Author Archives: Roeland Van Walleghem

Filmfestival Cannes eert extreemlinkse crimineel die illegalen helpt

Er zijn van die meiden en knapen die denken het maatschappelijk debat te kunnen domineren, omdat ze in een filmke of een theaterstukje mogen meespelen. Och arme toch.  ‘Sois belle et taistoi’, zou  de opgelegde regel moeten zijn.  Het Festival van Cannes – aan zijn 71ste editie toe – is zo’n verzameling van progressieve bobo’s.  Bij een glas goed gekoelde Dom Perignon komt de wereldmiserie immers  beter tot uiting, en in de bar van de Carlton –  later op de avond – wordt de ellende nog schrijnender.

Nog meer dan andere jaren, was deze uitgave bijzonder politiek geïnspireerd, politiek supercorrect links uiteraard. Het stilzwijgend reglement, waarbij politiek en religie normaal geweerd worden, wordt uiteraard aan hun politiekcorrecte laars gelapt.

We kennen de thema’s van dat volkje: Gelijke rechten voor god en klein Pierke (en nog iets meer voor zichzelf), Palestina en de Gaza, Trump moet weg en Weinstein moet zijn broek dicht houden (als de canapépromotie een feit is, uiteraard).

Nu werd een zekere Cédric Herrou – wie zegt u – bedacht met  ‘la palme d’or’. Heeft die man een kaskraker op zijn CV ? Welnee, Herrou is een extreemlinkse bio-olijfboer uit het Zuiden van Frankrijk, vlakbij de Italiaanse grens. Eind vorig jaar werd dat heerschap  door  het hof van beroep in de Franse stad Aix-en-Provence veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf met uitstel en 3000 € boete.  Daarmee werd het vonnis van eerste aanleg verzwaard. Herrou had via zijn boerderij aan de grens met Italië honderden illegalen geholpen om de grens met Italië over te steken.

En zoals van een welopgevoed persoon wordt verwacht, bedankte de laureaat met opgestoken middenvinger. En plezier dat ze hadden (kijk foto).

Wat dat met een filmfestival te maken heeft, blijft een raadsel. Het wordt hoogtijd dat dat volkje eens op zijn/haar plaats wordt gezet. Voor ons mag dat in de coulissen van een derderangs theater, waar ze thuishoren.

 

Op eis van politiek toch vervolging van Génération Identitaire na bergpascontrole

We hebben te vroeg victorie gekraaid, zo blijkt. Onder druk van de politiek worden de militanten van Génération Identitaire en Defend Europe wel vervolgd.  Herinner u dat we op 30 april berichtten dat de procureur van Gap (Hautes-Alpes) geen graten zag in de acties van de militanten van Génération Identitaire en Defend Europe, die vreemde indringers aan Col de ‘l Échelle bij de Frans-Italiaanse grens tegenhielden. Het dossier werd geklasseerd omdat er geen inbreuken werden vastgesteld, heette het toen. Zou de scheiding der machten dan toch bestaan, dachten we heel even.

Onder druk van links en extreemlinks, verspreidden de uiterlijk goedzakkige Gérard Collomb (1947 -) , Frans minister van Binnenlandse Zaken, en Nicole Belloubet (1955 -), minister van Justitie, een rondschrijven aan alle procureurs van Frankrijk. De circulaire maakte duidelijk dat ‘des comportements hostiles à la circulations des migrants’ (vijandige gedragingen die het vrij verkeer van migranten zou belemmeren), wel vervolgd moeten worden. Met andere woorden: men mag die gelukzoekers niets in de weg leggen.

Dat is de wereld op zijn kop. Vreemdelingen die illegaal het land binnendringen, en dus strafbare feiten plegen, mogen dus gerust verder de wet overtreden. Jonge Fransen, die zich geweldloos tegen die strafbare feiten verzetten, worden vervolgd. Kafka zou hier nog iets kunnen van opsteken.

Toch even vermelden dat beide ministers, zowel Collomb als Belloubet (beiden LREM, Macron), overgelopen PS’ers zijn.
Dat rondschrijven noodzaakte Raphaël Balland, procureur van de Republiek van Gap, om de militanten vooralsnog te laten vervolgen. Of dit met of zonder enthousiasme gebeurde, laten we in het midden. Op 11 mei jl. formuleerde zijn parket een nieuwe aanklacht: ‘Immixtion dans une fonction publique’ (onrechtmatige inmenging in een openbaar ambt en usurpatie)

Wat betekent een democratie waarbij de politiek bepaalt wat het gerecht moet doen? “La démocratie, c’est la ménopause des sociétés occidentales”, zijn de woorden van Jean Baudrillard (Frans socioloog, 1929-2007). Wij zouden zelfs verder durven gaan: de democratie, zoals we die vandaag kennen, bevindt zich in West-Europa in een terminale fase.

Persmededeling Génération Identitaire

Circulaire du ministère de la Justice ou « comment coincer Génération Identitaire pour les nuls »

Le 11 mai dernier, le procureur de Gap, qui jusque là n’avait rien à reprocher à l’action menée par Génération Identitaire dans les Alpes, a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire pour « immixtion dans une fonction publique ». Cette annonce fait suite à une circulaire du ministère de la Justice adressée aux procureurs français dressant la liste des « comportements hostiles à la circulation des migrants », autrement dit répertoriant les moyens légaux susceptibles d’empêcher nos militants de remplir leur mission.

Génération Identitaire rappelle que les seules infractions avérées sont celles commises par les clandestins entrant illégalement sur notre territoire national et par les passeurs, qu’ils soient mafieux ou prétendument « humanitaires ». Au lieu de s’échiner sans résultat à entraver l’action des militants patriotes, le gouvernement français devrait s’attacher à assurer le respect de la loi et le contrôle sans faille de nos frontières.

Sure de la parfaite légalité de son action et fière d’aider à défendre l’Europe face au fléau de l’immigration massive, Génération Identitaire assure les Français et particulièrement les habitants du Briançonnais de sa détermination. La répression qui touche aujourd’hui notre mouvement, loin de nous faire plier, nous conforte dans notre combat. Afin d’aider à la poursuite de la mission Defend Europe, vous pouvez nous soutenir ici.

Frans gerecht ziet géén misdrijf bij Génération Identitaire-bergpasbewakers

De militanten van Génération Identitaire en Defend Europe, die vorige week ‘migranten’ oftewel illegale indringers tegenhielden aan de Col de ‘l Échelle bij de Frans-Italiaanse grens, hadden waarschijnlijk een ander juridisch verloop verwacht.  Tegen alle verwachtingen in ziet het openbaar ministerie van Gap (Hautes-Alpes) geen enkele reden om de Identitaire militanten te vervolgen. Sterker nog: ze zien zelfs geen strafbare feiten.

“l’enquête ouverte par le parquet de Gap a été classée sans suite, faute “d’infraction constatée”, zo klinkt het.

In den beginne had de procureur van Gap nochtans een preliminair onderzoek geopend, aldus Le Monde. Maar zelfs na onderzoek en verhoor van enkele ‘migranten’ oftwel illegale indringers werd vastgesteld dat er van strafbare feiten geen sprake kon zijn.

Aan de vijf overwinningen, waarvan sprake in een vorig artikel van React, kan men dus zonder moeite een zesde toevoegen. De allergrootste misschien wel. Het openbaar ministerie ziet er namelijk geen graten in dat burgers de wet doen respecteren!

En de kers op de taart: drie pro-migratie-activisten, die tijdens de demonstratie politieagenten aanvielen en twee onder hen verwondden, werden opgesloten in afwachting van hun proces, het betreft twee Zwitsers en een Italiaan.
Er zullen weer fascistische complotten opduiken!

Merkel legt patriottische Franse meisjesgroep, ‘Les Brigandes’, het zwijgen op

De patriottische Franse meisjesgroep, ‘Les Brigandes’, was uitgenodigd om op 13 en 14 april twee concerten in het Duitse Arnstadt te geven. De concerten zouden doorgaan in de gemeentelijke feestzaal van het Thüringense stadje van 25.000 inwoners.

Vorige week kreeg het stadbestuur van Arnstadt – dat het op zijn beurt aan de organisatoren liet weten – een berichtje van de ‘Duitse Federale dienst voor de bescherming van de Grondwet’, dat het groepje daar niet mag optreden. De concerten werden dus geannuleerd.

In welke mate ‘Les Brigandes’ de Duitse Grondwet bedreigen, werd er niet bijgezegd. Is het omdat de meisjes de vinger op de stinkende wonde leggen?

We kunnen dus alleen maar vaststellen dat in het verziekte Duitsland van Merkel de democratie niet meer bestaat, zeker niet wanneer het over kritische blanke Europeanen gaat.

Franse held werd ritueel islamitisch geslacht: pers en politiek liegen tot in het lijkenhuis

[BREKEND] Opnieuw aanslag in Frankrijk: soldaten aangereden in Varces, dader op de vlucht. Lees hier!

De lijkschouwing – voor zover die nog nodig was – op luitenant-kolonel Arnaud Beltrame, die bij de slachtpartij door een moslim in de Super-U van Trèbes om het leven kwam, bracht zaken aan het licht die de leugenpers maar al te graag verzwijgt. Officieel heet het dat de kolonel overleed ten gevolge van ‘des lésions mortelles à l’arme blanche au niveau du cou’, in mensentaal wil dat zeggen dat de man omkwam door dodelijke messteken in de halsstreek. Maar zelfs bij zo’n ernstige feiten wordt het volk belogen en bedrogen. De bevolking mocht (mag) immers niet weten dat de officier zijn keel werd doorgesneden, dit naar aloude islamitische gebruiken. Maar we begrijpen hun bedoelingen wel, een ‘steekje’ in de hals is nog altijd ‘mensvriendelijker’ dan iemand met één horizontale snijbeweging aan de keel, van het leven beroven. Van in het begin wisten we dat er gelogen werd. Maar door afspraken tussen het regime en de pers was het quasi onmogelijk om de juiste toedracht te achterhalen.

Compromitterende tweets brachten echter snel duidelijkheid. De (gerevolteerde) zus van de chirurg die de wacht verzekerde in het ziekenhuis van Carcassonne, waar de kolonel werd binnengebracht, stuurde volgende berichten de wereld in:

“Mijnheer de minister, stop met de bevolking te beliegen met de hulp van de media. Mijn broer is de chirurg die luitenant-kolonel Beltrame in het ziekenhuis van Carcassonne ontving. Hij bevestigde me deze morgen dat zijn keel wel degelijk werd overgesneden”.

Het zou ons nog niet verbazen dat de ‘loslippigheid’ (lees schending van het beroepsgeheim) van de chirurg nog gevolgen gaat krijgen. Het regime tolereert immers geen tegenspraak, zeker niet wanneer de islamcollaboratie wordt aangekaart.

De hypocrieten spreken nu van een held, van iemand die zijn leven gaf voor Frankrijk en de vrijheid. Diezelfde hypocrieten gaan vandaag staan drummen om toch maar een plaatsje aan de kist bemachtigen. Ge zult ze straks zien staan ‘aux Invalides’ in Parijs, waar de man een nationaal eerbetoon zal krijgen.

En intussen is het maar afwachten vooraleer de volgende Europeaan de keel wordt overgesneden.  Walgelijk.

[VIDEO] Links en illegalen bezetten kathedraal in Frankrijk

Historisch gezien is de ‘Kathedraal-basiliek van Saint-Denis’ een van de meest belangrijke kerken van Frankrijk, alle koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen liggen er begraven. Dit architecturaal meesterwerk wordt gezien als het eerste grote gotische bouwwerk in Frankrijk. Voor vele Fransen is het het symbool van hun stilaan in gevaar komende grandeur.

Vorige zondag, 18 maart, werd hun ‘symbool’ bezet door een horde vreemdelingen en gauchisten. Het collectief ‘Coordination des sans-papiers’ vergezeld van fluitende, tierende en respectloze gelukzoekers, joeg de angstige gelovigen zelfs op de vlucht en de avonddienst werd om veiligheidsredenen – men weet nooit met die wilden – afgelast. Voor het eerst sinds de Franse revolutie in 1792 werd de basiliek zo ‘verontreinigd’. De politie heeft de basiliek uiteindelijk kunnen ontruimen, maar moest wel ter plaatse blijven om een geplande herhaling te voorkomen. Waarom die negers, gesluierde troela’s en begeleidende hanenkammen altijd christelijke symbolen bezetten, en geen moskeeën, blijft een raadsel.

Natuurlijk heeft Saint-Denis – zowat het Molenbeek van Frankrijk – nog weinig met dat Frankrijk te maken. Vele Fransen noemen het dan ook ‘Bab-el-Oued-sur-Seine’ , of ‘Bamako-sur-Seine’. Als ge er echt niet hoeft te zijn, wordt zelfs aangeraden om daar weg te blijven. De drugbaronnen dicteren er de wetten. Het is trouwens opvallend dat er in dat ‘verpauperd’ departement 350 Ferrari’s zijn ingeschreven, meer dan in het meer mondaine Alpes-Côte d’Azur, wat al iets wil zeggen.

Och, we weten het wel, de bezetting van de basiliek is maar het zoveelste ‘fait divers’ op rij. Het maakt nog maar eens duidelijk dat de overheid alle greep op de realiteit verloren heeft.

Nog niet zolang geleden, op 4 oktober 2017, werden militanten van Génération Identitaire bedacht met een gevangenisstraf van 1 jaar (met uitstel) en een boete van maar liefst 40.000 euro omdat ze het ‘dak’ van een moskee in Poitiers hadden bezet.

We kijken uit naar de vervolgingen en eventuele straffen voor de bezetting van de basiliek van Saint-Denis.  Maar wellicht komen die er niet.

Eerste deel memoires Jean-Marie Le Pen, 100.000 exemplaren verkocht

“Valt nog te bekijken of het boek van Jean-Marie Le Pen, ‘Fils de la nation’ (Le Monde), wel zal verkopen, FN’ers zijn nu eenmaal geen grote lezers”. Deze woorden kwamen van ene Francois Krug, leugenjournalist bij Le Monde, met het zinnetje, ‘FN’ers zijn nu eenmaal geen grote lezers’, insinueerde de grote linkse denker natuurlijk dat FN-aanhangers niet erg snugger zijn. Rechtse zakken lezen geen boeken, zal hij gedacht hebben. Maar ons Krugske ving bot, wat nogmaals de onbenulligheid van dat soort journalisten aantoont.

Francois Krug, ‘journalist’ bij Le Monde
“Il reste à savoir si ces Mémoires trouveront des lecteurs. « Si c’est écrit comme un roman d’aventures, quelqu’un qui a eu une vie aussi riche peut faire un bon livre, juge un des principaux éditeurs de non-fiction parisiens. A cette réserve près que les électeurs du FN ne sont pas réputés être de gros lecteurs. Il y a un décalage entre électorat et lectorat… »

Het eerste deel van de memoires van Jean-Marie Le Pen, dat op 100.000 exemplaren gedrukt, was onmiddellijk de deur uit. De centrumrechtse krant Le Figaro verwoordde het zo: “Fils de la nation”, qui a bénéficié d’un tirage exceptionnel de 100.000 exemplaires, ‘fait un carton’ ( een groot succes behalen) en librairie”.

In de top-10, alle genres, staat het boek op de negende plaats, en in het genre essays staat het boek zelfs nummer 1. De uitgever, Muller, had in den beginne een druk van 50.000 exemplaren voorzien, maar enkele dagen voor het verschijnen, liet hij er toch nog vlug 100.000 van maken. Zelfs dat was ruim onvoldoende, zo bleek.

De uitgeverij Muller, gesticht in 1990 en voornamelijk gekend voor militaire- en royalistische boeken, werd in 2009 overgenomen door Guillaume de Thieulloy, een traditionele katholiek. Sinds 2014 had deze uitgeverij, die over een 80-tal werken in haar catalogus beschikt, niets meer uitgegeven. Niet alleen Jean-Marie dus, maar ook de uitgeverij, zullen hier beter van worden. Tot spijt van wie het benijdt.

Vorige zaterdag signeerde JMLP zijn boek in de Librairie Française in Parijs. De wachttijd, voor mensen die graag een getekend exemplaar wilden bemachtigen, bedroeg op piekmomenten meer dan 4 uur.

In Parijs schuiven mensen aan voor een boek dat wellicht ‘niet zal verkopen’!

« Oudere berichten