Category Archives: Duitsland

Linksen in Keulen: “Carnaval is racisme en stereotypering” – ook Voil Janetten onder vuur

Dit weekeinde wordt her en der uitbundig carnaval gevierd, in sommige gemeenten zijn de carnavalsstoeten al voorbijgetrokken. Maar in anti-Zwarte Piettijden voel je het al aankomen: ook carnaval loopt over van racisme en stereotyperingen. Dat eerste durven we te betwijfelen, dat tweede is nét datgene waar carnaval om gaat: lachen met de zaken die de actualiteit beroeren.

In Keulen is er echter een campagne van start gegaan tegen dat zogenaamde racisme tijdens carnaval. Enkele verenigingen en organisaties tegen racisme en discriminatie en ook de extreem-linkse partij Die Linke vinden dat je je niet langer mag verkleden als indiaan, Zulu, moslimterrorist, buikdanseres, voil janet of Aziaat. Met de slogan ‘Ik ben geen kostuum’ vervuilen deze verzuurden de komende dagen het Keulse straatbeeld met affiches die – als je het ons vraagt – net de stereotypen in de verf zetten.

Geniet van het carnavalweekeinde, dat gaan wij ook doen! Zolang de zotte linksmenschen uit Keulen de bekrompen geesten in Vlaanderen maar niet op ideeën brengen…

c3c2c4c5c1c6.jpg

Liever een IS-terrorist dan een fascist: heldenstatus kwijt na opduiken ‘foute’ foto’s

Na de aanslag in Berlijn op een Kerstmarkt vluchtte dader Anis Amri via een aantal Europese landen, waaronder België, tot in Italië. Tijdens een routinecontrole in de buurt van Milaan werd hij tenslotte doodgeschoten door de Italiaanse politieagent Luca Scatà. De man werd terecht geëerd als een held en zelfs Berlijn had de intentie om hem als dusdanig te eren. Totdat er een foto opdook die van deze ‘hero’ plots een ‘zero’ maakte…

mvbmc.png

De Tunesische islamterrorist Anis Amri die in Berlijn met een vrachtwagen op een Kerstmarkt inreed en vervolgens na een heuse citytrip door Europa werd doodgeschoten in de omgeving van Milaan.

Het zal je maar overkomen, oog in oog staan met een terrorist en hem na een vuurgevecht kunnen uitschakelen. De hele wereld – de (radicale) islamwereld even buiten beschouwing gelaten – is je hiervoor eeuwig dankbaar. Maar dat ‘eeuwig’ veranderde plots in ‘tijdelijk’. De agent in kwestie blijkt immers de ‘verkeerde’ politieke opvattingen te hebben. Hij steekt in zijn privé immers niet onder stoelen en banken dat hij fan is van de ‘jaren ’30’ en van de Italiaanse Sociale Republiek van Benito Mussolini. Zo dook er een foto op waarop hij te zien is met een gestrekte rechterarm.

ihef.jpg

De helden die IS-terrorist Anis Amri wisten tegen te houden en doodschoten, zijn na het opduiken van onder andere deze foto plots geen helden meer. Duitsland trekt zelfs hun medailles in die ze zouden ontvangen voor hun heldendaad.

Ook zijn collega Christian Movio, die samen met Luca de moordende IS-terrorist tegenhield, heeft het vlaggen. Zo postte hij ooit een foto van een Cola-flesje dat gepersonaliseerd was met het opschrift ‘Adolf’. Dit had hij gekregen van Luca en hij plaatste bij de foto dan ook de opmerking ‘Thanks bro!’. Een terrorist tegenhouden en vervolgens neerschieten maakt je een held, maar wanneer blijkt dat je een voorliefde hebt voor het fascisme, dan ben je plots zelf een stuk uitschot voor de politiek-correcte meute.

De medailles die de helden zouden ontvangen van Duitsland werden dan ook ingetrokken. “En geheel terecht!” zo vindt de Duitse partij CSU waar Angela Merkel toe behoort. Of anders gesteld: liever islamterroristen dan neo-fascisten…

NPD wint verbodsproces in Karlsruhe en wordt bijgevolg niet verboden

In Karlsruhe heeft het Duitse Grondwettelijk Hof het verbodsproces tegen de Duitse nationalistische partij NPD afgesloten met een klinkende overwinning voor die laatste. De partij wordt niet verboden: de grondwettelijk gestelde voorwaarden daarvoor zijn niet vervuld, zo klonk het vanmorgen. Pijnlijk voor de Duitse traditionele politiek, zeker als je weet dat een CDU-politicus gisteren nog verklaarde dat hij er ‘zeker’ van was dat de NPD zou verboden worden…

NPD vrijuit in Karlsruhe

Waar diverse waarnemers verwachtten dat het Grondwettelijk Hof de NPD zou vrijspreken wegens ‘betekenisloosheid’ gebeurde dat niet: het Hof verklaarde integendeel, dat de NPD er niet toe overgaat de grondwettelijke democratische orde te bedreigen, omdat alle aantijgingen tegen de partij inzake gebruik van geweld ongegrond zijn. Omdat de partij niet betrokken is bij aanslagen tegen asielcentra en omdat de partij hoegenaamd geen ‘nationale bevrijdde zones’ creëert waar andersdenkenden zouden geïntimideerd worden. Zelden werd in zo korte tijd zoveel hysterische propaganda van tafel geveegd.

Was het dan een volledige triomf voor NPD?  Ja, want men gaat vrijuit. Neen, omdat het Grondwettelijk Hof de andere partijen toch iets moest geven om hen tevreden te stellen. En dus werd in het vonnis kompleet overbodig een lang politiek betoog opgenomen, waarbij het ganse programma van de NPD als ‘strijdig met de Grondwet’ wordt veroordeeld: spreken over ‘de Duitse volksgemeenschap’ is strijdig met de ‘menselijke waardigheid’ van niet-Duitsers en dus racistisch, zelfs spreken over zoiets als ‘volk’ is verdacht (want maakt een individu ondergeschikt aan een volksgemeenschap en dat moeten we niet willen), pleiten tegen de multikul is het voorbereiden van een deportatieprogramma voor miljoenen mensen en ‘en passant’ is de NPD ook nog ‘antisemistisch’ (ook al werd daarvan nauwelijks een voorbeeld gegeven) en uiteraard ‘verwant aan het nationaal-socialisme’. Dat laatste zou o.a. zelfs blijken uit… de liedjes die ze zingen. Tja.

Ook al werd de NPD niet verboden en zijn het dus de traditionele politiek en leugenpers die een zware nederlaag lijden, men mag er zeker van zijn, dat zij uitsluitend zullen focussen op dit louter politieke ballast in het vonnis en niet op de essentie: de vrijspraak. Graag brengen we jullie in exclusiviteit deze beelden uit Karlsruhe. Videobeelden en reacties volgen morgen.

 

Merkel kreeg een eredoctoraat en dit zijn de redenen waarom dat geheel onterecht is

lvtm.jpgEr was de voorbije dagen (terecht) heel wat commotie over het eredoctoraat dat Angela Merkel ontvangen heeft van de KULeuven en de Universiteit van Gent. Naast de kritiek op het vluchtelingenbeleid van ‘Mutti Merkel’ zijn er echter nog een resem andere redenen waarom de toekenning van dat eredoctoraat volledig ongepast is.

Het Europees beleid waar zij al jaren de sterke vrouw achter is, heeft bij brede lagen van de bevolking voor diepe ontevredenheid gezorgd. In 2005 keurden de Fransen en de Nederlanders bijvoorbeeld de Europese grondwet af in een referendum. De weggestemde grondwet werd enkele jaren later echter gewoon doorgedrukt. En toen de Ieren ook dat verdrag in 2008 in een referendum afkeurden werd er niet geluisterd.

Maar wat de uitkomst van deze referenda ook was, de leiders van de Europese Unie duwden gewoon door, met Angela Merkel op kop. De grondwet was immers nodig om lidstaten beter te kunnen dwingen om het Duitse model van bezuinigingen, loonmatigingen en flexi-jobs toe te passen.

Voor de meerderheid van de Europeanen betekent de Europese Unie van Merkel mini-jobs, loonmatigingen, verhoging van de pensioenleeftijd, verhoging van de prijzen, besparingen en toenemende armoede. Tegelijkertijd komen er elke maand nieuwe schandalen de kop opsteken over de verwevenheid tussen de grootbanken en de Europese Commissie. Zo is José Manuel Barosso meteen na zijn mandaat als voorzitter van de Europese Commissie gaan werken voor Goldman Sachs. Jawel, de bank die de begroting van Griekenland heeft helpen vervalsen en die Barosso had aangeraden om het Griekse volk hiervoor te laten opdraaien…

Herinner u de gigantische protesten van de Griekse bevolking tegenover het opgelegde besparingsbeleid van de Trojka (Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds). De besparingen raakten vooral de gewone man in de straat, met derdewereldtoestanden tot gevolg, terwijl de rijke rederijen vrijuit konden gaan.

De afkeer van de Europese politieke kaste werd de voorbije jaren steeds groter, nu die zichzelf bedient met toplonen, overgangspremies en dubieuze connecties met de zakenwereld, terwijl ze de rest van de bevolking dwingt de broeksriem aan te spannen. De Europese burger is daar zeer terecht kwaad en ontstemd over.

Uiteindelijk kan men maar tot één enkele conclusie komen: op alle gebieden heeft het beleid van Merkel Europa onrechtvaardiger, gevaarlijker en armer gemaakt. Helaas zullen u, ik en de komende generaties de zware rekening moeten betalen!

Lid Raad van Bestuur UGent geeft rector lik op stuk: “Merkel verdeelt Europa!”

Gisteren kende de universiteiten van Gent en Leuven een eredoctoraat toe aan de bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel. Het was een vreemde keuze om een zittend politica een doctoraat te overhandigen. Het doet op zijn minst vermoeden dat er een politieke voorkeur uitgaat van beide rectoraten. Vandaag bereikte ons een tegenreactie van iemand van de Raad van Bestuur van de UGent.

mkkt.jpg

Rechtenstudent en KVHV’er Dries Van Langenhove, die verkozen geraakte als Studentenvertegenwoordiger en in die hoedanigheid alle studenten vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur van UGent, nam het niet dat dit eredoctoraat als een nietszeggend vodje papier en zonder de breedgedragen steun van de studenten, werd weggeschonken aan iemand die de verwezenlijking van de multicultuur en de vervanging van de Europese burgers door niet-Europese vreemdelingen tot haar Heilige Oorlog heeft gemaakt.

Hij verwoordt zijn tussenkomst vanavond voor de Raad van Bestuur als volgt: “Tot ongenoegen van de voorzitter, die me voortdurend onderbrak, maakte ik zonet gebruik van mijn mandaat in de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent om de raadsleden duidelijk te maken dat een zeer groot deel van de studenten en alumni het niet eens zijn met de beslissing om een eredoctoraat uit te reiken aan Angela Merkel. Ik ben verkozen om de studenten te vertegenwoordigen en mijn mond open te doen en dat zal ik blijven doen, ook als het mij boze blikken oplevert.

Proficiat Dries! Onze steun heb je!

‘Merkel moet weg’ op spandoeken over de Vlaamse autostrades en invalswegen

Donderdag komt ieder weldenkend persoon de straat op om te protesteren tegen de uitreiking van een eredoctoraat van de universiteiten van Gent en Leuven aan de bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel. De militanten van Voorpost hebben niet gewacht tot donderdag en zijn tijdens de nacht van zondag op maandag al op stap geweest om her en der spandoeken op te hangen met een duidelijk boodschap aan het adres van Merkel.

bav6.jpg

Voorpost is één van de vele nationalistische verenigingen die oproepen om donderdag de ongepaste hoogdag voor Merkel op te vrolijken met acties allerhande. Afgelopen nacht hebben de Heel-Nederlandse militanten – of hun kaboutertjes, wie zal het zeggen? – over een aantal drukke wegen spandoeken opgehangen met de boodschap ‘Merkel moet weg’. Uiteraard een rechtstreekse verwijzing naar en vertaling van de Duitse eis om vervanging van Merkel als staatshoofd van onze Oosterburen.

Meer over de actie lees je door hier te klikken. Hieronder alvast een voorsmaakje van wat er donderdag te wachten staat.

bavbav2bav4bav3bav5

Verdachte aanslag Berlijn legde 1000 km af zonder controle, wat met onze veiligheid?

De man die hoogstwaarschijnlijk de dader is van de aanslag op een Kerstmarkt in Berlijn is doodgeschoten in de nabije omgeving van Milaan. Mooi. maar daarbij stellen we ons enkele vragen natuurlijk, want dit feit toont enkele zaken aan die angstaanjagend zijn.

abmn.jpg

Een onderzoeker doet de eerste vaststellingen na de aanslag in Berlijn. Pas de dag nadien volgt een echt sporenonderzoek. De dader is ondertussen al lang gevlucht.

Even de feiten kort op een rijtje. Op 19 december december rijdt een vrachtwagen tegen hoge snelheid in op een grote Kerstmarkt in Berlijn. Er vallen 12 doden en heel wat gewonden. De dader weet te vluchten en laat in de vrachtwagen de gekidnapte en doodgeschoten Poolse chauffeur achter.

Het Duitse gerecht arresteert iemand, een vluchteling, maar wacht tot de dag erop om dan pas een sporenonderzoek uit te voeren in de vrachtwagen. De gearresteerde vluchteling wordt daarna vrijgelaten wegens gebrek aan bewijzen, om vervolgens spoorloos te verdwijnen. Identiteitspapieren van de vermoedelijke dader worden gevonden tijdens het uitgestelde sporenonderzoek. Ondertussen is men bijna 12 uur later.

De Tunesiër naar wie men op zoek is blijkt gevolgd te worden door het gerecht… wegens vermoedens van terroristische banden en na zelf te hebben aangegeven dat hij zelfmoordterrorist wil worden. Telefoontaps zouden dit bewijzen. Een moskee wordt met veel show binnengevallen en de inval wordt breed uitgesmeerd in de media. Niemand kijkt de andere richting uit.

En vanmorgen wordt bij een routinecontrole, op puur geluk dus, de vermoedelijk terrorist aangetroffen, roept hij ‘Allahu Akbar’, wil hij een wapen pakken en wordt hij doodgeschoten door de moedige politieagenten, waarvan er één door het vuurgevecht gewond geraakt aan de schouder.

Ergo.

  • Waarom wachtte men bijna 10 uur om een sporenonderzoek uit te voeren in de vrachtwagen?
  • Waarom lagen de identiteitspapieren van de vermoedelijke dader nog in de vrachtwagen?
  • Waar is de eerste gearresteerde? Wordt hij nog gezocht?
  • Hoe kan het dat iemand die gezocht werd door het Duitse gerecht zonder problemen Duitsland kon verlaten?
  • En hoe kan het dat hij al enkele andere staatsgrenzen kon oversteken zonder gepakt te worden?

Op de eerste vragen kunnen we geen antwoord geven, maar de laatste twee vragen zijn waarschijnlijk simpel: het wachten op het sporenonderzoek duurde ongeveer 10 uur. Op 10 uur ben je met de wagen in … Milaan. Dit zaakje stinkt en kraakt langs alle kanten. Er gebeuren zaken waar wij niet van op de hoogte zijn en nooit zullen zijn. En dan verschieten de EU-leiders ervan dat de mensen, het Volk, geen vertrouwen meer hebben in de huidige politieke kaste… Wereldvreemd!

« Oudere berichten Recent Entries »