Category Archives: OpenVLD

Anne Frankstraat duikt op in wijk met Vlaamse schrijvers: Lanaken fusilleert Cyriel Verschaeve

Cyriel Verschaeve moet plaats ruimen voor Anne Frank. Dat is de beslissing die de gemeenteraad van Lanaken heeft genomen na de opgeklopte, totaal niet aan de orde zijnde ‘problemen’ rond de Cyriel Verschavestraat in de Limburgse gemeente van blauwe lafbek Marino Keulen (Open Vld). De bewoners ‘stemden’ voor de nieuwe naam, de Anne Frankstraat dus. Laat ons niet lachen! Dat onze Cyriel de juiste keuze maakte en de toekomst van een welvarend en onafhankelijk Vlaanderen boven de huidige dramatische consensus-natie België verkoos, maar daarnaast in de eerste plaats een gevierd Vlaams schrijver en dichter was en bovendien boodschapper van zijn geloof vanuit zijn ambt als priester, dat wordt teniet gedaan door enkele idioten die de geschiedenis willen herschrijven uit een soort van krampachtige en hysterische politieke übercorrectheid. In vaktermen heet dat revisionisme, maar goed, enkel rechtse rakkers mogen blijkbaar revisionist genoemd worden. Maar Anne Frank? Serieus? Bekijk de straten in de wijk: Felix Timmermans, Alfons Jeurissen, Stijn Streuvels, Albrecht Rodenbach, August Cuppens, Hendrik Conscience, Ernest Claes en Hugo Verriest. Allen Vlaamse schrijvers. Allen uitdrukkelijke verdedigers van de Nederlandse taal. Maar dan plots Anne Frank? Komaan zeg! Dat Amsterdamse kind heeft niets, maar dan ook NIETS te maken met de Vlaamse geschiedenis of met de Vlaamse cultuur. Buiten haar symbolische waarde inzake de Nederlandse jodenvervolging heeft ze zelfs niets essentieel verwezenlijkt. Nada, niente, NICHTS! Maar goed, de voorspelbaarheid in deze is té groot. Het is alsof een Patrick Janssensstraat plots zou veranderen in een Filip Dewinterstraat. Gewoon, omdat het kan, om wat te pesten. Zielig.

afs.png

jfp.png

Mechelen: géén geld voor veiligheid ouderen, wél 20.000 euro voor boksclub ex-gedetineerde

Gisteren was het gemeenteraad in de stad van de Beste Burgemeester van de Wereld, Bart Somers (Open Vld). Mechelen dus. En daar werd beslist dat hulpbehoevende oudjes geen persoonsalarm krijgen, een investering die 36.000 euro in totaal zou kosten voor gans Mechelen, maar dat een boksclub uitgebaat door een ex-gevangenisklant en zijn vriend wél een subsidie ontvangen van 20.000 euro. De boksclub van Abdelkalek ‘Abdel’ El Oualkadi en Mustapha ‘Musti’ Lahrach heet Royal Gym en haalde de media in het verleden omdat het letterlijk hangjongeren van straat haalt en potentiële Syriëstrijders op andere gedachten brengt. Allemaal nobele bedoelingen, daar twijfelen we zelfs niet aan, maar het feit dat Abdelleke er tien jaar cel heeft opzitten en beide heren niet bevoegd zijn om een boksclub te runnen doet toch de wenkbrauwen fronsen. Enfin, sporten is gezond en al, dus het mag wat kosten. Maar waarom dan de financiering van de personenalarmen niet werd toegekend is onduidelijk. Dit toestel laat oudjes immers toe om met een druk op de knop de hulpdiensten te verwittigen wanneer er iets misgaat. Een toestelletje voor de veiligheid met andere woorden. Mechelen: elkaar op het gezicht slaan: + 20.000 euro, iemand het leven redden: – 36.000 euro. Zo gaat dat daar bij die Beste Burgemeester.

Citaat GVA.be:
Ex-portier Abdel El Oualkadi, Tonijn voor de vrienden, was geen doetje. Slagen en verwondingen, ontvoering, bendevorming, drugs. Toen hij negen jaar geleden als 30-jarige vrijkwam, had hij een derde van zijn leven in de cel gezeten.

bkm.jpg

Familie Brussels parlementslid verhandelde cocaïne, zoon nu geweigerd in de VSA

De media smullen van het inreisverbod van Amerikaans president Trump. De verhaaltjes van te betreuren studenten, vakantiegangers en andere in Vlaanderen verblijvende moslims, die nu plots niet meer welkom zouden zijn in de Verenigde Staten, zullen ons nog wel even om de oren vliegen. Maar heeft dat dan effectief iedere keer te maken met de verordening van Trump? Wat het geval ‘Zamouri’ betreft alvast niet!

czub.jpg

m2.jpgVandaag bracht Het Laatste Nieuws het verhaal van Haroun Barrijal. De doodbrave, hardwerkende student, die net is afgestuurd aan de VUB, kreeg namelijk een njet op zijn visumaanvraag om naar de States te vliegen. Een ellenlang artikel, met heel wat emotionele bewoordingen, moet aantonen dat Trumps beleid onmenselijk en vooral onredelijk is. Want ja, deze arme student kan nog niet eens een feestje gaan vieren in Las Vegas en Los Angeles! Maar laten we de zaak even nuchter bekijken, zonder al die emoties.

m1Haroun Barrijal is de zoon van een Brussels Open Vld-parlementslid, genaamd Khadija Zamouri. En een zoon weigeren van een gerespecteerd iemand als een parlementair is zelden gezien. Tenzij er iets anders aan de hand is, dan enkel de islamitische achtergrond van deze familie natuurlijk. En zo komen we uit bij een ‘kleine bijkomstigheid’ die de veiligheidsdiensten van de Verenigde Staten niet ontgaan is. De familie van Khadija Zamouri en Haroun Barrijal zijn namelijk géén devote moslims, zoals mevrouw het parlementslid en haar zoon dat wel blijken te zijn. En dat heeft nu zo zijn gevolgen.

Op 12 juni 2013 vinden we een artikel terug in Het Nieuwsblad waar de naam Zamouri ook in opduikt. Even citeren uit dat artikel: “Het Antwerpse gerecht heeft de afgelopen weken een criminele bende opgerold die honderden kilo’s cocaïne heeft ingevoerd via de haven van Antwerpen. Spilfiguren in het onderzoek zijn de broers Mohamed en Anass Z., bekend van de Marokkaanse bakkerij Zamouri in de Sergeyselstraat in Borgerhout.” U leest het goed: Mohamed en Anass Z., bekend van bakkerij Zamouri. Dan mag u drie keer raden waarvoor de ‘Z.’ staat. Juist, Zamouri.

bvdm.jpg

Het kan natuurlijk puur toeval zijn dat een Antwerps broederduo dezelfde achternaam heeft als het betreffende parlementslid, maar dat is het in dit geval zeker niet. Meteen nadat het nieuws bekend werd van de weigering van het visum aan Haroun Barrijal, gonsde het in de wandelgangen van het Brussels parlement met verklaringen over de rechtstreekse familiale band tussen enerzijds het Brusselse parlementslid Khadija Zamouri en anderzijds de drugsbroeders Mohamed en Anass Zamouri. Het gaat immers niet verder dan neven en nonkels van. En toeval of niet, maar Khadija Zamouri is ook opgegroeid in … Antwerpen.

Dus, de slotsom is simpel. Haroun Barrijal werd niet geweigerd voor een tripje Amerika omdat hij van vreemde afkomst is of omwille van zijn geloof, neen Haroun Barrijal werd waarschijnlijk geweigerd omdat twee van zijn eigen familieleden er, naast een bakkerijtje in Borgerhout, tevens een bloeiende cocaïnehandel op nahielden en daarvoor sinds 2015 veroordeeld zijn. De waarheid kan je verbergen met veel emo-gedoe en artikels in de media, maar ze komt vroeg – en heel snel in dit geval – toch boven! En in de Verenigde Staten heeft de achtergrond van reizigers wel degelijk belang, ook al ben je zelf een onschuldige student. Andere media zullen hierover in alle talen zwijgen, daarom dat wij met veel plezier de kat de bel ombinden.

Gratuite ‘racisme’-beschuldiging door Calvo versmoort debat over economie in de Kamer

In het federaal parlement vond deze namiddag een belangrijk debat plaats over de verschillende bedrijven die het land willen verlaten en waaruit bijgevolg heel wat ontslagen zullen voortvloeien. Een best geanimeerd schouwspel… totdat Groen-kamerlid Calvo het debat kwam verzieken met een gratuite beschuldiging van ‘racisme’. Tot zover de bezorgdheid van Vlaams-links met de werknemers van Caterpillar, MS Mode en Douwe Egberts.

hkmw.png

Maya Detiège (sp.a) heeft er duidelijk plezier in hoe Luk Van Biesen (Open Vld), net beschuldigd door Calvo (Groen) voor racisme, zich aan het verontschuldigen is aan Meryame Kitir (sp.a).

Volgens Calvo zou Luk Van Biesen (Open Vld) na de tussenkomst van sp.a-kamerlid Meryame Kitir haar toegeroepen hebben dat ze “terug naar Marokko” moet gaan. Opvallend, pas nà de beweringen van Calvo zat het spel op de wagen. Van Biesen werd door kamervoorzitter Bracke aangemaand zich te verontschuldigen, indien(!) de beweringen van Calvo de waarheid waren.

Luk Van Biesen nam daaropvolgend de micro ter hand en uitte verontschuldigingen aan diegene die zijn niet zo bedoelde woorden verkeerd zouden kunnen interpreteren. Hij geeft met andere woorden niet toe dat hij letterlijk gezegd zou hebben: “Ga terug naar Marokko.” Zijn uitspraak zou kaderen in de discussie omtrent Caterpillar. De VRT, met Linda De Win op kop verliet volledig de essentie van het debat en schakelde over op ‘operatie vernietiging’.

We zijn dan ook niet van gisteren. De hakbijl wordt geslepen, in samenwerking met de media: barbertje moet en zàl hangen! Wij kondigen nu al het ontslag van de liberaal Luk Van Biesen aan, daar gaat hij niet onderuit komen. Zeker niet nadat zijn eigen fractieleden zich nu al distantiëren van hun collega. Van Biesen mag zich draaien en keren zoveel hij wil, eens het woord ‘racisme’ gevallen is, weet je nu eenmaal hoe laat het is in dit land… (Of we hem gaan missen is een andere, meer ideologische zaak…)

O ja, als toemaatje nog een wereldvreemde uitspraak van Maya Detiège van de sp.a. Zij zit na een lange afwezigheid terug in de Kamer en wist aan Linda De Win, ten gevolge van het Van Biesen-‘incident’ te vertellen dat ze blij is “dat Filip Dewinter, iemand die anders zo’n racistische uitspraken zou doen, niet langer in het federaal parlement zit.” Laten we Detiège even uit haar winterslaap halen, want Dewinter zit nog steeds in het parlement.

CD&V en de ooit a-religieuze Open Vld wensen moslims een ‘gezellig’ en ‘prettig’ offerfeest

Je kon er veel geld op inzetten dat het islamitische offerfeest bij een aantal politieke partijen de nodige gelukwensen zou teweegbrengen. En jawel, buiten de sp.a konden ook de Open Vld en CD&V hun feestvreugde niet bedwingen. Dit terwijl met Pasen en Kerst er bij beide partijen minder animo is om hun gelovige kiezers de nodige vreugde toe te wensen.

vldoff.jpg

De CD&V kreeg eerder nog door verschillende media het verwijt toegeworpen dat ze omwille van de stemmen bepaalde principes overboord gooit, onder andere dat religie ondergeschikt is aan dierenleed. Het wetsvoorstel om het onverdoofd slachten bij joden en moslims te verbieden, kwam er om die bedenkelijke, maar voorspelbare reden niet.

Maar de Open Vld verlaat al helemaal de vrijzinnige en liberale principes. Religie is immers uit den boze voor de échte liberaal. En laten we even citeren uit de beginselverklaring van deze blauwe partij: “de politieke krijtlijnen mogen niet meer worden getrokken op basis van een geloofs – of levensbeschouwelijke overtuiging. Gelovigen, zowel als niet -gelovigen kunnen actief zijn in een partij die noch een geloofsovertuiging, noch het ontbreken van een geloofsovertuiging als uitgangspunt neemt voor het ontwikkelen van een politiek of maatschappelijk bestel”.

Maar zoals we nu kunnen vaststellen is de Open Vld toch kieskeurig als het aankomt op het uiten van wensen. Bij de ramadan, het islamitisch suikerfeest en gisteren bij het offerfeest van diezelfde religie, wenste de partij van Gwendolyn Rutten de moslims specifiek een vrolijk(e) ramadan, suikerfeest en dito offerfeest. Met het Katholieke Paas- en Kerstfeest kregen de volgers op Twitter geen vrolijk Pasen of Kerst toegewenst, maar wel een fijne vakantie. Een wezenlijk verschil met andere woorden.

Niet alleen bij deze selectieve religieuze knieval, maar ook inzake de politieke besluitvorming (ondermeer het toelaten van onverdoofd slachten) door de hoge heren van deze partij – en dit op alle niveaus – is het duidelijk dat er wel degelijk ‘krijtlijnen worden getrokken op basis van een geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging‘, in tegenstelling tot wat hun eigen beginselverklaring vermeldt. En we weten uiteraard over welke religies het dan wél gaat en dewelke vooral niet.

pvos.jpg

Uit de reacties, volgend na de vraag van Pegida Vlaanderen om beleefd, doch eerlijk te reageren op de wensen van CD&V en Open Vld op Facebook, mogen we afleiden dat het gros van de bevolking deze populistische wensen gemakkelijk doorziet. De sp.a verliest meer en meer misnoegde, mandatarissen van vreemde origine – en bijgevolg leden en kiezers – dus schieten de liberalen en Christen-democraten uit de startblokken om zoveel mogelijk van die zwevende vreemde stemmen binnen te halen tegen 2019.

Bij de PVDA, nochtans ooit nog een minzame partner van de AEL (Arabisch Europese Liga) van Abou Jahjah, vonden we op Twitter geen wensen terug voor het offerfeest. Het moet zijn dat deze partij toch nog enige consequentie aan de dag legt als het op de woorden van hun huisfilosoof Karl Marx aankomt, namelijk dat Godsdienst het opium van het volk is. We maken ons echter geen illusies dat op deze partij niet moet gerekend worden om tot een algemeen verbod op onverdoofd slachten te komen.

cdvoff.png

George Soros heeft 11 Belgische partners die zijn agenda dienen, waaronder 1 N-VA’er

Eerder deze week berichtten we over de Sorosleaks (lees hier), ofwel de gelekte interne informatie die aantoont hoe de miljardair George Soros zijn centen aanwendt om de progressieve en identiteit-vernietigende agenda wereldwijd door te voeren. Vandaag geven we u de namen van de elf Belgische ‘partners’ van Soros waaronder ook een N-VA’er en uiteraard enkele liberalen, een ‘groene’, een CDH’er en een aantal socialisten.

osep.png

De term ‘partners’ klinkt misschien wat overdreven, maar de Open Society Foundation (OS) van Soros maakte een lijst op onder de titel ‘Reliable allies in the European Parliament (2014 – 2019)‘, vertaald: ‘Betrouwbare partners in het Europees Parlement (2014-2019)’. Met andere woorden een lijst van parlementairen die  – na grondig onderzoek door de OS van hun parlementair werk en visies – voldoende betrouwbaar geacht worden om de politieke agenda van Soros te dienen en daarvoor ongetwijfeld benaderd worden.

In de lijst werden hun functies opgenomen (minister, senator, politieke carrière, …), maar eveneens waarom ze partners zouden kunnen zijn van de OS. Zoals we weten is voor Soros de progressieve agenda belangrijk, dus het zijn die thema’s die moeten overeenkomen met de bezigheden van de bewuste parlementairen. We voegden deze toe in onderstaande lijst. Daar gaan we:

Lijst van de 11 Belgische betrouwbare partners van de Open Society Foundation (voorheen Open Society Institute) in het Europees Parlement

Wallonië

 • Arena Maria (PS) – Interessant voor asielkwesties, sociale dialoog en sociale rechten, TTIP, (…) en de strijd om gendergelijkheid.
 • Bayet Hugues (PS) – Interessant voor sociale rechten, een minimumloon in de ganse EU en LGBTI-rechten.
 • Tarabella Marc (PS) – Interessant voor publieke aankopen, tegen sociale dumping en sociale- en milieuthema’s. Verder zet hij zich in voor gendergelijkheid, sociale rechten en de belangen van werknemers.
 • Deprez Gérard (MR) – Interessant voor mensenrechten, asiel en migratie.
 • Lamberts Philippe (Ecolo) – Interessant voor financiële reglementen, fiscale ‘eerlijkheid’, post-crisis economie, onderzoek en industrie, transparantie en sociale rechten.
 • Michel Louis (MR) – Omwille van zijn strijd om de mensenrechten, zijn kennis van recht en zijn pro-Europese houding vindt OS hem belangrijk gezien zijn belangrijke en leidinggevende functies in het Europees Parlement.
 • Rolin Claude (CDH) – Deze voormalige vakbondsleider van ACV/CSC (ook zo vermeld door OS) krijgt een vermelding vanwege zijn strijd voor de Europese Staalindustrie en verder interessant voor de werklozenstrijd in de industriesector.

Vlaanderen

 • Van Brempt Kathleen (sp.a) – Interessant voor sociale rechten (strijd tegen armoede), jongerenkwesties, opportuniteiten voor gelijkheid, energie, klimaats- en milieukwesties. Als extra wordt vermeld dat ze lid is van de commissie ontwikkelingssamenwerking en dat ze met een delegatie naar het Arabische schiereiland Arabië ging. Hoe ze zich in beide gaat profileren is voor het OS nog onduidelijk.
 • Neyts-Uyttebroeck Annemie (Open Vld) – Belangrijk voor de OS gezien haar sterke invloed in de commissie buitenlandse zaken, veiligheid en defensie van het EP aangezien ze bij alle dossiers betrokken is. Ze krijgt een extra vermelding omdat ze banden heeft met de Amerikaanse Democratische Partij.
 • Verhofstadt Guy (Open Vld) – Interessant voor recht, Europese integratie, het Europese nabuurschap waarbij Rusland in het bijzonder wordt vermeld, basisrechten, post-crisis economie, financiële reglementering en institutionele zaken aangaande de EU. Extra vermelding: “Fel progressief, pro-Europees en federalist, maar zal zich uitsluitend richten op de meest politiek belangrijke dossiers.
 • Demesmaeker Mark (N-VA) -Interessant voor media en onderwijs, regionale autonomie, sociale rechten, een minimumloon in de ganse EU en LGBTI-rechten. Extra vermelding: “Sterke verdediger van de splitsing van België, maar kan worden ingeroepen inzake grondrechten en media-gerelateerde kwesties.

 

De volledige lijst van de OS bevat 226 namen uit verschillende EU-landen van voornamelijk liberalen, socialisten en groenen. Dat een N-VA’er opgenomen werd in deze lijst is een bedenkelijke eer voor de grootste partij van het land. Het verklaart wél waarom de N-VA prominent aanwezig was tijdens de afgelopen Gay Pride in Antwerpen, één van de maatschappelijke thema’s waar George Soros op inzet. Ook een staatszaak maken in het federaal parlement van transgendertoiletten is een gevolg van deze progressieve politieke ingesteldheid.

We herhalen dat George Soros mag steunen wie hij wil en centen mag geven aan wie hij wil, maar wie een conservatief, nationalistisch ideaal nastreeft, weet nu voor wie hij of zij zeker niet moet stemmen bij de volgende Europese, federale en regionale verkiezingen. Een verwittigd man is er immers nog steeds twee waard.

Islamisering is: kerk te koop in Gent, gesluierd Plopsaqua en politieke wensen voor ramadan

Als eerste nieuwsmedium lichtte ReAct een tipje van de sluier van de activiteiten die na de zwemuren plaatsvinden in Plopsaqua. Op gebied van islamisering een nieuw dieptepunt waar Voorpost gepast actie tegen voerde. Ondertussen start vandaag de jaarlijkse ramadan, wat enkele politici heugelijk wild maakt, zo blijkt uit de gelukwensen. Ook het onderwijs sluit zich hierbij aan met nuttige tips. En tot wat leiden deze knievallen voor de ‘religie van de vrede’? Simpel: in Gent wordt een kerk te koop aangeboden…

De feiten op een rijtje. Gert en Samson waren voor de gelegenheid persona non grata in Plospsaqua: zoals eerder door ons gemeld was er zaterdag een rondje ‘sharia-zwemmen’ georganiseerd in het bekende pretpark in De Panne. Voorpost trok daarom met een delegatie naar de kustgemeente en voerde op gepaste en rustige wijze actie tegen deze verregaande vorm van islamisering.

vppa3vppavppa2

Peter Sysmans van Voorpost: “Enerzijds worden mannelijke personeelsleden verhinderd om hun job uit te oefenen, anderzijds maakt het zich schuldig aan een inbreuk op art.10 van de Belgische grondwet. Deze wet bepaald dat iedere Belg gelijk is, ongeacht geslacht, geaardheid of godsdienst. De gelijkheid van vrouw en man staat trouwens beschreven in de grondbeginselen van ons wettelijk stelsel. Plopsaland werkt door deze gang van zaken de islamisering van onze westerse landen mee in de hand en laat duidelijk zien dat zij geen probleem hebben met de sharia (de islamitische wetgeving), die wel een duidelijk onderscheid maakt tussen vrouw en man.

Maar de islamisering kan enkel maar gedijen wanneer de politiek er aan meewerkt. We zouden het collaboratie kunnen noemen met een religie die de laatste jaren meermaals de ware aard heeft getoond middels een niet meer bij te houden aantal dodelijke aanslagen. Meer en meer experts weerleggen overigens dat de islam niets te maken zou hebben met de aanslagen of met IS. Enkel onze politici en uiteraard de politiek-correcte media doen dit nog. Zo wensen de CD&V en de VLD op de sociale media de moslims een “gezegende vastenmaand” toe. Vreemd dat we die wensen niet zagen bij die andere ‘gezegende vastenmaand’, namelijk die van de Christenen, of simpelweg een ‘vrolijk Paasfeest’. Ook niet van de betrokken CD&V-afdeling. We kunnen er wel prat op gaan dat het aankomende Suikerfeest uitgebreid zal toegewenst worden door dezelfde actoren…

rcdvgrk

Wie islamisering als politieker in de hand werkt, moet consequent zijn en evenzeer de Christianisering ondersteunen. maar daar merken we echter bizar weinig van, integendeel. In de Socialistische Dictatuur Termontgrad (voorheen bekend als Gent) is het zelfs zover gekomen dat de kerk van Sint-Jan-Baptist te koop wordt aangeboden. Notaris Agneessens plaatste de advertentie in de Zondag van afgelopen weekeinde. Of hoe zelfhaat en anti-Christelijke propaganda een nieuwe religie alle kansen geeft, ook al blijkt die allerminst ‘vreedzaam’ van inborst te zijn.

ksjb

Tot slot even de verwijzing meegeven naar de webstek van de Vlaamse overheid Klasse.be. Deze – door u gesubsidieerde webstek – geeft enkele tips mee om de ramadan zo vlot mogelijk te laten verlopen. Eén van de tips: “Geef een compliment en toon dat je weet dat de leerling het niet gemakkelijk heeft. “Ik vind het heel knap van je dat je het kan volhouden. Lukt het wat met het studeren?”Klik hier voor het hele artikel.

We zouden het niet beter kunnen verwoorden dan de Romeinse filosoof en staatsman Seneca: “Wie zijn heden verprutst, is de slaaf van zijn toekomst.

Toemaatje: gelukkig zendt ATV een extra programma uit, speciaal om de ramadannende moslima’s te helpen om eten te bereiden voor hun geliefden:

atvg

« Oudere berichten