Category Archives: Immigratie en asiel

[BREKEND] Opnieuw aanslag in Frankrijk: soldaten aangereden, gelukkig zonder gewonden, de mogelijke dader zou gearresteerd zijn in Grenoble

Amper zes (6!) dagen na de dodelijke islamitische aanslag in Frankrijk is het vandaag opnieuw prijs. Vlakbij de legerkazerne van Varces-Allières-et-Risset, dat behoort tot het Franse departement Isère, reed een man in op enkele militairen. Daarbij vielen volgens bronnen gelukkig geen gewonden. Hij schold de militairen in het Arabisch uit en vluchtte weg. Een mogelijke dader werd gearresteerd in Grenoble.

cv.png

De kazerne in Varces waar de aangereden soldaten gestationeerd zijn.

Herinner u de beelden van de grensoverschrijdende solidariteitsbetuigingen aan de afgeslachte Franse agent vorige week. Een terecht eerbetoon voor dit slachtoffer van de islamterreur, maar opnieuw parels voor de zwijnen, zo blijkt nu. Een krachtdadig beleid is nodig. Nu! Grenzen potdicht, uitwijzing van alle illegalen en afgewezen azielzoekers, geen aanvaarding van terugkerende ‘Syriëstrijders’, sluiten van moskeeën totdat glashelder is wie er achter schuilgaat en wie sponsort, enzovoorts …

Meer details tot nog toe:

De militairen van het ’93ste bergregiment artillerie’ die vandaag doelwit waren van de aanslag waren aan hun ochtendjogging bezig. Toen ze de wagen in volle vaart op hen zagen afkomen, sprongen ze weg in een greppel naast de weg. Dit heeft zonder enige twijfel hun leven gered.

Volgens een videoverslag van BFMtv.com zou het om een Arabisch sprekende man gaan. De aanslag vond plaats tussen 8.30u en 9.00 uur. Om 8.15u had de man al een groepje van een 6-tal militairen in het Arabisch uitgescholden. De aangereden groep militairen werd ook eerst uitgescholden, maar de soldaten verloren de man vervolgens uit het oog. Daarna reed hij op hen in.

Bekijk hier het filmpje van BFWtv.

Naast de chauffeur mét baard zou er ook een vrouw in de wagen gezeten hebben. De gebruikte wagen betreft blijkbaar een gestolen Peugeot 208.

De burgemeester van Varces-Allières-et-Risset heeft de scholen en kinderdagverblijven opgeroepen om de deuren gesloten te houden. Alle kinderen moeten binnenblijven voor hun veiligheid met andere woorden.

De gevestigde media schreeuwen uit “dat het nog te vroeg is om een oordeel te vellen over de motieven van de dader…!” Ons oordeel: terrorisme.

In Grenoble zou een verdachte gearresteerd zijn door de politie.

cv2.png

cv3.png

We wachten uiteraard op meer details van de mislukte aanslag vandaag in Frankrijk en vullen het hier aan. Tot gauw!

 

Roeselare: niet minder dan 509 van de 574 nieuwe inwoners in 2017 is vreemdeling

jvr.pngRoeselare, de stad van Albrecht Rodenbach, Reimond Tollenaere, Guido Gezelle en Hugo Verriest. Maar dat is stilaan écht geschiedenis. Sinds 2007 zijn de socialisten er mee aan de macht en na de verkiezingen van 2012 kwamen de brulkikkers van Groen! erbij. En dat heeft gevolgen voor de bevolkingstoename van de aloude, historische West-Vlaamse stad.

Een bevolkingstoename hoeft op zich geen probleem te heten, maar wanneer de Vlaamse inwoners worden vervangen door vreemdelingen, dan mag moet er stilaan aan de bel getrokken worden. Even de naakte cijfers erbij halen. Deze komen uit onverdachte bron, namelijk het jaarverslag van Roeselare aangaande de bevolkingscijfers.

Wat blijkt? Van de 574 nieuwe Roeselarenaars in 2017 zijn er niet minder dan 509 van vreemde origine. Dat brengt het totaal op 5156 inwoners zonder de Belgische nationaliteit. De grootste groep daarvan zijn de Roemenen met een aandeel van 1591 gedomicilieerden. Onderaan dit artikel vind je de volledige tabel met vreemdelingen in Roeselare zonder Belgische identiteitskaart. De Roeselarenaars met die identiteitskaart, maar eveneens van vreemde oorsprong, werden hierin niet opgenomen.

En hoe zat dat dan in 2016? Niet veel beter, zo blijkt. 697 nieuwe inwoners waarvan 574 vreemdelingen. Op twee jaar tijd kreeg de stad van 62.212 inwoners er dus meer dan 1000 vreemdelingen bij. Daar mag je gerust het linkse stadsbestuur voor bedanken. Of afstraffen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. De toekomstkeuze ligt bij jou, de burger!

jvr2.png

Van de 574 nieuwe Roeselarenaars in 2017 zijn er niet minder dan 509 van vreemde origine. Hierboven het totaal aantal vreemdelingen in Roeselare op 1 januari 2018.

jvr.png

In Nederland en Vlaanderen massaal Turkse oorlogspropaganda verspreid

Afgelopen week ontvingen in Nederland duizenden huishoudens een boekje met als titel ‘De verraderlijkheid en wreedheid van de PKK’ op de deurmat. Eerder was dit boek ook massaal in een aantal Vlaamse steden verspreid. Adnan Oktar, de schrijver van het boek, woont in Turkije en daar zit ook de verantwoordelijke uitgeverij. Onduidelijk is nog altijd wie of welke organisatie de boekjes zo massaal heeft verspreid, een behoorlijk omvangrijk project, want het zou naar schatting gaan om tienduizenden boekjes. Het werd zeker in en rondom de drie grote steden, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam verspreid.

Op de sociale media valt te lezen dat mensen verontwaardigd zijn over het boek en de agressieve boodschap. Politici lijken vooral angst te hebben voor oplopende spanningen tussen Koerden en Turken. Deze geïmporteerde spanningen zijn de afgelopen tijd wederom opgelaaid. Dit heeft van doen met de ‘Operatie Olijftak’ een militaire actie van het Turks leger in het noordoosten van Syrië in de regio Afrin. Deze is gericht tegen Koerdische milities. De inval is zaterdag 20 januari 2018 begonnen met een luchtaanval met 3 F16’s en loopt momenteel nog.

Het boekje is tegen de Koerdische partij PKK gericht. De PKK, die als politieke partij in Turkije verboden werd, wordt beschreven als een bloeddorstige partij. Verder staat het vol met islamitische loftuitingen en wordt de evolutietheorie een mislukking genoemd. In Nederland heeft inmiddels Kamerlid Bente Becker van de VVD vragen aan de regering gesteld. In Vlaanderen kwam Voorpost met een tegenactie.

Schriftelijke vragen over de verspreiding van Turkse pamfletten

Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Grote commotie over in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK”

1. Bent u bekend met het bericht ‘Grote commotie over in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK’?1

2. Is bij u bekend wie dit pamflet heeft opgesteld en verspreid heeft onder huishoudens in onder andere Rijswijk, Delft en Rotterdam?

3. Heeft u ook vernomen dat hetzelfde pamflet in Antwerpen rondgedeeld is en dat de Belgische politie een onderzoek ingesteld heeft? Bent u voornemens hierover in gesprek te gaan met uw Belgische collega?

4. Is bekend met welke binnenlandse en/of buitenlandse middelen dit pamflet gefinancierd is? Zo niet, bent u voornemens dit te onderzoeken? Zo ja, ziet u aanleiding om hier verdere stappen op te ondernemen?

5. Bent u met de VVD fractie van mening dat het zorgelijk is dat Turkse propaganda hier van deur tot deur wordt verspreid? Bent u daarnaast van mening dat Nederland niet de plek is voor politieke campagnes uit andere landen? Wordt bezien of er stappen genomen kunnen worden om dit tegen te gaan?

6. Ziet u aanleiding om onderzoek te doen naar de inhoud van het pamflet? In hoeverre bevat dit pamflet strafbare uitingen? Als die er zijn, welke acties worden daar dan op ondernomen?

7. Heeft u redenen om aan te nemen dat de verspreiding van dit pamflet tot een extra risico kan leiden voor het ontstaan van ongeregeldheden tussen Turken en Koerden in Nederland? Zo ja, hoe wordt hier op geanticipeerd? Ziet u ook breder mogelijkheden om te voorkomen dat Turkse spanningen naar Nederland worden geïmporteerd?

Voorpost ageert tegen Turkse propaganda

De Turkse publicist Adnar Oktar, bekend als antiwesters, homofoob, sekteleider en seksgoeroe schreef het boekje ‘De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK’ en werd in duizenden brievenbussen verspreid afgelopen weekeinde.

Met de verspreiding van dit boekje wordt nogmaals bewezen dat een escalatie tussen Turken en Koerden op ons grondgebied niet ver af is. Het is niet de eerste keer dat er in Europa conflicten worden uitgevochten door bevolkingsgroepen uit oorlogsgebieden die steeds weer voor problemen zorgen.

Wie de Turkse geschiedenis overschouwt ziet veel dramatische gebeurtenissen, te veel om op te noemen. Vandaag de dag zijn de duistere praktijken uit de jonge republiek Turkije nog steeds schering en inslag. Nog geen drie jaar geleden werden verschillende Koerdische dorpen en steden in Turkije van de kaart geveegd door Turks militair ingrijpen.

De EU wist ervan, maar verkoos te focussen op de vluchtelingencrisis en het akkoord die het met het Turkse regime sloot, namelijk de visumvrijheid voor de Turken.
De visumvrijheid wil Erdogan gebruiken om honderdduizenden Koerden in Europa te dumpen. Daarmee verliezen de Koerden niet enkel hun vaderland maar zal ook de burgeroorlog tussen de Turken en Koerden naar onze straten geïmporteerd worden.

Turkije uit Europa en sluit de grenzen!

Voorpost in actie tegen illegaliteit Hoek van Holland

De afgelopen maanden is de actiegroep Voorpost actiever bezig in de regio Rotterdam en specifiek Hoek van Holland, vanwege de overlast en de aanwezigheid van illegale migranten daar. Men patrouilleert er met regelmaat om illegalen op te sporen en deze over te dragen aan de autoriteiten. Voorpost heeft zich in het verleden ook al met grote zorg uitgelaten over de in haar ogen negatieve gevolgen voor de maatschappij, wanneer illegale migranten van de overheid volledige bewegingsruimte krijgen en niet worden opgesloten.

Vanwege deze actie en de redenen van de organisatie om zich hiermee bezig te houden, mocht ReAct enkele vragen stellen aan de woordvoerder Florens van der Kooi van Voorpost Nederland. Het gesprek kunt u hieronder in audio-formaat beluisteren.

Persbericht van de nationalistische actiegroep Voorpost op 17 december 2017;

De heel-Nederlandse actiegroep Voorpost patrouilleert regelmatig in en rond Hoek van Holland op zoek naar illegalen. Daarmee doet Voorpost wat de Nederlandse overheid veel te weinig doet: het opsporen van illegale immigratie.

De illegalen proberen op één van de veerboten naar Engeland te geraken door over het hek van de terminal te klimmen of mee te liften in de laadruimte van een vrachtwagen. Hun kans daartoe wachten ze af in de duinen van Hoek van Holland waar nog een aantal oude bunkers zijn. Ideaal om te overnachten. Regelmatig treft Voorpost kledingstukken, etensresten en papieren in vreemde talen aan. Zodra Voorpost illegalen signaleert wordt de politie ingeschakeld.

Door met regelmaat actief te zijn in Hoek van Holland raakt Voorpost vertrouwd met de omgeving. In het voorjaar van 2017 was er een sterke stijging van het aantal illegalen. Na een lichte daling in het najaar signaleren buurtbewoners nu weer een stijging van het aantal immigranten. Voor Voorpost is dit onaanvaardbaar. Met een nieuw linksliberaal kabinet in Den Haag en met de pro-immigratiehouding op de afgelopen EU-top in Brussel is niet te verwachten dat er krachtig tegen illegaliteit zal worden opgetreden. De verwachting bij deskundigen is dat de stroom illegalen in het Rotterdamse havengebied weer fors zal toenemen. Alle signalen staan op rood. Voorpost is er in ieder geval klaar voor! Voorpost is op straat als de politiek verzaakt!

Illegaliteit = criminaliteit

[VIDEO] Bulgarije onmachtig tegen invasie van gelukzoekers, nationalisten komen in actie

Op het moment lijkt Bulgarije het grootste slachtoffer te zijn van de ongecontroleerde immigratie-invasie. Het armste land van de Europese Unie, dat zich aan de oostgrens van de Unie bevindt en een grens met Turkije deelt, is nu de toegangspoort voor gelukszoekers geworden. De Bulgaarse regering is echter onmachtig om zich tegen een dergelijke golf van mensen te verweren en deze tegen te houden. De burgers organiseren zich echter meer en meer om een einde te maken aan de invasie en de ongewenste gelukszoekers terug te sturen.

Na de Arabische lente en het sluiten van de Balkan-route heeft de immigratieroute zich vrij snel naar Bulgarije verplaatst. De gelukszoekers zijn voornamelijk afkomstig vanuit Turkije. Een hekwerk van 30 kilometer lang is door de regering opgetrokken in 2014 en er zijn wat grenswachten gestationeerd, maar dat is nauwelijks een barrière. De mogelijkheden om de grens over te steken blijven legio. De asielaanvragen zijn enorm gestegen in 2015 en 2016. De statistieken van de aanvragers tonen dat het vooral alleen reizende mannen met islamitische achtergrond zijn uit Afghanistan, Irak, Syrië en Pakistan.

Tegenover deze grote invasie van gelukszoekers, komen de mannen van de nationalistische beweging Shipka in actie. Ze organiseren zich om de grens te bewaken en het land te beschermen. Ze trainen in de vechtsporten en houden illegalen aan als ze hen tegenkomen, om ze vervolgens over te dragen aan de autoriteiten of zelf de grens over te zetten. De mannen van Skipak zijn allemaal vrijwilligers, bekijk hieronder een kort verslag van de groep. (Engelstalig)

Geen megamoskee in Antwerpen-Noord, Filip Dewinter: “Gelukt! Oppositie werkt!”

Vlaams Belang-fractieleider in Antwerpen Filip Dewinter is in zijn nopjes: “Gelukt! Vlaams Belang Antwerpen haalt slag thuis en wint moskee-gevecht! Bart De Wever gaat in op VB-eis en koopt moskeesite. Oppositie voeren werkt…” Het gaat over het voormalige postgebouw in Antwerpen-Noord waar de moslimpjes een moskee planden van bijna 4000 vierkante metertjes groot. Die dromen kunnen ze nu opbergen, want ’t Stad maakt gebruik van het voorkooprecht en plant nu zélf de aankoop van het gebouw. N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud wil er namelijk een kinderdagverblijf in onderbrengen. Probleem van de baan? Niet als we opnieuw Filip Dewinter mogen geloven die even na zijn euforische berichtje ‘Islamwatch‘ retweette: “Benefiet Marokkaanse moslims aankoop supermoskee gaat gewoon door ondanks aankoop moskeesite door stadsbestuur. Andere locatie?” Want het bewuste foldertje dat verdeeld werd door haat- en andere baardmansen en waar heel de heisa mee begonnen is, toont als locatie voor de grootste moskee van de Koekenstad nog steeds de foto’s van het postgebouw. Afwachten dus.

fam.jpg

Génération Identitaire: 40.000 euro boete, 5 jaar burgerrechten kwijt en gevangenisstraf

Op 20 oktober berichtten we al dat militanten van ‘Génération Identitaire’ zich voor de strafrechtbank van Poitiers dienden te verantwoorden.  (De ‘booswichten’ hadden 5 jaar (!) voordien een moskee bezet in de stad die naambekendheid verwierf door Karel Martel. Een zeventigtal militanten hadden toen post gevat op het dak van bewuste moskee. De actie vond veel weerklank in de ‘geshockeerde’ leugenmedia.

giu.jpg

Na deze onschuldige en geweldloze actie vond het parket het nodig om deze jongeren te vervolgen. Ook l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), gelinkt aan de terroristische Moslimbroeders van Egypte en Saoedi-Arabië, diende toen klacht in.

Gisteren viel het verdict voor Maxime, Damien, Benoit, Julien en Alban. Ze werden alle vijf bedacht met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar, 40.000 euro boete en 5 jaar ontzetting uit hun burgerrechten. Lees het nog eens en laat het goed tot u doordringen!

  • een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar
  • 40.000 euro boete
  • 5 jaar ontzetting uit hun burgerrechten

Gerevolteerd door dit vonnis, beslisten de advocaten, onder wie de briljante strafpleiter Frédéric Pichon, om onmiddellijk beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak. Ze doen er alles aan om nationalisten het zwijgen op te leggen. Ze zijn als de dood wanneer identitairen de vinger op de stinkende wonde leggen,” wist Mter Pichon bij de start van het proces te vertellen.

TEKEN HIER DE PETITIE TEGEN DE UITSPRAAK

Op 20 oktober schreven we het volgende: ‘Op de vraag of Pichon nog vertrouwen had in de Franse justitie, antwoordde hij: Wanneer ik twintig jaar geleden mijn eed als jong advocaat aflegde, vertelde een oudere collega – een  oud weerstander, afkomstig uit Corsica – het volgende: ‘Alleen imbecielen hebben onvoorwaardelijk vertrouwen in het gerecht van hun land!’ Moet ik daar iets aan toevoegen?”‘ 

Inderdaad, daar moeten we niets aan toevoegen. Het bewijs werd gisteren geleverd. Bekijk hier een toespraak van Frédéric Pichon in Rungis:

Steun Génération Identitaire:
https://generationidentitaire.org/soutenir

« Oudere berichten