Tunesische aanslagpleger Nice bekende van politie.

Bij een terroristische aanslag in de Zuid-Franse badplaats Nice zijn donderdag 84 mensen gedood, onder wie kinderen. Er vielen naar schatting honderd gewonden, onder wie achttien zwaargewonden. Een witte vrachtwagen reed in op een menigte op de drukke Promenade des Anglais.

De dag na de aanslag druppelt de informatie binnen. De dader is een Tunesiër woonachtig in Frankrijk. Waarschijnlijk beantwoordde hij de oproep van Islamitische Staat om toe te slaan tegen de coalitieleden die vechten in Syrië en Irak tegen deze groep.

In zijn toespraak noemde President Hollande kondigde aan de noodtoestand met drie maanden te verlengen. Eerder die dag had de premier juist nog verzekerd dat de noodtoestand, die van kracht is sinds de aanslagen van 13 november vorig jaar en op 26 juli afloopt, niet zou worden verlengd.

Extra wrang is het nieuws eerder deze week dat de voorzitter van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst het islamisme wegwuifde, een burgeroorlog voorspelde en opriep tot een intensivering van het hinderlijk volgen en breken van Franse nationalistische actiegroepen. Niet dat die aanslagen plegen, maar die zouden het verzet kunnen leiden van het volk wanneer die geen vertrouwen meer heeft in de rechtstaat.

nice

Franse veiligheidsdienst: “Frankrijk op de rand van een burgeroorlog.”

“Frankrijk staat op de rand van een burgeroorlog.” Dat heeft het hoofd van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst DGSI, Patrick Calvar, gezegd tijdens een gesloten zitting van een parlementaire onderzoekscommissie. De vergadering vond plaats in mei, maar de notulen lekte gisteren uit.

35EF067800000578-3685561-Yesterday_a_leaked_report_revealed_a_staggering_1_200_women_were-a-8_1468283142771
Het plein voor de dom van Keulen waar bijna 2000 vrouwen op oudjaar werden aangerand of verkracht zonder dat de politie ingreep.

Calvar en zijn dienst zijn ervan overtuigd dat bij één of twee islamitische aanvallen zoals in Parijs, of bij massa verkrachtingen en aanrandingen zoals in Hamburg en Keulen, Franse burgers zullen terugslaan. Dat zou dan weer vergeldingsacties oproepen bij de islamitische bevolking.

Het aanpakken van het probleem zelf, de fundamentalistische islam, dat komt vanzelf wel goed, aldus Calvar. Het werkelijke probleem is volgens hem dan ook de radicalisering van de bevolking door de aanslagen van fundamentalisten. Het voorstel van Calvar luidt: “Franse rechtse actiegroepen volgen en uit elkaar trekken, om zodoende de ruggengraat van een eventueel burgerlijk verzet bij komende aanslagen te breken…

Ook in Engeland waarschuwde het voormalig hoofd van MI6, Richard Dearlove, voor een opleving van populistische stromingen als Europa geen antwoord weet te vinden op de immigratiestroom en de daarbij komende problemen.

De Duitse kanselier Merkel is door veiligheidsdiensten gewaarschuwd dat de middenklasse van Duitsland in sneltempo radicaliseert tegen de immigrantenstroom die het bondsland overstroomt.

In Nederland waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid in dit rapport voor de instroom van terroristen die meereizen met de economische immigranten. Er is een onderzoek opgestart naar de signalering van strijders van Islamitische Staat die in een asielzoekerscentrum bij de Duitse grens zaten te wachten op een opdracht.

Kort samengevat worden de problemen nu wel steeds meer benoemd. Maar de politiek correcte reflex richt zich op de reactionairen. Door deze te willen indammen in plaats van de oorzaak met wortel en tak uit de samenleving te verwijderen, schuiven we de problemen alleen maar voor ons uit. Op weg naar de volgende uitbarsting.

Uitslag Nederlands referendum aan de kant geschoven

Bij het Nederlandse Oekraïnereferendum op 6 april stemde 61 procent van de kiezers tegen het verdrag. Gisteravond lekte via de partijkrant van de socialisten uit dat premier Rutte de mening van het volk aan de kant schuift en het Oekraïneverdrag ongewijzigd gaat ondertekenen.

Na de grote overwinning voor het nee-kamp vroeg Rutte aan de Tweede Kamer om geduld. Hij wilde het onderwerp in Brussel pas aansnijden na het Brexit-referendum. Het Britse volk stemde onverwachts voor een Brexit. Een rechtszaak ten spijt lukte het de Nederlandse premier om drie maanden tijd te rekken. Nu is het hoge woord eruit: “Het volk wordt aan de kant geschoven, leve de Europese Unie.

Het referendum was dan in naam raadgevend, in de praktijk gaven de twee regeringspartijen, de liberale VVD en de socialistische PvdA, aan dat de uitslag gerespecteerd zou worden.  In interviews werd meegegeven dat een ‘neen’ ook echt een ‘neen’ tegen het associatieverdrag met Oekraïne zou inhouden.

Het kabinet wil ‘recht doen aan de Nederlandse zorgen’ door een clausule toe te voegen waar de Nederlandse bezwaren in opgenomen worden. Maar de vraag van het referendum was niet ‘wilt u een aanvullende afspraak opnemen‘ of ‘wilt u dat wij gelijk tekenen of in het verdrag opnemen dat een E.U. lidmaatschap pas op langere termijn mogelijk is?’ De Nederlandse kiezer stemde het hele verdrag weg.

Dat er getekend gaat worden lijkt zeker. Of het kabinet overeind blijft is de vraag. Veel socialisten gaven eerder klip en klaar aan dat ‘Nee ook echt nee zou zijn’.

 

neeisnee

Was Nederlands referendum een maat voor niets?

srnOp 11 mei vond het kortgeding plaats dat werd aangespannen door het ‘Forum voor Democratie’ tegen de Nederlandse staat inzake het Nederlandse EU-referendum. De bedoeling van de rechtszaak was een beslissing te forceren bij de treuzelende Nederlandse regering (klik hier).

De Nederlandse regering vroeg uitstel voor een antwoord en kreeg die van rechter. Maar wel tot 22 juni. Eén dag voor het Britse referendum. Het antwoord dat gisteren binnenkwam is op zijn minst teleurstellend te noemen. De landsadvocaat stelt in zijn repliek dat de regering niet verplicht is de wet uit te voeren en de rechter de regering niet kan dwingen tot de uitvoer daarvan. De brief en het antwoord van het Forum voor Democratie is hier terug te vinden.

De rechtbank heeft nu de zaak aangehouden tot 6 juli voor ‘beraad comparitie’. Dat betekent dat zij op 6 juli aanstaande beslist of er een zitting (een zogenoemde ‘comparitie van partijen’) wordt gehouden waarop zij partijen vragen kan stellen en partijen hun standpunten nader kunnen toelichten. Kort na 6 juli zal dan een datum voor die zitting worden bepaald.

De tactiek van vertraging van de Nederlandse regering heeft gewerkt: de beslissing met betrekking tot het intrekken van het associatieverdrag met Oekraïne is dan over het Nederlandse voorzitterschap van Europese Unie en het Brexit referendum heen getild.

Maar wat in het vat zit verzuurt in deze dan een beetje, uiteindelijk heeft de Nederlandse premier Rutte een beslissing te nemen:

  • Intrekking van de handtekening onder het associatieverdrag met gezichtsverlies in Europa tot gevolg.
  • Het raadgevend referendum naast zich neerleggen, met groot zetelverlies en ontbinding van zijn kabinet tot gevolg.
  • Het verdrag op één of twee punten aanpassen en laten passeren.

Het is nog even afwachten tot de Nederlandse premier politieke moed toont.

Asielcrisis: 69.000 misdaden op 3 maanden tijd in Duitsland

Duitsland verwerpt steeds vaker het taboe op het benoemen van feiten met betrekking tot de economische migratie. De migranten die in 2015 binnenstroomden worden in een recent rapport van de Duitse federale politie verbonden aan 69.000 misdaden. 69.000 misdaden gemeten vanaf januari 2016 tot en met einde maart 2016 om precies te zijn.

In 2015 stroomden meer dan een miljoen voornamelijk economische immigranten Duitsland binnen. Dat de integratie van een groep van deze opvang problemen met zich mee zou brengen, dat zag elk persoon aankomen die niet verblind was door de politiek correcte elite.

lobn
Steeds vaker klinkt de leus ‘Let’s Orbanize’. Verwijzend naar de premier van Hongarije die weigert te buigen voor de E.U en de islamisering.

Het Bundeskriminalamt (BKA) komt voor de eerste maal met zo’n rapport naar buiten. En de cijfers zijn onthutsend: van de ruwweg 69.000 bewezen (pogingen tot) misdaden waren er 15.870 met gewelddadige inslag. Poging tot moord, overvallen, mishandelingen en bijvoorbeeld openlijke geweldplegingen. Daarnaast waren er 743 gevallen van aanranding en verkrachting. Offers voor de multiculturele samenleving zouden de Groenen en Angela Merkel zeggen.

Wie de officiële cijfers extrapoleert naar geheel 2016, dan hebben wij het over 276.000 misdaden gepleegd door de ‘nieuwe Europeanen’. Minimaal 3.000 vrouwen waarvan hun lichaam wordt onteerd door dezelfde dadergroep. En daar komt dan nog de criminaliteit bij van de golf economische vluchtelingen die nu klaar staan in Libië en Turkije, om de sprong te maken naar het Westen, waar je binnen de 23 weken een mooie huurwoning krijgt met voorrang op de autochtonen.

De nieuwkomers kunnen dan lekker op de bank zitten met een kredietkaart waar tot 10.000 euro op werd gestort door de gemeente, om het huis netjes in te richten. En daarna, net zoals 78% van de andere Syriërs, Eritreeërs en Somaliërs, met een bijstandsuitkering op zak met de gloednieuwe laptop de vrouw(en) en kinderen aanmoedigen om ook over te komen.

Rechtzaak Nederlandse volk versus Nederlandse staat

Op 11 mei vond het kortgeding plaats dat werd aangespannen door het Forum voor Democratie tegen de Nederlandse staat inzake het EU-referendum. De bedoeling van de rechtszaak was een beslissing te forceren bij de treuzelende Nederlandse regering.

De Nederlandse regering besloot in weerwil met de wet een beslissing uit te stellen tot ergens in de zomer. Lees ‘na het referendum in Groot-Brittannië over een Brexit op 23 juni‘. Over de achtergronden van de aangespannen rechtszaak berichtten wij eerder (lees hier).

Een kort geding kan worden aangespannen als het belang van de eiser spoedeisend is. Aangezien het Forum – en in casu het Nederlandse volk – wordt bedonderd door een overheid die zich niet aan de wet houdt, leek een kortgeding aan eerder genoemde vereiste te voldoen.

De advocaat van de Nederlandse staat betoogde dat de regering meer tijd nodig heeft voor een doordachte beslissing en dat een kortgeding niet in het belang was van het Nederlandse volk. De rechter ging in deze gedachtegang mee. Of het een kwestie was van slechte coördinatie of een rechter die de tactiek doorzag van de Nederlandse regering, dat zullen we nooit weten. Maar deze rechter besloot wel dat het kortgeding doorgang vindt op 22 juni. Inderdaad, één dag voor het Britse referendum.

Normaliter is er op dezelfde dag van een kortgeding een uitspraak.

11mei.png

Leden van Identitair Verzet krijgen bezoek van politie

Donderdag twaalf mei hebben activisten van de Nederlandse tak van het Identitair Verzet thuis bezoek gekregen van de politie met de mededeling dat elke activist die vrijdag zijn gezicht laat zien in het plaatsje Ede in de provincie Gelderland een boete gaat krijgen van 5000 euro.

Ede is een van de vele plaatsen waar de plaatselijke Marokkaanse reljeugd de eigen leefomgeving sloopt. Na het sluiten van een theehuis werd er brand gesticht in het winkelcentrum. Om hun woede te kanaliseren begonnen ze dan maar auto’s van wijkbewoners in de brand te steken. Daarnaast werden journalisten en politieauto’s die de wijk bezochten  bekogeld met stenen.

Wie denkt dat de politie hard optreed tegen dit wangedrag heeft het mis. Een politieauto die polshoogte kwam nemen reed met piepende banden snel terug naar bureau voor de koffie en de donuts. Volgens de buurt is dit wegkijkgedrag normaal voor de lokale politie. Nu stond het eens een keer op camera.

Buurtbewoners waren het zat en organiseren vanaf komend weekeinde burgerpatrouilles onder de naam Ede Veilig als extra paar ogen voor de politie. Het Identitair Verzet werd gevraagd deel te nemen vanwege de ervaring met buitenparlementaire acties. De aankondiging was vorige zondag. Deze donderdag stond de politie meermalen aan de deur bij activisten. Wij hebben een transcriptie ontvangen waar te lezen is hoe de agenten het verhaal in elkaar steken: “Zodra er iemand van het Identitair Verzet wordt gesignaleerd in Ede, wordt er meteen een bestuurlijke boete (Nederlandse GAS boete red.) opgelegd van 5000 euro. Per persoon.’  

Wij belden met het Identitair Verzet voor een reactie. Joris, heftig verhaal van de gemeente. Wat is jullie reactie hierop?

Het is natuurlijk heftig als er politieauto’s aan de huisdeur komen. En dan ook nog het dreigement van 5000 euro per persoon als wij alleen al in Ede rond zouden lopen. Volgens de politie kan je dus al een boete krijgen vanwege een vermeend lidmaatschap van een organisatie. Ongekend in Nederland. Het is frappant dat de burgemeester in de krant meldde dat Ede niet zit te wachten op mensen van buiten die een handje komen helpen. Frappant, omdat de burgemeester wel de Marokkaanse consul naar de probleemwijk haalde om de gemoederen te bedaren. Daarnaast zijn er een groot aantal eenheden van de politie uit andere gemeentes erbij gehaald omdat de lokale politie het niet aankan. En al jaren niet trouwens. Maar goed, een burgemeester die graag aangesproken wilt worden met ‘excellentie’ nemen wij bij voorbaat al minder serieus.

En wat nu?

Wij hebben deze ochtend spoedoverleg met onze advocaat en juristen. Volgens een eerste vluchtig overleg kwam naar voren dat volgens de wet over bestuurlijke boetes er maximaal 340 euro mag worden opgelegd vanwege een overtreding van de APV. Om maar iets te noemen. Zo op het eerste gezicht lijkt het erop dat de politieagent die het woord voerde niet goed weet hoe de wet in elkaar steekt. Maar wij houden een slag om de arm. Aan de andere kant willen wij onze activisten en de vrijwilligers van Ede Veilig niet in financiële problemen brengen. Daarnaast is het sinds afgelopen zondag rustig in Ede na weken van straatrellen en brandstichtingen. Wij maken onze eigen afweging morgen.

ede
Brandende auto’s in Ede afgelopen zondag.