Category Archives: N-VA

Ronse slachtoffer van communautaire stilstand: N-VA laat gemeenteraadsleden in de steek

Feit: de N-VA trok met een communautair programma naar de kiezer in 2014. Feit: de N-VA werd de grootste partij bij de jongste federale verkiezingen. Feit: de N-VA stapte in de federale regering. Feit: de N-VA stak het communautaire in de koelkast. Feit: nog nooit in de Belgische geschiedenis en sinds de eerste staatshervorming zaten er zoveel nationalisten in het parlement én in de regering.

Gisteren werd pijnlijk duidelijk waarom de N-VA liever communautaire eisen in de koelkast steekt dan er iets aan te doen: ze geloven zélf niet in hun verhaal. In het beste geval willen ze er over praten tijdens debatten en tv-vraaggesprekken, maar op de woorden volgden tot op heden geen daden. En dat die communautaire koelkast hermetisch werd afgesloten mag duidelijk zijn.

Waar gaat het om? De gemeente Ronse is een zogenaamde faciliteitengemeente. De Franstalige inwoners genieten zo het privilege om in hun taal bediend te worden door de officiële instanties en dit terwijl Ronse volledig in Vlaanderen gelegen is en de Brusselse wettelijke tweetaligheid er dus niet van toepassing is. Maar de Vlaamse gemeenteraadsleden in Ronse zijn deze discriminerende situatie grondig beu en ze trokken op democratische wijze aan de alarmbel: CD&V-Groen, Open VLD, N-VA en Vlaams Belang stemden maandag voor de afschaffing van die faciliteitenregeling in hun gemeente.

vdr.jpg

Het is hoopvol dat àlle Vlaamse partijen aan eenzelfde zeel trekken. Het benadrukt de ernst van de situatie waarmee Vlamingen in faciliteitengemeentes geconfronteerd worden. In Voeren werd de strijd tegen Vlamingenhaters op die manier gewonnen: eendracht maakt macht zo u wil. Maar de stem van de vijf mee besturende gemeenteraadsleden van de N-VA vindt geen gehoor bij hun partijgenoten in de kamer van volksvertegenwoordigers. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat ze de roep om hulp wel gehoord hebben, maar dat het antwoord dat ze terugstuurden weinig hoopgevend klinkt.

Bij monde van oud VVB-voorzitter Peter De Roover, als je het ons vraagt de sleutelbewaarder van de communautaire koelkast, kregen de Vlamingen in Ronse te horen dat hun plan zinloos is. Immers, die afschaffing van de faciliteiten, daar moet je de grondwet voor wijzigen en dat zal niet gebeuren. Ook de bemoedigende woorden van Hendrik Vuye, professor staatsrecht en tot voor kort, voordat hij werd buiten gekeken bij de N-VA, dé hoop op een communautaire koerswijziging – lees het openbreken van de koelkast – werden door De Roover weggelachen. Vuye weet immers dat faciliteitengemeenten slechts op papier staan genoteerd en dat het dus mogelijk is om Ronse van die lijst te halen.

Vuye weet ook dat je daarvoor met een simpele stemming in het parlement een einde kan aan maken. Dat gaat sneller dan de grondwet wijzigen. Maar De Roover schiet al die ideeën af. Want “je krijgt de Franstalige parlementsleden nooit zover…” En daarmee is dan de kous af. En het verklaart meteen waarom de communautaire koelkast voor altijd gesloten zal blijven: bij de N-VA zitten enkel parlementsleden die zelfs niet eens de geringste poging willen ondernemen om iets te veranderen op communautair vlak. Het is alsof je ten strijde trekt, voorzien van een arsenaal aan perfecte wapens, maar eens je het slagveld betreedt alle wapens naast je neerlegt “want we gaan de oorlog toch niet kunnen winnen“.

De N-VA was de hoop voor meer dan een miljoen Vlamingen op communautaire veranderingen. Noodzakelijke veranderingen om van de Vlaamse regio een welvarende(re) regio te maken. Om de pesterijen door de taalfaciliteiten zoals in Ronse, Sint-Genesius-Rode en die vele andere taalgrensgemeentes aan te pakken en ongedaan te maken. De N-VA deed het: ze wist de kiezers te overtuigen, ze won de verkiezingen, ze vormde mee een regering, maar daar eindigde het. Althans op communautair vlak, hét speerpunt bij uitstek van de nationalisten van De Wever. Maar die speer werd doormidden gezaagd en weggeworpen. En daar sta je dan als N-VA-gemeenteraadslid van Ronse, helemaal alleen. Roepend in de woestijn.

Geen megamoskee in Antwerpen-Noord, Filip Dewinter: “Gelukt! Oppositie werkt!”

Vlaams Belang-fractieleider in Antwerpen Filip Dewinter is in zijn nopjes: “Gelukt! Vlaams Belang Antwerpen haalt slag thuis en wint moskee-gevecht! Bart De Wever gaat in op VB-eis en koopt moskeesite. Oppositie voeren werkt…” Het gaat over het voormalige postgebouw in Antwerpen-Noord waar de moslimpjes een moskee planden van bijna 4000 vierkante metertjes groot. Die dromen kunnen ze nu opbergen, want ’t Stad maakt gebruik van het voorkooprecht en plant nu zélf de aankoop van het gebouw. N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud wil er namelijk een kinderdagverblijf in onderbrengen. Probleem van de baan? Niet als we opnieuw Filip Dewinter mogen geloven die even na zijn euforische berichtje ‘Islamwatch‘ retweette: “Benefiet Marokkaanse moslims aankoop supermoskee gaat gewoon door ondanks aankoop moskeesite door stadsbestuur. Andere locatie?” Want het bewuste foldertje dat verdeeld werd door haat- en andere baardmansen en waar heel de heisa mee begonnen is, toont als locatie voor de grootste moskee van de Koekenstad nog steeds de foto’s van het postgebouw. Afwachten dus.

fam.jpg

N-VA: “Kom op voor onze normen en waarden!” VB: “Subsidieer dan niet langer Unia, Kif Kif…”

Verklaringen van politici zijn altijd een bron van amusement. Neem nu onderstaande tweets van respectievelijk Matthias Diependaele (N-VA) en Chris Janssens (Vlaams Belang). Brave Matthias nam gisteren in het Vlaams parlement het nieuwe speerpunt ‘identiteit‘ van goeroe De Wever ter harte door een uitspraak te doen die recht uit een Vlaams Blok-pamflet zou kunnen komen. Enkel de verwijzing naar de Verlichting zou in dat geval ontbreken. Stoere taal, ‘Theofiel Asiel‘-waardig zelfs. Maar ook hier kan de spreidstand niet groter zijn en daar wijst stoute Chris de N-VA even op: “Pak subsidies af van Unia, Minderhedenforum, Kif Kif en vele anderen!” Want deze belastinggeldverslindende clubjes dienen inderdaad tot niets, buiten het ondermijnen van die Vlaamse en Europese identiteit waar flinke Matthias het zo revolutionair over heeft – en waar hij uiteraard gelijk in heeft. Handelen is de boodschap Matthias, Theofiel, Liesbeth, Zuhal en al de andere nationalisten die hiervoor bevoegd zijn in de regeringen!

ivdn1.pngivdn2.png

George Soros heeft 11 Belgische partners die zijn agenda dienen, waaronder 1 N-VA’er

Eerder deze week berichtten we over de Sorosleaks (lees hier), ofwel de gelekte interne informatie die aantoont hoe de miljardair George Soros zijn centen aanwendt om de progressieve en identiteit-vernietigende agenda wereldwijd door te voeren. Vandaag geven we u de namen van de elf Belgische ‘partners’ van Soros waaronder ook een N-VA’er en uiteraard enkele liberalen, een ‘groene’, een CDH’er en een aantal socialisten.

osep.png

De term ‘partners’ klinkt misschien wat overdreven, maar de Open Society Foundation (OS) van Soros maakte een lijst op onder de titel ‘Reliable allies in the European Parliament (2014 – 2019)‘, vertaald: ‘Betrouwbare partners in het Europees Parlement (2014-2019)’. Met andere woorden een lijst van parlementairen die  – na grondig onderzoek door de OS van hun parlementair werk en visies – voldoende betrouwbaar geacht worden om de politieke agenda van Soros te dienen en daarvoor ongetwijfeld benaderd worden.

In de lijst werden hun functies opgenomen (minister, senator, politieke carrière, …), maar eveneens waarom ze partners zouden kunnen zijn van de OS. Zoals we weten is voor Soros de progressieve agenda belangrijk, dus het zijn die thema’s die moeten overeenkomen met de bezigheden van de bewuste parlementairen. We voegden deze toe in onderstaande lijst. Daar gaan we:

Lijst van de 11 Belgische betrouwbare partners van de Open Society Foundation (voorheen Open Society Institute) in het Europees Parlement

Wallonië

 • Arena Maria (PS) – Interessant voor asielkwesties, sociale dialoog en sociale rechten, TTIP, (…) en de strijd om gendergelijkheid.
 • Bayet Hugues (PS) – Interessant voor sociale rechten, een minimumloon in de ganse EU en LGBTI-rechten.
 • Tarabella Marc (PS) – Interessant voor publieke aankopen, tegen sociale dumping en sociale- en milieuthema’s. Verder zet hij zich in voor gendergelijkheid, sociale rechten en de belangen van werknemers.
 • Deprez Gérard (MR) – Interessant voor mensenrechten, asiel en migratie.
 • Lamberts Philippe (Ecolo) – Interessant voor financiële reglementen, fiscale ‘eerlijkheid’, post-crisis economie, onderzoek en industrie, transparantie en sociale rechten.
 • Michel Louis (MR) – Omwille van zijn strijd om de mensenrechten, zijn kennis van recht en zijn pro-Europese houding vindt OS hem belangrijk gezien zijn belangrijke en leidinggevende functies in het Europees Parlement.
 • Rolin Claude (CDH) – Deze voormalige vakbondsleider van ACV/CSC (ook zo vermeld door OS) krijgt een vermelding vanwege zijn strijd voor de Europese Staalindustrie en verder interessant voor de werklozenstrijd in de industriesector.

Vlaanderen

 • Van Brempt Kathleen (sp.a) – Interessant voor sociale rechten (strijd tegen armoede), jongerenkwesties, opportuniteiten voor gelijkheid, energie, klimaats- en milieukwesties. Als extra wordt vermeld dat ze lid is van de commissie ontwikkelingssamenwerking en dat ze met een delegatie naar het Arabische schiereiland Arabië ging. Hoe ze zich in beide gaat profileren is voor het OS nog onduidelijk.
 • Neyts-Uyttebroeck Annemie (Open Vld) – Belangrijk voor de OS gezien haar sterke invloed in de commissie buitenlandse zaken, veiligheid en defensie van het EP aangezien ze bij alle dossiers betrokken is. Ze krijgt een extra vermelding omdat ze banden heeft met de Amerikaanse Democratische Partij.
 • Verhofstadt Guy (Open Vld) – Interessant voor recht, Europese integratie, het Europese nabuurschap waarbij Rusland in het bijzonder wordt vermeld, basisrechten, post-crisis economie, financiële reglementering en institutionele zaken aangaande de EU. Extra vermelding: “Fel progressief, pro-Europees en federalist, maar zal zich uitsluitend richten op de meest politiek belangrijke dossiers.
 • Demesmaeker Mark (N-VA) -Interessant voor media en onderwijs, regionale autonomie, sociale rechten, een minimumloon in de ganse EU en LGBTI-rechten. Extra vermelding: “Sterke verdediger van de splitsing van België, maar kan worden ingeroepen inzake grondrechten en media-gerelateerde kwesties.

 

De volledige lijst van de OS bevat 226 namen uit verschillende EU-landen van voornamelijk liberalen, socialisten en groenen. Dat een N-VA’er opgenomen werd in deze lijst is een bedenkelijke eer voor de grootste partij van het land. Het verklaart wél waarom de N-VA prominent aanwezig was tijdens de afgelopen Gay Pride in Antwerpen, één van de maatschappelijke thema’s waar George Soros op inzet. Ook een staatszaak maken in het federaal parlement van transgendertoiletten is een gevolg van deze progressieve politieke ingesteldheid.

We herhalen dat George Soros mag steunen wie hij wil en centen mag geven aan wie hij wil, maar wie een conservatief, nationalistisch ideaal nastreeft, weet nu voor wie hij of zij zeker niet moet stemmen bij de volgende Europese, federale en regionale verkiezingen. Een verwittigd man is er immers nog steeds twee waard.

Zangfeest: ontspannend, maar veel te weinig Vlaams vuur

Gisteren vond het 79ste Vlaams Nationaal Zangfeest plaats. Geen titel of thema dit jaar, gewoon een zangfeest met enkel aandacht voor de traditionele Vlaamse zaak. Een leuke sfeer, dat wel, maar weinig bezielend. Een kort verslagje.

affiche_final

De meeste van onze redacteurs gaan al van in hun kindertijd naar het Zangfeest. De meesten in korte zwarte broek, grijs hemd en oranje das, opmarcherend achter de VNJ-muziekkapel. Toegejuicht door enkele duizenden nationalisten die in deze jonge knapen en kerels hun toekomst zagen en hen opwachtten aan de ingang van het Sportpaleis.

Het grijze blok van het VNJ in de zittribunes daverde telkens wanneer de muziekkapellen op het middenplein marcheerden en het beste van zichzelf gaven. De rest van het publiek werd enkele uren lang opgewarmd voor een jaar vol actie, boeiende (partij)politiek en levendig enthousiasme. De toespraken logen er dan ook niet om: “Vlaanderen bevrijd je niet van in je luie zetel! Kom op straat en doe uw ding! Jong of oud, dat maakt niet uit.

Ondertussen zingen we ons lied in de kleinere Lotto-Arena. Intiemer, dat wel, maar een spijtige vaststelling dat we met onze 5000 Vlaamse harten niet meer zouden opvallen in het grotere Sportpaleis 20 meter verder. Het grote grijze blok van het VNJ is gereduceerd tot één blokje van een 50-tal plaatsen en wanneer de kleinsten naar de ‘kinderopvang’ vertrekken, schieten er nog een twintigtal ‘oudsten’ en leiding over. Paas-examens, weet u wel, qua ‘timing’ heeft het ANZ hier alvast een cruciale fout gemaakt, wil het de jeugd aantrekken.

kapellen

Dit jaar waren de muziekkapellen het absolute hoogtepunt. Proficiat overigens aan de Chiro en de KSA, die ondanks de onverdraagzame houding van links toch aan tradities vasthouden!

Niet getreurd, het VNJ is tenslotte niet de enige maatstaf om het succes van het Zangfeest op af te rekenen. De toespraak is de barometer van ieder Zangfeest en zou – naast de optredens van de muziekkapellen – het hoogtepunt moeten zijn van dit gebeuren, of eerder het orgelpunt, gezien de context. Maar we bleven op onze honger zitten. Er werd niet meteen iets verkeerd gezegd, maar bezield verlieten we de Lotto-Arena allerminst.

Het klopt dat een topchef zijn beste producten niet te lang in de vriezer moet laten steken, maar als wij ons niet vergissen gebruikt een topchef überhaupt geen vriezer, tenzij om enkele speciale effecten uit zijn hoed te toveren. De beste producten worden immers vers bereid en dito opgediend. En wanneer een klant kiest voor een bepaald topgerecht en hij moet daar 5 lange jaren op wachten, dan trekt die klant naar een ander restaurant. Zo simpel is dat.

nsvspandoekdidt

Neen, voor onze kritische geesten was het een makke rede. Fijn dat er een koersploeg werd opgericht, leuk dat we gaan betogen tegen een voetbalstadion op een uiterst slecht gekozen en voor WalloBrux strategische plaats, maar het echte werk dient veel ruimer gezien te worden dan de traditionele Vlaamse verzuchtingen die we sowieso elk jaar te horen krijgen tijdens het zingen van een resem prachtige – daar niet van – liederen. De metapolitiek ontbrak met andere woorden volledig op dit 79ste Zangfeest.

Wat zijn we immers met een voetbalstadion dat wél in Brussel ligt, als we in datzelfde Brussel geen Nederlands of zelfs geen Frans meer horen (waar we in een andere tijd een vreugdesprong voor zouden gemaakt hebben)? In een periode waarin Vlaanderen en Brussel letterlijk overspoeld worden door tienduizenden nepvluchtelingen, liggen de prioriteiten immers elders. Maar over de asielcrisis werd tijdens de toespraak van de VNZ-voorzitter met geen woord – zelfs geen letter – gerept.

Nochtans werd er onder de aanwezigen wél veel gesproken over de écht grote problemen die Vlaanderen momenteel bedreigen en die niet vanuit Wallonië komen, maar wel vanuit Afrika en Azië. De voorzitter zal gedacht hebben: “Ik vermaan de N-VA even aangaande de communautaire stilstand, maar laten we niet overdrijven en hen dus met rust laten aangaande hun desastreuze migratiebeleid…” We vermoeden echter dat er gisteren wél een draagvlak voor te vinden was.

Maar goed, we hebben desalniettemin genoten van de muziek, het goede gezelschap en de vele gezichten die we in (te) veel gevallen lang niet meer gezien hadden. We zagen ook een strijdbaar NSV! dat op de gepaste tijd een spandoek ontrolde met de duidelijke boodschap: “Dit is de tijd: ga in het verzet!” Daarom ook dat we blij zijn dat we donderdag terug de straat op kunnen tijdens de NSV!-betoging in Leuven. Daar wordt ook gezongen, maar bovenal, daar wordt de strijd écht gevoerd! Tot dan!

[VIDEO] Debat tussen N-VA en Vlaams Belang

Gisterenavond vond in Edegem het eerste debat van 2016 plaats van De Debatclub. Door de N-VA en het Vlaams Belang recht tegenover elkaar te zetten, wist de organisatie dat de zaal eivol ging zitten en dat het debat voor het nodige vuurwerk zou zorgen. Barbara Pas, fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in de Kamer en Peter De Roover, fractievoorzitter voor de N-VA in de Kamer kruisten ruim een uur lang de degens met elkaar.

debat12016.png

Dat laatste zou eigenlijk niet mogen en dat was ook waar Barbara Pas het debat mee eindigde: “Enkele tientallen jaren geleden keek ik op naar mensen zoals u, Peter De Roover, die op VVB-meetings de onafhankelijkheid uitriepen. Vandaag de dag zit ik in een debat tegenover u, over diezelfde onafhankelijkheid…” Een pijnlijke conclusie die de rode draad vormde van het gehele debat.

Het debat behandelde in feite twee grote thema’s: het communautaire enerzijds en immigratie en asiel anderzijds. Over het communautaire, waar het debat mee begon op aansturen van moderator Lawrence Urbain, werd pas echt gediscussieerd tegen het einde van het debat. De eerste helft van het debat was eerder een over-en-weer gegoochel met realisaties op communautair vlak. De Roover benadrukte bij regelmaat dat er moet gekeken worden naar “wat kan gebeuren” en niet naar “wat zou moeten gebeuren”, iets waar men best kan inkomen.

Volgens het VB werd er tot op heden echter niets gerealiseerd, aangezien de N-VA het communautaire in de diepvriezer heeft gestoken, terwijl De Roover bleef benadrukken dat hun grootste realisatie het opzijschuiven van de PS is geweest. Volgens hem is het zelfs dankzij het VB geweest dat Di Rupo en de zijnen 25 jaar lang hebben kunnen regeren. Vanuit de zaal weerklonk dan ook geregeld de term “cordon sanitaire”, waarmee een deel van het publiek wilde aantonen dat “iemand opzijschuiven en dan zeggen dat ze niet willen meewerken niet correct is,” zoals Barbara Pas het samenvatte.

Het immigratiedebat zorgde voor een heropleving van het debat dat nu gevoerd werd op het scherpst van de snee. De twee fractievoorzitters waren aan elkaar gewaagd en dat zorgde voor veel reacties uit de zaal. De N-VA verweet het VB sloganeske taal en utopische beloftes en omgekeerd kreeg de grootste partij van Vlaanderen het verwijt niet daadkrachtig op te treden, eveneens veel te beloven, maar vooral weinig te realiseren.

Bij de slotvragen moest Pas haar mening geven over de nog steeds harde stijl van Filip Dewinter. Ze draaide niet rond de pot en zei dat het niet de stijl van de partij is, maar ze begreep wel de strategie van Dewinter om op die manier wél de media te halen en de boodschap te brengen, terwijl andere partijgenoten amper tot nooit aan bod komen omdat deze een meer fijnbesnaarde stijl hanteren, die duidelijk niet door de media gesmaakt wordt.

De slotvraag voor De Roover was duidelijk: “Wanneer de trend zich voortzet en bij de volgende Vlaamse verkiezingen behalen de N-VA en het Vlaams Belang samen de meerderheid, gaat die dan ook gevormd worden om de Vlaamse onafhankelijkheid te realiseren?” Het antwoord “Ja!” bleef uit, meer zelfs, De Roover draaide rond de pot om toch maar niet te moeten antwoorden. Het resultaat was opnieuw het gekende rondje “het is allemaal één grote geheime N-VA-strategie, die we u lekker niet gaan verklappen.”

Een echte winnaar van het debat kunnen we moeilijk aanduiden, maar de grote verliezer kennen we wel: de Vlaamse beweging stond erbij en keek ernaar. Het was bij momenten zelfs intriest om het communautaire debat te aanschouwen. Barbara Pas stelde op een gegeven ogenblik dat ze naast elkaar zouden moeten staan als kompanen en niet tegenover elkaar als kemphanen. Bekijk het debat hieronder en trek zelf uw conclusies.

Asiel en criminaliteit, de link die bewust in de doofpot wordt gestopt

Vandaag verscheen op de webstek van KVHV Antwerpen een opiniestuk over de rol van de Europese Commissie in het doodzwijgen van criminele feiten gepleegd door asielzoekers. Ook op ReAct haalden we al aan dat kritiek op de vreselijke incidenten in Keulen door de EU weggezet wordt als racisme. Als bewijs hiervoor toonden we videobeelden van de bewuste uitspraak (klik hier).

aem.jpg

Wanneer een – weliswaar politieke – studentenvereniging zich al uitspreekt over de manier waarop in de media en door de EU bericht wordt over de asielcrisis, dan weet je dat het stilaan 5 na 12 aan het worden is. We gaan de verhoudingen van het aantal KVHV’ers in de politieke partijen niet tegen het licht houden, maar wel stellen we vast dat een groot deel van deze pluralistische studenten zich stilaan begint te bekeren tot de meest rechtse partij van Vlaanderen.

Het feit dat onder andere een Bart De Wever (KVHV Leuven) steeds meer begint te vervreemden van zijn eigen radicale uitspraken over een aantal cruciale nationalistische basisthema’s, zal hier wellicht mee te maken hebben. Maar goed, wij moeten de rekening van de N-VA en van het KVHV – die voor alle duidelijkheid buiten enkele prominente ex-KVHV’ers geen voogdelijke link hebben – niet maken. Het is tenslotte aan beide organisaties om uit te maken hoe zij omgaan met het politieke debat en wat onze redactie betreft gaat hierbij de voorkeur uit naar de woorden én daden van het KVHV.

We citeren uit het opiniestuk van Michel Cardon op de webstek van KVHV Antwerpen: “De notulen documenteren een presentatie door Frans Timmermans, de vice-voorzitter van de Europese Commissie. De schandalige, criminele daden in Keulen op nieuwjaarsnacht waren volgens deze presentatie blijkbaar een kwestie van openbare orde en had niets te maken met de asiel- en vluchtelingencrisis. U leest het goed, een klein probleem met de openbare orde was kennelijk de oorzaak van al die aanrandingen in Duitsland.” Enigszins geïrriteerd maakt Cardon de volgende bemerking: “Met dit soort leiders zit u, het Europese volk, opgezadeld.

Tevens laakt de oud-KVHV’er de berichtgeving – of eerder het vakkundig verzwijgen – van de media en de politiekers met betrekking tot de criminele feiten die gepleegd worden door asielzoekers: “Wij leven niet in een democratie en uw terechte zorgen en opmerkingen ten opzichte van de vreemdeling wordt door dit soort politici met hun newspeak weggelachen.” En helaas moeten we Cardon daarin bijtreden.

Uit een persmededeling van het Vlaams Belang van afgelopen week vrijdag blijkt immers dat deze partij al sinds september vraagt om de cijfers – die wel degelijk bestaan! – vrij te geven van criminele daden gepleegd door asielzoekers: “Dat staatssecretaris Francken al sinds september 2015 weigert te antwoorden op een vraag van Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas om een oplijsting te geven van de asielincidenten sterkt ons enkel in deze overtuiging [dat dit soort misdaden bewust in de doofpot verdwijnt, nvdr.].”

Al deze feiten bijeen zouden het volk op straat moeten krijgen, of God betert een storm van protest doen veroorzaken op de sociale media. Michel Cardon besluit dan ook zijn opiniestuk (dat je hier volledig kan lezen) met een flinke schop tegen het kleinburgerlijke geweten: “de volgende keer dat hier een vrouw wordt aangerand, een kind wordt gemolesteerd of een terroristische aanslag wordt gepleegd door één van die vluchtelingen en u deed niets, maar dan ook werkelijk niets om hier tegen in opstand te komen, wel dan, dan bent ook u verantwoordelijk.

« Oudere berichten