Category Archives: Voorpost

Wim Maes-herdenking in Brasschaat: sereen en strijdvaardig!

Gisteren vond in Brasschaat de herdenking van Wim Maes plaats. Honderd aanwezigen eerden de Antwerpse oud-VMO-leider. Onze conclusie: het actieve Vlaams-nationalisme is nog steeds springlevend en dit mede door mensen zoals Wim Maes.

ReAct organiseerde samen met Voorpost deze herdenking. We zijn – stiekem – apetrots dat we op amper enkele weken tijd een honderdtal nationalistische (oud-)militanten in Brasschaat op het appèl kregen. Zelfs de weergoden waren ons goed gezind, al waren de jassen en sjaals geen overbodige luxe.

wm2

De namiddag begon met een plechtig eerbetoon aan de laatste rustplaats van Wim Maes. Elke Heylen loodste ons poëtisch doorheen het gebeuren, ook nadien in de zaal. Luc Vermeulen leidde de herdenking in met een begroeting van de aanwezigen. Onder hen oud-strijders van de VMO van Bob en Wim Maes, maar ook van de latere VMO van Bert Eriksson, veel Voorposters uit alle uithoeken van Vlaanderen en verschillende Vlaams Belang- en N-VA-mandatarissen.

Na de voormalige actieleider van Voorpost was het aan gastspreker en oud-VMO’er Wim Verreycken: “Alle respect voor de N-VA-mandatarissen die aanwezig waren op het verjaardagsfeest van Bob Maes, temeer omdat ze geen schuldgevoelens toonden wanneer ze daarover de linkse media over zich heen kregen.” Wim Verreycken wilde bewust niet ingaan op de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. “Wim Maes leefde in een tijd waarin er geen twee nationalistische partijen elkaar beconcurreerden.” Hij betreurde dat dat nu wél het geval is, maar daar hield hij het bij. Hij bracht een overzicht van de genodigden die de vorige Wim Maes-herdenkingen toespraken, waaronder Bob Maes, Dr. Hector Goemans en Karel Dillen. Een lijstje om stil van te worden. Een aantal anekdotes brachten nostalgische gevoelens teweeg bij de oudgedienden van Wim Maes, iets wat je kon aflezen op de stralende gezichten van deze heren én dames.

wm8.jpg

Na een korte optocht, achter de vlaggen van Voorpost, werd de namiddag verdergezet in een zaaltje. Deze was iets te klein, waardoor verschillende aanwezigen rechtstaand het verloop volgden. Rob Verreycken mocht de spits afbijten met een relaas over de levensloop van Wim Maes, de man die met zijn ‘Mannekes’ de bestaansmogelijkheid van de Volksunie verzekerde. “Net zoals Wim Verreycken het al zegde op de begraafplaats, sommige interventies van de VMO durfden al eens uit de hand lopen…” aldus Rob. Maar daar was dan ook een reden voor: de extreemlinkse Amada had immers knokploegen die zonder de bewaking van de VMO iedere Volksunie-bijeenkomst onmogelijk maakten. Oud of jong, iedereen in de zaal van zo’n bijeenkomst zou klop krijgen, iets wat bij de eerste Volksunie-bijeenkomsten ook effectief het geval was, zo leert Rob ons.

wm17.jpg

Luc Vermeulen op zijn beurt zorgde voor de vergelijking van actie voeren ‘toen’ en nu. Luc: “Er zijn nostalgici die me verwijten dat de acties van Voorpost vandaag de dag te zwak zijn, te weinig actie inhouden, wel ik zeg u, de acties zijn dezelfde, de militanten zijn dezelfde, datgene wat veranderd is zijn de ordediensten en de media.” Met enkele rake voorbeelden werd deze bewering kracht bij gezet. En gelijk heeft hij. Andere tijden, andere zeden, maar de inzetbereidheid van de militanten is geen haar veranderd, tot spijt van wie het tegendeel durft beweren.

wm19.jpg

Nick Van Mieghem mocht de dag afsluiten met zijn lofbetuiging aan de grote man die Wim Maes was. “Ik ben opnieuw enorm fier hier te mogen staan en het woord te mogen voeren op een herdenking van Wim Maes!” zo begon hij zijn betoog. Wim Maes is een inspiratiebron voor velen. Hij was enorm geliefd door de militanten en door de VMO-leiding. Hij zorgde ervoor dat de Antwerpse VMO de gehele VMO meetrok tijdens de vele heroïsche en onvoorstelbare acties. En Bob Maes (helaas verontschuldigd gisteren gezien zijn gezegende leeftijd van 94 lentes) zag dat het goed was en liet Wim Maes de vrije loop.

Toemaatje uit ’t Pallieterke van tijdens de jaren van Wim Maes en zijn Mannekes: “Eenvoudig, beminnelijk, ongedwongen, bescheiden, hartelijk, met een toch niet lawaaierige uitbundigheid in zijn gevoelens, kende hij geen hoogmoed. Hij liet zich op niets voorstaan. Ook niet op zijn nochtans niet te schatten verdiensten. Lag in die schoon-menselijke eigenschappen van hem misschien de verklaring van het gezag dat hij – zonder erkende en van hogeruit gewaarborgde hiërarchie, zonder sancties – op zijn V.M.O.-ers uitoefende? Dat zal wel zo geweest zijn, maar toch maar ten dele. Want daarbuiten had hij nog “iets” in zich, waardoor men zijn gezag aanvaardde en erkende. Wie zal dat “iets” helemaal juist omschrijven? Het was er in ieder geval en misschien koppelen we het nog het best aan zijn gloeiend geloof in de zaak van zijn volk, zijn hartstochtelijk Vlaams en Diets nationalisme.” (bron)

Uit naam van ReAct willen we nog eens iedereen bedanken die gisteren de tijd genomen heeft om de Wim Maes-herdenking bij te wonen. Houzee!

 

wm1wm2wm5wm9wm10wm11wm3wm4wm6wm7wm8wm12wm13wm14wm15wm16wm17wm18wm19wm20

De kunstenaar in Nick Van Mieghem, actieleider van Voorpost: “Dit werk heet ‘Pau’, het Catalaans voor ‘vrede'”

Op 1 oktober vorig jaar organiseerde de Catalanen een referendum rond de Catalaanse onafhankelijkheid. De dag werkt gekenmerkt door bloederige taferelen tussen de Spaanse ordetroepen en vreedzame Catalaanse kiezers, waaronder veel vrouwen, ouderen en zelfs kinderen. Uiteindelijk zou de zittende Catalaanse president zijn land ontvluchten richting het onze en de rest van het verhaal – zeg maar soap – kennen we ondertussen.

Deze gebeurtenis inspireerde de actieleider van Voorpost Vlaanderen. Niet voor een protestactie aan de Spaanse ambassade in ons land, maar voor iets totaal anders. Nick Van Mieghem, dokwerker in de Gentse haven, is niet enkel een kloeke kerel die met veel plezier de barricaden van de rechts-nationalistische strijd opklimt, hij heeft evenzeer een gevoelige kant die nu en dan in vervoering komt wanneer er iets of iemand onrecht wordt aangedaan.

En dat was het geval bij het zien van het onrecht dat de Catalaanse referendum-kiezers werd aangedaan door de Spaanse overheid. Het gros van de Catalaanse nationalisten mag dan wel links tot extreem-links georiënteerd zijn, als volksnationalist doet het je toch iets wanneer andere volksnationalisten letterlijk op hun gezicht krijgen. Dat is zo bij de Ieren, dat is zo bij de Basken, dat is zo bij de Schotten en dat is dus evengoed zo bij de Catalanen.

Nick filterde zijn emoties via de kunst. Zingen kan hij niet, dansen al evenmin, maar tekenen en schilderen gaan hem wél goed af. Een hobby die hij zich bovendien zélf heeft aangeleerd de afgelopen jaren. Zonder voorafgaande opleiding legt Nick zijn emoties en meest geliefde onderwerpen sinds enkele jaren vast op doek. En zo komt het dat hij een schilderij maakte met een iconisch beeld van een Catalaanse vrouw die met een bloem in de hand oog in oog staat met een Spaanse politieagent.

Maar genoeg woorden, hieronder Nicks werk. En we moeten links Vlaanderen teleurstellen: ondanks Nicks nieuwe liefde voor de schilderkunst blijft hij evenwel actief overal waar jullie het klein kind uithangen. Houzee Nick!

nvms.png

Voorpost levert échte Zwarte Piet in Antwerpen, Friesland stopt zeurpieten op autostrade

Sinterklaas en Zwarte Piet komen aan in onze contreien! En daar zij we allemaal erg blij mee. Helaas kennen we sinds enkele jaren de Zeurpieten die zich beledigd zouden voelen door Zwarte Piet. Niet gehinderd door enige vorm van historische kennis roepen en tieren ze wat holle slogans van ‘racisme‘ en ‘discriminatie‘ en zo. En ook af en toe iets duurdere woorden ala ‘stereotypering‘ en ‘slavernijverleden‘. Wat? Wel ja, laat ze doen, denken we dan, maar wanneer ze ons traditionele feestje gaan verstoren mag er vanzelfsprekend opgetreden worden. En dat gebeurde in de buurt van Dokkum, Friesland. Zuurpruimen en andere sneeuwvlokjes werd de toegang richting de blijde intrede van de Sint en zijn knechten belemmerd. Op de autosnelweg. Lekker revolutionair, terecht en mét succes! Mooi zo. Maar het andere fenomeen, het stiekem vervangen van de Zwarte Pieten door de nieuwste variant, de ‘veegpieten‘ is volop aan een opmars bezig en de stad Antwerpen was daarbij de koploper. Drie (!) jaar geleden al. En dus trekken ondertussen al even traditioneel de Zwarte Pieten van Voorpost over de Antwerpse Grote Markt om tegengas te geven bij deze opoffering van de mooiste kindertraditie die er bestaat in de Lage Landen. Houzee voor Voorpost! Van onze Sint en zijn Pieten blijf je af! Punt.

via.jpg

dtl.jpg

Voorpost bezocht het asielzoekersponton van Gent bij nacht en ontij: “Stop de asielinvasie!”

Voorpost heeft er een lange nacht en dag opzitten. Niet alleen voerden ze vandaag actie tegen de komst van koning en hondenkweker Filip den Eerste, vannacht waren ze ook al de baan op, of eerder het kanaal, want het beruchte asielzoekersponton, dat nu aan de grens met Zeeland ligt, werd onder handen genomen. De kapoenen van Voorpost laten geen nationalistisch thema onberoerd, zoveel is duidelijk!

azp1.jpg

Begin 2016 werd de aloude en historische Arteveldestad wakker met een gigantisch ponton op de Gentse wateren. Niet minder dan 250 asielprofiteurszoekers zouden er worden opgevangen. Nu, ruim een jaar later is het ponton verplaatst naar het Sas van Gent, in 1980 nog prachtig bezongen door Louis Neefs, op het kanaal Gent-Terneuzen. Asielzoekers zitten er niet meer en de kuisploeg is volop bezig om het varende hotel opvangcentrum op te kuisen. Daarna gaat het waarschijnlijk terug naar de Noorderburen.

azp5.jpg

Februari 2016: het ponton meert aan in Gent.

Voorpost was echter op de hoogte van de nieuwe locatie en nam het ponton vannacht Tijl Uylenspiegelgewijs onder handen met affiches en een groot spandoek. De kuisploeg op het ponton zal overuren mogen kloppen, zoveel is wel zeker. “Stop de asielinvasie!” en “Dit ponton heeft ons veel geld gekost,” zijn de aangeplakte leuzen. Dat laatste willen we gerust geloven. De stad Gent liet immers weten dat Fedasil de opvang toewees aan privé-uitbaters Corsendonk Hotels en G4S Care. Zij huurden weliswaar dit drijvende dorp, maar we weten ook dat zij per dag, per asielzoeker een kleinigheidje ontvangen van Fedasil. Een vette aalmoes zeg maar. De eerste asielzoeker die zijn verblijf zelf bekostigt, moet immers nog aanspoelen geboren worden.

azp4.jpg

Een leuke actie van de jonge nationalisten van Voorpost! En voor wie vindt dat Voorpost deze actie beter had gedaan toen er nog oorlogs- economische vluchtelingen op zaten, kunnen we bevestigen dat het ponton degelijk en continu afgeschermd werd door de bewakingsfirma en een opgetrokken muur. Daar was geen doorkomen aan, want dat is de functie van muren, hekken, prikkeldraad en bewaking. Zo zie je maar weer, de grenzen van ons land staan wagenwijd open, maar eens de bevolking met de haar opgedrongen vreemdelingen op de koffie of de muntthee wil, is er plots geen doorkomen aan. Voorpost heeft trouwens wel degelijk actie gevoerd bij het ponton vorig jaar en dat was overdag en met heel wat volk. Meer van dat!

azp6.jpg

De muur die werd opgetrokken rond het ponton werd vorig jaar door Voorpost al onder handen genomen tijdens een betoging tegen de komst van 250 asielzoekers.

azp3.jpg

azp2.jpg

Koning Filip bracht bezoek aan Dendermonde, Voorpost was erbij en voerde vreedzaam actie

“Het Koninklijk Paleis laat weten dat Hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde op dinsdag 25 april 2017 een officieel bezoek brengen aan drie plaatsen in de provincie Oost-Vlaanderen, waaronder de stad Dendermonde.”, zo kondigde op 19 april de gemeente Dendermonde op haar webstek aan. Tijd voor een republikeinse actie, zo dachten de kapoenen van Voorpost!

vpdm1.jpg

De koning en zijn gevolg kwamen niet naar het Ros Beiaard kijken, neen, een bezoek van het vorstenpaar gaat zelden gepaard met Vlaamse cultuur, al zal je dat maar weinig verbazen. De webstek van Dendermonde legt uit: “Het Vorstenpaar brengt in Dendermonde een bezoek aan het Opvangcentrum voor vluchtelingen van Fedasil aan de Oude Vest. Nadien worden zij plechtig ontvangen in het Stadhuis.

En van die laatste gelegenheid maakte Voorpost gretig gebruik om er de koning en zijn madam nog eens op te wijzen dat lang niet iedereen in dit land gediend is met een dynastie die de belastingbetaler tientallen miljoenen euro’s per jaar kost. Veel woorden hoeven we daar niet aan vuil te maken, de foto’s tonen dat de actie goed zat. Of de asielzoekers blij waren met het bezoek van le roi en sa reine, kunnen we niet met zekerheid zeggen. En eerlijk gezegd kan het ons maar weinig schelen ook.

vpdm4vpdm6vpdm5vpdm3

vpdm2

Veel volk voor het bezoek van de koning, zal je denken. Niets is minder waar, althans, als je de in der haast opgevorderde kinderen van de Dendermondse scholen even wegdenkt. Middeleeuwser kan je het bijna niet voorstellen! En ook Kim Jong-un zou fier zijn op de Dendermondse CD&V-burgemeester.

Extremist Abou Jahjah niet welkom in Gent: Voorpost metselt ingang tot zaal dicht

Gisteren was Dyab Abou Jahjah te gast in cultuurcentrum De Centrale te Gent. Dit om zijn boek ‘Pleidooi voor radicalisering’ te bespreken en voor te stellen. Voor de nationalistische beweging Voorpost verdient deze moslimextremist geen enkele aandacht. Daarom hebben, vroeg in de ochtend, enkele militanten van Voorpost de ingang van De Centrale symbolisch toegemetst. Met deze actie wil Voorpost een duidelijk signaal geven: geen toegang voor moslimextremist Abou Jahjah! 

Bart Vanpachtebeke, voorzitter van Voorpost: “In tegenstelling tot wat Jahjah wil realiseren, namelijk aansluiting zoeken bij radicale stemmen, wil Voorpost een Vlaanderen dat vrij is van islamitisch radicalisme. Geen utopisch radicalisme, geen reactionair radicalisme, geen constructief radicalisme, maar nationalisme!” Nick Van Mieghem, actieleider van Voorpost treedt bij: “Om ons nationalistisch ideaal te bereiken zal Voorpost blijven ageren tegen personen en organisaties die onze identiteit ondermijnen. Voorpost in verzet voor Vlaanderen, Nederland, Europa!

Ook ’s avonds voerde Voorpost nog actie aan de ingang van de zaal. Hun metselwerk was tegen dan al verdwenen, maar de boodschap was wel duidelijk.

boa

‘Merkel moet weg’ op spandoeken over de Vlaamse autostrades en invalswegen

Donderdag komt ieder weldenkend persoon de straat op om te protesteren tegen de uitreiking van een eredoctoraat van de universiteiten van Gent en Leuven aan de bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel. De militanten van Voorpost hebben niet gewacht tot donderdag en zijn tijdens de nacht van zondag op maandag al op stap geweest om her en der spandoeken op te hangen met een duidelijk boodschap aan het adres van Merkel.

bav6.jpg

Voorpost is één van de vele nationalistische verenigingen die oproepen om donderdag de ongepaste hoogdag voor Merkel op te vrolijken met acties allerhande. Afgelopen nacht hebben de Heel-Nederlandse militanten – of hun kaboutertjes, wie zal het zeggen? – over een aantal drukke wegen spandoeken opgehangen met de boodschap ‘Merkel moet weg’. Uiteraard een rechtstreekse verwijzing naar en vertaling van de Duitse eis om vervanging van Merkel als staatshoofd van onze Oosterburen.

Meer over de actie lees je door hier te klikken. Hieronder alvast een voorsmaakje van wat er donderdag te wachten staat.

bavbav2bav4bav3bav5

« Oudere berichten