Uit onderzoek blijkt: Nederland ondersteunde islam-terroristen in Syrië

In juli van dit jaar meldde ReAct dat er meer dan 25 miljoen euro via het NLA-programma naar allerlei organisaties van de oppositie in Syrië was overgemaakt. In dit land woedt sinds 2011 een burgeroorlog. De Nederlandse regering wilde geen inzage geven waar de gelden daadwerkelijk terechtkwamen en zo kon eenieder tot op heden enkel met zekerheid stellen dat ze daar de oorlog ondersteunde. Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw blijkt nu dat meerdere groeperingen in Syrië zijn gesteund die door ons eigen Openbaar Ministerie als terroristisch worden bestempeld.

Deze schokkende informatie is nu voor het eerst uitvoerig onderzocht en door twee grote media aan het publiek gepresenteerd, het gaat om het televisieprogramma Nieuwsuur op de publiek omroep en het landelijke dagblad Trouw. Het gaat bijvoorbeeld om de terroristen van Jabhat al-Shamiya (‘Levant Front’), die door het Nederlands Openbaar Ministerie als salafistisch en jihadistisch worden omschreven en streven naar de oprichting van een kalifaat.

Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd tegenover de Tweede Kamer steevast beweerd dat Nederland alleen gematigde groeperingen in Syrië steunde. Daarbij zouden deze ‘gematigde groeperingen’ aan strenge criteria worden onderworpen. Volksvertegenwoordigers kregen echter nooit antwoorden op vragen om welke groeperingen het ging en zo kon men ook niet zelfstandig de criteria hieraan toetsen.

Alsof het steunen van de eerder genoemde jihadistengroep nog niet ernstig genoeg is, blijkt uit later onderzoek dat andere groepen die steun hebben ontvangen, samenwerkten met Al-Qaeda. Daarbij maakten groepen zich schuldig aan oorlogsmisdaden, zoals het inzetten van kindsoldaten en het aanvallen en vermoorden van gewone burgers. De eindconclusie staat als een paal boven water; de Nederlandse regering heeft islamitisch-terrorisme ondersteund.

Köthen wordt het nieuwe Chemnitz: Antifa en rechts vanavond op straat nadat 2 Afghanen Duitser vermoordden

Vergeet Chemnitz. Vanavond – en de komende dagen – zullen de camera’s gericht zijn op Köthen. Daar werd een 22 jarige Duitser vermoord door 2 Afghanen. Jetzt geht’s los!

Veel informatie is nog niet beschikbaar, maar we weten al wel dat 2 Afghaanse vluchtelingen (18 en 20 jaar oud) een Duitser vermoord hebben, dat ruim 500 agenten in spoed richting Köthen gestuurd zijn en dat zowel Antifa als de rechtse rakkers oproepen om naar deze plek af te zakken.

We volgen het op de voet!

Screenshot_20180909-181624.png

IREXIT FREEDOM PARTY, een Ierse politieke partij in oprichting

Afgelopen vrijdag kwamen zo’n 400 Ieren in Dublin tezamen voor een congres van een nieuwe politieke partij die naar de naam IREXIT FREEDOM PARTY luistert. Het belangrijkste doel van de partij, zoals de naam al doet vermoeden, is dat men wil dat Ierland de Europese Unie verlaat en opnieuw soevereiniteit verkrijgt. Daarmee de controle over de grenzen, munteenheid, belastingen enzoverder. Organisator van het congres was Hermann Kell, de oud persvoorlichter van Nigel Farage.

De partij laat via haar website weten dat men uit de Europese Unie wil, maar wel positief tegenover Europa staat. Als alternatief wil men naar een Europa der soevereine natiestaten. Een Europa waarbij deze staten vreedzaam samenwerken. Tevens wil de partij opkomen voor het Ierse volk en daarmee ook de Ierse taal, cultuur en de natuur beschermen. ‘Ierland is ons thuis, geen economisch gasthuis…’

Het voorlopige programma telt zaken als het verlagen van belastingen en vermindering van overheidsuitgaven, een pro-nataliteitspolitiek middels stabiele families en het gebruiken van de grondstoffen en gelden voor de eigen bevolking. De partij vindt dat het Ierse volk het recht moet hebben om over de eigen gelden, wetten en grenzen te beslissen.

Of het programma en daarmee de partij zelf aanslaat bij de Ierse bevolking is nog afwachten, dat 400 mensen betalen om een partijpolitiek congres te bezoeken mag als een positief signaal worden gezien. Desalniettemin vindt het belangrijkste programmapunt om uit de EU te stappen niet al te veel steun onder de Ieren, uit een peiling van mei van dit jaar bleek dat meer dan 90 procent van de Ieren in de EU wil blijven.

De advocaat oordeelt over Dries en Schild&Vrienden: ‘Ik zie veel VRT-manipulatie, maar niets strafbaars tegen Dries en Co’

Schild en Vrienden : aangeklaagd door inquisiteur Tim Verheyden van de staatszender VRT, meteen hysterisch krijsend veroordeeld door alle politici, de N-VA voorop ; en vervolgens de uitsluiting van student Dries Van Langenhove, nochtans democratisch verkozen studentenvertegenwoordiger, door de linkse Universiteit van Gent. Iedereen heeft er zijn mening over: wij van REACT legden de PANO-reportage voor aan jurist en voormalig advocaat Rob Verreycken, die veel ervaring heeft met processen rond vrije meningsuiting tegen nationalisten.  Zijn oordeel: ‘ Veel VRT-manipulatie, niets strafbaars tegen Dries en co’

Rob, jij bekeek voor ons de reportage. Wat is jouw oordeel?

Het eerste wat mij opvalt is dat de VRT-reportage erg veel technieken gebruikt om de kijker naar een door de journalist vooraf vastgelegde conclusie te leiden. Er wordt cruciale informatie weggelaten, zoals de context van rivaliteit tussen linkse en rechtse jongerengroepen: S&V wordt consequent rechts genoemd, wanneer zij echter actie voeren aan het Gravensteen worden de tegenstanders niet als links geduid, maar louter als ‘activisten’.  Als melding gemaakt wordt van het verhinderen van een lezing door Theo Francken in Brussel meldt de VRT dat dit gebeurde door ‘een protestactie’, zonder te melden dat het ging om een blokkade door extreemlinks.  Dat wordt toch wel pijnlijk duidelijk als Dries zelf spreekt over ‘linkse activisten’, maar de VRT in de ondertiteling het woord ‘linkse’ met opzet weglaat. De VRT krijgt blijkbaar de woorden ‘links’ of ‘extreemlinks’ erg moeilijk over de lippen.  Als journalist Tim Van Der Heyden de ganse context van een verhaal grotendeels weglaat, door de rol van links onder de mat te vegen, doet hij aan manipulatie.

Ergerlijk zijn ook de technische manipulaties. Doorheen de reportage is er de dreigende muziek uit horrorfilms op de achtergrond, met als hoogtepunt de ‘huilende wind over de vlaktes’ bij memes waarop Hitler te zien is.  TV-makers weten dat dit behoort tot onze collectieve mediakennis uit TV-reeksen en Hollywoordfilms:  dergelijke muziek kneedt de kijker in de richting van vijandschap tegenover wie en wat getoond wordt.  Nog erger zijn de met opzet té snelle montages: er worden afbeeldingen en screenshots getoond, maar net té snel om ze deftig te kunnen lezen of bekijken.

Het valt ook op hoe de journalist tot 5, 6 keer toe zijn conclusie herhaalt, kwestie van die er bij de kijker in te hameren: ‘Schild en vrienden zegt in het publiek het ene, maar wat anders in het beslotene’.  Niet alleen het blijven herhalen van de eigen vooropgestelde mening en conclusie is een probleem, vooral ook het feit dat er geen rekening wordt gehouden met het feit dat er bij elke vereniging, partij of zelfs firma een verschil is tussen wat publiek gecommuniceerd wordt en wat intern besproken wordt.  Dat is perfect normaal.

Ik vind dus dat Verheyden zich belachelijk maakt, als hij vraagt: ‘Waarom waarschuwt Dries om nooit iets uit de groep naar buiten te brengen’? Alsof het Verheyden zelf toegestaan zou zijn, de inhoud van de gesprekken die hij zelf intern binnen de VRT met zijn bazen voert zomaar naar buiten te brengen…  Men probeert hier krampachtig iets als ‘verdacht’ voor te stellen dat perfect normaal is.

Storend is ook het gratuite citeren van juridische begrippen, zonder bewijs. Zo wordt gesteld dat Schild en Vrienden aan ‘online pesten’ doet, een strafbaar iets.  Meteen blijkt echter dat er wordt opgeroepen tot ‘trollen’, en dat uiteraard in de politieke context: een bekend internetfenomeen, waarbij jongeren van links en rechts hun eigen mening manifest gaan ventileren op profielen, events en pagina’s van de tegengestelde politieke strekking.  Dat is normaal politiek activisme, met ‘online pesten’ heeft dat niets te maken.

Nu goed, we moeten ook niet flauw doen: er worden beelden getoond van op zijn zachtst uitgedrukt onaangename zaken.

De reportage van de VRT blijkt vooral gebouwd op de ‘meme’: een bijzonder fenomeen op het internet, een vorm van ‘internettaal’ voor jongeren, die door de VRT pas zeer laat in de reportage – en gebrekkig – wordt toegelicht. De meme bestaat zowel in politieke als niet-politieke vorm, en bestaat eruit een beeld te combineren met een tekst, waarbij hetzij de samenhang, hetzij het ontbreken daarvan voor een beoogd humoristisch effect zorgt.  Die memes circuleren, zoals Dries terecht aanhaalt, massaal op het internet en wie nu juist de maker is valt doorgaans niet te achterhalen.  Net vanwege de verstikkende politiek correcte censuur zijn ze voor jongeren een populaire manier geworden om taboe-themas met humor te behandelen.

De VRT-journalist zegt ‘het aanzetten tot haat is verboden’, en citeert zo een klein deeltje van de wetgeving, maar gaat volledig voorbij aan het feit dat humor doorgaans niet kan beschouwd worden als aanzetten tot haat of discriminatie. Humor heeft immers als doel te doen lachen;  bewijzen dat het een ander doel dient is vrijwel onmogelijk.

De VRT citeert op dat ogenblik onder dreigende muziek Dries, die zegt: de meme is geen doel op zich, maar een middel.  Daarbij bedoelt hij uiteraard de memes die van S&V zelf afkomstig zijn (en die worden niet getoond);  maar bovendien bedoelt  hij daarmee natuurlijk dat hij humor ziet als een middel om de politieke boodschap van S&V op een speelse manier tot bij jongeren te brengen.  Daar is opnieuw niks mis mee.

Een échte meme van Schild&Vrienden: jongeman gaat met meisje naar haar thuis, ziet dan een foto van Ché Guevara, gaat meteen naar huis en laat haar ontredderd achter.

Maar is de ‘humor’ die getoond wordt dan geslaagd?

Over de vraag of die humor geslaagd is of niet kan men van mening verschillen: over kleuren en smaken valt niet te twisten.  Maar ook daar verzuimt de VRT-journalist een belangrijk ander rechtsprincipe te citeren: namelijk, dat volgens vaststaande rechtspraak de vrijheid van meningsuiting ook geldt voor meningen die schokken, verontrusten of kwetsen.  Om maar eens een voorbeeld te geven: als een cartoon een vrouw toont die in een vergaderzaal genomen wordt op de vergadertafel, dan is dat voor velen kwetsend en schokkend.  Maar strafbaar is het manifest niet.  Tenzij iemand in ernst zou willen beweren dat de studenten van S&V echt het plan promoten om vrouwen te verkrachten op vergadertafels.  Dat is absurd, natuurlijk.

De VRT schermt uitvoerig met ‘geheime chatgroepen’. Hoe beoordeelt u dat?     

De VRT-aanklacht is opgebouwd op twee bronnen: een ‘geheime’ Facebookgroep, en een kanaal op iets dat Discord heet. Wat die ‘geheime’ groep op Facebook betreft blijkt die uit maar liefst…  900 mensen te bestaan.  Al wie het medium Facebook kent, weet dat het in een groep met 900 man onbegonnen werk is al wat erin gepost en gereageerd wordt te controleren.  Waar de VRT vanuit gaat, zonder dat te onderbouwen of te bewijzen, is dat Schild en Vrienden en Dries van Langenhove op één of andere manier ‘verantwoordelijk’ zouden zijn voor wat elk van die 900 mensen daarin plaatsten.  Dat is juridisch niet correct.  Aangezien eenieder enkel verantwoordelijk is voor zijn eigen daden, zijn ook de mensen van Schild en Vrienden enkel verantwoordelijk voor wat zij zélf geplaatst of gedeeld hebben.  En daarover zwijgt de VRT-reportage in alle talen.  Wie wat waar geplaatst heeft wordt zelden of nooit vermeld, de gegevens daarvan worden in de beelden onleesbaar gemaakt en, zoals gezegd, de montage wordt met opzet zo snel gemaakt dat men berichten niet grondig kan bekijken…

En het Discord-kanaal?

Het lijkt erop dat dit veel minder leden heeft, en dat dit inderdaad veel méér wél de mening van Schild en Vrienden weerspiegelt. En dan valt het toch op, dat hetgene wat de VRT daaruit haalt, hoegenaamd niet zo schokkend, laat staan strafbaar is.  Verheyden komt af als ‘bezwarend materiaal’ met een post van Dries Van Langenhove die zegt ‘soumission’ bij een beeld rond halalvoedsel.  ‘Soumission’ verwijst naar het boek van Houellebecq, dat de ‘onderwerping’ van West-Europa aan de islamisering hekelt.  Groot gelijk zeg ik dan, en velen met mij; dat is een correcte politieke mening, mag het even?

Dries zegt ook dat sport belangrijk is: blijkbaar is dat ook al onrustwekkend.  Iemand zegt dat hij ‘dikke wijven ranzig’ vindt:  Tja, dat is nu eenmaal een mening die bij jonge mannen nogal courant is, het tegendeel zou verbazen…  De VRT heeft in dat Discord-kanaal dus blijkbaar érg weinig bezwarend materiaal gevonden.

Opmerkelijk is dat de VRT, op het ogenblik dat het eigenlijk gaat over dat Discord-kanaal, afkomt met cartoons die vrouwonvriendelijk zijn, waarbij elke verwijzing naar de bron onleesbaar is gemaakt. De journalist praat plots niet meer over Discord, maar opnieuw over ‘de geheime groepen van S&V’ in het meervoud.  Komen de cartoons dus uit Discord, of uit de enorme Facebookgroep?  De VRT spuit daar mist.  Opnieuw rijst de vraag of de VRT in die Discord-groep niet net erg weinig gevonden heeft…

Wat blijft er dan uiteindelijk juridisch over in de ‘zaak’ tegen Schild en Vrienden en Dries van Langenhove?

Naar mijn mening: niets, nihil. Er is nergens en nooit een wet overtreden.  Het enige wat men kan hard maken is dat er op een Facebookgroep met 900 leden memes gepost zijn, als humoristisch bedoelde prenten. De kans dat zo’n meme de wet overtreedt is sowieso klein.  Of en in hoeverre die memes ook door Dries zelf of de mede-verantwoordelijken van S&V zélf gemaakt, gepost of gedeeld zijn, daarover geeft de VRT geen informatie.  In zo’n geval speelt twijfel altijd in het voordeel van de beklaagde, en het vermoeden van onschuld zegt dat Dries en zijn groep onschuldig zijn tot het tegendeel voor een rechtbank bewezen is.  Na al de heisa zal men allicht een showproces opstarten, dat men dan naar Belgische gewoonte lang kan uitstellen om de vereniging plat te leggen, maar dat uiteindelijk op niets zal uitlopen.

Wat blijft er dan over? Veel wind en hysterie?

Inderdaad. De VRT heeft zijn klassieke manipulatie bedreven: men neemt enerzijds een aantal politieke acties en stellingnames die voor links zeer schokkend zijn (verzet tegen boerka’s, halal-eten, massa-immigratie, ontwikkelingshulp, transgenderonzin), combineert dat met wat kreten over ‘discriminatie’, ‘racisme’ en ‘sexisme’, en dan barst de ‘antiracistische’ hysterie los.  Het is zoals heksenjagen in de Middeleeuwen:  zodra ergens een heks gesignaleerd is struikelen de mensen over elkaar heen om zichzelf het luidst te distantiëren en verbranding van de heks te eisen, maar wie dan de vraag stelt, waar die heks dan wel daadwerkelijk iemand in een kikker veranderd heeft, krijgt uiteraard geen bewijs.  En is wellicht zélf een heks, uiteraard.

Wat denkt u van de uitsluiting van Dries door de UGent?

Naast de totale miskenning van de scheiding der machten door NVA’ers, die vervolging en ‘actie’ door het gerecht eisten, is dat wellicht de grofste aanslag op de rechtsstaat in Vlaanderen van de voorbije 10 jaar. Een student, democratisch verkozen studentenvertegenwoordiger nota bene, zonder vorm van proces en zonder recht op verdediging net voor zijn eindexamen de toegang tot de gebouwen weigeren: dit is zelfs voor de linkse UGent du jamais vu.  Hoe de verdere klachten en procedures tegen Dries en S&V verder ook lopen (en ik verwacht dat ze als een pudding in elkaar zullen zakken), één zaak is zeker: dit kan volgens geen enkele wet door de beugel.  Een student uitsluiten vanwege zijn mening is expliciet verboden door de wetgeving tegen discriminatie:  de grootste dader van discriminatie, die dus de voorbije week ontmaskerd is, is de UGent.  Dat zal allicht een stevig juridisch staartje krijgen.

Dank voor dit gesprek!

 

Volksvertegenwoordiger Chris Janssens: “Pano – Schild en Vrienden: Het ene extremisme is het andere niet”

Integrale Facebook-post van Vlaams Belang volksvertegenwoordiger in het Vlaams parlement, Chris Janssens:

“Als lid van de Commissie Radicalisering van het Vlaams Parlement heb ik de voorbije jaren grote ogen getrokken. Ik zag hoe álle andere partijen reageerden op moslimextremisme (dat overigens de énige aanleiding was voor de oprichting van deze commissie). De oorzaak moest vooral gezocht worden in sociale achterstand, moeilijke leefomstandigheden of het racisme van de Vlaming. De remedie moest zijn: begrip opbrengen voor hun weinig benijdenswaardige situatie, in dialoog gaan, racisme bestrijden, meer subsidies voor de islam en voor moskeeën, kortom: een zachte aanpak voor voornamelijk jonge allochtonen die aanslagen hadden gepleegd, lid waren geworden van een vereniging als IS, steun uitspraken voor de meest barbaarse daden.

Hoe wansmakelijk en droevig verschillende memes en posts op sociale media ook zijn; heeft Schild en Vrienden een aanslag gepleegd? Zijn er onschuldige mensen onthoofd? Is er geweld gebruikt?

Voor alle duidelijkheid: neen, ik vergoeilijk hoegenaamd geen racisme of seksisme – ja, ik vind veel dingen die ik in de reportage gezien heb ranzig en er ver over, maar de manier waarop bedenkelijke posts op sociale media of in chatgroepen nu op dezelfde hoop gegooid worden met gewelddadig (moslim)extremisme, tart elke verbeelding. Nu het gaat om zogenaamd rechtsextremisme is de reactie omgekeerd evenredig met die op moslimextremisme. Dezelfde politieke partijen die moslimextremisme willen bestrijden met een zachtaardige aanpak, begrip en dialoog, roepen nu om gerechtelijke vervolging, repressie, het monddood maken van een groepje Vlaamse jongeren.

Deze dubbele moraal moet vooral één agenda dienen: de Vlaming moet en zal als racistisch bestempeld worden. En de traditionele media werken er graag aan mee om dit beeld te bevestigen.

Aan de gasten van S&V die over de schreef gingen, zou ik willen zeggen: doe niet lollig over seksisme of racisme en banaliseer of verheerlijk geen geweld.

Aan de politici van alle andere partijen die nu meehuilen met de wolven in het bos, zou ik willen zeggen: als je geweldloos ‘rechtsextremisme’ veroordeelt en met repressie wil aanpakken, wees dan consequent en benader gewelddadig moslimextremisme minstens twee keer zo hard en repressief.

Aan de VRT ten slotte wil ik zeggen: deden jullie maar even hard jullie best om links en islamitisch extremisme op te sporen, het zou de Vlaming (die uw omroep financiert) heel wat miserie bespaard hebben.

DEEL DIT BERICHT ALS JE DE DUBBELE MORAAL BEU BENT!”

Schild & Vrienden en Pano: blijkbaar liever extreemlinks en islamitisch geweld dan extreemrechtse humor

Onze vrienden van Schild & Vrienden bevinden zich momenteel in het oog van de mediastorm. Een goede les voor de stoere jongens en weerbare meisjes, dat sowieso. De reportage mag dan wel übergekleurd zijn, het legt bovendien ook het één en ander bloot. We leren immers veel uit de verkrampte reacties van zowat alle politieke partijen, die ondanks de verzachtende omstandigheid ‘verkiezingen’, bijna ongezien zijn. Zelfs de N-VA blijkt het nodig te vinden om – uiteraard geregisseerd door Bart De Wever – bij monde van Bourgeois, Demir en zelfs Francken aan te sturen om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen S&V.

fdmsv.png

Lees hier de reactie van Filip Dewinter op de Standaard.be.

Dat de ‘reportage’ van Pano niet objectief ging zijn, dat wiste je op voorhand. Immers, Pano deinsde er evenmin voor terug om Tremelo af te schilderen als de meest racistische gemeente van Vlaanderen en dit door acteurs in te zetten die dat racisme eens zouden aantonen. Pano maakt allerhande reportages over de meest uiteenlopende onderwerpen, maar gisteren trok de VRT weer alle registers open tegen het ‘grote racismespook’ waar Vlaanderen maar niet van verlost geraakt.

Wie gekeken heeft blijft met een vreemd gevoel zitten. “Waar ging dit nu over?” Telkens wanneer Dries Van Langenhove enkele woorden voor de camera mocht zeggen, begon de programmamaker met laag bij de grondse verdachtmakingen over de ‘geheime agenda’ van Schild & Vrienden. Als bewijs werden daarvoor fragmenten getoond uit enkele gesloten fora, vanzelfsprekend met afbeeldingen van enkele jaren geleden toen S&V nog niet bestond. Een beproefde praktijk voor de VRT.

svgf.png

Dries poogde nog te ontkennen, maar de twijfel bij de kijkende Vlamingen sloeg snel om naar de zekerheid dat S&V-leden stoute prentjes en foute commentaren postten op die al even foute onderwereld-platformen. Et alors. De voorbeelden die Pano aanhaalde zijn niet bepaald indrukwekkend te noemen. Dat Dries zou oproepen om te trollen is bijvoorbeeld niet bezwarend, integendeel. Een generaal dient zijn troepen aan te sporen om de vijand te verslaan, niet om ermee te gaan knuffelen.

En nu we toch over die ‘vijand’ bezig zijn lijkt het ons nuttiger om een verklaring te zoeken voor al die ‘shockerende’ meme’s en uitspraken. Want hoe zat dat met de linkse militanten en met hun vrienden in de strijd (behalve als het over ethische thema’s gaat, maar dat geheel terzijde), de moslimjonkies? Humor is immers iets waarmee rechtse Vlamingen en andere Europese rechtse rakkers hun woede en frustraties aangaande de opgedrongen maatschappelijke realiteit kanaliseren. Bij hen wel gefrustreerde uitspraken, maar zelden of nooit daden na de woorden. Bij links en de islam is het net het omgekeerde. Geen humor, wél agressieve daden. Continu én evenzeer aangespoord op allerhande fora. Daar zijn trouwens bewijzen genoeg van, maar het lijkt Pano niet te interesseren.

Met andere woorden de vraag is niet: wat is de geheime agenda van Schild & Vrienden, maar wel: wat is de geheime agenda van de staatsomroep waar we allen ongevraagd zeer veel centjes aan betalen?

O ja, sinds de reportage van gisteren telt de Facebook-pagina van Schild & Vrienden 1000 3000 volgers meer. Mooi! Het beste bewijs dat de media en politiek onze beweging niet kapot zullen krijgen. Het omgekeerde is waar.

svpl.png

Gisteren ruim 14.500 vind ik leuks, vandaag al bijna 16.000… Zoals ze aan de overkant van het Kanaal zeggen: say no more!

Enkele uren later en … weer bijna duizendvijfhonderd ‘vind ik leuk’s’ erbij…

svc2.png

Chemnitz: opnieuw duizenden betogers bij demonstratie AFD/PEGIDA

In de stad Chemintz in het oosten van Duitsland vond gisteren opnieuw een grote demonstratie plaats, ditmaal georganiseerd door de politieke partij Alternative für Deutschland (AFD) en de volksbeweging PEGIDA. Schattingen duiden erop dat er zeker 6.000 mensen aanwezig waren bij de demonstratie in de vorm van een stille tocht, die zich richtte tegen de moordpartijen begaan door recent binnengekomen migranten en de politiek van de open grenzen van Bondskanselier Angela Merkel. Er werden portretten van slachtoffers meegedragen, talloze Duitse vlaggen, enkele spandoeken en er liep een zwijgende menigte. De grote Duitse persorganen spraken in rancuneuze termen van ‘extreemrechts’ en ‘rechtse hetze’ over de demonstranten.

De demonstratie van gisteren is onderdeel van de onrust die is ontstaan na de grove moordpartij van twee migranten op Daniel Hillig, hij werd meerdere malen met messen gestoken, toen hij migranten aansprak op hun gedrag jegens vrouwen. Opvallend is dat Hilllig zelf van Cubaanse afkomst is en dat maakt het lastig voor media en regering om de betogers van racisme te betichten, echter dat is vanuit die hoek wel de voornaamste reactie.

Hoewel de demonstratie zelf in relatieve rust verliep waren er na afloop enige ongeregeldheden, dit had vooral van doen met de tegenbetoging van extreemlinks. Activisten en raddraaiers van deze groep wilden bij de andere demonstratie geraken om de confrontatie op te zoeken, echter de politie was in grote getalen aangetreden en kon dit grotendeels voorkomen. De extreemlinkse groep zorgde wel met het gooien van glazen en stoelen in de binnenstad voor de nodige schade.

Interessante bronnen bij de demonstraties zijn de lokale pers en de sociale media. Hoewel de landelijke pers in Duitsland met opvallende beweringen de demonstranten aanvalt, blijkt via bronnen in Chemnitz zelf dat er helemaal geen sprake is van ‘heksenjachten op migranten’ of ‘extreemrechts betogers’. Het zijn demonstraties van bezorgde burgers die het beleid van Bondskanselier Angela Merkel aanklagen en dat doen met een middel dat de democratie hen geeft; demonstreren.

Beeldregistratie van de demonstratie via Ruptly;

« Oudere berichten Recent Entries »