Category Archives: Vlaamse Solidaire Vakbond – VSV

Vakbonden heropenen heksenjacht op VB’ers: ABVV sluit VB’er uit – die al lang geen VB’er meer is

Het ABVV is, als één van de drie monopolievakbonden in België, één van de rijkste verenigingen van het land. Ze zit bovenop een miljardenkas, volgemest met geldstromen uit belastinggeld allerhande. Ze heeft een immense kantorennetwerk, duizenden vrijgestelden en zwemt in het geld. Maar leidt zoiets tot efficiëntie? Niet echt. Zopas heeft een inwoner van Malle, Pieter Van Boxel, een hysterische brief ontvangen van het ABVV, om hem te melden dat hij wordt uitgesloten omdat hij verkiezingskandidaat was voor het Vlaams Belang in… 2012. Zes jaar geleden. Zolang heeft het geduurd voor het ABVV om dat te ‘ontdekken’.

Intussen is er één en ander veranderd; niet in het minst het feit dat de betrokkene, Pieter van Boxel, intussen het VB verlaten heeft en met een eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Heel Malle weet het, het stond in alle kranten. Alleen het ABVV weet het niet.

Er kan dus gelachen worden met deze brief, de achterliggende praktijk is schandelijk. Uitsluiting uit de vakbond brengt sommige mensen vooral praktisch en administratief in de problemen. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 gingen de drie monopolievakbonden over tot het massaal uitsluiten van mensen die kandidaat waren geweest op de lijsten van het Vlaams Belang. Dat wordt ‘verantwoord’ met een berg ideologisch geraaskal, zoals je hoger kan lezen. Een schande, omdat de drie bonden van hun bevriende partijen het monopolie op vakbondsactiviteit hebben gekregen, en daarvoor elk jaar fortuinen aan belastinggeld krijgen. Maar ook omdat de antidiscriminatiewet elke discriminatie op basis van ideologische overtuiging verbiedt.

Tegen die uitsluitingen werd ten strijde getrokken door de ‘vakbondscel’ van Marie-Rose Morel, met opmerkelijke successen: zo moesten de Fondsen voor Bestaanszekerheid, beheerd door de bonden, hun discriminatie tegen niet-gesyndiceerden beëindigen, wat hen miljoenen euro’s kostte. Door het vertrek van Morel bij het VB, en de daaropvolgende zware electorale nederlaag, viel de juridische strijd echter zo goed als stil.

Is deze late uitsluiting van een kandidaat uit 2012 een voorbode van het feit, dat de drie monopoliebonden na de verkiezingen hun repressie tegen VB-kandidaten in 2018 willen herhalen? Daar lijkt het wel op. Het ziet er dus naar uit, dat ook het VB zich zal moeten voorbereiden op een nieuwe ronde van juridisch verzet tegen deze brutale wanpraktijk.

Want stel u even voor dat Viktor Orban of Vladimir Putin hetzelfde zouden doen: mensen, die kandidaat zijn op de lijst van de oppositie, laten schrappen als lid bij vakbonden die verbonden zijn met de regeringspartij en van hen een monopolie en massale overheidssteun krijgen. Het Europees parlement zou te klein zijn om de verontwaardiging uit te schreeuwen over zoveel ‘machtsmisbruik’, ‘autoritair optreden’, ‘intimidatie van de oppositie’ en ‘hinderen van vrije verkiezingen’. Maar in Belgistan mag alles, zolang het maar gericht is tegen Vlaams-nationalisten.

Bekende econoom Yvan Van de Cloot spreekt voor de VSV

roekeloos1‘Onlangs betoogden 120.000 mensen tegen het besparingsbeleid van de nieuwe regering, maar niemand legt nog de link met de bankencrisis. Terwijl de factuur véél lager zou zijn zonder de fratsen van sommige bankiers en politici.’ Dat vertelde Ivan Van de Cloot aan P-Magazine, reden genoeg voor de Vlaamse Solidaire Vakbond om de bekende econoom uit te nodigen om over zijn laatste boek ‘Roekeloos, Yvan Van de Cloot over banken en politiek’ te komen spreken. Want wat zal er gebeuren wanneer we, ondanks besparen en inleveren, wéér in een crisis belanden? Nog méér besparen, nog méér inleveren? Volgens Van de Cloot is de kiem voor een volgende crisis immers nog steeds aanwezig. Hij stelt vast dat er geen echte bankhervorming tot stand is gekomen en dat de samenleving nog altijd aan destructieve risico’s is blootgesteld. En net als de bankensector draagt de politiek hierin een verpletterende verantwoordelijkheid.

Kom zeker luisteren naar het verhaal van deze verontwaardigde en naar gerechtigheid zoekende econoom! Na de spreekbeurt is er gelegenheid tot aanschaf van het boek ‘Roekeloos, Ivan Van de Cloot over banken en politiek’, en een signeersessie is voorzien.

De VSV is een nog jonge vakbond die echter snel groeit en tracht een volwaardig Vlaamsnationaal alternatief te bieden voor de drie monopolisten ABVV, ACV en ACLVB.  Wie de jonge vakbond steunt moet er dus zeker op 1 april bij zijn.

Standpunt Vlaamse Solidaire Vakbond naar aanleiding van de nieuwe regering

michelDe Vlaamse Solidaire Vakbond heeft het regeerakkoord gewikt en gewogen en kwam tot onderstaande bevindingen. Kort gesteld: de VSV kan leven met het regeerakkoord, maar vindt het jammer dat de taboe’s rond migratie, de transfers naar Wallonië en de verzuiling niet werden aangepakt. Lees het zelf:

Na 25 jaar heeft Vlaanderen eindelijk een federale regering zonder socialisten, en dus een regering die een centrumrechts beleid zal voeren, iets waar de Vlaming al decennialang om gevraagd heeft. Door decennialang socialistisch wanbeleid was België ondertussen virtueel failliet door de hoge staatsschuld.

Eindelijk zal er komaf gemaakt worden met het gratis geld beleid: wie langdurig werkloos is en dus jarenlang een uitkering krijgt zal daar in de toekomst dus (terecht) gemeenschapsdienst voor moeten doen. Dat is veel rechtvaardiger tegenover de werkenden, die elke dag moeten zwoegen om hun loon te kunnen ontvangen.

Het ziet er momenteel ook naar uit dat er minimumdienstverlening zal komen bij de NMBS, waardoor er eindelijk komaf kan worden gemaakt met stakingen waarbij de gewone pendelaar in de kou moet blijven staan. Openbaar vervoer moet betrouwbaar zijn, zodoende zal de minimumdienstverlening het treinverkeer opnieuw aantrekkelijker maken, omdat er dan tenminste zekerheid bestaat dat de pendelaar op het werk zal geraken.

Eindelijk zullen ook de loonlasten van de bedrijven worden aangepakt: Een Belgische werknemer die 100.000 euro bruto verdient, houdt daar na belastingen en sociale zekerheidsbijdragen gemiddeld amper 51%, of 51.000 euro, van over. De loonlast voor de Belgische werkgever bedraagt 263% van dat nettoloon, of 134.000 euro. Nergens in Europa ligt de loonlast hoger.

Eindelijk zullen de ambtenarenpensioenen worden aangepast naar normalere normen, en zal onze moddervette overheid afgeslankt worden. Het huidige overheidsbeslag van meer dan 53% verstikt de economie.
Schulden blijven maken was gewoonweg geen optie meer. Hadden de vorige regeringen de moed gehad om maatregelen te nemen, had het niet zo ver moeten komen.

De grote fout van deze regering is dat opnieuw de grote taboes overeind blijven. Men zou miljarden kunnen besparen door eindelijk een strenger asielbeleid te voeren: de blijvende instroom van gelukszoekers kost de belastingbetaler handenvol geld.
De enorme geldstroom van ons land naar de EU-moloch en andere internationale instellingen is niet langer houdbaar. En de jaarlijkse transfert vanuit Vlaanderen van 16 miljard euro naar het zuiden van het land moet meteen aangepakt worden.

We hebben trouwens nog een voorstel voor de nieuwe regering: waarom geen “zuilentaks” invoeren op de gigantische vermogens die de traditionele vakbonden en mutualiteiten hebben vergaard, vaak met belastinggeld? De rijkdommen van ACLVB, ACV en het ABVV zijn nog steeds fenomenaal…

Tenslotte moet deze regering EINDELIJK het vakbondslandschap democratiseren door sociale verkiezingen op basis van redelijke criteria voor ALLE vakbonden open te stellen, om zo het monopolie van de drie zuilvakbonden te doorbreken.

Klik hier voor meer informatie over de VSV.

[VAKBONDSNIEUWS] Wanneer worden de taboes ‘geldstroom’ en ‘immigratiekost’ aangepakt?

vsv-vlaamse-werknemers-elke-dag-bestolenNaar aanleiding van het Vlaams regeerakkoord, dat tot STANDgekomen is door een coalitie van CD&V, N-VA en Open VLD, stelt de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) vast dat de belastingen weliswaar niet verhoogd worden, maar dat de Vlaming op een alternatieve manier belast wordt. De waterfactuur – nu al een stevige hap uit het budget van het gemiddelde Vlaamse gezin –  zal immers weer maar eens duurder worden, de kinderbijslag wordt verminderd en het inschrijvingsgeld voor de hogescholen wordt verhoogd. Bovendien zal het voor veel jonge Vlamingen nog moeilijker worden om zich een eigen woning aan te schaffen.

De VSV stelt ook vast dat de nieuwe Vlaamse regering veel doet voor de ondernemers. Op zich is dat niet slecht: hoe gunstiger het ondernemingsklimaat is, hoe beter voor de algemene werkgelegenheid. Daar kan Vlaanderen alleen maar wel bij varen.

Toch maakt de VSV zich zorgen: zal de man in de straat niet teveel het slachtoffer worden van de aangekondigde besparingen? Besparingen zijn soms nodig, maar het gemiddelde Vlaamse gezin kreunt nu al onder de dure rekeningen die het in zijn brievenbus vindt. Zo is de waterfactuur sedert 2000 verdubbeld. Sparen wordt moeilijker en in meer en meer gevallen onmogelijk.

Nochtans zijn er een aantal zaken waarop wél kan bespaard worden, maar die tot op heden taboe zijn verklaard. Zo vraagt de VSV zich af waarom de Vlaamse regering de financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië niet aanvecht? Deze zijn ondertussen opgelopen zijn tot meer dan € 12 miljard euro. Met dat bedrag zou Vlaanderen pas echt een eigen beleid kunnen voeren. Het Vlaamse bedrijfsleven zou eindelijk de zuurstof krijgen die het nodig heeft om te blijven groeien en de ergste sociale nood zou verholpen kunnen worden.

Een tweede taboe is immigratie. Het zou de moeite lonen om daar de kosten eens van te berekenen. In het Vlaamse regeerakkoord vinden we daar alvast niets over terug. Nochtans heeft immigratie een enorme impact op onze samenleving, en niet alleen een positieve, zoals het weleens optimistisch wordt voorgesteld. Is het normaal dat families hun ouders laten overkomen om hier van hun pensioen te genieten? Wat zou de kost zijn van aan immigratie gerelateerde criminaliteit? Want dat houdt meer in dan wij misschien wel denken: drugs, overvallen, geweld, godsdienstig extremisme enz. Wat kost dat de Vlaamse burger aan politiediensten, psychologische opvang, ziekenhuiskosten enz.? Om nog maar te zwijgen van heel de door de overheid gesubsidieerde immigratie-industrie: waarom wordt daar niet in gesnoeid? De Vlaamse regering ligt er niet wakker van. Integendeel: ze legt haar overheidsdiensten een quotum op om minstens 10 % allochtonen in dienst te hebben.

Voor de VSV is het dan ook duidelijk: zolang er aan deze taboes niet wordt geraakt, is elk Vlaams regeerakkoord een maat voor niets.

[VAKBONDSNIEUWS] De bange blanke man is een rode vakbondsmilitant

abvv-product-van-de-multikultuurDe aap is uit de mouw gekomen: de bange blanke man blijkt een rode vakbondsmilitant te zijn. Iedereen die de actualiteit een beetje volgt, weet wel waarover het gaat. De socialistische overheidsvakbond ACOD verzet zich tegen de verhuis van de Vlaamse administratie naar een gevaarlijke buurt in de Brusselse Noordwijk. ACOD-vakbondssecretaris Jan Van Wesemael zegt dat men, om van het station naar het terrein van Tour & Taxis te gaan, langs een park moet gaan waar er drugs verkocht worden, waar al eens geschoten wordt en waarvan zelfs de politie zegt dat het een gevaarlijke buurt is. Hij is er zeker van dat er eerder vroeg of laat iets zal gebeuren, en daarom trekt de rode vakbond naar de burgerlijke rechtbank om de verhuis aan te vechten.

Rare jongens toch, die socialisten. Waar de rode vakbond in de jaren ’60 nog voorbehoud maakte bij het verschijnsel ‘gastarbeid’, worden sindsdien hele ladingen vreemdelingen welkom geheten. Campagnes tegen racisme worden opgezet of mee ondersteund, want de vakbond omarmt de multicultuur als een verrijking. Problemen met vreemdelingen of medelanders met een vreemde achtergrond worden deskundig onder de mat geveegd met wollige praatjes van duurbetaalde sociologen. Ze zijn toch zo lief, mijnheer! En nu, bij het eerste gevaar, snellen ze naar de rechtbank om de gevolgen van de multicul te ontwijken.

De VSV hoopt dat de rode ambtenaren in Vlaamse overheidsdienst nu het verband leggen tussen de onveiligheid in de Brusselse Noordwijk en de multicul. Ze kunnen zich misschien afvragen of de Noordwijk even onveilig zou geweest zijn als er niet zo’n – door de rode en andere vakbonden omarmde – onbeperkte immigratie zou plaatsgevonden hebben. En of die verhuis evenveel problemen zou gegeven hebben als de Noordwijk niet bevolkt zou zijn door drugsdealers, maar door authentieke Brusselse ketjes. De vraag stellen is ze beantwoorden.

Nu de ogen van deze rode vakbondsmilitanten geopend zijn, kunnen ze misschien ook verhaal halen bij hun vakbond, die mee verantwoordelijk is voor het lakse immigratiebeleid. Ze kunnen dat samen doen met de ontelbare chauffeurs en begeleiders van het openbaar vervoer, leraren, brandweerlui, politieagenten en verpleegkundigen die reeds eerder het slachtoffer waren van onze o zo warme multiculturele samenleving.

Maak samen een vuist tegen de multicul! Presenteer de traditionele vakbonden de rekening! De Vlaamse Solidaire Vakbond staat achter jullie!

VSV-verklaring na verkiezingen: ‘Democratiseer Vlaamse vakbondslandschap’

In een reactie op de voorbije ‘moeder aller verkiezingen’ roept de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) de Vlaamsnationale verkozenen op hun macht nu echt te gebruiken.

vsvactiebrussel‘De Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) stelt vast dat de verkiezingen van zondag een nieuwe overwinning hebben gebracht voor de Vlaamsnationalisten’, aldus voorzitter Wim De Winter.  ‘NVA en VB halen nu in Vlaanderen samen 37,8% en worden zo met ruime voorsprong de grootste politieke stroming van Vlaanderen. 

De Vlamingen lieten zich dus niet bang maken door de drie monopoliebonden en kozen terecht duidelijk Vlaamsnationaal.  De VSV feliciteert alle Vlaamsnationale kandidaten en militanten voor hun inspanningen, of ze nu in het kamp van de winnaars of de verliezers zitten.

De VSV roept de Vlaamsnationale verkozenen op om nu in alle parlementen ook voor Vlaamsnationale resultaten te zorgen, in het bijzonder door het vakbondslandschap minstens op Vlaams niveau te democratiseren, en in de Vlaamse openbare diensten en instellingen écht vrije sociale verkiezingen te organiseren, waaraan ook de VSV kan deelnemen.

Een Vlaanderen dat terecht massaal Vlaamsnationaal stemt heeft ook recht op een sterke Vlaamse vakbond: de VSV!’

Aansluiten kan via http://www.vlaamsesolidairevakbond.org

De Facebookpagina van de VSV is hier te vinden.

VSV: ‘ Vlaamse werknemer elke dag bestolen’

De Vlaamse Solidaire Vakbond VSV is in de aanloop naar de verkiezingen gestart met de verspreiding van een reeks afbeeldingen, die de Vlaamse kiezer herinneren aan de realiteit in dit land.  Onder het motto ‘Vlaamse werknemer elke dag bestolen’  wijst de VSV vandaag op de schandelijke geldstroom naar Wallonië, de grootste verarming van de Vlaamse werknemers, die voor ACV/CD&V – ABVV/SP.A – VLD/ACLVB gerust mag voortduren…

VSV vlaamse werknemer elke dag bestolen denk eraan als je stemt

« Oudere berichten