Haagse politie slaat in op demonstranten Gele Hesjes

Deze zaterdag waren wederom in Nederland demonstraties van de Gele Hesjes, die hun woede lieten horen over het beleid van de huidige regering. Er was opgeroepen om niet in de eigen regio te blijven en vooral naar de regeringsstad te komen om daar met meer mensen te zijn en een harder protestgeluid te laten horen. Ongeveer tweehonderdvijftig mensen waren op de oproep afkomen en maakten het tot een grotere demonstratie dan voorgaande weken het geval was. Echter de politie was deze keer nog minder inschikkelijk dan voorgaande demonstraties en sloeg zelfs met grof geweld in op de demonstranten.

Met veel verontwaardig deelden mensen op de sociale media de beelden van het optreden van de politie, waaruit blijkt dat men over de schreef gaat tegen demonstranten die enkel van hun grondrecht gebruik wilden maken. Een aantal nietsvermoedende mensen krijgen rake klappen van de politieagenten, die zomaar beginnen in te slaan op mensen, er zijn ook nog eens 8 mensen opgepakt.

De politie van Den Haag geeft de volgende uitleg;

Acht personen zijn aangehouden voor verschillende misdragingen zoals het afsteken van vuurwerk, het gooien van stenen en terrasmeubilair naar de politie en het verstoren van de openbare orde.

Echter onderstaande beelden geven een heel ander beeld weer:

De nationalistische actiegroep Voorpost, die met meerder activisten aanwezig was, reageerde op Twitter middels een korte reactie;

Talloze protesten van de #GeleHesjes in Nederland

Gisteren waren er in Frankrijk protesten van de gele hesjes, zoals dit al voor de zesde week op rij het geval is en in Nederland waren er ook protestmanifestaties. Bij lange na niet met de aantallen die er in Frankrijk zijn, toch waren in een behoorlijk aantal Nederlandse steden demonstranten op de been. Ze dragen de bekende gele hesjes, het uit Frankrijk overgewaaide protestfenomeen, dat staat voor sociale rechtvaardigheid en meer democratie, tegen de wortelloze elite.

In de vroeg en late middag verzamelden zich dus in diverse steden demonstranten tegen het huidige beleid van de Nederlandse regering; in Alkmaar, Eindhoven, Oss, Amsterdam, Emmen, Rotterdam, Arnhem, Groningen, Utrecht, Bergen op Zoom, Leeuwarden, Zaltbommel, Den Haag, Lelystad, Deventer en Nijmegen. Het verschilde enorm per stad hoeveel mensen er waren, van enkelen tot aan rond de honderd mensen.

De vraag is natuurlijk of deze beweging van volkswoede verder kan groeien en wellicht zelfs kan uitgroeien tot een krachtige groep die de regering in Nederland in beweging kan zetten om wijzigingen in het beleid door te voeren. Voorlopig zijn de aantallen op straat hier nog niet naar, hoewel de ideeën van de Gele Hesjes een behoorlijke ondersteuning hebben onder de bevolking.

Emmen

Den Haag

Leeuwarden

[VIDEO] Een gesprek over de demografie van Nederland tussen Coen de Jong en Jan Latten

Journalist Coen de Jong gaat in gesprek met Jan Latten Hoogleraar Sociale Demografie van de Universiteit van Amsterdam over de demografische gevolgen voor Nederland door de huidige politieke ontwikkelingen. Volgens Latten is de demografie van belang voor alle andere vraagstukken in de samenleving en dat maakt het een zeer relevant onderwerp, waar door politici nauwelijks over wordt nagedacht en gesproken.

De demografie wordt in de kern bepaald door een stapeling van individuele besluiten in samenhang met politiek beleid. Ontwikkelingen laten over de korte termijn goed voorspellen. Over het lange termijn zijn er vaak internationale politieke invloeden die vooraf niet meegewogen kunnen worden.

Mars tegen Marrakesh : indrukwekkend protest met minstens 7000 mensen, gevolgd door rellen en buitensporig Brussels politiegeweld

Op 16 december was het dan zover: de mee door REACT georganiseerde manifestatie ‘Mars tegen Marrakesh’ trok door de straten van Brussel. Minstens 7000 Vlamingen en sympathisanten uit andere Europese landen trokken massaal, krachtig en indrukwekkend van Brussel-Centraal naar het Schumannplein. Het werd de grootste vaderlandslievende manifestatie in de hoofdstad van Vlaanderen en Europa in minstens 20 jaar. De frustratie bij de PS-potentaten van Brussel was groot; zij gaven volgens een politieman na 13 jaar ‘de toestemming om er op te toeken’, en dat deden ze dan ook. Overal in de stad werden Vlamingen het slachtoffer van buitensporig politiegeweld door de Brusselse, doorgaans franstalige politie.  Maar het mocht niet baten: enkele dagen later viel de regering Michel wel degelijk onder druk van de Vlaamse woede tegen het Marrakesh-pact.

1. De Mars van Centraal naar Schuman

Nadat België besloten had het slechte VN-‘Compact inzake Migratie’ van Marrakesh te ondertekenen, waarin opgeroepen wordt tot open grenzen en het sluiten van media die immigratiekritisch zijn, besloten Schild&Vrienden, NSV, KVHV, VBJ, Make Vlaanderen Great Again, Voorpost en REACT op te roepen tot een protestmars in Brussel. Toen bleek dat de woede van het volk tegen de massa-immigratie groot is, en een grote opkomst verwacht werd, besloten de PS-potentaten van Brussel de Mars dictatoriaal te verbieden.

Met de steun van de REACT-redactie trokken de organisatoren naar de Raad van State, en kregen gelijk: de vrije meningsuiting moet gewaarborgd blijven, aldus de Raad van State. Als incidenten gevreesd worden, moet de politie maar haar voorzorgen nemen.

Vanaf dat ogenblik deden de Brusselse PS-potentaten er alles aan om de Mars te laten uitmonden in incidenten. Alhoewel de Raad van State het verbod voor tegenbetogingen handhaafde, kregen de tegenbetogers natuurlijk meteen toelating om wél op straat te komen. En tot op het moment van de start van de Mars aan het station Brussel Centraal bleef de lokale politiecommissaris eisen dat de duizenden manifestanten aan Brussel Centraal in de metro stapten om zo naar het Schumanplein te gaan, want ‘de burgemeester wil geen beelden van een betoging’. Pas toen de massa onhoudbaar aanzwol, ging hij overstag, en werd een volwaardige betoging getolereerd.

Om 12 uur was het dan zover: de massa startte haar Mars naar het Schumanplein, door het hart van politiek Brussel. Over de Kunstberg, langs het Koninklijk Paleis, naar de Kleine Ring, en zo naar het Europees Parlement aan het Luxemburgplein: de optocht was indrukwekkend.

‘Michel buiten’, ‘Marrakesh weg ermee’, maar toch vooral ‘linkse ratten, rol uw matten’ dreunden door de straten. Het was duidelijk dat rechts Vlaanderen de dictatuur van links grondig beu is.

Bijna een uur trok de massa door Brussel richting Schuman, met vooral in de Beliardstraat een indrukwekkend beeld: vanop de afslag richting Schuman, een beetje hogerop gelegen, zag de straat tot in de verte zwart van het volk en de Vlaamse leeuwen. Nooit gezien in Brussel in de voorbije 25 jaar. Een signaal aan de politiek dat kan tellen: de tijden veranderen, Vlaanderen wordt wakker!

Het is belangrijk te onderstrepen dat tijdens die lange Mars van meer dan een uur met duizenden mensen, er geen krasje op een ruit of auto gemaakt werd. Er was geen enkel incident. De Mars tegen Marrakesh verliep daarmee van bij haar beginpunt, Brussel Centraal, tot aan het eindpunt, Schuman, volkomen vreedzaam.

2. De meeting op Schuman

Op het Schumanplein was een klein podium met geluidsinstallatie opgebouwd, met een spandoek ‘Weg met Marrakesh’. Omdat de betoging zo lang was, moest er gewacht worden op de aankomst van de laatste betogers voor de toespraken konden starten; de tijd werd gedood met enthousiast scanderen, en het afsteken van een massa vuurwerk en voetzoekers.

In korte, krachtige en enthousiaste toespraken werd het verzet van rechts Vlaanderen tegen de immigratie-katastrofe verwoord. De mannen van KVHV, NSV, Voorpost, Jong-N-VA, VBJ: ze deden dat uitstekend. VBJ-Voorzitter Bart Claes verdient bewondering voor de wijze waarop hij een sterke toespraak bracht, ook al worstelde hij met een uitvallende geluidsinstallatie. (Niet door sabotage, zo bleek later, maar door een verkeerd neergekomen eigen vuurpijl die een kabel had doorgebrand. Shit happens.)

De beelden van de dag waren toch die van de toespraak van Dries van Langenhove, de bezieler van jongerenbeweging Schild&Vrienden, die met zijn Kennedy-achtige oproepen tot trots en verzet het publiek laaiend enthousiast kreeg – iets dat in Vlaanderen bij-zon-der moeilijk is.

Zijn mooiste quote was deze:

Meer en meer mensen hebben al die labels en verwijten van zich afgeschud. Iedereen hier aanwezig beseft dat de linkse mainstream media maar een kleine fractie van onze bevolking vertegenwoordigt, en dat de meerderheid aan ònze kant staat. Wij weten dat het niet is omdat je je eigen volk liefhebt dat je daarom andere volkeren haat, net zoals je eigen gezin liefhebben niet betekent dat je daarom andere gezinnen haat. Wij laten ons niet meer doen door de dreigementen dat we onze job zouden kunnen verliezen, of dat we door de media zullen worden beschimpt om onze idealen.

En aan de mensen thuis, die tienduizenden, honderdduizenden – en ja, als ik er de opiniepeilingen over het Marrakesh-pact op nakijk, durf ik zelfs zelfs zeggen miljoenen – mensen die thuis zijn gebleven, maar in gedachte hier bij ons op dit plein staan: Stel uzelf de vraag: welke opofferingen hebt gij gebracht, tot wat zijt gij bereid om uw kinderen en kleinkinderen later recht in de ogen te kunnen kijken als ze u vragen wat gij hebt gedaan om hen een toekomst te geven in òns land?

En voor de velen die niet geloven dat ons land deze donkere tijden met volksverradende politici en hun allesvernietigende massamigratie zullen overleven, vergeet niet dat gij Vlaming zijt. Dat gij Europeaan zijt. Dat gij komt van een volk dat in veel donkerdere tijden heeft gewroet en gestreden in de fabrieken en op de slagvelden voor onze vrijheid en eigenheid, en dat het onze verdomde plicht is aan hen en aan alle toekomstige generaties om die vrijheid en die eigenheid in stand te houden.’

Verheugend was ook dat door het publiek doorheen de meeting voor het eerst het linkse cultuurmarxisme van de leugenpers grondig in het vizier genomen werd: de leugenpers werd niet ‘aangevallen’, zoals ze zelf achteraf loog, maar voelde wel aan den lijve de walging van het volk. Rookbommen, voetzoekers, slogans ‘linkse VRT’ en ‘leugenpers’ waren niet van de lucht. Cameramannen werden al eens per ongeluk aangeduwd, journalisten werd een interview geweigerd. Wij kunnen dat alleen toejuichen: vaderlandslievende bijeenkomsten moeten een no-go-zone zijn voor de linkse leugenpers, waar zij zich niet thuis voelt, en haar walgelijke linkse haatpropaganda pro-islam en tegen de patriotten niet kan produceren. Proberen ze ons daardoor slecht af te schilderen? Ze doen maar, niemand gelooft hun onzin nog. De tijd van het rustig praten met dat persuitschot is voorbij.

De meeting op Schuman werd besloten met een donderende Vlaamse Leeuw. Zelden zoveel kracht in dat lied, gezongen met duizenden, gezien en gehoord. Kippenvelmoment.

3. Rellen en buitensporig politiegeweld

Ook de meeting op Schuman verliep dus volledig vreedzaam. Volgens verschillende bronnen arriveerden op dat ogenblik enkele honderden in het zwart geklede personen, die voordien niet met de Mars hadden meegelopen, en ook niet naar de toespraken geluisterd hadden. Op het ogenblik dat de grote massa van de vreedzame betogers koers zette naar de logische bestemming, via Beliard terug naar het station van Brussel Centraal om naar huis te gaan, zochten zij in een zijstraat de confrontatie met een peloton politie in gevechtskledij en met een waterkanon.

Er werd aanvankelijk wat uitgedaagd met vlaggen en gebaren en enkele projectielen, na een tijdje vond de politie het welletjes en werd er geantwoord met het waterkanon. Daar gaan we niet flauw over doen: de politie moet zich niet laten bekogelen, een nat pak is dan een voorspelbaar gevolg… Dat hoort bij de risico’s van het ‘betogersvak’.

Vervolgens ging de politie echter over tot buitensporig geweld. Eerst werden traangasgranaten afgeschoten, niet alleen op de relschoppers, maar ook tussen de duizenden vreedzame betogers die op weg waren naar het station. Die aanval was onnodig, en lokte enkel meer agressie uit.

Vervolgens blokkeerde de politie de Beliardstraat, en begon de betogers terug te drijven richting Schuman. Dat was onnodig en onlogisch, want om terug naar huis te gaan, moesten de mensen richting centrum… Op het ogenblik dat de politiepelotons oprukten in de zijstraten van Schuman, bleven vreedzame betogers dan ook staan, soms met de handen in de lucht, enkel met de vraag: waar moeten we dan heen? Maar ze werden agressief toegebruld in het Frans, en getrakteerd op matrakslagen.

Het was duidelijk dat de franstalige Brusselse politie van hogerhand het bevel had gekregen om nu helemaal los te gaan op de betogers, en dat werd bevestigd door beelden die Dries Van Langenhove kon schieten: een agent verklaarde ‘dat we 13 jaar lang niets mochten doen, maar er nu op mogen toeken’.

En dat gebeurde dus, een hele namiddag lang: mensen werden onderuit geschopt, al liggend op de grond in elkaar getrapt, met matrakken bewerkt, zonder reden gearresteerd… Verschillende mensen raakten daarbij stevig gewond, en zijn tot een week werkonbekwaam. De getuigenissen zijn hallucinant. Hier een kleine bloemlezing:

Er was een vreemdeling die iets riep tegen ons, en hij werd door de mensen van de Veiligheid van de NMBS beschermd. Toen kwamen de flikken afgelopen naar onze wagon en begonnen te duwen, en toen hebben ze een gast uit de trein gepakt en met 8 flikken er zitten op motten met de matrak. Er zijn nog een paar flikken binnen gekomen, en die wilden met traangas in de trein spuiten! Toen kwamen er nog meer flikken aangelopen, die ook begonnen aan te vallen; zelfs mensen met kinderen werden tegengehouden. De wagon waar wij zaten moest helemaal leeg, want wij mochten dat bloed niet zien op de grond van die maat van ons waar de flikken op hebben staan slaan.’

‘Wij betoogden mee tegen het pact, afgelopen zondag. Mijn broer werd hierbij gearresteerd en opgesloten. Bij zijn arrestatie (welke gefilmd) had hij niets en na afloop is hij nog tot moes geklopt. Met ernstige letsels.’

‘ Ik heb de frustraties van politie aan levende lijve mogen ondervinden zondag in Brussel.
Na geboeid te zijn aan handen en voeten, verschillende vuistslagen in men aangezicht mogen ontvangen. Als resultaat: Gebroken neus, Blauw oog en Hersenschudding.’

‘Wij zijn na de betoging richting centraal station gewandeld en werden achtervolgd door politie op paarden en wij hadden geen overlast veroorzaakt. Een paar mensen van de groep deden dit wel maar die hebben we achter gelaten. Hoe dichter we aan het station kwamen kwam er ook nog eens oproerpolitie bij die achter ons liepen alsof wij criminelen waren. Eens gearriveerd in het centraal station stond politie in burger kledij ons op te wachten en hebben er op los geslagen en ons gearresteerd omstreeks 16:00 en omstreeks 20:00 weer vrij gelaten.’

Een bijzonder verhaal hoorden we ook van een man die gearresteerd werd, en door Brusselse franstalige agenten in elkaar getrapt werd nadat hij met open armen op de grond was gaan liggen. ‘Mijn vrouw riep om er alstublieft mee te stoppen’, zegt hij, hun antwoord was: ‘hoe harder ge roept, hoe harder we schoppen.’ Hij is een week werkonbekwaam. Ook na zijn arrestatie werd hij verder geslagen, en toen hij uiteindelijk in de cel werd opgesloten, kreeg hij daar een tijdje het gezelschap van een Vlaamse agent, die vrijwillig wat bij hem kwam zitten. ‘Want ik vertrouw mijn Brusselse collega’s niet’, zo klonk het…

Ook uw getuigenis blijft welkom. Alles wordt discreet behandeld.

Van al deze gevallen van brutaal politiegeweld moeten beelden bestaan, want er werd overal massaal gefilmd. Stuur ze naar ons door via privébericht op onze Facebookpagina!

De organisatoren bereiden een klacht voor bij het Comité P. Daarbij zal klacht ingediend worden tegen het globale optreden van de politie, en tegen de onwettige gedragingen en orders van de PS-potentaten. Daarnaast zou het interessant zijn, sommige eenheden en politie-agenten persoonlijk te kunnen identificeren. Hebt u dus foto’s of video van brutaliteiten, stuur ze ons door!

Mars tegen Marrakesh WINT bij Raad van State: we mogen zondag betogen, in Brussel!

Een klinkende overwinning voor de organisatoren van de Mars tegen Marrakesh. De Raad van State besliste immers vanavond om het verbod tegen één van de voorstellen van de mensen achter de mars te vernietigen. Dat wil zeggen dat we zondag, ongestoord, onze stem in Brussel mogen en zullen laten horen.

Twee aanvragen werden ingediend voor de Mars. Aanvankelijk werd een betoging door Brussel aangevraagd die zou vertrekken aan het Noordstation. Nadat deze door PS’ers Vervoort en Close werd verboden, werd een nieuwe aanvraag ingediend voor een statische manifestatie aan het Shumannplein, aan de Europese Commissie.

Het is die eerste aanvraag die verboden blijft en de tweede waarvan de Raad van State het verbod heeft opgeheven. Concreet wil dit zeggen dat we, onder bescherming van de politie, zondag bijeen mogen komen aan het Shumannplein, alwaar een stilstaande manifestatie zal gehouden worden met toespraken.

Deze overwinning van de verschillende organiserende verenigingen is een ‘pain in the ass‘ voor de Brusselse socialisten, die dachten de vrijheid van meningsuiting op basis van politieke voorkeur aan banden te kunnen leggen. Neem daarbij het feit dat niet minder dan 7 (zeven!) advocaten door de tegenpartij waren ingehuurd. Dat kost de belastingbetaler weer een mooie duit… met dank aan de PS-dictatuur.

Meer details zullen de komende uren (ten laatste morgen tegen de middag) volgen. Ondertussen blijven we verder mobiliseren. Brussel is zondag van ons en het recht op betogen heeft gewonnen! Tot dan!

Hieronder (een deel van) de uitspraak door de Raad van State:

a2.png

a1.png

Mars tegen Marrakesh, Politiebron: ‘Bij meer dan 1000 aanwezigen niet aanhouden maar gedogen’

De mobilisatie voor de Mars van Marrakech zondag om 12 uur aan het Centraal Station van Brussel loopt als een speer.  Het aantal mensen, dat zich nu aanwezig gemeld heeft op het Facebookevenement, heeft nu de kaap van de 12000 overschreden.  Dat betekent niet dat er ook 12000 mensen zullen zijn, een ‘click’ is snel gegeven, maar de organisatoren hopen toch voorbij de 1000 man te gaan.  En dat, zo blijkt, zal wellicht ook voor de politie een kantelpunt zijn om niet te kiezen voor arrestaties, maar voor gedoogafspraken met de organisatoren.

De Mars van Marrakech, een vreedzaam en geweldloos volksprotest tegen het slechte immigratiebeleid, nu zondag 16 december, werd om louter politieke motieven verboden door de PS-potentaten van Brussel, Close en Vervoort.  ‘ Een bruine mars in Brussel is onmogelijk’, zo verklaarden ze stoer.  Uiteraard zijn het ook voor hen volgend jaar verkiezingen, en jezelf bij een Franstalig kiespubliek verkopen als koene strijder tegen ‘fascisme ende racisme’ werkt altijd.

Na scherpe kritiek vanuit Vlaanderen op die aanslag op de vrije meningsuiting reageerde Vervoort hypocriet met: ‘We leven in een rechtsstaat, ze kunnen naar de Raad van State trekken.’  Maar sinds de dag waarop men het verbod rondtoeterde via de media, 12 december, en nu 14 december weigert Vervoort zijn besluit aan de aanvragers van de manifestatie te bezorgen.

Ook journalisten krijgen het niet te zien.  Zo maakt men een procedure bij de Raad van State zo goed als onmogelijk, en dat is ongetwijfeld de bedoeling.  Een aanfluiting van alle wetten en van de rechtsstaat, maar had u wat anders verwacht van de PS?

De organisatoren geven intussen duidelijk de boodschap dat zij ter plekke zondag graag met de politie afspraken willen maken om een goede betoging mogelijk te maken, en die heeft daar wel oren naar, zo blijkt uit een artikel in Het Nieuwsblad.  Oorzaak is de verwachte grote opkomst.  Het Nieuwsblad schrijft:  ‘ Dat de organisatoren toch doorzetten en naar Brussel zullen afzakken, zorgt voor enkele kopbrekens bij de politiemensen. “Als de betogers met pakweg meer dan duizend man komen, zal het onbegonnen werk zijn om hen allemaal tegen te houden en op te pakken. Dan moeten ze de betoging misschien ‘gedogen’. Maar daarover is nog geen beslissing gevallen.”

Ook Vervoort had eigenlijk al een voorzet in die richting gegeven: ‘ De politiediensten zullen alles in het werk stellen om het besluit dat ik genomen heb uit te voeren”, aldus Vervoort, die erop wijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de manier waarop de politie haar taken uitvoert.  Dat laatste geeft natuurlijk aan de politiemensen ter plekke de ruimte in te schatten wat haalbaar is en wat niet.  Als 1000 mensen zich op de grond zetten en weigeren zich te laten aanhouden is de situatie eigenlijk onoplosbaar.  Tenzij je die mensen toelaat zich vreedzaam naar een andere locatie te begeven, natuurlijk, zoals pakweg het Schumannplein in de Europese wijk, dat weliswaar politiek symbolisch is maar op een zondag verlaten is en dus erg makkelijk te beveiligen valt.

Alle geïnteresseerden weten dus wat hen te doen staat zondag:  uzelf niet laten bangmaken door de leugenpers, uzelf geen angst laten inboezemen door allerlei Indianenverhalen, maar gewoon datgene doen wat u als burger mag doen:  voor een dagje Kerstmarkt de trein nemen naar Brussel Centraal, om daar zo rond 12 uur aanwezig te zijn.  Klokslag 12 uur uzelf groeperen met vele anderen.  En dan, naargelang de mogelijkheden, vreedzaam uw mening uiten met slogans als ‘Marrakech weg ermee ‘ en ‘Michel ontslag’.  Een confrontatie met de politie is NIET gewenst, vreedzaam en geweldloos verzet tegen een onwettige arrestatie kan wel door neerzitten, inhaken, niet vrijwillig meegaan…  Lees HIER ook nog wat tips en informatie door.  Tot zondag, 12 uur!  

Mars tegen Marrakesh gaat door, Brussel Centraal, 12 uur, oproep tot vreedzaam verzet tegen PS-verbod

Er is de voorbije uren druk overleg geweest tussen alle organisatoren en de beslissing is gevallen: verbod of niet, wij gaan zondag naar Brussel om er als burgers van dit land vreedzaam en massaal te protesteren tegen het slechte VN-Marrakeshpact voor meer immigratie. Uiteraard wordt de manifestatie ook meteen een protest tegen de dictatoriale politiek van de PS in Brussel, die de betoging verbood. Het negeren van zo’n dictatoriaal verbod is nodig: wij hebben ons recht op vrije meningsuiting en dat laten we ons door niemand afnemen. Om het de PS zo lastig mogelijk te maken wordt de verzamelplaats gewijzigd van Brussel Noord naar Brussel Centraal, midden in het centrum van de stad.

Dat de manifestatie nu officieel verboden is zorgt ervoor dat deelnemers zich slim moeten opstellen, en zich ook vragen stellen over mogelijke gevolgen en risico’s. De organisatoren hebben daarom in samenspraak met advocaten deze richtlijnen opgesteld:

We gaan manifesteren zondag en het is verboden, wat te doen?

Zal ik komen met vlaggen, hesjes, spandoeken, bordjes?

De manifestatie is door de PS dictatoriaal verboden, dus we moeten slim zijn. Zodra u op weg gaat naar Brussel gaat u erheen om de Kerstmarkt of de mooie Grote Markt of vrienden te bezoeken en u bent onderweg best niet herkenbaar als manifestant. De politie mag en kan u in principe niet verhinderen de Kerstmarkt te bezoeken of een dagje als toerist Brussel te bezoeken.

Kan de politie mij aanhouden?

De politie mag iemand ‘gerechtelijk’ aanhouden, als hij een misdrijf pleegt: dat gaan wij niet doen. De politie mag iemand ‘administratief’ aanhouden, als hij bv. deelneemt aan een verboden betoging, maar in principe niet vooraf.

Komt dat op mijn strafblad?

Neen, de administratieve aanhouding komt NIET op uw strafblad. Zolang u geen misdrijf pleegt, en daartoe roepen wij uiteraard sterk op, heeft dat geen enkel gevolg.

Kan ik een GAS-boete krijgen?

Ja, het is mogelijk dat er u nadien een ‘gemeentelijke administratieve sanctie’ wordt toegestuurd per brief. Het gaat om een relatief beperkte geldsom. Het gebruik van GAS-boetes tegen betogers is echter in strijd met wet en grondwet, dat zullen wij dus nadien massaal met modellen van bezwaarschriften aanvechten. En ook een GAS-boete komt niet op uw strafblad.

Moet ik alles doen wat de politie zegt?

Bij recente betogingen in Brussel heeft de politie mensen vernederend behandeld door ze vast te ketenen aan verlichtingspalen of vernederend in rijtjes achter elkaar te zetten: dat hoeft u niet te aanvaarden. Ook indien u ‘administratief’ aangehouden wordt, zonder dat u actief gemanifesteerd hebt, moet u verontwaardigd verbaal protesteren en bv. vreedzaam op de grond gaan zitten en uw armen inhaken met de mensen rondom u. U hoeft geenszins actief te helpen om uzelf in een politiebusje te krijgen. Zolang u geen agenten duwt of slaat is er ook geen sprake van weerspannigheid.

Hoe verloopt de administratieve aanhouding verder?

Zodra de politie u eventueel in een politiebusje heeft gekregen wordt u vervoerd naar een sporthal of politiekazerne. Uw identiteit wordt gecontroleerd en u zal een tijd (ongeboeid) plaatsnemen in een afgesloten hal. Zodra de politie vindt dat het evenement voorbij is wordt u in groepjes weer vrijgelaten. Het is dus best vooraf goed af te spreken met uw collega-manifestanten waar men zich nadien weer ziet en telefoonnummers uit te wisselen.

Kan ik opdraaien voor schade van eventuele rellen?

Wij roepen op tot vreedzaam protest en geen enkele vorm van vernielingen aan privé-eigendom. Iedereen is volgens Belgisch recht uitsluitend verantwoordelijk voor wat hijzelf doet. De enige die dus aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade bij rellen is de man of vrouw die die schade veroorzaakt. Zolang u zich houdt aan bovenstaande richtlijnen, kan niemand achteraf welke schade dan ook op u verhalen.

Nee aan de Michel-dictatuur, nee aan de PS-dictatuur, nee aan het slechte Marrakech-pact!

Tot zondag in Brussel, 12 uur, Brussel – Centraal!