Author Archives: Roeland Van Walleghem

Eerste deel memoires Jean-Marie Le Pen, 100.000 exemplaren verkocht

“Valt nog te bekijken of het boek van Jean-Marie Le Pen, ‘Fils de la nation’ (Le Monde), wel zal verkopen, FN’ers zijn nu eenmaal geen grote lezers”. Deze woorden kwamen van ene Francois Krug, leugenjournalist bij Le Monde, met het zinnetje, ‘FN’ers zijn nu eenmaal geen grote lezers’, insinueerde de grote linkse denker natuurlijk dat FN-aanhangers niet erg snugger zijn. Rechtse zakken lezen geen boeken, zal hij gedacht hebben. Maar ons Krugske ving bot, wat nogmaals de onbenulligheid van dat soort journalisten aantoont.

Francois Krug, ‘journalist’ bij Le Monde
“Il reste à savoir si ces Mémoires trouveront des lecteurs. « Si c’est écrit comme un roman d’aventures, quelqu’un qui a eu une vie aussi riche peut faire un bon livre, juge un des principaux éditeurs de non-fiction parisiens. A cette réserve près que les électeurs du FN ne sont pas réputés être de gros lecteurs. Il y a un décalage entre électorat et lectorat… »

Het eerste deel van de memoires van Jean-Marie Le Pen, dat op 100.000 exemplaren gedrukt, was onmiddellijk de deur uit. De centrumrechtse krant Le Figaro verwoordde het zo: “Fils de la nation”, qui a bénéficié d’un tirage exceptionnel de 100.000 exemplaires, ‘fait un carton’ ( een groot succes behalen) en librairie”.

In de top-10, alle genres, staat het boek op de negende plaats, en in het genre essays staat het boek zelfs nummer 1. De uitgever, Muller, had in den beginne een druk van 50.000 exemplaren voorzien, maar enkele dagen voor het verschijnen, liet hij er toch nog vlug 100.000 van maken. Zelfs dat was ruim onvoldoende, zo bleek.

De uitgeverij Muller, gesticht in 1990 en voornamelijk gekend voor militaire- en royalistische boeken, werd in 2009 overgenomen door Guillaume de Thieulloy, een traditionele katholiek. Sinds 2014 had deze uitgeverij, die over een 80-tal werken in haar catalogus beschikt, niets meer uitgegeven. Niet alleen Jean-Marie dus, maar ook de uitgeverij, zullen hier beter van worden. Tot spijt van wie het benijdt.

Vorige zaterdag signeerde JMLP zijn boek in de Librairie Française in Parijs. De wachttijd, voor mensen die graag een getekend exemplaar wilden bemachtigen, bedroeg op piekmomenten meer dan 4 uur.

In Parijs schuiven mensen aan voor een boek dat wellicht ‘niet zal verkopen’!

Van ‘Front national’ naar ‘Rassemblement national’ ?

Op het tweedaags congres van het Front national in Rijsel, dat afgelopen weekend plaatsvond, werd de langverwachte nieuwe naam voor de partij bekendgemaakt. Het zou ‘Rassemblement national’ moeten worden, als de ongeveer 50.000 partijleden zich per brief met die naamswijziging kunnen verzoenen. De bekende tricolore vlam zou wel als embleem van de partij behouden blijven. Maar of de nieuwe naam er wel komt, leest u verder.

De naamwijziging zou de partij een zachter imago en nieuw élan moeten geven, zo meent de leiding. Anderzijds is de voorgestelde naam een semantische fusie tussen ‘Front national’ en ‘Rassemblement bleu Marine’, de beweging die MLP bij de parlementsverkiezingen 2013 ondersteunde. Maar dat is uiteraard buiten de ‘leugenpers’ gerekend. De voorgestelde naam was amper uitgesproken of het journaille vond in de archieven al sporen terug van een partij met dezelfde naam: Le ‘Rassemblement national’ populaire (RNP). De ‘RNP’ werd in 1941 opgericht door een zekere Marcel Déat (1894-1955), ooit nog Frans minister voor Luchtvaart. De partij van Déat was (nationaal) socialistisch, Europees, ‘rasbeschermend’ en voorstander van collaboratie met Duitsland. Anderzijds – en dat is veel erger – werd de naam ‘Rassemblement national’ in 2013 door een zekere Frédérick Bigrat als merknaam ‘gedeponeerd’, wat het gebruik ervan zo goed als onmogelijk maakt voor de partij.

Dat de partijleiding van het FN dat alles niet heeft nagetrokken, wijst toch ook op een verregaande vorm van amateurisme. Het eerste wat men doet is toch nagaan of een partij- of firmanaam al in gebruik is. Zeker een partij, waarbij alles zo wordt uitvergroot, had dat als prioriteit moeten stellen.

Marine Le Pen wil met de nieuwe naam alle Fransen – die zich niet in de huidige politiek terugvinden – verzamelen. “Het is een roep om ons te vervoegen”, zo stelt de voorzitter. “Het Front national kan terugblikken op een episch en glorieus verleden, dat niemand kan verloochenen. Maar de huidige partijnaam is ook een psychologische rem voor vele kiezers”, aldus MLP, die mee wil regeren.

Of ze gelijk heeft, in wat vader Le Pen een “assasinat politique” (politieke moord) noemt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Bij mindere momenten zijn politieke partijen geneigd aan hun naam of programma te tornen, wat niet altijd een succes blijkt te zijn. Bij de centrumrechtse krant ‘Le Figaro’ loopt momenteel een peiling met de vraag: “Le Front national a-t-il raison de changer de nom” ? (Heeft het FN gelijk zijn naam te willen veranderen?) Tot nu toe (maandag 12.03.17 om 13uur) hebben 32.220 lezers hun mening gegeven. Het antwoord is 60% ja en 40% neen.
Niet iedereen is het dus blijkbaar eens met de partijleiding. Als 40% van de lezers – van een gematigde krant – al vinden dat het geen goede keuze is, wat is dan de mening van de partijmilitanten? Veel vragen dus.

Als de naam effectief verdwijnt, dan verdwijnt de naam van de partij die jarenlang richtinggevend was voor de patriottische strijd in Europa. Over de partij, die vele gelijkgezinden de weg toonde, wordt dan een kruis gemaakt. Dat kunnen we alleen maar betreuren. Maar goed, aan alles komt vroeg of laat een einde. Laten we Jean-Marie bedanken en hem nog een rustige oude dag toewensen.

Maakt Marion Maréchal-(Le Pen) een comeback ?

Nadat de hoge verwachtingen bij de laatste Franse presidentsverkiezingen niet werden ingelost, rammelde het bij het Franse Front National. En dan drukken we ons nog voorzichtig uit. Het uitgebleven succes zorgde voor interne spanningen, verwijten, ruzies en afscheuringen. Florian Philippot, een man die volgens ons niet in die partij thuishoorde, scheurde af en richtte zijn eigen partij, Les Patriotes, op, en nam één volksvertegenwoordiger, twee Europarlementsleden en verschillende plaatselijke mandatarissen van het FN in zijn zog mee. De man lag ook aan de basis van de onverwachte politieke abdicatie van Marion Maréchal-Le Pen.

RechtsActueel wees op 28 mei 2015 al op negatieve invloeden van die man. Nationalistische partijen, en dat geldt voor heel Europa, willen maar niet inzien dat verruimingskandidaten zeer zelden een meerwaarde betekenen. Komt nog bovenop dat het vaak trouwe militanten zijn, die voor de heren en dames nieuwkomers, de plaats moeten ruimen. Die opportunisten duiken alleen maar op wanneer een zitje gegarandeerd is, wanneer er boter bij de vis is. Het Front National betaalt daarvoor nu het gelag, net zoals andere partijen – ook in ‘Vlaanderen’- dat in het verleden ook mochten ondervinden. Maar goed, over tot de orde van de dag.

Bij het Front National is er opnieuw een beetje licht aan het einde van de tunnel. Het lijkt wel of Marion Maréchal-(Le Pen) een ‘comeback’ niet uitsluit. De kleindochter van de historische FN-leider Jean-Marie, is genodigde tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de conservatieven in de Verenigde Staten, een eer die weinige Europeanen te beurt valt. Tijdens de conferentie van ‘Conservative Political Action Conference’ (CPAC), zal ze als tweede spreker (na Mike Pence, vice-president van de VS) het woord voeren. Daags nadien, nu vrijdag aanstaande, is het de beurt aan Donald Trump himself.

Nigel Farage, het boegbeeld van de Brexit, zal eveneens van de partij zijn. Sommige nationalistische Franse vrienden zien in die uitnodiging van Marion een vernedering voor tante Marine. Dat lijkt ons een beetje overdreven. Dat Marion, en niet Marine, voor de conferentie werd uitgenodigd, ligt waarschijnlijk aan enkele (nieuwe) ethische standpunten die Philippot er wist door te drukken, met de goedkeuring van Marine.

Dat alles betekent wellicht niet dat Marion Maréchal de touwtjes van het FN onmiddellijk in handen gaat nemen, maar dat wil wel zeggen dat ze de politiek niet voorgoed vaarwel heeft gezegd, wat als een hoopgevend signaal mag beschouwd worden. Naar verluidt werkt ze aan een strategie die de verschillende rechtse strekkingen zou kunnen verzoenen. Hoe jong deze intelligente dame ook is, het is volgens ons een van de weinigen die het tij in Frankrijk (lees FN) nog kan keren. Zij is immers de afspiegeling van het identitaire Frankrijk zoals velen het willen. Een beetje de Jeanne d’Arc van de 21ste eeuw.

Plein voor Susan Sontag: De zelfhaat van de linkse blanke man gaat wel heel ver

De Franse stad Lyon wil een straat of een plein naar Susan Sontag (1933-2004) noemen.  In Parijs, het walhalla van de linkse bobo’s,  heeft ze trouwens al een straat naar haar genoemd.  Wie is die Susan Sontag gaat u zeggen?  Wel, hier een citaatje van haar:  “Het witte ras is de kanker van de wereld. Het is dit ras en enkel dit ras dat het bestaan van het leven op aarde bedreigt.” 

Susan Sontag,  geboren als Susan Rosenblatt, kwam – de naam laat het al  vermoeden – uit een Joods gezin.  Ze was de dochter van een bonthandelaar en een drankverslaafde onderwijzeres.  Haar vader, die aan TBC leed, stierf tijdens een zakenreis in China, waarna haar moeder hertrouwde.  Susan Rosenblatt nam  vervolgens de familienaam van haar stiefvader Sontag aan.

In 1949 studeerde ze aan  de universiteit van Chicago, waar ze haar Bachelor of Liberal Arts haalde in Frans, literatuur en filosofie. Verder studeerde ze nog in Oxford en Parijs. In 1959 scheidde ze van haar man Philip, met wie ze in 1950 getrouwd was.  Vanaf de jaren ’70 van vorige eeuw had ze lesbische relaties. Sinds 1989 leefde ze samen met de fotografe Annie Leibovitz in een penthouse in Chelsea.

Tot daar niets uitzonderlijks.

Maar daar blijft het niet bij.  Sontag was zowat het prototype van de weg-met-ons cultuur.  Met de regelmaat van een klok uitte ze kritiek op de rol van het blanke ras in de wereldgeschiedenis. Zo vond ze datzelfde blanke ras ‘de kanker van de geschiedenis en de samenleving’. Sontag concludeerde dat Mozart, Newton en alle goede dingen die onze Westerse wereld heeft geboden, in het niet vervallen bij de slechte dingen die de blanke mens heeft gedaan. “Het is dit blanke ras dat het bestaan van het leven op aarde bedreigt”, zo wist ze erbij te vertellen.

Sontag was volgens ‘sommigen’ ook een onvermoeibaar strijdster voor de mensenrechten.  Maar dat was dan toch uitsluitend wanneer het in haar kraam paste.  Tijdens de oorlog in het voormalig Joegoslavië was onze ‘pacifiste’ een vurig voorstander van een militair ingrijpen door de Verenigde Staten.

Uit solidariteit met de moslimbevolking van het belegerde Sarajevo maakte ze vele reizen naar deze stad. Tijdens de Balkanoorlog woonde ze trouwens enkele jaren in het belegerde Sarajevo.

Zoals u ziet beschikt de dame over alle troeven om een straat naar haar naam te krijgen in het zelfhatende ‘blanke’ Europa.  Als die geen straat verdient, wie dan wel?

Vertel het alsjeblieft niet verder, het zou Belgische politici wel eens kunnen inspireren en op slechte gedachten brengen!

EU-commissaris Avramópoulos: “Massamigratie is noodzakelijk voor de Europese economie!”

Het enige wat we de Griek Dimítris Avramópoulos (Nea Dimokratia), EU-commissaris voor de Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, niet kunnen verwijten is dat hij rond de pot draait. Integendeel zelfs, hij komt er zelfs voor uit dat de ‘Grote Volksverhuizing’ een bewuste keuze is.

Het wordt hoog tijd dat we de waarheid vertellen. We mogen, kunnen en willen de migratiestromen NOOIT stoppen. Migratie is onlosmakelijk verbonden met onze handel, economie, opvoeding en werk.” En Zorba de Griek gaat verder: “Ze (de vreemdelingen) vonden de veiligheid in Europa die ze verdienden, nu moeten wij er voor zorgen dat ze zich thuis voelen en een gezin kunnen stichten. Het is een morele verplichting om vreemdelingen met open armen te ontvangen”.

Avramópoulos: “Brussel (lees EU) ziet de grote migratie niet als een tijdelijk verschijnsel dat verband houdt met oorlogen en conflicten wereldwijd, maar wel als een permanente verhuizing van volkeren uit de derdewereldlanden.”

dae.jpg

Is de man, die nog aan de Brusselse ULB studeerde, wereldvreemd? Uit verschillende onderzoeken en peilingen blijkt dat ongeveer 60% van de Europese bevolking ronduit gekant is tegen massamigratie. Dat de ‘zelfverklaarde elite’ daar anders over denkt, weten we ook. Zo was er in juni van dit jaar een onderzoek van het Britse instituut ‘Think Tank‘ waaruit bleek dat 57% van de ‘elite’ heil zag in de massale volksverhuizing. Slechts 25% van het ‘gepeupel’ was dezelfde mening toegedaan. Voor dat onderzoek (in 10 EU-landen) werden 10.000 ‘gewone burgers’ aangesproken, tegen 1.800 personen uit de politiek, de leugenpers en de bedrijfswereld.

Intussen liet de Duitse minister voor Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU) verstaan dat er +/- 6 miljoen (zes miljoen!) gelukzoekers in verschillende landen rondom de Middellandse Zee kamperen. Ze wachten het geschikt moment af om ons te overspoelen. Maar Müller had nog ander ‘heugelijk’ nieuws te vertellen: “We mogen ons nog aan grotere migratiestromen verwachten. De bevolking van Afrika gaat de volgende decennia verdubbelen. Egypte zal 100 miljoen inwoners tellen, Nigeria 400 miljoen.” Door internet en de sociale media kennen die Afrikanen perfect onze manier van leven. De gevolgen kan u al raden. Het wordt hoogtijd dat de Europeanen opstaan, van de respectievelijke parlementen moeten we immers niets verwachten.

Frans stadje Béziers kreeg 48 uur om Kerststal te verwijderen “anders 2000 euro/dag boete”

De administratieve rechtbank van Montpellier (departement Hérault) huilt mee met de politiekcorrecte wolven. De stad Béziers kreeg 48 uur de tijd om de kerstkribbe uit de hall van het stadhuis te verwijderen. Anders riskeren ze een dwangsom van 2.000 euro per dag.  De magistraten zijn immers van mening dat niets erop wijst dat een kerstkribbe cultureel erfgoed is. Het heeft ook niets feestelijk of artistiek, het is een religieus symbool, daarmee uit, basta.

ksv

Het achtbaar gezelschap gaf ook nog een sneer naar de burgemeester Robert Ménard (RBM-FN), die volgens hen alle gerechtelijke- en administratieve beslissingen (besluit prefect) naast zich neerlegt. Het was trouwens de prefectuur van het departement Hérault die burgemeester Ménard en de stad Béziers voor de rechtbank daagden.

Gevaarlijk vonnis, als ge het ons vraagt.  Van de kathedralen en basilieken als de NotreDame de Paris, de Cathédrale Notre-Dame de Reims, de Cathédrale Notre-Dame de Chartres, enz, kunnen ze de culturele, geschiedkundige en artistieke (architecturale) eigenschappen niet ontkennen. Maar wat met de nieuwere, banalere, kerkjes in Frankrijk, die over geen enkele historische of culturele waarde beschikken? Gaan ze die allemaal laten afbreken omdat ze louter religieus zijn en op de openbare weg te zien zijn?

We vernemen nu net dat Ménard de kribbe uit de ‘hall’ laat verwijderen, maar ze elders in het gebouw (‘juste à côté’) zal laten plaatsen. Komt er een nieuwe klacht? We volgen het op en houden u op de hoogte

Front National-gemeente in de Provence weigert asieleisers op te nemen, Parijs is boos

Le Luc-en-Provence is een stadje in het Franse departement Var en telt een kleine 9.000 inwoners. Samen met Béziers, Fréjus, Villers-Cotterêts, Le Pontet, Beaucaire, Camaret-sur-Aiges, Hayange, Cogolin, Mantes-la-Ville en de 7de sector van Marseille, is Le Luc één van de 11 gemeenten waar het Front National de lakens uitdeelt. In de aanpalende stad Fréjus is het David Rachline (FN), benjamin in de Franse senaat en campagneleider van MLP tijdens de laatste presidentsverkiezingen, die de burgemeesterssjerp mag omgorden. Een gebied waar nationalisten goed scoren dus, wat Parijs op de zenuwen werkt.

llp.jpg

De prefect van het departement Var, Jean-Luc Videlaine (destijds benoemd door Sarkozy),  wil de gemeente Le Luc nu verplichten om een dertigtal dobbervluchtelingen – uitsluitend mannen – afkomstig uit de voormalige Jungle van Calais op te nemen.

Dat valt uiteraard niet in goede aarde bij het stadsbestuur en de bevolking. Burgemeester Pascal Varelle: “De asielzoekers die men ons wil opdringen zijn geen vluchtelingen uit Syrië of Irak, maar wel gelukzoekers uit Soedan, Afghanistan, Pakistan en Eritrea. Het zijn dus illegalen die clandestien het land binnenkwamen! Wij wensen die  in onze gemeente niet op te nemen, punt ander lijn. Ge kunt een plaatselijke overheid toch niet verplichten om  onwettige toestanden mee te organiseren en te bestendigen! De socio-economische situatie in onze gemeente is trouwens van die aard dat we ons geen bijkomende lasten kunnen permitteren, zeker niet voor mensen die niets aan onze economie bijbrengen, maar integendeel, profiteren van onze sociale voorzieningen. Het is ook totaal onbegrijpelijk dat het regime deze asielzoekers in een rustige wijk, waar voornamelijk oudere mensen en gepensioneerden verblijven, wil herbergen.

Even ter herinnering: toen de ‘jungle’ van Calais uiteindelijk ontmanteld werd, moesten een 7000-tal ‘asielzoekers’ – voornamelijk jonge zwarte mannen – gespreid worden. Dat spreidingsplan is natuurlijk een druppel op een hete plaat, aangezien er steeds nieuwe lichtingen op komst zijn. Bovendien willen al die kerels zo snel mogelijk naar het Verenigd Koninkrijk. In afwachting van de clandestiene overstap naar het UK, wat wellicht nooit zal gebeuren, slenteren ze wat doelloos door onze straten, wat al voor wrevel genoeg zorgt.

llpp.jpg

De communisten – ja ze bestaan nog – van de Var, die een proces hadden ingespannen tegen het besluit van de gemeente om vreemdelingen niet op te nemen, hebben intussen bot gevangen bij de administratieve rechtbank van de regio. De eis van 1.500 euro schadevergoeding werd eveneens afgewezen. Dat sterkt het FN-gemeentebestuur om door te zetten.

Natuurlijk is dat verhaal nog niet beëindigd. Als het over vreemdelingen, asielzoekers en migranten gaat, is het verhaal nooit af. De bende rond Macron – ze moeten niet onderdoen voor de PS en C° – zullen er alles aan doen om hun wil door te drukken. Daarom circuleert er in Le Luc-en-Provence nu een petitie (momenteel een 1400 ondertekenaars) die het gemeentebestuur ondersteunt. (klik hier)

Op onze steun mogen de inwoners van Le-Luc-en-Provence alleszins rekenen!

Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons.
Marchons! Marchons!
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons

« Oudere berichten