Author Archives: Roeland Van Walleghem

Inmenging Amerikaanse verkiezingen door Google

Als er dan van inmenging al sprake was in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, dan kwam die niet zozeer van de Russen, zoals ons wordt voorgehouden, maar wel van de internetreus Google. De kopstukken van Google hebben altijd volgehouden geen partij te kiezen, hoewel ze duidelijk tot het politiek-correcte, progressieve en multiculturele kamp behoren. De onthullingen van de laatste dagen maken brandhout van die zogenaamde neutraliteit.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om de beschuldigen die Donald Trump op 28 augustus aan het adres van Google uitte. Daarin ging het over favoritisme, maar nog niet over manipulatie. Uit een rapport van ‘Washington Examiner’ (10 september) kunnen we afleiden dat 90% van de donaties van het personeel van Google naar de democraten gingen. Maar het is ernstiger. Uit een verzameling van e-mails blijkt dat Google wel degelijk partij koos voor Hillary Clinton en daarbij bedrog en manipulatie niet uit de weg ging.

Uit een lange boodschap van 9 november 2016, daags na de verkiezingen, van Eliana Murillo, hoofd van de Multiculturele Marketing van Google, blijkt de betrokkenheid van Sundar Pichai, CEO van Google, vast te staan. Pichai, die over de dubbelnationaliteit beschikt (Amerikaans/Indisch) , mikte daarbij voornamelijk op de vele latino’s in de VS, waarvan hij overtuigd was dat het potentiële Clinton-kiezers waren.

Tweede betrokkene was de ‘Duitser’ Philipp Schindler, een van de belangrijkste vice-voorzitters van het concern. Eerst en vooral riepen ze de kiezers op om massaal hun stem uit brengen (voor Clinton uiteraard). Vervolgens bestonden de ‘inspanningen’ van Google erin om de zoekmachine danig te manipuleren dat men automatisch in democratisch vaarwater terecht kwam. Negatieve berichten over Hillary Clinton werden zo goed als onvindbaar.

Maar oh Gruwel, hun haring braadde niet. De latino’s stemden verdeeld, 29% zelfs voor de duivel in persoon, Donald Trump. De hoop maakte plaats voor woede en ontgoocheling…..

Washington Examiner:

Emails show Google executive discussing effort to encourage Latino vote, surprised so many voted for Trump.

In de Verengde Staten zijn dat uiteraard ernstige strafbare feiten. We wachten dan ook op een uitgebreide bijdrage van Björn Soenens om dat eens aan te kaarten.

In de video – via deze verwijzing – is duidelijk te zien hoe treurig, angstig, ontgoocheld en woedend de Google medewerkers zijn, na de verkiezing van Donald Trump. Het bewijst duidelijk hoe betrokken ze waren in de Amerikaanse verkiezingen.

90-jarige Jean-Marie Le Pen moet (opnieuw) voor de rechtbank verschijnen

De 17de kamer van de correctionele rechtbank in Parijs is ‘gespecialiseerd’ in opinie- en persdelicten, een muilkorfrechtbank zeg maar. Nationalisten, patriotten en identitairen zijn er vaste klanten. Een van die vaste, en bekendste, klanten is ongetwijfeld Jean-Marie Le Pen, de inmiddels 90-jarige erevoorzitter van het Front National. In zijn lange politieke loopbaan moest de Bretoense menhir zich al een dertigtal keren voor allerlei uitlatingen en stellingen verantwoorden.

Maar een man van 90 jaar – un nonagénaire zoals ze ginds zeggen – gunnen ze toch een rustig oude dag, denkt men dan. Niets van, op 17 september aanstaande mag hij in Parijs opnieuw de revue passeren. Hij werd gedagvaard voor een interview op RTL dat in ………2009 werd afgenomen.

Waarover gaat het?

Als reactie op de uitlatingen van Brice Hortefeux (LR), toenmalig minister onder Sarkozy, over migratie, verklaarde Jean-Marie Le Pen destijds het volgende: “Onder Sarkozy is de immigratie gestaag toegenomen, wat onze veiligheid niet ten goede komt. Bekijk de criminaliteitscijfers en men zal zien dat 90% van misdrijven door vreemdelingen gepleegd worden”. Iets dat iedereen natuurlijk weet, die dat een beetje volgt.

Natuurlijk,’ Il n’y a que la vérité qui blesse’ – de waarheid kwetst – en zo kwam het tot een vervolging.

Op 13 augustus – negen jaar na de ten laste gelegde feiten alsjeblieft – vond de onderzoekrechter het nodig JMLP te dagvaarden. De onderzoekmagistraat ziet in de uitspraken van de erevoorzitter, ‘discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden ervan wegens een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming’.

Intussen kunnen we zien in welke situatie Frankrijk is terechtgekomen.

Meer dan 250 doden bij aanslagen in Parijs en Nice. Burgers, politiemensen, militairen, priesters en onschuldige jonge meisjes (Marseille) werden door Allah Akbar tierende psychopaten de keel overgesneden. Geen dag gaat voorbij of de ene of andere haatbaard trekt ergens wel zijn mes. Bij ons weten was en is daar geen enkele Europese dader bij betrokken. De bevolking dient dat allemaal lijdzaam te ondergaan. Want wie een kat een kat noemt, komt voor de rechtbank.

Zoals de Franse chansonnier Guy Béart ooit zong:

“Le premier qui dit la vérité, Il doit être exécuté”. (de eerste die de waarheid spreekt, wordt terechtgesteld)

Jihadist rapt in Bataclan

De slachtpartij in de Parijse concertzaal Bataclan, waarbij op 19 november 2015 90 jonge mensen door islamieten aan flarden werden geschoten, zal voor altijd op ons netvlies gebrand blijven. Onschuldige jongeren die een concert van Eagles of Dead Metal bijwoonden, werden er afgemaakt door een stelletje ongeregeld, dat zich tot de islam had bekeerd.

Maar de doden zijn blijkbaar snel vergeten: ‘The show must go on’, zullen de organisatoren van de Bataclan gedacht hebben.

Het is onbegrijpelijk, zelfs walgelijk, dat de organisatoren van de Bataclan er niets beter op vonden dan de Frans-Algerijnse rapper Médine in dezelfde (bloed)zaal op het programma te zetten. Van naïviteit of onwetendheid kan hier geen sprake zijn, dat is een bewuste keuze. De ‘heer Médine’ is immers geen gewone rapper, maar een radicale moslim. Hij is o.a. auteur van het nummer Jihad, waarin hij oproept om ongelovigen aan het kruis te nagelen, zoals dat in Golgotha gebeurde. In andere nummers propageert hij dan weer de Sharia. Enfin, de geschikte persoon om op de plaats van het bloedbad op te laten treden.

Terloops nog even meegeven dat de rapper in 2009 en 2010 in de Brusselse AB haat mocht komen zaaien. Op de webstek van deze multiculturele muziektempel stond toen het volgende te lezen:

“Sinds zijn eerste stappen in de muziekwereld verzorgt Médine zijn ‘stijl’ zowel in zijn teksten als op het podium. Met zijn nieuw album “Arabian Panther” (Warner), nodigt hij zijn luisteraars uit om verder te kijken dan de alledaagse clichés. Hij weet dat een klein beetje provocatie soms toelaat om heel wat aandacht te trekken”.

Maar Medine laten optreden in de Bataclan is meer dan ‘een beetje provocatie’, het is pure lijkschennis.

Beelden die u van de leugenpers niet mocht zien.

Of het concert doorgaat valt nog af te wachten. De druk om het ‘concert’ te verbieden, zwelt met de dag aan. Het protest komt van familie, vrienden en identitaire bewegingen. Zo werden er op verschillende plekken in Parijs affiches aangeplakt met foto’s van de slachtoffers met het onderschrift: ‘Non au rappeur Médine au Bataclan’! (zie onderaan) Daarnaast zijn er ook rechtszaken aanhangig.

Het leugenjournaille ziet daarin natuurlijk een aanval op de vrije mening. Volgens hen is het een rechts en extreemrechts complot tegen de islam, de multiculturele maatschappij en de vrije meningsuiting.

Teken hier de petitie tegen dat optreden: Change.org petitie

We zijn benieuwd.

Zwarte atlete uit Italië krijgt ei in oog: “Racisme! Seksisme!” De waarheid blijkt zoals verwacht helemaal anders

Op 29 juli kreeg de zwarte ‘Italiaanse’ atlete Daisy Osakue, met wortels in Nigeria, een ei in haar oog. Het voorval, dat veel weerklank vond tot ver over de (open) Italiaanse grenzen, kreeg onmiddellijk een racistisch cachet opgeplakt.

Doordat 72% (peiling juli) van de Italianen zich kunnen vinden in beleid van Matteo Salvini (Lega), minister van Binnenlandse Zaken, werd hij natuurlijk kop van jut en medeverantwoordelijk gesteld voor dat ‘racistisch’ incident. Hij creëerde immers de sfeer daarvoor. Enfin, het alom gekende links gemekker.

Ook de discuswerpster zelf was er voor ‘120%’ van overtuigd dat het om racisme ging: “Ik wil de kaart van racisme en seksisme niet trekken, maar volgens mij zochten ze wel een gekleurd persoon. Het gebeurde in een hoerenwijk waar veel zwartjes actief zijn, ze namen me waarschijnlijk voor één van hen…

Ze vertelde er nog bij dat door dat voorval haar deelname aan het Europees kampioenschap atletiek in Griekenland in het gedrang kwam. De cortisone, die ze voor haar oog kreeg voorgeschreven, zou bij een dopingcontrole weleens op verboden middelen kunnen wijzen. Maar geen nood, het organiserend comité heeft al een uitzondering gemaakt. Ze mag deelnemen en met de eventuele aanwezigheid van verboden substanties in haar urinestaal, zal geen rekening gehouden worden, zo weet La Reppublica te vertellen.

Het verhaal klop natuurlijk niet en dan zwijgt men in alle talen…

Wanneer de vork anders aan de steel blijkt te zitten, dan wordt het plots heel stil, oorverdovend stil. Volgens de procureur van Turijn heeft deze zaak niets met racisme te maken. Drie tieners – fils à papa’s – leerlingen van de hotelschool van Turijn die te diep in het glas hadden gekeken, wierpen eieren naar iedereen die in buurt was. “Ze wilden zich een beetje amuseren, geen mensen kwetsen, wel besmeuren“, zo verklaarde de procureur aan La Stampa. Een van hen, Federico De Pascali,  is zelfs de zoon van een links (Partito Democratico, PD) gemeenteraadslid van Torino.

Rechtzettingen moeten we, op enkele uitzonderingen na, natuurlijk niet verwachten. Zo kennen we de leugenpers. Alweer een ballonnetje doorprikt.

Stad Rijsel huldigt illegale Soedanezen van de door Italië geweigerde Aquarius: “Vous êtes des Lillois!”

Clandestiniteit of illegaliteit (nog altijd strafbaar) wordt in Frankrijk blijkbaar erg geapprecieerd en beloond. Voor 42 Soedanezen – uitsluitend jonge mannen – aangedobberd met de Aquarius,  het NGO-schip van Artsen zonder Grenzen en  SOS Méditerranée, kan het feestje beginnen. In een recordtempo beschikten ze over de officiële documenten, dewelke hen voor 10 jaar (!) het statuut van vluchteling toekent.

mneas.jpg

En alweer geen vrouwen en kinderen te bespeuren bij deze ‘vluchtelingen’…

Om dat ‘heugelijke’ feit te vieren organiseerde het Socialistisch stadbestuur van  Rijsel, waarvan Martine Aubry (1950 – ) burgemeester is, een feestje in het stadhuis. De dobbernegertjes die hun land ontvluchtten – in feite zijn het laffe deserteurs die hun getroffen volk in de steek lieten – werden er als vedetten ontvangen. De dochter van Jacques Delors (1925 – ), gewezen voorzitter van de Europese Commissie, verwoordde het tijdens haar toespraak als volgt:

Frankrijk heeft jullie het statuut van vluchteling toegekend, waardoor er een einde kwam aan jullie lange en pijnlijke ervaring. Laat ons hopen dat jullie bij ons een nieuw en mooi leven kunnen opbouwen. We weten wat jullie hebben meegemaakt. U bent hier thuis, ‘vous êtes des Lillois’! We zijn gelukkig om jullie te verwelkomen en onder ons te hebben…”

Michel Lalande, prefect van les Hauts-de-France en notoir vrijmetselaar, droeg ook zijn steentje bij: “Het Frankrijk dat u van harte welkom heet, lijkt in jullie ogen misschien vreemd, omdat sommigen jullie met open armen ontvangen en anderen jullie liever zo vlug mogelijk weg willen. Frankrijk is nu eenmaal zo, hou ervan en wij zullen van jullie houden.”

Als signaal kan dat tellen. Het spreekt voor zich dat hiermee de poorten wagenwijd worden opengezet voor een nieuwe toevloed van illegalen. De tamtam zal het nieuws vlug verspreiden: “In plaats van in een cel te belanden, krijgt ge in Frankrijk onmiddellijk uw papieren en centen. Ze organiseren zelfs feestjes om u te verwelkomen. Ge moet goed zot zijn om nog een dag langer in Soedan te blijven!

Wat moeten die gasten in hun vuistje lachen… Of Martine Aubry, waarvan men zegt dat ze graag en veel aan de fles zit, dat feestje in een zatte bui agendeerde, is niet geweten. Ze zou het stadhuis van Rijsel alleszins beter inruilen voor een gesloten afdeling in een psychiatrische instelling.

 

In opspraak gekomen (ex-PS-)’veiligheidsagent’ van Macron krijgt 10.000 euro per maand plus wagen met chauffeur, Macron keldert in de peilingen

Alexandre Benalla, de ‘veiligheidsagent’ van Macron, waar we het eerder over hadden en door wie Frankrijk nu al wekenlang op zijn kop staat, incasseert maandelijks 10.000 euro, beschikt over een wagen met chauffeur en betrekt een luxeappartement in het Elysée. Niet slecht voor een ‘veiligheidsagent’ die zijn opleiding kreeg bij de ordediensten van de Franse PS. Bij de PS herinneren sommigen hem trouwens als een agressief, opvliegend, kruidje-roer-me-niet, met het vuistje altijd in slagorde.

Naar verluidt onderhield hij ook zeer goede contacten met de Frans-Algerijnse milieuadvocaat Karim Achoui (1967 – ),  inmiddels door de Parijse balie geschorst wegens zware deontologische fouten. Het was deze ‘advocaat’ die de Ligue de défense judiciaire des musulmans (LDJM) stichtte. Wegens zijn nauwe contacten met het zwaar banditisme kreeg hij de bijnaam, ’l’avocat des voyous’ (de advocaat van de schurken). De ‘advocaat’ verklaarde op Info M6 dat Benalla indruk op hem maakte door zijn inzet voor de Liga en voor zijn actief antizionistisch militantisme.

Maar daarmee houdt het verhaal rond Benalla niet op. Op een bepaald moment stelde Macron – ‘Manu’ pour les intimes – hem zelfs voor om zich kandidaat te stellen voor het ambt van Sous-préfet (adjunct-prefect). Macron zou wel voor de nodige steun zorgen. Het lekte echter uit en omdat de ‘echte’ prefecten zich daartegen verzetten, kwam van dat plannetje niets in huis.

lma

De man kwam in opspraak nadat hij zich voordeed als een politieagent en zo een betoger agressief tegen de grond werkte. 

Maar wat betekent Benalla in feite voor Macron? Waarom steekt het hoogste Franse gezag zo zijn nek uit voor een banale figuur, die Benalla eigenlijk is. Is hij een goede vriend, of zit daar meer achter? Is het gewoon een adder die Macron aan zijn borst koestert, of is het een andere soort relatie, zoals sommigen beginnen te beweren?  In het verleden werd al geopperd dat ‘bobonne Brigitte’ wel eens een alibi-relatie zou kunnen zijn. Wat hij privé doet, gaat ons natuurlijk niet aan. Maar dat is geen privézaak meer. Het imago van de ideale schoonzoon, de geslaagde bankier, het Rotschild-product, heeft alleszins een serieuze knauw gekregen.

Hét momentum, de overwinning van ‘les Bleus foncés’ op het WK voetbal, waaraan hij zich dacht op te trekken, is voorbij. Als we de peilingen mogen geloven, dan had de bekerwinst zelfs geen invloed op zijn tanende populariteit. De Zonnekoning wankelt. En dat kan ons alleen verheugen.

Ondertussen duiken de eerste cartoons op:

mpv.jpg

Macron en Co wilden gewelddadig en illegaal incident met veiligheidsagent in de doofpot, nu toch arrestaties

In Parijs, in een luxueus appartement van het presidentieel paleis, werd Alexandre Benalla, een naaste medewerker van Macron, opgepakt. De man die instond voor de veiligheid van de Franse president ging op 1 mei, tijdens een vreedzame betoging, serieus zijn boekje te buiten. De uit de Maghreb afkomstige ‘veiligheidsagent’ deed zich voor als iemand van de Mobiele Eenheid van de Rijkswacht en werkte onder meer een betoger, zonder enige reden, met geweld tegen de straatstenen.

vmmp.jpg

Dat tafereel werd gefilmd, en journalisten van de linkse krant ‘Le Monde’ kwamen erachter dat het niet ging om een gendarme, maar wel iemand uit de omgeving van president Macron. De man droeg zelfs een helm en armband van de politie, terwijl hij dat in de verste verte niet is… Daarvoor riskeert hij nu drie jaar cel en een boete van 45.000 euro.

Macron besliste enkele dagen geleden, onder druk weliswaar, om zijn medewerker gedurende twee weken te schorsen, zonder wedde. Daar namen het Franse parlement en justitie echter geen genoegen mee. De man werd gisteren dan ook aangehouden. De aanklachten luiden: geweldpleging, usurpatie van openbare ambten en medeplichtigheid aan het laten verdwijnen van videobeelden met bewijsmateriaal.

Maar wat even erg is, of misschien nog erger,  is de hoogstwaarschijnlijke tussenkomst van het Elysée of van de Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb, om de zaak in de doofpot te steken. Want naast de aanhouding van Benalla, werden ook 3 politiemensen, waaronder twee commissarissen, geschorst. Ze worden ervan beticht om videobeelden van de geweldplegingen weggemoffeld te hebben. Onder de politiemensen bevindt zich ook de verbindingsofficier van het Elysée, een vriend des huizes dus.

lma.jpg

Voor het eerst sinds zijn aantreden zit Macron in vieze papieren, en velen vragen het ontslag van Collomb, zijn minister van Binnenlandse Zaken, die al sinds 2 mei op de hoogte lijkt te zijn. De dagen na de feiten maakte het Elysée zich niet te veel zorgen, zo vernemen we. Hun ‘vrienden’ zouden het bewijsmateriaal wel laten verdwijnen, zo zullen ze gedacht hebben. Niet dus!

Gérard Collomb wordt er ook van verdacht om de verkiezingscampagne van Macron op een illegale (met overheidsgelden) manier gefinancierd te hebben. Op dat ogenblik was hij burgemeester van Lyon.

De leidinggevenden doen maar op, maar o wee als je de vuilzak een uurtje te vroeg buiten zet… dan heb je een GAS-boete aan je been.

Debatje in het parlement:

« Oudere berichten