Author Archives: Jan Hoebenz

Italiaanse regering wil 500.000 illegalen buiten

Nadat de Italiaanse president, van christendemocratische strekking, nog probeerde een rechtse regering te saboteren, is er nu toch een nieuwe Italiaanse anti-systeemregering met de rechts-nationalistische Lega en de linkse antisysteembeweging Vijfsterrenbeweging. Een nieuwe stembusslag is daarmee vermeden. 

Het bestrijden van immigratie zal één van de speerpunten van deze regering worden.  De nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en leider van de nationalistische Lega, Matteo Salvini, wil deportatiecentra oprichten, en overweegt ook om juridische actie te ondernemen tegen ngo’s die migranten van zee redden, omdat hij ze beschuldigt van banden met mensensmokkelaars. 

Sinds 2013 kwamen er ongeveer 700.000 immigranten aan in Italië, waaronder 13.500 alleen al dit jaar.

Salvini herhaalde ook meteen het voornemen om op korte termijn 500.000 illegalen te deporteren. Bovendien wil hij een heleboel nieuwe detentiecentra openen in diverse steden, om illegale immigranten in op te sluiten na hun arrestatie. ‘‘‘Ga terug naar huis’’ zal een van onze prioriteiten zijn’, zei hij tegen het Italiaanse persagentschap ANSA. Italië heeft een budget van ongeveer 5 miljard euro voor de eerstelijnsopvang van immigranten. ‘Dat lijkt me nogal veel, ik zou er een mooi knipje in willen geven’, zei Salvini laconiek.

 

Waarschijnlijk nieuwe verkiezingen in Italië: president wil niet weten van EU-kritische (kandidaat) minister

President Sergio Mattarella ging niet akkoord met de kandidatuur van euroscepticus Paolo Savona voor de functie van minister van Economie. De president maakte zich zorgen over mogelijke onrust op de financiële markten, en wil ook niet dat Europese verdragen heronderhandeld kunnen worden.

De voorman van de Vijfsterrenbeweging Luigi Di Maio noemde het afwijzen van Savona ‘onacceptabel’. “Italië heeft een groot probleem en dat wordt ‘democratie’ genoemd,” zei Di Maio. Volgens hem kunnen in Italië mensen die veroordeeld zijn voor belastingfraude of verdacht zijn van corruptie minister worden, maar “kan je geen minister van Economie worden als je kritiek op Europa hebt geleverd“.

vsln.jpg

Afzetten Italiaanse president Mattarella

Di Maio vindt dat een afzettingsprocedure tegen Mattarella zou moeten worden begonnen. Hij vindt dat de president zich schuldig heeft gemaakt aan verraad van de grondwet, omdat hij niet akkoord ging met de kandidatuur van euroscepticus Paolo Savona voor minister van Economie. “We waren een paar stappen verwijderd van de vorming van een regering en we zijn tegengehouden omdat er in ons kabinet een minister was die de EU bekritiseerde“, zei Di Maio tegen de Italiaanse televisiezender RAI.

De vijfsterrenbeweging en de Lega, de partijen die samen een coalitie wilden vormen, hadden Savona naar voren geschoven als kandidaat voor de post van minister van Economie. In een televisietoespraak zei Mattarella dat Savona Italië mogelijk uit de euro zou hebben geduwd.

Eerder deze week presenteerde de coalitie het regeerakkoord. De partijen willen zich onder andere verzetten tegen de Europese Unie. De partijen sturen bijvoorbeeld aan op een harde confrontatie met Europa over de regels rond de euro.

Noodregering

Hoogstwaarschijnlijk zal er nu een noodregering komen. Volgens verschillende bronnen is de Italiaanse econoom Carlo Cottarelli de beoogde kandidaat om die noodregering te vormen.

Cottarelli was van 2008 tot 2013 directeur fiscale zaken bij het IMF. Verwacht wordt dat een technocratische regering onder zijn leiding alleen voor een korte termijn is bedoeld. De meerderheid binnen het parlement had namelijk al aangegeven niets te voelen voor een dergelijk zakenkabinet.

Het enige goede nieuws is dat de Lega ondertussen een pak beter scoort in de peilingen. Nieuwe verkiezingen zullen dus een nog grotere overwinning betekenen voor de Vijfsterrenbeweging en de Lega.

Italië wordt eurosceptisch: regering wil 500.000 illegalen terugsturen

De links-populistische Vijfsterrenbeweging en de rechts-nationalistische Lega Nord hebben zopas in Italië een regeerakkoord gesloten waar menig eurocraat zenuwachtig van zal worden. Het akkoord bevat ingrijpende maatregelen, zoals een basisinkomen voor alle Italianen en een veel strenger immigratiebeleid. Daarnaast wordt er een politieke middelvinger opgestoken naar Brussel met een soepeler beleid inzake de staatsschuld en het begrotingstekort.

De twee grote winnaars van de verkiezingen lijken elkaar dus definitief gevonden te hebben.  Enkele belangrijke punten uit het programma:

  • Rusland moet als economische partner worden gezien. Sancties tegen Rusland moeten daarom worden opgeschort;
  • Italië moet samenwerking met landen rond de Middellandse Zee intensiveren om migratiestromen en terrorisme tegen te gaan;
  • De migratiestromen naar Italië toe moeten worden teruggedrongen;
  • Afgewezen asielzoekers moeten onmiddellijk van Italiaans grondgebied worden verwijderd;
  • De 500.000 illegale migranten moeten uiterlijk binnen 18 maanden het land uit worden gezet;
  • Private asielzoekerscentra moeten plaatsmaken voor overheidscentra;
  • Meer toezicht om moskeeën om radicalisering en terrorisme te voorkomen.

Critici wijzen meteen op het vermeende hoge kostenplaatje van de plannen van deze regering.  De overheidsuitgaven zouden enorm toenemen door het invoeren van een basisinkomen en door de overheidsinvesteringen.  Of het zo’n vaart loopt moet afgewacht worden:  ook bij Trump had men economische rampspoed en zelfs een beurscrash voorspeld, terwijl het tegendeel blijkt waar te zijn…  Het terugdraaien van de immigratie en het terugsturen van illegalen zal natuurlijk voor enorme besparingen zorgen.

Ook komt er een bijstandsuitkering van 780 euro per maand voor de mensen onder een sociaal minimum, een ‘basisinkomen’.  De staatsschuld zal niet meer worden teruggedrongen met bezuinigingen en belastingverhogingen, maar wel door te bevorderen dat het bruto binnenlands product toeneemt door groei van binnenlandse en buitenlandse vraag.  Overheidsinvesteringen om groei aan te jagen, tellen niet meer mee voor het begrotingstekort.

Italië voert een vlaktaks in. Dat wil zeggen: er komen twee tarieven. Van 15 en van 20 procent. Per gezin komt dit neer op een voordeel van gemiddeld 3.000 euro. Dit zou de staat in totaal 50 miljard euro kosten – alhoewel niemand dat precies weet: in de idee van een vlaktaks past niet alleen de afschaffing van alle mogelijke aftrekposten en subsidies voor bedrijven en gezinnen, maar ook het opdoeken en afschaffen van de enorme administraties en ambtenaren die daarbij horen.

Hoe dan ook lijkt de belangrijkste boodschap dat na Oostenrijk, Denemarken en Hongarije nu  dus ook Italië een streng immigratiebeleid krijgen.  De West-Europese landen die een open grenzen-beleid willen komen dus steeds verder in de verdrukking.

Joodse kandidaat CD&V weigert vrouwen hand: uitverkoop voor de allochtone stem

 

Je zal het de traditionele partijen niet openlijk horen zeggen, maar in de grote en middelgrote steden neemt door de immigratie-invasie het aandeel van de allochtone bevolking intussen zo’n gigantische proporties aan, dat de traditionele politieke partijen er alles aan doen om in de gunst te komen bij die allochtone kiezer.  Want de allochtone stem zal in 2018 beslissen over winst en verlies, al zeker in Gent en Antwerpen.

Geen enkele partij bakt het momenteel zo bruin als de CD&V. Niet alleen weigerde ze akkoord te gaan met een verbod op onverdoofd slachten, louter om de moslims niet voor het hoofd te stoten, ze wenst moslims ook systematisch een ‘gezegend suikerfeest’ toe, terwijl ze over de christelijke feestdagen met geen woord rept…

Maar het kan nog straffer: gisteren kondigde de partij aan dat ze de orthodoxe jood Aron Berger op de Antwerpse lijst wil zetten, en dat nadat ze ook al de bloeddorstige moslim Youssef Kobo op de lijst had gezet, die zijn schapen Wilders en Dewinter noemde vooraleer ze barbaars en verdoofd de keel af te snijden.  

Radicale moslims en orthodoxe joden samen in één partij, dat zorgt voor een wel héél grote spreidstand, zelfs voor de tsjeven. Niet alleen is Berger een vurig voorstander van de barbaarse praktijk van het onverdoofd slachten, hij weigert ook onomwonden om vrouwen de hand te schudden.

Zoals gebruikelijk wordt die weigering ingekleed als een vorm van ‘respect’ voor zijn eigen vrouw.  In werkelijkheid zijn chassidische Joden, net als moslims, bezeten van de idee van de ‘onreinheid’ van de vrouw.  Terwijl de oeroude volkseigen religies in gans Europa de vrouw in hoog aanzien hielden, als symbool van vruchtbaarheid, leven en gezinsgeluk, en ook het Christendom er niet in slaagde die verering van de vrouw te stoppen (getuige de Mariaverering die in Vlaanderen en grote delen van Europa veel sterker werd dan die van Christus zelf), prediken Jodendom en islam zonder meer de vrouwvijandigheid.  In het Jodendom zijn de vrouwen de helft van hun vruchtbare leven onrein: Niet alleen de zeven dagen van de menstruatie, maar ook de zeven dagen daarna. In deze periode, die wordt afgesloten met een mikwe (reinigend bad), worden ze compleet geïsoleerd en uitgestoten.   Elke vorm van fysiek contact tussen man en vrouw is verboden.  Eten van hetzelfde bord, op hetzelfde kussen zitten of een bed delen mag niet. Volgens het orthodoxe Jodendom is het zelfs niet geoorloofd om spullen aan elkaar te geven: de man mag een object pas oppakken als de menstruerende vrouw het heeft neergelegd.  Deze rituele afscheiding van vrouwen heeft consequenties voor het maatschappelijk leven. Door haar onreinheid kan een joodse vrouw niet dezelfde religieuze functies hebben als een man. Ook moeten vrouwen in een synagoge in een aparte ruimte blijven.

En daarom wil Berger dus geen vrouwen de hand geven: hij weet niet, of ze ‘onrein’ zijn, en neemt dus maar het zekere voor het onzekere.  Niks geen respect, wel een ingebakken afkeer en argwaan tegen de vrouw als vrouw.  Kompleet strijdig met onze Europese normen, onze waarden, onze gebruiken.

De CD&V wringt zich momenteel (zoals gewoonlijk) in allerlei bochten, uiteraard hopend dat de storm zal gaan liggen en dat Berger gewoon op de lijst kan gaan staan. De nieuwe waarden van de CD&V: plat op de buik voor de allochtone en Joodse stem, uitverkoop van hun (sowieso al wazig en kleurloos) partijprogramma, en ALLES, echt alles doen om toch maar macht te kunnen houden in het politieke landschap. Zum kotzen!

 

Nationalistische partijen winnen verkiezingen in Italië

De ruk naar rechts in Europa zet zich met de verkiezingen in Italiê onverminderd voort. Ook in Italië kregen de socialisten klappen, de kiezer strafte Renzi en de zijnen af: van 40 procent in 2013 tuimelde de socialistische Partito Democratico (PD) naar minder dan 20 procent van de stemmen. Renzi heeft ondertussen ontslag genomen als partijvoorzitter.

De anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging haalt rond de 32 procent van de stemmen. De rechtse partijen lijken dan weer het grootste blok in het parlement te zullen vormen, met een score boven de 35 procent, met het Forza Italia van Silvio Berlusconi en de Lega Nord van Matteo Salvini. Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi haalt rond de 15 procent van de stemmen, de Lega (ex-Lega Nord) van Matteo Salvini doet zelfs beter met 18 procent (een fenomenale stijging in vergelijking met de verkiezingen van 2013).

De radicaal-nationalistische partij/beweging CasaPound bleef met 0,94% van de stemmen onder de kiesdrempel, maar de partij haalde wel drie keer zoveel stemmen als de communisten. De radicale nationalist Roberto Fiore van Forza Nuova haalde 0,5% van de stemmen en roept op tot frontvorming om onder andere de asielinvasie een halt toe te roepen.

Zowel de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging als de rechtse Lega claimt het recht om een nieuwe Italiaanse regering te vormen. Beide partijen zijn de winnaars van de verkiezingen, maar behaalden onvoldoende stemmen voor een Kamermeerderheid. Voorlopig is het dus nog afwachten welke partijen samen een regering zullen vormen.

Opinie: CD&V is de pedalen kwijt

Dat de christen democraten zich sinds de verkiezingen van 2014 niet echt goed meer in hun vel voelen, is een open deur intrappen. De partij is eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog traag maar gestaag electoraal aan het verliezen. De huidige tactiek om kiezers te winnen is duidelijk: al sinds enkele jaren proberen de christen democraten om moslimstemmen binnen te halen. Rijkelijk laat, want de partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum doen dit al decennialang.

Als je de moslimstemmen wilt binnenhalen, is een islamkritische stem zoals die van Hendrik Bogaert binnen je partij uiteraard een blok aan het been. Het lijkt er echter sterk op dat de CD&V-top Bogaert min of meer laat begaan, om op die manier stemmen van ontevreden N-VA’ers en misschien zelfs VB’ers binnen te rijven. Een twijfelachtige tactiek.

Hiermee komen we bij de kern van het probleem: het gebrek aan duidelijkheid van de CD&V. Je zou de houding en het programma van de partij nog het best kunnen samenvatten als ‘vijftig tinten grijs’. Die ‘enerzijds-anderzijds’ houding zorgt er ook voor dat de kiezers afhaken. Op de koop toe voert de partij oppositie tegen de regering waar ze zelf deel van uitmaakt, zoals de hele heisa rond Theo Francken alweer heeft aangetoond.

De dubbelzinnige houding van de CD&V op Europees niveau is echter nog het meest beschamend. Geen enkele christen democraat veroordeelde het gedrag van de Spaanse premier Rajoy over het overdreven gebruik van geweld tegenover de Catalanen en het opsluiten van Catalaanse politici. Alsof dat nog niet erg genoeg is, verklaarde nationaal partijvoorzitter Wouter Beke in Terzake, in een uitzending (vlak na de Nederlandse verkiezingen), dat hij voorstander is van de kiesdrempel van 5%. Lees: wij willen geen concurrentie van kleine partijen.

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw riepen de pastoors tijdens de misviering op om “voor de katholieken te stemmen, want een stem voor een andere partij is een zonde”. Het is duidelijk dat de CD&V heimwee heeft naar die periode, toen de partij ruimschoots veertig (!) procent van de stemmen kon binnenrijven.

We kunnen de partij van Beke dan ook alleen maar aanraden om de C van christelijk te schrappen, de D van democratisch en de V van Vlaams, want geen van de drie kernwoorden dekken de lading nog…

Belgische justitie blijft doodziek

Dat de rechtspraak in dit land volledig spaak loopt, hoeft geen betoog. Vrouwe Justitia ligt in dit land al decennialang in comateuze toestand op intensieve zorgen.

In 2014 kondigde onze huidige minister van justitie, Koen Geens, aan dat het allemaal zou veranderen. Ondertussen zijn we tweeënhalf jaar verder en kunnen we alleen maar vaststellen dat er nog niets veranderd is.

Dat er nochtans wel wat werk aan de winkel is, weet iedereen al lang. Gemiddeld wordt er in België 208(!) keer per dag bijvoorbeeld ergens ingebroken en zijn er maar liefst acht(!) verkrachtingen per dag, maar amper veroordelingen.

Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, heb je op de koop toe nog een gigantisch aantal criminelen die hun straf ontlopen door procedurefouten. Je zou dan ook verwachten dat Geens een einde zou maken aan het feit dat die criminelen vrijgesproken kunnen worden omwille van die procedurefouten, maar ook dàt was duidelijk ijdele hoop. Zelfs kindermoordenaars ontliepen op die manier hun straf.

En wat lazen we gisteren in de krant? In Leuven is een 21-jarige man veroordeeld tot achttien maanden cel wegens verkrachting. Een zekere Eesee R (duidelijk een Vlaamse naam…), die vorig jaar al eens werd veroordeeld voor verkrachting(!), had opnieuw een meisje verkracht. Opvallend: Het openbaar ministerie noemde het verslag van de aangestelde psycholoog “bijzonder verontrustend”. De helft van de straf is bovendien met uitstel. Een recidivist alweer zo’n lichte straf geven, dat is vragen om problemen…

En wat doet Koen Geens? Hij maakt het eenvoudiger om van voornaam te veranderen…

Koen Geens mag wat mij betreft de handdoek in de ring gooien.

« Oudere berichten