Category Archives: Actualiteit

Caravan van N-VA’er in brand gestoken: “Wie denkt dat we hiervan onder de indruk zijn, vergist zich!”

Neen, het went nooit: brandstichting of vandalisme omwille van afwijkende politieke ideeën. Ook nu weer. De campagnecaravan van Lorin Parys uit Leuven is afgebrand. Hoppa! Zomaar in rook opgegaan. Omdat Parys een mening heeft die niet strookt met het wereldbeeld van de linkse minderheid in dit land. Minderheid inderdaad, want ondanks de gestage groei van de groene brulkikkers, blijft links denken voorbehouden voor ultra-vegetariërs, bakfietsproleten en kaviaarsocialisten. En die zijn met een verwaarloosbaar aantal, maar dankzij de – nochtans aangekondigde – Lange Mars door de Instellingen hebben ze media en onderwijs stevig onder de knoet.

lpc.jpg

Maar terug naar de smeulende, niet langer rijdende barak van Parys. Kapot. Helemaal naar de vaantjes. En dat vinden we niet leuk. En hijzelf uiteraard ook niet. Maar de man is oprecht strijdvaardig: “We laten ons niet doen. We werken verder.” En wat dat werk inhoudt boeit zelfs niet. Van andermans eigendom blijf je af en wanneer een mening je niet aanstaat, dan ga je in dialoog. DIALOOG beste linkse vrienden. Jullie toverwoord om bijvoorbeeld IS-terroristen te stoppen. Zomaar leuk even babbelen. Maar neen, sommigen begrepen dat anders en gingen aan het in brand steken van caravans. Niet flink en niet meer doen aub! Alle morele steun voor Lorin vanwege onze redactie. Sowieso!

Filmpje:

 

44% Europeanen tegen koers EU, EU-oplossing: méér propaganda

In het Europees parlement werd zopas de ‘Eurobarometer’ voorgesteld, een peperduur onderzoek waarmee 27600 kiezers in de EU gevraagd werd naar hun sentiment ten aanzien van Europa en de EU.  De resultaten zijn geen goed nieuws voor hysterische Eurofielen als Verhofstadt en co:  liefst 44% van de ondervraagde Europese burgers geeft aan, dat de EU-koers in de verkeerde richting gaat.  Daar tegenover vindt slechts 32% dat het wél de goede kant uitgaat.

Massa-immigratie en de open grenzen, zoals ze door de EU gewild zijn, spelen daarbij een grote rol.  Net zoals de Brexit er kwam en Trump verkozen werd omdat de gewone burger de massa-immigratie beu is, zo keert de gewone burger zich ook daarom nu tegen de EU.

Wie nu zou denken, dat de pro-EU-kaste daaruit zou besluiten dat het misschien tijd is eens na te denken over die koers, die komt bedrogen uit.  De EU-elite is ervan overtuigd dat zij met open grenzen en massa-immigratie ‘goed bezig’ is, en dus kan ze maar één oplossing bedenken: om de ‘domme’ burgers wat verstand bij te brengen, moet er méér propaganda komen.  In de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019 zal dan ook een monsterbedrag van 30 miljoen euro, of 1,2 miljard oude Belgische frank, over de balk gegooid worden aan propaganda: advertenties en TV-spots om de Europeanen ervan te overtuigen hoe belangrijk, goed en noodzakelijk de EU is.

We hebben één troost.  Zodra een regime zijn toevlucht moet nemen tot propaganda om de eigen burgers ervan te overtuigen dat het goed is, is de ineenstorting doorgaans nabij.

A-raad-multikulstudentjes: “KdG Antwerpen is té wit! Superdiversiteit NU! En schaf meteen het hoofddoekenverbod af…”

Karel de Grote Hogeschool moet superdivers worden want de maatschappij is dat blijkbaar ook. Dat is de wens eis van de A-Raad. Dit clubje studentallochtonen krijgt alle aandacht van de mainstreammedia, want ze pleiten voor de multikul en uiteraard wil niemand hen op de Hogeschool want ze zijn bruin en zwart. “Sociale en ook academische integratie in het hoger onderwijs verloopt moeizaam gezien de meeste hogescholen nog steeds heel “wit” zijn ingekleurd.” Niet onze woorden, wel die van de A-Raders. Te wit, echt waar. Daarom moeten ook de leerkrachten diverser gekleurd zijn in de toekomst. Ook in de secundaire scholen. En het watervalsysteem in die scholen moet uiteraard worden afgeschaft, want oneerlijk. Goede punten hangen immers niet af van inzet en intellectueel vermogen, maar wel van de kleur van de leerkrachten en medeleerlingen. Dat weet toch iedereen? En hoofddoeken en keppels moeten uiteraard ook kunnen en katholieke scholen mogen niet langer eisen dat hun leerkrachten katholiek zijn. Want drempels of zo. Enfin, zoals ze het sociaal-mediagewijs ver’woorden’: #myidentity, #mychoice. Uiteraard in het Engels, want superdiversen spreken de Engelse taal, ook al speelt het verhaaltje zich af in Antwerpen, die grote stad in Vlaanderen, waar men Nederlands spreekt. Maar integratie is voor nietsnutten losers. Behalve sociale integratie. Gewoon eisen. En krijgen zonder te geven.

Ook een open brief trouwens en die kan je hier ondertekenen (of gewoon negeren).

al.png

Schattige A-raadfoto met blanke studenten die gewillig een hoofddoekje aandoen om sociaal te integreren. SOCIAAL! INTEGREREN! NU!

Verklaring van Marrakesh: enkel de PVV vraagt in Nederland om opheldering

Twee weken terug kon u op deze website het schokkende nieuws lezen dat de Europese Unie een heuse verklaring heeft opgesteld waar in alle openheid een Afrikaans invasie wordt goedgekeurd en zelfs als officieel beleidsdocument is vastgelegd. Dit houdt in grote lijnen in dat men legale immigratie vanuit Afrika naar Europa wil vastleggen als beleid. Een dergelijk beleid heeft in Nederland nog tot geen enkel debat geleid onder de volksvertegenwoordigers, enkel de Partij voor de Vrijheid (PVV) haalde in twee Kamerdebatten hierover het bewuste document aan en vroeg om opheldering.

Dit verdrag dat immigratie van Afrika naar Europa wil regelen, wil daarnaast ook nog met geld van de Europeanen in Europa de Afrikanen hier financieel ondersteunen. Het is door de Nederlandse delegatie ondertekend en wel door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers (een liberaal van VVD.) Tijdens een Kamerdebat, vorige week gehouden, wees Sietse Fritsma van de PVV op de verklaring met het uitdrukkelijke verzoek om hierover met alle volksvertegenwoordigers te gaan debatteren;

Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag een debat aanvragen over de richting van het Nederlandse immigratiebeleid met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Deze staatssecretaris heeft recentelijk de zogenoemde verklaring van Marrakesh ondertekend. Dat betekent simpelweg dat het kabinet meer immigratie wil vanuit Afrika. De PVV vindt dit een onbegrijpelijke stellingname …

De reactie van de meerderheid van de Tweede Kamer was dat hiervoor geen steun is, wel voor een brief van de Regering waarin men hierover uitleg geeft. Geen enkel open debat in de Tweede Kamer aldus, ook niet in kleinere vorm.

Een dag later kwam PVV-kamerlid Vicky Maeijer hierop terug in een ander debat dat ging over de Europese samenwerking;

Meneer Mulder, ik bewijs mijn kiezers in ieder geval een betere dienst dan u uw VVD-kiezers met het ondertekenen van de verklaring van Marrakesh. U heeft het over het bestrijden van illegale immigratie, maar uw staatssecretaris tekent een verklaring voor het promoten van legale immigratie. Dus waar heeft u het eigenlijk over? Maar ik ga over mijn eigen vragen en ik stel u er hier twee, omdat er morgen een top plaatsvindt, die over uitbreiding gaat en over het Europese perspectief voor de Westelijke Balkan. Dus ik hoor nog steeds graag de antwoorden op mijn twee vragen.

Een Kamerlid van de VVD reageerde dat inmiddels bekend is hoe de PVV over immigratie denkt. Alle vragen vanuit de PVV over deze verklaring werden aldus niet beantwoord en komen uiteindelijk terecht bij een toekomstig debat Algemeen Overleg Migratiebeleid, daar zal wellicht dan ook de regeringsbrief over de Verklaring van Marrakesh worden besproken. Dan horen we wellicht ook wat de VVD-staatssecretaris heeft bezield om namens Nederland en zijn inwoners een dergelijk verdrag te ondertekenen.

Filmfestival Cannes eert extreemlinkse crimineel die illegalen helpt

Er zijn van die meiden en knapen die denken het maatschappelijk debat te kunnen domineren, omdat ze in een filmke of een theaterstukje mogen meespelen. Och arme toch.  ‘Sois belle et taistoi’, zou  de opgelegde regel moeten zijn.  Het Festival van Cannes – aan zijn 71ste editie toe – is zo’n verzameling van progressieve bobo’s.  Bij een glas goed gekoelde Dom Perignon komt de wereldmiserie immers  beter tot uiting, en in de bar van de Carlton –  later op de avond – wordt de ellende nog schrijnender.

Nog meer dan andere jaren, was deze uitgave bijzonder politiek geïnspireerd, politiek supercorrect links uiteraard. Het stilzwijgend reglement, waarbij politiek en religie normaal geweerd worden, wordt uiteraard aan hun politiekcorrecte laars gelapt.

We kennen de thema’s van dat volkje: Gelijke rechten voor god en klein Pierke (en nog iets meer voor zichzelf), Palestina en de Gaza, Trump moet weg en Weinstein moet zijn broek dicht houden (als de canapépromotie een feit is, uiteraard).

Nu werd een zekere Cédric Herrou – wie zegt u – bedacht met  ‘la palme d’or’. Heeft die man een kaskraker op zijn CV ? Welnee, Herrou is een extreemlinkse bio-olijfboer uit het Zuiden van Frankrijk, vlakbij de Italiaanse grens. Eind vorig jaar werd dat heerschap  door  het hof van beroep in de Franse stad Aix-en-Provence veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf met uitstel en 3000 € boete.  Daarmee werd het vonnis van eerste aanleg verzwaard. Herrou had via zijn boerderij aan de grens met Italië honderden illegalen geholpen om de grens met Italië over te steken.

En zoals van een welopgevoed persoon wordt verwacht, bedankte de laureaat met opgestoken middenvinger. En plezier dat ze hadden (kijk foto).

Wat dat met een filmfestival te maken heeft, blijft een raadsel. Het wordt hoogtijd dat dat volkje eens op zijn/haar plaats wordt gezet. Voor ons mag dat in de coulissen van een derderangs theater, waar ze thuishoren.

 

Italië wordt eurosceptisch: regering wil 500.000 illegalen terugsturen

De links-populistische Vijfsterrenbeweging en de rechts-nationalistische Lega Nord hebben zopas in Italië een regeerakkoord gesloten waar menig eurocraat zenuwachtig van zal worden. Het akkoord bevat ingrijpende maatregelen, zoals een basisinkomen voor alle Italianen en een veel strenger immigratiebeleid. Daarnaast wordt er een politieke middelvinger opgestoken naar Brussel met een soepeler beleid inzake de staatsschuld en het begrotingstekort.

De twee grote winnaars van de verkiezingen lijken elkaar dus definitief gevonden te hebben.  Enkele belangrijke punten uit het programma:

  • Rusland moet als economische partner worden gezien. Sancties tegen Rusland moeten daarom worden opgeschort;
  • Italië moet samenwerking met landen rond de Middellandse Zee intensiveren om migratiestromen en terrorisme tegen te gaan;
  • De migratiestromen naar Italië toe moeten worden teruggedrongen;
  • Afgewezen asielzoekers moeten onmiddellijk van Italiaans grondgebied worden verwijderd;
  • De 500.000 illegale migranten moeten uiterlijk binnen 18 maanden het land uit worden gezet;
  • Private asielzoekerscentra moeten plaatsmaken voor overheidscentra;
  • Meer toezicht om moskeeën om radicalisering en terrorisme te voorkomen.

Critici wijzen meteen op het vermeende hoge kostenplaatje van de plannen van deze regering.  De overheidsuitgaven zouden enorm toenemen door het invoeren van een basisinkomen en door de overheidsinvesteringen.  Of het zo’n vaart loopt moet afgewacht worden:  ook bij Trump had men economische rampspoed en zelfs een beurscrash voorspeld, terwijl het tegendeel blijkt waar te zijn…  Het terugdraaien van de immigratie en het terugsturen van illegalen zal natuurlijk voor enorme besparingen zorgen.

Ook komt er een bijstandsuitkering van 780 euro per maand voor de mensen onder een sociaal minimum, een ‘basisinkomen’.  De staatsschuld zal niet meer worden teruggedrongen met bezuinigingen en belastingverhogingen, maar wel door te bevorderen dat het bruto binnenlands product toeneemt door groei van binnenlandse en buitenlandse vraag.  Overheidsinvesteringen om groei aan te jagen, tellen niet meer mee voor het begrotingstekort.

Italië voert een vlaktaks in. Dat wil zeggen: er komen twee tarieven. Van 15 en van 20 procent. Per gezin komt dit neer op een voordeel van gemiddeld 3.000 euro. Dit zou de staat in totaal 50 miljard euro kosten – alhoewel niemand dat precies weet: in de idee van een vlaktaks past niet alleen de afschaffing van alle mogelijke aftrekposten en subsidies voor bedrijven en gezinnen, maar ook het opdoeken en afschaffen van de enorme administraties en ambtenaren die daarbij horen.

Hoe dan ook lijkt de belangrijkste boodschap dat na Oostenrijk, Denemarken en Hongarije nu  dus ook Italië een streng immigratiebeleid krijgen.  De West-Europese landen die een open grenzen-beleid willen komen dus steeds verder in de verdrukking.

Illegalen plegen moordpoging op agenten, meisje (2) sterft: enige schuldigen zijn haar ouders of begeleiders

Onze politiediensten voeren momenteel een hopeloze strijd om de wetgeving inzake verblijf, die door een democratisch parlement met ruime meerderheid vastgelegd is, op het terrein te handhaven, zoals in een rechtsstaat van hen verwacht wordt. Duizenden illegalen stromen over onze wijd openstaande grenzen;  grenscontroles worden niet systematisch georganiseerd; allochtone smokkelaars en bendes verdienen goed geld aan het onwettig transporteren van hun landgenoten, die helemaal geen ‘slachtoffers van mensensmokkelaars’ zijn maar integendeel gewillige en goed betalende klanten. En passant veroorzaakt dat een boel criminaliteit, zoals het neersteken van 2 Polen in Blankenberge onlangs nog eens duidelijk maakte.

In Wallonië probeerde een bende illegalensmokkelaars zopas agenten te vermoorden, door ze met een bestelwagen plat te rijden. De agenten gebruikten uit wettige zelfverdediging correct hun vuurwapen om het aanvallende voertuig te stoppen. Daarbij werd een 2-jarig kind per ongeluk geraakt, het zou aan de schotwonde overleden zijn.

Mawda, het tweejarig kind dat omkwam nadat een illegaal met een bestelwagen probeerde politie-agenten te doden.

De gevolgen zijn nu voorspelbaar. We zullen de volgende dagen en weken een ware propaganda-orkaan over ons heen krijgen, waarbij de foto van het gedode meisje op de voorpagina van alle leugenpers zal prijken, en de tientallen door Soros gefinancierde NGO’s luidkeels zullen krijsen voor een ‘humaan’ beleid en voor ‘menselijk medeleven’. Wat ze eigenlijk bedoelen is: open grenzen, zodat alle profiteurs, verkrachters, criminelen en terroristen voort ons land kunnen binnenstromen om onze samenleving te ontwrichten. Dat de schoten enkel werden gelost omdat de illegalen probeerden de agenten te vermoorden, zal vlotjes onder de mat geveegd worden.

Bereid u dus voor op een propaganda-orkaan. En geef ze weerwerk: met reacties op Facebook, met afbeeldingen, met sympathiebetuigingen aan onze politie. Wij plaatsen alvast een grote afbeelding van de onschuldigen in dit verhaal: de politie, waarvan de mannen en vrouwen hun leven riskeren om te proberen de wet te handhaven, tegen het geweld en de agressie van woeste vreemdelingen in, ondanks wereldvreemde rechters en idiote politici. De waarheid moet keihard gezegd worden: als die Iraaks-Koerdische illegalen onze wetten hadden gerespecteerd, zoals het hoort, dan had dat meisje nog geleefd. De enige schuldige in dit verhaal zijn dus haar ouders of begeleiders, die haar wetens en willens illegaal in een overvolle bestelwagen gezet hebben.

spik.png

« Oudere berichten