EU werft ambtenaar aan in Brussel: 10.657 euro basissalaris belastingvrij per maand

EU-flag‘Waarom willen die Britten nou toch in ’s hemelsnaam uit de EU stappen?’, hoor je dezer dagen wel eens.

Zaken als dit zouden er wel eens iets mee te maken kunnen hebben:  In het officiële publicatieblad van de EU verscheen op 21 juni, twee dagen voor de Brexit, deze aankondiging van een aanwervingsprocedure die wordt opgestart door de EU in Brussel.  Er wordt een directeur gezocht die verantwoordelijk is voor het uitdelen van de honderden miljoenen euro’s belastinggeld aan de ‘Europese politieke partijen’, een nieuwe vorm van partijfinanciering met belastinggeld die de EU in het leven heeft geroepen.

Deze persoon (M/V), die dus als taak krijgt Sinterklaas te gaan spelen, krijgt:

  • een basiswedde van 10.657 euro (TIENDUIZEND ZESHONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO) per MAAND;
  • betaalt daarop GEEN nationale belastingen in België (zo ongeveer 55% op dat bedrag), want wordt daarvan VRIJGESTELD;
  • betaalt enkel de Europese belasting (ongeveer 15%);
  • en krijgt daar bovenop nog een reeks extra VERGOEDINGEN, die het bedrag vlotjes met enkele duizenden euro’s doen stijgen.

Voor wie het niet gelooft: je kan het HIER nalezen in alle talen van de Unie.

vacaturedirecteurEUdirectoreu