heeft van de KULeuven en de Universiteit van Gent. Naast de kritiek op het vluchtelingenbeleid van ‘Mutti Merkel’ zijn er echter nog een resem andere redenen waarom de toekenning van dat eredoctoraat volledig ongepast is.

Het Europees beleid waar zij al jaren de sterke vrouw achter is, heeft bij brede lagen van de bevolking voor diepe ontevredenheid gezorgd. In 2005 keurden de Fransen en de Nederlanders bijvoorbeeld de Europese grondwet af in een referendum. De weggestemde grondwet werd enkele jaren later echter gewoon doorgedrukt. En toen de Ieren ook dat verdrag in 2008 in een referendum afkeurden werd er niet geluisterd.

Maar wat de uitkomst van deze referenda ook was, de leiders van de Europese Unie duwden gewoon door, met Angela Merkel op kop. De grondwet was immers nodig om lidstaten beter te kunnen dwingen om het Duitse model van bezuinigingen, loonmatigingen en flexi-jobs toe te passen.

Voor de meerderheid van de Europeanen betekent de Europese Unie van Merkel mini-jobs, loonmatigingen, verhoging van de pensioenleeftijd, verhoging van de prijzen, besparingen en toenemende armoede. Tegelijkertijd komen er elke maand nieuwe schandalen de kop opsteken over de verwevenheid tussen de grootbanken en de Europese Commissie. Zo is José Manuel Barosso meteen na zijn mandaat als voorzitter van de Europese Commissie gaan werken voor Goldman Sachs. Jawel, de bank die de begroting van Griekenland heeft helpen vervalsen en die Barosso had aangeraden om het Griekse volk hiervoor te laten opdraaien…

Herinner u de gigantische protesten van de Griekse bevolking tegenover het opgelegde besparingsbeleid van de Trojka (Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds). De besparingen raakten vooral de gewone man in de straat, met derdewereldtoestanden tot gevolg, terwijl de rijke rederijen vrijuit konden gaan.

De afkeer van de Europese politieke kaste werd de voorbije jaren steeds groter, nu die zichzelf bedient met toplonen, overgangspremies en dubieuze connecties met de zakenwereld, terwijl ze de rest van de bevolking dwingt de broeksriem aan te spannen. De Europese burger is daar zeer terecht kwaad en ontstemd over.

Uiteindelijk kan men maar tot één enkele conclusie komen: op alle gebieden heeft het beleid van Merkel Europa onrechtvaardiger, gevaarlijker en armer gemaakt. Helaas zullen u, ik en de komende generaties de zware rekening moeten betalen!

Lid Raad van Bestuur UGent geeft rector lik op stuk: “Merkel verdeelt Europa!”

Gisteren kende de universiteiten van Gent en Leuven een eredoctoraat toe aan de bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel. Het was een vreemde keuze om een zittend politica een doctoraat te overhandigen. Het doet op zijn minst vermoeden dat er een politieke voorkeur uitgaat van beide rectoraten. Vandaag bereikte ons een tegenreactie van iemand van de Raad van Bestuur van de UGent.

mkkt.jpg

Rechtenstudent en KVHV’er Dries Van Langenhove, die verkozen geraakte als Studentenvertegenwoordiger en in die hoedanigheid alle studenten vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur van UGent, nam het niet dat dit eredoctoraat als een nietszeggend vodje papier en zonder de breedgedragen steun van de studenten, werd weggeschonken aan iemand die de verwezenlijking van de multicultuur en de vervanging van de Europese burgers door niet-Europese vreemdelingen tot haar Heilige Oorlog heeft gemaakt.

Hij verwoordt zijn tussenkomst vanavond voor de Raad van Bestuur als volgt: “Tot ongenoegen van de voorzitter, die me voortdurend onderbrak, maakte ik zonet gebruik van mijn mandaat in de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent om de raadsleden duidelijk te maken dat een zeer groot deel van de studenten en alumni het niet eens zijn met de beslissing om een eredoctoraat uit te reiken aan Angela Merkel. Ik ben verkozen om de studenten te vertegenwoordigen en mijn mond open te doen en dat zal ik blijven doen, ook als het mij boze blikken oplevert.

Proficiat Dries! Onze steun heb je!

Angela Merkel: “Terroristen hebben ook de Duitsers al vele jaren in het vizier.”

cover_magazin_2017_01_web_850px-426x600Op het internet is de uitgeschreven nieuwjaarstoespraak van de Duitse Bondskanselier Angela Merkel verschenen. Het is een terugblik op het jaar 2016 en een vooruitblik naar 2017. Het verhaal valt dit jaar op door een verzameling van lege woorden en de inmiddels bekende zienswijze dat het bestuur van Duitsland met gebeurtenissen van doen heeft die men enkel wat bij kan sturen. Men zou deze toespraak als een aardig promotieverhaal kunnen betitelen, of het oprecht een verzameling van halve en hele leugens noemen, met als doel het beleid van een zielloze bureaucraat goed te praten.

De Bondskanselier schampert vanuit haar regeringszetel over het jaar 2016 dat vol met zware beproevingen zat voor de Duitsers. Volgens haar is de zwaarste lakmoesproef over het jaar het islamitisch terrorisme, dat Duitse burgers al vele jaren in het vizier zou hebben. Ze is niet vergeten dat er enkele aanslagen in het jaar voorbij zijn gekomen, Würzburg, Ansbach en deze op de kerstmarkt van Berlijn. Om zich vervolgens als onnozele burger voor te doen en te spreken over mensen die voor hulp kwamen en dat het zo vervelend is dat enkele onder hen zulke daden verrichten.

Zo leest het in Merkels nieuwspraak;

…En stevig vastberaden in de wereld van de haat van de terroristen die zich verzetten tegen onze medemenselijkheid, onderlinge samenhang en kracht. Terwijl wij ons leven en onze arbeid vervolgen, zeggen wij tegen de terroristen: Jullie zijn moordenaars vol met haat, maar hoe wij leven en willen leven, daarover beslissen jullie niet. Wij zijn vrij, medemenselijk en open.

Verder staat het verhaal bol van gekunstelde zinnen met prachtige woorden, die in werkelijkheid niet zoveel betekenis hebben. Zoals het met zelfvertrouwen een open zicht naar de wereld hebben. Over kritiek op bepaalde ontwikkelingen, die gegeven moeten kunnen worden, maar wel kritiek die vredig en met respect voor individuele mensen is. Én in het zicht van compromissen en oplossingen zonder mensen uit te sluiten.

Uit het verhaal blijkt verder dat bij de nationale verkiezingen in 2017 voor de bondsdag, de kamer van de Duitse volksvertegenwoordigers, Bondskanselier Angela Merkel ook een rol gaat spelen. Ze heeft het dan over een hartstochtelijk politieke debat, met ongetwijfeld zichzelf daarin als de politiek leider van de christendemocraten. Volgens haar moet dat zijn als democraat, want het is een eer om dat te zijn en mensen te dienen. Wie de mensen zijn die de Bondskanselier zegt te dienen? Ik vermoed zelf dat deze mensen helemaal niet in Duitsland woonachtig zijn.

« Oudere berichten