Category Archives: Rechts Actueel – Re.Act

Wim Maes-herdenking in Brasschaat: sereen en strijdvaardig!

Gisteren vond in Brasschaat de herdenking van Wim Maes plaats. Honderd aanwezigen eerden de Antwerpse oud-VMO-leider. Onze conclusie: het actieve Vlaams-nationalisme is nog steeds springlevend en dit mede door mensen zoals Wim Maes.

ReAct organiseerde samen met Voorpost deze herdenking. We zijn – stiekem – apetrots dat we op amper enkele weken tijd een honderdtal nationalistische (oud-)militanten in Brasschaat op het appèl kregen. Zelfs de weergoden waren ons goed gezind, al waren de jassen en sjaals geen overbodige luxe.

wm2

De namiddag begon met een plechtig eerbetoon aan de laatste rustplaats van Wim Maes. Elke Heylen loodste ons poëtisch doorheen het gebeuren, ook nadien in de zaal. Luc Vermeulen leidde de herdenking in met een begroeting van de aanwezigen. Onder hen oud-strijders van de VMO van Bob en Wim Maes, maar ook van de latere VMO van Bert Eriksson, veel Voorposters uit alle uithoeken van Vlaanderen en verschillende Vlaams Belang- en N-VA-mandatarissen.

Na de voormalige actieleider van Voorpost was het aan gastspreker en oud-VMO’er Wim Verreycken: “Alle respect voor de N-VA-mandatarissen die aanwezig waren op het verjaardagsfeest van Bob Maes, temeer omdat ze geen schuldgevoelens toonden wanneer ze daarover de linkse media over zich heen kregen.” Wim Verreycken wilde bewust niet ingaan op de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. “Wim Maes leefde in een tijd waarin er geen twee nationalistische partijen elkaar beconcurreerden.” Hij betreurde dat dat nu wél het geval is, maar daar hield hij het bij. Hij bracht een overzicht van de genodigden die de vorige Wim Maes-herdenkingen toespraken, waaronder Bob Maes, Dr. Hector Goemans en Karel Dillen. Een lijstje om stil van te worden. Een aantal anekdotes brachten nostalgische gevoelens teweeg bij de oudgedienden van Wim Maes, iets wat je kon aflezen op de stralende gezichten van deze heren én dames.

wm8.jpg

Na een korte optocht, achter de vlaggen van Voorpost, werd de namiddag verdergezet in een zaaltje. Deze was iets te klein, waardoor verschillende aanwezigen rechtstaand het verloop volgden. Rob Verreycken mocht de spits afbijten met een relaas over de levensloop van Wim Maes, de man die met zijn ‘Mannekes’ de bestaansmogelijkheid van de Volksunie verzekerde. “Net zoals Wim Verreycken het al zegde op de begraafplaats, sommige interventies van de VMO durfden al eens uit de hand lopen…” aldus Rob. Maar daar was dan ook een reden voor: de extreemlinkse Amada had immers knokploegen die zonder de bewaking van de VMO iedere Volksunie-bijeenkomst onmogelijk maakten. Oud of jong, iedereen in de zaal van zo’n bijeenkomst zou klop krijgen, iets wat bij de eerste Volksunie-bijeenkomsten ook effectief het geval was, zo leert Rob ons.

wm17.jpg

Luc Vermeulen op zijn beurt zorgde voor de vergelijking van actie voeren ‘toen’ en nu. Luc: “Er zijn nostalgici die me verwijten dat de acties van Voorpost vandaag de dag te zwak zijn, te weinig actie inhouden, wel ik zeg u, de acties zijn dezelfde, de militanten zijn dezelfde, datgene wat veranderd is zijn de ordediensten en de media.” Met enkele rake voorbeelden werd deze bewering kracht bij gezet. En gelijk heeft hij. Andere tijden, andere zeden, maar de inzetbereidheid van de militanten is geen haar veranderd, tot spijt van wie het tegendeel durft beweren.

wm19.jpg

Nick Van Mieghem mocht de dag afsluiten met zijn lofbetuiging aan de grote man die Wim Maes was. “Ik ben opnieuw enorm fier hier te mogen staan en het woord te mogen voeren op een herdenking van Wim Maes!” zo begon hij zijn betoog. Wim Maes is een inspiratiebron voor velen. Hij was enorm geliefd door de militanten en door de VMO-leiding. Hij zorgde ervoor dat de Antwerpse VMO de gehele VMO meetrok tijdens de vele heroïsche en onvoorstelbare acties. En Bob Maes (helaas verontschuldigd gisteren gezien zijn gezegende leeftijd van 94 lentes) zag dat het goed was en liet Wim Maes de vrije loop.

Toemaatje uit ’t Pallieterke van tijdens de jaren van Wim Maes en zijn Mannekes: “Eenvoudig, beminnelijk, ongedwongen, bescheiden, hartelijk, met een toch niet lawaaierige uitbundigheid in zijn gevoelens, kende hij geen hoogmoed. Hij liet zich op niets voorstaan. Ook niet op zijn nochtans niet te schatten verdiensten. Lag in die schoon-menselijke eigenschappen van hem misschien de verklaring van het gezag dat hij – zonder erkende en van hogeruit gewaarborgde hiërarchie, zonder sancties – op zijn V.M.O.-ers uitoefende? Dat zal wel zo geweest zijn, maar toch maar ten dele. Want daarbuiten had hij nog “iets” in zich, waardoor men zijn gezag aanvaardde en erkende. Wie zal dat “iets” helemaal juist omschrijven? Het was er in ieder geval en misschien koppelen we het nog het best aan zijn gloeiend geloof in de zaak van zijn volk, zijn hartstochtelijk Vlaams en Diets nationalisme.” (bron)

Uit naam van ReAct willen we nog eens iedereen bedanken die gisteren de tijd genomen heeft om de Wim Maes-herdenking bij te wonen. Houzee!

 

wm1wm2wm5wm9wm10wm11wm3wm4wm6wm7wm8wm12wm13wm14wm15wm16wm17wm18wm19wm20

Vraaggesprek voor studentenmagazine Scoop met onder meer de hoofdredacteur van ReAct

Recent vond er, door een student richting journalistiek aan de Artevelde Hogeschool, een vraaggesprek plaats met onze hoofdredacteur en de hoofdredacteurs van ’t Pallieterke, Sceptr en Doorbraak. Een 20-tal lijntjes van de onderstaande, onversneden en integrale uitgave zijn verschijnen in Scoop, een magazine dat verspreid wordt onder journalisten en studenten journalistiek. Veel leesplezier! (Wie het vraaggesprek in Scoop wil lezen, kan het magazine gratis bestellen door hier te klikken)
sc1kl.png

Kan u zelf nog even kort de kernwaarden toelichten?

U vindt hierover alles terug via deze verwijzing: klik hier.

Op welke brede thema’s focussen jullie?

Onze focus ligt in de essentie bij de kernthema’s van de verschillende organisaties die de Vlaamse beweging rijk is. Dat gaat van het respect voor de Nederlandse taal en de bezorgdheid over Brussel en de Rand, over de erg uiteenlopende verzuchtingen aangaande de vreemdelingenproblematiek, tot de frustraties inzake de desinformatie die de mainstream media (MSM) verkondigen. Hierover vind je ongetwijfeld ook al een aantal zaken terug in onze missieverklaring.

Welk nieuws krijgt voorrang bij jullie? Op basis van wat selecteren jullie?

Het is natuurlijk zo dat iedere auteur zijn accenten legt. Aangezien we met 100% vrijwilligers werken, is het niet evident om aan bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek te doen. Wij moeten het dus hebben van enerzijds onze eigen contacten in pakweg het Europees parlement, of in de verschillende rechtse partijen in binnen- en buitenland en anderzijds zullen we nieuws brengen dat de mainstream media weigeren te brengen, wegens voor hen irrelevant of teveel ‘tegen hun eigen agenda’.

Bijvoorbeeld over Syrië – en meer bepaald Aleppo – circuleerden er al enkele dagen euforische foto’s van feestende Syriërs na de bevrijding van de stad, terwijl de MSM het steeds bleven hebben over mistoestanden waardoor mensen Aleppo zouden blijven ontvluchten. Wij tonen op dat ogenblik die feestbeelden in plaats van de bedenkelijke bewering dat Aleppo nog steeds de hel op aarde zou zijn. Uiteraard hebben wij ook onze connecties in Syrië die ons verhaal kunnen bevestigen op dat moment.

 Schemert er altijd een bepaalde voorkeur door in jullie nieuws?

Uiteraard. Wij hebben een uitgesproken rechtse visie. We zouden over alles kunnen schrijven dat in de wereld gebeurt, ook apolitiek, maar dan vanuit een rechts perspectief. Wanneer een vechtpartij in Ninove plaatsvindt waarbij vreemdelingen de oorzaak zijn, zoals recent het geval was, dan schrijven wij bewust dat het vreemdelingen waren, aangezien dit onze visie bevestigt dat een significant deel van de in Vlaanderen verblijvende vreemdelingen zich niet weet aan te passen aan onze normen en waarden. We draaien in feite de rollen om van de MSM, aangezien zij bewust zouden verbergen dat het vreemdelingen waren, om niet aan stemmingmakerij te doen.

En toch letten wij er eveneens op om de islam an sich niet aan te vallen, maar vaststellen dat de islam blijkbaar een aanlokkelijke voedingsbodem is voor radicale sujetten, dat zullen we dan weer wél vermelden.

Over de vele aanslagen die gepleegd werden de laatste jaren moet je ziende blind zijn om te ontkennen dat er een rechtstreekse link is met de islam. En toch duurt het bij de MSM keer op keer erg lang vooraleer zij de woorden ‘islam’ en ‘terrorisme’ in de mond durven nemen. Het zou in eerste instantie steeds gegaan zijn om ‘lone wolves’ of ‘gestoorde mensen’. Dat is al te gek voor woorden. En toch letten wij er eveneens op om de islam an sich niet aan te vallen, maar vaststellen dat de islam blijkbaar een aanlokkelijke voedingsbodem is voor radicale sujetten, dat zullen we dan weer wél vermelden. Het ene impliceert niet meteen het andere.

Kan je rijk worden met ReAct of is het meer een idealistisch product?

ReAct is een 100% idealistisch project. In de vijf en een half jaar dat wij bestaan, werd nog geen enkele auteur betaald voor zijn of haar diensten. Ik lach er soms mee dat ik stilaan een Mercedes verwacht voor mijn gepresteerde diensten als hoofdredacteur, maar meer dan een Matchbox zal er niet inzitten vrees ik. Uiteraard werd een verdiensysteem al enkele keren besproken, meer bepaald om ‘bekende’ auteurs aan te trekken, maar uiteindelijk denk ik dat het ons siert dat we met een aantal vrijwilligers op iets meer dan vijf jaar meer dan 6 miljoen lezers wisten aan te trekken. Dat zijn er gemiddeld meer dan een miljoen per jaar.

Het moet gezegd, dat sterkt ons in ons vertrouwen en ons enthousiasme. Viel Feind, viel Ehr! Zeker in onze ideologische positie.

Bovendien zijn we er zeker van dat de aard van de artikels ‘eerlijker’ zijn wanneer je met vrijwilligers werkt die uiteindelijk hun naam te grabbel gooien voor allerhande organisaties die ons liever zien zwijgen of zelfs willen laten verbieden. Het hoeft geen betoog dat ReAct de wind van voren krijgt, gezien de inhoud en de stijl van onze artikels. Meermaals werden auteurs van ReAct op extreemlinkse microblogs, die weliswaar gelezen worden door enkele MSM, met naam en toenaam vermeld, met maar één doel voor ogen: het brandmerken van de auteur in kwestie bij de huidige en toekomstige werkgevers. Het moet gezegd, dat sterkt ons in ons vertrouwen en ons enthousiasme. Viel Feind, viel Ehr! Zeker in onze ideologische positie.

Hoe genereren jullie inkomsten, hoe werkt jullie verdienmodel, is er een loonlijst?

Het vorige antwoord onthult al het één en ander aangaande deze vraag natuurlijk. Onze enige inkomsten komen van de advertenties die je op onze webstek vindt. Daarmee betalen we de jaarlijkse kost van de webstek en de webnaam. Heel af en toe plaatsen we zélf een advertentie, bijvoorbeeld in het boekje van de IJzerwake of van het Vlaams Nationaal Zangfeest in de Antwerpse Lotto Arena. Bewust kiezen we er ook voor om onze artikels niet achter een betaalmuur te verschuilen. Aangezien we uiteindelijk toch een maatschappelijke visie meegeven, zou het onverstandig zijn om daar geld voor te vragen. Dat is alsof pakweg de Open Vld of de PVDA inkom zouden vragen aan de bezoekers van hun congressen en meetings. Dat werkt contraproductief. Een open vizier, dat is waarmee wij de wereld ingaan.

Scepter, ’t Palieterke en Doorbraak. Vissen jullie niet allemaal in dezelfde vijver?

Neen. En u zal die vraag ook gesteld hebben aan Sceptr en die andere blog. Om heel eerlijk te zijn, Sceptr heeft tijdens de oprichtingsperiode ook met ons gesprekken gevoerd. Niet zozeer om een samenwerking of een concurrentiebeding, maar wél om de markt even af te toetsen. Vrij snel werd duidelijk dat onze wegen uiteenlopen. Niet zozeer ideologisch – zijnde conservatief rechts, wat beiden aangaat – maar wel de aard van de artikels en de invalshoek van de behandelde thema’s. Misschien vullen we elkaar aan, dat zal de toekomst uitwijzen. Een Sceptr is bijvoorbeeld meer gericht op het geopolitieke en kàn dat ook, aangezien het daar de specialisten voor heeft. Bovendien kan Jonas zijn medewerkers een betaling aanbieden, wat – zoals eerder vermeld – bekendere auteurs aantrekt. Als Sceptr het goed aanpakt, zou het een volwaardig medium kunnen worden, waar rekening mee gehouden moet worden.

Voor een betoging van 500 man moet men weken op voorhand mobiliseren. […] ReAct bereikt met diezelfde boodschap van (en over) die betoging echter iedere dag opnieuw tussen de 1500 en 2000 lezers en zo worden die organisaties en hun militanten wél gehoord.

ReAct brengt naast de klassieke brave Vlaamse en algemene thema’s bovendien nieuws uit de Vlaamse beweging (TAK, VVB, NSV, Voorpost, KVHV, …) En net dàt maakt ons uniek in Vlaanderen. Bereiken we daardoor méér lezers dan een Sceptr of anderen? Neen, zeker niet, maar het geeft die vele duizenden vrijwillige militanten wél een stem. En dat geeft een enorme appreciatie. De schouderklopjes die we daarvoor kregen de afgelopen jaren doen ons echt deugd. Ik bekijk het zo: voor een betoging van 500 man moet men weken op voorhand mobiliseren. Indien de MSM het niet oppikken, geeft dat voor de deelnemers aan die betoging een wrang gevoel. ReAct bereikt met diezelfde boodschap van (en over) die betoging echter iedere dag opnieuw tussen de 1500 en 2000 lezers en zo worden die organisaties en hun militanten wél gehoord.

Zijn er nog lezers genoeg op de rechterflank in Vlaanderen? De concurrentie in acht genomen. Welk lezerspubliek komt aan zijn trekken bij jullie?

Onze redactie doet het niet voor het aantal clicks. Ons bereik is op gewone dagen een 1500-2000 lezers en op topdagen richting de 10.000. We weten dat dat – gezien de aard van het beestje – best veel is. We hanteren dan ook de taal van de man in de straat. Geen semi-academisch gepalaver, maar volkstaal. Geen wollig taalgebruik, maar de harde feiten. En dat willen veel mensen lezen. Dat begrijpen ze ook. En alles wordt sowieso juridisch getoetst, dus niets is strafbaar wat op onze webstek verschijnt. Anders hadden we dat al lang aan de lijve ondervonden, gelet op de vele bloedhonden die ReAct dagelijks lezen, op zoek naar een foutje.

Mijn goede vriend en volksvertegenwoordiger Jan Penris zei me daar ooit over: “Wie bang is voor zijn schaduw, blijft maar beter uit de zon!”

ReAct heeft ook geen enkele schroom om over de NPD, de Gouden Dageraad en andere rechtse bewegingen en partijen in Europa te schrijven. Ook het Italiaanse CasaPound krijgt van tijd aandacht op onze webstek. Waarom? Omdat al die mensen hun bewegingen organiseren vanuit een nationalistische ingesteldheid. Op sociaal vlak gaan zij over tot directe actie(s). Wanneer er in Italië bijvoorbeeld een natuurramp plaatsvindt, dan zijn zij er als de kippen bij om de mensen uit de nood te gaan helpen. Tijdens de winter voorzien vele nationalisten in gans Europa daklozen en mensen die het moeilijk hebben van dekens, eten en andere attenties om hen te laten voelen dat ze niet vergeten worden. Ook dàt is rechts nationalisme.

En daar niet over schrijven omdat ze door hun politieke tegenstanders (en helaas ook gevestigde nationalistische partijen) worden afgeschilderd als zijnde neonazi of fascist, zou wel erg inconsequent zijn. Mijn goede vriend en volksvertegenwoordiger Jan Penris zei me daar ooit over: “Wie bang is voor zijn schaduw, blijft maar beter uit de zon!” En gelijk heeft hij. ReAct denkt vooruit en kijkt niet teveel achterom. Kort gesteld: wij geven alles en iedereen die handelt vanuit de rechts-nationalistische ideologie een stem.

Trends en Knack sluiten in de brede zin aan bij de rechterflank. Waar willen jullie op termijn mee concurreren?

Knack rechts noemen is waarschijnlijk een schrijffout, hun bijna dagelijkse ongefundeerde aanvallen aan het adres van Trump bewijzen dat. Trends is een economisch erg interessant blad. Beiden zullen nooit concurrenten zijn voor ReAct. Hiermee verwijs ik naar het vorige antwoord. De niche is in alle opzichten een andere.

sc2.png

Kan je vertellen hoe het allemaal is begonnen ReAct? Hoe is dat idee er gekomen, wat is concreet allemaal gebeurd om te staan waar jullie nu staan?

Een vriend van me, Yves, had een blog en ook ik had een blog. Hij bereikte 500 lezers per dag en ik eveneens. De thema’s waren echter dezelfde, maar het publiek overlapte maar gedeeltelijk. De rekensom was dus snel gemaakt: 500 + 500 = 1000. De naam refereerde ludiek naar Joods Actueel, omdat we die webstek (weekblad in eerste instantie) met veel scepticisme gadesloegen en geregeld moesten bulderlachen met de hysterische uitvallen van hun hoofdredacteur Freilich wanneer hij weer eens een ‘bewijs’ had gevonden van ongebreideld nazi-gedrag van deze of gene, wat dan totaal van de pot gerukt was.

De naam refereerde ludiek naar Joods Actueel, omdat we die webstek met veel scepticisme gadesloegen en geregeld moesten bulderlachen met de hysterische uitvallen van hun hoofdredacteur Freilich

Het concept sloeg vrij snel aan en na een tijdje vervoegde Rob Verreycken onze rangen, gevolgd door enkele radicale oud-Vlaams Blok politici zoals Francis Van den Eynde en Roeland Van Walleghem. Om het geheel, conform onze Heel-Nederlandse ingesteldheid, af te maken, vonden we enkele Nederlanders (Sjors Remmerswaal en Paul Peeters) bereid om mee te werken. Mensen komen, mensen gaan en na de nodige hoogtepunten en dipjes staan we waar we nu staan: een stabiele nieuwswebstek die bekend is in de ganse Vlaamse en Heel-Nederlandse beweging (en uiteraard bij links en extreem-links).

Waar spiegelen jullie zich aan buitenland? Kan je ook voorbeelden geven?

Spiegelen is veel gezegd. Qua inhoud en doorzettingsvermogen kijken we enorm op naar het Duitse weekblad Junge Freiheit. Wat zij presteren qua oplage en niveau is ongezien. Qua stijl wilden we evolueren richting GeenStijl, maar we beseffen dat de hardheid en directheid van hun taal, artikels en video’s niet gesmaakt wordt in Vlaanderen. Helaas. We zijn ook een strategie aan het uitwerken om meer video’s op de webstek te krijgen. Korte filmpjes zijn de toekomst en mits het juiste gebruik van de sociale media ligt daar misschien wel één van onze doorgroeimogelijkheden.

Kijken jullie naar Nederland voor een potentieel lezerspubliek?

Ons lezerspubliek bestaat – als we de statistieken mogen geloven – voor bijna 50 % uit Nederlanders. Het aanwerven van onze ‘Kezen’, zoals ik ze noem, heeft dus wel degelijk vruchten afgeworpen. Dat percentage zou overigens op termijn kunnen stijgen aan de kant van de Noorderburen, aangezien zij toch met iets meer zijn dan de Vlamingen.

Overwegen jullie het om allianties te maken met andere websites?

Neen. Op eigen kracht vooruit. Zo blijven we ook volledig onafhankelijk.

Ons lezerspubliek bestaat – als we de statistieken mogen geloven – voor bijna 50 % uit Nederlanders. Het aanwerven van onze ‘Kezen’, zoals ik ze noem, heeft dus wel degelijk vruchten afgeworpen.

Staan jullie in contact met andere media?

Zoals gezegd hebben we contact met Sceptr. Heel wat auteurs van Sceptr zijn dan ook persoonlijke vrienden van ons. Ook bij Junge Freiheit hebben we goede contacten, hetzelfde wat ’t Pallieterke betreft, waar we af en toe een artikel – dat het weekblad niet haalde – van publiceren. Met de MSM hebben we geen contacten, al is dat niet principieel.

Korte balans 2016: Wat ging goed bij jullie, wat had minder succes.? Welke onderwerpen keerden vaak terug? Wat domineerde het nieuws?

2016 was voor ReAct een vreemd jaar. Onze auteurs en ikzelf hadden minder tijd om te besteden aan de webstek. Dat leidde tot dagen zonder berichten. Gelukkig liggen onze lezers daar niet van wakker, aangezien ook zij weten dat wij vrijwilligers zijn. Vanaf het moment dat we terug regelmatig artikels schreven, waren ze meteen allemaal terug op het appèl. Zelfs toen we maar weinig schreven, haalden we trouwens nog een duizendtal lezers per dag. En dat kunnen niet allemaal linkse mediawatchers, staatsveiligheid en juristen geweest zijn. Op een jaar tijd kwamen er bovendien toch weer een 1500 volgers bij op Facebook

De vraag stellen wat hét thema van dit jaar was, is als een open deur intrappen. De aanslagen gepleegd door moslims domineerden ontegensprekelijk het nieuws. Helaas voor de slachtoffers en voor het veiligheidsgevoel in gans Europa. Maar hoe je het echter draait of keert, de media maken in belangrijkheid en cijfermatig een enorme sprong vooruit met die betreurenswaardige gebeurtenissen. Zo leer je de verschillende media ook kennen. De kloof tussen de MSM en de alternatieve media was nog nooit zo groot. Media die schreven over ‘islamitisch terrorisme’ – wat het ook is – wonnen aan geloofwaardigheid, terwijl alle andere media, de gevestigde media, verdronken in de bedekkende termen en leugenachtige verklaringen.

Media die schreven over ‘islamitisch terrorisme’ – wat het ook is – wonnen aan geloofwaardigheid, terwijl alle andere media, de gevestigde media, verdronken in de bedekkende termen en leugenachtige verklaringen.

Wat voor ons dan weer een topjaar maakte van 2016, waren de vele overwinningen van ‘rechts’ op het politieke wereldtoneel. De Brexit, de verkiezing van Trump, de bijna 50% die Hofer in Oostenrijk behaalde, het FN dat in Frankrijk de grootste werd in de peilingen van de presidentsverkiezingen, de PVV die blijft groeien, … Al die zaken zijn onrechtstreeks mede tot stand gekomen door het Fake News-gedrag van de MSM. Hoe harder de MSM liegen en brullen dat ‘rechts’ het kwaad op aarde is, hoe meer de mensen een afkeer krijgen van heel die kliek. En geheel terecht uiteraard! Wereldvreemdheid, al dan niet bewust, wordt sowieso vroeg of laat afgestraft. Eerst in de verkoopcijfers van de gedrukte MSM en vervolgens, als het blijft doorgaan met de leugens, in politieke resultaten. En dat vinden wij erg mooi, zelfs wanneer we er niets persoonlijk bij winnen.

Waar willen jullie in december 2017 staan. Wat zijn de werkpunten en naar waar willen jullie naar evolueren?

Zoals eerder gesteld, we werken een beleid uit dat meer naar het bewegende beeld moet evolueren. Voor de volle 100% focussen op de sociale media, want daar gebeurt het anno 2017. Een aantal nieuwe auteurs aantrekken staat ook op de planning en tegelijkertijd bevriende media zoals Sceptr niet voor de voeten lopen. Zij berijden de snelweg, wij het bospad, maar op het einde van de rit komen we aan in hetzelfde vrije Europa. Dat is het uitgangspunt.

Een aantal nieuwe auteurs aantrekken staat ook op de planning en tegelijkertijd bevriende media zoals Sceptr niet voor de voeten lopen. Zij berijden de snelweg, wij het bospad, maar op het einde van de rit komen we aan in hetzelfde vrije Europa.

Willen jullie ook op andere fronten actief zijn. Youtube, Facebook, Twitter, mobiel, …?

Zelfde verhaal als hierboven. We zijn al op de meeste sociale media actief overigens. Bijna 5.500 volgers op Facebook (ondertussen bijna 5.600 n.v.d.r.), met een wekelijks bereik rond de 30.000 en op Twitter een 600-tal volgers. YouTube zullen we evolueren eens we met onze filmpjes gestart zijn.

sc1.png

Waarom zijn de media te links? (Voorbeeld geven als het kan) Hoe hebben jullie dat nieuws dan benaderd?

Het ‘linkse’ bij de media is het overdreven mainstream handelen, het moraliserend en arrogant voorliegen van de bevolking. Het verbloemen van de berichtgeving, waardoor feiten volledig uit hun context gehaald worden. Voorbeelden gaf ik al naar aanleiding van de vele aanslagen of van het nieuws omtrent Aleppo. Het meest ergerlijke feit van het afgelopen jaar was met voorsprong de reportage in Tremelo, waar de VRT even wilde ‘bewijzen’ dat het racisme bij de Vlaming ingebakken zit. Dat was de-gou-tant! We vragen ons trouwens af of dat juridisch wel allemaal in orde was. Deontologisch gezien was dit in ieder geval één van de meest schandelijke vertoningen ooit in journalistiek Vlaanderen. En dan nog betaald met ons en uw belastinggeld.

De MSM in Europa (en in de Verenigde Staten) dienen de leidende politieke stromingen. De wil van Merkel, van Verhofstadt en De Gucht, van George Soros en ga zo maar door. Ze doen er alles aan om de ultra-liberale en multiculturele heilstaat aan te prijzen.

Maar de omschrijving ‘links’ gaat natuurlijk niet over de manier waarop nieuws gebracht wordt, maar wel wat het doel van dat soort berichtgeving is, de vooraf uitgestippelde agenda zeg maar. De MSM in Europa (en in de Verenigde Staten) dienen de leidende politieke stromingen. De wil van Merkel, van Verhofstadt en De Gucht, van George Soros en ga zo maar door. Ze doen er alles aan om de ultra-liberale en multiculturele heilstaat aan te prijzen. Heel wat ‘nieuws’berichten hebben in die zin dezelfde rood-blauwe draad: er is nood aan een ethische normvervaging en vreemdelingen doen nooit iets verkeerd, ze zijn immers het slachtoffer van ons blanke en Westerse superioriteitsgevoel en bijgevolg kunnen enkel Vlamingen – in ons geval – beschuldigd worden van racisme en discriminatie. Een Vlaming die een Marokkaan neerslaat: racisme, een Marokkaan die een Vlaming neerslaat: niets te maken met racisme, meer zelfs, de Vlaming had het zelf gezocht en bovendien betrof het een ‘jongere’ die die Vlaming neersloeg. Dat soort onzin typeert het ingebakken linkse denken bij de MSM.

Wat is rechts volgens u? Durft u, uzelf rechts te noemen tegenwoordig want het heeft een nogal negatieve bijklank.

We kozen 6 jaar geleden, bij de eerste besprekingen over een nieuwswebstek, bewust voor de term ‘rechts’ in onze naam. Net omdàt het die negatieve bijklank had. U zegt het zelf: het heeft “nogal” een negatieve bijklank. Dat wilden wij aantonen: rechts zijn of denken is niet verkeerd, rechts zijn of denken is normaal, net zoals links zijn en denken normaal zou kunnen zijn. Iedereen moet zichzelf rechts kunnen noemen, daar hoeft geen schaamtegevoel bij. En zodoende poogden wij door middel van de vele artikels om aan te tonen dat ‘rechts’ niet draait om de adoratie voor de jaren ’30 en het verspreiden van onversneden racistische onzin. Want ook de term ‘racisme’ dekt al lang de lading niet meer.

En zodoende poogden wij door middel van de vele artikels om aan te tonen dat ‘rechts’ niet draait om de adoratie voor de jaren ’30 en het verspreiden van onversneden racistische onzin. Want ook de term ‘racisme’ dekt al lang de lading niet meer.

De Duitse nationalistische partij NPD ontsnapte recent aan een algemeen verbod om nog langer te mogen bestaan als politieke partij, maar de rechter deed tijdens de slotconclusie wel een erg opvallende uitspraak, namelijk dat de term ‘volksgemeenschap’ wel degelijk een racistische term is. Wel, daar vallen wij bij ReAct stijl van achterover! Maar verschieten doen we daar niet meer van. Er wordt gegoocheld met termen om de mensen bewust in verwarring te brengen en te doen zwijgen. En de MSM doen daar gretig aan mee. En zo krijg je dan de typerende openingszin die je steeds vaker hoort bij het begin van een relaas: “Ik ben geen racist, maar …”

Uitgaan van de volksgemeenschap en het individuele belang ondergeschikt maken aan het volksbelang. Dàt is rechts zijn voor ons.

Voor ons is rechts zijn het liefhebben van de volkeren. Alle volkeren, van de Vlamingen tot de Hottentotten, van de Bretoenen tot de Palestijnen. En al hetgeen daarbij komt kijken. Uitgaan van de volksgemeenschap en het individuele belang ondergeschikt maken aan het volksbelang. Dàt is rechts zijn voor ons. Of anders gesteld, al datgene wat de multiculturele en liberale lobbyclubjes verwerpen, zonder daarbij het sociale onder de mat te willen vegen. Rechts zijn is nationaal denken en sociaal handelen.

Kom mee op straat en verdedig Europa

dezDe komende weken en maanden heb je geen enkele reden om thuis te blijven zitten. Minstens twee manifestaties per maand staan op de agenda met eenzelfde doel voor ogen: de verdediging van Europa.

Voorpost, NSV!, Pegida, … aan initiatiefnemers geen gebrek als het gaat om de verdediging van onze Europese normen en waarden. Niets racisme, niets neo-nazisme, enkel gezond patriottisme! Onder het motto ‘genoeg is genoeg’ komen we de komende tijd meermaals de straat op en hopelijk eenieder van u!

Oorlogsvluchtelingen zijn welkom, indien er in hun eigen regio écht geen opvang geboden kan worden. De realiteit toont echter aan dat zeer veel ‘vluchtelingen’ uit veilige landen komen en duizenden kilometers afleggen om ‘toevallig’ in Europese landen aan te komen waar de sociale zekerheid meer dan ok is. Van ‘zware oorlogstrauma’s is bij deze heren – en uitzonderlijk ook enkele kinderen en vrouwen – dan ook helemaal geen sprake. Hiertegen zeggen wij: genoeg is genoeg!

IS- en andere terroristen mengen zich onder die vele vluchtelingen en vormen op lange en op korte termijn een reële bedreiging voor alle Europeanen. De laatste aanslagen in Parijs zijn blijkbaar al vergeten, maar Europa laat via de vluchtelingenstromen verschillende tijdbommen huisvesten op Europese bodem. Hiertegen zeggen wij: genoeg is genoeg!

De islamisering is geen illusie. Moskeeën rijzen als giftige paddestoelen uit de grond, hoofddoeken maken deel uit van het straatbeeld, Europese meisjes en vrouwen worden uitgescholden voor ‘hoer’, ministers worden gedagvaard omdat ze het ritueel slachten willen verbieden (wat aantoont dat die ‘gematigde moslims’ minstens even radicaal ingesteld zijn), in het (stedelijk) onderwijs worden halal-maaltijden dagelijkse kost, enzovoorts. Hiertegen zeggen wij: genoeg is genoeg!

En wat met de Leugenmedia? Ondertussen krijgen we via allerhande programma’s op de nationale – door ons gesubsidieerde – televisie een beeld voorgeschoteld waarbij we moeten geloven dat het opvangen van honderdduizenden vluchtelingen een morele plicht is en erger nog, dat dat helemaal geen negatieve invloed gaat hebben op onze maatschappij. De Leugenmedia is voor niets beschaamd. Hiertegen zeggen wij: genoeg is genoeg!

Daarom onderstaande lijst van de eerstvolgende manifestaties in Nederland en Vlaanderen. Wees erbij, kom massaal en verdedig Europa!

Manifestaties 1

Missieverklaring 3.0

Vier jaar na onze tweede missieverklaring is het tijd om met onze webstek een frisse neus te halen. Wat, waarom en hoe? Dat lees je hieronder. Ons nieuwe logo krijg je er meteen gratis bij!

React

React, languit Rechts Actueel, heeft steeds tot doel gehad de rechterflank van de nationalistische beweging in Vlaanderen te bedienen van nieuws- en duiding, gerelateerd aan diezelfde beweging. Daarnaast werd en wordt naar de wereld gekeken door een rechts-nationale bril. Geen berichten over de nieuwste iPhone of het laatste optreden op Pukkelpop, maar wel artikels over die zaken die er wél toe doen: de asielinvasie, de daarmee gepaard gaande IS-dreiging of andere zaken die onze Europese eigenheid in gevaar brengen, zoals de globalisering en de afname van onze volkssoevereiniteit door de EU-leiders.

Aan deze visie zal niets veranderen. Ook zullen we blijven schrijven over komende en gedane acties van verenigingen uit de Vlaamse beweging. TAK, NSV, KVHV, Voorpost, VVB, … iedereen die zich partij-onafhankelijk inzet voor de ‘Vlaamse zaak’ krijgt een digitale stem op React. Nu en dan met een vleugje kritiek, maar niet zonder de kern van de zaak te blijven respecteren.

Op partijpolitiek vlak gaan we objectiever te werk gaan. Partijen die zeggen de Vlaamse zaak te dienen, maar daar geen consequente daden aan verbinden, zullen geen bakken kritiek over zich heen krijgen. Volgens onze vernieuwde visie is het beter om de zaken objectief en ‘puur’ op React te melden en vervolgens de lezer zelf te laten oordelen. In tegenstelling tot de VRT gaan wij er vanuit dat de lezers (en kijkers in het geval van de VRT) niét dom zijn.

Kortom, wie zich het nieuws wil laten voorkauwen heeft niets te zoeken op React en leest beter de reguliere kranten en verdoet zijn tijd maar door naar het nieuws te kijken op de televisie. Bij ons geen nieuws over ‘jongeren’ en ‘slachtoffers van oorlogsgeweld’, maar wél ‘vreemdelingen’ en ‘economische vluchtelingen’. Aan u de keuze! Wij zijn klaar voor nog heel wat jaren interessante nieuwsgaring en hopelijk u met ons!

Bert Deckers
Hoofdredacteur React

Frank Rennicke-concert: een groot succes!

Sint-Niklaas, 6 december. Zelden kreeg een cultureel optreden vooraf zoveel aandacht in de pers. In de stad van de Sint zou met de N-VA aan de macht de ‘kracht van verandering’ voelbaar moeten zijn. Maar het is nog steeds SP.a’er Freddy Willockx die denkt dat hij dictator is. Hij besliste dat het contract, dat Rechts Actueel sloot voor het gebruik van zaal Museumtheater, moest verbroken worden. Dat werd dan maar door N-VA-schepen Annemie Charlier uitgevoerd, op de meest stuntelige manier.

fro

Hun dictatuur werd op eis van Rechts Actueel door de rechtbank aan scherven geslagen. Contracten moeten uitgevoerd worden, aldus de rechter, en er wordt geen bewijs voorgelegd dat Rennicke een ‘nazi’ zou zijn. En dus stonden Freddy Willockx en Annemie Charlier met de billen bloot.  We maakten van de aanloop naar het proces een kleine samenvatting, die je hier kan bekijken:

Het handvol tegenbetogers met een treurig spandoek kon er niets meer aan veranderen: het werd een grandioos feestje voor de vrije meningsuiting. 120 cultuurliefhebbers zakten af naar Sint-Niklaas voor een concert van dé Duitse nationalistische bard Frank Rennicke. Er was echter nog een buitenlandse gast: de Sint. De goedheilige man kwam hen voorlezen uit zijn grote boek, waarin te lezen stond dat Freddy Willockx een stout (en bovendien lelijk) kind is. Ook Annemie Charlier vloog de zak in (symbolisch althans). De Sint had ook lekkers bij voor de brave kinderen: de sympathieke Raf Torfs van café De Klokke in Duffel, Hugo Pieters en Jan Cauwenbergh van de raad van bestuur van het Museumtheater, VB-raadslid Frans Wymeersch, en de advocaat van de overwinning: Bart Siffert.

Onder daverend applaus begon Rennicke aan zijn optreden. In het eerste deel besteedde hij aandacht aan de geschiedenis van zijn land: de vrijheidsliederen uit de Napoleontische tijd en eigen werk, waaronder het aangrijpende ‘Das mädel mit der fahne’ dat stilstaat bij de terreur waaraan de Duitse burgerbevolking in 1945 onderworpen werd bij de ‘bevrijding’.

In het tweede deel ging het er ontspannener aan toe. Rennicke bewees dat hij muzikaal open staat voor schoonheid: hij bracht het lied ‘opgestaan uit de ruïnes’, het oude volkslied van de communistische DDR, omdat de tekst ervan oproept tot Duitse eenheid – en om die reden uitgerekend in de DDR niet mocht gezongen worden, begrijpe wie kan. Afgesloten werd met een reeks volks- en heimatliedjes, waarbij luid meegezongen liederen als het Niedersachsenlied en het Westerwaldlied niet konden ontbreken. In een enthousiaste sfeer werd het optreden afgesloten; Rennicke bedankte de Vlamingen hartelijk voor hun geduld en discipline, en sprak de wens uit dat hij nog eens zou mogen terugkomen. De kans daarop lijkt ons wel bijzonder groot!

frt

Na afloop werd er door bezoekers en artiest verbroederd in de bar, waarbij de fotogelegenheid druk benut werd, en velen ook een gehandtekende plaat of CD meer naar huis namen. De sfeer was uitstekend, en de boodschap was eenduidig: zo’n concerten moeten er nog komen!

Dat is inderdaad ook de wens van Rechts Actueel, Identiteit door Muziek en Rechtse Rakkers. Er wordt nu eerst een evaluatie gemaakt van dit concert, de centjes worden geteld (met dank aan alle aanwezigen) en dan wordt bekeken welk volgende initiatief in de steigers kan gezet worden. Hoe dan ook kunnen wij nu al beloven: wij nodigen uit wie wij willen, wij gaan voor niemand opzij, en de vrije meningsuiting zal overwinnen!

Rechts Actueel, Rechtse Rakkers en Identiteit door Muziek bedanken van harte iedereen die mee van dit concert een succes maakte: alle aanwezigen, onze vrijwilligers met verschillende taken, en in het bijzonder de Voorpost-ordedienst die er ook tijdens het concert voor zorgde dat alles veilig en rustig verliep. 

Een handvol tegenstanders van de vrije meningsuiting kwamen wortel schieten aan de ingang van het Museumtheater. Overigens stellen we vast dat Duitsland niet tot 'alle landen' behoort...

Een handvol tegenstanders van de vrije meningsuiting kwamen wortel schieten aan de ingang van het Museumtheater. Overigens stellen we vast dat Duitsland niet tot ‘alle landen’ behoort…

Nabeschouwing van een bewogen NSV!-colloquium

coll nsv affAangekondigd om plaats te vinden in de gebouwen van de KU Leuven, verhuisd van Leuven naar Antwerpen om uiteindelijk na omzwervingen terecht te komen in twee verschillende, kleine onpraktische locaties… We hebben het vanzelfsprekend over het NSV!-colloquium: ‘Wij zijn de jeugd!’.

Er kan veel geschreven worden over dit colloquium, dus gaan we dat doen ook. Rechts Actueel-redacteur Sjors Remmerswaal schreef zijn persoonlijke, vooral op de inhoud ingaande, bevindingen van het colloquium al neer op deze webstek, wat deze nabeschouwing toch enigszins zal inkorten.

Het colloquium werd groots aangekondigd, via het internet dan toch. Op facebook kon je als nationalist niet om het colloquium heen want bijna dagelijks was er wel iemand uit je vriendenkring die opriep om aanwezig te zijn. Het colloquium werd internationaal aangepakt en verschillende buitenlandse gastsprekers werden uitgenodigd, bevestigd en aangekondigd. Eerste pluspunt voor de NSV!: iedere buitenlandse aangekondigde gast was aanwezig. Dat op zich is toch een prestatie, want de afzegging van buitenlandse sprekers en dito gevolg, kan nefast zijn voor zulk een omslachtige organisatie.

Het internationale karakter had tot gevolg dat er voor de propaganda werd geopperd om te communiceren via de Angelsaksische taal. Dat leidde er ongelukkig toe dat niet enkel de titel van het congres eentalig Engels was (op de rechtstaande affiche na), terwijl een Nederlandstalige titel perfect zou gegaan hebben, met de vertaling(en) in het klein eronder, maar ook werd geopteerd om de Nederlandstalige uitleg over het colloquium op facebook vooraf te laten gaan door de Engelstalige uitleg. Voor een Vlaams-nationalistische vereniging toch een minpunt. Dat deze taal werd gebruikt voor de sprekers en panelgesprekken is dan weer wel te begrijpen natuurlijk. Alles vertalen, zelfs simultaan, zou de tijd nodeloos gerekt hebben. Het is overigens steeds leuk om Italianen en Duitsers Engels te horen spreken.

coll-1

De vooraf gecreëerde sfeerschepping als zou het één groot fascistisch spektakel worden, was nodeloze bangmakerij. Het heeft er zelfs voor gezorgd dat de NSV! niet welkom was in de Van Maerlantsraat, het VB-secretariaat in Antwerpen-Noord. Vanzelfsprekend begrijpen we de angst van deze partij om, een half jaar voor belangrijke Europese verkiezingen, misschien drie weken negatief in de krant te staan als gastheren van een “bende fascisten”, zoals het colloquium op voorhand werd afgeschilderd door de linkse tegenstanders. Wie echter eergisteren aanwezig was, heeft kunnen vaststellen dat van enige ‘fascistische internationale’ totaal geen sprake was. Geen enkel keer werden zelfs standpunten verkondigd die niet door het Vlaams Belang worden verkondigd. De weigering van de partij is desondanks begrijpelijk en perfect verdedigbaar, laat dat wel duidelijk zijn.

Blocco Studentesco was de enige openlijk fascistische organisatie die aanwezig was op het NSV!-colloquium. Echter, er werd met geen woord gerept over deze oude ideologie. Het 'fascisme van het derde millennium' grijpt dan ook niet volledig terug naar het fascisme onder Mussolini. de culturele Italiaanse warden van destijds worden echter wel verdedigd en voorbeeld aanzien. De term fascisme werd door CasaPound en Blocco Studentesco overigens pas gebruikt nadat links hen als dusdanig bleef bestempelen. Je kan het eerder zien als een geuzennaam.

Blocco Studentesco was de enige openlijk fascistische organisatie die aanwezig was op het NSV!-colloquium. Echter, er werd met geen woord gerept over deze oude ideologie. Het ‘fascisme van het derde millennium’ grijpt dan ook niet volledig terug naar het fascisme van Mussolini en de zijnen. De sociale en culturele Italiaanse waarden van destijds worden echter wel verdedigd en als voorbeeld aanzien. De term fascisme werd door CasaPound en Blocco Studentesco overigens pas in gebruik genomen nadat links hen als dusdanig bleef bestempelen. Je kan het eerder zien als een geuzennaam.

We gaan het niet wegsteken, maar we vinden het erg jammer dat de NSV! zich in eerste instantie heeft laten wegjagen uit Leuven. Dat je uit de universiteit wordt geweerd, tot daar aan toe, maar van stad veranderen lijkt ons een paniekerige keuze te zijn geweest. Correct, in Leuven werd niet meteen een zaal gevonden, maar naar Antwerpen verhuizen leek – en lijkt ons nog steeds – een halfslachtige gemakkelijkheidsoplossing. Dit is niet wat we van de NSV! gewoon zijn. Ook Nick Van Mieghem, actieleider van Voorpost, was het er met vele andere over eens: desnoods palm je de dag zelf een plein in Leuven in, om daar met de megafoon de sprekers hun ding te laten doen. Alle GAS-boetes of arrestaties ten spijt. De NSV! mag zich niet op deze manier laten wegzetten! Acties daaromtrent de komende weken, zijn dan ook vijgen naar Pasen waar niemand op zit te wachten.

Ondanks de boycot van 'democratisch' links en van de KU Leuven, liepen globaal gezien toch een goede 150 nationalisten even binnen in één van de twee locaties waar het colloquium plaatsvond.

Ondanks de boycot van ‘democratisch’ links en van de KU Leuven, liepen globaal gezien toch een goede 150 nationalisten even binnen in één van de twee locaties waar het colloquium plaatsvond.

Toch zijn we dan weer blij dat het colloquium heeft kunnen plaatsvinden, navenant de locaties. Dat links beweert dat er maar “enkele tientallen” aanwezigen waren, is liegen met de grote L. Van de start om twee uur in de namiddag tot het einde om zeven uur ’s avonds hebben we zonder overdrijven 150 nationalisten op het colloquium zien passeren. Het zootje ongeregeld dat links op de been heeft kunnen brengen en waarvan er – wat had je gedacht – een deel van zijn gearresteerd, was veel minder sterk vertegenwoordigd. Het antifascistisch verzet heeft overigens geen zier uitgehaald. De NSV! heeft ongestoord haar ding kunnen doen en Voorpost, die de ordedienst verzorgde, stond er bijgevolg – en gelukkig maar! – voor spek en bonen bij. Zo hoort het immers in een democratie te gaan: democraten die verschillende meningen aan bod willen laten komen moeten dat ongestoord kunnen doen, terwijl on-democraten die deze (niet eens strafbare) meningen willen verbieden en het zwijgen willen opleggen, desnoods met geweld, dienen de binnenkant van de politiecel te leren kennen. Als ze die al niet kennen natuurlijk.

Het zaaltje boven café Den Bengel op de Antwerpse Grote Markt was veel te klein. Zowel het café beneden als het terras werd dan ook permanent ingenomen door nationalisten. "Enkele tientallen" schrijven 'ze' dan...

Het zaaltje boven café Den Bengel op de Antwerpse Grote Markt was veel te klein. Zowel het café beneden als het terras werd dan ook permanent ingenomen door nationalisten. “Enkele tientallen” schrijven ‘ze’ dan…

Geen linksen te zien dus zaterdagnamiddag in de buurt van Den Bengel en De Leeuw Van Vlaanderen, of toch eentje. Toen plots een in het zwart geklede, met capuchon aan en vanzelfsprekend gemaskerd individu in de Jezuïetenrui aan de kant van het Conscienceplein opdook, al brullend “naziiiiiiii’s” een lege (gelukkig maar, wat een zonde!) whiskeyfles in de richting van de Leeuw Van Vlaanderen gooide, werd ons duidelijk hoeveel ‘politie in burger’ er in feite in de buurt stond. De Zwarte Held zette het op een sprinten, achterna gezeten door een twintigtal agenten in burger. De nationalisten die op dat moment buitenstonden zuchten eens en dronken verder van hun glas. Het werd nog maar eens bevestigd: actief links is nagenoeg onbestaande in Antwerpen.

nsvco

Naar onze bescheiden mening heeft de organisatie nét iets teveel naar het Engels gegrepen om het Europese karakter van het colloquium te benadrukken. Zowel vesrchillende knappe(!) affiches als het voorstellingsfilmpje waren eentalig Engels. Een gemiste kans als je het ons vraagt!

Over de inhoudelijke kant van het colloquium zelf verwijzen we dus graag naar het mooie en correcte verslag van Sjors Remmerswaal. U krijgt van ons nog een reeks foto’s die je hieronder kan bekijken.

Onze conclusie: het colloquium was zeker een 10 op 10 waard. De locatie, daar hebben we het al over gehad en ook de opkomst was ondanks alle tegenstand meer dan geslaagd. Het is duidelijk dat er veel leeft in jonge nationalistische middens en mits wat organisatie kan er heel wat in gang getrokken worden, Europawijd! Er zijn raakvlakken genoeg, zoals het immigratenprobleem, onveilige steden en de opdringerige EU die ons naast de mislukte Euro met veel meer antipathieke zaken opzadelt die onze soevereiniteit serieus in het gedrang brengen. Tegen deze ultraliberale EU zeggen vele jongeren graag luid en duidelijk “nee!” en dat zal de komende maanden binnen- en buitenparlementair kenbaar gemaakt worden, daar zijn we van overtuigd!

Houzee voor de NSV! voor deze organisatie! En bedankt om Rechts Actueel te laten deelnemen aan een panelgesprek.

coll-7

De Leuvense NSV!-praeses Nico, de organisator van het NSV!-colloquium.

coll-10

Karl, nationaal praeses, ofte Senior Seniorum, van de NSV!.

coll-2

Pendelen tussen De Leeuw Van Vlaanderen en Den Bengel. Voorpost begeleidde de ‘bende’, maar had geen werk. Actief links is dan ook terminaal ziek in Antwerpen.

coll-8

De spreker van de Duitse Junge Nationaldemokraten (JN).

De spreker van de Duitse Junge Nationaldemokraten (JN).

Ook de Noord-Italiaanse Lega Nord had enkele jongeren afgevaardigd.

Ook de Noord-Italiaanse Lega Nord had enkele jongeren afgevaardigd.

Politieaanwezigheid genoeg aan beide cafés.

Politieaanwezigheid genoeg aan beide cafés.

coll-12

Panelgesprek tussen Lega Nord, NSV! en JN. "Wat zijn de standpunten betreffende Europa? En hoe samen werken naar de toekomst toe?"

Panelgesprek tussen Lega Nord, NSV! en JN. “Wat zijn de standpunten betreffende Europa? En hoe samen werken naar de toekomst toe?”

We zouden ze bijna vergeten, maar hier zijn de werkelijke "enkele tientallen" waar onze politieke tegenstanders het waarschijnlijk over hadden.

We zouden ze bijna vergeten, maar hier zijn de werkelijke “enkele tientallen” waar onze politieke tegenstanders het waarschijnlijk over hadden.

Vergeten deftige kledij aan te doen. Waarschijnlijk niet naar Antwerpen gekomen voor het NSV-colooquium, of toch wel: om het op een 'democratisch' verantwoorde manier gewelddadig te verstoren.

Vergeten deftige kledij aan te doen en dus waarschijnlijk niet naar Antwerpen gekomen voor het NSV!-colloquium, of toch wel: om het – op een ongetwijfeld ‘democratisch’ verantwoorde manier – gewelddadig te verstoren.

Terug naar de onderwereld dan maar. Of was het de riool?

Terug naar de onderwereld dan maar. Of was het de riool?

[VIDEO] Wereldwijd rode ballonnen opgelaten om Plaasmoorde aan te klagen

dscf0330Gisteren werden wereldwijd rode ballonnen opgelaten om de genocide in Zuid-Afrika aan te klagen. Deze genocide op blanke Zuid-Afrikaners, gepleegd door uitsluitend zwarten, wordt ook weleens de Plaasmoorde genoemd. Dit omdat de plaatsen delict steeds boerderijen zijn van blanke ‘Boere’ die hun grond zomaar weigeren af te staan aan de zwarten.

Het ANC weigert deze moorden te erkennen als een politieke genocide, net als de media die er in de Westeres landen zelfs geen letter aan besteden. Thielemans zou zeggen: “Het zijn slechts faits divers!”

Rechts Actueel, VBJ, Voorpost en NSV! gingen in op de oproep van Red October, de organisatie achter het oplaten van de rode ballonnen en trokken naar Brussel. Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd vervolgens de daad bij het woord gevoerd. Je kan het bekijken hieronder in het filmpje.

Ook in Nederland werd – zoals aangekondigd – actie gevoerd door de jongeren van Identitair Verzet. Zij ontrolden aan de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag een spandoek met de boodschap: “Stop de Plaasmoorde”.

dscf0311

dscf0322

dscf0346

Stopplaasmoordecut

NSV'ers deelde na de actie nog pamfletten uit aan de HUB.

NSV’ers deelde na de actie nog pamfletten uit aan de HUB.

« Oudere berichten