Category Archives: FDF

UNIA-persverantwoordelijke knutselt wc-rol met Vlaams Belang-pamflet en toont het fier op Facebook

Wat krijgen we nu? De persman van UNIA die een wc-rol vasthoudt met een pamflet van het Vlaams Belang er omheen gerold. U kent UNIA wel, het vetgesubsidieerde orgaan van links dat er enkel en alleen op uit is om Vlamingen erop te wijzen dat ze blanke gepriviligeerde supremacisten zijn die zich nederig moeten gedragen tegenover alle minderheden die dit land telt.

Maar serieus nu, Michaël François, een kandidaat voor Défi, het voormalige Vlamingenhatende FDF van Olivier Maingain, toont zijn haat tegenover het Vlaams Belang middels een zelfgeknutselde Vlaams-Belang-wc-rol. Hij maakte er zelfs een filmpje mee voor op zijn Facebook. En deze man is dus de Franstalige contactpersoon van UNIA voor de persmensen. Maar nu hoor je zijn perscontacten niet, behalve dan bruzz.be.

mfidl2.png

Michaël François, dames en heren, de persverantwoordelijke van UNIA.

En UNIA, zijn werkgever dus, verwoordt hun strijdidealen nochtans erg duidelijk op hun pagina: “voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme”. Gelijke kansen, jazeker! Maar niet voor VB’ers dus. Die zijn voor UNIA iets minder gelijk dan de rest. Nochtans betaalden ook alle VB-kiezers mee aan de 37.316,52 euro subsidie die UNIA voor het werkjaar 2018 in ontvangst mocht nemen van de Vlaamse overheid. Of voor het totale kostenplaatje in 2017: “8,1 miljoen euro van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen.” (Cijfer afkomstig van hun eigen website.)

Waar zit PANO nu? Of de vrt in het algemeen?

mfidl.png

mfidl3.png

fmvu.png

Cyaankali voor het FDF. Et alors?

cyaankaliIn de zaal waar de Gentse N-VA op verkiezingszondag de uitslagen aan het volgen was, begonnen enkele studenten van het Gentse KVHV in de roes van overwinning die zich van hen had meester gemaakt en misschien ook wel in een roes van een andere aard, plots: ‘Cyaankali voor het FDF’ te scanderen. Een slogan die sinds het begin van de jaren zeventig steevast in Vlaamse betogingen te horen is geweest, zeg maar een evergreen van de Vlaamse manifestanten.

Er was in de zaal echter iemand aanwezig die in opdracht van de’ inquisitie der weldenkenden’ deze verdachte bijeenkomst scherp in het oog moest houden. Het ‘incident’ werd dan ook prompt, met de kwezelachtigheid die deze gazet eigen is, gerapporteerd in De Morgen. U weet wel de Osservatore Romano van de Linkse Kerk in Vlaanderen. Er zou een paar dagen later ook in Knack gewag van zijn gemaakt. Niets om verbaasd over te doen,iedereen weet dat die krant noch dat weekblad er zelfs maar enigszins kunnen van verdacht worden ter goeder trouw te zijn wanneer ze iets brengen dat van ver of dichtbij met de Vlaamse Beweging te maken heeft.

Ik zou er dan ook niet bij stil gestaan hebben, ware het niet dat ik vernomen heb dat een aantal mensen uit de beweging zich hier door hebben laten imponeren en op hun beurt afkeurend commentaar uitgebracht hebben. In die mate zelfs dat de studenten die de vreselijke ‘misdaad’ op hun geweten hebben even later deemoedig in een persmededeling tot bekentenissen zijn overgegaan en tegelijkertijd verzachtende omstandigheden hebben ingeroepen. Zijn wij nu een beweging van zachte treezebeezekes geworden?

Ik zou toch graag de aandacht van die mensen die een betuttelend vingertje hebben menen te moeten opsteken en ook die van de studenten die hier blijkbaar van onder de indruk zijn geweest, dat de slogan geen betrekking heeft op een snood plan om alle FDFers te vergiftigen maar louter en alleen een verwensing inhoudt tegen hun partij die zich vanaf haar prilste ontstaan als een racistische anti-Vlaamse politieke formatie heeft gedragen en steeds weer ongeremd en zonder complexen uiting heeft gegeven aan haar minachting voor al wat Vlaams is.

Ik herinner me nog de immense affiches waarop in Gotische letters te lezen stond: ‘Brüssel (met een umlaut dus) Vlaams, ça jamais!’. Zelfs een Wilfried Martens schreef in zijn memoires: ‘Een extremistische partij zoals het FDF kon niemand onverschillig laten. Vooral tijdens verkiezingsperiodes raakte men van Vlaamse kant onder de indruk van haar onverdraagzaamheid t.o.v. de Vlaamse Brusselaars en haar onbegrensde expansiedrang.’

Dat FDF is niet zo maar een politieke tegenstander. Het is doodgewoon een VIJAND en bijgevolg zal ik – althans alle journalisten van De Morgen ten spijt – CYAANKALI VOOR HET FDF blijven roepen.

TAK voert actie in Sint-Genesius-Rode

tak2Actievoerders van het Taal Aktie Komitee (TAK) hebben, na afloop van een communautair geladen gemeenteraad, actie gevoerd in Sint-Genesius-Rode. Aan de gevel van het gemeentehuis werd een spandoek bevestigd met daarop de slogan “Pacificatie na BHV? Vlaanderen opnieuw gefopt” (meteen een knipoog naar één van de gevoelige agendapunten). Aan de gevel en op de de vloer werden slogans aangebracht voor de afschaffing van de faciliteiten en voor het behoud van het Vlaams karakter van de zes in het algemeen en van Sint-Genesius-Rode in het bijzonder.

Dat Vlaams karakter staat,, zoals TAK reeds lang geleden voorspelde, meer dan ooit ter discussie. De beloofde pacificatie blijft zoals verwacht helemaal uit. De bewuste gemeenteraad in Sint-Genesius-Rode is exemplarisch.

TAK: “Georges Clerfayt – de voorganger van Olivier Maingain aan het hoofd van het FDF – wordt door de Franstaligen voorgedragen als ere-schepen. Gearges Clerfayt is de man die in 1992 alle (ALLE) Vlaamse politici betitelde als “Vlaams Blokkers die dat niet willen geweten hebben”. Hij beschuldigde Vlaanderen er ook van een nieuw Bosnisch Servië te worden (weliswaar op een zachte, homeopathische manier) en ontwaarde in Vlaanderen “de logica van de etnische zuiveringen”. Wij hadden gedacht dat een eretitel voor dergelijk man een brug te ver zou zijn geweest voor de bruggenbouwer die Pierre Rolin (burgemeester, cdH) beweert te zijn. Wij hebben ons schromelijk vergist.”

Daarnaast vond de meerderheid het ook nog eens nodig om inwoners van de gemeente in 4 talen uit te nodigen, om deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Onze bruggenbouwer vergeet hier even dat hij destijds benoemd raakte door plechtig te zweren de taalwet te zullen naleven. (hallo, kabinet Bourgeois?).

Tot slot springen de Franstaligen in de bres voor een aantal kinderopvangcentra in de gemeente. Zelfs na vijf jaar is de centrumverantwoordelijke er immers niet in geslaagd om een (bescheiden) niveau Nederalnds meester te worden en dus dreigen deze initiatieven nu subsidies mis te lopen. Wie kan bij zoveel “onrecht” onverschillig blijven.

Alle Franstalige partijen (ook zij die de “grote” communautaire vrede hebben afgesloten) blijven dus onverkort de rabiaat Franskiljonse trom roeren. Vlaamse politici die zich hierover verbazen zijn huichelaars, farizeeërs. TAK hoopt dat de Vlaamse kiezer over de nodige wijsheid beschikt om deze heren op 25 mei aanstaande de rekening voor te schotelen.

tak

tak3

tak4

tak2

tak1

OCMW gelden naar professionele(?) voetbalploeg

White_star_woluwe_fcStel, je hebt een professionele voetbalploeg, maar je hebt centjes tekort om de lonen te betalen. Stel de licentiecommissie legt je daarenboven ook nog eens een transferverbod op. Dan klop je toch gewoonweg bij het OCMW aan voor de nodige centjes! Onmogelijk? Volgens ons wel, maar toch is dàt het plan dat FDF-schepen Eric Bott (Sint-Lambrechts-Woluwe) in zijn hoofd heeft om voetbalclub White Star Woluwe te redden.

Vlaams Belang heeft ernstige bedenkingen bij deze plannen. “Het kan niet dat een OCMW, dat tot taak heeft de zwaksten in de samenleving te helpen, moet instaan voor de tekorten van een professionele voetbalploeg. Zeker niet omdat Olivier Maingain, burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, vorig jaar nog klaagde over de stijgende kosten van het OCMW, en de enorme impact ervan op de gemeentelijke begroting.”

Een reden temeer om deze plannen bizar te vinden is het feit dat de bewuste voetbalploeg grootse uitbreidingsplannen heeft: “De club kan niet ontkennen het verlangen te hebben om binnen de twee jaar de top van het Belgisch voetbal te kunnen halen. Met hulp van de gemeente Sint- Lambrechts-Woluwe, werken wij volop aan projecten op korte termijn, zoals de bouw van een nieuwe tribune met 3.000 zitplaatsen, ingerichte kleerkamers, ontspanningsruimte voor de eerste ploeg, cafetaria, een VIP-ruimte, en een media-lokaal. Deze projecten zouden van Royal White Star Woluwe definitied (sic) een elite club maken.”

De woorden “Met hulp van de gemeente Sint- Lambrechts-Woluwe” worden nu wel plots heel duidelijk! Met het behulp van de inwoners van die gemeente met andere woorden. Belastinggeld dat via het OCMW doorgesluisd wordt naar een professionele voetbalploeg… We hebben het laatste nog niet gezien vrezen we.

FDF-burgemeester: “het Vlaams-nationalisme is de kanker van België”

Didier GosuinDidier Gosuin zegt dat “het Vlaams-nationalisme de kanker van België” is. De man is voormalig minister binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, FDF’er, vroeger lid van MR en huidig burgemeester van Oudergem.

Hij deed deze onverbloemde uitspraak tijdens een vraaggesprek met Bel-RTL. “N-VA, die verlaagt? “Het is altijd goed nieuws dat nationalistische partijen achteruit gaan [tijdens een recente peiling, waar de N-VA  – vergeleken met de verkiezingen van 2010 – 3% zou zakken, nvdr.], maar als het Vlaams Belang op hetzelfde moment hetzelfde aantal procenten stijgt, dan denk ik dat er niets veranderd… Niemand wint hierbij. Het toont aan dat er een bijna nationalistische meerderheid bestaat in Vlaanderen. Echter, het Vlaamse-nationalisme is de kanker van België.”

Op de vaststelling dat 34% van de inwoners in België voor een splitsing van het land zou zijn reageert de FDF’er erg gepikeerd: “De vraag verbaast me, want het is hoegenaamd niet aan de orde! […] Stel geen idiote vragen, want dit is niet aan de orde! De stem van onafhankelijkheid is een doodlopende straat in België.”

De FDF zou met dit soort stellingen en uitspraken weleens mee aan de basis kunnen liggen van de splitsing van het land. Het is al eerder gezegd, maar het FDF zal het wel beter weten.

De kracht van de verandering?

‘En het cordon zelf. De N-VA zegt tegen het cordon te zijn, maar past het op de meest rigoureuze manier toe. Tot in het absurde. Als Siegfried Bracke op de Franstalige zender RTL moet antwoorden op de vraag van de journalist wie hij verkiest – Bruno Valkeniers of FDF-voorzitter Maingain – en Bracke antwoordt zonder verpinken “Olivier Maingain”, dan neem ik toch aan dat men binnen de Vlaamse Beweging toch ook even slikt, om het beschaafd te houden. Liever het FDF dan het Vlaams Belang dus. Is dat de kracht van de verandering?’ – (Joris Van Hauthem in een vraaggesprek met ‘Vlaams Belang Magazine’ van juni 2012)

Zonder commentaar…

Etnische kaart van Brussel, humor of realiteit?

In Brussel is heibel ontstaan door een alternatieve kaart van de Brusselse hoofdstad. De wijken werden onderverdeeld per ‘etniciteit’ en kregen destbetreffende namen mee. Zo heb je de wijk ‘Brussels Brooklyn’, ‘Little Turkistan’, de ‘Polish Corner’, het ‘Quartier Flamand’, ‘Brussels Manhattan’, ‘Vibe-City’, ‘Gay Brussels’ en ga zo maar door. De gebieden buiten Brussel worden ‘Urban Pajottenland’ genoemd. Wat denkt u? Een campagnestunt van het Vlaams Belang? U vergist zich! Meer informatie

« Oudere berichten